List of Works of Gröningen

GröningenBraun, Johannes

Oratio funebris in obitum Jo. Frid. Miegii Theol. Prof. ...; Groningen 1691

GröningenKalff, Gerrit

Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1906)

GröningenKalff, Gerrit

Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1907)

GröningenKalff, Gerrit

Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1910)

GröningenKalff, Gerrit

Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1907)

GröningenKalff, Gerrit

Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1912)

GröningenKalff, Gerrit

Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1909)

GröningenKalff, Gerrit

Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1910)

GröningenLeuckfeld, Johann Georg/Reimmann, Jacob Friedrich [Widmungsempfaenger]

Kurtze Historische Nachricht von fünf und funftzig gelehrten Männern ...Welche in einer Gratulations-Epistel, An Seine Hoch-Ehr-Würden Herrn Jacob Friedrich Reimmann, Hochberühmten Theologen und höchstverdienten Superintendenten in der Stadt Hildesheim &c, Als dieselbe durch Gottes Gnade das 55te Jahr Ihres Alters glücklich und gesund zurück geleget und überlebet hatten, Nebst Anwünschung alles fernern Seegens Gottes und beständigen Wohlergehens ; Gröningen 1723

GröningenLeuckfeld, Johann Georg/Fabricius, Johann

Kurtze Historische Nachricht Von Neun und siebentzig Gelehrten Män[n]ern ...; Gröningen 1723

GröningenLeuckfeld, Johann Georg/Reimmann, Jacob Friedrich [Widmungsempfaenger]

Kurtze Historische Nachricht von fünf und funftzig gelehrten Männern ...Welche in einer Gratulations-Epistel, An Seine Hoch-Ehr-Würden Herrn Jacob Friedrich Reimmann, Hochberühmten Theologen und höchstverdienten Superintendenten in der Stadt Hildesheim &c, Als dieselbe durch Gottes Gnade das 55te Jahr Ihres Alters glücklich und gesund zurück geleget und überlebet hatten, Nebst Anwünschung alles fernern Seegens Gottes und beständigen Wohlergehens ; Gröningen 1723

GröningenApologiaDas ist: Volkommene Verantwortung so Bürgermeister und Rath sampt den Viertzigern und der gantzen Burgerschaft der Stadt Emden zu entdeckung ihrer unschuldt mussen ... aufgeben ; Groningen 1602

GröningenApologiaDas ist: Volkommene Verantwortung so Bürgermeister und Rath sampt den Viertzigern und der gantzen Burgerschaft der Stadt Emden zu entdeckung ihrer unschuldt mussen ... aufgeben ; Groningen 1602

GröningenBousset, Wilhelm

Religion und Geschichte; Groningen 1912

GröningenFeringa, F.

Democratie en wetenschap door F. Feringa ...; Groningen 1873

GröningenJacob <van Maerlant>/Verdam, Jacob

Episodes uit Maerlant's Historie van Troyen ...naar het te Wissen gevonden handschrift ; Groningen 1873

GröningenKinker, Joh.

Kant, Kritiek der zuivere Rede ...Proeve eener opheldering daarvan. (Kant, Kritik der reinen Vernunft. Versuch einer Erklärung derselben) ; Groningen 1872

GröningenJonckbloet, Willem Jozef Andries

Geschiedenis der nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1872)

GröningenWijck, B. H. C. K. van der

Zielkunde(Seelenkunde) ; Groningen 1872

GröningenUitterdijk, J. Nanninga

Geschiedenis der voormalige Abdij der Bernardijnen, te Aduard ...Door J. Nanninga Uitterdijk ; Groningen (1870)

GröningenPezel, Christoph

Stücke und Beylage darzu die Embdische Apologia sich referiret, ...Mit einer vorhergehenden kurtzen anzeigung, wie gar unbeschnitten und ohne allen schew man mit offenbarer grober unwarheit wider die Stadt Embden, zu Beschwerung und untertruckung Ihrer gerechten sachen hinein stürmen darff, und auch, was von der außgegebenen Erleuterung zu achten ; Groningen 1603

GröningenKussendrager, R. J. L.

