Liste der Werke aus Amsterdam

AmsterdamHeiß von Kogenheim, Johann: Histoire De L'EmpireContenant son Origine, ses Progrès, ses Révolutions, la forme de son Gouvernement, sa Politique, ses Négociations, & les nouveaux Réglemens, faits dans les Traiteés de Westphalie, &c. ; Amsterdam 1733 [Wetsteins & Smith]

AmsterdamMassenbach, Christian Karl August Ludwig von: Memoiren zur Geschichte des preußischen Staates unter den Regierungen ...; Amsterdam 1809 [Verl. d. Kunst- und Industrie-Comptoirs]

AmsterdamMassenbach, Christian Karl August Ludwig von: Memoiren zur Geschichte des preußischen Staates unter den Regierungen ...; Amsterdam 1809 [Verl. d. Kunst- und Industrie-Comptoirs]

AmsterdamHeiß von Kogenheim, Johann: Histoire De L'EmpireContenant son Origine, ses Progrès, ses Révolutions, la forme de son Gouvernement, sa Politique, ses Négociations, & les nouveaux Réglemens, faits dans les Traiteés de Westphalie, &c. ; Amsterdam 1733 [Wetsteins & Smith]

AmsterdamPöllnitz, Karl Ludwig von: Das galante Sachsen; Amsterdam 1735 []

AmsterdamPöllnitz, Karl Ludwig von: Het verliefde Saxen; Amsterdam 1737 []

AmsterdamBoileau, Jacques: Histoire des Flagellans; Amsterdam 1732 []

AmsterdamBoileau, Jacques: Histoire des Flagellans; Amsterdam 1701 []

AmsterdamIste En IIde Brief Aan een voornaam Heer, in ...Behelzende ene Vrymoedige Beoordeeling, zo van de Beknopte Geschiedenisse als Historie Der Remonstranten. Strekkende ter noodzaaklyke verdediging, van de Leer en Eer der Gereformeerde Kerke, tegen de Laster dezelven aangewreven, in 't Eerste Deel van de bovengemelde Historie Der Remonstranten, door Jacobus Regenboog ... ; Amsteldam (1775) [Kok]

AmsterdamDiez, Justus Laurentius: Succincta historia Ecclesiastica Novi Testamenti ...; Amstelodamum 1726 []

AmsterdamHesselink, Gerrit: De nieuwe hervorming onder de doopsgezinden volgens het uitlegkundig ...; Amsterdam u.a. 1793 []

AmsterdamSchyn, Herman: Historiae Mennonitarum plenior deductio ...; Amstelodamum 1729 []

AmsterdamClémencet, Charles: Histoire Generale De Port-Roial Depuis La Reforme De L'Abbaie ...; Amsterdam (1756) [Vanduren]

AmsterdamClémencet, Charles: Histoire Generale De Port-Roial Depuis La Reforme De L'Abbaie ...; Amsterdam (1756) [Vanduren]

AmsterdamSchyn, Herman: Historia Christianorum, qui in Belgio Foederato ... Mennonitae appellantur ...; Amstelodamum 1723 []

AmsterdamAnrae, J. C. van: Tegenbedenkingen op het ontwerp van schikking over de Kerkgebouwen ...14 Maart 1800 ; Amsterdam 1800 [VanBuuren]

AmsterdamBraght, Thieleman J. van: Aenhangsel ofte vervolg van het Martelaers-Boeck ...; Amsteldam 1686 [Pietersz]

AmsterdamChevreau, Urbain/Vertot, René Aubert de: Histoire Du Monde; Amsterdam (1717) [Mortier]

AmsterdamClémencet, Charles: Histoire Generale De Port-Roial Depuis La Reforme De L'Abbaie ...; Amsterdam (1757) [Vanduren]

AmsterdamClémencet, Charles: Histoire Generale De Port-Roial Depuis La Reforme De L'Abbaie ...; Amsterdam (1757) [Vanduren]

AmsterdamLenglet du Fresnoy, Nicolas: L' Histoire justifiée contre les romans ...; Amsterdame 1735 []

AmsterdamCats, Jacob: Dichterlijke werken; Amsterdam [1828] [Diederichs]

AmsterdamBruin, Claas: Bybelsche Toonneelpoëzybestaande in: Abrahams offerhande, De vlucht van Moses uit Egypte ; Amsteldam 1735 [Schagen]

AmsterdamBuren Schele, Anne D. van: Magdalena Moons, of het beleg van Leyden ...Een oorsprongkelijk historisch-romantisch tafereel uit den tachtigjarigen oorlog ; Amsterdam 1835 [Portielje]

AmsterdamHaen, Abraham de: Dichtkundige Lauwerbladen, gestrooid voor ... Willem Karel Hendrik Friso, ...Waar by Komen Het Eerste en Tweede Stukje de Vrolyke Byeenkomst. Beneevens eene Proeve van den Catechismus van Staat En Veldzangen ; Amsteldam 1751 [Crajenschot]

AmsterdamHeinsius, Nicolaas: Den vermakelyke avanturier; Amsterdam 1727 []

AmsterdamLaar, Johan Willem Claus van: Den Bedrieger Bedroogen, Of Den Gevangen Smous ...Zynde een Verhaal, van zeer veele aanmerkelyke voorvallen; raakende het Leeven en bedryf, van een Beruchten Ryken, gevangen Smous. Doormengt, met veel Ernstige en Boertige Aanmerkingen, en vermakelyke Geschiedenissen; daar onder, het beleegeren van de Stad Goes, op Sacraments. dag. enz. ; Amsterdam 1737 [Aldewerelt]

Amsterdamvan Schaick, C.: Jakobeen verhaal uit het tijdvaak der Apostelen ; Amsterdam (1847) [Beijerinck]

AmsterdamFokke, Arend: De wegen des levensof de vraag, welk beroep wilt gij kiezen? gedaan aan alle aankomende jongelingen en toegewijd aan alle ouders en voogden ; Amsterdam 1809 [Van der Hey]

AmsterdamHobbes, Thomas: Elementa philosophica de cive; Amsterodamum 1742 [Boom]

AmsterdamFriedrich <II., Preußen, König>: Lettres sur l'amour de la patrie ...; Amsterdam 1780 []

AmsterdamMauvillon, Jakob: Paradoxes moraux et littéraires ...; Amsterdam 1768 []

AmsterdamLaet, Johannes de: Compendium historiae universalis ...; Amstelodamum 1653 []

AmsterdamSleidanus, Johannes: De quatuor summis imperiislibri tres ; Amstelodamum 1705 []

AmsterdamJonston, Jan: Historia civilis et ecclesiastica ...; Amsterdam 1641 []

AmsterdamHaen, Abraham de: Dichtkundige Lauwerbladen, gestrooid voor ... Willem Karel Hendrik Friso, ...Waar by Komen Het Eerste en Tweede Stukje de Vrolyke Byeenkomst. Beneevens eene Proeve van den Catechismus van Staat En Veldzangen ; Amsteldam 1751 [Crajenschot]

AmsterdamLoots, Cornelis: Bij den vrijwilligen heldendood van J. C. J. van ...; Amsterdam 1831 [van der Hey]

AmsterdamLoots, Cornelis: Chassé op het puin der citadel van Antwerpen ...; Amsterdam 1833 [v. d. Hey]

AmsterdamLoots, Cornelis: Zangen, ter gelegenheid van de algemeene vergadering der maatschappij ...tot nut van't algemeen, op dingsdag, den 10den Augustus, 1824 ; Amsterdam [1824] [Vries [u.a.]]

AmsterdamLoots, Cornelis: Mijne aandoeningen, bij de plegtigheid van den Heiligen doop, ...; [Amsterdam] [1822] []

AmsterdamLoots, Cornelis: Gedachten bij het ontvangen bericht v. het overlyden v. ...; Amsterdam 1833 []

AmsterdamDecker, Jeremias de: Oorspronkelijke dichtstukken; Amsterdam (1827) [Portielje]

AmsterdamLoots, Cornelis: Beschouwing van Amsteldam; Amsterdam 1803 [Uylenbroek]

AmsterdamCats, Jacob: Dichterlijke werken; Amsterdam (1828) [Diederichs]

AmsterdamLoots, Cornelis: Op het 200jarig bestaan van de oude kerk der ...; Amsterdam 1833 []

AmsterdamLoots, Cornelis: GezangenTer gelgenheid der inwijding van de ... Luthersche nieuwe Kerk te Amsterdam, 18 Sept. 1826 ; Amsterdam 1826 [Schaares]

AmsterdamLoots, Cornelis: Zangen, ter gelegenheid van de algemeene vergadering der maatschapij ...tot nut van't algemeen, 10. v. oogstm. 1819 ; Amsterdam 1819 [de Vries]

AmsterdamLoots, Cornelis: Opwekking der mogenheden ter heirvaart naar Parijs ...; Amsterdam 1831 [v. Kempen]

AmsterdamHall, Joseph: Characteres der Menschen oder die Entlarvte Welt in ihrer ...worinnen allen Ständen der Welt die Larve der Falschheit abgezogen ... ; Amsterdam 1701 []

AmsterdamBoureau-Deslandes, André François: L' art de ne point s'ennuyer; Amsterdam 1715 [Steenhouwer u.a.]

AmsterdamRegenbogen, Jan H.: Commentatio de fructibus quos humanitas, libertas, Mercatura, industria, artes ...; Amstelodamum 1809 []

AmsterdamBogaers, A.: Lierzang toegewijd aan de nagedachtenis van have Majesteit Louise ...; Amsterdam 1851 [C. A. Spin]

AmsterdamBruin, Claas: De deugdzaame hovelingTreurspel ; Amsteldam 1720 [Lescailje]

AmsterdamNolet de Brauwere van Steeland, J.: Gedichten1839 - 1859 ; Amsterdam, Brussel 1859 [(J. E. F. Hassels), (Kiesslingen Cie)]

AmsterdamBilderdijk, Katharina W.: Treurspelen; Amsterdam 1818 [Hengst]

AmsterdamBruin, Claas: Zede-Dichten1. Deel ; Amsteldam 1721 [Visscher]

AmsterdamHaen, Abraham de: Dichtkundige Lauwerbladen, gestrooid voor ... Willem Karel Hendrik Friso, ...Waar by Komen Het Eerste en Tweede Stukje de Vrolyke Byeenkomst. Beneevens eene Proeve van den Catechismus van Staat En Veldzangen ; Amsteldam 1751 [Crajenschot]

AmsterdamJonckbloet, Willem Jozef Andries: Geschiedenis der middennederlandsche dichtkunst ...; Amsterdam (1854) [Kampen]

AmsterdamLoots, Cornelis: Leonidas, in de engte van Thermopile ...; Amstterdam 1804 [Uylenbroek]

AmsterdamLoots, Cornelis: Gedichten; Amsterdam 1817 [van der Hey]

AmsterdamDes Coutures, Jacques Parrain: La Morale universelle; Amsterdam 1758 []

AmsterdamGeulincx, Arnold: Gnōthi seautonsive Ethica ; Amsterdam 1709 []

AmsterdamHobbes, Thomas: Elementa philosophica de cive; Amsterodamum 1760 []

AmsterdamNoodt, Gerard/Barbeyrac, Jean: Du Pouvoir des Souverains; Amsterdam 1714 []

AmsterdamSteele, Richard/Janiçon, François Michel: Bibliothèque des Damescontenant Des Règles générales pour leur conduite, dans toutes les circonstances de la Vie ; Amsterdam (1765) [Aux dépens de la Compagnie]

AmsterdamHuet, Pierre Daniel: Pet. Dan. Huetii De imbecillitate mentis humanae ...Libri tres ; Amstelodamum 1738 []

AmsterdamKlerk, J. de: Van den oorspronk en de kracht der vooroordeelen ...; Amsterdam 1710 [Blom]

AmsterdamPolak, Mozes S.: De nieuwe grondleer der wijsbegeerte; of de weg, om ...; Amsterdam 1857 [Gebr. Diederichs]

AmsterdamBoureau-Deslandes, André François: Histoire critique de la philosophie ...ou l'on traite de son origine, de ses progrès, et des diverses révolutions qui lui sont arrivées jusqu'à notre tems ; Amsterdam 1756 [Changuion]

AmsterdamGauchat, Gabriel: Le Philosophe Du Valais, Ou Correspondance Philosophique ...Avec Des Observations De L'Editeur ; Amsterdam [u.a.] (1772) [Le Jay]

AmsterdamDeyssel, Lodewijk van: H. Willibrordus, Apostel der Nederlanden ...; Amsterdam [u.a.] 1861 [Van Langenhuysen]

AmsterdamBruin, Claas: Het leven van den Apostel Paulus ...in dichtmaat afgebeeld ; Amsteldam 1734 [Schagen]

AmsterdamLoots, Cornelis: De voortreffelykhheid van den mensch in de beoefening der ...lierzang ; Amsterdam 1806 [Uylenbroek]

AmsterdamLoots, Cornelis: Aan den weledelen gestr. Heer J. C. Koopman, Luitenant ...en ter zijner verwelkoming in den vriendenkring, vergaderende onder de roos ; Amsterdam 1821 []

AmsterdamLoots, Cornelis: Hulde, toegebragt aan de nagedachtenis van J. van den ...; Amsterdam 1818 [van der Hey]

AmsterdamLoots, Cornelis: De Batavieren tentyde van Cajus Julius Cezar, wegens het ...; Amsterdam 1805 [Uylenbroek]

AmsterdamLoots, Cornelis: Feestzang bij de viering v. het 4. eeuwfeest der ...; Amsterdam 1823 [van der Hey]

AmsterdamLoots, Cornelis: Berigt van inteekening op een dichtstuk getiteld: opwekking der ...; Amsterdam 1831 [van der Hey]

AmsterdamMercher, J. D./Loots, Cornelis: Bij het honderdjarig bestaan van Brantz Rushofje in Amsterdam ...; [Amsterdam] [1833] []

AmsterdamRefuge, Eustache de/Pastorius, Joachim: Aulicus Inculpatus; Amsterdam 1644 []

AmsterdamPufendorf, Samuel von/Barbeyrac, Jean: Les Devoirs De L'Homme Et Du Citoyen, Tels Qu'Ils ...; Amsterdam [u.a.] 1756 [Arstée & Merkus]

AmsterdamGrotius, Hugo/Gronovius, Johannes Fredericus: De iure belli et pacislibri 3, in quibus ius natura et gentium, item iuris publici praecipua explicantur ; Amstelodamum 1720 [Janssonio-Wasbergii]

AmsterdamToussaint, François-Vincent: Les moeurs; Amsterdam 1748 []

AmsterdamSoria, Giovanni Gualberto de: Rationalis philosophiae institutiones sive De emendanda, regendaque Mente ...; Amstelodamum 1741 []

AmsterdamMassenbach, Christian Karl August Ludwig von: Memoiren zur Geschichte des preußischen Staates unter den Regierungen ...; Amsterdam 1809 [Verl. d. Kunst- und Industrie-Comptoirs]

AmsterdamMassenbach, Christian Karl August Ludwig von: Memoiren zur Geschichte des preußischen Staates unter den Regierungen ...; Amsterdam 1809 [Verl. d. Kunst- und Industrie-Comptoirs]

AmsterdamBruin, Claas: Spiegel Van Edelmoedige Vriendschap ...Treurspel ; Amsteldam 1737 [Duim]

AmsterdamHeinsius, Nicolaas: Den Vermakelyken Avanturier, Ofte De Wispelturige, en niet min ...Behelfende verscheide Kluchtige en Vermakelyke Bejegeningen, wonderlyke Toevallen, aangename Amourettes ofte Vryeryen, en nuttelyke Aanmerkingen op den hedendaagsche werelds-loop; strekkende tot aanwysinge en bestraffinge der meest in swang gaande Lasters, Swakheden en Sotternyen van veelderley Stands-personen ; Amsterdam 1703 [Verbeek]

AmsterdamBruin, Claas: De Grondlegging Der Roomsche Vryheid ...Treurspel ; Amsteldam 1713 [Lescailje [u.a.]]

AmsterdamBastert, Christian N./Loots, Cornelis: Aan Cornelis Loots op zijn'lierzang: de voortreffelijkheid van den ...; Amsterdam 1806 [Uylenbroek]

AmsterdamMorvan de Bellegarde, Jean-Baptiste: Suite des Reflexions sur ce qui peut plaire ou ...; Amsterdam 1712 []

AmsterdamBruin, Claas: De dood van Willen den Eersten Prince v. Oranje ...Treurspel ; Amseldam 1726 [Lescailje]

AmsterdamGrotius, Hugo: De iure belli et pacis; Amstelodamum 1712 []

AmsterdamHume, David: Histoire Naturelle De La Religion ...Avec Un Examen Critique Et Philosophique De Cet Ouvrage ; Amsterdam 1759 [Schneider]

AmsterdamLe Noble, Eustache: L' école du monde; Amsterdame 1739 []

AmsterdamCardano, Girolamo: De utilitate ex adversis capienda ... ...; Amstelodamum 1672 []

AmsterdamMassenbach, Christian Karl August Ludwig von: Memoiren zur Geschichte des preußischen Staates unter den Regierungen ...; Amsterdam 1809 [Verl. d. Kunst- und Industrie-Comptoirs]

AmsterdamDapper, Olfert/Meurs, Jacob van: Naukeurige Beschrijvinge der Afrikaensche Gewesten Van Egypten, Barbaryen, Libyen, ...vertoont In de Benamingen, Grenspalen, Steden, Revieren, Gewassen, Dieren, Zeeden, Drachten, Talen ... ; Amsterdam 1668 [Jacob Van Meurs]

AmsterdamDapper, Olfert: Asia, oder genaue und gründliche Beschreibung des gantzen Syrien ...worinnen die Landschaften Phoenicien, Celesyrien, Commagene ... neben denen Ländern Perea oder Ober-Jordan, Galilea, das absonderliche Palestina, Judaea und Idumea, begriffen sind ; Amsterdam 1681 [Meursen]

AmsterdamHudson, Henry: Descriptio ac delineatio geographica detectionis Freti sive Transitus ad ...; Amsterodami 1613 [Gerardus]

AmsterdamGuicciardini, Lodovico/Montanus, Petrus: Beschrijvinghe van alle de Nederlanden anderssins ghenoemt Neder-Duijtslandt ...; Amsterdam 1612 [Janss]

AmsterdamGuicciardini, Lodovico/Telle, Reinier: Omnium Belgii, sive inferioris Germaniae, regionum descriptio ...; Amstelrodami 1613 [Janssonius]

AmsterdamVeer, Gerrit de: Diarivm Navticvm seu vera descriptio trium navigationum admirandarum, & ...; Amstelredami 1598 [Nicolai]

AmsterdamLodewycksz, Willem: ... pars descriptionis itineris navalis in Indiam orientalem, earumque ...una cum particulari enarratione conditionum, morum, oeconomiae populorum, quos adnavigarunt ; praeterea de numismatis, aromatibus, speciebus & mercibus ibidem venalibus, eorumque pretio ; insuper de insularum apparentijs, tractibus, orisque regionum maritimis, una cum incolarum ad vivum delineatione ... ; Amstelrodami 1598 []

AmsterdamOtterloo, Antonie Adriaan van: Johannes Ruysbroeck(Rusbrochius) Een bijdrage tot de Kennis van den ontwikkelingsgang der Mystick. Academisch proefschrift van de hoogeschool te Utrecht ; Amsterdam 1874 [Brinkman]

AmsterdamBaldaeus, Philippus: Wahrhafftige ausführliche Beschreibung der berühmten Ost-Indischen Kusten Malabar und ...samt dero angräntzenden und untergehörigen Reichen ... ; Benebst einer ... Entdeckung der Abgötterung der Ost-Indischen Heyden, Malabaren ... ; Aus dem Niederländischen ... übergesetzt ... ; Amsterdam 1672 [Jansonius von Waesberge]

AmsterdamHudson, Henry: Descriptio ac delineatio Geographica Detectionis Freti, sive, Transitus ad ...; Amsterodami 1612 [Gerardus]

AmsterdamDanckerts, Justus: Description Geographique et Historique de Dix Provinces du Pais-bas ...Accompagnée de trente deux Cartes Geographiques portatives pour la Commodité des Voyageurs ; Avec Privilege ; Amsterdam 1694 []

AmsterdamMercator, Gerhard/Hondius, Jodocus: Atlas Minor, Das ist: Eine kurtze jedoch gründliche Beschreibung ...In zwey Theile abgetheilt ; Amstelodami 1651 [Janssonius]

AmsterdamMozart, Wolfgang Amadeus: Duos à deux flûtes; Amsterdam ca. 1800 [Hagenaar]

AmsterdamLa Feuille, Daniel de: Atlas Portatif, Ou Le Theatre De La Guerre En ...Contenant les Cartes Geographiques avec le Plan des Villes & Forteresses les plus exposées aux Revolutions Presentes ; Amsterdam 1702 [i.e. enth. Kt. ersch. 1702-1705] [Daniel De La Feuille]

AmsterdamAlpen-Sänger-Marsch; Amsterdam 1833 [Guido]

AmsterdamHeinze, Gustav A.: Das VeilchenLied für 1 Alt- oder Bariton-Stimme mit Begl. d. Pianoforte ; Amsterdam [circa 1850] [Theune]

AmsterdamMercator, Gerhard/Hondius, Jodocus: Atlas Minor, Das ist: Eine kurtze jedoch gründliche Beschreibung ...In zwey Theile abgetheilt ; Amstelodami 1651 [Janssonius]

AmsterdamLaporte, Joseph de: L' esprit des monarques philosophes, Marc-Aurele, Julien, Stanislas et ...; Amsterdam [u.a.] 1764 [Vincent]

AmsterdamHeusde, Philipp Willem van: Characterismi Principum Philosophorum veterum, Socratis, Platonis, Aristotelis ...ad criticam philosophandi rationem commendandam ; Amstelodami 1839 [Müller]

AmsterdamHemert, Paulus van: Epistola ad Danielem Wijtenbach ...; Amstelodamum 1809 []

AmsterdamSchotanus, Johannes/Roman, Jacob: Discussio censurae Huetianae; Amstelodamum 1702 []

AmsterdamErndtel, Christian Heinrich: De itinere suo Anglicano et Batavo annis 1706 et ...qua variae ad anatomiam, chirurgiam botanicam et materiam medicam spectantes observationes sistuntur ; Amstelodami 1711 [Jansson-Waesberg]

AmsterdamZeiller, Martin: Fidus Achatesqui Peregrinationis atque Itineris sui socium & comitem, propriâ partim experientiâ doctus, ... ; cui adiunctum est eiusdem De peregrinationibus ... consilium ; cum prolixis & copiosis, non Itinerum tantum, sed etiam Locorum praecipuorum Germaniae, & vicinorum Regnorum Iudicibus ... ; Amstelodami (1658) [Janssonius]

AmsterdamZeiller, Martin: Hispaniae et Lusitaniae itinerarium ...nova et accurata descriptiane iconibusque novis et elegantibus loca earundem praecipua illustrans ; Amstelodami//Amsterdam// 1656 [Valckenier]

AmsterdamZesen, Philipp von: Leo belgicus, hoc est, succincta ac dilucida narratio exordii, ...; Amstelaedami 1660 [Elzevir]

AmsterdamClüver, Philipp: Philippi Clvverii Introdvctionis in Vniversam Geographiam tam Veterem quam ...Tabulis aeneis illustrati & gemino indice aucti ; Amstelaedami 1661 [Janssonius]

AmsterdamGherrijtszoon van Assum, Hessel: Histoire du Pays nommé Spitsberghe. Comme il a esté ...; A Amsterdam 1613 [Gerard A.]

AmsterdamRollin, Charles: Histoire Romainedepuis la Fondation de Rome jusqu'à la bataille d'Actium: c'est-à-dire jusqu'à la fin de la République ; Amsterdam (1746) [Wetstein & Smith]

AmsterdamRollin, Charles: Histoire Romainedepuis la Fondation de Rome jusqu'à la bataille d'Actium: c'est-à-dire jusqu'à la fin de la République ; Amsterdam (1748) [Wetstein & Smith]

AmsterdamBarchusen, Johann Conrad: Historia MedicinaeIn qua, Si non omnia, pleraque saltem, Medicorum ratiocinia, dogmata, hypotheses, sectae, &c. Medicinae usque ad nostra tempora inclaruerunt, pertractantur ; Amstelaedami 1710 [Jansonio-Waesbergii]

AmsterdamBerner, Gottlieb Ephraim: Exercitatio physico-medica de applicatione mechanismi ad medicinam ...; Amsterdam 1720 []

AmsterdamBoureau-Deslandes, André François: Histoire critique de la philosophie ...Ou l'on traite de son origine, de ses progrès ... ; Amsterdam 1737 [Changuion]

AmsterdamRollin, Charles: Histoire Romainedepuis la Fondation de Rome jusqu'à la bataille d'Actium: c'est-à-dire jusqu'à la fin de la République ; Amsterdam (1747) [Wetstein & Smith]

AmsterdamFruin, Robert: De onpartijdigheid can den geschiedschrijver ...redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de hoogeschool van Leiden ; den 1sten juny 1860 uitgesproken ; Amsterdam 1860 [Gebhard]

AmsterdamGoudar, Ange: Les intérêts de la France mal entendus, dans les ...; Amsterdam (1756) [Coeur]

AmsterdamMassuet, Pierre/Vattel, Emer de: Histoire de la derniere guerre et les negociations pour ...Enrichie des Cartes nécessaires ; Pour servir de suite à l'Histoire de la Guerre Presente ; Avec La Vie du Prince Eugene de Savoye ; Amsterdam 1736 [L'Honore]

AmsterdamMeteren, Emmanuel van/Cannegieter, Hendrik: Meteranus Novus, Das ist Warhafftige Beschreibung Deß Niederländischen Krieges ...So wol was sich Denckwürtiges in dem gantzen Römischen Reich, auch in Franckreich, Hispanien, Engelland ... zugetragen ; Nun aber in das Hochteutsch getrewlich vbergesetzt in Vier theil vnterscheiden in LV. Bücher abgetheilt vnd biß auff das Jahr 1638. continuirt ... ; Amsterdam (1640) [Jansson]

AmsterdamScapula, Johann: Lexicon Graeco-latinum locupletatum ...; Amstelodamum 1652 []

AmsterdamMoetjens, Adriaan: Actes et memoires des negotiations de la paix de ...; Amsterdam 1679 [Wolfgangk]

AmsterdamCamden, William/Telle, Reinier: Britanniasive florent. regnorum Angliae, Scotiae, Hiberniae ... descriptio ; Amsterdam 1639 [Blaeu]

AmsterdamMoetjens, Adriaan: Actes et memoires des negotiations de la paix de ...; Amsterdam 1679 [Wolfgangk]

AmsterdamPiasecki, Paweł: Chronica gestorum in Europa singularium ...iuxta exemplar impressum Cracoviae et postmodum ab ipso auctore propria manu corr. et auctum ; [Amsterdam] [1649] [[Förster]]

AmsterdamAlquié, François-Savinien d': Les Mémoires Du Voyage de Monsieur le Marquis De ...; Amsterdam (1671) [Boom]

AmsterdamJoubert de la Rue, Jean/Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de: Lettres D'Un Sauvage Civilisé A Son Corréspondant En Amérique ...Pour servir de continuation aux Lettres du Sauvage dépaisé ; Amsterdam (1747) [Joubert]

AmsterdamAmelot de la Houssaie, Abraham Nicolas: Histoire Du Gouvernement De Venise ...; Amsterdam 1695 [Mortier]

AmsterdamCalvin, Jean/Sittig, Johann Konrad: Joannis Calvini Noviodvnensis Opera Omnia ...In Novem Tomos Digesta ; Amstelodami 1667 [Schipper]

AmsterdamRollin, Charles: De La Maniere D'Enseigner Et D'Etudier Les Belles-Lettres, Pat ...; Amsterdam (1745) [Mortier]

AmsterdamVossius, Gerardus Joannes/Vimercati, Francesco: Etymologicon linguae Latinae; Amstelodamum 1662 []

AmsterdamVossius, Gerardus Joannes/Burer, Albert: Etymologicon linguae Latinae; Amstelodamum 1662 []

AmsterdamVossius, Gerardus Joannes: Gerardi Joan. Vossii OperaIn Sex Tomos Divisa ; Quorum Series post Praefationum exhibetur ; Amstelodami 1695 [Jansson-Waesberg, Boom, à Someren & Goethals]

AmsterdamExamen de la liberté originaire de Venise ...traduit de lítalien ; Amsterdam 1695 [Mortier]

AmsterdamAmelot de la Houssaie, Abraham Nicolas: Histoire Du Gouvernement De Venise ...; Amsterdam 1695 [Mortier]

AmsterdamMossel, G. P. J.: Handleiding tot de Kennis van het schip ...Met platen ; Amsterdam 1859 []

AmsterdamKaiser, F.: De Sterrenhemel, Verklaard door F. Kaiser ...Derde druk. (Das 2te Titelblatt wird durch die unten stehende Notiz erklärt.) ; Amsterdam 1860 [J. C. A. Sulpke]

AmsterdamFrancq van Berkhij, Jan le: Natuurlyke historie van Holland ...; Amsterdam 1771 [Yntema en Tiebol]

AmsterdamEttmüller, Michael: Opera omnia medica; Amstelodamum 1702 []

AmsterdamMassuet, Pierre: Elemens De La Philosophie Moderne ...Qui Contiennent La Pneumatique, La Metaphysique, La Physique Experimentale, Le Systeme Du Monde, Suivant Les Nouvelles Decouvertes ; Amsterdam (1752) [Chatelain]

AmsterdamBlaeu, Willem Janszoon/Hortensius, Martinus: Gvilielmi Blaev Institvtio Astronomica De usu Globorum & Sphaerarum ...Duabus Partibus Adornata, Una, secundum hypothesin Ptolemaei, Per Terram Quiescentem. Altera, juxta mentem N. Copernici Per Terram Mobilem ; Amstelaedami 1652 [Blaeu]

AmsterdamHorst, Tileman van der/Polley, Jacob: Theatrum Machinarum Universale ...; Amsterdam 1738 [Peter Schenck]

AmsterdamGlauber, Johann Rudolph: De Auri Tinctura Sive Auro Potabili Vero ...Was solche sey, vnd wie dieselbe von einem falschen vnd Sophistischen Auro Potabili zu vnterscheiden vnd zuerkennen. ... ; Amsterdam 1650 []

AmsterdamCatalogue de Curiosités naturelles ...; Amsterdam 1766 []

AmsterdamJonston, Jan: Thaumatographia naturalis; Amstelodamum 1632 []

AmsterdamMeuschen, Friedrich Christian: Miscellanea conchyliologica ofte verzameling van onderscheidene Naamlysten van hoorens ...; Amsterdam 1773 [Sepp]

AmsterdamCatalogus van een uitmuntende Verzameling van uit de drie ...; Amsterdam 1782 []

AmsterdamBrandt, Jean C.: Catalogue exquis de nature et de l'art ...ou Cabinet de feu M. Jean Conrad Brandt ; Amsterdam 1792 []

AmsterdamCamper, Adriaan Gilles: Descriptio succincte du musée de Pierre Camper ...; Amsterdam 1811 []

AmsterdamFrancq van Berkhij, Jan le: Natuurlyke historie van Holland ...; Amsterdam 1771 [Yntema en Tiebol]

AmsterdamFrancq van Berkhij, Jan le: Natuurlyke historie van Holland ...; Amsterdam 1769 [Yntema en Tiebol]

AmsterdamGlauber, Johann Rudolph: Furni Novi Philosophici, Sive Descriptio Artis Destillatoriae Novae ...Nec non Spirituum, Oleorum, Florum, aliorumque Medicamentorum illius beneficio, facilima quadam & peculiari viâ è vegetabilibus, animalibus & mineralibus, conficiendorum & quidem magno cum lucro; agens quoque de illorum usu tàm chymico quàm medico ; Amsterodami 1651 [Janssonius]

AmsterdamGlauber, Johann Rudolph: Furni Novi Philosophici, Sive Descriptio Artis Destillatoriae Novae ...Nec non Spirituum, Oleorum, Florum, aliorumque Medicamentorum illius beneficio, facilima quadam & peculiari viâ è vegetabilibus, animalibus & mineralibus, conficiendorum & quidem magno cum lucro; agens quoque de illorum usu tàm chymico quàm medico ; Amsterodami 1651 [Janssonius]

AmsterdamCatalogus van een uitmuntend en herrlyk Cabinet van Hoornen, ...; Amsterdam 1757 []

AmsterdamBuonamici, Castruccio/Vonck, Cornelius Valerius: Castruccii Bonamici De rebus ad Velitras gestis commentarius ...; Amstelodamum 1748 []

AmsterdamJonston, Jan: Thaumatographia naturalis; Amstelodamum 1665 []

AmsterdamJonston, Jan: Naturae constantiaseu diatribe, in qua ... mundum nec ratione sui totius, nec ratione partium ... in peius ruere, ostenditur ; Amstelodamum 1634 []

