Erkunden nach Erscheinungsort:

Leeuwarden


angezeigt: 1-40 aus 127
(Zeitraum 750 - 2010)
40
bsb10935640_00005.jpg

Friesche Oudheden

2 Belg. 106 u

Leeuwarden 1871


angezeigt: 1-40 aus 127
(Zeitraum 750 - 2010)
40

Zeitraum

Kontext-sensitive Suche

Liste der Werke aus Leeuwarden

LeeuwardenKnoop, Johann H.: Tegenwoordige Staat of histor. Beschryvinge van Friesland ...; Leeuwarden 1763 []

LeeuwardenSuringar, Willem Frederick Reinier: Handleiding tot het bepalen van de in Nederland wildgroeiende ...; Leeuwarden 1873 [Suringar]

LeeuwardenMurner, Thomas/Flittner, Johann: Nebulo Nebulonumhoc est: Ioco-seria Vernaculae nequitiae Censura, carmine Iambico depicta tipisque exornata aeneis ; Leeuwarden 1634 [Coopmans]

LeeuwardenAeltius, Godeschalcus/Erasmus, Desiderius: Querela Pacisdat is Vreden-clacht Aen die vereenichde Nederlanden Waerinnen de Vrede haer beclaecht datse onde de Schijn van Vrede of Trevis bey de ryt die Kerceklijcke ende Burgelijcke regeringhe wort verdreven ende verbannen ; Leeuwarden 1612 [van den Rade]

LeeuwardenCrane, Jan Willem deœ: Letter- en geschiedkundige Verzameling van eenige biographische Bijdragen en ...; Leeuwarden 1841 [H. Eekhoff]

LeeuwardenHaren, Onno Zwier vanœ: Deductie voor Jr. Onnozwier Van Haren, Grietman van Stellingwerf-Westeinde, ...; Leeuwarden 1761 [Ferwerda]

LeeuwardenExtract Uyt de Resolutien Der Edele Mogende Heeren Staten ...; Leeuwarden [1684] [Bakes]

LeeuwardenWaerschouwinghe, aen alle ghereformeerde Kercken, ende vrome ingesetenen van ...; Leeuwarden [1611] [van den Rade]

LeeuwardenRoorda, Carel/Veth, Adriaan: Brief Aen den Heere Adriaen Veth, Raedt-pensionaris van Zeelandt ...Dienende tot een sedige Verantwoordinge van de Eere en Goede Naem van wijlen de Heere Carel Roorda, d'Oude, Tegens De publijcke ende fameuse blame, Hem, soo lange na zijn doot, op de hals gesmeten in seeckere Propositie, door d'opghemelte Raedt Pensionaris, onlangs gedaen, ... ; Leeuwarden 1660 [Rintjes]

LeeuwardenReglement Ende Ordonnantie Reformatoir, De Ed. Mog. Heeren Gedeputeerden ...; Leeuwarden 1673 [Coumans]

LeeuwardenBosscha, Johannes: Neerlands heldendaden te land, van de vroegste tyden af ...; Leeuwarden 1834 [Suringar]

LeeuwardenEekhof, W.: Beknopte geschiedenis van Friesland ...Met eene Schetskaart van den waarschijnlijken ?? van het land der Friezen en hunne naburen, omstreets den ?? onzer tijdrekning ; Leeuwarden 1851 [Eekhoff]

LeeuwardenSchwartzenberg en Hohenlansberg, Georg Frederik thoeœ: Register van Verbonden, Zoenen, Accoorden, Privilegien, Handvesten, Ordonnantien, Edicten, ...Zullende dienen volgens de Resolutie der Ed. Mog. Heeren Staaten van Vriesland de dato den 31. Augusti 1764 ... ; Leeuwarden 1765 [Coulon]

LeeuwardenBredero, Gerbrand A.: Bredero's Spaansche Brabander meet eene inleiding, aanteekeningen en eene ...; Leeuwarden 1869 []

LeeuwardenSjoerds, Foeke/Brandsma, F.: Kort Vertoog van den Staat en de Geschiedenissen der ...; Leeuwarden 1759 [Koumans]

LeeuwardenPoisson, Raymond/Dullaart, Joan: Flavio en Juliette, Of De Getemde Dartelheit ...Blyspel ; Leeuwarden 1679 [By Eelcke Symons Nauta]

LeeuwardenSystematische Catalogus der Provinciale Bibliotheek van Friesland ...Bewerkt en uitg. op lost van de Provinciale Staten dezer provincil. ; Leeuwarden 1871 - [Eekhoff]

LeeuwardenSystematische Catalogus der Provinciale Bibliotheek van Friesland ...Bewerkt en uitg. op lost van de Provinciale Staten dezer provincil. ; Leeuwarden 1871 [Eekhoff]

LeeuwardenHaan Hettema, Montanus deœ: Oude friesche wetten; Leeuwarden 1846 [Suringar]

LeeuwardenOttema, Jan Gerardus: Thet Oera Linda Bok [friesisch u. holl.] naar en ...; Leeuwarden 1872 [Kuipers]

LeeuwardenFriesche OudhedenAfbeeldingen van merkwaardige Voorwerpen van Wetenschap en Kunst, gevonden in de Archieven, Kerken, Kasteelen, Terpen, enz. van Friesland. Namens het Friesch Genootschap van geschied-oudheid-en taalkunde te Leeuwarden afgebeeld en historisch toegelicht ; Leeuwarden 1871 []

LeeuwardenSchwartzenberg en Hohenlansberg, Georg Frederik thoeœ: Groot Placaat En Charter-Boek Van Vriesland ...; Leeuwarden 1768 [Coulon]


106 weitere Werke.

Erkunden

Themen
Themen

Unsere digitalisierten Werke nach den klassischen thematischen Signaturfächern der BSB

Autoren
Autoren

Unsere digitalisierten Werke alphabetisch nach den Namen ihrer Verfasser

Zeit
Zeit

Unsere digitalisierten Werke nach Erscheinungsdatum - Jahr für Jahr und nach Jahrhunderten

Orte
Orte

Unsere digitalisierten Werke nach dem Ort ihres Erscheinens

Verlage
Verlage

Die Werke nach ihren Verlagshäusern, Herausgebern oder Druckern

Neueste Digitalisate
Bildähnlichkeit

Ähnlichkeit von Bildmotiven nach Farben, Texturen, markanten Formen und Kontrasten

Neueste Digitalisate
Neueste Digitalisate

Die letzten Neuzugänge, ohne inhaltliche Sortierung, in der Reihenfolge ihrer Online-Publikation

V. 3.6.7 | 26.01.2015