List of Works of Gröningen

GröningenBraun, Johannes

Oratio funebris in obitum Jo. Frid. Miegii Theol. Prof. ...; Groningen 1691

GröningenKalff, Gerrit

Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1906)

GröningenKalff, Gerrit

Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1907)

GröningenKalff, Gerrit

Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1910)

GröningenKalff, Gerrit

Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1907)

GröningenKalff, Gerrit

Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1912)

GröningenKalff, Gerrit

Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1909)

GröningenKalff, Gerrit

Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1910)

GröningenLeuckfeld, Johann Georg/Reimmann, Jacob Friedrich

Kurtze Historische Nachricht von fünf und funftzig gelehrten Männern ...Welche in einer Gratulations-Epistel, An Seine Hoch-Ehr-Würden Herrn Jacob Friedrich Reimmann, Hochberühmten Theologen und höchstverdienten Superintendenten in der Stadt Hildesheim &c, Als dieselbe durch Gottes Gnade das 55te Jahr Ihres Alters glücklich und gesund zurück geleget und überlebet hatten, Nebst Anwünschung alles fernern Seegens Gottes und beständigen Wohlergehens ; Gröningen 1723

GröningenLeuckfeld, Johann Georg/Fabricius, Johann

Kurtze Historische Nachricht Von Neun und siebentzig Gelehrten Män[n]ern ...; Gröningen 1723

GröningenLeuckfeld, Johann Georg/Reimmann, Jacob Friedrich

Kurtze Historische Nachricht von fünf und funftzig gelehrten Männern ...Welche in einer Gratulations-Epistel, An Seine Hoch-Ehr-Würden Herrn Jacob Friedrich Reimmann, Hochberühmten Theologen und höchstverdienten Superintendenten in der Stadt Hildesheim &c, Als dieselbe durch Gottes Gnade das 55te Jahr Ihres Alters glücklich und gesund zurück geleget und überlebet hatten, Nebst Anwünschung alles fernern Seegens Gottes und beständigen Wohlergehens ; Gröningen 1723

GröningenGersdorf, Adolf Traugott von/Georg <Großbritannien, König, IV.>

ApologiaDas ist: Volkommene Verantwortung so Bürgermeister und Rath sampt den Viertzigern und der gantzen Burgerschaft der Stadt Emden zu entdeckung ihrer unschuldt mussen ... aufgeben ; Groningen 1602

GröningenApologiaDas ist: Volkommene Verantwortung so Bürgermeister und Rath sampt den Viertzigern und der gantzen Burgerschaft der Stadt Emden zu entdeckung ihrer unschuldt mussen ... aufgeben ; Groningen 1602

GröningenBousset, Wilhelm

Religion und Geschichte; Groningen 1912

GröningenFeringa, F.

Democratie en wetenschap door F. Feringa ...; Groningen 1873

GröningenJacob <van Maerlant>/Verdam, Jacob

Episodes uit Maerlant's Historie van Troyen ...naar het te Wissen gevonden handschrift ; Groningen 1873

GröningenKinker, Joh./Smith, Benjamin G.

Kant, Kritiek der zuivere Rede ...Proeve eener opheldering daarvan. (Kant, Kritik der reinen Vernunft. Versuch einer Erklärung derselben) ; Groningen 1872

GröningenJonckbloet, Willem J. A./Vervaux, Johannes

Geschiedenis der nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1872)

GröningenWijck, B. H. C. K. van der/Kirchmann, Julius H. von

Zielkunde(Seelenkunde) ; Groningen 1872

GröningenUitterdijk, J. Nanninga

Geschiedenis der voormalige Abdij der Bernardijnen, te Aduard ...Door J. Nanninga Uitterdijk ; Groningen (1870)

GröningenPezel, Christoph/Ammersbach, Heinrich

Stücke und Beylage darzu die Embdische Apologia sich referiret, ...Mit einer vorhergehenden kurtzen anzeigung, wie gar unbeschnitten und ohne allen schew man mit offenbarer grober unwarheit wider die Stadt Embden, zu Beschwerung und untertruckung Ihrer gerechten sachen hinein stürmen darff, und auch, was von der außgegebenen Erleuterung zu achten ; Groningen 1603

GröningenKussendrager, R. J. L./Keil, Robert

Natuur- en aardrijkskundige beschrijving van het eiland Java ...; Groningen 1841

GröningenKrabbe, Hugo/Lafargue, Paul

Die Lehre der Rechtssouveränität ...Beitrag zur Staatslehre ; Groningen 1906

GröningenLorgion, Everard Jan Diest/Martini, Friedrich Heinrich Wilhelm

Balthasar Bekker in Amsterdameen portret uit de zeventiende eeuw ; Groningen (1851)