AmsterdamSteyn Parvé, D. C.: Geschiedenis van Italië van het jaar 1789 tot aan ...; Amsterdam 1861 [P. N. van Kampen]

AmsterdamSteyn Parvé, D. C.: Geschiedenis van Italië van het jaar 1789 tot aan ...; Amsterdam 1861 [P. N. van Kampen]

AmsterdamRaguenet, François: Les monuments de Rome ou descriptions des plus beaux ...avec des observations sur les principales beautez de ceux de ces ouvrages dont on ne fait pas des descriptions ; Amsterdam 1701 [Roger]

AmsterdamSchröder, Johan F.: Over de meetkundige bepalingen ...Uitg. door de 1. Klasse van het Koningklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten ; Amsterdam 1835 [Sulpke]

AmsterdamHeister, Elias Friedrich: Apologia pro Medicis; Amstelodamum 1736 []

AmsterdamTacquet, André/Whiston, William: Elementa Euclidea geometriae, planae ac solidae, et selecta ex ...quibus accedit trigonometria ; Amstelodami 1725 [Coup]

AmsterdamVlacq, Adriaan: Tabellen der Sinuum, Tangentium und Secantium: Wie auch der ...Sampt Arth und Weise, leichtlich durch derselben Hülffe allerley Drey-ecken, Gerade-linische und Sphärische, auch viel andere schwere Astronomische Fragen auffzulösen ; Amsterdam 1695 [Boom]

AmsterdamVlacq, Adriaan: Tabulae Sinuum, Tangentium, ... ...; Amstelodamum 1681 []

AmsterdamHeide, Antonius de: Experimenta circa sanguinis missionem ... ...; Amstelodamum 1686 []

AmsterdamLommius, Jodocus: Medicinalium observationum libri III ...; Amstelodamum 1715 []

AmsterdamLommius, Jodocus: Observationum Medicinalium libri III ...quibus omnium morborum signa ... ; Amstelodamum 1761 [Detournes]

AmsterdamSue, Pierre: Anecdotes historiques, littéraires et critiques sur la médecine, la ...; Amsterdam 1785 [Le Boucher]

AmsterdamNouveau Dictionnaire Raisonne De Physique Et Des Sciences Naturelles ...Contenant L'Histoire Générale Des Animaux, des Végétaux, des Minéraux, & de tous les Phénomenes de la Nature; Avec L'Histoire Des Sciences Physico-Mathématiques, Et de tout ce qui a rapport à la Physique & à l'Histoire Naturelle ; Amsterdam (1777) [Rey]

AmsterdamNollet, Jean Antoine: Natuurkundige Lessen Door Proefneemingen Bevestigd ...Tot opheldering van allerley dagelyks voorkomende Zaaken ; Amsterdam (1763) [Van Tongerlo]

AmsterdamNollet, Jean Antoine: Natuurkundige Lessen Door Proefneemingen Bevestigd ...Tot opheldering van allerley dagelyks voorkomende Zaaken ; Amsterdam (1761) [Van Tongerlo]

AmsterdamNollet, Jean Antoine: Natuurkundige Lessen Door Proefneemingen Bevestigd ...Tot opheldering van allerley dagelyks voorkomende Zaaken ; Amsterdam (1760) [Van Tongerlo]

AmsterdamOntijd, Conraad Gerard: Verhandeling over het Verschil tusschen de algemeene Grondkrachten der ...; Amsterdam 1840 [Sulpke]

AmsterdamNollet, Jean Antoine: Natuurkundige Lessen Door Proefneemingen Bevestigd ...Tot opheldering van allerley dagelyks voorkomende Zaaken ; Amsterdam (1762) [Van Tongerlo]

AmsterdamNollet, Jean Antoine: Natuurkundige Lessen Door Proefneemingen Bevestigd ...Tot opheldering van allerley dagelyks voorkomende Zaaken ; Amsterdam (1759) [Van Tongerlo]

AmsterdamJonston, Jan: Idea universae medicinae practicae ...; Amstelodamum 1648 []

AmsterdamLommius, Jodocus: Jodoci Lommii Medicinalium observationum libri III ...; Amstelodamum 1745 []

AmsterdamBacon, Francis: Scripta in naturali et universali philosophia ...; Amstelodamum 1685 []

AmsterdamLe Clerc, Jean: Physicasive de rebus corporeis ; libri V. ; Amstelodamum 1722 []

AmsterdamRohault, Jacques: Physica; Amstelodamum 1708 []

AmsterdamVersuch einer Naturlehre; Amsterdam 1772 []

AmsterdamDanet, Étienne-Jean: Avantures de Londres; Amsterdam (1751) []

AmsterdamAulnoy, Marie Catherine LeJumel de Barneville d': Les Contes Des Fees; Amsterdam (1717) [Roger]

AmsterdamNollet, Jean Antoine: Natuurkundige Lessen Door Proefneemingen Bevestigd ...Tot opheldering van allerley dagelyks voorkomende Zaaken ; Amsterdam (1767) [Van Tongerlo]

AmsterdamNollet, Jean Antoine: Natuurkundige Lessen Door Proefneemingen Bevestigd ...Tot opheldering van allerley dagelyks voorkomende Zaaken ; Amsterdam (1759) [Van Tongerlo]

AmsterdamNollet, Jean Antoine: Natuurkundige Lessen Door Proefneemingen Bevestigd ...Tot opheldering van allerley dagelyks voorkomende Zaaken ; Amsterdam (1767) [Van Tongerlo]

AmsterdamNollet, Jean Antoine: Natuurkundige Lessen Door Proefneemingen Bevestigd ...Tot opheldering van allerley dagelyks voorkomende Zaaken ; Amsterdam (1760) [Van Tongerlo]

AmsterdamAlencé, Joachim d': Traittez des barométres, thermométres et notiométres ou hygrométres ...; Amsterdam 1707 [Marrett]

AmsterdamPoggio Bracciolini, Gian Francesco/Lenfant, Jacques: Poggiana, Ou La Vie, Le Caractere, Les Sentences, Et ...Avec Son Histoire De La Republique De Florence ; Et Un Suplement de diverses Pieces importantes ; Amsterdam 1720 [Humbert]

AmsterdamMaintenon, Françoise d'Aubigné de/Bosselman de Bellemont, ...: Maintenoniana, ou choix d'anecdotes intéressantes, de portr., de pensées ...tirés des lettres de Madame de Maintenon ; Amsterdam 1773 []

AmsterdamMaintenon, Françoise d'Aubigné de/Bosselman de Bellemont, ...: Maintenoniana, ou choix d'anecdotes intéressantes, de portr., de pensées ...tirés des lettres de Madame de Maintenon ; Amsterdam 1773 []

AmsterdamKrüger, Johann Gottlob: Histoire des anciennes revolutions du globe terrestre ...Avec une relation chronologique et historique des tremblements de terre arrivés sur notre globe ; Amsterdam 1752 []

AmsterdamMaillet, Benoît de: Telliamed Ou Entretiens D'Un Philosophe Indien Avec Un Missionnaire ...; Amsterdam (1748) [L'Honoré]

AmsterdamMaillet, Benoît de: Telliamed Ou Entretiens D'Un Philosophe Indien Avec Un Missionnaire ...; Amsterdam (1748) [L'Honoré]

AmsterdamOlivet, Pierre Joseph d': Recueil d'opuscules litteraires ...; Amsterdam 1767 []

AmsterdamWoodward, John/Noguez, Pierre: Geographie physique ou essay sur l'histoire naturelle de la ...; Amsterdam 1735 []

AmsterdamBuijs Ballot, C. H. D.: Sur la pression moyenne de l'atmosphère en plusieurs lieux ...(Extrait des Comptes-rendus de l'acad. roy. des sciences, section sciences exactes, vol. XVI.) ; Amsterdam 1864 [Van der Post]

AmsterdamAmelot de la Houssaie, Abraham Nicolas: Memoires Historiques, Politiques, Critiques, Et Litteraires ...; Amsterdam (1722) [Le Cene]

AmsterdamNova Observata et Inventa circa ferrum et ignem ...; Amstelodamum 1727 []

AmsterdamStröm, Christian Michaëlsson: Nova theoria motuum reciprocorum machinae animalis ...; Amstelodamum 1707 []

AmsterdamCharpentier, François: Carpentariana ou recueil des pensées historiques, critique, morale et ...; Amsterdam 1741 []

AmsterdamSanfelice, Antonio: Ant. Sanfelicii Campania; Amstelaedami 1656 [Blaeu]

AmsterdamNeuhusius, Edo: Edonis Neuhusi Fatidica sacra, sive de divina futurorum praenunciatione, ...; Amstelodami (1636) [Jansson]

AmsterdamNeuhusius, Edo: Edonis Neuhusi Fatidica sacra, sive de divina futurorum praenunciatione, ...; Amstelodami (1635) [Jansson]

AmsterdamNeuhusius, Edo: Edonis Neuhusi Fatidica sacra, sive de divina futurorum praenunciatione, ...; Amstelodami (1648) [Jansson]

AmsterdamMander, Carel van/De Ram, Pierre François Xavier: Het Schilder Boeck; Amsterdam 1617 [Wachter]

AmsterdamLiszt, Franz: Grand galop chromatique; Amsterdam [circa 1840] [Guido]

AmsterdamDünner, J. H.: Die Theorien ueber Wesen und Ursprung der Tosephtha, kritisch ...; Amsterdam 1874 [Seyffardt]

AmsterdamDiderot, Denis/Avraham ben David: Supplément À L'Encyclopédie Ou Dictionnaire Raisonné Des Sciences, Des ...; Amsterdam 1776 [Rey]

AmsterdamGrotius, Hugo/Melanchthon, Philipp: Epistolae (omnes); Amstelodamum 1687 []

AmsterdamLapide, Cornelius aœ/Mansi, Giovanni Domenico: Critici sacriCum supplem. ; Amstelodamum 1698 []

AmsterdamGeier, Martin: Opera omnia; Amstelodanum 1696 []

AmsterdamVossius, Gerardus Joannes: Gerardi Ioannis Vossii De theologia gentili et physiologia Christiana, ...deque naturae mirandis, quibus homo adducitur ad Deum, libri IX ; Amsterdami 1668 [Blaeu]

AmsterdamVrolik, Gerardus/Fallot, Salomon Louis Laurillard: Schreiben an Dr. M. J. Weber, über dessen Lehre ...; Amsterdam 1830 [Müller]

AmsterdamFerwerda, Abraham/Kok, Jacobus: Nederlandsch Geslacht- Stam- en Wapen-Boek ...waarin voorkomen de voornaamste adelyke en aanzienlyke familiën in de zeven vereenigde provinciën ; Amsteldam 1785 [Elwe en Langeveld]

AmsterdamMaimonides, Moses/Vossius, Dionysius: De idolatria liber; Amsterdam 1668 [Blaeu]

AmsterdamDie gnädige Anrede Ihrer Königl. Majestätt wie solche in ...benebenst den Brieff der General Staaten der Vereinigten Provintzen an Seiner Majestät von Groß-Brittanien den 24. Januar Styl. nov. 1674. Und die endlichen Vorschläge der erwehnten General Staaten an Seiner Majestätt betreffende den Frieden ; Ambsterdam 1674 [Brunning u. Schwartz]

AmsterdamVrolik, Willem/Fallot, Salomon Louis Laurillard: Tabulae ad illustrandam embryogenesin hominis et mammalium, tam naturalem ...De Vrucht van den Menschen en van de Zoogdieren ; Amstelodami 1844 - 45 - 46 - 47 - 49 [Londonck]

AmsterdamAristophanes/Schnitzer, Carl Friedrich: Memoires Concernans L'Histoire De Jaques II ...Cy-devant Roi de la Grand' Bretagne ; Traduits de l'Anglois ; Amsterdam (1691) []

Amsterdamd'Auzon de Boisminart, W. P.: Gedenkschriften van W. P. d'Auzon de Boisminart ...; Haag & Amsterdam 1841 - 43 [Gebroeders van Cleef]

AmsterdamCyprian, Ernst Salomon: Vita Thomae Campanellae; Amstelodamum 1722 []

AmsterdamAuvigny, Jean Du Castre d'/Pérau, Gabriel Louis Calabre: Les Vies Des Hommes Illustres De La France Depuis ...; Amsterdam [u.a.] 1746 []

AmsterdamAuvigny, Jean Du Castre d'/Pérau, Gabriel Louis Calabre: Les Vies Des Hommes Illustres De La France Depuis ...; Amsterdam [u.a.] (1739) []

AmsterdamAuvigny, Jean Du Castre d'/Pérau, Gabriel Louis Calabre: Les Vies Des Hommes Illustres De La France Depuis ...; Amsterdam [u.a.] (1739) []

AmsterdamAuvigny, Jean Du Castre d'/Pérau, Gabriel Louis Calabre: Les Vies Des Hommes Illustres De La France Depuis ...; Amsterdam [u.a.] 1745 []

AmsterdamAuvigny, Jean Du Castre d'/Pérau, Gabriel Louis Calabre: Les Vies Des Hommes Illustres De La France Depuis ...; Amsterdam [u.a.] (1739) []

AmsterdamAuvigny, Jean Du Castre d'/Pérau, Gabriel Louis Calabre: Les Vies Des Hommes Illustres De La France Depuis ...; Amsterdam [u.a.] 1744 []

AmsterdamAuvigny, Jean Du Castre d'/Pérau, Gabriel Louis Calabre: Les Vies Des Hommes Illustres De La France Depuis ...; Amsterdam [u.a.] 1758 []

AmsterdamAuvigny, Jean Du Castre d'/Pérau, Gabriel Louis Calabre: Les Vies Des Hommes Illustres De La France Depuis ...; Amsterdam [u.a.] (1747) []

AmsterdamAuvigny, Jean Du Castre d'/Pérau, Gabriel Louis Calabre: Les Vies Des Hommes Illustres De La France Depuis ...; Amsterdam [u.a.] (1747) []

AmsterdamAuvigny, Jean Du Castre d'/Pérau, Gabriel Louis Calabre: Les Vies Des Hommes Illustres De La France Depuis ...; Amsterdam [u.a.] 1769 []

AmsterdamAuvigny, Jean Du Castre d'/Pérau, Gabriel Louis Calabre: Les Vies Des Hommes Illustres De La France Depuis ...; Amsterdam [u.a.] 1770 []

AmsterdamAuvigny, Jean Du Castre d'/Pérau, Gabriel Louis Calabre: Les Vies Des Hommes Illustres De La France Depuis ...; Amsterdam [u.a.] 1747 []

AmsterdamAuvigny, Jean Du Castre d'/Pérau, Gabriel Louis Calabre: Les Vies Des Hommes Illustres De La France Depuis ...; Amsterdam [u.a.] 1769 []

AmsterdamAuvigny, Jean Du Castre d'/Pérau, Gabriel Louis Calabre: Les Vies Des Hommes Illustres De La France Depuis ...; Amsterdam [u.a.] 1767 []

AmsterdamAuvigny, Jean Du Castre d'/Pérau, Gabriel Louis Calabre: Les Vies Des Hommes Illustres De La France Depuis ...; Amsterdam [u.a.] 1767 []

AmsterdamAuvigny, Jean Du Castre d'/Pérau, Gabriel Louis Calabre: Les Vies Des Hommes Illustres De La France Depuis ...; Amsterdam [u.a.] 1761 []

AmsterdamChalmot, Jacques A. de: Biographisch Woordenboek Der Nederlanden ...Bevattende de Levensbeschrijvingen van voorname Staatsmannen, Krygshelden, Geleerden ... ; Amsterdam (1798) [Allart]

AmsterdamChalmot, Jacques A. de: Biographisch Woordenboek Der Nederlanden ...Bevattende de Levensbeschrijvingen van voorname Staatsmannen, Krygshelden, Geleerden ... ; Amsterdam (1799) [Allart]

AmsterdamChalmot, Jacques A. de: Biographisch Woordenboek Der Nederlanden ...Bevattende de Levensbeschrijvingen van voorname Staatsmannen, Krygshelden, Geleerden ... ; Amsterdam (1798) [Allart]

AmsterdamChaudon, Louis Mayeul: Nouveau Dictionnaire Historique-Portatif, Ou Histoire Abregée De Tous Les ...Ouvrage Dans Lequel On Expose Sans Flatterie & sans amertume, ce que les Ecrivains les plus impartiaux ont pensé sur le Génie, le Caractère & les Moeurs des Hommes célébres dans tous les Genres; Avec Des Tables Chronologiques Pour Réduire En Corps d'Histoire les Articles répandus dans le Dictionnaire ; A Amsterdam 1769 [Rey]

AmsterdamChaudon, Louis Mayeul: Nouveau Dictionnaire Historique-Portatif, Ou Histoire Abregée De Tous Les ...Ouvrage Dans Lequel On Expose Sans Flatterie & sans amertume, ce que les Ecrivains les plus impartiaux ont pensé sur le Génie, le Caractère & les Moeurs des Hommes célébres dans tous les Genres; Avec Des Tables Chronologiques Pour Réduire En Corps d'Histoire les Articles répandus dans le Dictionnaire ; A Amsterdam 1769 [Rey]

AmsterdamKunckel, Johannes: Philosophia chemica Experimentis confirmata ...Accedit Perspicillum chymicum contra Non-entia chymica ; Amstelodamum 1694 []

AmsterdamMort, Jakob le: Kabinet der Chymie; Amsterdam 1688 []

AmsterdamLe Noble, Eustache: Amusemens De La Campagne, De La Cour, Et De ...; Amsterdam 1740 [L'Honore]

AmsterdamLe Noble, Eustache: Amusemens De La Campagne, De La Cour, Et De ...; Amsterdam 1740 [L'Honore]

AmsterdamLe Noble, Eustache: Amusemens De La Campagne, De La Cour, Et De ...; Amsterdam (1739) [L'Honore]

AmsterdamAulnoy, Marie Catherine LeJumel de Barneville d': Nouveaux contes des Fées; Amsterdam 1708 []

AmsterdamLes amans malheureux; Amsterdam 1697 []

AmsterdamLe Noble, Eustache: Amusemens De La Campagne, De La Cour, Et De ...; Amsterdam 1740 [L'Honore]

AmsterdamCampistron, Jean Galbert de: Oeuvres De Monsieur De Campistron, De L'Academie Françoise ...; Amsterdam 1722 [Valat]

AmsterdamDescartes, René/Til, Salomon van: Passiones animae; Amstelodamum 1656 []

AmsterdamLe Sueur, Jean: Histoire De L'Eglise Et De L'Empire ...Depuis La Naissance De Jesus-Christ, Jusqu'A La Fin Du X. Siecle ; Dans laquelle on marque les années de J. C., celles des Empereurs, ... les Evêques & les docteurs les plus célebres des autres Eglises, ... & en un mot, les choses les plus remarquables de l'Eglise & du Monde ; Amsterdam 1730 [Mortier]

Amsterdamd'Auzon de Boisminart, W. P.: Gedenkschriften van W. P. d'Auzon de Boisminart ...; Haag & Amsterdam 1841 - 43 [Gebroeders van Cleef]

AmsterdamTerhoeven, A. H.: Ter gedachtenis van den hoog.-eelw. Zeer geleerden heer Wilhelm ...Overleden 7. Januarij 1858 ; Amsterdam (1858) [Mannoury]

AmsterdamCyprian, Ernst Salomon: Ern. Sal. Cypriani Vita Thomae Campanellae ...; Amstelodamum 1722 []

AmsterdamAuvigny, Jean Du Castre d'/Pérau, Gabriel Louis Calabre: Les Vies Des Hommes Illustres De La France Depuis ...; Amsterdam [u.a.] 1769 []

AmsterdamChalmot, Jacques A. de: Biographisch Woordenboek Der Nederlanden ...Bevattende de Levensbeschrijvingen van voorname Staatsmannen, Krygshelden, Geleerden ... ; Amsterdam (1798) [Allart]

AmsterdamChaudon, Louis Mayeul: Nouveau Dictionnaire Historique-Portatif, Ou Histoire Abregée De Tous Les ...Ouvrage Dans Lequel On Expose Sans Flatterie & sans amertume, ce que les Ecrivains les plus impartiaux ont pensé sur le Génie, le Caractère & les Moeurs des Hommes célébres dans tous les Genres; Avec Des Tables Chronologiques Pour Réduire En Corps d'Histoire les Articles répandus dans le Dictionnaire ; A Amsterdam 1769 [Rey]

AmsterdamLevensbeschryving Van Eenige Voornaame Meest Nederlandsche Mannen En Vrouwen ...; Amsterdam (1775) [Conradi]

AmsterdamLevensbeschryving Van Beroemde En Geleerde Mannen, Met Hedendaagsche Sterfgevallen ...; Amsteldam (1730) [Wor [u.a.]]

AmsterdamLevensbeschryving Van Beroemde En Geleerde Mannen, Met Hedendaagsche Sterfgevallen ...; Amsteldam (1730) [Wor [u.a.]]

AmsterdamAguesseau, Henri François d': Discours Et Autres Ouvrages De Monsieur Le Chancelier D'Aguesseau ...; Amsterdam (1757) []

AmsterdamLe Noble, Eustache: Amusemens De La Campagne, De La Cour, Et De ...; Amsterdam 1740 [L'Honore]

AmsterdamLes avantures de Christine de Meyrac ...; Amsterdam 1702 []

AmsterdamBossigny D'Auneuil, Louise de: Les chevaliers errans et le génie familier ...; Amsterdam 1726 []

AmsterdamGouge de Cessières, François E.: L' Art d'aimerPoeme heroique en 4 chants ; Amsterdam 1748 []

AmsterdamBastide, Jean François de: Le Tombeau Philosophique Ou Histoire du Marquis de ... ...; Amsterdam (1751) []

AmsterdamBelloy, Pierre-Laurent Buyrette de: Le siège de Calais; Amsterdam [1765] []

AmsterdamBéliard, François: RézédaOuvrage orne d'une post-face ; Amsterdam (1751) [La Compagnie]

AmsterdamGalli de Bibiena, Jean: Le Petit Toutou; Amsterdam (1748) []

AmsterdamBoileau Despréaux, Nicolas: OeuvresAvec des éclaircissemens historiques donnez par lui-même ; Amsterdam 1735 [Changuion]

AmsterdamChaulieu, Guillaume Amfrye de/Lefebvre de Saint-Marc, Charles Hugues: Oeuvres De L'Abbé De Chaulieu ...; Amsterdam [u.a.] (1757) [David [u.a.]]

AmsterdamChevrier, François Antoine: Mémoires D'Une Honnête Femme ...; Amsterdam (1763) [Constapel]

AmsterdamLe Cocu contentou le veritable miroir des Amoureux ; Amsterdam 1702 []

AmsterdamCrébillon, Claude Prosper Jolyot de: L' Ecumoirehistoire japonoise ; Amsterdam 1743 []

AmsterdamCrébillon, Claude Prosper Jolyot de/La Beaumelle, Laurent Angliviel de: Liebesbegebenheiten des Widegulerd-funfthezend, Königs der Zofransen ...Aus dem Arabischen des Reisenden Krinelbol übersetzt ; Amsterdam 1746 [[Dyck?]]

AmsterdamDesaci, ...: Les travaux amoureux du Marq. de la Rotonde ...; Amsterdam 1660 []

AmsterdamMontfaucon de Villars, Nicolas Pierre Henri: Le comte de Gabalis, ou Entretiens sur les sciences ...; Amsterdame 1671 []

AmsterdamNaudé, Gabriel: Apologie Pour Les Grands Hommes soupçonnez de Magie ...; Amsterdam 1712 [Bernard]

AmsterdamDella Porta, Giambattista: Magiae Naturalis libri viginti ...; Amstelodamum 1664 []

AmsterdamRegnault, Noël: Godvruchtige, En Proefkundige Beschouwingen, Van De Wetten En Werken ...Ter betoog van Gods Almagt, Wysheid, en Goedheit, uit de werken van veele beroemde Mannen ; Amsterdam (1749) [Van Esveldt]

AmsterdamProbus, ...: Beredeneerd Vertoog, om te bewyzen dat'er geen spooken zyn, ...; Amsteldam 1766 [de Veer]

AmsterdamDuclos, Charles Pinot: Les Confessions Du Comte D. ... ...Écrites par lui-même à un Ami ; Amsterdam 1742 [Chareau et Du Villard]

AmsterdamCrébillon, Claude Prosper Jolyot de: Les amours de Zeokinizul, Roi des Kofirans ...; Amsterdam 1748 [Michel]

AmsterdamStrabo/Xylander, Wilhelm: Geōgraphikōn bibloi 17; Amstelodamum (1707) [Walther]

AmsterdamLe Clerc, Jean: Histoire Des Provinces-Unies Des Païs-Bas ...Depuis la Neissance de la Republique jusqu'à la Paix d'Utrecht & le Traité de la Barriere conclu en 1715 ; Avec Les Principales Medailles Et Leur Explication ; Amsterdam 1728 [Chatelain]

AmsterdamLe Clerc, Jean: Histoire Des Provinces-Unies Des Païs-Bas ...Depuis la Neissance de la Republique jusqu'à la Paix d'Utrecht & le Traité de la Barriere conclu en 1715 ; Avec Les Principales Medailles Et Leur Explication ; Amsterdam 1728 [Chatelain]

AmsterdamLe Clerc, Jean: Histoire Des Provinces-Unies Des Païs-Bas ...Depuis la Neissance de la Republique jusqu'à la Paix d'Utrecht & le Traité de la Barriere conclu en 1715 ; Avec Les Principales Medailles Et Leur Explication ; Amsterdam 1728 [Chatelain]

AmsterdamLe Clerc, Jean: Histoire Des Provinces-Unies Des Païs-Bas ...Depuis la Neissance de la Republique jusqu'à la Paix d'Utrecht & le Traité de la Barriere conclu en 1715 ; Avec Les Principales Medailles Et Leur Explication ; Amsterdam 1728 [Chatelain]

AmsterdamFrascata; Amstelaedami 1663 [Ioannes Blaeu]

AmsterdamMoll, Willem: Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in ...; Amsterdam 1854 [Portielje]

AmsterdamMoll, Willem: Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in ...; Amsterdam 1854 [Portielje]

AmsterdamDoornik, Jacob E./Kinker, Johannes: Johan Rudolph Deiman; Amsterdam 1808 [Van Esveldt-Holtrop]

AmsterdamLimborch, Philippus van: Historia vitae Simonis Episcopii ...e Belgico in Latinum sermonem versa, & ab auctore aliquot in locis aucta ; Amstelodami 1701 [Callet]

AmsterdamLevensbeschryving Van Beroemde En Geleerde Mannen, Met Hedendaagsche Sterfgevallen ...; Amsteldam (1731) [Wor [u.a.]]

AmsterdamBoureau-Deslandes, André François: Reflexions Sur Les Grands Hommes, Qui Sont Morts En ...; Amsterdam 1732 [Westeing]

AmsterdamAnecdotes Grecques, Ou Aventures Secretes D'Aridée ...; Amsterdam 1732 [L'Honoré]

AmsterdamCrébillon, Claude Prosper Jolyot de: Les amours de Zeokinizul, roi de Kofirans ...; Amsterdam 1746 []

AmsterdamDesforges-Maillard, Paul: Poesies diverses; Amsterdam 1750 []

AmsterdamDes Périers, Bonaventure/La Monnoye, Bernard de: Les Contes Ou Les Nouvelles Recreations Et Joyeux Devis, ...; Amsterdam (1735) [Chatelain]

AmsterdamDiderot, Denis: Le pere de famille; Amsterdam 1758 []

AmsterdamEffets du repentir ou Mémoires du comte d' ... ...; Amsterdam u.a. 1800 []

AmsterdamEssais de Poésie; Amsterdam u.a. 1771 []

AmsterdamLes Heureux Evénemens Ou Les Genereux Avanturiers ...; Amsterdam (1751) []

AmsterdamBastide, Jean François de: L'Être Pensant; Amsterdam [u.a.] (1755) [Hochereau]

AmsterdamLe Fantasque P. D. F.; Amsterdam 1745 []

AmsterdamSeally, John/Robinet, J. B.: Le Favori De La Fortune; Amsterdam [u.a.] (1780) [Duchesne]

AmsterdamSeally, John/Robinet, J. B.: Le Favori De La Fortune; Amsterdam [u.a.] (1780) [Duchesne]

AmsterdamFénelon, François de Salignac de La Mothe: Nouveaux Dialogues Des Morts, Contes & Fables ...Avec un Abregé des Vies des Anciens Philosophes, & un Recueil de leurs plus belles Maximes. Composés pour L'Education 'D'Un Prince ; Amsterdam (1727) [Wetstein & Smith]

AmsterdamGodolin, Pierre: Las obras; Amsterdam 1760 []

AmsterdamDu Noyer, Anne Marguerite Petit: Lettres Historiques Et Galantes de deux Dames de Condition, ...Ouvrage Curieux ; Amsterdam 1732 [Brunel]

AmsterdamDu Noyer, Anne Marguerite Petit: Lettres Historiques Et Galantes de deux Dames de Condition, ...Ouvrage Curieux ; Amsterdam 1732 [Brunel]

AmsterdamNouveaux Dialogues Des Morts; Amsterdam 1694 [Schelte]

AmsterdamLe Pays, René: Les Nouvelles Oeuvres; Amsterdam 1677 [Wolfgank]

AmsterdamJordan, Claude: Le Choix des Bons Mots, ou les Pensées des ...Tirées des Ouvrages des meilleurs Auteurs & de quelques Manuscrits, qui n'ont pas encore été mis sous la presse: le tout mis par ordre Alphabetique ; Amsterdam 1709 [Jordan]

AmsterdamNouveaux Dialogues Des Morts; Amsterdam 1694 [Schelte]

AmsterdamNouveaux Dialogues Des Morts; Amsterdam 1694 [Schelte]

AmsterdamLe Pays, René: Les Nouvelles Oeuvres; Amsterdam 1677 [Wolfgank]

AmsterdamLa Fontaine, Jean de: Contes Et Nouvelles En Vers; Amsterdam 1737 [Desbordes [u.a.]]

AmsterdamCrébillon, Claude Prosper Jolyot de: Les Amours De Zeokinizul Roi Des Kofirans ...Ouvrage traduit de l'Arabe Du Voyageur Krinelbol ; Amsterdam 1747 [Michel]

AmsterdamCalkoen, Jac. Marange Assink: Specimen historico-theologicum Georgii Cassandri vitae atque operum narrationem exhibens ...(Diss.) ; Amstelodami 1859 [H. W. Mooij]

AmsterdamDe histor. Levens-Verhaal van Carel, Erfprins van Spanjen ...; Amsterdam 1737 []

AmsterdamJoannis Clerici Philosophiae et S. Linguae, apud Remonstrantes, Amstelodami ...Amici eius opusculum, Philosophicis Clerici operibus subiiciendum ; Amstelodamum 1711 [de Lorme]

AmsterdamGraziani, Antonio Maria/Fléchier, Esprit: La vie du Cardinal Jean Franc. Commendon ...; Amsterdam 1695 []

AmsterdamCosta, Is. da: Herimeringen uit het leven en den omgang ran Willem ...; Amsterdam 1850 [H. Höveker]

AmsterdamWiarda, Jan: Huibert Duifhuis, de prediker van St. Jacob ...(Diss.) ; Amsterdam 1858 [H. A. Frijlink]

AmsterdamGenest, Charles Claude: Principes de philosophie; Amsterdam 1717 []

AmsterdamGherardi, Evaristo: Le Theatre Italien De Gherardi ...Ou Le Recueil General de toutes les Comédies & Sçênes Françoises jouées par les Comédiens Italiens du Roy, pendant tout le temps qu'ils ont été au service de sa Majesté ; Amsterdam (1721) [Le Cene]

AmsterdamMontfaucon de Villars, Nicolas Pierre Henri: Le GeomylerTraduit De L'Arabe ; Amsterdam (1729) [Aux dépens de la Compagnie]

AmsterdamGherardi, Evaristo: Le Theatre Italien De Gherardi ...Ou Le Recueil General de toutes les Comédies & Sçênes Françoises jouées par les Comédiens Italiens du Roy, pendant tout le temps qu'ils ont été au service de sa Majesté ; Amsterdam (1721) [Le Cene]

AmsterdamMontfaucon de Villars, Nicolas Pierre Henri: Le GeomylerTraduit De L'Arabe ; Amsterdam (1729) [Aux dépens de la Compagnie]

AmsterdamGherardi, Evaristo: Le Theatre Italien De Gherardi ...Ou Le Recueil General de toutes les Comédies & Sçênes Françoises jouées par les Comédiens Italiens du Roy, pendant tout le temps qu'ils ont été au service de sa Majesté ; Amsterdam (1721) [Le Cene]

AmsterdamMichel, Jean: L' Embarras de la Fieiro de Beaucaire ...; Amsterdam 1700 []

AmsterdamLe Fèvre de Beauvray, Pierre: Histoire De Miss Honora Ou Le Vice Dupe De ...; Amsterdam [u.a.] (1766) [Durand]

AmsterdamHistoire et regles de la poesie françoise ...; Amsterdam 1717 []

AmsterdamLe Fèvre de Beauvray, Pierre: Histoire De Miss Honora Ou Le Vice Dupe De ...; Amsterdam [u.a.] (1766) [Durand]

AmsterdamLa Chapelle, Jean de: Marie d'Anjou Reyne De Mayorque ...Nouvelle Historique & Galante ; Amsterdam (1680) [Wolfgang]

AmsterdamLa Harpe, Jean-François de: MélanieDrame en 3 actes ; Amsterdam 1770 []

AmsterdamLa Motte, Antoine Houdar de: Odes De Mr. De La MotteAvec Un Discours Sur la Poësie en général, & sur l'Ode en particulier ; Amsterdam (1711) [Renard]

AmsterdamLa Motte, Antoine Houdar de: Odes De Mr. De La MotteAvec Un Discours Sur la Poësie en général, & sur l'Ode en particulier ; Amsterdam (1707 [erschienen] 1711) [Renard]

AmsterdamLectures Amusantes, Ou Choix Varié De Romans, Contes Moraux, ...; Amsterdam [u.a.] (1771) [Cabinet Littéraire]

AmsterdamLectures Amusantes, Ou Choix Varié De Romans, Contes Moraux, ...; Amsterdam [u.a.] (1771) [Cabinet Littéraire]

AmsterdamMichel, Jean: L' Embarras de la Fieiro de Beaucaire ...; Amsterdam 1700 []

AmsterdamLe Sage, Alain René: Le Bachelier De Salamanque, Ou Les Memoires De D. ...Tirés D'Un Manuscrit Espagnol ; Amsterdam (1736) [Wetstein & Smith]

AmsterdamLes Baladins, ou Melpomène vengée ...; Amsterdam 1764 []

AmsterdamBédacier, Catherine: Memoires Secrets De La Cour De Charles VII. Roi ...Contenant plusieurs Ancecdotes curieuses sur l'Histoire & les Galanteries de cette Cour ; Amsterdam (1735) [Wetstein & Smith]

AmsterdamRowe, Elizabeth Singer: L' amitié après la morttraduites de l'Anglois sur la cinquiéme ed. ; Amsterdam (1740) [Aux Depens de la Compagnie]

AmsterdamKalivoda, Jan Křtitel Václav: Quatre walses et quatre galops brillantes ...oe. 46 ; Amsterdam 1834 [Guido]

AmsterdamVloten, Johannes van: Nederlands Schilderkunst van de 14e tot de 18e eeuw, ...; Amsterdam 1874 [P. N. van Kampen]

AmsterdamLa Fontaine, Jean de: Contes Et Nouvelles En Vers; Amsterdam 1731 [Desbordes [u.a.]]

