List of works of V Praze

V PrazeViktorin Kornel <ze Všehrd>: O pravích zeme čěské knihy devatery ...Nove výd., kterež upravil a pčídavky opatrǐl Hermenegild Jirecěk ; V Praze 1874 [Spolek čes. právníků "Všehrd"]

V PrazeŽivaSborník vědecký Musea Království českého. Odbor pęírodovědecký a mathematický ; V Praze 1874 [Nákl. Musea Království čes.]

V PrazeČech, Svatopluk: Básně Svatopluka Čecha; V Praze 1874 [Urbánek]

V PrazePalacký, František: Nejnovější politické úvahy ...; v Praze 1874 [Urbánek]

V PrazeBartoš, František: O instrumentále; V Praze 1874 [Urbánek]

V PrazeSand, George: Markýz VillemerGeorge Sandové. Román. Z franc. pęeložila Bohuslava Záleská ; V Praze 1874 [Mourek]

V PrazeSlavík, František Augustin: Dějiny českého studentstva; V Praze 1874 [Akad. čtenáę. Spolk]

V PrazeJireček, Konstantin: Cesty po Bulharsku; V Praze 1888 [Matice Česká]

V PrazeMasaryk, Tomáš Garrigue: Světová revoluce za války a ve válce ...1914 - 1918 ; v Praze 1925 [Čin a Orbis]

V PrazeLupáč, Prokop: Historia o Císaři Karlovi toho jména čtvrtem, Kraĺi Českém ...Sepsańa a nove ȟvubXCAec vydańa I'éz posloupny pořadék vudXCAecuvXCA, Knízat a KraĺuvXCA slavného kraĺovstvi Ćěskehó K pětistilaté slavnosti založení Karolinských vysokých škol prazských podruhé vydana od Václava Hanka (y) Geschichte des Kaisers Karl dieses Namens des ?? , Koenig v. Böhmen. Geschrieben von Prokop Lupáč. Mit einer vollst. Reihe des böhm. Feldherrn, Fürst u. König. Zum 500 jähr. Für die Gründung der Paper Hochschule. Herausg. von Hanke ; V Praze 1848 [A. C. Kronberger]

V PrazeŠebek, František: Česká fraseologie; V Praze 1864 [Naklad. Spisovatelovým]

V PrazeKrejčí, Jan: Horopisné obrazy okolí Prazského ...Orographische Bilder aus der Umgegend von Prag ; V Praze 1857 [Bedrich Rohliček]

V PrazeZap, Karel Vladislav: Česko-moravská kronika; v Praze 1862 [Kober]

V PrazeApuleius <Madaurensis>: Amor a PsycheBájka Lucia Apuleja s pžídavkem několika jeho novel. Přeložil Jan Vondráček ; V Praze 1874 [Urbánek]

V PrazeČelakovský, František Ladislav: Všeslovanské počáteční čtení ...; V Praze 1850 [Haas]

V PrazePečirka, Josef: Passio Sanctae CatherinaeŽivot svaté Kateřiny. Legenda. V královské bibliotéce v Stokholmě objevil a vydal Josef Pečírka. K tisku zredigoval ... K. J. Erben. (Leben der hl. Katharina.) ; V Praze 1860 [Rohliček a Sievers]

V PrazeZap, Karel Vladislav: Česko-moravská kronika; v Praze 1872 [Kober]

V PrazeHerloßsohn, Karl: Herlošovy veškery spisyS původními vyobryzeními od A. Königa. /Karl Herlossohns sämtliche Werke./ ; V Praze 1870 [I. L. Kober]

V PrazeKatalog Knihovny Jednoty ku povzbuzenî průmyslu v Čechách ...Catalog der Bibliothek des Vereins zur Ermunterung des Gewerbsgeistes in Böhmen. [Prag] ; V Praze 1864 - [Jednota ku povzbuzenî průmyslu v Čechách]