GröningenLeuckfeld, Johann Georg/Fabricius, Johann

Kurtze Historische Nachricht Von Neun und siebentzig Gelehrten Män[n]ern ...; Gröningen 1723

GröningenMagnin, Jean Samuel/Frankenberg, Abraham vonœ

Geschiedkundig Overzigt van de Besturen, die voor de herstelling ...; Groningen 1838

GröningenHarkenroht, Jakobus I./Marchand, Prosper

Oostfriesche Oorsprongkelykheden, van alle Steden, Vlekken, Dorpen, Rivieren, enz ...uit oude boeken, verzegelingen, gedenkteekenen, ... volgens onze oudste landtaale ; Met een voorberigtende handleidinge, inlandge en buitenlandze oudheden ... aanmerkingen en 4 bladwyzers ; Groningen 1731

GröningenLulofs, Barthold H./Frankenberg, Abraham vonœ

Kort overzigt van de geschiedenis der Nederlanden, met name ...(een leidraad bij onderwijs en zelf-oefening.) ; Groningen 1837

GröningenLauts, G./Soutelande-Lindenaer, Johanna Dorothea vanœ

Geschiedenis van de Vestiging, Uitbreiding, Bloei en Verval van ...; Groningen 1866

GröningenDeusing, Anton/Leonhardi, Friedrich Gottlob

De Mandragorae pomis; Groningen 1659

GröningenDriessen, Robertus K./Siegenbeek, Matthijs

Monumenta Groningana veteris aeci inedita, of verzameling van onuitgegevene ...aanvang nemende met de vroegste tijden, en eindigende met het laatste van de veertiende eeuw ; Groningen 1830

GröningenDriessen, Robertus K./Siegenbeek, Matthijs

Monumenta Groningana veteris aeci inedita, of verzameling van onuitgegevene ...aanvang nemende met de vroegste tijden, en eindigende met het laatste van de veertiende eeuw ; Groningen 1827

GröningenLeuckfeld, Johann Georg/Reimmann, Jacob Friedrich

Kurtze Historische Nachricht von fünf und funftzig gelehrten Männern ...Welche in einer Gratulations-Epistel, An Seine Hoch-Ehr-Würden Herrn Jacob Friedrich Reimmann, Hochberühmten Theologen und höchstverdienten Superintendenten in der Stadt Hildesheim &amp;c, Als dieselbe durch Gottes Gnade das 55te Jahr Ihres Alters glücklich und gesund zurück geleget und überlebet hatten, Nebst Anwünschung alles fernern Seegens Gottes und beständigen Wohlergehens ; Gröningen 1723

GröningenPfeffel, Gottlieb Konrad/Modderman, A.

Bloemlezing uit de fabelen en vertellingen ...; Groningen 1832

GröningenLeuckfeld, Johann Georg/Fabricius, Johann

Kurtze Historische Nachricht Von Neun und siebentzig Gelehrten Män[n]ern ...; Gröningen 1723

GröningenJacques <de Longuyon>/Verwijs, Eelco

Roman van Cassamus(fragment) ; Groningen 1869

GröningenRheor, J. de/Haßkarl, Justus Karl

Het Stadboek van Groningen van het jaar 1425 ...; Groningen [ca. 1826]

GröningenVerwijs, Eelco/Fernau, Alex

Van vrouwen ende van minnemiddelnederlandsche gedichten uit de XIVde en XVde eeuw ; Groningen 1871

GröningenBrill, Willem Gerard/Miry, Karel

Van Sinte Brandane; Groningen 1871

GröningenDe Cort, Frans/Büchele, ...

Liederen; Groningen 1868

GröningenMatthes, J. C./Büchele, ...

De vier Heemskinderen; Groningen 1872

GröningenClauberg, Johann/Boot, Gerhard

Differentia inter Cartesianum et alias in Scholis usitatam Philosophiam ...; Gröningen 1680

GröningenHofstede de Groot, Petrus

Geschiedenis der broederenkerk te Groningen ...Eene bijdrage tot de geschiedenis der hervorming en der Roomschgezinde gemeente in deze stad ; Groningen 1832

GröningenStratingh, Goswin Acker/Tross, Carl Ludwig Philipp

De Dollard of geschied,- aardrijks- en natuurkundige beschrijving van ...; Groningen 1855

GröningenLaurman, Martinus Theodorus/Parode, Bruno

Museum van kerkelijke geschiedenis, en oude letterkunde ...of kleine verhandelingen over de geschiedenis van de christelijke kerk ... beneven bijdragen tot de oude grieksche, latijnsche en vaderlandsche letterkunde ; Groningen 1825

GröningenDiest Lorgion, E. J./Gordon, Thomas

De Nederduitsche hervormde Kerk en Friesland sedert hare Vestiging ...; Groningen 1848

GröningenMeijer, Gerrit J./Kleijn, A.