AmsterdamHuet, Pierre Daniel: Petr. Danielis Huetii Commentarius de Rebus ad eum pertinentibus ...; Amstelodamum 1718 []

AmsterdamVos, Willem de: Leven en character van Allard Hulshoff ...; Amsterdam 1795 []

AmsterdamHorst, Didericus G. van der: Disputatio de Hussi vita praesertimque illius condemnati causis ...; Amstelodamum 1837 []

AmsterdamScheltema, Pieter: Diatribe in Hadriani Iunii vitam ... ...; Amstelodamum 1836 []

AmsterdamSteinsberg, Karl Franz Guolfinger von: Proceß des Kayserlich-Königlichen Kommissarius Philipp Grafen von Kolowrat-Karakowsky bei ...; Amsterdam 1783 []

AmsterdamMasson, Jean: C. Plinii Secundi iunioris vita ...; Amstelodamum 1709 []

AmsterdamRoodhuyzen, Hendrik: Het leven van Guilhelmus Gnapheus, een'der eerste, hervormers in ...Academisch proefschrift ; Amsterdam 1858 [Loman]

AmsterdamCalvyn, Jan: Het Leven van Jan Calvyn; Amsterdam 1842 [Van der Haart]

AmsterdamBricaire de la Dixmerie, Nicolas: Les deux âges du goût et du génie français ...; Amsterdam 1770 []

AmsterdamLe Blanc, Hubert: Le Czar Pierre premier en France ...; Amsterdam 1741 [Mortier]

AmsterdamLe Blanc, Hubert: Le Czar Pierre premier en France ...; Amsterdam 1741 [Mortier]

AmsterdamLa Roberdière, Alexandre de: L' amant cloitré; Amsterdam 1683 []

AmsterdamMainvilliers, Genu-Soalhat de: La Petreade, ou Pierre le créateur ...; Amsterdam 1762 []

AmsterdamMouhy, Charles de Fieux de: Le financier; Amsterdam 1755 [Neaulme]

AmsterdamMouhy, Charles de Fieux de: Le financier; Amsterdam 1755 [Neaulme]

AmsterdamZeelwinck, J.: Relation de ce qui s'est passé en diverses conferences ...; Amsterdam 1684 []

AmsterdamLa Méchancete PardonnableComédie De Societé, En deux Actes & en Vers libres ; Amsterdam [u.a.] 1781 [Cellot]

AmsterdamGuillemain, Charles Jacob: Boniface Pointu Et Sa FamilleComédie En Un Acte Et En Prose ; Représentée, pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre des Variétés Amusantes le premier Fevrier 1782 ; Amsterdam [u.a.] 1782 [Cailleau]

AmsterdamPrévost D'Exiles, Antoine François: Histoire D'Une Grecque Moderne ...; Amsterdam (1740) [Desbordes]

AmsterdamFromaget, Nicolas: La Promenade De Saint Cloud, Ou La Confidence Reciproque ...Nouvelle Historique ; Amsterdam [1737] [Mortier]

AmsterdamQuinault, Philippe: Le Theatre De Mr. Quinault; Amsterdam 1662 [erschienen] 1697 [Schelte]

AmsterdamFromaget, Nicolas: La Promenade De Saint Cloud, Ou La Confidence Reciproque ...Nouvelle Historique ; Amsterdam (1737) [Mortier]

AmsterdamQuinault, Philippe: Le Theatre De Mr. Quinault; Amsterdam 1662 [erschienen] 1697 [Schelte]

AmsterdamVries, Jeronimo de: Hugo de Groot en Maria van Reigersbergen ...; Amsterdam 1827 []

AmsterdamGanderheijden, Jan F.: Redevoering ter nagedachtenis van Mr. Carl Gerard Hultman, in ...; Amsterdam 1820 [Palier]

AmsterdamKlijn, Hendrik H./Palm, Johannes Henricus van der: De nagedachtenis van Johan Melchior Kemper ...plegtig gevierd op den 17. December 1824 in der maatschappy Felix Meritis door H. H. Klijn, J. H. Van de Palm en B. Klijn ; Amsterdam 1825 [Van der Hey]

AmsterdamHall, Maurits C. van: Het leven en karakter van den admiraal Jhr. Jan ...met portret en fac similé's ; Amsterdam 1843 [Müller]

AmsterdamBret, Antoine: Mémoires Sur La Vie De Mademoiselle De Lenclos ...; A Amsterdam (1754) [Joly]

AmsterdamLovat, Simon F.: Mémoires de la Vie du Lord Lovat ...; Amsterdam 1747 []

AmsterdamWesterbaen, Kornelis W.: Lofrede op Joannes Lublink, den jongen ...uitgesproken in de maatschappy "Felix Merites" ; Amsterdam 1817 [ten Brink]

AmsterdamEloge historique de Jean le Clerc ...; Amsterdam 1736 []

AmsterdamLa Beaumelle, Laurent Angliviel de: Mémoires Pour Servir A L'Histoire De Madame De Maintenon, ...; Amsterdam (1757) [Erialed]

AmsterdamAubery, Antoine: L' Histoire Du Cardinal Mazarin ...; Amsterdam (1718) [LeCene]

AmsterdamCras, Hendrik C.: Elogium Johannis Meermanni; Amstelaedamum u.a. 1817 [den Henget u.a.]

AmsterdamAubery, Antoine: L' Histoire Du Cardinal Mazarin ...; Amsterdam (1718) [LeCene]

AmsterdamSwalue, Edelhardus Bernardus: Justinus von Nassau; Amsterdam 1858 []

AmsterdamMasson, Jean: P. Ovidii Nasonis vita; Amstelodamum 1708 []

AmsterdamLe Clerc, Jean: La Vie d'Armand Jean ... de Richelieu ...; Amsterdam 1724 []

AmsterdamHecker, Heinrich Cornelius: Leben des Kays. General-Feld-Marschalls Herrn Friedr. Heinrichs Reichs-Grafen von ...; Amsterdam 1739 [[s.n.]]

AmsterdamLa Noue, Jean Baptiste Sauvé de/Hooff, Nicolaas op den: Mahomet de TweedeTreurspel ; Amsteldam 1763 []

AmsterdamLa Paix de Lizancour, ...: Perkin, Faux Duc D'York, Sous Henri VII, Roi d'Angleterre ...nouvelle historique ; Amsterdam 1732 [Honoré et Chastelais]

AmsterdamL'Héritier de Villandon, Marie J.: La tour tenebreuse, et les jours lumineux ...contes Anglois, accompagnez d'Historiettes et tirez d'une ancienne Chronique composée par Richard, surnommé Coeur de Lion, Roy d'Angleterre ; Amsterdam 1706 [des Bordes]

AmsterdamArgens, Jean-Baptiste de Boyer d': Mémoires du Marquis de Mirmon ou le solitaire philosophe ...; Amsterdam 1736 []

AmsterdamMercier, Louis Sébastien: La destruction de la Ligue, ou la réduction de ...pièce nationale en 4 actes ; Amsterdam 1782 []

AmsterdamRivière, François de: Le Moyen D'Être Heureux, Ou Le Temple De Cythere ...; A Amsterdam 1750 [Mortier]

AmsterdamQuinault, Philippe: Le Theatre De Mr. Quinault; Amsterdam 1661 [erschienen] 1697 [Schelte]

AmsterdamQuinault, Philippe: Le Theatre De Mr. Quinault; Amsterdam 1697 [Schelte]

AmsterdamLa Popelinière, Alexandre J. de: DaïraHistoire orientale en 4 parties ; Amsterdam u.a. 1764 [Maklot]

AmsterdamLe Sage, Daniel: Les FoliesSuivant la Copie de Montpellier ; Amsterdam 1700 [Pain]

AmsterdamRaup de Baptestin de Moulières, Antoine-Joseph: Mémoire sur un moyen facile et infaillible de faire ...; Amsterdam 1789 []

AmsterdamSacy, ... de: Histoire du Marquis de Clemes et du Chev. de ...; Amsterdam 1719 []

AmsterdamScarron, Paul: Oeuvres de Monsieur Scarron; Amsterdam 1737 [Wetstein & Smith]

AmsterdamLes Sages Du Siecle, Ou La Raison En Délire ...; Amsterdam [u.a.] (1774) [Costard]

AmsterdamLes Sages Du Siecle, Ou La Raison En Délire ...; Amsterdam [u.a.] (1774) [Costard]

AmsterdamBurnet, Gilbert/Du Mesnil, Louis: La Vie de M. Hale; Amsterdame 1688 []

AmsterdamAubery, Antoine: L' Histoire Du Cardinal Mazarin ...; Amsterdam (1718) [LeCene]

AmsterdamBricaire de la Dixmerie, Nicolas: Éloge analytique et historique de Mich. Montagne ...; Amsterdam 1781 []

AmsterdamMichell, Jan Petersen: Iets ter nagedachtenis van Pieter Nieuwland ...; Amsterdam 1794 [Doll]

AmsterdamLa Vie du Michel de Ruyter; Amsterdame 1677 []

AmsterdamReimerus, J. A.: Le commerce; Amsterdam 1808 [Bureau d'arts et de littérature]

AmsterdamKörte, Wilhelm: Beurtheilung der Voßischen Schrift: "Wie ward Friz Stolberg ein ...; Amsterdam 1820 []

AmsterdamBroes, Willem/Marnix, Philips van: Filip Van Marnix Heer van St. Aldegonde ...bijzonder aan de hand van Willem I. In twee Deelen ; Amsterdam (1840) [Van der Hey]

AmsterdamAbrégé de la vie du Duc de Marlborough et ...; Amsterdam 1714 []

AmsterdamPrévost D'Exiles, Antoine François: Mémoires pour servir à l'histoire de Malte ...; Amsterdam 1741 []

AmsterdamAinsi va le Monde; Amsterdame 1769 []

AmsterdamLe nouveau mondeComedie ; Amsterdame 1723 []

AmsterdamRivière, François de: Le Moyen D'Être Heureux, Ou Le Temple De Cythere ...; A Amsterdam 1750 [Mortier]

AmsterdamOeuvres Diverses De Mlle. De La R. G. ...Contenant quelques Histoires Galantes Et Plusieurs Autres Pieces ; Amsterdam 1711 [Bernard]

AmsterdamArcq, Philippe-Auguste de Sainte-Foy d': Le Palais Du SilenceConte Philosophique ; Amsterdam (1754) []

AmsterdamGuer, Jean-Antoine: Pinolet, Ou L'Aveugle ParvenuHistoire Véritable ; Composée sur les faits fournis par Pinolet lui-même, actuellement existant dans Paris ; Amsterdam (1755) [Rey]

AmsterdamGuer, Jean-Antoine: Pinolet, Ou L'Aveugle ParvenuHistoire Véritable ; Composée sur les faits fournis par Pinolet lui-même, actuellement existant dans Paris ; Amsterdam (1755) [Rey]

AmsterdamPoinsinet, Antoine Alexandre Henri: Gabrielle d'Estrées a Henri IV. ...; Amsterdam 1767 []

AmsterdamGuer, Jean-Antoine: Pinolet, Ou L'Aveugle ParvenuHistoire Véritable ; Composée sur les faits fournis par Pinolet lui-même, actuellement existant dans Paris ; Amsterdam (1755) [Rey]

AmsterdamPréchac, Jean de: L' heröine mousquetairehistoire veritable ; Amsterdam 1680 [le Jeune]

AmsterdamFromaget, Nicolas: La Promenade De Saint Cloud; Ou La Confidence Réciproque ...; Amsterdam [u.a.] (1755) [Brocas]

AmsterdamPrévost D'Exiles, Antoine François: Mémoires Et Avantures D'Un Homme De Qualité, Qui s'est ...; Amsterdam (1731) [La Compagnie]

AmsterdamPrévost D'Exiles, Antoine François: Mémoires Et Avantures D'Un Homme De Qualité, Qui s'est ...; Amsterdam (1731) [La Compagnie]

AmsterdamPrévost D'Exiles, Antoine François: Mémoires Et Avantures D'Un Homme De Qualité, Qui s'est ...; Amsterdam (1731) [La Compagnie]

AmsterdamPrévost D'Exiles, Antoine François: Mémoires Et Avantures D'Un Homme De Qualité, Qui s'est ...; Amsterdam (1731) [La Compagnie]

AmsterdamPrévost D'Exiles, Antoine François: Mémoires Et Avantures D'Un Homme De Qualité, Qui s'est ...; Amsterdam (1731) [La Compagnie]

AmsterdamPuisieux, Madeleine de: Zamor Et Almanzine, Ou L'Inutilité De L'Esprit Et Du ...; Amsterdam [u.a.] (1755) [Hochereau]

AmsterdamPuget de Saint-Pierre, ...: Les Aventures De PeriphasDescendant De Cécrops ; Amsterdam (1761) [Dufour [u.a.]]

AmsterdamRabelais, François: Oeuvres De Maitre François Rabelais ...Publiées Sous Le Titre De Faits Et Dits Du Géant Gargantua Et De Son Fils Pantagruel, Avec La Prognostication Pantagrueline, l'Epître du Limosin, la Crême Philosophale & deux Epîtres à deux Vieilles de moeurs & d'humeurs differentes ; Où l'on a ajouté des Remarques Historiques & Critiques, sur tout l'Ouvrage; le vrai Portrait de Rabelais; la Carte du Chinonnois; le dessein de la Cave peinte; & les differentes vûës de la Deviniere, Métairie de l'Auteur ; Amsterdam (1711) [Bordesius]

AmsterdamRabelais, François: Oeuvres De Maitre François Rabelais ...Publiées Sous Le Titre De Faits Et Dits Du Géant Gargantua Et De Son Fils Pantagruel, Avec La Prognostication Pantagrueline, l'Epître du Limosin, la Crême Philosophale & deux Epîtres à deux Vieilles de moeurs & d'humeurs differentes ; Où l'on a ajouté des Remarques Historiques & Critiques, sur tout l'Ouvrage; le vrai Portrait de Rabelais; la Carte du Chinonnois; le dessein de la Cave peinte; & les differentes vûës de la Deviniere, Métairie de l'Auteur ; Amsterdam (1711) [Bordesius]

AmsterdamRabelais, François: Le Rabelais Moderne, Ou Les Oeuvres de Maitre François ...Mises à la portée de la plupart des Lecteurs, avec des Eclercissemens historiques ... ; Amsterdam (1752) [Bernard]

AmsterdamRémond de Saint-Mard, Toussaint: Oeuvres; Amsterdam 1749 [Mortier]

AmsterdamLes amours champêtres de Zérozaide et Alcidon ... ...; Amsterdam 1764 []

AmsterdamRouget, ...: L' esprit de Job ...; Amsterdam 1759 []

AmsterdamRouget, ...: L' esprit de Job ...; Amsterdam 1759 []

AmsterdamDrumgold, Jean: Charles et VilcourtIdylle nouvelle ; Amsterdam 1772 []

AmsterdamScarron, Paul/Vergilius Maro, Publius: Le Virgile Travesty En Vers Burlesques ...; Amsterdam (1712) [Wetstein [u.a.]]

AmsterdamLe Noble, Eustache: Aventures galantes de M. le N. ...; Amsterdame 1710 []

AmsterdamBastide, Jean François de: Les Ressources De L'Amour; Amsterdam 1752 [L’Honoré & Chatelain]

AmsterdamBastide, Jean François de: Les Ressources De L'Amour; Amsterdam 1752 [L’Honoré & Chatelain]

AmsterdamJullien, Jean Auguste: Mémoires Du Marquis De Solanges ...; Amsterdam 1767 [Rey]

AmsterdamAikin, Lucy/Toussaint, ...: Het leven en de regering van Elizabeth Koningin van ...geschetst in een tafereel van haar hof en de zeden van haren tijd ; Amsterdam (1821) [Van Kesteren]

AmsterdamSwinden, Jan Hendrik van: Lijkrede op Pieter Nieuwlandop den 24. van Wintermaand, 1794, uitgesproken te Amsterdam in de Maatschappij Felix Meritis ; Amsterdam 1795 [den Hengst]

AmsterdamBacker, Salomon: Levens- en Karakterschets van Joachim Rendorp, Vrijheer van Marquette ...; Amsrterdam 1858 [J. H. Gebhard u. Co.]

AmsterdamSacheverell, Henry: Les avocats pour et contre le Dr. Sacheverell ...avec plusieur pièces importantes concernant le procès de ce docteur ; traduit de l'Anglois ; Amsterdam 1711 []

AmsterdamMoser, Eduard von/Schiller, Friedrich: Germania bei der Schillerfeier ...ein Festspiel (Gegeben in Amsterdam am 10. November 1859) ; Amsterdam 1859 [Seyffardt]

AmsterdamMarcus, E.: Schiller, ein Welt-DichterEin Vortrag ; Amsterdam 1860 [Ringer]

AmsterdamHecker, Heinrich Cornelius: Leben des Kays. General-Feld-Marschalls Herrn Friedr. Heinrichs Reichs-Grafen von ...; Amsterdam 1739 [[s.n.]]

Amsterdamvan Vloten, J.: Baruch d'EspinozaZijn Leven en schriften in verband met zijnen en onzen J tijd. (Door J. van Vloten.) ; Amsterdam 1862 [Frederik Muller]

AmsterdamSepp, Christiaan: Johannes Stinstra en zijn tijd ...Eene bijdrage tot de geschiedenis der kerk en school in de 18de eeuwe, door Christiaan Sepp ; Amsterdam 1865 - 66 [J. C. Sepp et zoon]

AmsterdamSepp, Christiaan: Johannes Stinstra en zijn tijd ...Eene bijdrage tot de geschiedenis der kerk en school in de 18de eeuwe, door Christiaan Sepp ; Amsterdam 1865 - 66 [J. C. Sepp et zoon]

AmsterdamMünter, Balthasar/La Fite, Marie Elisabeth de: Histoire de la Conversion du comte J. F. Struensee ...Part. 2 ; Amsterdam 1774 []

AmsterdamKörte, Wilhelm: Beurtheilung der Voßischen Schrift: "Wie ward Friz Stolberg ein ...; Amsterdam 1820 []

AmsterdamOllefen, Lieve van: Het Leven van Joost van den Vondel ...; Amsterdam 1783 []

AmsterdamBroes, Willem/Marnix, Philips van: Filip Van Marnix Heer van St. Aldegonde ...bijzonder aan de hand van Willem I. In twee Deelen ; Amsterdam 1838 [Van der Hey]

AmsterdamVer Huell, Q. M. R.: Het leven en karakter van Carel Hendrik graaf Ver ...Met portret en platen ; Amsterdam 1847 [G. J. A. Beijerinek]

AmsterdamVeth, P. J.: Het leven van Dr. J. Van Gilse ...; Amsterdam 1861 [P. N. Van Kampen]

AmsterdamCaylus, Anne Claude Philippe de: Le pot-pouriouvrage nouveau de ces dames et de ces messieurs ; Amsterdam 1748 [Aux dépens de la Compagnie]

AmsterdamPringy, Jeanne-Michelle de: L' Amour à la modeSatyre historique ; Amsterdam 1695 []

AmsterdamRabelais, François: Le Rabelais Moderne, Ou Les Oeuvres de Maitre François ...Mises à la portée de la plupart des Lecteurs, avec des Eclercissemens historiques ... ; Amsterdam (1752) [Bernard]

AmsterdamRecueil Des Opera, Des Ballets, & des plus belles ...; Amsterdam (1708) [Schelte]

AmsterdamBruzen de la Martinière, Antoine Augustin: Nouveau Recueil Des Epigrammatistes François Anciens Et Modernes ...Contenant ce que s'est fait de plus excellent dans le Genre de l'Epigramme, du Madrigal, du Sonnet, du Rondeau, & des Petits Contes en Vers, depuis Marot jusqu'à present ; Amsterdam (1720) [Wetstein]

AmsterdamLully, Jean-Baptiste: Recueil Des Opera, Des Ballets, & des plus-belles Piéces ...; Amsterdam (1688) [Wolfgang]

AmsterdamBruzen de la Martinière, Antoine Augustin: Nouveau Recueil Des Epigrammatistes François Anciens Et Modernes ...Contenant ce que s'est fait de plus excellent dans le Genre de l'Epigramme, du Madrigal, du Sonnet, du Rondeau, & des Petits Contes en Vers, depuis Marot jusqu'à present ; Amsterdam (1720) [Wetstein]

AmsterdamRecueil Des Opera, Des Ballets, & des plus belles ...; Amsterdam (1706) [Schelte]

AmsterdamMagny, Jean B.: La sagesse et la folie; Amsterdam 1766 []

AmsterdamScarron, Paul: Roman Comique; Amsterdam (1762) [Compagnie]

AmsterdamScarron, Paul/Vergilius Maro, Publius: Le Virgile Travesty En Vers Burlesques ...; Amsterdam (1706) [Wetstein [u.a.]]

AmsterdamSorel, Charles/Du Parc, ...: 't Kluchtige Leven van vrolyke Fransje ...Daar in de hedendaegse ongeregeltheden, en bedriegeryen naaktelijk vertoont worden ; Amsterdam 1643 [Jacot]

AmsterdamTanevot, Alexandre: Adam et Eve, ou la chute de l'homme ...; Amsterdam 1742 []

AmsterdamJullien, Jean Auguste: Trapue reine des Topinamboux; Amsterdame u.a. 1771 []

AmsterdamThomas, Antoine Léonard: Oeuvres Diverses De M. Thomas, De l'Académie Francoise ...; Amsterdam (1773) [Harrevelt]

AmsterdamVanière, Ignace: Nouveaux Amusemens poetiques; Amsterdam 1756 []

AmsterdamEffen, Justus van: Oeuvres Diverses De Mr. Juste Van Effen ...; Amsterdam 1742 [Uytwerf]

AmsterdamNougaret, Pierre Jean-Baptiste: Les Foiblesses D'Une Jolie Femme, Ou Memoires De Madame ...; Amsterdam [u.a.] (1779) [Belin]

AmsterdamTyssot de Patot, Simon: La Vie, Les avantures, & le Voyage De Groenland ...Avec une relation bien circonstanciée de l'origine, de l'histoire, des moeurs, & du Paradis des Habitants du Pole Arctique ; Amsterdam (1720) [Roger]

AmsterdamVoltaire: La Henriade de M. de Voltaire; Amsterdam 1752 [la Compagnie]

AmsterdamGarnier, Charles G.: Voyages imaginaires, songes, visions, et romans cabalistiques ...; Amsterdam [u.a.] 1787 []

AmsterdamGarnier, Charles G.: Voyages imaginaires, songes, visions, et romans cabalistiques ...; Amsterdam [u.a.] 1787 []

AmsterdamVoltaire: Le Théatre De M. De Voltaire; Amsterdam (1768) [Richoff]

AmsterdamEpitre À Un Ami, Dans Sa Retraite, À L'Occasion ...; Amsterdam 1760 []

AmsterdamPieces Posthumes De L'Auteur Des Cinq Années Litteraires ...; Amsterdam 1766 [Le Défunt]

AmsterdamVilledieu, Marie Cathérine Hortense Desjardins de: Les amours des Grands Hommes; Amsterdame 1688 []

AmsterdamLe Roman cabalistique; Amsterdam 1750 []

AmsterdamLe Veridique; Amsterdamum 1769 []

AmsterdamL' Univers perdu et reconquis par l'amour ...; Amsterdame 1758 []

AmsterdamVoltaire: La femme qui a raisoncomédie en 3 actes en vers ; Amsterdam 1760 [Ledet]

AmsterdamCerisier, Antoine M.: Algemeene Geschiedenis der vereenigde Nederlandsche Provincien behelzende eene naauwkeurige ...; Amsterdam u.a. 1556 [Hengst u.a.]

AmsterdamCerisier, Antoine M.: Algemeene Geschiedenis der vereenigde Nederlandsche Provincien behelzende eene naauwkeurige ...; Amsterdam u.a. 1355 [Hengst u.a.]

AmsterdamCaumont de la Force, Charlotte-Rose de: Histoire des Princes d'Orange de la maison de Nassau ...; Amsterdam 1592 []

AmsterdamToeschi, Carlo Giuseppe: Six trios pour le flûte traversière, violon et basse ...; Amsterdam ca. 1775 [Markordt]

AmsterdamGroen, G.: Ter nagedachtenis van Stahl; Amsterdam 1862 [H. Höveker]

AmsterdamScheltema, Jacobus: Levensschets van Simon Styl; Amsterdam 1804 [ten Brink]

AmsterdamThou, Jacques Auguste de: Mémoires de la vie de J. A. de Thou ...; Amsterdam 1713 []

AmsterdamRaguenet, François: Histoire du Vicomte de Turenne ...; Amsterdam 1772 [Vlam]

AmsterdamVer Huell, Q. M. R.: Het leven en karakter van Carel Hendrik graaf Ver ...Met portret en platen ; Amsterdam 1847 [G. J. A. Beijerinek]

AmsterdamMayer, Charles J. de: Asgillou les désordres des guerres civiles ; anecdote anglais ; Amsterdam u.a. 1784 []

AmsterdamTyssot de Patot, Simon: Les Oeuvres Poetiques De Monsieur Simon Tyssot, Sr. De ...; Amsterdam (1727) [Céne]

AmsterdamVergier, Jacques: D[on] Juan et IsabelleNouvelle portugaise ; [Amsterdam?] 1731 []

AmsterdamGarnier, Charles G.: Voyages imaginaires, songes, visions, et romans cabalistiques ...; Amsterdam [u.a.] 1788 []

AmsterdamWatelet, Claude-Henri: L' art de peindrePoëme avec des réflexions sur les différentes parties de la peinture ; Amsterdam 1761 [Compagnie]

AmsterdamGarnier, Charles G.: Voyages imaginaires, songes, visions, et romans cabalistiques ...; Amsterdam [u.a.] 1787 []

AmsterdamKlenck, Jan/Grotius, Hugo: Iani Klenckii Institutiones Juris Naturalis, Gentium, & Publici ...Ex Hug. Grootii De Jure Belli Ac Pacis Libris excerpt ; Amstelodami 1665 [Berge]

AmsterdamBaillet, Adrien: Jugemens des savans sur les principaux ouvrages des auteurs ...; Amsterdam (1725) [Aux depens de la Compagnie]

AmsterdamHaydn, Joseph: Six sonates pour le clavecin avec l'accompagnement d'un violon ...op. 4 ; Amsterdam [ca. 1767] [Hummel]

AmsterdamRogge, Henr. C.: Johannes Wtenbogaert en zijn tijd ...; Amsterdam 1874 [Y. Rogge]

AmsterdamLouis, Antonin: Les baiserscaprice ; Amsterdam [ca. 1870] [Wahlberg]

AmsterdamBosch Kemper, J. de: Johannes Ludovicus Vives geschetst als christelijk philantroop der zestiende ...; Amsterdam 1851 [Joh. Müller en E. S. Witkamp]

AmsterdamSimons, Pieter: Johan de Witt en zijn tijd; Amsterdam 1835 [Hey u.a.]

AmsterdamSimons, Pieter: Johan de Witt en zijn tijd; Amsterdam 1832 [Hey u.a.]

AmsterdamLa Vie du Tasse; Amsterdame 1695 []

AmsterdamSimons, Pieter: Johan de Witt en zijn tijd; Amsterdam 1842 [Hey u.a.]

AmsterdamFenouillot de Falbaire de Quingey, Charles Georges: L' honnête crimineldrame en cinq Actes et en Vers ; Amsterdam 1768 [Merlin]

AmsterdamKantelaar, Jacobus: Lofreden op Henrik Albert Schultens ... ...uitgesproken te Leijden ... 1794 ; Amsterdam 1794 [den Hengst]

AmsterdamBakker, Pieter H.: Het leeven van Jan Vagenaarbenevens eenige brieven van en aan denzelven ; Amsterdam 1776 [Ynterna]

AmsterdamBroes, Willem/Marnix, Philips van: Filip Van Marnix Heer van St. Aldegonde ...bijzonder aan de hand van Willem I. In twee Deelen ; Amsterdam (1839) [Van der Hey]

AmsterdamHeringa, Simon Petrus: Specimen Historico-theologicum de Hermanno Witsio, theologo biblico ...Diss. inaug. ; Amstelodami 1861 [Metzler & C.]

AmsterdamHall, Maurits C. van: M. Valerius Messala Corvinus, geschetst in eenige tafereelen uit ...; Amsterdam 1820 [Hey]

AmsterdamHall, Maurits C. van: M. Valerius Messala Corvinus, geschetst in eenige tafereelen uit ...; Amsterdam 1820 [Hey]

AmsterdamTiphaigne de la Roche, Charles-François: Sanfrein, ou mon dernier séjour à la Campagne ...; Amsterdam 1765 []

AmsterdamCras, Hendrik C.: Elogium Johannis Meermanni; Amstelaedamum u.a. 1817 [den Henget u.a.]