V PrazeErben, Karel Jaromír: Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských ...; V Praze 1869 [Spol. pro vyd. laciných knih českých]

V PrazeŠimák, Josef V./Emler, Josef: Prameny dějin českých; V Praze 1874 [Palacký]

V PrazeKrejčí, Jan: Přírodopisný průvodce po okolí Pražském ...?? prwní. Horopisný a zeměznalocký popis. (125 p.) Naturgeschichtlicher Führer in der Umgegend von Prag ; V Praze 1854 [Naklad. spisovat]

V PrazeGindely, Antonín: Dekrety Jednoty Bratrské; V Praze 1865 [Kober]

V PrazeBartoš <Pisař>/Erben, Karel Jaromír: Bartošova kronika pražská od léta Páně 1524 až do ...; V Praze 1863 [Nakl. kněhk. Kalve, Tempsky]

V PrazePichl, Josef Bojislav: Společenský krasořečík český ...; V Praze 1852 [Pospíšil]

V PrazePichl, Josef Bojislav: Společenský krasořečík český ...; V Praze 1852 [Pospíšil]

V PrazeHanka, Waclaw: Rukopis kralodvorský, a jiné výtečnějšie národnie spěvopravne básně ...Slovně i věrně v póvodniem starém jazyku, s pripojeniem polského, južno-ruského, illyrského, krainského, hornolužického, německého i anglického prěloženie. Váceslava Hanky ; V Praze 1843 [Selbstverl.]

V PrazeTomek, Václav Vladivoj von: Děje Králowstwi českého; V Praze 1864 [Řiwnáče]

V PrazeDastich, Jos.: Filosofická PropaedeutikaSepsal Jos. Dastich ; V Praze 1867 [Skrejsovsky]

V PrazeKlicpera, Václav Kliment: Spisy Václ. Klim. Klicpery; V Praze (1863) [Kober]

V PrazeCzaykowski, Michael: KirdzaliPowěst podunajská. Z polského přelozil Frant. Pravoslav Volák. Kirdschali. Eine Geschichte von der Donau. Aus dem Polnischen übersetzt von Frant. Prawoslaw Wolák ; V Praze 1852 [Jarosl. Pospísil]

V PrazeLanger, Jaroslav: Spisy Jaroslava Langera; V Praze (1861) [Kober & Markgraf]

V PrazeKlicpera, Václav Kliment: Spisy Václ. Klim. Klicpery; V Praze (1863) [Kober]

V PrazeChocholušek, Prokop: Sebrané Spisy; v Praze 1866 [J. L. Kober]

V PrazeChocholušek, Prokop: Sebrané Spisy; v Praze 1867 [J. L. Kober]

V PrazeKlicpera, Václav Kliment: Spisy Václ. Klim. Klicpery; V Praze (1863) [Kober]

V PrazeChocholušek, Prokop: Sebrané Spisy; v Praze 1867 [J. L. Kober]

V PrazeAndersen, Hans Christian: ImprovisatorRomán z dánského přeložil J. Boh. Müller ; V Praze 1851 [Sarah. Pospisil]

V PrazeKlicpera, Václav Kliment: Spisy Václ. Klim. Klicpery; V Praze (1863) [Kober]

V PrazeKlicpera, Václav Kliment: Spisy Václ. Klim. Klicpery; V Praze 1862 [Kober]

V PrazeMalý Výbor z veškeré literatury české ...Kleine Auswahl aus der gesammten böhmischen Literatur ; V Praze 1851 [Calve]

V PrazeLanger, Jaroslav: Spisy Jaroslava Langera; V Praze (1860) [Kober & Markgraf]

V PrazeChocholušek, Prokop: Sebrané Spisy; v Praze 1867 [J. L. Kober]

V PrazeVrt'átko, Ant. Jaroslav: Rukopis KralodvorskýVydání fotografické. S úvodem, vysvětlujícím popisem a opraveným ětenim od Ant. Jaroslav Vrt'átko ; V Praze 1862 []

