Erkunden nach Erscheinungsort:

Venetsiʾa


angezeigt: 1-40 aus 155
(Zeitraum 750 - 1990)
40
bsb11130589_00005.jpg

Yaʿakov ben Asher & Yosef Karo

Even ha-ʿezer

2 A.hebr. 101-2#Beibd.1

Venetsiʾah 1565

bsb10151250_00005.jpg

Selihot

4 A.hebr. 492 b

Venetsiʾah 1548

bsb10151136_00005.jpg

Yaʿakov ben Asher 

Perush ha-torah

4 A.hebr. 300

Venetsiʾah 1544

bsb10216918_00005.jpg

Daniel Girasi 

Seferœ Odeh H.

4 A.hebr. 483 c

Venetsiʾah 1682

bsb10170887_00005.jpg

Eliʿezer Meli 

Le-kol hefets

A.hebr. 1213

Venetsiʾah 1552

bsb10170873_00005.jpg

Megilat sefer

A.hebr. 586

Venetsiʾah 1552

bsb10477024_00005.jpg

& Yehudah Ibn Tibon

Sefer ha-Kozari

4 A.hebr. 394-2

Venetsiʾah 1591

bsb10140281_00005.jpg

Tanhûmâ Bar Abbâ 

Tanhuma

2 A.hebr. 284

Venetsiʾah 1545

bsb10140177_00005.jpg

& Johanan ben Joseph Treves

Midrash ha-mekhilta

2 A.hebr. 39#Beibd.2

Venetsiʾah 1545

bsb10140185_00005.jpg

Kol bo

2 A.hebr. 63

Venetsiʾah 1547

bsb10140187_00005.jpg

 

Seferœ Mitsvot ha-gadol

2 A.hebr. 67

Venetsiʾah 1522

bsb10864742_00005.jpg

Torah Neviʾim u-Khetuvim

Res/2 B.orient. 22-1

Venetsiʾah 1548

bsb10864743_00005.jpg

Torah Neviʾim u-Khetuvim

Res/2 B.orient. 22-2

Venetsiʾah 1547

bsb10151057_00005.jpg

 

Sefer ha-hinukh

4 A.hebr. 215

Venetsiʾah 1523

bsb10170866_00005.jpg

Tefilah mi-kol ha-shanah

A.hebr. 577

Venetsiʾah 1519

bsb10151162_00005.jpg

 

ʿAvodat ha-levi

4 A.hebr. 326#Beibd.1

Venetsiʾah 1546

bsb10151158_00005.jpg

Yosef ben Goryon 

Yosipon

4 A.hebr. 317

Venetsiʾa 1544


angezeigt: 1-40 aus 155
(Zeitraum 750 - 1990)
40

Sammlungen erkunden

Zeitraum

Kontext-sensitive Suche

Liste der Werke aus Venetsiʾa

VenetsiʾaIbn-Haviv, Yaʿakov Ben-Shelomoh

ʿEn Yaʿakovsefer meʾasef le-kol ha-emunot ve-agadot u-midrashim ha-mefuzarim be-kol shishah sedarim mi-Mishnah ve-Talmud ; Venetsiʾah 1546 = 306 [jüd. Zeit]

VenetsiʾaYaʿakov ben Asher/Karo, Yosef

Even ha-ʿezer; Venetsiʾah 1565 = 5325 [jüd. Zeit]

VenetsiʾaSelihotmi-kol ha-shanah ke-minhag ha-ashkenazim ... ; Venetsiʾah 1548 = 308 [jüd. Zeit]

VenetsiʾaShelomoh ben Yitshak

Perush ʿal ha-torah ve-ʿal hamesh megilot ...; Venetsiʾah 1538 = 298 [jüd. Zeit]

VenetsiʾaYaʿakov ben Asher

Perush ha-torah... ve-hem teʿame ha-masoret u-farperaʾot ve-gimetriʾot shel kol seder ; Venetsiʾah 1544 = 304 [jüd. Zeit]

VenetsiʾaGirasi, Daniel

Seferœ Odeh H.; Venetsiʾah 1682 = 442 [jüd. Zeit]

VenetsiʾaPinto, Josiah ben Joseph

Seferœ Kesef mezukakshivʿatayim ke-or ha-hokhmah bahir hu ... ; Venetsiʾah 1628

VenetsiʾaMeli, Eliʿezer

Le-kol hefetsve-hu tikun shetarot ha-nehugim bi-vene Yiśraʾel ke-dat Mosheh ve-ka-halakhah ; Venetsiʾah 1552= [312 jüd. Zeit]