AmsterdamBaggesen, Jens: Heideblumen; Amsterdam 1808 []

AmsterdamStatius, Publius Papinius/Bernaerts, Jan: P. Statii Papinii Opera Qvae Extant ...; [Amsterdam] 1598 [Candidus]

AmsterdamCohausen, Johann Heinrich: Helmontius ecstaticus ...; Amstelodamum 1731 []

AmsterdamFegfeuer der Chymisten; Amsterdam 1702 []

AmsterdamGlauber, Johann Rudolph: Tractatus de medicina universali sive auro potabili vero ...Oder Außführl. Beschreibung einer wahren Universal Medicin ... ; Amsterdam 1657 []

AmsterdamHollandus, Johan Isaac: Opus vegetabile ...; Amsterdamum 1659 []

AmsterdamVaughan, Thomas/Starkey, George: Introitus Apertus Ad Occlusum Regis Palatium ...; Amstelodami 1667 [Janssonius à Waesberge & Weyerstraet]

AmsterdamMüller, Philipp/Blasius, Gerardus Leonardus: Miracula et mysteria chymico-medica ... ...; Amsterdam 1659 []

AmsterdamStarkey, George/Velde, Jacob van de: ChymieAcc. Beschryving der liquor Alchahest. ; Amstelodamum 1693 []

AmsterdamBirrius, Martin: Tres tractatus de metallorum transmutatione ...; Amstelodamum 1668 []

AmsterdamHodierna, Giovanni Battista: Practicarum quaestionum ad Famigeratum Textum l. Hac edictali C. ...semicenturia ; Amstelodami 1659 [Henricus]

AmsterdamLe Pays, René: Amitiez, amours, et amourettes ...; Amsterdam 1689 [Hoogenhuysen]

AmsterdamCorvinus van Beldern, Arnold: Ius canonicum per aphorismos strictim explicatum ...; Amstelodami 1663 [Elzevir]

AmsterdamLe Pays, René: Les nouvelles oeuvres de Monsieur Le Pays ...; Amsterdam 1687 [Wolfgang]

AmsterdamNougaret, Pierre Jean-Baptiste: Les foiblesses d'une jolie femme, ou mémoires de Madame ...; Amsterdam u.a. 1779 [Belin]

AmsterdamLubin, Eilhard/Rogiers, Salomon: Pomeraniae Ducatus Tabula; Amstelodami//Amsterdam// [1635] [Guiljelm. Blaeuw excudit]

AmsterdamLe Pays, René: Les nouvelles oeuvres de Monsieur Le Pays ...; Amsterdam 1687 [Wolfgang]

AmsterdamNougaret, Pierre Jean-Baptiste: Les foiblesses d'une jolie femme, ou mémoires de Madame ...; Amsterdam u.a. 1779 [Belin]

AmsterdamMouhy, Charles de Fieux de: La mouche, ou les avantures de M. Bigand ...; Amsterdam 1737 []

AmsterdamLe Pays, René: Portrait de l'auteur des amitiez, amours et amourettes ...envoyé à Son Altesse Madame la Duchesse de Nemours ; Amsterdam 1689 [Hoogenhuysen]

AmsterdamMouhy, Charles de Fieux de: La mouche, ou les avantures de M. Bigand ...; Amsterdam 1736 []

AmsterdamHeineccius, Johann Gottlieb: Elementa Ivris Civilis Secvndvm Ordinem Institvtionvm ...Commoda Avditoribvs Methodo Adornata ; Amstelodami 1728 [Janssonius-Waesbergii]

AmsterdamCramer, Carl Friedrich: Individualitäten aus und über Paris ...In freyen Heften ; Amsterdam (1806) [Kunst- und Industrie-Comptoir]

AmsterdamCramer, Carl Friedrich: Individualitäten aus und über Paris ...In freyen Heften ; Amsterdam (1806) [Kunst- und Industrie-Comptoir]

AmsterdamCramer, Carl Friedrich: Individualitäten aus und über Paris ...In freyen Heften ; Amsterdam (1807) [Kunst- und Industrie-Comptoir]

AmsterdamCuno, Johann C./Wagner, Friedrich: Ode über seinen GartenSamt einer Abhandlung von dem vernünftigen Gottesdienste J. A. F. Bielke ; Amsterdam 1750 []

AmsterdamStarkey, George: Van de bereydinge der antimonie transmutatie met het volatile ...; Amstelodamum 1695 []

AmsterdamAlègre, ... d': Histoire de Moncade dont les principales avantures se sont ...; Amsterdam 1737 [Wetstein & Smith]

AmsterdamEngel, Samuel: Essai Sur Cette Question: Quand Et Comment L'Amérique A-T-Elle ...; Amsterdam (1767) [Rey]

AmsterdamAllan, F.: De stad s'Gravenhage en hare geschiedenis, voorafgegaan door sene ...Mit sene Kaart van Luid-Holland, platte grond der stad s‛Gravenhage, houtsneden en strendruk-Ten platen ; Amsterdam (1858) [Borleffs & Have]

AmsterdamAbbink, J.J.: Het Leven van Koning Willem II, zijn Overlijden en ...; Amsterdam 1849 [Weytingk et Van der Haart]

AmsterdamAllan, Francis: De stad Utrecht en hare geschiedenis ...voorafgegaan door eene algemeene geschieden aardrijkskundige beschouwing over de provincie Utrecht ; Amsterdam 1856 [Weijtingh & Van Der Haart]

AmsterdamAllan, F.: De stad s'Gravenhage en hare geschiedenis, voorafgegaan door sene ...Mit sene Kaart van Luid-Holland, platte grond der stad s‛Gravenhage, houtsneden en strendruk-Ten platen ; Amsterdam (1858) [Borleffs & Have]

AmsterdamDe Beroerten In De Vereenigde Nederlanden, Van Den Jaare ...Geschetst Ter Waarschuwing Van Derzelver Tegenwoordige Burgers En Leden Van Regeering ; Amsterdam (1787) [Conradi [u.a.]]

AmsterdamAllan, F.: De stad s'Gravenhage en hare geschiedenis, voorafgegaan door sene ...Mit sene Kaart van Luid-Holland, platte grond der stad s‛Gravenhage, houtsneden en strendruk-Ten platen ; Amsterdam (1858) [Borleffs & Have]

AmsterdamArendt, W. A.: De Brabandsche Omwenteling van 1789-1790 ...Eene schets door W. A. Arendt. Naar het Hoogduitsch ; Amsterdam 1843 [Schleijer]

AmsterdamDe Beroerten In De Vereenigde Nederlanden, Van Den Jaare ...Geschetst Ter Waarschuwing Van Derzelver Tegenwoordige Burgers En Leden Van Regeering ; Amsterdam (1789) [Conradi [u.a.]]

AmsterdamBakhuizen, R. C.: Studien en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren, uit ...; Amsterdam 1860-63 [[Später]'s kravenhage Mart. Nijhoff Frd. Muller]

AmsterdamBosscha, Herman: Geschiedenis der Nederlandsche Staats-Omwenteling in achttienhondert dertien ...; Amsterdam 1817 [Hengst u.a.]

AmsterdamCourt, Pieter de la: Interest van Holland ofte Gronden van Hollands-Welvaren ...; Amsterdam 1662 [van der Graft]

AmsterdamAllan, F.: De stad s'Gravenhage en hare geschiedenis, voorafgegaan door sene ...Mit sene Kaart van Luid-Holland, platte grond der stad s‛Gravenhage, houtsneden en strendruk-Ten platen ; Amsterdam (1858) [Borleffs & Have]

AmsterdamBrink, Reinier Cornelis Bakhuizen: Het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van ...; Amsterdam 1853 [Müller]

AmsterdamAllan, F.: De stad s'Gravenhage en hare geschiedenis, voorafgegaan door sene ...Mit sene Kaart van Luid-Holland, platte grond der stad s‛Gravenhage, houtsneden en strendruk-Ten platen ; Amsterdam (1858) [Borleffs & Have]

AmsterdamDe Beroerten In De Vereenigde Nederlanden, Van Den Jaare ...Geschetst Ter Waarschuwing Van Derzelver Tegenwoordige Burgers En Leden Van Regeering ; Amsterdam (1788) [Conradi [u.a.]]

AmsterdamBosscha, Herman: Geschiedenis der Nederlandsche Staats-Omwenteling in achttienhondert dertien ...; Amsterdam 1817 [Hengst u.a.]

AmsterdamCantillon, Philippe de: Delices Du Brabant Et Des Ses Campagnes ...Ou Description des Villes, Bourgs & principales Terres Seigneuriales de ce Duché ; Accompagnée des Evenemens les plus remarquables jusqu'au tems présent ; Ouvrage enriche de 200 trés belles Figures en taille douce ; Amsterdam (1757) [Neaulme]

AmsterdamParival, Jean Nicolas de: Les Delices De La HollandeContenant Une déscription éxacte du Pais, des Moeurs & des Coutumes des Habitans ; Avec Un Abrégé Historique depuis l'etablissement de la République jusqu'au de là de la Paix d'Utrecht ; Amsterdam (1728) [Mortier]

AmsterdamCerisier, Antoine M.: Algemeene Geschiedenis der vereenigde Nederlandsche Provincien behelzende eene naauwkeurige ...; Amsterdam u.a. 1793 [Hengst u.a.]

AmsterdamKlenck, Jan/Grotius, Hugo: Iani Klenckii Institutiones Juris Naturalis, Gentium, & Publici ...Ex Hug. Grootii De Jure Belli Ac Pacis Libris excerpt ; Amstelodami 1665 [Berge]

AmsterdamWonderbaarlyke ... Historie van Thyl Ulenspiegel ...; Amsterdam 1774 []

AmsterdamHagdorn, Christian Wilhelm: Äyquan; Amsterdam 1670 []

AmsterdamGelder, Jacob de: Aardrijkskundige Beschrijving van het Koningrijk Holland ... ...; Amsterdam 1809 []

AmsterdamDictionnaire geographique des Pays-Bas ...; Amsterdam 1695 []

AmsterdamCramer, W.: Mémoire sur les sociétés secrètes protestantes dans le Pays-Bas ...; Amsterdam 1852 [C. L. van Langenhuysen]

AmsterdamKluit, Adriaan: Historie der Hollandsche staatsregering ...tot aan het jaar 1795 ; of geschied- en staatkundig onderzoek, in welken zin de Staten van Holland, gedurende de Republikeinsche regering, zijn geweest de wettige souvereine vertegenwoordigers van 't gansche Volk van Holland, of der geheele natie ; Amsterdam 1805 [Brave]

AmsterdamHeemskerck, Johan van: Batavische ArcadiaWaer in onder't Loof-werck van Liefkooserytjes, ghehandelt werdt, van den oorspronck van't oud Batavien ... ; Amsterdam 1657 [Stam]

AmsterdamAllan, F.: De stad s'Gravenhage en hare geschiedenis, voorafgegaan door sene ...Mit sene Kaart van Luid-Holland, platte grond der stad s‛Gravenhage, houtsneden en strendruk-Ten platen ; Amsterdam (1858) [Borleffs & Have]

AmsterdamBerg, Willem Ernst Johan: De réfugiés in de Nederlanden, na de herroeping van ...; Amsterdam 1845 [Müller]

AmsterdamBergh, L. Ph. C. van den: Register van Hollandsche en Zeeuwsche oorkonden, die in de ...; Amsterdam 1861 [Post]

AmsterdamBorgnet, Adolphe: De Nederlanden onder Koning Filips II. ...; Amsterdam 1852 []

AmsterdamBunk, Wijnand: Staathuishoudkundige geschiedenis van den Amsterdamschen graanhandel ...Academisch proefschrift ; Amsterdam 1856 [H. W. Mooij]

AmsterdamClercq, Pieter le/Blomhert, Johan: De geschiedenissen deer vereenigde Nederlanden, sedert den aanvang des ...Tot aan den dood des prinsen van Oranje ; Om te dienen tot een vervolg op J. Blomherts geschiedenissen ; Amsterdam 1753 []

AmsterdamCerisier, Antoine M.: Algemeene Geschiedenis der vereenigde Nederlandsche Provincien behelzende eene naauwkeurige ...; Amsterdam u.a. 1625 [Hengst u.a.]

AmsterdamNidek, Matthaeus B. van/Long, Isaac le: Kabinet Van Nederlandsche En Kleefsche Oudheden ...; Amsterdam (1795) [Crajenschot]

AmsterdamNidek, Matthaeus B. van/Long, Isaac le: Kabinet Van Nederlandsche En Kleefsche Oudheden ...; Amsterdam (1794) [Crajenschot]

AmsterdamBosch Kemper, J. de: De staatkundige geschiedenis van Nederland tot 1830, geschetst door ...Auch m. d. Titel: Handleiding tot de Kennis van de wetenschap der zamenleving on van het Nederlandsche Staatsregt ; Amsterdam 1868 [Joh. Müller]

AmsterdamCerisier, Antoine M.: Algemeene Geschiedenis der vereenigde Nederlandsche Provincien behelzende eene naauwkeurige ...; Amsterdam u.a. 1584 [Hengst u.a.]

AmsterdamCalisch, N. S.: Liefdadigheid te Amsterdam; Amsterdam 1851 [Schooneveld]

AmsterdamNidek, Matthaeus B. van/Long, Isaac le: Kabinet Van Nederlandsche En Kleefsche Oudheden ...; Amsterdam (1792) [Crajenschot]

AmsterdamCerisier, Antoine M.: Algemeene Geschiedenis der vereenigde Nederlandsche Provincien behelzende eene naauwkeurige ...; Amsterdam u.a. 1663 [Hengst u.a.]

AmsterdamNidek, Matthaeus B. van/Long, Isaac le: Kabinet Van Nederlandsche En Kleefsche Oudheden ...; Amsterdam (1793) [Crajenschot]

AmsterdamCerisier, Antoine M.: Algemeene Geschiedenis der vereenigde Nederlandsche Provincien behelzende eene naauwkeurige ...; Amsterdam u.a. 1715 [Hengst u.a.]

AmsterdamNidek, Matthaeus B. van/Long, Isaac le: Kabinet Van Nederlandsche En Kleefsche Oudheden ...; Amsterdam (1803) [Crajenschot]

AmsterdamCerisier, Antoine M.: Algemeene Geschiedenis der vereenigde Nederlandsche Provincien behelzende eene naauwkeurige ...; Amsterdam u.a. 1608 [Hengst u.a.]

AmsterdamEngelberts, Engelbert Matthias: De Aloude Staat En Geschiedenissen Der Vereenigde Nederlanden ...; Amsterdam (1790) [Allart]

AmsterdamEngelberts, Engelbert Matthias: De Aloude Staat En Geschiedenissen Der Vereenigde Nederlanden ...; Amsterdam (1786) [Allart]

AmsterdamHotman, François: Origo et historia Belgicorum Tumultuum ...; Amstelodamum 1641 []

AmsterdamEngelberts, Engelbert Matthias: De Aloude Staat En Geschiedenissen Der Vereenigde Nederlanden ...; Amsterdam (1799) [Allart]

AmsterdamFokker, G. A.: Geschiedenis der loterijen in de Nederlanden ...Eene bijdrage tot de kennis van de zeden en gewoonten der Nederlanders in de XVe, XVIe, en XVIIe eeuwen. Met aanteekeningen, bijlagen, loterijkaart, en plaat+ ; Amsterdam 1862 [Muller]

AmsterdamFruin, R.: Tien Jaren uit den tachtigjarigen Oorloy, 1588 - 1598 ...Nieuwe Uitgaaf ; Amsterdam 1861 [J. H. Gebhard et Cie.]

AmsterdamGrotius, Hugo: Hugonis Grotii Annales Et Historiae De Rebus Belgicis ...; Amstelaedami 1658 [Blaeu]

AmsterdamCourt, Pieter de la: Historie der gravelike Regeering in Holland ...waer by is gevoegd de Oorsprong der nederlandse troublen, wel eer beschreen door Viglius Zuichemus ab Ayta ; Amsterdam 1662 [Wees]

AmsterdamKluit, Adriaan: Iets over den laatsten engelschen oorlog met de republick, ...; Amsterdam 1794 [Marc]

AmsterdamKluit, Adriaan: Historie der Hollandsche staatsregering ...tot aan het jaar 1795 ; of geschied- en staatkundig onderzoek, in welken zin de Staten van Holland, gedurende de Republikeinsche regering, zijn geweest de wettige souvereine vertegenwoordigers van 't gansche Volk van Holland, of der geheele natie ; Amsterdam 1803 [Brave]

AmsterdamKluit, Adriaan: Historie der Hollandsche staatsregering ...tot aan het jaar 1795 ; of geschied- en staatkundig onderzoek, in welken zin de Staten van Holland, gedurende de Republikeinsche regering, zijn geweest de wettige souvereine vertegenwoordigers van 't gansche Volk van Holland, of der geheele natie ; Amsterdam 1804 [Brave]

AmsterdamKnottenbelt, W. C.: Geschiedenis der staatkunde van Johan de Witt ...Bekroond door de hollandsche maatschappij van fraaije kunsten en wetenschapen ; Amsterdam 1862 [Gebhard]

AmsterdamKoning, Jacobus: Geschiedenis van het slot te Muiden en Hooft's leven ...; Amsterdam 1827 [Van der Hey]

AmsterdamCerisier, Antoine M.: Algemeene Geschiedenis der vereenigde Nederlandsche Provincien behelzende eene naauwkeurige ...; Amsterdam u.a. 1702 [Hengst u.a.]

AmsterdamBogaert, Abraham: Historie van de Grontlegging der Nederlandsche Vryheit ...; Amsterdam 1716 []

AmsterdamCerisier, Antoine M.: Algemeene Geschiedenis der vereenigde Nederlandsche Provincien behelzende eene naauwkeurige ...; Amsterdam u.a. 1678 [Hengst u.a.]

AmsterdamNidek, Matthaeus B. van/Long, Isaac le: Kabinet Van Nederlandsche En Kleefsche Oudheden ...; Amsterdam (1793) [Crajenschot]

AmsterdamGroen van Prinsterer, Guillaume: Grondwetherziening en Eensgezindheid ...; Amsterdam 1849 [Joh. Müller]

AmsterdamEngelberts, Engelbert Matthias: De Aloude Staat En Geschiedenissen Der Vereenigde Nederlanden ...; Amsterdam (1784) [Allart]

AmsterdamKluit, Adriaan: Historie der Hollandsche staatsregering ...tot aan het jaar 1795 ; of geschied- en staatkundig onderzoek, in welken zin de Staten van Holland, gedurende de Republikeinsche regering, zijn geweest de wettige souvereine vertegenwoordigers van 't gansche Volk van Holland, of der geheele natie ; Amsterdam 1803 [Brave]

AmsterdamKortebrant, Jacob: Beschryving der stad Rotterdam ...; Amsterdam 1789 [Dirk u.a.]

AmsterdamNidek, Matthaeus B. van/Long, Isaac le: Kabinet Van Nederlandsche En Kleefsche Oudheden ...; Amsterdam (1792) [Crajenschot]

AmsterdamNidek, Matthaeus B. van/Long, Isaac le: Kabinet Van Nederlandsche En Kleefsche Oudheden ...; Amsterdam (1792) [Crajenschot]

AmsterdamNieuwenhuijs, C. J.: Proeve eener geneeskundige plaatsbeschrijving (topographie) der stad Amsterdam ...; Amsterdam 1820 [Van der Hey]

AmsterdamBeknopt OnderrichtHoe men zich gedragen moet in het opbrengen der buitengewoone belasting op de Bezittingen of de Inkomsten; mitsgaders van de 8 en 25 Jaarige Heffing, Volgens Publicatie van den 9 Julij 1804 ; Te Amsterdam 1804 [Schalekamp]

AmsterdamHistorie van der Amsterdamschen Schouwburg ...; Amsterdam 1772 []

AmsterdamJolles, Jolle A.: Disputatio historico-literaria de varia libertatis sacrorum in patria nostra ...a motis primum ea de re controversiis usque ad Guilielmi Arausiaci mortem ; Amstelodamum 1837 [Croese]

AmsterdamKok, Jacobus: Vaderlandsch WoordenboekMet Kaarten, Plaaten en Pourtraitten ; Amsterdam 1789 [Allart]

AmsterdamKok, Jacobus: Vaderlandsch WoordenboekMet Kaarten, Plaaten en Pourtraitten ; Amsterdam 1788 [Allart]

AmsterdamKok, Jacobus: Vaderlandsch WoordenboekMet Kaarten, Plaaten en Pourtraitten ; Amsterdam 1785 [Allart]

AmsterdamLennep, Jak. van: De Uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd ...Door Mr. Jak. van Lennep en J. Ter Gouw. Geïllustreerd met ruim 300 Boekdruketsen van F. W. Zürcher ; Amsterdam 1868 [Gebroeders Kraay]

AmsterdamKok, Jacobus: Vaderlandsch WoordenboekMet Kaarten, Plaaten en Pourtraitten ; Amsterdam 1786 [Allart]

AmsterdamKok, Jacobus: Vaderlandsch WoordenboekMet Kaarten, Plaaten en Pourtraitten ; Amsterdam 1788 [Allart]

AmsterdamBodel Nijenhuis, Johannes Tiberius: Topographische Lijst der Plaatsbeschrijvingen van het Koningrijk der Nederlanden ...; Amsterdam 1868 [Muller]

AmsterdamNieuwenhuijs, C. J.: Proeve eener geneeskundige plaatsbeschrijving (topographie) der stad Amsterdam ...; Amsterdam 1820 [Van der Hey]

AmsterdamDe Prostitutie en hare regeling te Amsterdam ...; Amsterdam 1861 [O. G. Van der Post]

AmsterdamScheltema, P.: Oud en Nieuw, uit de vaderlandsche geschiedenis en letterkunde ...; Amsterdam 1844. 47 [Portielje]

AmsterdamScheltema, Jacobus: Staatkundig Nederlandeen woordenboek tot de biographische kaart van dien naam ; Amsterdam 1806 [Brink]

AmsterdamStuart, Martinus: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden ...van de vestiging van het erfstadhouderschap in de mannelijke en vrouwelijke linie tot aan 's lands verlossing uit de inlijving in het Fransche keizerrijk ; Amsterdam 1824 [Maaskamp]

AmsterdamRogge, Cornelis: Tafereel van de geschiedenis der jongste omwenteling in de ...Met plaaten ; Amsterdam 1796 [Allart]

AmsterdamStuart, Martinus: Jaarboeken van het Koningrijk der Nederlanden ...(1814 - 1822) ; Amsterdam 1818 [Maaskamp]

AmsterdamStuart, Martinus: Jaarboeken van het Koningrijk der Nederlanden ...(1814 - 1822) ; Amsterdam 1816 [Maaskamp]

AmsterdamStuart, Martinus: Jaarboeken van het Koningrijk der Nederlanden ...(1814 - 1822) ; Amsterdam 1822 [Maaskamp]

AmsterdamScheltema, Jacobus: Staatkundig Nederlandeen woordenboek tot de biographische kaart van dien naam ; Amsterdam 1806 [Brink]

AmsterdamUytenhage de Mist, Johannes: Apologie, ofte Verantwoordiginge van den ondienst der stadthouderlyke regeeringe ...; Amsterdam 1663 []

AmsterdamStuart, Martinus: Jaarboeken van het Koningrijk der Nederlanden ...(1814 - 1822) ; Amsterdam 1816 [Maaskamp]

AmsterdamSlingelandt, Simon van: Staatkundige Geschriften; Amsterdam (1784) [Schouten]

AmsterdamSchaaff, J. H. van der: Proeve van Vergelijking tusschen Nederland, als Gemeenebest in 1743, ...; Amsterdam 1848 [Weytingh en van der Haart]

AmsterdamAa, Cornelis van der: Beknopt Handboekje Der Vaderlandsche Geschiedenissen ...Aanvang neemende met de komst van Karel De Vde tot de Graaffelijke Waardigbeid over deeze Landen, tot den tegenwoordigen tijd ... ; Te Amsterdam (1803) [Allart]

AmsterdamVijver, Cornelis van der: Geschiedkundige Beschrijving der Stad Amsterdam ...sedert hare wording tot op den tegenwoordigen tijd of Beknopt overzigt van den oorsprong, de uitbreiding, lotgevallen, bijzonderheden, geestelijke en wereldlijke inrigtingen en gebruiken dier stad ; op eene voor alle standen ... beschreven ; Amsterdam (1846) [Diederichs]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Nu Vereenigde Nederlanden, ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld ; Amsterdam 1752 [Tirion]

AmsterdamPalm, Jan H. van der: Gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813 ...; Amsterdam 1816 []

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1802) [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1796) [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Nu Vereenigde Nederlanden, ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld ; Amsterdam 1754 [Tirion]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1794) [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1793) [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Nu Vereenigde Nederlanden, ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld ; Amsterdam 1752 [Tirion]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1798) [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1786) [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Nu Vereenigde Nederlanden, ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld ; Amsterdam 1755 [Tirion]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1805) [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1800) [Allart]

AmsterdamHistoire des Princes d'Orange de la maison de Nassau ...; Amsterdam 1693 []

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie verkort ...; Amsterdam 1759 []

AmsterdamL' Heraclite Hollandoisou les soupirs de Hollande ; [Amsterdam] [1702] []

AmsterdamKok, Jacobus: Vaderlandsch WoordenboekMet Kaarten, Plaaten en Pourtraitten ; Amsterdam 1787 [Allart]

AmsterdamKok, Jacobus: Vaderlandsch WoordenboekMet Kaarten, Plaaten en Pourtraitten ; Amsterdam 1787 [Allart]

AmsterdamKroon, A. W.: Jan de Witt contra Oranje1650 - 1672. Geschiedkundige Bijdrage, uit officiële bescheiden geput, met drie bijlagen, bevattende onuitgegeven stukken, de verhooren van Cornelis de Witt, enz. Door A. W. Kroon ; Amsterdam 1868 [Jan D. Brouwer]

AmsterdamLastdrager, Abraham J.: Proeve eener geschiedenis van het Koningrijk der Nederlanden ...; Amsterdam 1832 [Lastdrager & Lorié]

AmsterdamKok, Jacobus: Vaderlandsch WoordenboekMet Kaarten, Plaaten en Pourtraitten ; Amsterdam 1789 [Allart]

AmsterdamKok, Jacobus: Vaderlandsch WoordenboekMet Kaarten, Plaaten en Pourtraitten ; Amsterdam 1786 [Allart]

AmsterdamKok, Jacobus: Vaderlandsch WoordenboekMet Kaarten, Plaaten en Pourtraitten ; Amsterdam 1785 [Allart]

AmsterdamLennep, Jacob van/Hofdijk, Willem J.: Merkwaardige kasteelen in Nederland ...; Amsterdam 1854 - 60 [Tielkemeijer]

AmsterdamLennep, Jacob van/Hofdijk, Willem J.: Merkwaardige kasteelen in Nederland ...; Amsterdam (1860) [Tielkemeijer]

AmsterdamLennep, J. van: Het Boek der OpschriftenEen bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven, door J. van Lennep en J. ter Gouw ; Amsterdam 1869 [Kraay]

AmsterdamKok, Jacobus: Vaderlandsch WoordenboekMet Kaarten, Plaaten en Pourtraitten ; Amsterdam 1787 [Allart]

AmsterdamLoman, Johannes: Betoog, dat de opgerigte Handel-Maatschappij als eene vernieuwde Bron ...; Amsterdam 1825 []

AmsterdamKronyk der stad Alkmaer, met desselfs omgeleegene dorpen, heerlyk-heeden, ...; Amsterdam u.a. 1725 [Vesscher u.a.]

AmsterdamMontanus, Arnoldus: Auriaco-Nassovia Domus; Amstelodamum 1663 []

AmsterdamKroon, A. W.: Der Führer durch Amsterdam und seine Umgebung ...Von A. W. Kroon. Ins Deutsche übersetzt von C. R. Frowein ; Amsterdam 1857 [Seyffardt]

AmsterdamMéthode facile ... pour apprendre l'histoire des Pais-Bas ...; Amsterdam 1695 []

AmsterdamLastdrager, Abraham J.: Proeve eener geschiedenis van het Koningrijk der Nederlanden ...; Amsterdam 1835 [Lastdrager & Lorié]

AmsterdamNieuwenhuijs, C. J.: Proeve eener geneeskundige plaatsbeschrijving (topographie) der stad Amsterdam ...; Amsterdam 1816 [Van der Hey]

AmsterdamNomsz, Johannes: Vaderlandsche Brieven; Amsteldam 1785 [Holtrop]

AmsterdamNieuwenhuijs, C. J.: Proeve eener geneeskundige plaatsbeschrijving (topographie) der stad Amsterdam ...; Amsterdam 1817 [Van der Hey]

AmsterdamBodel Nijenhuis, Johannes Tiberius: Topographische Lijst der Plaatsbeschrijvingen van het Koningrijk der Nederlanden ...; Amsterdam (1862) [Muller]

AmsterdamOnlogh, ...: Den Engelsen en Munstersen Oort. tegen de vereenigde Nederlanden ...; Amsterdam 1668 []

AmsterdamParival, Jean Nicolas de: Les Delicies de l'Hollande; Amsterdam 1669 []

AmsterdamRichemont, ... de: Geschiedkundig verhaal van de belegering der citadel van Antwerpen ...Toegelicht door onderscheidene officieele stukken en beoordeelingen, over de Nederlandsche en Belgiesche natien derzelver gouvernementen en legers ; Amsterdam 1833 [Kesteren]

AmsterdamScheltema, P.: Inventaris van het Amsterdamsche Archief, beschreven door P. Scheltema ...; Amsterdam 1866 [Stads-Drukkerij]

AmsterdamSmids, Ludolph/Brussel, Theodorus van: Schatkamer der Nederlandsche oudheden ...of woordenboek, behelzende Nederlands steden en dorpen ... oude volkeren ... ; Met LXIII verbeeldingen ; Amsterdam (1774 - 1778) [Bom]

AmsterdamScheltema, P.: Het archief van Amsterdam; Amsterdam 1862 [Stadsdrukkerij]

AmsterdamDe tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlande ...; Amsterdam 1739 []

AmsterdamStaats-Regeling des Bataafschen Volks ...; Amsterdam 1798 []

AmsterdamStuart, Martinus: Jaarboeken van het Koningrijk der Nederlanden ...(1814 - 1822) ; Amsterdam 1814 [Maaskamp]

AmsterdamSlanghen, Eg.: Bijdragen tot de geschiedenis van het tegenwoordige hertogdom Limburg ...; Amsterdam 1865 [V. den Hoeven]

AmsterdamScheltema, Jacobus: Staatkundig Nederlandeen woordenboek tot de biographische kaart van dien naam ; Amsterdam 1805 [Brink]

AmsterdamSoeteboom, Hendrik Jaxobsz.: Oud-Heden Van Zaan-Land, Stavoren, Vronen en Waterland, ...Behelzende haar Oorsprongen, Volkplantingen, Loop der Rivieren, Bedykinge, Regeeringen onder Keyzers, Koningen, Princen, Graven, Potestaten, en Burger-vaderen ; De Wetten, en Voor-regten, haar door deze vergunt ...Alles uit de Oudheden Nagespeurd, en met Autentique Stukken bewaarheid ; Amsterdam (1702) [Linnig van Koppenol]

AmsterdamStuart, Martinus: Jaarboeken van het Koningrijk der Nederlanden ...(1814 - 1822) ; Amsterdam 1819 [Maaskamp]

AmsterdamStuart, Martinus: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden ...van de vestiging van het erfstadhouderschap in de mannelijke en vrouwelijke linie tot aan 's lands verlossing uit de inlijving in het Fransche keizerrijk ; Amsterdam 1821 [Maaskamp]

AmsterdamStuart, Martinus: Jaarboeken van het Koningrijk der Nederlanden ...(1814 - 1822) ; Amsterdam 1817 [Maaskamp]

AmsterdamThorbecke, Joh. Rud.: Aanteekening op de Grondwet; Amsterdam 1841 - 43 [Joh. Müller]

AmsterdamDe merkwaardigste Stukken uit de oudste Archieven van Amsterdam, ...Met Platen en Fac-similes ; Amsterdam 1821 []

AmsterdamStuart, Martinus: Jaarboeken van het Koningrijk der Nederlanden ...(1814 - 1822) ; Amsterdam 1818 [Maaskamp]

AmsterdamStuart, Martinus: Jaarboeken van het Koningrijk der Nederlanden ...(1814 - 1822) ; Amsterdam 1817 [Maaskamp]

AmsterdamStrada, Famiano: Famiani Stradae Romani ... De Bello Belgico ...; Amsterdami 1648 [Metelen]

AmsterdamSoeteboom, Hendrik Jaxobsz.: Oud-Heden Van Zaan-Land, Stavoren, Vronen en Waterland, ...Behelzende haar Oorsprongen, Volkplantingen, Loop der Rivieren, Bedykinge, Regeeringen onder Keyzers, Koningen, Princen, Graven, Potestaten, en Burger-vaderen ; De Wetten, en Voor-regten, haar door deze vergunt ...Alles uit de Oudheden Nagespeurd, en met Autentique Stukken bewaarheid ; Amsterdam (1702) [Linnig van Koppenol]

AmsterdamThorbecke, Joh. Rud.: Aanteekening op de Grondwet; Amsterdam 1841 - 43 [Joh. Müller]

AmsterdamAa, Cornelis van der: Beknopt Handboekje Der Vaderlandsche Geschiedenissen ...Aanvang neemende met de komst van Karel De Vde tot de Graaffelijke Waardigbeid over deeze Landen, tot den tegenwoordigen tijd ... ; Te Amsterdam (1800) [Allart]

AmsterdamGoes, Aart M. van der: Holland Onder De Regeering Van Keizer Karel Vijfden bij ...; Amsterdam 1791 [Gartman, Vermandel en Smit]

AmsterdamStuart, Martinus: Jaarboeken van het Koningrijk der Nederlanden ...(1814 - 1822) ; Amsterdam 1815 [Maaskamp]

AmsterdamAa, Cornelis van der: Beknopt Handboekje Der Vaderlandsche Geschiedenissen ...Aanvang neemende met de komst van Karel De Vde tot de Graaffelijke Waardigbeid over deeze Landen, tot den tegenwoordigen tijd ... ; Te Amsterdam (1800) [Allart]

