Erkunden nach Erscheinungsort:

Leeuward


angezeigt: 1-40 aus 133
(Zeitraum 750 - 1950)
40
bsb10935640_00005.jpg

Friesche Oudheden

2 Belg. 106 u

Leeuwarden 1871


angezeigt: 1-40 aus 133
(Zeitraum 750 - 1950)
40

Zeitraum

Kontext-sensitive Suche

Liste der Werke aus Leeuward

LeeuwardPlacaat Op de invordering van den Personeelen 100sten en ...; Leeuwarden 1774 [Coulon]

LeeuwardHaagsch Winkel-Praatje, oft Gesprek, Voor-gevallen in den Hage, tusschen ...Seer nut en noodig, in dese tijd, gelesen te werden ; Leeuwarden 1651 [Fonteyne]

LeeuwardJustificatie der Proceduren, gehouden by de Ed. Mog. Heeren ...; Leeuwarden 1684 [Tjallings]

LeeuwardExtract Uyt de Resolutien Der Edele Mogende Heeren Staten ...; Leeuwarden [1684] [Bakes]

LeeuwardWaerschouwinghe, aen alle ghereformeerde Kercken, ende vrome ingesetenen van ...; Leeuwarden [1611] [van den Rade]

LeeuwardExtract uitt het Resolutieboek van de ... Staten van ...en ... Advysen ... rakende het ... Boek van J. Stinstra Leeraar deer Doopsgezinden te Harlingen ; Leeuwarden 1742 [Dessel]

LeeuwardVerslagen van den Heer Staatsraad, Gouverneur, en van Heeren ...Gedaan in derzelver gewone Vergadering, van den 4. Julij 1837 ; Leeuwarden 1837 [Bosch]

LeeuwardHet Gebruik en de waarde der evangelische gezangen verdedigd ...of het geschrift van H. de Cock, hetwelk getiteld was: de zoogenaamde evang. gezangen ; Leeuwarden 1836 []

LeeuwardProces geventileert voor den Ed. Hove van Utrecht tusschen ...; Leeuwarden 1709 [Bonnema]

LeeuwardCatalogue des livres de la bibliothèque de feu M. ...; Leeuwarde 1829 [Suringar]

LeeuwardWaerschouwinghe, aen alle ghereformeerde Kercken, ende vrome ingesetenen van ...; Leeuwarden [1611] [van den Rade]

LeeuwardReglement voor het Weduwen-Fonds, onder de Zinspreuk: De Liefde ...opgericht te Leeuwarden: in den Jare 1816 ; Leeuwarden [1816] []

LeeuwardWetten eener opgerigte Spaarbank te Bergum ...; Leeuwarden 1818 [van Altena]

LeeuwardSpaarbank te Leeuwarden, opgerigt in 1818 ...; Leeuwarden [1818] [van Altena]

LeeuwardEnige Bijzonderheden uit het leven van zekeren oeffening-houder ...; Leeuwarden 1801 []

LeeuwardGedachten over de rechte Behandeling van eenige voornaame Leerstukken, ...; Leeuwarden 1795 [Van Sligh]

LeeuwardOngegronde van sommige vooroordelen tegen de gereformeerde kerk, derzelver ...; Leeuwarden 1808 []

LeeuwardFriesche OudhedenAfbeeldingen van merkwaardige Voorwerpen van Wetenschap en Kunst, gevonden in de Archieven, Kerken, Kasteelen, Terpen, enz. van Friesland. Namens het Friesch Genootschap van geschied-oudheid-en taalkunde te Leeuwarden afgebeeld en historisch toegelicht ; Leeuwarden 1871 []

LeeuwardSystematische Catalogus der Provinciale Bibliotheek van Friesland ...Bewerkt en uitg. op lost van de Provinciale Staten dezer provincil. ; Leeuwarden 1871 - [Eekhoff]

LeeuwardSystematische Catalogus der Provinciale Bibliotheek van Friesland ...Bewerkt en uitg. op lost van de Provinciale Staten dezer provincil. ; Leeuwarden 1871 [Eekhoff]

LeeuwardReglement Ende Ordonnantie Reformatoir, De Ed. Mog. Heeren Gedeputeerden ...; Leeuwarden 1673 [Coumans]

LeeuwardAeltius, Godeschalcus/Erasmus, Desiderius: Querela Pacisdat is Vreden-clacht Aen die vereenichde Nederlanden Waerinnen de Vrede haer beclaecht datse onde de Schijn van Vrede of Trevis bey de ryt die Kerceklijcke ende Burgelijcke regeringhe wort verdreven ende verbannen ; Leeuwarden 1612 [van den Rade]


112 weitere Werke.

Erkunden

Themen
Themen

Unsere digitalisierten Werke nach den klassischen thematischen Signaturfächern der BSB

Autoren
Autoren

Unsere digitalisierten Werke alphabetisch nach den Namen ihrer Verfasser

Zeit
Zeit

Unsere digitalisierten Werke nach Erscheinungsdatum - Jahr für Jahr und nach Jahrhunderten

Orte
Orte

Unsere digitalisierten Werke nach dem Ort ihres Erscheinens

Verlage
Verlage

Die Werke nach ihren Verlagshäusern, Herausgebern oder Druckern

Neueste Digitalisate
Bildähnlichkeit

Ähnlichkeit von Bildmotiven nach Farben, Texturen, markanten Formen und Kontrasten

Neueste Digitalisate
Neueste Digitalisate

Die letzten Neuzugänge, ohne inhaltliche Sortierung, in der Reihenfolge ihrer Online-Publikation

V. 3.6.5 | 09.10.2014