Nalezingen op het leven van Jezus, enz. ...Verslag van den roman van Walewein, en andere bijdragen tot de oude nederlandsche letterkunde ; Groningen 1838

GröningenLulofs, Barthold H./Kleijn, A.

Handboek van den vroegsten bloei der nederlandsche letterkunde of ...met inleidingen, aanstippingen over de spraakleer en den stijl van dien tijd, een klein woordenboek enz. ; Groningen 1845

GröningenLulofs, Barthold H.

Verhandeling over den tijd van den eerst regten aanvang ...; Groningen 1847

GröningenNolet de Brauwere van Steeland, Joannes

Vanden vos Reinaerde; Groningen 1856

GröningenHarting, P./Müller, Johann Georg

Christian Huygens in zijn leven en werken geschetst ...; Groningen 1868

GröningenAlting, Bernhard

De Pilaren Ende Peerlen Van Groningen ...Tractaet, betoonende waer op de Welvaert van in die Stadt is staende, ende waer door zy meest is geciert ; Groningen (1710)

GröningenAlting, Bernhard

Historische Lof-Rede Ter Eere Van Groningen ...; Groningen 1710

GröningenLorgion, Everard Jan Diest/Hopper, Joachim

Geschiedkundige Beschrijving der Stad Groningen ...; Groningen (1857)

GröningenDijkema, Hemmo/Robaulx de Soumoy, Aimé L. P. de

Proeve van eene Geschiedenis der Landhuishouding en Beschaving, in ...van de vroegste sporen der geschiedenis tot op onzen tijd ; met oudheid- en geschiedkundige aanteekeningen, benevens eene kaart van de provincie, aanwijzende de verschillende grondsoorten van dit gewest ; Groningen (1851)

GröningenLorgion, Everard Jan Diest/Robaulx de Soumoy, Aimé L. P. de

Geschiedkundige Beschrijving der Stad Groningen ...; Groningen (1852)

GröningenAlting, Bernhard/Trauttmansdorff-Weinsberg, Ferdinand zu

SyndicusOfte Tractaetken Over't Ambt van Syndiicquen, ende Pensionarisen ; Groningen 1710

GröningenPier la la

Korte Schets Of Dag-Verhaal Van het tegenwoordig Gedrag der ...Wegens Redres in eenige vervalle Zaaken, aanvang neemende den 9 Augustus 1748 ; Voorzien met alle de Origineele Notificatie, Publicatie en Aanspraaken, die daar van uit gekomen zyn ; Groningen 1748

GröningenDriessen, Robertus K./Estienne, Henri

Monumenta Groningana veteris aeci inedita, of verzameling van onuitgegevene ...aanvang nemende met de vroegste tijden, en eindigende met het laatste van de veertiende eeuw ; Groningen (1822)

GröningenDuykerius, Johannes

Het leven van Philopateropgewiegt in Voetianische Talmeryen en groot gemaeckt in de verborgent heden der Coccejanen ; Gröningen 1691

GröningenRietstap, Johannes B.

De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren nederlandschen ...Met 3 reg.: I. van de wapenfiguren. II. van de wapenspreuken. III. van de geslachtsnamen ; Groningen 1890

GröningenKapteyn, Jacobus Cornelius

Components t and y of the proper motions and ...; Groningen 1900

GröningenDante <Alighieri>/Tommaseo, Niccolò

Articulen avec de Voogdysehap, Beheering en Bezorging van het ...Bevestigk door Raades Approbatie ; Groningen 1786

GröningenHuizinga, Jakob

Stamboek of geslachtsregister der nakomelingen van Fiepke Foppes en ...; Groningen 1887

GröningenDiest Lorgion, E. J./Orme, William

Bonifacius; Groningen 1855

GröningenSypkens, Henricus/Dornfeld, Johann Jacob

Advys van den burger representant H. Sypkens, ter nationale ...; Groningen 1797

GröningenGuerike, H. E. F./Baumblatt, Luitpold

Vriendelijke Raadgevingen aan mijne medechristenen in de hervormde Kerk ...; Groningen 1833

GröningenLeyser, Polycarp/Greuhmius, Johann Heinrich

Beschuwing van de belÿdenis des Geloofs der gereformeerde Kerken ...1618 en 1819 ; Groningen 1834

GröningenMeder, Helias/Wiedeburg, Christoph T.