AmsterdamAa, Cornelis van der: Geschiedenis van het leven, character, en lotgevallen van wijlen ...; Amsterdam 1806 - 1808 [Allart]

AmsterdamAlmeloveen, Theodoor Jansson ab: Collectio monumentorum verumque maxime insignium Belgii foederati ...; Amstelodamum 1684 []

AmsterdamStuart, Martinus: Jaarboeken van het Koningrijk der Nederlanden ...(1814 - 1822) ; Amsterdam 1820 [Maaskamp]

AmsterdamAa, Cornelis van der: Beknopt Handboekje Der Vaderlandsche Geschiedenissen ...Aanvang neemende met de komst van Karel De Vde tot de Graaffelijke Waardigbeid over deeze Landen, tot den tegenwoordigen tijd ... ; Te Amsterdam (1802) [Allart]

AmsterdamSlingelandt, Simon van: Staatkundige Geschriften; Amsterdam (1785) [Schouten]

AmsterdamStrada, Famiano: Famiani Stradae Romani ... De Bello Belgico ...; Amsterdami 1648 [Metelen]

AmsterdamVan Hall, M. C.: Hendrick, Graaf Van Brederode, Mede-Grondlegger der Nederlandsche Vryheid ...; Amsterdam 1844 [Joh. Müller]

AmsterdamVijver, Cornelis van der: Geschiedkundige Beschrijving der Stad Amsterdam ...sedert hare wording tot op den tegenwoordigen tijd of Beknopt overzigt van den oorsprong, de uitbreiding, lotgevallen, bijzonderheden, geestelijke en wereldlijke inrigtingen en gebruiken dier stad ; op eene voor alle standen ... beschreven ; Amsterdam (1844) [Diederichs]

AmsterdamGoes, Aart M. van der: Holland Onder De Regeering Van Keizer Karel Vijfden bij ...; Amsterdam 1791 [Gartman, Vermandel en Smit]

AmsterdamStuart, Martinus: Jaarboeken van het Koningrijk der Nederlanden ...(1814 - 1822) ; Amsterdam 1815 [Maaskamp]

AmsterdamVijver, Cornelis van der: Geschiedkundige Beschrijving der Stad Amsterdam ...sedert hare wording tot op den tegenwoordigen tijd of Beknopt overzigt van den oorsprong, de uitbreiding, lotgevallen, bijzonderheden, geestelijke en wereldlijke inrigtingen en gebruiken dier stad ; op eene voor alle standen ... beschreven ; Amsterdam (1848) [Diederichs]

AmsterdamStuart, Martinus: Jaarboeken van het Koningrijk der Nederlanden ...(1814 - 1822) ; Amsterdam 1819 [Maaskamp]

AmsterdamNouveau Tableau statistique, historique d'Amsterdam, ou Conducteur général de ...; Amsterdam 1837 [Guykens]

AmsterdamAa, Cornelis van der: Beknopt Handboekje Der Vaderlandsche Geschiedenissen ...Aanvang neemende met de komst van Karel De Vde tot de Graaffelijke Waardigbeid over deeze Landen, tot den tegenwoordigen tijd ... ; Te Amsterdam (1803) [Allart]

AmsterdamSlingelandt, Simon van: Staatkundige Geschriften; Amsterdam (1784) [Schouten]

AmsterdamVijver, Cornelis van der: Geschiedkundige Beschrijving der Stad Amsterdam ...sedert hare wording tot op den tegenwoordigen tijd of Beknopt overzigt van den oorsprong, de uitbreiding, lotgevallen, bijzonderheden, geestelijke en wereldlijke inrigtingen en gebruiken dier stad ; op eene voor alle standen ... beschreven ; Amsterdam (1845) [Diederichs]

AmsterdamGoes, Aart M. van der: Holland Onder De Regeering Van Keizer Karel Vijfden bij ...; Amsterdam 1791 [Gartman, Vermandel en Smit]

AmsterdamVerstock, Gasparus: Vitae et res gestae principum ac ducum Brabantiae ...; Amstelodamum 1685 []

AmsterdamLynden, Frans G. van: Verhandeling over de droogmaking van de Haarlemer-Meer ...; Amsterdam 1821 []

AmsterdamAa, Cornelis van der: Beknopt Handboekje Der Vaderlandsche Geschiedenissen ...Aanvang neemende met de komst van Karel De Vde tot de Graaffelijke Waardigbeid over deeze Landen, tot den tegenwoordigen tijd ... ; Te Amsterdam (1800) [Allart]

AmsterdamSpiegel, Laurens Pieter van de: Brieven en negotiatien, van Mr. L. P. van de ...geduurende den jongsten oorlog van dezen staat met de Fransche Republiek ; waarbij gevoegd zijn veele authentique stukken, strekkende tot beter verstand van dezelve brieven ; Amsterdam 1803 [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Nu Vereenigde Nederlanden, ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld ; Amsterdam 1752 [Tirion]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1792) [Allart]

AmsterdamVreede, G. W.: De regering en de natie; Amsterdam 1845 [J. F. Schleijer]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Nu Vereenigde Nederlanden, ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld ; Amsterdam 1757 [Tirion]

AmsterdamGoes, Aart M. van der: Holland Onder De Regeering Van Keizer Karel Vijfden bij ...; Amsterdam 1791 [Gartman, Vermandel en Smit]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam 1797 [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Nu Vereenigde Nederlanden, ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld ; Amsterdam 1752 [Tirion]

AmsterdamHeemskerck, Johan van: Batavische Arcadia; Amsterdam 1678 []

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1790) [Allart]

AmsterdamSpiegel, Laurens Pieter van de: Brieven en negotiatien, van Mr. L. P. van de ...geduurende den jongsten oorlog van dezen staat met de Fransche Republiek ; waarbij gevoegd zijn veele authentique stukken, strekkende tot beter verstand van dezelve brieven ; Amsterdam 1803 [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1803) [Allart]

AmsterdamNaauwkeurig historiesch Verhaal van de Verrichtingen der Pruischen Troupen ...; Amsterdam 1788 []

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1793) [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Nu Vereenigde Nederlanden, ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld ; Amsterdam 1753 [Tirion]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Nu Vereenigde Nederlanden, ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld ; Amsterdam 1756 [Tirion]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1795) [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Nu Vereenigde Nederlanden, ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld ; Amsterdam 1758 [Tirion]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1798) [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1799) [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1803) [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1787) [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Nu Vereenigde Nederlanden, ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld ; Amsterdam 1752 [Tirion]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1792) [Allart]

AmsterdamSlingelandt, Simon van: Staatkundige Geschriften; Amsterdam (1785) [Schouten]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Nu Vereenigde Nederlanden, ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld ; Amsterdam 1755 [Tirion]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Nu Vereenigde Nederlanden, ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld ; Amsterdam 1757 [Tirion]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1797) [Allart]

AmsterdamWijn, Hendrik van: Byvoegsels En Aanmerkingen Voor Het ... Deel Der Vaderlandsche ...; Amsterdam (1798) [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam 1797 [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Nu Vereenigde Nederlanden, ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld ; Amsterdam 1752 [Tirion]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1804) [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1802) [Allart]

AmsterdamWijn, Hendrik van: Byvoegsels En Aanmerkingen, Bestaande In Noodige Naleezingen Voor De ...; Amsterdam (1801) [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Nu Vereenigde Nederlanden, ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld ; Amsterdam 1754 [Tirion]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1794) [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Nu Vereenigde Nederlanden, ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld ; Amsterdam 1759 [Tirion]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1800) [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1800) [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Nu Vereenigde Nederlanden, ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld ; Amsterdam 1752 [Tirion]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1791) [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Nu Vereenigde Nederlanden, ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld ; Amsterdam 1753 [Tirion]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1796) [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Nu Vereenigde Nederlanden, ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld ; Amsterdam 1758 [Tirion]

AmsterdamKluit, Adriaan: Historie der Hollandsche staatsregering ...tot aan het jaar 1795 ; of geschied- en staatkundig onderzoek, in welken zin de Staten van Holland, gedurende de Republikeinsche regering, zijn geweest de wettige souvereine vertegenwoordigers van 't gansche Volk van Holland, of der geheele natie ; Amsterdam 1802 [Brave]

AmsterdamMarcus, Jacob: Sententien en indagingen van den hertog van Alba ...uitgesproken en geslagen in zynen bloedtraedt: mitsgaders die van byzondere steden tegen verscheide zo edelheden als voornaeme burgers en inwoonders van Hollandt, Zeelandt en andere provincien van den jaere 1567 tot 1572 ; Amsterdam 1735 [Vieroot]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Nu Vereenigde Nederlanden, ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld ; Amsterdam 1759 [Tirion]

AmsterdamAntiquitates Belgicae of Nederlandsche Oudtheden ...; Amsterdam 1700 []

AmsterdamSpiegel, Laurens Pieter van de: Resumé des negotiations, qui accompagnée rent la rèvolution des ...; Amsterdam 1841 []

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1791) [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam 1797 [Allart]

AmsterdamWijn, Hendrik van: Byvoegsels En Aanmerkingen, Bestaande In Noodige Naleezingen Voor De ...; Amsterdam (1797) [Allart]

AmsterdamHooft, Pieter C./Siegenbeek, Matthijs: P. C. Hoofts Nederlandsche Historien ...; Amsterdam 1821 [van der Hey]

AmsterdamHooft, Pieter C./Siegenbeek, Matthijs: P. C. Hoofts Nederlandsche Historien ...; Amsterdam 1823 [van der Hey]

AmsterdamHooft, Pieter C./Siegenbeek, Matthijs: P. C. Hoofts Nederlandsche Historien ...; Amsterdam 1824 [van der Hey]

AmsterdamNuyens, Willem J. F.: Geschiedenis der nederlandsche beroerten in de XVIe eeuw ...; Amsterdam 1866 [Landenhuysen]

AmsterdamNuyens, Willem J. F.: Geschiedenis der nederlandsche beroerten in de XVIe eeuw ...; Amsterdam 1866 [Landenhuysen]

AmsterdamHooft, Pieter C./Siegenbeek, Matthijs: P. C. Hoofts Nederlandsche Historien ...; Amsterdam 1821 [van der Hey]

AmsterdamGleim, Johann Wilhelm Ludwig: Sämmtliche Schriften, des Herrn F. W. Gleim ...; Amsterdam 1767 []

AmsterdamHooft, Pieter C./Siegenbeek, Matthijs: P. C. Hoofts Nederlandsche Historien ...; Amsterdam 1822 [van der Hey]

AmsterdamHooft, Pieter C./Siegenbeek, Matthijs: P. C. Hoofts Nederlandsche Historien ...; Amsterdam 1820 [van der Hey]

AmsterdamGleim, Johann Wilhelm Ludwig: Sämmtliche Schriften, des Herrn F. W. Gleim ...; Amsterdam (1767) []

AmsterdamGleim, Johann Wilhelm Ludwig: Sämmtliche Schriften, des Herrn F. W. Gleim ...; Amsterdam 1767 []

AmsterdamLange van Wijngaerden, Cornelis J. de: Geschiedenis der heeren en Beschrijving der stad van der ...meest uit oorspronkelijke stukken bij een verzameld ; Amsterdam [u.a.] 1813 [Van Cleef]

AmsterdamNuyens, Willem J. F.: Geschiedenis der nederlandsche beroerten in de XVIe eeuw ...; Amsterdam 1867 [Landenhuysen]

AmsterdamNuyens, Willem J. F.: Geschiedenis der nederlandsche beroerten in de XVIe eeuw ...; Amsterdam 1868 [Landenhuysen]

AmsterdamHooft, Pieter C./Siegenbeek, Matthijs: P. C. Hoofts Nederlandsche Historien ...; Amsterdam 1823 [van der Hey]

AmsterdamNuyens, Willem J. F.: Geschiedenis der nederlandsche beroerten in de XVIe eeuw ...; Amsterdam 1865 [Landenhuysen]

AmsterdamLange van Wijngaerden, Cornelis J. de: Geschiedenis der heeren en Beschrijving der stad van der ...meest uit oorspronkelijke stukken bij een verzameld ; Amsterdam [u.a.] 1817 [Van Cleef]

AmsterdamNuyens, Willem J. F.: Geschiedenis der nederlandsche beroerten in de XVIe eeuw ...; Amsterdam 1867 [Landenhuysen]

AmsterdamKok, Jacobus: Vaderlandsch WoordenboekMet Kaarten, Plaaten en Pourtraitten ; Amsterdam 1794 [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Nu Vereenigde Nederlanden, ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld ; Amsterdam 1756 [Tirion]

AmsterdamVreede, G. W.: Bijdragen tot de geschiedenis der omwenteling van 1795 tot ...; Amsterd. 1847 [Schleijer]

AmsterdamSmids, Ludolph/Brussel, Theodorus van: Schatkamer der Nederlandsche oudheden ...of woordenboek, behelzende Nederlands steden en dorpen ... oude volkeren ... ; Met LXIII verbeeldingen ; Amsterdam (1774 - 1778) [Bom]

AmsterdamRowe, Elizabeth Singer: L' amitié après la morttraduites de l'Anglois sur la cinquiéme ed. ; Amsterdam (1740) [Aux Depens de la Compagnie]

AmsterdamCorneille, Thomas: Le theatre de T. Corneille; Amsterdam (1718) [L'Honoré & Chatelain]

AmsterdamCorneille, Thomas: Le theatre de T. Corneille; Amsterdam (1718) [L'Honoré & Chatelain]

AmsterdamKok, Jacobus: Vaderlandsch WoordenboekMet Kaarten, Plaaten en Pourtraitten ; Amsterdam 1785 [Allart]

AmsterdamCorneille, Thomas: Le theatre de T. Corneille; Amsterdam (1718) [L'Honoré & Chatelain]

AmsterdamJacobi, Johann Georg: Sämmtliche Werke; Amsterdam 1771 []

AmsterdamKörner, Theodor: Lier en swaard; Amsterdam 1833 [Gartman]

AmsterdamRooij, E. W. De: Geschiedenis van den Nederlandschen handel ...; Amsterdam (1854) [Hassels]

AmsterdamWagenaar, Jan: Het Egt En Waar Karakter Van den Heere Raadpensionaris ...; Amsterdam 1757 [Tirion]

AmsterdamGoes, Aart M. van der: Holland Onder De Regeering Van Keizer Karel Vijfden bij ...; Amsterdam 1791 [Gartman, Vermandel en Smit]

AmsterdamAa, Cornelis van der: Geschiedenis van den jongst-geëindigden Oorlog, tot op het sluiten ...Byzonder met betrekking tot de Bataafsche Republiek ... ; Amsterdam (1802) [Allart]

AmsterdamWijn, Hendrik van: Byvoegsels En Aanmerkingen Voor Het ... Deel Der Vaderlandsche ...; Amsterdam (1796) [Allart]

AmsterdamWicquefort, Abraham van/Chais van Buren, Charles Alexandre: Histoire des provinces unies des Païs-Bas, depuis le parfait ...; Amsterdam 1866 [Muller]

AmsterdamVreede, G. W.: De noodzakelijkheid der indirecte verkiezing tot de nationale vertegenwoordiging ...; Amsterd. 1848 [Schleijer]

AmsterdamVreede, G. W.: Beschouwing der openbare meening ...; Amsterd. 1846 [Schleijer]

AmsterdamLa Reynie de la Bruyère, Jean-Baptiste-Marie-Louis: Lyste Der Geheime Pensioenen, Staande Op De Gemeene Lands-Schatkist, ...; Amsterdam 1790 [Verlem]

AmsterdamWagenaar, Jan: Verzameling Van Historiesche En Politike Tractaaten ...Waar by gevoegd is Lyst Van De Gewoonlyke Vaste Feestdagen Der Roomsche Kerke; Dienende Tot Begrip Der Dagtekeningen In Oude Brieven Door Denzelfden ; Amsterdam (1780) [Yntema En Tieboel]

AmsterdamGeysbeek, Pieter Gerardus Witsen/Engelberts Gerrits, G.: Schoonheden en merkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis ...; Amsterdam 1827 [Portielje]

AmsterdamHoly, Nikolaas Muys van: Schriftelyke Verantwoording van Mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. ...Met een nader Brief aan den Eerwarden Kerkenraad der Gereformeerde Nederduitse Gemeente t'Amsterdam : Waar achter gevoegt zyn de Dingtaalen in reauditie gehouden, en het Vonnis daar op gevolgt ; Amsterdam 1707 [Bruyn]

AmsterdamGeschiedenis Van Eene Kerk En Een Bed-Pan, Aan Zijne ...; Amsterdam 1794 [van der Burgh [u.a.]]

AmsterdamLyst Der Generaale Collecte, Gedaan in de Provintie van ...Als mede de Texten door de Predikanten in Dordrecht, Rotterdam, Amsterdam en 's Gravenhagen gepredikt, en alle de Gedigten daar op toepasselyk ; Hier is nu weeder op nieuw bygevoegt, alle de Texten gepredikt tot Amsterdam, in de Gereformeerde Kerken, op den 15 Juny 1749, ... ; Amsterdam [1749] [Tielenburg]

AmsterdamMandrillon, Joseph: Le spectateur américain, ou remarques générales sur l'Amérique septentrionale ...; Amsterdam u.a. 1785 []

AmsterdamErman, Jean Pierre: Predicatie Uitgesproken op den 10de October MDCCLVI Door De ...; Amsterdam 1756 [Van Esveldt]

AmsterdamMably, Gabriel Bonnot de: Observations sur le gouvernement ... des Etats-unis d'Amerique ...; Amsterdam 1784 []

AmsterdamSchoock, Marten: Martini Schoockii Belgium federatum ...sive descriptio reip. federati Belgii, exhibens illius faciem qua universalem qua particularem, qualis fuit tum sub celsissimis principibus Auraicis gubernatoribus suis & supremis militiae praefectis, tum etiam hodierno tempore agnoscitur ; Amstelodami 1652 [Janßon]

AmsterdamErnstige Brief Aan de Zoogenaamde Heer La Fargue ...Geschreven ter occasie van deszelfs onlangs uytgegevene Blaauw-Boekje Getituleert De Trimumf van den Raadpensionaris de Witten der Hollanderen, over bunne snoode Lasteraaren, de vreemde Ruiters van heersch, en baatzugt ; Amsterdam [1757] [Tongerlo [u.a.]]

AmsterdamWagenaar, Jan: Amsterdam, In Zyne Opkomst, Aanwas, Geschiedenissen, Voorregten, Koophandel, Gebouwen, ...; Amsterdam (1768) [Tirion]

AmsterdamWijn, Hendrik van: Byvoegsels En Aanmerkingen Voor Het ... Deel Der Vaderlandsche ...; Amsterdam (1796) [Allart]

AmsterdamGeysbeek, Pieter Gerardus Witsen/Engelberts Gerrits, G.: Schoonheden en merkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis ...; Amsterdam 1828 [Portielje]

AmsterdamWijn, Hendrik van: Byvoegsels En Aanmerkingen Voor Het ... Deel Der Vaderlandsche ...; Amsterdam (1795) [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Historische Verhandeling over de Natuur, uitneemendheed en paalen der ...; Amsterdam 1787 [Meijer u.a.]

AmsterdamVreede, G. W.: De regtstreeksche verkiezing tot de nationale vertegenwoordiging bestreden ...; Amsterd. 1848 [Schleijer]

AmsterdamGeysbeek, Pieter Gerardus Witsen/Engelberts Gerrits, G.: Schoonheden en merkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis ...; Amsterdam 1826 [Portielje]

AmsterdamBatelier, Jacobus J.: Verantwoordinge tegen Gisberti Voetii Remonstrantsche Catechisatie: Dat is: Een ...Met eenen goeden raedt tot voor-kominghe en verminderinghe van twistingen aen de geenen die sulcke sijne geschriften, tot twisting streckende, lesen ; Amstelredam 1643 [Walschaert]

AmsterdamVreede, G. W.: De tweede kamerHet ministerie ; Amsterd. 1849 []

AmsterdamVreede, G. W.: De provinciale staten als Kiezers voor de nationale vertegenwoordiging ...Antwoord aan de Heeren Jongstra, J. van der Veen en C. W. Opzoomer ; Amsterd. 1848 [Schleijer]

AmsterdamFruin, Robert: De antirevolutionaire Berwaren van Mr. Groen van Prinsterer tegen ...; Amsterdam 1854 [Gebhard]

AmsterdamAntwoort Van Een Fries Aan Een Zeuw, Over De ...; Amsterdam 1770 [van Tongerlo]

AmsterdamWagenaar, Jan: Verzameling Van Historiesche En Politike Tractaaten ...Waar by gevoegd is Lyst Van De Gewoonlyke Vaste Feestdagen Der Roomsche Kerke; Dienende Tot Begrip Der Dagtekeningen In Oude Brieven Door Denzelfden ; Amsterdam 1779 [Yntema En Tieboel]

AmsterdamKarl <II., Spanien, König>: Copye Van het Beslootene Testament 't Geen op den ...Als meede Een Copye van het Geschrift, waar by het voorsz. Testament bekent wert gemaakt ; Amsterdam 1700 [Sceperus]

AmsterdamDe Zaakelijke Inhoud Van Het Ontwerp Van Constitutie, Bij ...; Amsteldam 1797 [Gartman]

AmsterdamWicquefort, Abraham van/Chais van Buren, Charles Alexandre: Histoire des provinces unies des Païs-Bas, depuis le parfait ...; Amsterdam 1861 [Muller]

AmsterdamKuypers, Gerard: Getrouw verhaal en Apologie of verdeediging der zaaken voorgevallen ...; Amsterdam 1750 [Borstius]

AmsterdamLeopold Wilhelm <Österreich, Erzherzog>: Bondigh bericht Van de onverwachte Ghevangenis van den wel-bekende ...Waer by gevoeght zijn twee Manifesten, Inhoudende d'een de Reden van sijn gevangen nemen, ende d'ander een bevel aen sijn Soldaten ; Amsterdam 1654 [van Hilten]

AmsterdamGeysbeek, Pieter Gerardus Witsen/Engelberts Gerrits, G.: Schoonheden en merkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis ...; Amsterdam 1826 [Portielje]

AmsterdamFagel, Gaspar/Stewart, James: Een Brief, Geschreven door den Heer Pensionaris Fagel, Aan ...; [Amsterdam] 1688 [Swart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Amsterdam, In Zyne Opkomst, Aanwas, Geschiedenissen, Voorregten, Koophandel, Gebouwen, ...; Amsterdam (1768) [Tirion]

AmsterdamMüller, Frederik: Catalogus (van eenen uitmuntenden historischen atlas der Nederlanden in ...[Jan Jacob van Voorst] ; Amsterdam 1858 [F. Muller]

AmsterdamJablonski, Daniel Ernst/Friedrich <II., Preußen, König>: Inhuldings Predikatie, Ter Gelegenheid der Erfhuldiging, Van den Allerdoorluchtigsten ...Zo als die door de Keur-en Mark-Brandenburgsche Loffelyke Ridderschap geschied is, In de tegenwoordigheid van zyn Koninglyke Majesteit en de aanwezende Vorsten, Heeren en Standen, benevens een talryke Vergadering; Gedaan tot Berlyn in de Koninglyke Dom-Kerk, op den 31. July 1740,... ; Amsterdam 1740 [Olofsen]

AmsterdamGeysbeek, Pieter Gerardus Witsen/Engelberts Gerrits, G.: Schoonheden en merkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis ...; Amsterdam 1825 [Portielje]

AmsterdamDe Zeeuwen Gerechtvaardigd Door Een Hollander ...; Amsterdam u.a. 1795 [ten Brink u.a.]

AmsterdamSceperus, Jacob: De Chaldeen en Babylonieren onder de voeten van den ...voorbeeldende de wraecke Gods ... in geval ... deses onrechtveerdigen Oorlogs ... teegens Hollant ; Amsteldam 1673 [Boursse]

AmsterdamHoly, Nikolaas Muys van/La Bassecour Caan, Jacob de: Brief van Mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. Aan ...; Amsterdam 1706 [Lansvelt]

AmsterdamFrancq van Berkhij, Jan le/Boetzelaer, J. Filips van den: Het Verneedert En Verheerlykt 'sGravenhaage, Eeuwzang ...; Amsterdam 1776 [de Kruyff]

AmsterdamHoly, Nikolaas Muys van: Request van Mr. Nicolaes Muys van Holy, Advt. aan ...; Amsterdam 1707 [Lansvelt]

AmsterdamLeopold Wilhelm <Österreich, Erzherzog>: Bondigh bericht Van de onverwachte Ghevangenis van den wel-bekende ...Waer by gevoeght zijn twee Manifesten, Inhoudende d'een de Reden van sijn gevangen nemen, ende d'ander een bevel aen sijn Soldaten ; Amsterdam 1654 [van Hilten]

AmsterdamBoyer, .../Anna <Großbritannien, Königin, 1665-1714>: Korte en klaare Aanwysing Van de noodzaakelyke middelen omme ...Onderdaniglyk voorgedragen aan haare Majesteit de Koninginne van Engeland, ... ; Amsterdam 1703 [van-der Plaats]

AmsterdamOrdre Op het Bedienen Van Stads Lantarens, Voor den ...; Amsterdam 1752 [Lamsveld]

AmsterdamMemorie Ter Adstructie Van Het Verzoek, Door Mr. J. ...Als Mede Het Request waarby dezelve Memorie aan Hooggemelde Hun Edele Groot Mogende is gepraesenteerd ; Amsterdam 1786 [Verlem]

AmsterdamGeysbeek, Pieter Gerardus Witsen/Engelberts Gerrits, G.: Schoonheden en merkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis ...; Amsterdam 1828 [Portielje]

AmsterdamZesen, Philipp von: Leo Belgicus; Amstelodamum 1660 []

AmsterdamBakker, Adriaen: Memorie Van Rechten By Mr. Adriaen Bakker, Hooft-Officier der ...Ex Officio doen maeken, en overgegeven aan de Ed. Achtb. Heeren Schepenen der selver Stad, in de crimineele saak tegens Romein de Hooge, etser aldaar ; Met de Bylagen Daar toe specterende ; Amsterdam 1690 [Rieuwertsz.]

AmsterdamJustificatie Van de sustenue van Burgermeesteren ende Vroetschap der ...; Amsterdam 1690 [Dircksz. Oossaan]

AmsterdamGedagten Van Een Vryen Hollander, Of Vervolg Op De ...; Amsterdam u. a. [1794] [Bom u.a.]

AmsterdamKlaarbout, Christiaan: Inweidings-Leerreeden over I Pet. II: vers 5, By Gelegenheit ...Gedaan den 22sten November des Jaars 1767 ; Amsterdam 1768 [Vieroot]

AmsterdamEngelschen Alarm: Of Oorlogs-Teyken, Te Bespeuren, In hare Ontrouwen ...Wiens billijke Vredens Artijkulen, de Engelsche aaen-geboden: Hier mede te sien zijn ; Amsterdam 1652 [vander Stegen]

AmsterdamHoly, Nikolaas Muys van: Vertoog Van Mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. Aan ...; Amsterdam 1707 [Lansvelt]

AmsterdamSherlock, William: Een Brief Aan een Vrind, Wegens de Fransche Invasie ...; Amsterdam 1692 [Dirksz. Oosaan]

AmsterdamAa, Cornelis van der: Geschiedenis van den jongst-geëindigden Oorlog, tot op het sluiten ...Byzonder met betrekking tot de Bataafsche Republiek ... ; Amsterdam (1803) [Allart]

AmsterdamWijn, Hendrik van: Huiszittend Leevenbevattende eenige Mengelstoffen overAfzonderlijke En, Voorheen, Weinig Of Niet Bewerkte Onderwerpen, Betreklijk Tot De letter-, Historie-, en Oudheidkunde van Nederland ; Amsterdam 1804 [Allart]

AmsterdamAa, Cornelis van der: Geschiedenis van den jongst-geëindigden Oorlog, tot op het sluiten ...Byzonder met betrekking tot de Bataafsche Republiek ... ; Amsterdam (1803) [Allart]

AmsterdamAa, Cornelis van der: Geschiedenis van den jongst-geëindigden Oorlog, tot op het sluiten ...Byzonder met betrekking tot de Bataafsche Republiek ... ; Amsterdam 1808 [Allart]

AmsterdamRooij, E. W. De: Geschiedenis van den Nederlandschen handel ...; Amsterdam (1854) [Hassels]

AmsterdamAa, Cornelis van der: Geschiedenis van den jongst-geëindigden Oorlog, tot op het sluiten ...Byzonder met betrekking tot de Bataafsche Republiek ... ; Amsterdam (1806) [Allart]

AmsterdamAa, Cornelis van der: Geschiedenis van den jongst-geëindigden Oorlog, tot op het sluiten ...Byzonder met betrekking tot de Bataafsche Republiek ... ; Amsterdam (1807) [Allart]

AmsterdamWijn, Hendrik van: Huiszittend Leevenbevattende eenige Mengelstoffen overAfzonderlijke En, Voorheen, Weinig Of Niet Bewerkte Onderwerpen, Betreklijk Tot De letter-, Historie-, en Oudheidkunde van Nederland ; Amsterdam 1812 [Allart]

AmsterdamRooij, E. W. De: Geschiedenis van den Nederlandschen handel ...; Amsterdam (1856) [Hassels]

AmsterdamAa, Cornelis van der: Geschiedenis van den jongst-geëindigden Oorlog, tot op het sluiten ...Byzonder met betrekking tot de Bataafsche Republiek ... ; Amsterdam (1804) [Allart]

AmsterdamWijn, Hendrik van: Huiszittend Leevenbevattende eenige Mengelstoffen overAfzonderlijke En, Voorheen, Weinig Of Niet Bewerkte Onderwerpen, Betreklijk Tot De letter-, Historie-, en Oudheidkunde van Nederland ; Amsterdam 1807 [Allart]

AmsterdamAa, Cornelis van der: Geschiedenis van den jongst-geëindigden Oorlog, tot op het sluiten ...Byzonder met betrekking tot de Bataafsche Republiek ... ; Amsterdam (1805) [Allart]

AmsterdamDijk, L. C. van: Neêrland's vroegste betrekkingen met Borneo, den Solo-Archipel, Camobdja, Siam ...; Amsterdam 1862 [Scheltema]

AmsterdamAa, Cornelis van der: Geschiedenis van den jongst-geëindigden Oorlog, tot op het sluiten ...Byzonder met betrekking tot de Bataafsche Republiek ... ; Amsterdam (1806) [Allart]

AmsterdamWijn, Hendrik van: Huiszittend Leevenbevattende eenige Mengelstoffen overAfzonderlijke En, Voorheen, Weinig Of Niet Bewerkte Onderwerpen, Betreklijk Tot De letter-, Historie-, en Oudheidkunde van Nederland ; Amsterdam 1802 [Allart]

AmsterdamWijn, Hendrik van: Huiszittend Leevenbevattende eenige Mengelstoffen overAfzonderlijke En, Voorheen, Weinig Of Niet Bewerkte Onderwerpen, Betreklijk Tot De letter-, Historie-, en Oudheidkunde van Nederland ; Amsterdam 1802 [Allart]

AmsterdamAa, Cornelis van der: Geschiedenis van den jongst-geëindigden Oorlog, tot op het sluiten ...Byzonder met betrekking tot de Bataafsche Republiek ... ; Amsterdam (1804) [Allart]

AmsterdamWicquefort, Abraham van/Chais van Buren, Charles Alexandre: Histoire des provinces unies des Païs-Bas, depuis le parfait ...; Amsterdam 1864 [Muller]

AmsterdamWagenaar, Jan: Amsterdam, In Zyne Opkomst, Aanwas, Geschiedenissen, Voorregten, Koophandel, Gebouwen, ...; Amsterdam (1767) [Tirion]

AmsterdamWijn, Hendrik van: Byvoegsels En Aanmerkingen Voor Het ... Deel Der Vaderlandsche ...; Amsterdam (1790) [Allart]

AmsterdamWijn, Hendrik van: Byvoegsels En Aanmerkingen Voor Het ... Deel Der Vaderlandsche ...; Amsterdam (1793) [Allart]

AmsterdamTeeling, Ewoud: Mizpa, Ofte Christelyck Gespreck, Van het rechte gebruyck des ...; Amstelredam 1620 [Brandt]

AmsterdamWijn, Hendrik van: Byvoegsels En Aanmerkingen Voor Het ... Deel Der Vaderlandsche ...; Amsterdam (1794) [Allart]

AmsterdamWijn, Hendrik van: Byvoegsels En Aanmerkingen Voor Het ... Deel Der Vaderlandsche ...; Amsterdam (1790) [Allart]

AmsterdamWijn, Hendrik van: Byvoegsels En Aanmerkingen Voor Het ... Deel Der Vaderlandsche ...; Amsterdam (1790) [Allart]

AmsterdamWijn, Hendrik van: Byvoegsels En Aanmerkingen Voor Het ... Deel Der Vaderlandsche ...; Amsterdam (1794) [Allart]

AmsterdamWijn, Hendrik van: Byvoegsels En Aanmerkingen Voor Het ... Deel Der Vaderlandsche ...; Amsterdam (1792) [Allart]

AmsterdamWijn, Hendrik van: Byvoegsels En Aanmerkingen Voor Het ... Deel Der Vaderlandsche ...; Amsterdam (1794) [Allart]

AmsterdamTeeling, Ewoud: Babylon, Ofte Naeckte Ontdeckinge ende Verthooninge van het huydigh ...; Amstelredam 1621 [Brandt]

AmsterdamAbrahamsz, Galenus: Antwoort Op de Vrede-Presentatie, Gedaen Door de Watererlantscheaen de ...; Amsterdam 1664 [Arentsz.]