Natuur- en aardrijkskundige beschrijving van het eiland Java ...; Groningen 1841

GröningenKrabbe, Hugo

Dieœ Lehre der Rechtssouveränität ...Beitrag zur Staatslehre ; Groningen 1906

GröningenLorgion, Everard Jan Diest

Balthasar Bekker in Amsterdameen portret uit de zeventiende eeuw ; Groningen (1851)

GröningenLeuckfeld, Johann Georg/Fabricius, Johann

Kurtze Historische Nachricht Von Neun und siebentzig Gelehrten Män[n]ern ...; Gröningen 1723

GröningenMagnin, Jean Samuel

Geschiedkundig Overzigt van de Besturen, die voor de herstelling ...; Groningen 1838

GröningenHarkenroht, Jakobus I.

Oostfriesche Oorsprongkelykheden, van alle Steden, Vlekken, Dorpen, Rivieren, enz ...uit oude boeken, verzegelingen, gedenkteekenen, ... volgens onze oudste landtaale ; Met een voorberigtende handleidinge, inlandge en buitenlandze oudheden ... aanmerkingen en 4 bladwyzers ; Groningen 1731

GröningenLulofs, Barthold H.

Kort overzigt van de geschiedenis der Nederlanden, met name ...(een leidraad bij onderwijs en zelf-oefening.) ; Groningen 1837

GröningenLauts, G.

Geschiedenis van de Vestiging, Uitbreiding, Bloei en Verval van ...; Groningen 1866

GröningenDeusing, Anton

De Mandragorae pomis; Groningen 1659

GröningenDriessen, Robertus K.

Monumenta Groningana veteris aeci inedita, of verzameling van onuitgegevene ...aanvang nemende met de vroegste tijden, en eindigende met het laatste van de veertiende eeuw ; Groningen 1830

GröningenDriessen, Robertus K.

Monumenta Groningana veteris aeci inedita, of verzameling van onuitgegevene ...aanvang nemende met de vroegste tijden, en eindigende met het laatste van de veertiende eeuw ; Groningen 1827

GröningenLeuckfeld, Johann Georg/Reimmann, Jacob Friedrich [Widmungsempfaenger]

Kurtze Historische Nachricht von fünf und funftzig gelehrten Männern ...Welche in einer Gratulations-Epistel, An Seine Hoch-Ehr-Würden Herrn Jacob Friedrich Reimmann, Hochberühmten Theologen und höchstverdienten Superintendenten in der Stadt Hildesheim &c, Als dieselbe durch Gottes Gnade das 55te Jahr Ihres Alters glücklich und gesund zurück geleget und überlebet hatten, Nebst Anwünschung alles fernern Seegens Gottes und beständigen Wohlergehens ; Gröningen 1723

GröningenPfeffel, Gottlieb Konrad/Modderman, A.

Bloemlezing uit de fabelen en vertellingen ...; Groningen 1832

GröningenLeuckfeld, Johann Georg/Fabricius, Johann

Kurtze Historische Nachricht Von Neun und siebentzig Gelehrten Män[n]ern ...; Gröningen 1723

GröningenJacques <de Longuyon>/Verwijs, Eelco

Roman van Cassamus(fragment) ; Groningen 1869

GröningenRheor, J. de

Het Stadboek van Groningen van het jaar 1425 ...; Groningen [ca. 1826]

GröningenVerwijs, Eelco [Hrsg.]

Van vrouwen ende van minnemiddelnederlandsche gedichten uit de XIVde en XVde eeuw ; Groningen 1871

GröningenBrill, Willem Gerard

Van Sinte Brandane; Groningen 1871

GröningenDe Cort, Frans

Liederen; Groningen 1868

GröningenMatthes, J. C.

