Erkunden nach Erscheinungsort:

Leeuward


angezeigt: 1-40 aus 133
(Zeitraum 750 - 1990)
40
bsb10935640_00005.jpg

Friesche Oudheden

2 Belg. 106 u

Leeuwarden 1871


angezeigt: 1-40 aus 133
(Zeitraum 750 - 1990)
40

Sammlungen erkunden

Zeitraum

Kontext-sensitive Suche

Liste der Werke aus Leeuward

LeeuwardVeno, Johannes deœ

Historiale Meditatien, so Geestelijcke als Politijcke ...; Leeuward 1658

LeeuwardSuringar, Willem Frederick Reinier

Handleiding tot het bepalen van de in Nederland wildgroeiende ...; Leeuwarden 1873

LeeuwardMurner, Thomas/Flittner, Johann

Nebulo Nebulonumhoc est: Ioco-seria Vernaculae nequitiae Censura, carmine Iambico depicta tipisque exornata aeneis ; Leeuwarden 1634

LeeuwardAeltius, Godeschalcus/Erasmus, Desiderius

Querela Pacisdat is Vreden-clacht Aen die vereenichde Nederlanden Waerinnen de Vrede haer beclaecht datse onde de Schijn van Vrede of Trevis bey de ryt die Kerceklijcke ende Burgelijcke regeringhe wort verdreven ende verbannen ; Leeuwarden 1612

LeeuwardCrane, Jan Willem deœ

Letter- en geschiedkundige Verzameling van eenige biographische Bijdragen en ...; Leeuwarden 1841

LeeuwardHaren, Onno Zwier vanœ

Deductie voor Jr. Onnozwier Van Haren, Grietman van Stellingwerf-Westeinde, ...; Leeuwarden 1761

LeeuwardExtract Uyt de Resolutien Der Edele Mogende Heeren Staten ...; Leeuwarden [1684]

LeeuwardWaerschouwinghe, aen alle ghereformeerde Kercken, ende vrome ingesetenen van ...; Leeuwarden [1611]

LeeuwardRoorda, Carel/Veth, Adriaan

Brief Aen den Heere Adriaen Veth, Raedt-pensionaris van Zeelandt ...Dienende tot een sedige Verantwoordinge van de Eere en Goede Naem van wijlen de Heere Carel Roorda, d'Oude, Tegens De publijcke ende fameuse blame, Hem, soo lange na zijn doot, op de hals gesmeten in seeckere Propositie, door d'opghemelte Raedt Pensionaris, onlangs gedaen, ... ; Leeuwarden 1660

LeeuwardReglement Ende Ordonnantie Reformatoir, De Ed. Mog. Heeren Gedeputeerden ...; Leeuwarden 1673

LeeuwardBosscha, Johannes

Neerlands heldendaden te land, van de vroegste tyden af ...; Leeuwarden 1834

LeeuwardEekhof, W.

Beknopte geschiedenis van Friesland ...Met eene Schetskaart van den waarschijnlijken ?? van het land der Friezen en hunne naburen, omstreets den ?? onzer tijdrekning ; Leeuwarden 1851

LeeuwardKnoop, Johann H.

Tegenwoordige Staat of histor. Beschryvinge van Friesland ...; Leeuwarden 1763

LeeuwardSchwartzenberg en Hohenlansberg, Georg Frederik thoeœ

Register van Verbonden, Zoenen, Accoorden, Privilegien, Handvesten, Ordonnantien, Edicten, ...Zullende dienen volgens de Resolutie der Ed. Mog. Heeren Staaten van Vriesland de dato den 31. Augusti 1764 ... ; Leeuwarden 1765

LeeuwardGabbema, Simon Abbes

Friesche Lust-Gaarde of te Boom-Heester-Bloem-en Kruyd-Waarande ... ...; Leeuwarde 1687

LeeuwardBredero, Gerbrand A.

Bredero's Spaansche Brabander meet eene inleiding, aanteekeningen en eene ...; Leeuwarden 1869

LeeuwardSjoerds, Foeke/Brandsma, F.

Kort Vertoog van den Staat en de Geschiedenissen der ...; Leeuwarden 1759

LeeuwardPoisson, Raymond/Dullaart, Joan

Flavio en Juliette, Of De Getemde Dartelheit ...Blyspel ; Leeuwarden 1679

LeeuwardSystematische Catalogus der Provinciale Bibliotheek van Friesland ...Bewerkt en uitg. op lost van de Provinciale Staten dezer provincil. ; Leeuwarden 1871 -

LeeuwardSystematische Catalogus der Provinciale Bibliotheek van Friesland ...Bewerkt en uitg. op lost van de Provinciale Staten dezer provincil. ; Leeuwarden 1871

LeeuwardHaan Hettema, Montanus deœ

Oude friesche wetten; Leeuwarden 1846

LeeuwardHaan Hettema, Montanus deœ

Iurisprudentia Frisica of Friesche regtkennis ...een Handschrift uit de Vijftiende Eeuw ; Leeuward (1834)


112 weitere Werke.

Sammlungen erkunden

Themen
Themen

Unsere digitalisierten Werke nach den klassischen thematischen Signaturfächern der BSB

Autoren
Autoren

Unsere digitalisierten Werke alphabetisch nach den Namen ihrer Verfasser

Zeit
Zeit

Unsere digitalisierten Werke nach Erscheinungsdatum - Jahr für Jahr und nach Jahrhunderten

Orte
Orte

Unsere digitalisierten Werke nach dem Ort ihres Erscheinens

Verlage
Verlage

Die Werke nach ihren Verlagshäusern, Herausgebern oder Druckern

Neueste Digitalisate
Bildähnlichkeit

Bildmotive nach äußerlichen Merkmalen (Farben, Texturen, markante Formen und Kontraste)

Neueste Digitalisate
Neueste Digitalisate

Die letzten Neuzugänge, ohne inhaltliche Sortierung, in der Reihenfolge ihrer Online-Publikation

V. 3.6.2 | 16.09.2014