AmsterdamLipman, S. P.: Nederlandsch constitutioneel archief van alle Koninklijke aanspraken en parlamentaire ...Verzameld en uitgegeven door S. P. Lipman ; Amsterdam 1864 [Kesteren en Zweesaardt en Zoon]

AmsterdamGrybius, Johannes: D' Ontroerde Leeuw; Amsterdam 1673 [Swart]

AmsterdamLipman, S. P.: Nederlandsch constitutioneel archief van alle Koninklijke aanspraken en parlamentaire ...Verzameld en uitgegeven door S. P. Lipman ; Amsterdam 1846 [Kesteren en Zweesaardt en Zoon]

AmsterdamWagenaar, Jan: Het Egt En Waar Karakter Van den Heere Raadpensionaris ...; Amsterdam 1757 [Tirion]

AmsterdamKleist, Ewald Christian von: Sämtliche Werke des Herrn Ewald Christian von Kleist ...; Amsterdam 1765 []

AmsterdamRaynal, Guillaume Thomas François: Tableau et Révolutions des Colonies Angloises dans l'Amérique septentrionale ...; Amsterdam 1781 [Compagnie des Libraires]

AmsterdamManesson-Mallet, Allain: Les Travaux De Mars Ou L'Art De La Guerre ...Divisez En Trois Parties ; Amsterdam 1696 [Desbordes]

AmsterdamTollen, Gerrit van der: Het nieuwe Licht der Bosschieterye ...; Amsterdam [1699] []

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1806) [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1807) [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1801) [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Amsterdam, In Zyne Opkomst, Aanwas, Geschiedenissen, Voorregten, Koophandel, Gebouwen, ...; Amsterdam (1764) [Tirion]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1801) [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Amsterdam, In Zyne Opkomst, Aanwas, Geschiedenissen, Voorregten, Koophandel, Gebouwen, ...; Amsterdam 1760 [Tirion]

AmsterdamWagenaar, Jan: Amsterdam, In Zyne Opkomst, Aanwas, Geschiedenissen, Voorregten, Koophandel, Gebouwen, ...; Amsterdam (1765) [Tirion]

AmsterdamWagenaar, Jan: Amsterdam, In Zyne Opkomst, Aanwas, Geschiedenissen, Voorregten, Koophandel, Gebouwen, ...; Amsterdam (1763) [Tirion]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1809) [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1809) [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Amsterdam, In Zyne Opkomst, Aanwas, Geschiedenissen, Voorregten, Koophandel, Gebouwen, ...; Amsterdam (1761) [Tirion]

AmsterdamWagenaar, Jan: Amsterdam, In Zyne Opkomst, Aanwas, Geschiedenissen, Voorregten, Koophandel, Gebouwen, ...; Amsterdam (1767) [Tirion]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1810) [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Amsterdam, In Zyne Opkomst, Aanwas, Geschiedenissen, Voorregten, Koophandel, Gebouwen, ...; Amsterdam (1766) [Tirion]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam 1802 [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Amsterdam, In Zyne Opkomst, Aanwas, Geschiedenissen, Voorregten, Koophandel, Gebouwen, ...; Amsterdam (1765) [Tirion]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam 1802 [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam 1802 [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Vereenigde Nederlanden, Zints Den ...Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ; Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie ; Amsterdam (1808) [Allart]

AmsterdamWagenaar, Jan: Amsterdam, In Zyne Opkomst, Aanwas, Geschiedenissen, Voorregten, Koophandel, Gebouwen, ...; Amsterdam (1764) [Tirion]

AmsterdamWagenaar, Jan: Amsterdam, In Zyne Opkomst, Aanwas, Geschiedenissen, Voorregten, Koophandel, Gebouwen, ...; Amsterdam (1762) [Tirion]

AmsterdamHoff, Johan A.: Geloofs Belydenis, In een Talrijke t'samenkomste, so wel uyt ...Op den 17. Decembr. 1687, in de groote Kerke, aldaar gedaan en gehouden, En op instandig so schrift als mondelijk begeren in druk uitgegeven, Door Johan Adam Hoff, In het negende Jaar geweest zynde Priester, ..., in d'Ordre der Minder Broeders of Recollecten van Franciscus : Die nu so genaamde Franciscaner Klooster tot Ordingen en te gelijk de Papistische Dolingen heeft verlaten, en tot de ware Christelijke Gereformeerde Kerke overgegaan is ; Amsterdam 1688 [Hoogenhuisen]

AmsterdamAntwoordt Van Een Republiquain Op Het Lasterschrift Van den ...; Amsterdam 1684 [Rieuwertsz.]

AmsterdamWilhelm <III., England, König>/Maria <II., England, Königin>: De Krooninge Van haare Majesteyten, Willem De III. En ...Behelsende alle de Ceremonie gepleegt by de Bisschoppen, soo in de Processie, Heyliging, Salving, Gebeden, en Eden die sijn Majesteyt heeft afgeleyt; en de Hulding, ..., Soo als die geschiedt zijn Tot Westmunster, Op den 21 April, 1689 ; Amsterdam 1689 [Swart]

AmsterdamSententie Van Johan Fraser, Ge-executeert den 18 Februarii, 1673 ...; Amstelredam 1673 [van Ravesteyn]

AmsterdamSprat, Thomas/Dorset, Charles Sackville of: Een Brief Van den Bisschop van Rochester Aen den ...; Amsterdam 1689 [Oossaen]

AmsterdamEen Klaer Vertoogh der Raets-plegingen van het Hof van ...Waer in hare Resolutien, om Spangien en de Spaense Nederlanden te onderstutten tegen de opswellende grootheyt der Franse Monarchie, klaerlijck worden ontdeckt, en met seer gewichtige Redenen bekrachtight, ... ; Amsterdam 1673 [Bruyninck]

AmsterdamJakob <II., England, König>: Twee Brieven aan den Koning van Engeland, De eene ...Nevens een Aenspraake Van den Lord De LaMeere, Aen den Adel en Gemeentens van Cheshire, vergadert tot Knokesford, in de voornoemde Provintie ; Amsterdam 1688 [Swart]

AmsterdamDat Eene Populare ofte Volks-Regeering voor den gemeenen Ingeseetenen ...; Amsterdam 1684 [Rieuwertsz]

AmsterdamVerhaal, Der Onderhandeling, tot nader vereeniging tusschen wederzijds-Gecommitteerdens van ...Als Uyt de jaarlijksche by-een-komst, en de Dienaren haar Vergadering houdende in de Zon, voorgevallen in Amsterdam, 1684, en 1685 ; Amsterdam 1685 [van Veen]

AmsterdamEyschen Vande Koningen Van Vranckryck En Engeland, Aen de ...; Amsterdam 1672 [Voskuyl]

AmsterdamVerduyn, A. T.: Oprecht Historisch Verhael, Van't geen voorgevallen is in Bodegraven ...Waer in getoont wordt haer grouwelijcke wreedtheden, soo in't Moorden als Branden ; Amsterdam 1673 [Rieuwertsz]

AmsterdamBrief Uyt 'sGravenhage, Daer in dat de oorsaken van ...; Amsterdam 1672 []

AmsterdamFagel, Gaspar/Stewart, James: Een Brief, Geschreven door den Heer Pensionaris Fagel, Aan ...; [Amsterdam] 1688 [Swart]

AmsterdamStaat-kundige Droom, Passende zeer wel op deze tijden ...; Amsterdam 1672 [Jeroensz.]

AmsterdamWilhelm <III., England, König>: Requeste Voor De groote Vergaderinge van't gemeene Volck deses ...; Amsterdam 1672 []

AmsterdamPain et Vin, Moïse: Sententie Van den Hoogen Krijghs-Raedt der Vereenighde Nederlanden, Jegens ...Nevens een Verklaringe van Bailliu, Burgermeesteren ... der Stadt Goude, midtsgaders den Marquis de Thouars, Collonel, ... ; Amsterdam 1673 [Wybrantsz.]

AmsterdamNoordbeek, Petrus Gerbrandus/Snethlage, Martinus: Paulus Zeege-Zang, Uit 2 Tim. IV. 7, 8. Verklaard ...Ter Gedagtenis deezer Regtveerdigen, meestdeels uitgesprooken, op Zondags Avond den 6 Febr. in de Nieuwe Kerk, En nu Op de begeerte van veelen, in't licht gegeeven ; Amsterdam 1763 [Vieroot]

AmsterdamDeductie Ende Debat tegens De Consideratien Van de Heeren ...Op eenige voorname Poincten ende Ingredienten van de Propositie in Februario laestleden, 1668, van de Heeren Gedeputeerden van haer Ho. Mo. de Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, in de Vergaderingh van de Heeren Staten van Zeeland gedaen,..., te conformeren op De Separatie van het Stadhouderschap van de eene en d'andere Provincie, ... ; Amsterdam 1668 [Gerrit Drymans]

AmsterdamKorte Justificatie Van de Overkomst des Princen van Orangie ...Mitsgaders: Een Zeedig Ondersoek wat met de Wijsheid en Billijkheid der aanstaande Conventie, in het disponeeren van de Kroon sou konnen bestaan ; Amsterdam 1689 [Swart]

AmsterdamDusart, Izaak/Dael, Jacob van: Optocht Der Batavieren, voor de vryheit des Vaderlants, Zijnde ...; Amsterdam 1673 [Wybrantsz.]

AmsterdamKarl <II., England, König>: Authentijcke Oratie, Van den Koning van Engelant ...; Amsterdam 1673 [Swaert]

AmsterdamPlaccaet Vande Ho. Mo. Heeren Staten Generael der Vereenigbe ...Als oock mede vande Aprehendatie de Geschiets is in s'Graven Hage, van den advocaet Johan van Olde Barnevelt ende meer anderen ; Op den 29. Augusi 1618 ; Amsterdam 1618 [Jansz.]

AmsterdamArndt, Johann: Thien Schoone Geest en Leer-rijcke Predicatien, Van de thien ...; Amstelredam 1668 [Appelaer]

AmsterdamOndersoeck, Of Provisioneel Antwoordt, Van de Dienaren der Vereenighde ...; Amsterdam 1664 [van Someren]

AmsterdamNoodige aenmerckingen Op seeckere Propositie, In Junio 1650 gedaen ...; Amsterdam 1650 [Rombovts]

AmsterdamAbrahamsz, Galenus: Copie Van de Resolutie, Die op het afslaen van ...; Amsterdam 1664 [van Someren]

AmsterdamVervolgh, of naerder Vertoog, van 't geen zedert den ...Als over't eyndelijck nomineren ende aenstellen van de Hooge Officieren ... ; tÁmsterdam 1668 [Libertas Ergo, en Pugna pro Patria, Boekhandelaers]

AmsterdamVerhael Der Schrikkelyke Conspiratie, Onlangs aangelegd om hare tegenwoordige ...Mitsgaders Een Relaas van de wonderlyke ontdekking desselfs ; Als ook Eenige korte Aanmerkingen op de exanimatien van den Lord Preston, de Majoor Ashton en Mr. Elliot, die voornamentlijk daar in begrepen waaren ; Amsterdam 1691 [Oossaen en Broers]

AmsterdamDelenda Carthago, Ofte Carthago moet werden uytgeroert ...Anders Dat Nederlandt verwoest werdt na het voorbelt van Carthago, des selfs schrickelijcke verwoestinge en rampsaligh eynde : De Liefhebbers van't Vaderlandt, tot aenmoedinge van dapperheyt, hier levendigh vertoont : Uyt de schriften van Appianus Alexandrinus, Justinus, Polybius en andere, om dusdanigen ondergangh, welck ons van de twee grootste Machten van Europa werdt gedreyght, liever door helthaftigheydt, met waginge van goet en bloet, te ontgaen, als de ruyne van onsen Staet te bespiegelen ; Amsterdam 1673 [Boeckholt]

AmsterdamWitt, Johan de: Résolutions Importantes De Leurs Nobles Et Grandes Puissances Les ...; Amsterdam 1725 [Janssons van Waesberge]

AmsterdamConsideratien Over de voorvallende Staatzaken in Europa ...Voor de Maant ... ; Amsterdam 1689 [Landsmeer]

AmsterdamOnpartydig-Relaas uyt England; Amsterdam 1688 [vande Velde]

AmsterdamJurieu, Pierre: Apologie Voor hare Koninghlijcke Majesteyten Van Groot Brittanje, Tegens ...; Amsterdam 1689 [Dircksz. Oossaen]

AmsterdamBakker, Adriaen: Memorie Van Rechten By Mr. Adriaen Bakker, Hooft-Officier der ...Ex Officio doen maeken, en overgegeven aan de Ed. Achtb. Heeren Schepenen der selver Stad, in de crimineele saak tegens Romein de Hooge, etser aldaar ; Met de Bylagen Daar toe specterende ; Amsterdam 1690 [Rieuwertsz.]

AmsterdamDonato, Leandro: Proclamatie ende Wederlegginghe byden hartoch van Venetien gedaen, op ...; Amstelredam 1606 [Barentsz.]

AmsterdamWicquefort, Abraham van/Chais van Buren, Charles Alexandre: Histoire des provinces unies des Païs-Bas, depuis le parfait ...; Amsterdam 1874 [Muller]

AmsterdamRutcovius, Andreas: And. Rvtcovii Cteticae Id est De Modis acquirendi Libri ...; Amstelodami 1650 [Elzevir]

AmsterdamMohr, Eduard: Francesco dei Pazzi; Amsterdam 1862 [Seyffardt]

AmsterdamLieder; Amsterdam 1749 []

AmsterdamOordeel ende uytsprake, Met Den Eedt van Approbatie van ...Nopende de vyf Artykelen inde selve Kercken gedebateert ; Amsteldam 1621 [Pietersz. Wachter]

AmsterdamNoodige aenmerckingen Op seeckere Propositie, In Iunio 1650 gedaen ...; Amsterdam 1650 [Rombouts]

AmsterdamKleist, Ewald Christian von: Sämtliche Werke des Herrn Ewald Christian von Kleist ...; Amsterdam 1765 []

AmsterdamDoornik, Jacob E.: Wysgeerig-natuurkundig Onderzoek aangaande den oorspronglijken Mensch ...; Amsterdam 1808 []

AmsterdamBoussanelle, Louis de: Essai sur les femmes; Amsterdam u.a. 1765 []

AmsterdamScheve, Gust.: Die Phrenologie in Einer Vorlesung ...Gehalten in vielen Städten Deutschland, u. in Amsterdam am 9. Febr. 1856. Mit 2 Tafeln Abbildungen ; Amsterdam 1856 [F. Günst]

AmsterdamKorte Verthooninghe Van het Recht by den Ridderschap, Edelen ...; Amsterdam 1650 [Hartgers]

AmsterdamVerhandelinghe Van de Unie, Eeuwig-Verbont Ende Eendracht, Tusschen die ...; Amsterdam 1650 [Arentsz.]

AmsterdamKarl <England, König, I.>: Sijn Maiesteyt van Engelandts Antwoort Op de Declaratie ofte ...; Amsterdam 1642 [Broersz.]

AmsterdamWaerachtich Verhael, Van het laetste verraet ghepractiseert ende in ...; Amsterdam 1641 [van Hilten]

AmsterdamWeer-slagh Tegens de jongst wtgegevene Tractaetgens, D. Francisci Lansbergii ...Waer in bewesen wordt Wt seeckere Theses D.D. Zanchii, ende de onderschrijvinghe die daer onder die van Marburgh, Heydelbergh ende Zurigh ghedaen hebben : Dat H. Bullingerus in de huydendaechs verschil-poincten met den Remonstranten niet eens maer oneens in ghevoelen is ; Amstelredam 1613 [Huybrechts]

AmsterdamVerclaringe Vande Heeren Burgermeesteren, Raden, ende Vroedtschappen der Steden ...; Amstelredam 1617 [Brant]

AmsterdamNotitie Om aen te wijsen, Wat hulpe dese Landen ...Mitsgaders, Wat schade desen Staet van de Engelsche natie hebben gheleden ; Amsterdam 1652 [Robijn]

AmsterdamHollants ende Zeeuws Praetjen, Op 't voorstellen van een ...; Amsterdam 1652 [Nederwaert]

AmsterdamVerheiden, Willem: Oratie, of Wtspraecke van het Recht der Nederlandsche Oorloge ...Aen de aldermaghtighste ende Doorluchtighste Vorsten van Kerstenrijck van eenen Nederlandschen Edelman ghedaen ; Amstelredam 1608 [Colijn]

AmsterdamEen Oprechte Verklaringhe, Van een bedroefden Hollantschen Patriot ...; Amsterdam 1652 [Iansz]

AmsterdamIustificatie Vande Cours Die ghehouden wort by de Steden, ...; Amstelredam 1618 [Brant]

AmsterdamPinxter-Bloem, Gezongen Door Licht-hart en Swaarhoofd ...Op de wijze, Na dat den tijd nu loopt ; Amsterdam 1653 [de Hooft-Breker]

AmsterdamWtenbogaert, Johannes: Gespreck, Dienende tot waerachtige ende deftige aflegginge van verscheyden ...; Amsterdam 1630 []

AmsterdamRecommandatie Van 't Oogh-Water Voor de Vlaemsche Gemeynte, Ofte ...; Amsterdam 1664 [van Someren]

AmsterdamAanmerkingen Op de Soo-Genaamde Vrede-Praesentatie, Door Tobias Goverts van ...Waar in haar ongegronde bewerkinge, en't gebruyk der Confessien kortelijk worden ondersocht ; Amsterdam 1664 [Rieuwersz]

AmsterdamBlondel, Jacob/Engelsz, Jacob: Verdediging Van Jacob Blondel, En Jacob Engelsz. Tegen de ...; Amsterdam 1664 [Arentsz.]

AmsterdamCopie Van het schriftelijck Voorstel,'t Welck Dr. Galenus Abrahamsz. ...Waer in, Benevens vriendelijcke uytbiedinge tot Vrede, de Gemeente een bequaem middel wordt aengewesen, om sich onder malkanderen te versoenen, en by gelegentheyt van den tegenwoordigen toestant stichtelijck, en met goede voorbereydinge, tot het gebruyck des H. Avondtmaels te komen ; Amsterdam 1664 [Arentsz.]

AmsterdamKort ende Waerachtich Vertoog Van al 't geen t'sedert ...; Amsterdam [1667] [Libertas Ergo, en Pugna pro Patria]

AmsterdamStrada, Famiano: Supplément A L'Histoire Des Guerres Civiles De Flandre Sous ...; Amsterdam 1729 [Michiels]

Amsterdam't Waare Interest Der Christene Vorsten, Sedert de verandering, ...Behelzende onder anderen De noodzaakelijkheid van d'eenigheid der Vorsten, d'onheilen gesprooten uit het sluiten van de Nimweegsche Vrede, ... ; Mitsgaders 't Interest 't geen alle de Christene Vorsten en Staaten hebben in de verheffing des Prinsen van Oranje op den Troon van Engeland, ... ; Amsterdam 1690 [ten Hoorn]

AmsterdamGrotius, Hugo: Hugonis Grotii Annales Et Historiae De Rebus Belgicis ...; Amstelaedami 1658 [Blaeu]

AmsterdamCovenant, ofte Verbondt Tot Reformatie ende Defensie van de ...Besloten Anno 1643 ; Amsterdam 1649 [van Hilten]

AmsterdamAfkomst, Regeeringe, Leven en Sterven Van alle de Koningen ...Beginnende met Fergus de Eerste Schotse Koninck,.., Eyndigende met de doot van Koninck Karolus Stuart, Binnen Londen Onthalst in den Jare 1649... ; Amstelredam 1649 [Hartgers]

AmsterdamConsideratien Op eenige Resolutien genomen by de Ed. Gr. ...Als Mede Op sijne Memorie en Remonstrantie aan hare Ed. Gr. Mog. overgeleveert ; Amsterdam 1652 [de Traister]

AmsterdamOldenbarnevelt, Johan van: J. V. Olden-Barneveldts Biechte, Ofte: Klare ende openhertige Bekentenis, ...Door den selven I. V. Oldenbarnevelt, In sijn Gevanckenisse by een gestelt, ende nu door een Lief-hebber der waerheyt in't licht gebracht ; Amsterdam 1664 [Claesz.]

AmsterdamBril, Van Den Brabantschen Protest-Maecker, Tegen Het Mvyders-Spoockje ...; Amsterdam 1650 [voor den Autheur]

AmsterdamHollandsche Sybille; Amsterdam 1646 [Heyndrickz.]

AmsterdamVerheiden, Willem: Oratie, of Wtspraecke van het Recht der Nederlandtsche Oorloge ...Aen de aldermaghtighste ende Doorluchtighste Vorsten van Kerstenrijck, van eenen Nederlandschen Edelman ghedaen ; Amstelredam 1608 [Colijn]

AmsterdamBlangini, Felice: Duett aus der Oper Abrahams Opfer ...; [Aufgekl.:] Amsterdam [circa 1810] [Steup]

AmsterdamScheltema, P.: Inventaris van het Amsterdamsche Archief, beschreven door P. Scheltema ...; Amsterdam 1874 [Stads-Drukkerij]

AmsterdamNeueste hundertblättrige Lust-Rose worinnen die schönsten Arien und Lieder ...; Amsterdam 1802 [Wysmüller]

AmsterdamOehlenschläger, Adam Gottlob: Aladdin oder die Wunderlampe; Amsterdam 1808 []

AmsterdamJüngst-erbawete Schäfferey, oder Keusche Liebes-beschreibung von der verliebten Nimfen ...; Amsterdam 1659 [Elzevir]

AmsterdamDeliciae et arcana Florumoder Edles Kleinod, wardurch Alle Blumen ... vergrößert ... werden können ; Amsterdam 1700 - 1701 []

AmsterdamDeliciae et arcana Florumoder Edles Kleinod, wardurch Alle Blumen ... vergrößert ... werden können ; Amsterdam 1700 []

AmsterdamBaudeau, Nicolas: Idée d'une souscription patriotique en faveur de l'agriculture ...; Amsterdame 1765 []

AmsterdamBelkmeer, Cornelius: Naturkundige Verhandeling of evaarneminge, betreffende den hout-Uytraspende en doorbooren ...; Amsterdam 1733 []

AmsterdamMailly, Louis de: Nouvelles Toutes Nouvelles.; Amsterdam 1710 [Roger]

AmsterdamScarron, Paul: Le Romant Comique; Amsterdam 1717 [Wetstein]

AmsterdamScarron, Paul: Le Romant Comique; Amsterdam [ca. 1717] [Wetstein]

AmsterdamVilledieu, Marie Cathérine Hortense Desjardins de: Avantures Grenadines; Amsterdam 1710 []

AmsterdamLeusden, Johannes: Hē kainē diathēkēIn quo Tum selecti versiculi 1900, quibus omnes Novi Testamenti voces continentur, asteriscis notantur ; tum omnes & singulae voces, semel vel saepius occurrentes, peculiari nota distinguuntur ; Amstelaedami 1717 [Wetsten]

AmsterdamJunius, Franciscus: Observationes in Willerami Abbatis Francicam paraphrasin Cantici canticorum ...; Amstelodamum 1655 []

AmsterdamTremellius, Immanuel/Du Jon, François: Biblia Sacra; Amstelodamum 1639 []

AmsterdamAsser, T. M. C.: Voorxede van Mr T. M. C. Asser tot de ...(Ontwerp van 1809.) ; Amsterdam 1866 [Kraay]

AmsterdamVerslag van daadzaken, procedures en vonnissen, in twee merkwaardige ...; Amsterdam 1829 []

AmsterdamGauger, Nicolas: La mechanique du feu, ou l'art d'en augmenter les ...contenant le traité de nouvelles cheminées, qui échauffent plus que les cheminées ordinaires, & qui ne sont point sujettes à fumer &c. ; Cosmompoli [i.e. Amsterdam] 1714 []

AmsterdamWieland, Christoph Martin: Herrn Wielands kleine Schriften ...; Amsterdam 1772 []

AmsterdamZesen, Philipp von: Die Afrikanische Sofonisbe; Amsterdam 1647 [Elzevier]

AmsterdamZesen, Philipp von/Hagen, Christian [Ill.]: Filips von Zesen Assenat; das ist Derselben, und des ...mit mehr als dreissig schönen Kupferstükken gezieret ; Amsterdam 1670 [von Hagen]

AmsterdamEbers, Georg: Eene aegyptische koningsdochter ...Historische roman van Georg Ebers, vertaald door H. C. Rogge en C. H. Pleÿte ; Amsterdam 1865 [Ij. Rogge]

AmsterdamEbers, Georg: Eene aegyptische koningsdochter ...Historische roman van Georg Ebers, vertaald door H. C. Rogge en C. H. Pleÿte ; Amsterdam 1865 [Ij. Rogge]

AmsterdamEbers, Georg: Eene aegyptische koningsdochter ...Historische roman van Georg Ebers, vertaald door H. C. Rogge en C. H. Pleÿte ; Amsterdam 1865 [Ij. Rogge]

AmsterdamArndt, Johann: Het vernieuwde Paradys-Hofken; Amstelodamum 1668 []

AmsterdamLeusden, Johannes: Biblia hebraica Veteris Testamenti ...; Amstelodamum 1705 []

AmsterdamAnalyse de l'Histoire philosophique des établissemens ... des Européens ...; Amsterdam 1775 []

AmsterdamLe Commerce des Vins; Amsterdamum 1769 []

AmsterdamPortielje, David Abraham: De Handel van Nederland in 1844 en middelen tot ...voornamelijk in betrekking tot de wetgeving ; Amsterdam 1844 [Müller]

AmsterdamHuet, Pierre Daniel: De Hollandsche Koophandel staatkundig verhandelt ... ...; Amsterdam 1717 []

AmsterdamOuwerkerk de Vries, Jan van: Handel en Nijverheid, of proeve, om derzelver uit-en inheemsche ...; Amsterdam 1834 [Ten Brink en De Vries]

AmsterdamOnpartydige beschouwing van den Toestand des Koophandels binnen de ...; Amsterdam 1819 []

AmsterdamIets over en voor den Koophandel van Amsterdam ...; Amsterdam (1825) [den Hengst]

AmsterdamBekroonde Prijsstukken der maatschapij: Felix meritis ...; Amsterdam 1817 [Convens [u.a.]]

AmsterdamBedenkingen omtrent de mogelijkheit eener regelmatige invordering van sommige ...briefswijze medegedeeld aan den schrijver van het antwoord op de vraag: Kunnen dan de inkomsten etc. ; Amsterdam 1820 []

AmsterdamOrganisatie der geregten van Koophandel ...bij wege van uittreksel uit het wetboek van Koophandel voor het fransche Rijk ; Amsterdam 1810 []

AmsterdamBekroonde Prijsstukken der maatschapij: Felix meritis ...; Amsterdam 1817 [Convens [u.a.]]

AmsterdamIets over en voor den Koophandel van Amsterdam ...; Amsterdam (1824) [den Hengst]

AmsterdamLa Porte, ... de: Le tarif general des changes de France, d'Angleterre, de ...; Amsterdam [ca. 1775] [Mortier]

AmsterdamLaw, John: Aanmerkingen over den Koophandel en het Geldt ...Meede en beschryvinge van Louisiana ... ; Amsterdam 1721 [Steenhouwer]

AmsterdamZautevis, Jacob K.: Brief van Jacob Kryne Zautevis, zaeman van Nortick op ...; Amsterdam 1781 [Koster]

AmsterdamMuller, Joan: De Nederlandsche Handel maatschappij getoetst aan het belang der ...; Amsterdam 1848 [J. F. Schleyer]

AmsterdamMolster, J. A.: Het Wetboek van Koophandel, ten gebruike van den Koopman ...; Amsterdam 1854 [J. C. Loman]

AmsterdamMoine de L'Espine, Jacques le: De Koophandel van Amsterdam naar alle gewesten der wereld ...; Amsterdam 1801 []

AmsterdamPhoonsen, Johannes: Wisel-Styl tot Amsterdam; Amsterdam 1716 []

AmsterdamKunnen dan de inkomsten der schatkist met verzekerd worden, ...; Amsterdam 1820 []

AmsterdamHooff, Johannes op den: Bemerkungen gegen die Deutsche Schrift ...über die Handelsschiffahrt auf dem Rheinstrome, besonders in Beziehung auf das Königreich der Niederlande ; Amsterdam 1827 [Gartman]

AmsterdamBeschouwing van den Koophandel en het Staats bestuur in ...In 2 deelen ; Amsterdam 1794 []

AmsterdamMirabeau, Victor de Riquetti de: Philosophie ruraleou Economie générale et politique de l'agriculture ; Amsterdam 1764 []

AmsterdamFortin, François: Les Ruses innocentes dans lesquelles sevoit, comment on prend ...; Amsterdam 1695 []

AmsterdamFortin, François: Les Ruses innocentes dans lesquelles sevoit, comment on prend ...; Amsterdam 1700 []

AmsterdamVrolik, Gerardus: Waarnemingen en Proeven over de onlangs geheerscht hebende Ziekte ...; Amsterdam 1845 [C. G. Sulpke]

AmsterdamVrolik, Gerardus: Nadere waarnemingen en proeven over de onlangs geheerscht hebende ...; Amsterdam 1846 [C. G. Sulpke]

AmsterdamZijn er dan geene middelen om elkander te verstaan? ...; Amsterdam 1830 []

AmsterdamThomé, N.: Mémoires Sur La Premiere Du Murier Blanc, Et La ...; Amsterdam [u.a.] 1771 [Aimé de la Roche]

AmsterdamFortin, François: Delices De La Campagne Ou Les Ruses De La ...; Amsterdam (1732) [Le Cene]

AmsterdamHeine, Heinrich: Dichtungen von Heinrich Heine; Amsterdam 1861 [Gebrüder Binger]

AmsterdamHeine, Heinrich: Dichtungen von Heinrich Heine; Amsterdam 1861 [Gebrüder Binger]

AmsterdamHeine, Heinrich: BerlinHerbstmährchen in 27 Kapiteln ; Amsterdam 1861 [Binger]

AmsterdamNeustaetter: Het Duitsche wisselregt, naar de officiele editie vertaald en ...officielle ; Amsterdam 1849 [Grebber]

AmsterdamDie Handelsverhältnisse zwischen den Niederlanden und dem Zollvereine, aus ...; Amsterdam 1844 [Joh. Müller]

AmsterdamAccarias de Sérionne, Jacques: Le Commerce De La Hollande, Ou Tableau Du Commerce ...Contenant Des Observations sur les progrès & les décroissemens de leur Commerce, sur les moyens de l'améliorer, sur les Compagnies des Indes Orientales & Occidentales, sur les Colonies, sur les Loix & Usages Mercantils, sur le Luxe, l'Agriculture, l'Impôt, &c., &c. ; Amsterdam (1768) [Changuion]

AmsterdamInkomende en uitgaande regten op dranken, katoenen, koopmansgoederen enz. ...; Amsterdam 1841 [Stemler]

AmsterdamDoes, Johan van der: Hollandtsche Rym-Kronyk inhoudende de Geschiedenissen der Graven van Hollandt ...Met een Voorrede des Edelen Jan Van der Does ; Amsterdam 1591 [Adriaensz]

AmsterdamFleury, André Hercule de/Chauvelin, Germain Louis de: Copie des Briefes, welchen der Cardinal de Fleury dem ...; Amsterdam [1737] []

AmsterdamKulmus, Johann Adam: Tabulae AnatomicaeIn quibus Corporis Humani Omniumque ejus partium structura & usus Brevissimé explicantur ; Accesserunt perspicuitatis causâ : Annotationes Et Tabulae Aeneae ; Amstelaedami 1732 [Janssonius-Waesbergius]

AmsterdamFleury, André Hercule de/Chauvelin, Germain Louis de: Copie de la lettre du Cardinal de Fleury, ecrite ...; Amsterdam 1737 []

AmsterdamAconcio, Iacopo: Stratagematum satanaelibri 8 ; Amsterdam 1652 []

AmsterdamBorremans, Antonius: Vesperae Gorinchemenses, in quibus varia loca, tam scripturae sacrae, ...; Amsterdam 1587 []

AmsterdamDale, Antonius van: De Oraculis veterum Ethnicorum Dissertationes 2 ...; Amstelodamum 1683 []

AmsterdamJakob <England, König, I.>: Jacobi Regis Britaniae ... Apologia pro iuramento fidelitatis ...; Amstelodamum 1609 []

AmsterdamLe Clerc, Daniel: Histoire de la medecineoù l'on voit l'origine & les progrès de cet art, de siecle en siecle ; les sectes, qui s'y sont formées ; les noms de médecins, leurs découvertes, leurs opinions, & les circonstances les plus remarquables de leur vie ; Amsterdam (1702) [Gallet]

AmsterdamLe Clerc, Daniel: Histoire de la medecineoù l'on voit l'origine & les progrès de cet art, de siecle en siecle ; les sectes, qui s'y sont formées ; les noms de médecins, leurs découvertes, leurs opinions, & les circonstances les plus remarquables de leur vie ; Amsterdam (1702) [Gallet]

AmsterdamKerckring, Theodor: Theodori Kerckringii Doctoris Medici Commentarius In Currum Triumphalem Antimonii ...a se latinitate donatum ; Amstelodami 1671 [Frisius]

AmsterdamLe Clerc, Daniel: Histoire de la medecineoù l'on voit l'origine & les progrès de cet art, de siecle en siecle ; les sectes, qui s'y sont formées ; les noms de médecins, leurs découvertes, leurs opinions, & les circonstances les plus remarquables de leur vie ; Amsterdam (1702) [Gallet]

AmsterdamLister, Martin: Martini Lister E Medicis Domesticis Serenissimae Majestatis Reginae Annae ...In qua Veterum ac Recentiorum Medicorum Ac Philosophorum opiniones & sententiae examinantur ; Amstelodami 1711 [Jansson-Waesberg]

AmsterdamBorremans, Antonius: Ant. Borremansii Dialogus literarius de poetis et prophetis ...; Amsterdam 1678 []

AmsterdamGomez, Madeleine Angélique Poisson de: Anecdotes persanes; Amsterdam (1729) [la Compagnie]

AmsterdamBerner, Gottlieb Ephraim: Exercitatio physico-medica de efficacia aeris in Corpore humano ...; Amstelodamum 1723 []

AmsterdamBontekoe, Cornelis: Fundamenta medicasive de Alcali et Acidi effectibus per modum fermentionis et effervescientiae ; accedit anonymi authoris pharmacopaea ; Amstelodami 1688 [Blancard]

AmsterdamBate, George/Shipton, James: Pharmacopeia BateanaHuic accessit Orthotonia medicorum obervata. Annexa item est in calce Tabula posologica dosibus pharmacorum ... computandis accomodata ; Amstelodamum 1688 [Janssonius Waesbergius]

AmsterdamCroix de notre Seigneur Jesus Christ ...; Amsterdam 1727 []

AmsterdamPoiret, Pierre: Theologiae pacificae itemque mysticae, ac huius auctorum idea brevior ...in gratiam eruditorum qui sine multa lectione succinctam, simulque solidam ac fructuosam rerum theologicarum & spiritualium expositionem desiderant ; Amstelodamum 1702 [Wetstein]

AmsterdamFénelon, François de Salignac de La Mothe: Oeuvres Spirituelles De Monseigneur François De Salignac De La ...; Amsterdam 1731 [L'Honoré Et Chatelain]

AmsterdamDrexel, Jeremias: Deliciae gentis humanaeChristus Iesus nascens, moriens, resurgens, orbis amori propositus ... ; Amstelodami (1659) [Schipper]

AmsterdamDe viribus et +& usu auri et +& argenti ...d. ist: vom Nutz u. Gebrauch d. wahren Gold- und Silber-Artzneyen, als d. aus e. metall. Form in e. würckl. Medicin gebührend u. rechtmässig gebracht ; Amsterdam u.a. 1699 [Welmson u.a.]