De vier Heemskinderen; Groningen 1872

GröningenClauberg, Johann

Differentia inter Cartesianum et alias in Scholis usitatam Philosophiam ...; Gröningen 1680

GröningenHofstede de Groot, Petrus

Geschiedenis der broederenkerk te Groningen ...Eene bijdrage tot de geschiedenis der hervorming en der Roomschgezinde gemeente in deze stad ; Groningen 1832

GröningenStratingh, Goswin Acker

Deœ Dollard of geschied,- aardrijks- en natuurkundige beschrijving van ...; Groningen 1855

GröningenLaurman, Martinus Theodorus

Museum van kerkelijke geschiedenis, en oude letterkunde ...of kleine verhandelingen over de geschiedenis van de christelijke kerk ... beneven bijdragen tot de oude grieksche, latijnsche en vaderlandsche letterkunde ; Groningen 1825

GröningenDiest Lorgion, E. J.

De Nederduitsche hervormde Kerk en Friesland sedert hare Vestiging ...; Groningen 1848

GröningenMeijer, Gerrit J.

Nalezingen op het leven van Jezus, enz. ...Verslag van den roman van Walewein, en andere bijdragen tot de oude nederlandsche letterkunde ; Groningen 1838

GröningenLulofs, Barthold H.

Handboek van den vroegsten bloei der nederlandsche letterkunde of ...met inleidingen, aanstippingen over de spraakleer en den stijl van dien tijd, een klein woordenboek enz. ; Groningen 1845

GröningenLulofs, Barthold H.

Verhandeling over den tijd van den eerst regten aanvang ...; Groningen 1847

GröningenVanden vos Reinaerde; Groningen 1856

GröningenHarting, P.

Christian Huygens in zijn leven en werken geschetst ...; Groningen 1868

GröningenAlting, Bernhard

Deœ Pilaren Ende Peerlen Van Groningen ...Tractaet, betoonende waer op de Welvaert van in die Stadt is staende, ende waer door zy meest is geciert ; Groningen (1710)

GröningenAlting, Bernhard

Historische Lof-Rede Ter Eere Van Groningen ...; Groningen 1710

GröningenLorgion, Everard Jan Diest

Geschiedkundige Beschrijving der Stad Groningen ...; Groningen (1857)

GröningenDijkema, Hemmo

Proeve van eene Geschiedenis der Landhuishouding en Beschaving, in ...van de vroegste sporen der geschiedenis tot op onzen tijd ; met oudheid- en geschiedkundige aanteekeningen, benevens eene kaart van de provincie, aanwijzende de verschillende grondsoorten van dit gewest ; Groningen (1851)

GröningenLorgion, Everard Jan Diest

Geschiedkundige Beschrijving der Stad Groningen ...; Groningen (1852)

GröningenAlting, Bernhard

SyndicusOfte Tractaetken Over't Ambt van Syndiicquen, ende Pensionarisen ; Groningen 1710

GröningenKorte Schets Of Dag-Verhaal Van het tegenwoordig Gedrag der ...Wegens Redres in eenige vervalle Zaaken, aanvang neemende den 9 Augustus 1748 ; Voorzien met alle de Origineele Notificatie, Publicatie en Aanspraaken, die daar van uit gekomen zyn ; Groningen 1748

GröningenDriessen, Robertus K.

Monumenta Groningana veteris aeci inedita, of verzameling van onuitgegevene ...aanvang nemende met de vroegste tijden, en eindigende met het laatste van de veertiende eeuw ; Groningen (1822)

GröningenDuykerius, Johannes

Het leven van Philopateropgewiegt in Voetianische Talmeryen en groot gemaeckt in de verborgent heden der Coccejanen ; Gröningen 1691

GröningenRietstap, Johannes B.

De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren nederlandschen ...Met 3 reg.: I. van de wapenfiguren. II. van de wapenspreuken. III. van de geslachtsnamen ; Groningen 1890

GröningenKapteyn, Jacobus Cornelius

Components t and y of the proper motions and ...; Groningen 1900

GröningenArticulen avec de Voogdysehap, Beheering en Bezorging van het ...Bevestigk door Raades Approbatie ; Groningen 1786

GröningenHuizinga, Jakob

Stamboek of geslachtsregister der nakomelingen van Fiepke Foppes en ...; Groningen 1887

GröningenDiest Lorgion, E. J.