Proeve van onderzoek naar het al of niet betamelijke ...; Groningen 1804

GröningenCramer von Baumgarten, Gerrit Johan Frederik/Brunck, Richard Franz Philipp

Brieven over het werkje christendom en hervorming vergeleken met ...; Groningen 1816

GröningenDijkema, Hemmo

Reizen naar, in en door Rusland ...; Groningen 1845

GröningenDijkema, Hemmo/Gumposch, Philipp Viktor

Reizen naar, in en door Rusland ...; Groningen 1849

GröningenFenema, C. H. van

Het academie-gebouw te Groningen ...; Groningen 1909

GröningenDijkema, Hemmo/Muczkowski, Antoni

Reizen naar, in en door Rusland ...; Groningen 1853

GröningenBlaupot ten Cate, S./Pierrot, Charles

De Staatszorg voor de Armen, als overeenkomstig met de ...; Groningen 1850

GröningenScherenberg, .../Tydeman, Hendrik W.

Verslag van het eerste Congres over het Armwesen gehouden ...; Groningen 1854

GröningenSitter, W. de

Korte Verhandeling over het Pauperisme in Nederland, deszelfs Oorzaken ...; Groningen 1850

GröningenSitter, W. de

De Armenverzorging in Nederland in het Verschaffen van Werk ...; Groningen 1851

GröningenJonckbloet, Willem J. A./Lalanne, Ludovic

Geschiedenis der nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1868)

GröningenLulofs, Barthold H./Jager, Arie de

Taalkundige werken; Groningen 1859

GröningenLulofs, Barthold H./Jager, Arie de

Taalkundige werken; Groningen 1857

GröningenLulofs, Barthold H./Jager, Arie de

Taalkundige werken; Groningen 1857

GröningenLulofs, Barthold H./Jager, Arie de

Taalkundige werken; Groningen 1860

GröningenLulofs, Barthold H./Jager, Arie de

Taalkundige werken; Groningen 1857

GröningenVries, Matthias/Duvergier, Jean-Baptiste

Ontwerp van een Nederlandsch Woordenboek ...Verslag der Commissie in de Vergadering van het derde Nederlandsch letterkundig Congres ... 1851 ; Groningen 1852

GröningenLulofs, Barthold H./Jager, Arie de

Taalkundige werken; Groningen 1859

GröningenMeijer, Gerrit J.

Oude Nederlandsche Spreuken en Spreekwoorden ...; Groningen 1836

GröningenLaurman, Martinus Theodorus/Gaubil, Antoine

Proeve van kleine taalkundige Bijdragen, tot beter Kennis van ...; Groningen 1822

GröningenFeith, H. O./Berossos <von Babylon>

Register van het Archief van Groningen ...Chronologisch Gedeelte ; Groningen 1855

GröningenFeith, H. O./Matthaeus, Antonius

Register van het Archief van Groningen ...Chronologisch Gedeelte ; Groningen 1853

GröningenDriessen, Robertus K./Günther, Johannes

Monumenta Groningana veteris aeci inedita, of verzameling van onuitgegevene ...aanvang nemende met de vroegste tijden, en eindigende met het laatste van de veertiende eeuw ; Groningen (1824)

GröningenLulofs, Barthold H.

Nederlandsche redekunst, of grondbeginselen van stijl en welsprekendheid voor ...; Groningen 1820

GröningenConcina, Daniele/Brouwer, Pieter Abraham Samuel van Limburg

Archief; Groningen 1856

GröningenCoenders ab Helpen, Frederik

Architectura regia II - BSB Cod.icon. 192 b ...; Groningen 1683

GröningenMencke, Gottfried Ludwig/Seyfert, Carl Andreas

Verhandelinge van den Unie, Eeuwich Verbont ende Eendracht ... ...; Groningen 1660

GröningenCollin, Hans Samuel/Schlyter, Carl J.

Decisien van den 6. Julij ende 22. Dec. 1610 ...; Groningen 1655

GröningenHarpprecht, Ferdinand Christoph/Sartorius, Johann C.

Instructie voor Lieutenant ende Hooftmannen, Mitsgaders Secretarien ende Dienaren ...; Groningen 1654

GröningenThomasius, Christian/Ludovici, Jacob Friedrich

Verscheyden definitive, uytspraecken ende Sententien ... 1597 ende 1599, ...; Groningen 1660

GröningenPappus, Petrus/Schlyter, Carl J.