AmsterdamCorvinus van Beldern, Arnold: Arnoldi Corvini à Belderen I.C. Batavi Digesta per Aphorismos ...; Amsterodami 1664 [Elzevir]

AmsterdamCorvinus, Johannes Arnold: Ioan. Arn. Corvini Ic. Posthvmvs Pacianvs, Sev Definitiones, Iuris ...Insigni auctu; & divisionum, integrorum titulorum, aliaque accessione planè novatae ; Amstelodami 1643 [Elzevir]

AmsterdamCorvinus van Beldern, Arnold: Digesta per Aphorismos strictim explicata ...; Amsterodami 1649 [Elzevir]

AmsterdamPace, Giulio: Iulii Pacii Isagogicorum in institutiones imperialis liberi 4 ...; Amsterodami 1647 [Elzevir]

AmsterdamCaesar, Gaius Iulius/Montanus, Arnoldus: C. Iulii Caesaris quae extant; Amstelodamum 1661 []

AmsterdamDrexel, Jeremias: Deliciae gentis humanaeChristus Iesus nascens, moriens, resurgens, orbis amori propositus ... ; Amstelodami (1659) [Schipper]

AmsterdamCicero, Marcus Tullius/Asconius Pedianus, Quintus: Marci Tulii Ciceronis Opera Quae Supersunt, Omnia ...; Amstelaedami 1724 [Wetstenii]

AmsterdamCicero, Marcus Tullius/Asconius Pedianus, Quintus: Marci Tulii Ciceronis Opera Quae Supersunt, Omnia ...; Amstelaedami 1724 [Wetstenii]

AmsterdamCicero, Marcus Tullius/Asconius Pedianus, Quintus: Marci Tulii Ciceronis Opera Quae Supersunt, Omnia ...; Amstelaedami 1724 [Wetstenii]

AmsterdamCicero, Marcus Tullius/Graevius, Johannes Georgius: M. Tvllii Ciceronis Orationes; Amstelodami (1699) [Blaev]

AmsterdamCicero, Marcus Tullius/Graevius, Johannes Georgius: M. Tvllii Ciceronis Orationes; Amstelodami (1699) [Blaev]

AmsterdamApicius/Lister, Martin: De re culinaria; Amstelodamum 1709 []

AmsterdamCelsus, Aulus Cornelius/Constantin, Robert: De medicinalibri octo ; Amstelodamum 1687 []

AmsterdamCaesar, Gaius Iulius/Scaliger, Joseph Juste: C. Iulii Caesaris quae extant; Amstelodamum 1686 []

AmsterdamCicero, Marcus Tullius/Graevius, Johannes Georgius: M. Tvllii Ciceronis Orationes; Amstelodami (1695) [Blaev]

AmsterdamLondon, Shelomoh Zalman: Tefilah mi-kol ha-shanahNaʾeh ve-yafeh u-mehuderet . ke-minhag Polen mesuderet ; Amśterdam [1712] []

AmsterdamParacelsus: Aureoli Theophrasti Paracelsi kleine Hand- und Denck-Bibel oder Einführung ...; Amsterdam 1715 [Betkius]

AmsterdamAbohav, Yitshak/Rodelsum, Elʿazar Zusman ben Yitshak: De Kandelaar des Ligtsmet deszelfs zeven Lampen, of het gewoon Huis-boek der hedendaagsche Joden ; Amsteldam 1756 [de Groot]

AmsterdamAbohav, Yitshak/Rodelsum, Elʿazar Zusman ben Yitshak: De Kandelaar des Ligtsmet deszelfs zeven Lampen, of het gewoon Huis-boek der hedendaagsche Joden ; Amsteldam 1756 [de Groot]

AmsterdamAbohav, Yitshak/Rodelsum, Elʿazar Zusman ben Yitshak: De Kandelaar des Ligtsmet deszelfs zeven Lampen, of het gewoon Huis-boek der hedendaagsche Joden ; Amsteldam 1756 [de Groot]

AmsterdamAbohav, Yitshak/Rodelsum, Elʿazar Zusman ben Yitshak: De Kandelaar des Ligtsmet deszelfs zeven Lampen, of het gewoon Huis-boek der hedendaagsche Joden ; Amsteldam 1756 [de Groot]

AmsterdamAlharizi, Yehudah ben Shelomoh: Sefer Tahkemoni; Amśterdam 1729 = 489 [jüd. Zeit] [Props]

AmsterdamBoethius, Anicius Manlius Severinus/Bertius, Petrus: Anicii Manlii Torquati Severini Boethii de Consolatione Philosophiae ...Libri V ; Amstelodami 1668 [Blaeu]

AmsterdamMaimonides, Moses/Zeller, Andreas Christoph: Tractatus de vacca rufa; Amsterdam 1711 []

AmsterdamBedarschi, Abraham/Luzzatto, Samuel David: Sefer Hotam tokhnitkolel pitron shemot ha-nirdafim be-khitve kodesh le-ha-Rav ha-gadol Rabi Avraham bar Yitshak Bedarshi z.l. ... ; Amsterdam 1865 [Levisson]

AmsterdamCicero, Marcus Tullius/Asconius Pedianus, Quintus: Marci Tulii Ciceronis Opera Quae Supersunt, Omnia ...; Amstelaedami 1724 [Wetstenii]

AmsterdamCicero, Marcus Tullius: De Oratore libros tres recensuit Joh. Bake ...; Amstelodami 1863 [Frd. Muller]

AmsterdamAharon Šimʿôn Ben-Yaʿaqov: Sefer Or ha-yashar... kulo be-kiyum ha-get ve-khulo be-takanot hakhamim asher shakdu le-hatir ha-ʿagunah ... ; Amśterdam 1769 = 529 [jüd. Zeit] [Mondavi]

AmsterdamCicero, Marcus Tullius/Asconius Pedianus, Quintus: Marci Tulii Ciceronis Opera Quae Supersunt, Omnia ...; Amstelaedami 1724 [Wetstenii]

AmsterdamKaro, Yosef/Isserles, Moše: Shulhan arukh; Amśterdam 1698= 558 [jüd. Zeit] [David Nuneś Tores]

AmsterdamCicero, Marcus Tullius/Asconius Pedianus, Quintus: Marci Tulii Ciceronis Opera Quae Supersunt, Omnia ...; Amstelaedami 1724 [Wetstenii]

AmsterdamCicero, Marcus Tullius/Graevius, Johannes Georgius: Epistolarum libri XVI ad familiares, ut vulgo vocantur ...; Amstelodamum 1689 []

AmsterdamCicero, Marcus Tullius/Graevius, Johannes Georgius: M. Tvllii Ciceronis Epistolarvm Libri XVI. Ad Familiares ...ut vulgo vocantur ; Amstelodami (1693) [Wolfgang, Ianssonio-Waesbergii, Boom, a Someren, & Goethals]

AmsterdamKaro, Yosef/Isserles, Moše: Shulhan arukh; Amśterdam 1698= 558 [jüd. Zeit] [David Nuneś Tores]

AmsterdamKaro, Yosef/Isserles, Moše: Shulhan arukh; Amśterdam 1697= 557 [jüd. Zeit] [David Nuneś Tores]

AmsterdamSēfer Piqqûdê h[aš-Šēm] yešārîm ... ...; Amsterdam 1690 = 450 [jüd. Zeit] [Moses ben Abraham]

AmsterdamMaimonides, Moses: Igrot u-sheʾelot u-teshuvot; Amśterdam 1712 = 472 [jüd. Zeit] [Props]

AmsterdamCicero, Marcus Tullius/Asconius Pedianus, Quintus: Marci Tulii Ciceronis Opera Quae Supersunt, Omnia ...; Amstelaedami (1724) [Wetstenii]

AmsterdamCicero, Marcus Tullius/Asconius Pedianus, Quintus: Marci Tulii Ciceronis Opera Quae Supersunt, Omnia ...; Amstelaedami 1724 [Wetstenii]

AmsterdamCicero, Marcus Tullius/Estienne, Robert: M. Tullii Ciceronis Scriptorum Fragmenta ...; Amstelaedamum 1659 [Blaeu]

AmsterdamNepos, Cornelius: Vitae excellentium Imperatorum ...; Amstelodamum 1687 [Blaeu]

AmsterdamNepos, Cornelius/Gebhard, Janus: Vitae excellentium imperatorum ...; Amstelodamum 1644 []

AmsterdamNepos, Cornelius/Westerhoff, Arnoldus Henricus: Vitae excellentium Imperatorum ...; Amstelodamum 1737 []

AmsterdamCurtius Rufus, Quintus: Q. Cvrtii Rvfi Historiarum libri ...; Amstelodamum 1644 []

AmsterdamEpkema, Petrus: Epistola critica de oratione prima in Catilinam frustra a ...; Amstelodami 1857 [?? D. Sybrand]

AmsterdamCurtius Rufus, Quintus/Rader, Matthäus: De rebus gestis Alexandri Magni ...; Amstelodamum 1690 []

AmsterdamCurtius Rufus, Quintus/Vaugelas, Claude Favre de: De La Vie Et Des Actions D'Alexandre Le Grand ...Avec le Latin à côté, & les Supplémens de Jean Freinshemius sur ; Amsterdam (1699) [Gallet]

AmsterdamCurtius Rufus, Quintus/Freinsheim, Johann: De rebus gestis Alexandri Magni ...; Amstelodamum 1689 []

AmsterdamFrontinus, Sextus Iulius/Keuchenius, Robertus: Quae exstant; Amsterdamum 1661 []

AmsterdamFlorus, Lucius Annaeus: Rerum Romanarum libri IV; Amstelodamum 1664 []

AmsterdamGellius, Aulus: Avli Gellii Noctes Atticae; Amstelodami 1651 [Elzevir]

AmsterdamIustinus, Marcus Iunianus/Graevius, Johannes Georgius: Justini historiae Philippicaecum indice rerum locupletissimo ; Amstelaedami 1722 [Wetstenios]

AmsterdamSeneca, Lucius Annaeus <Philosophus>/Lipsius, Justus: L. Annaei Senecae Opera, Quae Exstant ...; Amstelodami (1672) [Elsevirius]

AmsterdamSallustius Crispus, Gaius: Sallustius; Amsterdam 1647 []

AmsterdamPetronius <Arbiter>/Hadrianides, Michael: Titi Arbitri Petronii Satyricon ...; Amstelodamum 1669 [Blaeu]

AmsterdamSeneca, Lucius Annaeus <Philosophus>/Seneca, Lucius Annaeus <Rhetor>: L. Annaei Senecae M. F. Philosophi, Et M. Annaei ...; Amstelodami (1519 [i.e. 1619]) [Jansson]

AmsterdamSallustius Crispus, Gaius/Hermannides, Rutgerus: C. Sallustius Crispuscum veterum historicorum fragmentis ; Amstelodamum 1661 [Valckenier]

AmsterdamMasson, Jean: C. Plinii Secundi iunioris vita ...; Amstelodamum 1709 []

AmsterdamTomasini, Giacomo Filippo: Jac. Philippi Tomasini Titus Livius Patavinus ...; Amstelodamum 1670 []

AmsterdamPetronius <Arbiter>: Petrone Latin Et FrançoisTraduction Entiere, Suivant le Manuscrit trouvé à Belgrade en 1688. Avec plusieurs Remarques & Additions, qui manquent dans la premiere Edition ; Amsterdam (1756) [De La Compagnie]

AmsterdamFlorus, Lucius Annaeus/Zevecote, Jacob van: Rerum Romanarum Libri IVAccedunt Jac. Zevecotii Observationes maxime politicae ; Amstelodamum 1638 [Jansson]

AmsterdamLivius, Titus/Freinsheim, Johann: Titi Livii Historiarum Quod Exstat ...; Amstelaedami 1710 [Wetstenius]

AmsterdamGordon, Thomas/Daudé, Pierre: Discours Historiques, Critiques Et Politiques Sur Tacite ...; Amsterdam (1749) [Changuion]

AmsterdamSeneca, Lucius Annaeus <Philosophus>/Farnaby, Thomas: Tragoediae; Amsterdamum 1643 []

AmsterdamSeneca, Lucius Annaeus <Philosophus>/Farnaby, Thomas: L. Annaei Senecae Tragoediae; Amstelodami 1678 [Jansson-Waesberg]

AmsterdamSeneca, Lucius Annaeus <Philosophus>/Seneca, Lucius Annaeus <Rhetor>: L. Annaei Senecae Philosophi Opera omnia Ex ult: I. ...; Amstelodami 1658 [Elzevirii]

AmsterdamSeneca, Lucius Annaeus <Philosophus>/Farnaby, Thomas: Tragoediae; Amstelodamum 1713 []

AmsterdamSuetonius Tranquillus, Gaius/Boxhorn, Marcus Zuerius: Caii Suetonii Tranquilli, quae extant, et in eum M. ...; Amstelaedami 1661 [Valkenier]

AmsterdamSuetonius Tranquillus, Gaius/Boxhorn, Marcus Zuerius: Caii Suetonii Tranquilli, quae extant, et in eum M. ...; Amstelaedami 1661 [Valkenier]

AmsterdamSuetonius Tranquillus, Gaius: Suetonius; Amsterdam 1650 []

AmsterdamTacitus, Cornelius/Gronovius, Johannes Fredericus: C. Cornelii Taciti Opera Quae Exstant ...; Amstelodami 1672 [Elsevirius]

AmsterdamSuetonius Tranquillus, Gaius: Suetonius; Amsterdam 1645 []

AmsterdamTacitus, Cornelius/Amelot de la Houssaie, Abraham Nicolas: TaciteAvec Des Notes Politiques Et Historiques ; Amsterdam (1731) [Le Cene]

AmsterdamTacitus, Cornelius/Amelot de la Houssaie, Abraham Nicolas: TaciteAvec Des Notes Politiques Et Historiques ; Amsterdam (1734) [Le Cene]

AmsterdamTacitus, Cornelius/Amelot de la Houssaie, Abraham Nicolas: TaciteAvec Des Notes Politiques Et Historiques ; Amsterdam (1735) [Le Cene]

AmsterdamTacitus, Cornelius/Amelot de la Houssaie, Abraham Nicolas: TaciteAvec Des Notes Politiques Et Historiques ; Amsterdam (1731) [Le Cene]

AmsterdamTacitus, Cornelius/Ablancourt, Nicolas Perrot d': Les Oeuvres De Tacite; Amsterdam 1670 [Ravesteyn]

AmsterdamTacitus, Cornelius/Amelot de la Houssaie, Abraham Nicolas: TaciteAvec Des Notes Politiques Et Historiques ; Amsterdam (1735) [Le Cene]

AmsterdamZevecote, Jacob van: Jacobi Zevecotii Observata politica ad C. Suetonii Tranquilli Iulium ...; Amstelodamum 1637 []

AmsterdamGordon, Thomas/Daudé, Pierre: Discours Historiques, Critiques & Politiques Sur Tacite ...; Amsterdam (1742) [Changuion]

AmsterdamTacitus, Cornelius/Amelot de la Houssaie, Abraham Nicolas: TaciteAvec Des Notes Politiques Et Historiques ; Amsterdam (1734) [Le Cene]

AmsterdamValerius <Maximus>/Pontano, Giovanni Gioviano: Valerii Maximi dictorum factorumque memorabilium Libri novem ...; Amsterodamum 1639 [Jenssonius]

AmsterdamValerius <Maximus>: Dicta factaque memorabilia; Amstelodamum 1671 []

AmsterdamValerius <Maximus>: Dicta factaque memorabilia; Amstelodamum 1650 []

AmsterdamTacitus, Cornelius/Amelot de la Houssaie, Abraham Nicolas: TaciteAvec Des Notes Politiques Et Historiques ; Amsterdam (1735) [Le Cene]

AmsterdamNolte, Johann H.: Quomodo permulti, qui apud Tacitum leguntur, loci sive emendandi ...; Amstelodami 1851 [Schonekat]

AmsterdamWîdaš, Ēliyyāhû Ben-Moše de: Sefer Reshit hokhmah; Amśterdam 1708 = 468 [jüd. Zeit] [Foʾah]

AmsterdamCicero, Marcus Tullius/Graevius, Johannes Georgius: M. Tvllii Ciceronis Orationes; Amstelodami (1696) [Blaev]

AmsterdamIbn-Haviv, Yaʿakov Ben-Shelomoh/Shelomoh ben Yitshak: ʿEn Yiśraʾelʿim kol pe. Rashi asher lo nidpas me-ʿolam ve-ʿad ʿatah ... ; Amsterdam 1740 = 500 [jüd. Zeit] [Herts Levi Rofe]

AmsterdamLivius, Titus/Gronovius, Johannes Fredericus: Titi Livii Historiarum Libri quot extant ...; Amstelodami 1678 [Elzevir]

AmsterdamCicero, Marcus Tullius/Graevius, Johannes Georgius: M. Tvllii Ciceronis Epistolarvm Libri XVI Ad Familiares ut ...; Amstelodami (1677) [Elsevirivs [u.a.]]

AmsterdamAlharizi, Yehudah ben Shelomoh: Sefer Tahkemoni; Amśterdam 1729 = 489 [jüd. Zeit] [Props]

AmsterdamSeneca, Lucius Annaeus <Philosophus>/Lipsius, Justus: L. Annaei Senecae Opera, Quae Exstant ...; Amstelodami 1672 [Elsevirius]

AmsterdamWopkens, Thomas: Thomae Wopkens Lectionum Tullianarum sive in opera quaedam Ciceronis ...; Amstelodamum 1730 [Lakeman]

AmsterdamCicero, Marcus Tullius: M. Tvllii Ciceronis Epistolarvm Liber ...; Amstelodami 1676 [Elsevirivm]

AmsterdamSeneca, Lucius Annaeus <Philosophus>/Lipsius, Justus: L. Annaei Senecae Opera, Quae Exstant ...; Amstelodami 1672 [Elsevirius]

AmsterdamFlorus, Lucius Annaeus/Saumaise, Claude: L. A. Florus; Amstelodamum 1660 []

AmsterdamCicero, Marcus Tullius/Manuzio, Paolo: M. Tvllii Ciceronis Epistolarvm Libri XVI Ad T. Pomponivm ...; Amstelaedami (1684) [Blavii & Wetstenius]

AmsterdamCicero, Marcus Tullius/Asconius Pedianus, Quintus: Marci Tulii Ciceronis Opera Quae Supersunt, Omnia ...; Amstelaedami 1724 [Wetstenii]

AmsterdamCicero, Marcus Tullius/Manuzio, Paolo: M. Tvllii Ciceronis Epistolarvm Libri XVI Ad T. Pomponivm ...; Amstelaedami (1684) [Blavii & Wetstenius]

AmsterdamAuerbak, Yishaq Ayziq: Sefer beʾer rehovotBeʾur maspik ʿal dikduke Rashi ba-Torah ve-hamesh Megilot ; Amśterdam 1762 = 522 [jüd. Zeit] [Henokh ben Leb B.b. [i.e. Buchbinder]]

AmsterdamSemah, Yaʿaqov/Yôsēf Ben-Avrāhām: Sefer nagid u-metsaveh; Amśterdam 1712 = 472 [jüd. Zeit] [Avraham de lah Pinya]

AmsterdamIbn-Haviv, Yaʿakov Ben-Shelomoh/Shelomoh ben Yitshak: ʿEn Yiśraʾelʿim kol pe. Rashi asher lo nidpas me-ʿolam ve-ʿad ʿatah ... ; Amsterdam 1740 = 500 [jüd. Zeit] [Herts Levi Rofe]

AmsterdamPharmacopoea Amstelredamensis; Amstelredamum 1643 []

AmsterdamHugo <de Balma>/Frankenberg, Abraham von: Hugonis de Palma Theologia Mystica, sive Trivivm Sacrvm ...Quod agit De Triplici Via Animae: Purgativa, Illuminativa, Unitativa ; Amstelodami 1647 [Fabel]

AmsterdamPoiret, Pierre: Petri Poiret Bibliotheca Mysticorum Selecta ...Tribus constans partibus, 1. Theol. Mysticae Idea generaliori, 2. Auctorum Mystic. Characteribus praecipuis, 3. Eorumdem Catalogo, ac de plerisque Judicio ; Amstelaedami 1708 [Wetstenianus]

AmsterdamSperber, Julius: Mysterium magnumDas ist, Das allergrösseste Geheimbnus 1 Von Gott. Von 2 Seinem Sohne. Und von 3 Der Seele deß Menschen ; Amsterdam 1660 [Bahnsen]

AmsterdamPordage, John: Theologia mystica, oder geheime und verborgne göttliche Lehre von ...; Amsterdam 1698 [Wettstein]

AmsterdamTschesch, Johann Theodor von: Einleitung in dem edlen Lielien-Zweig ... der Schrifften Jacob ...; Amsterdam 1679 [Betkio]

AmsterdamVisser, J.: Christelijke Roeping en Pligt. tegenover-nationale Armoede Onkunde en Zedeloosheid ...; Amsterdam 1848 [Van. Kampen]

AmsterdamWeyer, Matthaeus: Gründliche Unterrichtung von vielen Articuln ...; Amsterdam 1658 []

AmsterdamVitringa, Campegius/Limiers, Henri P. de: Essai De Theologie Pratique, Ou Traité De La Vie ...; Amsterdam 1721 [Strik]

AmsterdamVries, W. de: Vruchten der eenzaamheid, of stichtelijke overdenkingen ...tot bevordering van het godsdienstig gevoel ; Amsterdam 1830 [Julio]

AmsterdamGossner, Johannes: Christelijke Overdenkingen op iederen dag des jaars, door Johannes ...Uit het hoogduitsch, door T. M. Looman ; Amsterdam 1845 [H. Höveker]

AmsterdamLaurillard, Eliza: Voor meer dan een levenEen twaalftal leerredenen van E. Laurillard ; Amsterdam 1866 [D. B. Centen]

AmsterdamGoldsmith, Oliver/Poivre, Pierre: Le Citoyen Du Monde; Ou Lettres D'Un Philosophe Chinois, ...; Amsterdam (1763) [Boitte]

AmsterdamCaesar, Gaius Iulius/Ablancourt, Nicolas Perrot d': Les Commentaires De César; Amsterdam 1678 [Wolfgang]

AmsterdamGlauber, Johann Rudolph: Johannis Rudolphi Glauberi. Reicher Schatz- vnd Sammelkasten Oder Appendix ...; Amsterdam 1660 [Jansson]

AmsterdamSperber, Julius: Ein Geheimer Tractatus Julii Sperberi Von den dreyen Seculis ...Darinnen absonderlich auß dem Worte Gottes klarlich dargethan wird, das noch eine Güldene als die dritte und letzte Zeit hinderstellig sey und was deroselben zustande seyn werde ; Amsterdam 1660 [Bahnsen]

AmsterdamMorel, Pierre/Blasius, Gerardus Leonardus: Methodus praescribendi formulas Remediorum ...; Amsterdamum 1665 []

AmsterdamPrimerose, James: Iacobi Primerosii Ars pharmaceutica ...; Amstelodamum 1651 []

AmsterdamDrexel, Jeremias: Deliciae gentis humanaeChristus Iesus nascens, moriens, resurgens, orbis amori propositus ... ; Amstelodami (1659) [Schipper]

AmsterdamHelvetius, Johann Friedrich/Valerius, Nicolaus: Tres elegantes tractatus de Aquis medicatis Nic. Vallerii, Rob. ...; Amsterdam 1718 [Schoonwald]

AmsterdamAlethophilorum Quorundam Viennensium Elucidatio Necessaria Epistolae De Cicuta, Quam ...; Amstelodami 1766 []

AmsterdamCicero, Marcus Tullius: In Catilinam orationes quatuor ...; Amstelodamum 1794 []

AmsterdamHamelsveld, Ijsbrand van: De Ongeveinsde Christen; Amsteldam (1803) [De Bruijn]

AmsterdamHamelsveld, Ijsbrand van: De Ongeveinsde Christen; Amsteldam (1802) [De Bruijn]

AmsterdamHamelsveld, Ijsbrand van: De Ongeveinsde Christen; Amsteldam (1799) [De Bruijn]

AmsterdamHamelsveld, Ijsbrand van: De Ongeveinsde Christen; Amsteldam (1801) [De Bruijn]

AmsterdamCicero, Marcus Tullius: M. Tvllii Ciceronis OperaCum optimis exemplaribus accurate collata ; Amstelaedami (1658) [Blaeu]

AmsterdamCicero, Marcus Tullius: M. Tvllii Ciceronis OperaCum optimis exemplaribus accurate collata ; Amstelaedami 1659 [Blaeu]

AmsterdamSallustius Crispus, Gaius: Sallustius; Amsterdam 1641 []

AmsterdamErasmus, Desiderius: Floressive Sententiae insign. L. A. Senecae ; Amstelodamum 1642 []

AmsterdamLivius, Titus/Freinsheim, Johann: Titi Livii Historiarum Quod Exstat ...; Amstelaedami [ca. 1710] [Wetstenius]

AmsterdamLivius, Titus/Freinsheim, Johann: Titi Livii Historiarum Quod Exstat ...; Amstelaedami [ca. 1710] [Wetstenius]

AmsterdamLivius, Titus/Freinsheim, Johann: Titi Livii Historiarum Quod Exstat ...; Amstelaedami [ca. 1710] [Wetstenius]

AmsterdamLivius, Titus/Freinsheim, Johann: Titi Livii Historiarum Quod Exstat ...; Amstelaedami [ca. 1710] [Wetstenius]

AmsterdamLivius, Titus/Freinsheim, Johann: Titi Livii Historiarum Quod Exstat ...; Amstelaedami [ca. 1710] [Wetstenius]

AmsterdamPhaedrus/Gronovius, Johann Friedrich: Aug. Liberti Fabularum Aesopiarum libri 5 ...; Amstelodamum 1703 []

AmsterdamIbn-Tufail, Muhammad Ibn-ʿAbd-al-Malik/Pococke, Edward: Het leeven van Hai Ebn Yokdhan ...; Amsterdam 1672 [Rieuwertsz]

AmsterdamHesiodus/Lennep, Joannes Daniel van: De werken en dagen; Amsterdam 1834 [Warnars]

AmsterdamHomerus/Clarke, Samuel: Operum omnium quae exstant; Amstelodamum 1743 [Wetstenius]

AmsterdamGraevius, Johannes Georgius: Lectiones HesiodeaeAccedit Dan. Heinsii introductio in doctrinam Operum et Dierum, cum indice Ge. Pasoris ; Amstelodamum 1701 []

AmsterdamHamelsveld, Ijsbrand van: De Ongeveinsde Christen; Amsteldam (1800) [De Bruijn]

AmsterdamHamelsveld, Ijsbrand van: De Ongeveinsde Christen; Amsteldam (1804) [De Bruijn]

AmsterdamOvidius Naso, Publius/Minell, Jan: Metamorphoseon libri XV.; Amstelodamum 1729 []

AmsterdamSeneca, Lucius Annaeus <Philosophus>/Lipsius, Justus: L. Annaei Senecae Philosophi Opera omnia; Ex ult: I. ...; Amstelodamum 1628 [Caesius]

AmsterdamHoratius Flaccus, Quintus/Bond, John: Poemata; Amstelodamum 1676 []

AmsterdamHoratius Flaccus, Quintus/Sanadon, Noël Etienne: Poésies; Amsterdam u.a. 1756 [Arkstée u.a.]

AmsterdamHoratius Flaccus, Quintus/Peerlkamp, Petrus Hofman: Satirae; Amstelodami 1863 [Muller]

AmsterdamFlorus, Lucius Annaeus/Pontanus, Johannes Isaacus: Lucii Annaei Flori Rerum Romanarum Libri IV ...; Amstelaedami 1736 [Waesberge, Wetstein & Smith]

AmsterdamAst, Friedrich: Flores et Sententiaeperpetua cum adnotatione in usum lectionum ; Amstelodamum 1713 [Lindauer]

AmsterdamConciones et Orationes ex historicis latinis excerptae ...; Amstelodamum 1649 []

AmsterdamIuvenalis, Decimus Iunius/Persius Flaccus, Aulus: Iunii Iuvenalis et Auli Persii Flacci Satyrae ...; Amstelodamum 1650 []

AmsterdamHoratius Flaccus, Quintus/Sanadon, Noël Etienne: Poésies; Amsterdam u.a. 1756 [Arkstée u.a.]