Bonifacius; Groningen 1855

GröningenSypkens, Henricus

Advys van den burger representant H. Sypkens, ter nationale ...; Groningen 1797

GröningenVriendelijke Raadgevingen aan mijne medechristenen in de hervormde Kerk ...; Groningen 1833

GröningenBeschuwing van de belÿdenis des Geloofs der gereformeerde Kerken ...1618 en 1819 ; Groningen 1834

GröningenMeder, Helias

Proeve van onderzoek naar het al of niet betamelijke ...; Groningen 1804

GröningenCramer von Baumgarten, Gerrit Johan Frederik

Brieven over het werkje christendom en hervorming vergeleken met ...; Groningen 1816

GröningenDijkema, Hemmo

Reizen naar, in en door Rusland ...; Groningen 1845

GröningenDijkema, Hemmo

Reizen naar, in en door Rusland ...; Groningen 1849

GröningenFenema, C. H. van

Het academie-gebouw te Groningen ...; Groningen 1909

GröningenDijkema, Hemmo

Reizen naar, in en door Rusland ...; Groningen 1853

GröningenBlaupot ten Cate, S.

De Staatszorg voor de Armen, als overeenkomstig met de ...; Groningen 1850

GröningenVerslag van het eerste Congres over het Armwesen gehouden ...; Groningen 1854

GröningenSitter, W. deœ

Korte Verhandeling over het Pauperisme in Nederland, deszelfs Oorzaken ...; Groningen 1850

GröningenSitter, W. deœ

Deœ Armenverzorging in Nederland in het Verschaffen van Werk ...; Groningen 1851

GröningenJonckbloet, Willem Jozef Andries

Geschiedenis der nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1868)

GröningenLulofs, Barthold H./Jager, Arie deœ

Taalkundige werken; Groningen 1859

GröningenLulofs, Barthold H./Jager, Arie deœ

Taalkundige werken; Groningen 1857

GröningenLulofs, Barthold H./Jager, Arie deœ

Taalkundige werken; Groningen 1857

GröningenLulofs, Barthold H./Jager, Arie deœ

Taalkundige werken; Groningen 1860

GröningenLulofs, Barthold H./Jager, Arie deœ

Taalkundige werken; Groningen 1857

GröningenVries, Matthias

Ontwerp van een Nederlandsch Woordenboek ...Verslag der Commissie in de Vergadering van het derde Nederlandsch letterkundig Congres ... 1851 ; Groningen 1852

GröningenLulofs, Barthold H./Jager, Arie deœ

Taalkundige werken; Groningen 1859

GröningenMeijer, Gerrit J.

Oude Nederlandsche Spreuken en Spreekwoorden ...; Groningen 1836

GröningenLaurman, Martinus Theodorus

Proeve van kleine taalkundige Bijdragen, tot beter Kennis van ...; Groningen 1822

GröningenFeith, H. O.

Register van het Archief van Groningen ...Chronologisch Gedeelte ; Groningen 1855

GröningenFeith, H. O.

Register van het Archief van Groningen ...Chronologisch Gedeelte ; Groningen 1853

GröningenDriessen, Robertus K.

Monumenta Groningana veteris aeci inedita, of verzameling van onuitgegevene ...aanvang nemende met de vroegste tijden, en eindigende met het laatste van de veertiende eeuw ; Groningen (1824)

GröningenLulofs, Barthold H.

Nederlandsche redekunst, of grondbeginselen van stijl en welsprekendheid voor ...; Groningen 1820

GröningenCoenders ab Helpen, Frederik

Architectura regia II - BSB Cod.icon. 192 b ...; Groningen 1683

GröningenVerhandelinge van den Unie, Eeuwich Verbont ende Eendracht ... ...; Groningen 1660

GröningenDecisien van den 6. Julij ende 22. Dec. 1610 ...; Groningen 1655

GröningenInstructie voor Lieutenant ende Hooftmannen, Mitsgaders Secretarien ende Dienaren ...; Groningen 1654

GröningenVerscheyden definitive, uytspraecken ende Sententien ... 1597 ende 1599, ...; Groningen 1660

GröningenPappus, Petrus

Articul-Brief. Waer by eenighe Annotatien ghevoeght zijn ...; Groningen 1636

GröningenLand-Recht der beyden Old'ambten vervatende D'olde ende nieuwe Statuten ...; Groningen 1650