Articul-Brief. Waer by eenighe Annotatien ghevoeght zijn ...; Groningen 1636

GröningenVeile, Christen Ostersen/Sapper, Johann Georg

Land-Recht der beyden Old'ambten vervatende D'olde ende nieuwe Statuten ...; Groningen 1650

GröningenAntonelli, Giovanni Carlo/Visconti, Louis

Resolutien ende Ordonnantien op het Neder-Gerichte, offte Gherichte van ...; Groningen 1623

GröningenKolderup-Rosenvinge, Janus L. A./Visconti, Louis

Conclusien mitsgaders Decisien ... over verscheiden differenten ... tusschen ...7. Aug. 1649 ende 23. Febr. 1650 ; Groningen 1650

GröningenStruve, Jakob Theodor/Christine <Schweden, Königin>

De gedenckweerdigste Voorfallen in en ontrent de Belegeringe der ...; Groningen 1673

GröningenKolderup-Rosenvinge, Janus L. A./Jón Eiríksson

Land-Recht van Hunsingo, Fyvelingo ende het Wester-quarter ...op eenen gemeynen Land-dach van den Staten der Stadt Groningen ende Omlanden gearresteert geconfirmeert ende angenomen ; Groningen 1647

GröningenBoeckler, Johann Heinrich/Jón Eiríksson

Poincten ende Conditien gemaeckt tusschen zijne Exc. ... Mauritz ...23. Jul. 1594 ; Groningen 1660

GröningenBoeckler, Johann Heinrich/Jón Eiríksson

Decisie, Reglement ende Wett ... 19. Apr. 1659, waer ...; Groningen 1659

GröningenOlivecrona, Sam. Rud. Detlof Knut

Forme ende Maniere waer nae de Penningen van de ...; Groningen 1661

GröningenOlivecrona, Sam. Rud. Detlof Knut

Sententie ofte decisie by ... de Staten Generael ... ...; Groningen 1650

GröningenCampagnola, Bartolommeo

Placcaet Resolutie, Generale Ordonnantie, mitsgaders Ordre van Verpachtinge ende ...; Groningen 1661

GröningenCampagnola, Bartolommeo

Sententien ofte Decisien, op ende over diversche differenten ... ...7. Aug. 1649 ; Groningen 1649

GröningenSchlyter, Carl J.

Ordonnantie op de Forme van procederen in Civile ende ...Vor het Krijghs Gerecht binnen Groeningen ; Groningen 1635

GröningenOrlando, Diego/Chioccarelli, Bartolomeo

Ordre waer nae geprocedeert sal werden in Revisie vande ...; Groningen 1655

GröningenKatharina <Russland, Zarin, II.>/Tatiščev, Michael

Conclusien by Stadt ende Lande respective genomen, met die ...... den 24 Julij 1640 ; Groningen 1652

GröningenEngels, R./Schelkle, Dominikus

Geloofs-Roemde Leer der Regtvaardiging door Geloof in Jezus beschouwd, in het licht van Gods Woord als de Hooftwaarheid des Evangeliums ... ; Groningen (1842)

GröningenEngels, R./Doederlein, Johann Christoph

Geloofs-Roemde Leer der Regtvaardiging door Geloof in Jezus beschouwd, in het licht van Gods Woord als de Hooftwaarheid des Evangeliums ... ; Groningen (1837)

GröningenEngels, R./Doederlein, Johann Christoph

Geloofs-Roemde Leer der Regtvaardiging door Geloof in Jezus beschouwd, in het licht van Gods Woord als de Hooftwaarheid des Evangeliums ... ; Groningen (1835)

GröningenRahusen, Reinhard/Marées, Johann Friedrich de

Messias herders last het Volk des Heeren te weiden ...Betoogt in een Afscheids-Reden van de Mennoniten Gemeinte te Enchuisen over Micha 7. vs. 14. d. 9. Oct. 1763 ... ; Groningen 1765

GröningenRahusen, Reinhard/Marées, Johann Friedrich de

Het gode betamentlyk stilzwygen, in harddrukkende beproevings-wegen ...Ter gelegentheid van het Overlyden van Me-Juffrouw Catharina Rahusen Geb. v. Calcar over Klaaglied Jer. 3: vs. 28. 1. deel ; Uitges. d. 5. May 1765 ; Groningen 1766

GröningenRahusen, Reinhard/Marées, Johann Friedrich de

Het gelukkige lot der geestelyke overwinnaars door den dood ...Ter gelegentheid van het Overlyden van der Heer Jac. Dav. Vissering In leven oudste Diacon van de Mennoniten Gem. te Lehr over Philippensen 1. vs. 21. 2. deel d. 26. Jan. 1766 ; Groningen 1766

GröningenTresling, Tjalling Petrus/Windheim, Christian Ernst von

De warven en de Hoofdmannen-Kamer, of het voormalige Provincial ...; Groningen 1839

GröningenCoenders van Helpen, Frederik

Architectura regia I - BSB Cod.icon. 192 a ...; Groningen 1683

GröningenFeith, Hendrikus O./Karl <Geldern, Provinz, Herzog>

Selwerder Landregt van Karel van Gelre, van Louwmaand 1529, ...; Groningen 1846

GröningenDiephuis, Gerhardus/Redfield, Isaac F.

Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1857

GröningenDiephuis, Gerhardus/Chitty, Joseph

Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1859

GröningenDiephuis, Gerhardus/Chitty, Joseph

Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1858

GröningenDiephuis, Gerhardus/Chitty, Joseph

Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1859

GröningenDiephuis, Gerhardus

Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1858

GröningenDiephuis, Gerhardus

Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1857

GröningenDiephuis, Gerhardus

Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1856

GröningenDiephuis, Gerhardus/Solon, ...

Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1859

GröningenDiephuis, Gerhardus

Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1859

GröningenMasman, H. Uden/Marpurg, Friedrich Wilhelm

De nieuwe kerkelijke reglementen, uitgevaardigd door de Algemeene Synode ...; Groningen 1858

GröningenTeenstra, M. D./Bonne, Rigobert

Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen ...voor beschaafde lezers uit alle standen uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost-en West-Indië geput ; Groningen (1848)

GröningenTeenstra, M. D./Bonne, Rigobert

Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen ...voor beschaafde lezers uit alle standen uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost-en West-Indië geput ; Groningen (1846)

GröningenTeenstra, M. D./Bonne, Rigobert

Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen ...voor beschaafde lezers uit alle standen uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost-en West-Indië geput ; Groningen (1850)

GröningenTeenstra, M. D./Bonne, Rigobert

Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen ...voor beschaafde lezers uit alle standen uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost-en West-Indië geput ; Groningen (1849)

GröningenTeenstra, M. D./Bonne, Rigobert

Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen ...voor beschaafde lezers uit alle standen uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost-en West-Indië geput ; Groningen [1847]

GröningenTeenstra, M. D./Bonne, Rigobert

Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen ...voor beschaafde lezers uit alle standen uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost-en West-Indië geput ; Groningen (1851)

GröningenBevervoorde, ... van

De Historie van Slenner-Hincke ...Ofte een kluchtige Vertellinga van een Westpheelschen Bueren Soons Vojagie na Hollant, met de Graszwade: Voorts van syn Lantlaup, Hellenvaurt, und Jufferen-Hylick ; [Lustspiel] ; Groningen 1719

GröningenMaundrell, Henry/Oostkamp, Jan Antonie

Een reisje van elf weken en vijf dagen van ...door de voornamste gewesten en steden van Syrië en Palestina ; Met pl. ; Groningen 1831

GröningenLulofs, Barthold H./Vischer, Ludwig Friedrich

Reistogtje met de stoomboot naar Hamburg in den zamer ...in een gemeenzamen briefstijl beschreven, en met onderscheidene letterkundige aanmerkingen ... ; Met platen ; Groningen (1827)

GröningenLulofs, Barthold H./Petermann, August

Reistogtje met de stoomboot naar Hamburg in den zamer ...in een gemeenzamen briefstijl beschreven, en met onderscheidene letterkundige aanmerkingen ... ; Met platen ; Groningen (1828)

GröningenMuurling, Willem

Practische Godgeleerdheid, of beschouwing van de Evangeliebediening voornamelijk in ...een Handboek bij de Academische Lessen ; Groningen (1851)

GröningenAndreae, Daniel H./Schneller, Konrad [Dargestellte Person]œ

Verantwoording der Classis van't Westerkwartier voor de gereformeerde Kerk ...; Groningen 1800

GröningenAndreae, Daniel H./Schneller, Konrad [Dargestellte Person]œ

Deœ zogenaamde Verantwoording der Classis van het Westerquartier ... ...; Groningen 1800

GröningenWesterhoff, R./Zallinger zum Thurn, Jakob Anton vonœ

Oudheidkundige verhandeling en aanteekeningen betrekkelijk de kleine rookpijpjes, waaruit, ...Eene bijdrage tot de geschiedenis van het pijpenmaken en rooken. (Mit zwei Tafeln) ; Groningen 1860

GröningenHofstede de Groot, Petrus/Hupfeld, Hermann

Deœ Groninger godgeleerden in hunne eigenaardigheid ...Toespraak aan zijne vroegere en tegenwoordige leerlingen, na vervulde vijfentwintigjarige hoogleeraarsbediening ; Groningen 1855

GröningenDiest Lorgion, E. J.