V PrazeKlicpera, Václav Kliment: Spisy Václ. Klim. Klicpery; V Praze (1862) [Kober]

V PrazeŠafařík, Pavel Josef [Hrsg.]: Výbor z literatury české; v Praze 1868 [Česk. Mus., Řivnáč]

V PrazeFurcha, Vincence: Básně; V Praze 1874 [Kober]

V PrazeSmetana, Josef František: Josefa Frant. Smetany Wšeobecný déjepis občanský ...; v Praze (1846) [Kronberg, Řivnáč]

V PrazePresl, Jan Svatopluk: Jana Svatopluka Presla ... počátkové rostlinosloví ...; v Praze 1848 [Řivnáč]

V PrazeJungmann, Josef Jakub: Josefa Jungmanna ... slowesnost aneb náuka o wymluwnosti prosaické, ...; v Praze 1845 [Kronberg, Řivnáč]

V PrazeSmetana, Josef František: Josefa Frant. Smetany Wšeobecný déjepis občanský ...; v Praze [1847] [Kronberg, Řivnáč]

V PrazeJungmann, Josef Jakub: Josefa Jungmanna ... sebrané spisy ...weršem i prosau ; v Praze 1841 [Kronberg, Řivnáč]

V PrazeTomička, Jana S.: Doba prwního člowěčenstwa aneb auplnější wylíčení stawu prwního pokolení ...; v Praze 1846 [Kronberg, Řivnáč]

V PrazeMark, Antonin: Antonína Marka ... Základní filosofie, logika, metafysika ...; v Praze 1844 [Kronberg, Řivnáč]

V PrazeMilton, John/Jungmann, Josef Jakub: Ztracený ráj; v Praze 1843 [Kronberg, Řivnáč]

V PrazeHarant z Polžic a Bezdružic, Kryštof: Cesta z království českého do Benátek, odtud do země ...; V Praze (1854) [Řivnáč in Komm.]

V PrazeHarant z Polžic a Bezdružic, Kryštof: Cesta z království českého do Benátek, odtud do země ...; V Praze (1855) [Řivnáč in Komm.]

V PrazeKrejčí, Jan: Obraz kveţenyNawod K poznańí prǐrozenyćh rǎdú XCArostlin. Se 48 drěvorytinami. Bild der Pflanzenwelt. Ein Führe zur Kenntniss der Botanik ; V Praze 1852 [Jarosl. Pospísǐl]

V PrazeOpiz, Philipp Maximilian: Seznam rostlin květeny české ...; V Praze 1852 [Řivnáč]

V PrazeHanka, Václav: Zbjrka neydáwněgšjch slownjků latinsko-cXCAeských ...s obsahem neznámých slow w abecednjm pořádku česko-latniským ; V Praze 1833 [Arcibiskupská Knihtiskárna]

V PrazeSmetana, Josef František: Josefa Frant. Smetany Wšeobecný déjepis občanský ...; v Praze (1846) [Kronberg, Řivnáč]

V PrazeTurgenev, Ivan S.: Stepný král LearPęeložil F. V. Říha ; V Praze 1873 [Mourek]

V PrazeWinter, Zikmund: Děje vysokých škol pražských od secessí cizích národů po ...1409-1622 ; V Praze 1897 [Nákladem české akademie císaęe Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění]

V PrazeNovák, Arne: Menzel, Boerne, Heine a počátkové kritiky mladoněmecké ...studie liter.-histor. ; V Praze 1906 [Leschinger]

V PrazeMartinovsky, Jan P.: Nápěvy písní národních v Čechách ...sbírka K. Jaromíra Erbena ; V Praze [1847] [Hoffmann]

V PrazeMartinovsky, Jan P.: Nápěvy písní národních v Čechách ...sbírka K. Jaromíra Erbena ; V Praze [1847] [Hoffmann]