GröningenResolutien ende Ordonnantien op het Neder-Gerichte, offte Gherichte van ...; Groningen 1623

GröningenConclusien mitsgaders Decisien ... over verscheiden differenten ... tusschen ...7. Aug. 1649 ende 23. Febr. 1650 ; Groningen 1650

GröningenDeœ gedenckweerdigste Voorfallen in en ontrent de Belegeringe der ...; Groningen 1673

GröningenLand-Recht van Hunsingo, Fyvelingo ende het Wester-quarter ...op eenen gemeynen Land-dach van den Staten der Stadt Groningen ende Omlanden gearresteert geconfirmeert ende angenomen ; Groningen 1647

GröningenPoincten ende Conditien gemaeckt tusschen zijne Exc. ... Mauritz ...23. Jul. 1594 ; Groningen 1660

GröningenDecisie, Reglement ende Wett ... 19. Apr. 1659, waer ...; Groningen 1659

GröningenForme ende Maniere waer nae de Penningen van de ...; Groningen 1661

GröningenSententie ofte decisie by ... de Staten Generael ... ...; Groningen 1650

GröningenPlaccaet Resolutie, Generale Ordonnantie, mitsgaders Ordre van Verpachtinge ende ...; Groningen 1661

GröningenSententien ofte Decisien, op ende over diversche differenten ... ...7. Aug. 1649 ; Groningen 1649

GröningenOrdonnantie op de Forme van procederen in Civile ende ...Vor het Krijghs Gerecht binnen Groeningen ; Groningen 1635

GröningenOrdre waer nae geprocedeert sal werden in Revisie vande ...; Groningen 1655

GröningenConclusien by Stadt ende Lande respective genomen, met die ...... den 24 Julij 1640 ; Groningen 1652

GröningenEngels, R.

Geloofs-Roemde Leer der Regtvaardiging door Geloof in Jezus beschouwd, in het licht van Gods Woord als de Hooftwaarheid des Evangeliums ... ; Groningen (1842)

GröningenEngels, R.

Geloofs-Roemde Leer der Regtvaardiging door Geloof in Jezus beschouwd, in het licht van Gods Woord als de Hooftwaarheid des Evangeliums ... ; Groningen (1837)

GröningenEngels, R.

Geloofs-Roemde Leer der Regtvaardiging door Geloof in Jezus beschouwd, in het licht van Gods Woord als de Hooftwaarheid des Evangeliums ... ; Groningen (1835)

GröningenRahusen, Reinhard

Messias herders last het Volk des Heeren te weiden ...Betoogt in een Afscheids-Reden van de Mennoniten Gemeinte te Enchuisen over Micha 7. vs. 14. d. 9. Oct. 1763 ... ; Groningen 1765

GröningenRahusen, Reinhard

Hetœ gode betamentlyk stilzwygen, in harddrukkende beproevings-wegen ...Ter gelegentheid van het Overlyden van Me-Juffrouw Catharina Rahusen Geb. v. Calcar over Klaaglied Jer. 3: vs. 28. 1. deel ; Uitges. d. 5. May 1765 ; Groningen 1766

GröningenRahusen, Reinhard

Het gelukkige lot der geestelyke overwinnaars door den dood ...Ter gelegentheid van het Overlyden van der Heer Jac. Dav. Vissering In leven oudste Diacon van de Mennoniten Gem. te Lehr over Philippensen 1. vs. 21. 2. deel d. 26. Jan. 1766 ; Groningen 1766

GröningenTresling, Tjalling Petrus

De warven en de Hoofdmannen-Kamer, of het voormalige Provincial ...; Groningen 1839

GröningenCoenders van Helpen, Frederik

Architectura regia I - BSB Cod.icon. 192 a ...; Groningen 1683

GröningenFeith, Hendrikus O./Karl <Geldern, Provinz, Herzog>

Selwerder Landregt van Karel van Gelre, van Louwmaand 1529, ...; Groningen 1846

GröningenDiephuis, Gerhardus

Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1857

GröningenDiephuis, Gerhardus

Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1859

GröningenDiephuis, Gerhardus

Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1858

GröningenDiephuis, Gerhardus

Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1859

GröningenDiephuis, Gerhardus

Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1858

GröningenDiephuis, Gerhardus

Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1857

GröningenDiephuis, Gerhardus

Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1856

GröningenDiephuis, Gerhardus

Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1859

GröningenDiephuis, Gerhardus

Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1859

GröningenMasman, H. Uden

Deœ nieuwe kerkelijke reglementen, uitgevaardigd door de Algemeene Synode ...; Groningen 1858

GröningenTeenstra, M. D.

Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen ...voor beschaafde lezers uit alle standen uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost-en West-Indië geput ; Groningen (1848)

GröningenTeenstra, M. D.

Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen ...voor beschaafde lezers uit alle standen uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost-en West-Indië geput ; Groningen (1846)

GröningenTeenstra, M. D.

Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen ...voor beschaafde lezers uit alle standen uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost-en West-Indië geput ; Groningen (1850)

GröningenTeenstra, M. D.

Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen ...voor beschaafde lezers uit alle standen uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost-en West-Indië geput ; Groningen (1849)

GröningenTeenstra, M. D.

Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen ...voor beschaafde lezers uit alle standen uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost-en West-Indië geput ; Groningen [1847]

GröningenTeenstra, M. D.

Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen ...voor beschaafde lezers uit alle standen uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost-en West-Indië geput ; Groningen (1851)

GröningenBevervoorde, ... vanœ

Deœ Historie van Slenner-Hincke ...Ofte een kluchtige Vertellinga van een Westpheelschen Bueren Soons Vojagie na Hollant, met de Graszwade: Voorts van syn Lantlaup, Hellenvaurt, und Jufferen-Hylick ; [Lustspiel] ; Groningen 1719

GröningenMaundrell, Henry/Oostkamp, Jan Antonie

Een reisje van elf weken en vijf dagen van ...door de voornamste gewesten en steden van Syrië en Palestina ; Met pl. ; Groningen 1831

GröningenLulofs, Barthold H.

Reistogtje met de stoomboot naar Hamburg in den zamer ...in een gemeenzamen briefstijl beschreven, en met onderscheidene letterkundige aanmerkingen ... ; Met platen ; Groningen (1827)

GröningenLulofs, Barthold H.

Reistogtje met de stoomboot naar Hamburg in den zamer ...in een gemeenzamen briefstijl beschreven, en met onderscheidene letterkundige aanmerkingen ... ; Met platen ; Groningen (1828)

GröningenMuurling, Willem

Practische Godgeleerdheid, of beschouwing van de Evangeliebediening voornamelijk in ...een Handboek bij de Academische Lessen ; Groningen (1851)

GröningenVerantwoording der Classis van't Westerkwartier voor de gereformeerde Kerk ...; Groningen 1800

GröningenDe zogenaamde Verantwoording der Classis van het Westerquartier ... ...; Groningen 1800

GröningenWesterhoff, R.

Oudheidkundige verhandeling en aanteekeningen betrekkelijk de kleine rookpijpjes, waaruit, ...Eene bijdrage tot de geschiedenis van het pijpenmaken en rooken. (Mit zwei Tafeln) ; Groningen 1860

GröningenHofstede de Groot, Petrus

De Groninger godgeleerden in hunne eigenaardigheid ...Toespraak aan zijne vroegere en tegenwoordige leerlingen, na vervulde vijfentwintigjarige hoogleeraarsbediening ; Groningen 1855

GröningenTeenstra, M. D.

Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen ...voor beschaafde lezers uit alle standen uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost-en West-Indië geput ; Groningen (1852)

GröningenAppelius, Johannes C.

Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen Dienst, den voornamen ...; Groningen 1763

GröningenAppelius, Johannes C.

Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen Dienst, den voornamen ...; Groningen 1762

GröningenGorter, D. S.