AmsterdamCato, Dionysius/Cato, Marcus Porcius <Censorius>: Historia critica Catoniana, per singulorum seriem consuetam Dionysii Catonis ...Cui praemittuntur Maximi Planudis metaphrasis graeca, cum castigationibus Josephi Scaligeri in eamdem perpetuis: itemque Desiderii Erasmi Concinnà expositio ; Adnexae sunt clariss. virorum ... animadversiones selectae ; Addita quoque ad calcem distichorum cuique nova paraphrasis ; Amstelodamum 1759 [Houttayn]

AmsterdamAusonius, Decimus Magnus: Opera; Amstelredamum 1631 []

AmsterdamHoratius Flaccus, Quintus/Bond, John: Poemata; Amstelodamum [ca. 1647] [Jansson]

AmsterdamCato, Dionysius/Cato, Marcus Porcius <Censorius>: Disticha de moribus ad filiumpraeter sedulam variantis lectionis per omnia conlationem, lectissimis etiam adornata flosculis poëticis ; Una cum singulis adposita distichis, binorum quoque versuum, idiomatum vero diversorum, interpretatione quincuplice ; Adiecta sunt Lemmata Catoniana suis quaeque restituta distichis ; Amstelodamum 1759 [Houttuyn]

AmsterdamLucanus, Marcus Annaeus/Grotius, Hugo: Pharsaliasive de bello civili Caesaris et Pompeii ; Amstelodamum 1651 []

AmsterdamLucanus, Marcus Annaeus/Grotius, Hugo: Pharsalia Sive De Bello Civili Caesaris et Pompeji Lib. ...; Amstelodami 1643 [Blaeuw]

AmsterdamLucanus, Marcus Annaeus/Grotius, Hugo: De bello civili; Amsterdamum 1669 []

AmsterdamOvidius Naso, Publius/Heinsius, Daniel: Publii Ovidii Nasonis Operum ... ...; Amstelodamum (1630) [Blaeuw]

AmsterdamOvidius Naso, Publius/Heinsius, Daniel: Publii Ovidii Nasonis Operum ... ...; Amstelodamum (1629) [Blaeuw]

AmsterdamOvidius Naso, Publius/Heinsius, Daniel: Publii Ovidii Nasonis Operum ... ...; Amstelodamum (1630) [Blaeuw]

AmsterdamOvidius Naso, Publius/Heinsius, Daniel: Opera; Amstelodamum 1649 []

AmsterdamVauvilliers, Jean-François: Lettre à Messieurs les auteurs du journal des sçavans, ...; Amsterdam u.a. 1768 []

AmsterdamHoratius Flaccus, Quintus/Bond, John: Poemata; Amstelodamum 1650 []

AmsterdamLucanus, Marcus Annaeus/Grotius, Hugo: Pharsalia; Amstelodamum 1693 []

AmsterdamEberhard, Johann G.: Verhandeling over het verlossen der Koeijen ...; Amsterdam 1793 []

AmsterdamIuvenalis, Decimus Iunius/Persius Flaccus, Aulus: D. Junii Juvenalis & Auli Persii Flacci Satyrae ...cum veteris scholiastae & variorum commentariis ; Amstelaedami 1684 [Wetstenius]

AmsterdamEstré, J. G. F.: Horatiana Prosopographeia; Amstelodami 1846 [Fred. Muller]

AmsterdamPlautus, Titus Maccius: Comoediae superstites XX; Amsterdam 1652 []

AmsterdamOvidius Naso, Publius/Farnaby, Thomas: Metamorphoseon libri XV.; Amstelodamum 1655 []

AmsterdamCatullus, Gaius Valerius/Tibullus, Albius: Catullus, Tibullus, Propertius, Cum C. Galli Fragmentis quae exstant ...; Amsterodami 1630 [Ianßonius]

AmsterdamOvidius Naso, Publius/Farnaby, Thomas: Pub. Ovidii Nasonis Metamorphoseon Libri XV. ...; Amstelodami 1696 [Jansson-Waesberg]

AmsterdamOvidius Naso, Publius/Burman, Pieter: P. Ovidii Nasonis Opera; Amstaelodami 1714 [Wetstenii]

AmsterdamPersius Flaccus, Aulus/Bond, John: Satyrae sex; Amstelodamum 1650 []

AmsterdamPropertius, Sextus: Libri IV elegia XIRecensuit et illustravit P. Hofman Peerlkamp. Edidit et praefatus est J. C. G. Boot ; Amstelodami 1865 [C. G. van der Post]

AmsterdamPlautus, Titus Maccius/Klinkhamer, Sibout Cornelis: Querolus sive Aululariaincerti auctoris comoedia togata ; Amstelodami 1829 [Gartman]

AmsterdamPropertius, Sextus/Longchamps, Pierre de: Elegies de Properce; Amstelodamum u.a. 1772 []

AmsterdamPlautus, Titus Maccius/Limiers, Henri P. de: Les Oeuvres De PlauteEn Latin Et En François ; Amsterdam (1719) [La Compagnie]

AmsterdamOvidius Naso, Publius/Burman, Pieter: P. Ovidii Nasonis Opera; Amstaelodami 1713 [Wetstenii]

AmsterdamOvidius Naso, Publius: Opera omnia; Amstelodamum 1713 []

AmsterdamPlautus, Titus Maccius/Limiers, Henri P. de: Les Oeuvres De PlauteEn Latin Et En François ; Amsterdam (1719) [La Compagnie]

AmsterdamPlautus, Titus Maccius/Limiers, Henri P. de: Les Oeuvres De PlauteEn Latin Et En François ; Amsterdam (1719) [La Compagnie]

AmsterdamPlautus, Titus Maccius/Limiers, Henri P. de: Les Oeuvres De PlauteEn Latin Et En François ; Amsterdam (1719) [La Compagnie]

AmsterdamStamkart, Johannes Adrianus: Commentarius in Plauti, Mostellariam ...; Amstelodami 1858 [J. C. A. Sulpke]

AmsterdamPlautus, Titus Maccius/Limiers, Henri P. de: Les Oeuvres De PlauteEn Latin Et En François ; Amsterdam (1719) [La Compagnie]

AmsterdamHuschke, Immanuel Gottlieb: Epistola critica in Propertium ...Accedunt nonnulla in Catullum et Tibullum ; Amstelodamum 1792 [Hengst]

AmsterdamJuynboll, Theodoor Willem Jan/Roorda, Taco: Orientalia; Amstelodamum (1846) [Müller]

AmsterdamVergilius Maro, Publius/Vondel, Joost van den: P. Virgilius Maroos Wercken; Amsterdam 1659 []

AmsterdamTerentius Afer, Publius/Heinsius, Daniel: Comoediae sex; Amstelodamum 1651 []

AmsterdamValerius Flaccus Setinus Balbus, Gaius/Heinsius, Nicolaas: Argonauticon; Amstelodamum 1680 []

AmsterdamVergilius Maro, Publius/Farnaby, Thomas: Publii Virgilii Maronis Opera; Amsterodamum [ca. 1652] [Janssonius]

AmsterdamMartialis, Marcus Valerius/Schrijver, Pieter: M. Val. Martialis; Amstelodamum 1621 [Janßon]

AmsterdamDu Ryer, André: L' Alcoran De Mahomet; Amsterdam 1734 [Mortier]

AmsterdamMatthes, Benjamin F.: Proeve eener makassaarsche vertaling des Korans ...; Amsterdam [ 1856] [Müller]

AmsterdamHoratius Flaccus, Quintus/Peerlkamp, Petrus Hofman: Carmina; Amstelodami 1862 [Muller]

AmsterdamOvidius Naso, Publius/Vollenhoven, Jan M. van: Proeven eener vrye navolging van eenige stukken uit de ...; Amsterdam (1809) [Immerzeel]

AmsterdamOvidius Naso, Publius/Vollenhoven, Jan M. van: Proeven eener vrye navolging van eenige stukken uit de ...; Amsterdam (1809) [Immerzeel]

AmsterdamOvidius Naso, Publius/Valentijn, Abraham: Alle de Werken; Amsterdam (1697) []

AmsterdamOvidius Naso, Publius/Vollenhoven, Jan M. van: Proeven eener vrye navolging van eenige stukken uit de ...; Amsterdam (1809) [Immerzeel]

AmsterdamSilius Italicus, Tiberius Catius Asconius: De secundo bello Punico; Amsterdamum 1628 [Janssonius]

AmsterdamHomerus/Manuel <Moschopulus>: Iliadis libri 1 et 2; Amsterdamum 1702 []

AmsterdamTibullus, Albius/Longchamps, Pierre de: Élégies de Tibulle; Amsterdam u.a. 1776 [Morin]

AmsterdamSeneca, Lucius Annaeus <Philosophus>: L. Annaei Senecae et aliorum tragoediae, Serio emendatae ...; Amsterodamum 1636 [Janßonius]

AmsterdamVergilius Maro, Publius/Farnaby, Thomas: Opera; Amstelodamum 1650 []

AmsterdamTerentius Afer, Publius/Heinsius, Daniel: Comoediae sex; Amstelodamum 1669 []

AmsterdamHoratius Flaccus, Quintus/Heinsius, Daniel: Quintus Horatius Flaccus; Amstelodamum 1718 [Jansson-Waesberg]

AmsterdamOvidius Naso, Publius: Ovide de l'art d'aymer avec le remede d'amour ...; Amsterdam 1751 []

AmsterdamTerentius Afer, Publius/Heinsius, Daniel: Comoediae sex; Amstelodamum 1661 []

AmsterdamVergilius Maro, Publius/Heinsius, Nicolaas: Opera; Amsterdame 1676 []

AmsterdamTerentius Afer, Publius/Heinsius, Daniel: Comoediae sex; Amstelodamum [ca. 1651] []

AmsterdamVergilius Maro, Publius/Farnaby, Thomas: Opera; Amstelodamum 1685 [Janssonio-Waesberg]

AmsterdamHesiodus: Scutum HerculisLibrorum mss. et veterum editionum lectionibus commentarioque instruxit Dav. Jac. van Lennep. Ex schedis defuncti edidit J. G. Hulleman. Praefatus est J. Geel ; Amstelodami 1854 [Joa. Müller]

AmsterdamLennep, David Jacob van: Hesiodi Theogonia; Amstelodami 1843 [Müller]

AmsterdamHomerus/Clarke, Samuel: Operum omnium quae exstant; Amstelodamum 1743 [Wetstenius]

AmsterdamHomerus/Dacier, Anne: L'Odyssée D'Homere; A Amsterdam 1717 [Aux Dêpens de la Compagnie]

AmsterdamHomerus: De Dooling van Ulisses; Amsterdam 1651 []

AmsterdamHomerus/Dacier, Anne: L'Odyssée D'Homere; A Amsterdam 1717 [Aux Dêpens de la Compagnie]

AmsterdamFeith, Everard/Stoeber, Elias: Antiquitatum Homericarum libri IV ...; Amsterodamum 1743 []

AmsterdamFeith, Everard: Antiquitates Homericaelib. IV. ; Amsterdam 1726 []

AmsterdamFeith, Everard: Antiquitates Homericaelib. IV. ; Amsterdam 1726 []

AmsterdamHomerus/Dacier, Anne: L'Odyssée D'Homere; A Amsterdam 1717 [Aux Dêpens de la Compagnie]

AmsterdamPauw, Jan Cornelis de: Philargyrii Cantabrigiensis emendationes in Menandri et Philemonie reliquias ...; Amsterdam 1711 []

AmsterdamAeschines <Socraticus>/Le Clerc, Jean: Aeschinis Socratici Dialogi tres ...; Amstelodamum 1711 []

AmsterdamAṙak'el <Davrižec'i>: Girk' patmowt'eanc'; Amsterdam 1669 []

AmsterdamHesiodus/Lennep, David Jacob van: Opera et dies; Amstelodami 1847 [Mueller]

AmsterdamMattếos <Vanandecí>/Ġowkas <VanandecXCBi>: Bnabanowt'iwn imastasirakan kam tarerabanowt'iwn or ê ban yaġags tarerac' ...; Amstelodamum 1702 []

AmsterdamTheocritus/Geel, Jacob: Carmina; Amstelodamum 1820 []

AmsterdamVergilius Maro, Publius/Segrais, Jean Regnault de: Traduction de l'Énéide; Amsterdam 1700 [Malherbe]

AmsterdamLucanus, Marcus Annaeus/Grotius, Hugo: Pharsalia; Amstelodamum 1681 []

AmsterdamGronovius, Johannes Fredericus: Lectiones Plautinae; Amstelodamum 1740 []

AmsterdamMartialis, Marcus Valerius/Collesson, Vincent: M. Valerii Martialis Epigrammata ...; Amstelodamum 1701 [Gallet]

AmsterdamLucanus, Marcus Annaeus/Masson, Pierre Toussaint: La Pharsale De Lucain; Amsterdam (1765) [Dufour]

AmsterdamHoratius Flaccus, Quintus/Vondel, Joost van den: Q. Horatius Flaccus Lierzangen En Dichtkunst ...; Amsterdam 1654 [Spillebout]

AmsterdamLucanus, Marcus Annaeus/Grotius, Hugo: Pharsalia; Amstelodamum 1714 []

AmsterdamHoratius Flaccus, Quintus/Bentley, Richard: Carmina; Amstelodamum 1719 []

AmsterdamVergilius Maro, Publius/Desfontaines, Pierre François Guyot: Les Oeuvres De Virgile; Amsterdam (1764) [Aux Depens de la Compagnie]

AmsterdamMenander/Philemon <Syracusanus>: Menandri et Philemonis reliquiae ...Graece et Latine ; Amstelodami 1709 [Lombrail]

AmsterdamIuvenalis, Decimus Iunius/Persius Flaccus, Aulus: D. Ivnii Ivvenalis et Avli Persii Flacci Satyrae ...; Amsterodami 1648 [lanßonius]

AmsterdamHarbin, George: Histoire succincte de la succession à la couronne de ...depuis le commencement de la monarchie jusques à présent ; extraite des greffes et des meilleurs historiens, avec des remarques et une carte cronologique des rois & des reines ; S.l. [Amsterdam] 1714 []

AmsterdamChevalier, Nicolas: Histoire De Guillaume III. Roi De La Grande Bretagne ...; Amsterdam 1703 [Brunel]

AmsterdamHume, David/Durey de Meinières, Octavie Guichard: Histoire D'Angleterre, Depuis L'Invasion De Jules César, Jusqu'a L'Avenement ...Six Volumes in-12 ; Amsterdam (1765) []

AmsterdamHume, David/Durey de Meinières, Octavie Guichard: Histoire D'Angleterre, Depuis L'Invasion De Jules César, Jusqu'a L'Avenement ...Six Volumes in-12 ; Amsterdam (1765) []

AmsterdamHume, David/Durey de Meinières, Octavie Guichard: Histoire D'Angleterre, Depuis L'Invasion De Jules César, Jusqu'a L'Avenement ...Six Volumes in-12 ; Amsterdam (1765) []

AmsterdamHume, David/Durey de Meinières, Octavie Guichard: Histoire D'Angleterre, Contenant La Maison De Tudor ...; Amsterdam (1763) []

AmsterdamHume, David/Durey de Meinières, Octavie Guichard: Histoire D'Angleterre, Contenant La Maison De Tudor ...; Amsterdam (1763) []

AmsterdamHume, David/Durey de Meinières, Octavie Guichard: Histoire D'Angleterre, Contenant La Maison De Tudor ...; Amsterdam (1763) []

AmsterdamHume, David/Durey de Meinières, Octavie Guichard: Histoire D'Angleterre, Contenant La Maison De Tudor ...; Amsterdam (1763) []

AmsterdamPrévost D'Exiles, Antoine François: Histoire De Guillaume Le Conquérant, Duc De Normandie Et ...; Amsterdam (1742) [Aux Depens De La Compagnie]

AmsterdamLeti, Gregorio: La Vie D'Elisabeth Reine D'Angleterre ...; Amsterdam (1695) [Desbordes]

AmsterdamLeti, Gregorio: Il Teatro Brittanico O vero Historia Della Grande Brettagna ...Cioè, dello Stato antico, e presente, Spirituale, e Temporale; Guerre Campali, e Navali, Civili, & Esterne ... ; Amsterdamo (1684) [Wolfgang]

AmsterdamDe Londres et de ses environs; Amsterdame 1788 []

AmsterdamOrléans, Pierre Joseph d': Histoire Des Revolutions D'Angleterre Depuis le commencement de la ...; Amsterdam (1714) [Mortier]

AmsterdamLe Grand, Joachim: Histoire Du Divorce De Henri VIII. Roi D'Angleterre, Et ...; Amsterdam 1763 []

AmsterdamRemarques Sur Se Manifeste Ou Memoire Sommaire ...Contenant Les raisons qui doivent obliger les Princes Conféderez Catholiques, de contribuer au rétablissement de Sa Majesté Britannique, c'est à dire, de Jacques II. cy-devant Roy de la Grande Bretagne ; Amsterdam 1697 [Lorme]

AmsterdamBonn, Andreas C.: Verhandeling over de Mastodonte of Mamout van den Otico ...; Amstelodamum 1812 []

AmsterdamCatalogus van een Verzameling van Mineralien Poss. Did. Smith ...; Amsterdam 1761 []

AmsterdamBona, Giovanni/Yownanean, Vardan: Jeṙbacowt'iwn yerkinsparownakoġ zgac'manc' Srbazanic'n harc', ew hnagownic' Imastasirac' ; Amstelodamum 1705 []

AmsterdamBellarmino, Roberto/Petreius, Theodorus: Vardapetowtíwn kŕiston'eakan ...; Amstelodamum 1667 []

AmsterdamOskan <ErewancXCBi>/Vardan <Aygekc̓i>: Girk' ašxarhac' ew aṙaspelabanowt'eac' or ê Aġowêsagirk' ...; Amsterdam 1668 []

AmsterdamKarapet <Andrianac'i>: Vardapetowt'iwn k'ristonêakan est hayoc' ...; Amstelodamum 1667 []

AmsterdamLeti, Gregorio: Historia Overo Vita Di Elisabetta, Regina D'Inghilterra, Detta Per ...; Amsterdamo (1721) [Janssonio-Waesberge]

AmsterdamŽamakargowt'iwn hasarakac' aġôt'ic' ekeġec'eac' hayastaneayc' ...; Amstelodamum 1705 []

AmsterdamSchinner, Matthaeus/Toland, John: Oratio philippica ad excitandos contra Galliam Britannos ...; Amstelodami 1709 [Wetsten]

AmsterdamOldmixon, John: La Vie d'Anne Stuart, reine de la Grand Bretagne, ...traduite de l'Anglois ; Amsterdame 1716 []

AmsterdamLeti, Gregorio: La Vie D'Elizabeth Reine D'Angleterre ...; A Amsterdam 1703 [Mortier]

AmsterdamHume, David/Durey de Meinières, Octavie Guichard: Histoire D'Angleterre, Contenant La Maison De Plantagenet ...; Amsterdam (1769) []

AmsterdamHume, David/Durey de Meinières, Octavie Guichard: Histoire D'Angleterre, Contenant La Maison De Plantagenet ...; Amsterdam (1769) []

AmsterdamHume, David/Durey de Meinières, Octavie Guichard: Histoire D'Angleterre, Contenant La Maison De Plantagenet ...; Amsterdam (1769) []

AmsterdamSchynvoet, Simon: Catalogus musaei fossilium omnis generis rarissimorum ...; [Amstelodamum] [1744] []

AmsterdamCelsius, Olof: Olavi Celsii, S. Th. D. Et Prof. Upsal. Hierobotanicon, ...; Amstelaedami (1748) [Wetstenius]

AmsterdamSwalve, Bernhardus: Pancreas Pancrene, sive Pancreatis et Succi ex eo profluentis ...; Amstelodamum 1667 [a Waesberge]

AmsterdamMorton, Richard: Richardi Morton, Med. Doct. R. Coll. Lond. Soc. & ...In Tres Tomos Distributa. I. De Phthisi. II. De Morbis Universal. Acutis. III. De Febribus Inflammatoriis. ; Amstelodami (1696) [Donati]

AmsterdamAldes, Theodorus: Dissertatio epistolica, contra D. Gulielmum Harveum ...interpolata, & tribus anatomicis observationibus, in vitulis & vaccino utero factis, auctior reddita ; Amstelodami 1667 [vanden Berge]

AmsterdamMorton, Richard: Richardi Morton, Med. Doct. R. Coll. Lond. Soc. & ...In Tres Tomos Distributa. I. De Phthisi. II. De Morbis Universal. Acutis. III. De Febribus Inflammatoriis. ; Amstelodami 1696 [Donati]

AmsterdamVerduyn, Pieter Adriaanszoon/Witsen, Nicolaus: Petri Hadriani F. Verduin Dissertatio epistolaris de nova artuum ...; Amstelaedami 1696 [Wolters]

AmsterdamWendelin, Marcus Friedrich/Schönborner, Georg von: M. Frid. Wendelini Institutionum Politicarvm Lib. III ...; Amsterodami 1654 [Lanßonius]

AmsterdamNihell, James/Solano de Luque, Francisco: Novae raraeque observationes circa variarum crisium praedictionem ex pulsu ...nullo habito respectu ad signa critica antiquorum ; Amstelaedami 1746 [Tielenburgh]

AmsterdamNeedham, Walter: Disquisitio anatomica de formato foetu ...; Amstelodami 1668 [Le Grand]

AmsterdamMarchetti, Pietro de: Petri de Marchettis Observationum medico-chirurgicarum rariorum sylloge ...; Amstelodami 1665 []

AmsterdamMoor, Bartholomaeus de: Cogitationum de instauratione medicinae libri tres ...; Amstelaedami 1695 [Borstius]

AmsterdamTrigland, Jacobus: De Principiis Humanae Cognitionis Discursus ...; Amstelodami [ca. 1700] [Tichelaer]

AmsterdamCelsius, Olof: Olavi Celsii, S. Th. D. Et Prof. Upsal. Hierobotanicon, ...; Amstelaedami (1748) [Wetstenius]

AmsterdamMiquel, Friedrich Anton Wilhelm: Flora van Nederlandsch Indië; Amsterdam [u.a.] 1855 [Van der Post]

AmsterdamMiquel, Friedrich Anton Wilhelm: Flora van Nederlandsch Indië; Amsterdam [u.a.] 1859 [Van der Post]

AmsterdamMiquel, Friedrich Anton Wilhelm: Flora van Nederlandsch Indië; Amsterdam [u.a.] 1855 [Van der Post]

AmsterdamMiquel, Friedrich Anton Wilhelm: Flora van Nederlandsch Indië; Amsterdam [u.a.] 1856 [Van der Post]

AmsterdamMiquel, Friedrich Anton Wilhelm: Flora van Nederlandsch Indië; Amsterdam [u.a.] 1856 [Van der Post]

AmsterdamCommelin, Johannes: Catalogus plantarum horti Amstelodamensis ...; Amstelodamum 1689 []

AmsterdamLivius, Titus/Freinsheim, Johann: Titi Livii Historiarum Quod Exstat ...; Amstelaedami [ca. 1710] [Wetstenius]

AmsterdamLinné, Carl von: Flora Lapponica; Amstelodamum 1737 []

AmsterdamLinné, Carl von: Fundamenta botanica; Amstelodamum 1741 []

AmsterdamLinné, Carl von: Bibliotheca botanica; Amstelodamum 1736 []

AmsterdamLinné, Carl von: Caroli Linnaei ... Fundamenta Botanica ...quae Majorum Operum Prodromi instar Theoriam Scientiae Botanices per breves Aphorismos tradunt ; Amstelodami 1736 [Schouten]

AmsterdamHaßkarl, Justus Karl: Aanteekeningen over het nut, door de Bewoners van Java ...; Amsterdam 1845 [Müller]

AmsterdamLinné, Carl von: Viridarium Cliffortianum; Amstelodamum 1737 []

AmsterdamMiquel, Friedrich Anton Wilhelm: Flora van Nederlandsch Indië; Amsterdam [u.a.] 1855 [Van der Post]

AmsterdamHall, Herman C. van: Flora Belgii septentrionalissive index plantarum indigenarum, quae hucusque in VII provinciis foederatis repertae suntlora Belgii Septentrionales ; Amsterdam 1825 [Sepp]

AmsterdamHall, Herman C. van: Flora Belgii septentrionalissive index plantarum indigenarum, quae hucusque in VII provinciis foederatis repertae suntlora Belgii Septentrionales ; Amsterdam 1832 [Sepp]

AmsterdamBüttner, David Sigismund August: Enumeratio methodica plantarum ...; Amstelaedamum [1750] []

AmsterdamHales, Stephen/Clercq, Pieter le: Groeijende Weegkunde: Of bericht van eenige weegkundige Ondervindingen over ...; Amstelodamum 1734 []

AmsterdamKarsten, Simon: De tetralogia tragica et didascalia Sophoclea ...lectio habita in instituti reg. belg. classe tertia ; Amstelodami 1846 [Joh. Müller]

AmsterdamPechey, John: Promptuarium Praxeos MedicaeSeu, Methodus Medendi, praescriptis celeberrimorum medicorum Londinensium concinnata. Et in ordinem Alphabeticum digesta ; Amstelodami 1694 []

AmsterdamLivius, Titus/Freinsheim, Johann: Titi Livii Historiarum Quod Exstat ...; Amstelaedami [ca. 1710] [Wetstenius]

AmsterdamMiquel, Friedrich Anton Wilhelm: Flora van Nederlandsch Indië; Amsterdam [u.a.] 1860 [Van der Post]

AmsterdamGrimberg, Nicolaus: Nicolai Grimbergh Observationes medicae ...quae cum magna industria per aliquot annos ab eo collectae & conscriptae sunt ; Amstelodami 1689 [Waesberg]

AmsterdamAgathemerus <Geographus>/Tennulius, Samuel: Compendiariae geographiae expositiones ...; Amstelodamum 1671 []

AmsterdamArrianus, Flavius/Blankaart, Nikolaas: Arriani Ars tacticacum interpretibus latinis et notis ; Amsterdamum 1683 []

AmsterdamArrianus, Flavius/Blankaart, Nikolaas: Arriani Ars tacticacum interpretibus latinis et notis ; Amsterdamum 1683 []

AmsterdamRoorda, Taco: Javaansche brieven, berigten, verslagen, verzoekschriften, bevelschriften, proclamaties, publicaties, contracten, ...; Amsterdam 1845 [Joh. Müller]

AmsterdamIckstatt, Johann Adam von: Disquisitio De Capitulorum Metropolitanorum Et Cathedralium Archi- Et Episcopatuum ...; Amstelodami 1764 [Gaum]

AmsterdamGuericke, Otto von/Schott, Kaspar: Ottonis De Guericke Experimenta Nova (ut vocantur) Magdeburgica De ...; Amstelodami 1672 [Apud Joannem Janssonium à Waesberge//Janssonius à Waesberge//]

AmsterdamAppianus/Tollius, Alexander: Appianu Alexandreōs Rōmaika; Amstelodami 1670 [Waesberge & Someren]

AmsterdamAppianus/Tollius, Alexander: Appianu Alexandreōs Rōmaika; Amstelodami 1670 [Waesberge & Someren]

AmsterdamOskan <ErewancXCBi>/Vardan <Aygekc̓i>: Girk' ašxarhac' ew aṙaspelabanowt'eac' or ê Aġowêsagirk' ...; Amsterdam 1668 []

AmsterdamMiquel, Frederik Anton Willem: Sumatra, seine Pflanzenwelt und deren Erzeugnisse ...; Amsterdam 1862 [van der Post; Leipzig: Fleischer]

AmsterdamPereboom, Cornelis: Beschryving en natuurlyke Afbeelding der Maagige ...; Amsterdam 1780 []

AmsterdamSprengel, Kurt: Curtii Sprengel historia rei herbariae ...; Amstelodami (1807) [Taberna Librariae et Artium]

AmsterdamSprengel, Kurt: Curtii Sprengel historia rei herbariae ...; Amstelodami (1808) [Taberna Librariae et Artium]

AmsterdamMontagne, Camille: Fungorum species novae surinamenses ...; [Amsterdam] [ca. 1855] []

AmsterdamOpitz, Martin: Martini Opitii Geistliche Poëmata ...; Amsterdam 1645 [[Jansson]]

AmsterdamGarcía de Saavedra, Juan: De expensis et meliorationibus tractatus ...; Amstelaedami 1655 [Ravesteyn]

AmsterdamMoréri, Louis: Le Grand Dictionaire Historique, ou le mélange curieux de ...qui contient en abregé, les vies et les actions remarquables des patriarches, ... avec leurs principaux dogmes ..., ... des empereurs ... des rois ; le tout enrichi de remarques et de recherches curieuses, ... ; Amsterdam [u.a.] 1740 [Brunel [u.a.]]

AmsterdamMoréri, Louis: Le Grand Dictionaire Historique, ou le mélange curieux de ...qui contient en abregé, les vies et les actions remarquables des patriarches, ... avec leurs principaux dogmes ..., ... des empereurs ... des rois ; le tout enrichi de remarques et de recherches curieuses, ... ; Amsterdam [u.a.] 1740 [Brunel [u.a.]]

AmsterdamCamphuysen, Dirk Rafaelszoon: Theologische werken; Amsterdam 1682 [Rieuwertsz]

AmsterdamMoréri, Louis: Le Grand Dictionaire Historique, Ou Le Mélange Curieux De ...Qui Contient ... Les Vies ... Des Patriarches, ... avec leurs principaux Dogmes, ... Le tout enrichi de Remarques et de Recherches curieuses, ... ; Amsterdam 1694 [Boom & Van Someren [u.a.]]

AmsterdamMoréri, Louis: Le Grand Dictionaire Historique, Ou Le Mélange Curieux De ...Qui Contient ... Les Vies ... Des Patriarches, ... avec leurs principaux Dogmes, ... Le tout enrichi de Remarques et de Recherches curieuses, ... ; Amsterdam 1694 [Boom & Van Someren [u.a.]]

AmsterdamMoréri, Louis: Le Grand Dictionaire Historique, Ou Le Mélange Curieux De ...Qui Contient En Abregé Les Vies Et Les Actions Remarquables Des Patriarches, des Juges, des Rois des Juifs, des Papes ... Le tout enrichi de Remarques & de Recherches curieuses ... ; Amsterdam 1698 [Gallet]

AmsterdamMoréri, Louis: Le Grand Dictionaire Historique, Ou Le Mélange Curieux De ...Qui Contient En Abregé Les Vies Et Les Actions Remarquables Des Patriarches, des Juges, des Rois des Juifs, des Papes ... Le tout enrichi de Remarques & de Recherches curieuses ... ; Amsterdam 1698 [Gallet]

AmsterdamMoréri, Louis: Le Grand Dictionaire Historique, Ou Le Mélange Curieux De ...Qui Contient En Abregé Les Vies Et Les Actions Remarquables Des Patriarches, des Juges, des Rois des Juifs, des Papes ... Le tout enrichi de Remarques & de Recherches curieuses ... ; Amsterdam 1698 [Gallet]

AmsterdamRecueil des plusieurs enigmes, airs, devises et medailles ...Enrichis des Figures ; Amsterdam 1684 [de Waesberge]

AmsterdamVignola: Regel der fünff Orden von der Architectur ...; Amsterdam 1664 []

AmsterdamVignola/Le Muet, Pierre: Regel Der fünff Orden, Von der Architectur ...; Amsteldam [ca. 1670] [Visscher]

AmsterdamMoréri, Louis: Le Grand Dictionaire Historique, ou le mélange curieux de ...qui contient en abregé, les vies et les actions remarquables des patriarches, ... avec leurs principaux dogmes ..., ... des empereurs ... des rois ; le tout enrichi de remarques et de recherches curieuses, ... ; Amsterdam [u.a.] 1740 [Brunel [u.a.]]

AmsterdamLauterbach, Johann Balthasar: Abrégé de l'architecture; Amsterdam 1699 []

AmsterdamDanckerts, Justus: Moole-Boek; Amsterdam [ca. 1700] []

AmsterdamPasse, Crispijn van de: Officina Arcularia; Amstelodamum 1642 []

AmsterdamVingboons, Philips: Gronden en Afbeeldsels der voornaamste Gebauvoen ...; Amsterdam 1688 []

AmsterdamVignola: Regola delli cinque ordini d'Architettura ...; Amsterdamum 1642 []

AmsterdamPolybius/Thuillier, Vincent: Histoire de Polybeaugment. d'un suppl. ; Amsterdame 1774 [Arkstée et Merkus]

AmsterdamPolybius/Thuillier, Vincent: Histoire de Polybeaugment. d'un suppl. ; Amsterdame 1774 [Arkstée et Merkus]

AmsterdamPolybius/Thuillier, Vincent: Histoire de Polybeaugment. d'un suppl. ; Amsterdame 1774 [Arkstée et Merkus]

AmsterdamVignola/Michelangelo <Buonarroti>: Regel Der funff orden von Architectur ...; Amsterdam 1651 [Danckersz]

AmsterdamVignola/Michelangelo <Buonarroti>: Reigies Des Cinq Ordres D'Architectvre De Vignolle ...; Amsterdam 1658 [Danckerts]

AmsterdamAesopus/Morvan de Bellegarde, Jean-Baptiste: Les fables d'Esopeavec celles de Philelphe ; Amsterdam 1708 [Mortier]

AmsterdamScamozzi, Vincenzo: Het Voorbeelt der algemeene Bauwkonst ...; Amsterdam 1658 []

AmsterdamGarnier, Philippe/Donati, Luca: Gemmulae linguarum lat., gall., ital. et hisp. ...; Amsterdam 1656 []

AmsterdamGarnier, Philippe/Donati, Luca: Dialogues en quatre languesfrançoise, espagnole, italienne & allemande ; Amsterdam 1656 []

AmsterdamHoratius Flaccus, Quintus/Veen, Otto van: Emblemata Horatiana; Amstelodamum 1684 []

AmsterdamOvidius Naso, Publius: Les Métamorphoses d'Ovide; Amsterdam 1693 [Mortier]