V PrazeMartinovsky, Jan P.: Nápěvy písní národních v Čechách ...sbírka K. Jaromíra Erbena ; V Praze [1847] [Hoffmann]

V PrazeOrth, Jan/Sládek, František: Topograficko-statistický slovník Čech ...Čili podrobný popis všech měst, městysů, vesnic, pak zámků, dvorů, továren, mlýnů, hutí a podobných o samotě ležících stavení, jakož i všech zpustlých hradů a zaniklých osad království českého ; V Praze 1870 [Kober]

V PrazePalacký, František: Památník na oslavu stých narozenin Františka Palackého, vydávaji Kr. ...; V Praze 1898 [Matice česká]

V PrazeHerloßsohn, Karl: Herlošovy veškery spisyS původními vyobryzeními od A. Königa. /Karl Herlossohns sämtliche Werke./ ; V Praze 1873 [I. L. Kober]

V PrazeEngel, Emanuel: Básně; V Praze 1867 [E. Engel]

V PrazeJungmann, Josef: Spisy Josefa Jungmanna; V Praze 1873 [Kober]

V PrazeŠimák, Josef V./Emler, Josef: Prameny dějin českých; V Praze 1873 [Palacký]

V PrazeHanka, Waclaw: Rukopis královédvorský(Rukopis zelenohorský). Nejprvnějši ilustrované vydání. Kreslil Josef Scheiwl. Text upravil a úvody opatęil J. Koęínek ; V Praze 1873 [Kober]

V PrazeŠafaęík, Pavel Josef: Památki dęevního písemnictví jihoslovanův ...doplňky z pozůstalosti Šafaęíkovy rozmnožené ; v Praze 1873 [Nákladem B. Tempského]

V PrazeJavůrek, Jan: Brus jazyka českého; V Praze 1873 [Mourek]

V PrazeGeitler, Leopold: Starobulharská fonologieSe stálým zęetelem k jazyku litevskému ; V Praze 1873 [Mourek]

V PrazeHakl, Bohumil: Dětské hryVychovatelské pojenání se sbírkou pęíkladů, zvláště pro rodiče, národní učitele a vychovatele. Od Bohumila Hakla ; V Praze 1872 [Kober]

V PrazeŽivaSborník vědecký Musea Království českého. Odbor pęírodovědecký a mathematický ; V Praze 1871 [Nákl. Musea Království čes.]

V PrazeBorový, Klement: Jednání a dopisy konsistoęe katolické i utrakvistické ...; V Praze 1868 [Kober]

V PrazePodlaha, Antonín/Šittler, Eduard: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu milevském ...Se 187 vyobrazeními (z nichž jest 5 tab. světlotiskových,2 tab. barvotiskové a 3 zinkografické) a 8 značkaml ; V Praze 1898 [Česká akad.Císaęe Františka Josefa etc. Archaeolog.kommisse]

V PrazeMádl, Karel B.: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu kolínském ...Se 7 tab.,133 vyobrazeními a 29 značkami v textu ; V Praze 1897 [Česká akad.Císaęe Františka Josefa etc. Archaeolog.kommisse]

V PrazeMatějka, Bohumil: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu lounském ...S 3 světlotisky a 88 vyobrazeními v textu ; V Praze 1897 [Česká akad.Císaęe Františka Josefa etc. Archaeolog.kommisse]

V PrazePodlaha, Antonín/Šittler, Eduard: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu sedlčanském ...Se 4 tab.,141 vyobrazeními a 22 značkami v textu ; V Praze 1898 [Česká akad.Císaęe Františka Josefa etc. Archaeolog.kommisse]

V PrazeSchoedler, Friedrich/Jahn, Jiljí Vratislav: Schoedlerova Kniha pęírodyobsahující v sobě veškerě nauky pęírodné, zejména: fysiku, astronomii, chemii, mineralogii, geologii, botaniku, fysiologii a zoologii ... však študujícím na školach gymnasialných, ... realných, ... ; V Praze 1869 [Kober]