Deœ theologie van Pr. J. H. Scholten getoetst, ten ...; Groningen 1858

GröningenChevallier, Paulus

Eenœ zestal van Kerkelyke Redevoeringen, over zommige algemeene gronden ...; Groningen 1770

GröningenBrouwer, Pieter Abraham Samuel van Limburg

Diophanes; Groningen (1838)

GröningenHall, Herman C. vanœ

Geschiedenis van de verwoestingen door de Rupsen in het ...; Groningen 1829

GröningenBrouwer, Pieter Abraham Samuel van Limburg

Proeve over de zedelijke schoonheid der poëzij van Sophocles ...; Groningen 1832

GröningenBrouwer, Pieter Abraham Samuel van Limburg

Proeve over de zedelijke schoonheid der poëzij van Euripides ...; Groningen 1833

GröningenSonstral, J. H.

Geschiedenis van het Husitismus van zijn oorsprong in de ...; Groningen 1862

GröningenGrevelink, P. W. Alstorphius

Hetœ belang van het aannemen van het beginsel van ...; Groningen 1843

GröningenOndersoek op het recht van naderkoop zo als het ...; Groningen 1770

GröningenMeijer, Gerrit J.

Hetœ leven van JezusEen nederlandsch handschrift uit de 13. eeuw ; Groningen 1835

GröningenLauts, G.

Geschiedenis van de Vestiging, Uitbreiding, Bloei en Verval van ...; Groningen 1852 - 57

GröningenFeith, H. O.

Register van het Archief van Groningen ...Chronologisch Gedeelte ; Groningen 1865

GröningenFeith, H. O.

Register van het Archief van Groningen ...Chronologisch Gedeelte ; Groningen 1856

GröningenFeith, H. O.

Register van het Archief van Groningen ...Chronologisch Gedeelte ; Groningen 1857

GröningenHofstede de Groot, Petrus

Behoort de Staat het christelyk beginsel in het lager ...; Groningen 1846

GröningenJorissen, Théod.

Deœ Omwenteling van 1813Bijdragen tot de Geschiedenis der Revolutie, met inleiding en aanteekeningen, Uitgegeven door Theod. Jorissen ; Groningen 1867

GröningenHofstede de Groot, Petrus

Zyn afzonderlyke Scholen voor de verschillen de Kerckge noot-schappen ...Mededeelingen en Opmerkingen van P. Hofstede de Groot ; Groningen 1844

GröningenJorissen, Théod.

Deœ Omwenteling van 1813Bijdragen tot de Geschiedenis der Revolutie, met inleiding en aanteekeningen, Uitgegeven door Theod. Jorissen ; Groningen 1867

GröningenLauts, G.

Geschiedenis van de Vestiging, Uitbreiding, Bloei en Verval van ...; Groningen 1852 - 57

GröningenLauts, G.

Geschiedenis van de Vestiging, Uitbreiding, Bloei en Verval van ...; Groningen 1852 - 57

GröningenLauts, G.

Geschiedenis van de Vestiging, Uitbreiding, Bloei en Verval van ...; Groningen 1859 - 60

GröningenMagnin, Jean Samuel

Geschiedkundig Overzigt van de Besturen, die voor de herstelling ...; Groningen 1839

GröningenLauts, G.

Geschiedenis van de Vestiging, Uitbreiding, Bloei en Verval van ...; Groningen 1866

GröningenMagnin, Jean Samuel

Geschiedkundig Overzigt van de Besturen, die voor de herstelling ...; Groningen 1847

GröningenMagnin, Jean Samuel

Geschiedkundig Overzigt van de Besturen, die voor de herstelling ...; Groningen 1850

GröningenMissive van eenige heeren predikanten in de provincie Groningen ...; Groningen 1859

GröningenLulofs, Barthold H.