Hubertus DuifhuisEen tafereel uit den tijd der Kerkhervorming ; Groningen 1854

GröningenChristell, Johann Martin/Fridrich, Karl Julius

Christendom en Hervorming vergeleken met den Protestantschen Kerkstand byzonder ...; Groningen 1816

GröningenTeenstra, M. D./Bonne, Rigobert

Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen ...voor beschaafde lezers uit alle standen uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost-en West-Indië geput ; Groningen (1852)

GröningenAppelius, Johannes C./Gratz, Lorenz Clemens

Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen Dienst, den voornamen ...; Groningen 1763

GröningenAppelius, Johannes C./Calmet, Augustin

Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen Dienst, den voornamen ...; Groningen 1762

GröningenGorter, D. S./Kluge, Johann Daniel

De theologie van Pr. J. H. Scholten getoetst, ten ...; Groningen 1858

GröningenChevallier, Paulus/Haid, Herenäus

Eenœ zestal van Kerkelyke Redevoeringen, over zommige algemeene gronden ...; Groningen 1770

GröningenBrouwer, Pieter Abraham Samuel van Limburg/Haren, Onno Zwier van

Diophanes; Groningen (1838)

GröningenHall, Herman C. van

Geschiedenis van de verwoestingen door de Rupsen in het ...; Groningen 1829

GröningenBrouwer, Pieter Abraham Samuel van Limburg/Ammon, Christoph Friedrich von

Proeve over de zedelijke schoonheid der poëzij van Sophocles ...; Groningen 1832

GröningenBrouwer, Pieter Abraham Samuel van Limburg/Dindorf, Wilhelm

Proeve over de zedelijke schoonheid der poëzij van Euripides ...; Groningen 1833

GröningenSonstral, J. H.

Geschiedenis van het Husitismus van zijn oorsprong in de ...; Groningen 1862

GröningenGrevelink, P. W. Alstorphius

Het belang van het aannemen van het beginsel van ...; Groningen 1843

GröningenBrix, Alexander/Tonnies, Peter Dietrich Wilhelm

Ondersoek op het recht van naderkoop zo als het ...; Groningen 1770

GröningenMeijer, Gerrit J./Kriegel, Abraham

Het leven van JezusEen nederlandsch handschrift uit de 13. eeuw ; Groningen 1835

GröningenLauts, G./Soutelande-Lindenaer, Johanna Dorothea van

Geschiedenis van de Vestiging, Uitbreiding, Bloei en Verval van ...; Groningen 1852 - 57

GröningenFeith, H. O.

Register van het Archief van Groningen ...Chronologisch Gedeelte ; Groningen 1865

GröningenFeith, H. O./Blanchemain, Prosper

Register van het Archief van Groningen ...Chronologisch Gedeelte ; Groningen 1856

GröningenFeith, H. O./Blanchemain, Prosper

Register van het Archief van Groningen ...Chronologisch Gedeelte ; Groningen 1857

GröningenHofstede de Groot, Petrus/Faust, Johann Michael

Behoort de Staat het christelyk beginsel in het lager ...; Groningen 1846

GröningenJorissen, Théod./Lefèvre, Jean

De Omwenteling van 1813Bijdragen tot de Geschiedenis der Revolutie, met inleiding en aanteekeningen, Uitgegeven door Theod. Jorissen ; Groningen 1867

GröningenHofstede de Groot, Petrus/Horn, Caspar

Zyn afzonderlyke Scholen voor de verschillen de Kerckge noot-schappen ...Mededeelingen en Opmerkingen van P. Hofstede de Groot ; Groningen 1844

GröningenJorissen, Théod./Ideler, Julius Ludwig

De Omwenteling van 1813Bijdragen tot de Geschiedenis der Revolutie, met inleiding en aanteekeningen, Uitgegeven door Theod. Jorissen ; Groningen 1867

GröningenLauts, G./Ideler, Julius Ludwig

Geschiedenis van de Vestiging, Uitbreiding, Bloei en Verval van ...; Groningen 1852 - 57

GröningenLauts, G./Ventura, Lorenzo

Geschiedenis van de Vestiging, Uitbreiding, Bloei en Verval van ...; Groningen 1852 - 57

GröningenLauts, G.

Geschiedenis van de Vestiging, Uitbreiding, Bloei en Verval van ...; Groningen 1859 - 60

GröningenMagnin, Jean Samuel

Geschiedkundig Overzigt van de Besturen, die voor de herstelling ...; Groningen 1839

GröningenLauts, G./Hofdijk, Willem J.

Geschiedenis van de Vestiging, Uitbreiding, Bloei en Verval van ...; Groningen 1866

GröningenMagnin, Jean Samuel/Hofdijk, Willem J.

Geschiedkundig Overzigt van de Besturen, die voor de herstelling ...; Groningen 1847

GröningenMagnin, Jean Samuel/Rehfues, Philipp Joseph von

Geschiedkundig Overzigt van de Besturen, die voor de herstelling ...; Groningen 1850

GröningenNoue, Arsène de

Missive van eenige heeren predikanten in de provincie Groningen ...; Groningen 1859

GröningenLulofs, Barthold H./Ideler, Julius Ludwig

Kort overzigt van de geschiedenis der Nederlanden, met name ...(een leidraad bij onderwijs en zelf-oefening.) ; Groningen 1835

GröningenMagnin, Jean Samuel

Geschiedkundig Overzigt van de Besturen, die voor de herstelling ...; Groningen 1842

GröningenRengers Van ten Post, Johan/Reichmeister, F.