V PrazeMatějka, Bohumil: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Roudnickém ...Napsal Bohumil Matějka ; V Praze 1898 [Archaeologická Kommisse]

V PrazeBraniš, Josef: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu česko-budějovickém ...; V Praze 1900 [Nákladem Archaeologické Kommisse Pęi České Akad. Cisaęe Františka Josefa]

V PrazeAdámek, Karel Václav: Lid na Hlinecku; V Praze 1900 [Nákl. Archaeol. Kommisse]

V PrazeQuis, Ladislav: Z ruchuBásně Ladislava Quise ; V Praze 1872 [([Dr.:] Rohlíček a Sievers)]

V PrazeErben, Karel Jaromír: KyticeZ básní Karla Jaromíra Erbena ; V Praze 1871 [J. Pospíšil]

V PrazeJireček, Hermenegild: Slovanské právo v Čechách a na Moravě ...; V Praze 1872 [Bellmann]

V PrazeJungmann, Josef: Spisy Josefa Jungmanna; V Praze 1869 [Kober]

V PrazeKheil, Carl Peter: Německo-český slovník názvů zboží obchodního ...spolu s ohledem na názvosloví latinské ; V Praze 1864 [Calve]

V PrazePamátník na oslavu Padesátiletého Panovnického Jubilea Jeho Veličenstva Čísaęe ...[Franz Joseph I.] Vēdecký a Umělecký Rozvoj v Národě Českém 1848 - 1898. Vydala Česka Akademie Cisaęe Františka Josefa pro Vědy, Slovesnost a Umění ; v Praze 1898 [Nákladem České Akademie]

V PrazeSchoedler, Friedrich/Jahn, Jiljí Vratislav: Schoedlerova Kniha pęírodyobsahující v sobě veškerě nauky pęírodné, zejména: fysiku, astronomii, chemii, mineralogii, geologii, botaniku, fysiologii a zoologii ... však študujícím na školach gymnasialných, ... realných, ... ; V Praze 1870 [Kober]

V PrazeHálek, Vítězslav: Děvče z TaterVítězslav Hálek [d. i. Vincenc Hálek]. Pohorská idyla Vítězslava Hálka ; V Praze 1871 [Dattel]

V PrazeSvětlá, Karolina: SkalákSvětlá, Karolina [d. i. Johanka Rottová] Obrázek z hor od Karoliny Světlé ; V Praze 1872 [Otto]

V PrazeHavlíček, Karel: Kęest Sv. VladimíraLegenda z ruské historie. Od Karla Havlíčka Borovského. S 93 vyobraz. od E. Liśky ; V Praze [1870] [[Selbstverl.]]

V PrazeHanka, Waclaw: Rukopis kralodvorský, a jiné výtečnějšie národnie spěvopravne básně ...Slovně i věrně v póvodniem starém jazyku, s pripojeniem polského, južno-ruského, illyrského, krainského, hornolužického, německého i anglického prěloženie. Váceslava Hanky ; V Praze 1843 [Selbstverl.]

V PrazeWinaęický, Karel: Vlast'Karel Winaęický, [d.i.] Karel [Alois] Vinarický. Skládání Karla Vinaęického ; V Praze 1863 [[Dr:] Rohlíček a Sievers]

V PrazeKamarýt, Josef Vlastimil: Sebrané světské a duchovní básně Josefa Vlastimila Kamarýta s ...Josef Vlastimil Kamarýt [d.i. Josef Kamareith] Vydáva Fr. Dobromil Kamarýt ; V Praze 1867 [Grégr]

V PrazeHálek, Vítězslav: Mejrima a HusejnVítězslav Hálek [d. i. Vincenc Hálek]. Báseň od Vítězslava Hálka ; V Praze 1859 [Pospišil]

V PrazeZdobnický, František: Krotké znělky didakticko-humoristického obsahu ...František Zdobnicky [d. i. František Hajnis] Od Františka Zdobnického ; V Praze 1859 [[Dr.:] Jeęábková]