Kort overzigt van de geschiedenis der Nederlanden, met name ...(een leidraad bij onderwijs en zelf-oefening.) ; Groningen 1835

GröningenMagnin, Jean Samuel

Geschiedkundig Overzigt van de Besturen, die voor de herstelling ...; Groningen 1842

GröningenRengers Van ten Post, Johan

Werken van den Ommelander edelman Johan Rengers Van ten ...uitgegeven door Mr. H. O. Feith ; Groningen 1852 - 53

GröningenRengers Van ten Post, Johan

Werken van den Ommelander edelman Johan Rengers Van ten ...uitgegeven door Mr. H. O. Feith ; Groningen 1852 - 53

GröningenDijkema, Hemmo

Proeve van eene Geschiedenis der Landhuishouding en Beschaving, in ...van de vroegste sporen der geschiedenis tot op onzen tijd ; met oudheid- en geschiedkundige aanteekeningen, benevens eene kaart van de provincie, aanwijzende de verschillende grondsoorten van dit gewest ; Groningen (1851)

GröningenRengers Van ten Post, Johan

Werken van den Ommelander edelman Johan Rengers Van ten ...uitgegeven door Mr. H. O. Feith ; Groningen 1852 - 53

GröningenWal, Johan deœ

Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden van Drenthe ...; Groningen 1842

GröningenAlting, Bernhard

SyndicusOfte Tractaetken Over't Ambt van Syndiicquen, ende Pensionarisen ; Groningen 1710

GröningenFeith, H. O.

Register van het Archief van Groningen ...Chronologisch Gedeelte ; Groningen 1858

GröningenFeith, H. O.

Register van het Archief van Groningen ...Chronologisch Gedeelte ; Groningen 1854

GröningenKronyk van Groningen ene Ommelanden ...; Groningen 1743

GröningenLauts, G.

Geschiedenis van de Vestiging, Uitbreiding, Bloei en Verval van ...; Groningen 1859 - 60

GröningenJonckbloet, Willem Jozef Andries

Etude sur le Roman de Renart; Groningen 1863

GröningenSwinderen, Theodorus vanœ

Index rerum naturalium, quae conservantur in Museo Academico Groningano ...Naamlyst der voorwerpen van Natuurlijke Historie, welke bewaard worden in het Akademisch Museum te Groningen ; Groningen 1822

GröningenReitsma, J.

Franciscus Junius, een levensbeeld uit de eerste eeuw der ...; Groningen 1864

GröningenDeœ Sterren en de aarde, of gedachten over ruimte, ...Naar het Hoogduitsch ; Groningen 1860

GröningenDiest-Lorgion, E. J.

Balthasar Bekker in FranekerEeen portret uit de zeventiende eeuw ; Groningen 1848

GröningenLorgion, Everard Jan Diest

Balthasar Bekker in Amsterdameen portret uit de zeventiende eeuw ; Groningen (1851)

GröningenRosenstein, Siegmund

Ueber die Beziehungen zwischen Wissenschaft und Praxis in der ...Antrittsrede gehalten an der Universität zu Groningen am 8. Februar 1866 von Siegmund Rosenstein ; Groningen 1866

GröningenBrouwer, Pieter Abraham Samuel van Limburg

Diophanes; Groningen (1838)

GröningenSonstral, J. H.

Geschiedenis van het Husitismus van zijn oorsprong in de ...; Groningen 1862

GröningenWesterhoff, R.

Twee hoofdstukken uit de geschiedenis van ons dijkwezen; met ...; Groningen 1864

GröningenMagnin, Jean Samuel

Deœ voormalige Kloosters in Drenthe, geschiedkundig beschouwd ...; Groningen 1835

GröningenSonstral, J. H.

Geschiedenis van het Husitismus van zijn oorsprong in de ...; Groningen 1862

GröningenMagnin, J. S.

Overzigt der kerkelijke Geschiedenis van Drenthe ...; Groningen 1855

Search the collections

Data basis: 1.046.035 Digitized Works

Time Period

Context-sensitive search

Explore

Subjects
Subjects

Our digitized works by the classic shelf number classification of the Bavarian State Library

Authors
Authors

Our digitized works alphabetically by author names

Time
Time

Our digitized works sorted by centuries and year by year

Place of publication
Place of publication

Our digitized works by place of publication

Publishing houses
Publishing houses

Our digitized works by their publishing or printing houses

Latest Additions
Latest Additions

Recently digitized works, by online publication date

Latest Additions
Latest Additions

Recently digitized works, by online publication date

Latest Additions
Image Similarity

Motifs by external characteristics (colors, textures, distinctive shapes and contrasts)

V. 3.6.2 | 16.09.2014