Werken van den Ommelander edelman Johan Rengers Van ten ...uitgegeven door Mr. H. O. Feith ; Groningen 1852 - 53

GröningenRengers Van ten Post, Johan/Leo, Johann Bernhard

Werken van den Ommelander edelman Johan Rengers Van ten ...uitgegeven door Mr. H. O. Feith ; Groningen 1852 - 53

GröningenDijkema, Hemmo

Proeve van eene Geschiedenis der Landhuishouding en Beschaving, in ...van de vroegste sporen der geschiedenis tot op onzen tijd ; met oudheid- en geschiedkundige aanteekeningen, benevens eene kaart van de provincie, aanwijzende de verschillende grondsoorten van dit gewest ; Groningen (1851)

GröningenRengers Van ten Post, Johan

Werken van den Ommelander edelman Johan Rengers Van ten ...uitgegeven door Mr. H. O. Feith ; Groningen 1852 - 53

GröningenWal, Johan de/Metternich, Wolf von

Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden van Drenthe ...; Groningen 1842

GröningenAlting, Bernhard/Comba, Augustinus

SyndicusOfte Tractaetken Over't Ambt van Syndiicquen, ende Pensionarisen ; Groningen 1710

GröningenFeith, H. O./Campan, Charles-Alcée

Register van het Archief van Groningen ...Chronologisch Gedeelte ; Groningen 1858

GröningenFeith, H. O./Lefèvre, Jean

Register van het Archief van Groningen ...Chronologisch Gedeelte ; Groningen 1854

GröningenBerthold, Christian/Boscán, Juan

Kronyk van Groningen ene Ommelanden ...; Groningen 1743

GröningenLauts, G./Lueder, August Ferdinand

Geschiedenis van de Vestiging, Uitbreiding, Bloei en Verval van ...; Groningen 1859 - 60

GröningenJonckbloet, Willem Jozef Andries/Michel, Francisque

Etude sur le Roman de Renart; Groningen 1863

GröningenSwinderen, Theodorus van/Meyer, Friedrich Albrecht Anton

Index rerum naturalium, quae conservantur in Museo Academico Groningano ...Naamlyst der voorwerpen van Natuurlijke Historie, welke bewaard worden in het Akademisch Museum te Groningen ; Groningen 1822

GröningenReitsma, J./Feuerbach, Ludwig

Franciscus Junius, een levensbeeld uit de eerste eeuw der ...; Groningen 1864

GröningenTroitzsch, Johann Gottlob/Villers, Charles de

De Sterren en de aarde, of gedachten over ruimte, ...Naar het Hoogduitsch ; Groningen 1860

GröningenDiest-Lorgion, E. J.

Balthasar Bekker in FranekerEeen portret uit de zeventiende eeuw ; Groningen 1848

GröningenLorgion, Everard Jan Diest

Balthasar Bekker in Amsterdameen portret uit de zeventiende eeuw ; Groningen (1851)

GröningenRosenstein, Siegmund/Möller, Johann Wilhelm

Ueber die Beziehungen zwischen Wissenschaft und Praxis in der ...Antrittsrede gehalten an der Universität zu Groningen am 8. Februar 1866 von Siegmund Rosenstein ; Groningen 1866

GröningenBrouwer, Pieter Abraham Samuel van Limburg/Nepveu, J. L. D.

Diophanes; Groningen (1838)

GröningenSonstral, J. H./Neuberg, J.

Geschiedenis van het Husitismus van zijn oorsprong in de ...; Groningen 1862

GröningenWesterhoff, R./Schuback, E. W.

Twee hoofdstukken uit de geschiedenis van ons dijkwezen; met ...; Groningen 1864

GröningenMagnin, Jean Samuel/Hugues, Markus Andreas

De voormalige Kloosters in Drenthe, geschiedkundig beschouwd ...; Groningen 1835

GröningenSonstral, J. H./Tzschirner, Heinrich Gottlieb

Geschiedenis van het Husitismus van zijn oorsprong in de ...; Groningen 1862

GröningenMagnin, J. S./Reiching, Carl Borromaeus

Overzigt der kerkelijke Geschiedenis van Drenthe ...; Groningen 1855

Search the collections

Data basis: 1.043.943 Digitized Works

Time Period

Explore

Subjects
Subjects

Our digitized works by the classic shelf number classification of the Bavarian State Library

Authors
Authors

Our digitized works alphabetically by author names

Time
Time

Our digitized works sorted by centuries and year by year

Place of publication
Place of publication

Our digitized works by place of publication

Publishing houses
Publishing houses

Our digitized works by their publishing or printing houses

V. 3.5.6.4 | 20.06.2014