VenetsiʾaŠelomo Ben-Avrāhām Ben-Šemû'ēl

Ohel moʿed; Venetsiʾah 1548 = 5308 [jüd. Zeit]

VenetsiʾaIsserlein, Yiśraʾel ben Petahyah

Pesakim u-ketavim; Venetsiʾah 1546 = 5306 [jüd. Zeit]

VenetsiʾaTrewes, Avrāhām Ben-Šelomo

Seferœ birkat Avrahamshem ha-bedolah ve-even ha-shoham ... ve-kol ha-sefer me-rosho ve-ʿad sofo devarav mitgalgelim ve-yoter mi-shelosh meʾot dinim aherim be-sulam ha-sefer ʿolim ... ; Venetsiʾah 1552 = 312 [jüd. Zeit]

VenetsiʾaRekanati, Menahem ben Binyamin

Beʾur ʿal ha-torahʿal derekh ha-emet ; Venetsiʾah 1545 = 305 [jüd. Zeit]

VenetsiʾaBahye ben Yosef ibn Pakuda

Seferœ hovot ha-levavothibro ehad me-ha-hakhamim ha-kadmonim bi-leshon ʿaravi ve-nimtsaʾim mimeno shene heʿetekot ... ; Venetsiʾah 1548 = 308 [jüd. Zeit]

VenetsiʾaTrewes, Avrāhām Ben-Šelomo

Seferœ birkat Avrahamshem ha-bedolah ve-even ha-shoham ... ve-kol ha-sefer me-rosho ve-ʿad sofo devarav mitgalgelim ve-yoter mi-shelosh meʾot dinim aherim be-sulam ha-sefer ʿolim ... ; Venetsiʾah 1552 = 312 [jüd. Zeit]

VenetsiʾaIbn-Sûsân, Yiśśāḵār

Seferœ ʿIbûr shanim; Venetsiʾah 1579 = 339 [jüd. Zeit]

VenetsiʾaMegilat sefernimtsa be-yad sefaradi ehad u-va ketavim rabim hadashim ... ; ʿod netusaf ʿalehem shaʾar ehad be-geder ha-shir be-ofen she-kol ish ve-ish yilmod laʿaśot sherut ... ; gam nasok ha-sefer hathalot rabot likhtov le-khol ish ke-fi gadro u-maʿalto ... ; Venetsiʾah 1552 = 312 [jüd. Zeit]

VenetsiʾaIsserlein, Yiśraʾel ben Petahyah

Seferœ terumat ha-deshen; Venetsiʾa 1546 = 306 [jüd. Zeit]

VenetsiʾaAharon Ben-Yôsēf hal-Lēwî/Yishāq Ben-Yaʿaqov

Sefer haœ-hinukhyavoʾu bo ha-613 mitsvot yesod torat Mosheh ve-nevuʾato mi-nimukan shel gedole ʿolam ha-Rif ve-ha-Rambam ve-ha-Ramban z.ts.l. mesudarot ʿal pi seder ha-parashayot ... ; Venetsiʾa 1600 = 360 [jüd. Zeit]

VenetsiʾaRekanati, Menahem ben Binyamin

Beʾur ʿal ha-torahʿal derekh ha-emet ; Venetsiʾah 1545 = 305 [jüd. Zeit]

VenetsiʾaYehudah <ha-Levi>/Ibn Tibon, Yehudah

Sefer ha-Kozari; Venetsiʾah [1591= 351 jüd. Zeit]

VenetsiʾaNatan ben Yehiʾel

Sefer heœ-ʿarukh; Venetsiʾah 1531 = 5291 [jüd. Zeit]

VenetsiʾaTanhûmâ Bar Abbâ

Tanhumaha-nikra yelamdenu ve-hu midrash ʿal Hamishah Humshe Torah ; Venetsiʾah 1545 = 5305 [jüd. Zeit]


134 weitere Werke.

Sammlungen erkunden

Themen
Themen

Unsere digitalisierten Werke nach den klassischen thematischen Signaturfächern der BSB

Autoren
Autoren

Unsere digitalisierten Werke alphabetisch nach den Namen ihrer Verfasser

Zeit
Zeit

Unsere digitalisierten Werke nach Erscheinungsdatum - Jahr für Jahr und nach Jahrhunderten

Orte
Orte

Unsere digitalisierten Werke nach dem Ort ihres Erscheinens

Verlage
Verlage

Die Werke nach ihren Verlagshäusern, Herausgebern oder Druckern

V. 3.6.1 | 05.09.2014