V PrazeKlicpera, Václav Kliment: Spisy Václ. Klim. Klicpery; V Praze 1862 [Kober]

V PrazeKlicpera, Václav Kliment: Spisy Václ. Klim. Klicpery; V Praze (1862) [Kober]

V PrazeKlicpera, Václav Kliment: Spisy Václ. Klim. Klicpery; V Praze (1862) [Kober]

V PrazeKęížek, Vácslav [Hrsg.]œ: Anthologie jihoslovanská s pęedcházející krátkou srovnavácí naukou o tvarech ...k usnadnění vzájemnosti Čechu a Jihoslovanů ; V Praze 1863 [Storcha]

V PrazeTumpach, Josef/Podlaha, Antonín: Dějiny a bibliografie České katolické literatury náboženské od roku ...vydáno v paměţ osmdesátiletého jubilea "Časopisu katolického duchovenstva" a padesátiletého jubilea "Dědictvi Sv. Prokopa" ; V Praze (1913) [Dědictví Sv. Prokopa]

V PrazeTumpach, Josef/Podlaha, Antonín: Dějiny a bibliografie České katolické literatury náboženské od roku ...vydáno v paměţ osmdesátiletého jubilea "Časopisu katolického duchovenstva" a padesátiletého jubilea "Dědictvi Sv. Prokopa" ; V Praze (1914) [Dědictví Sv. Prokopa]

V PrazeTumpach, Josef/Podlaha, Antonín: Dějiny a bibliografie České katolické literatury náboženské od roku ...vydáno v paměţ osmdesátiletého jubilea "Časopisu katolického duchovenstva" a padesátiletého jubilea "Dědictvi Sv. Prokopa" ; V Praze (1918) [Dědictví Sv. Prokopa]

V PrazeTumpach, Josef/Podlaha, Antonín: Dějiny a bibliografie České katolické literatury náboženské od roku ...vydáno v paměţ osmdesátiletého jubilea "Časopisu katolického duchovenstva" a padesátiletého jubilea "Dědictvi Sv. Prokopa" ; V Praze (1923) [Dědictví Sv. Prokopa]

V PrazeTumpach, Josef/Podlaha, Antonín: Dějiny a bibliografie České katolické literatury náboženské od roku ...vydáno v paměţ osmdesátiletého jubilea "Časopisu katolického duchovenstva" a padesátiletého jubilea "Dědictvi Sv. Prokopa" ; V Praze (1912) [Dědictví Sv. Prokopa]

V PrazeFaster, Otto: Divadelní listyČtrnáctidenník pro dramatické umění a literaturu. Red. a vyd. Otto Faster ; V Praze 1900 [Faster]

V PrazePerner, Jaroslav: Foraminifery vrstev Bělohorskych ...; V Praze 1897 [Nákl. České Akad. C. Františka Josefa]

V PrazePerner, Jaroslav: Foraminifery českého cenomanu ...; V Praze 1892 [Nákl. Č. Akad.]

V PrazePočta, Philipp: O mechovkách z korycanských vrstev pod Kaňkem u Kutné ...; V Praze 1892 [Akad.]

V PrazePeęina, Frantisek Jaroslav: Slavín(Pantheon) ; sbírka podobizen, autografů a životopisů prědnich mužů československých ; V Praze 1871 [Bartel]

V PrazePeęina, Frantisek Jaroslav: Slavín(Pantheon) ; sbírka podobizen, autografů a životopisů prědnich mužů československých ; V Praze 1871 [Bartel]

V PrazeTieftrunk, Karel: Odpor stavův českých proti Ferdinandovi I. l. 1547 ...; V Praze 1872 [Řivnáč]

V PrazePeęina, Frantisek Jaroslav: Slavín(Pantheon) ; sbírka podobizen, autografů a životopisů prědnich mužů československých ; V Praze 1871 [Bartel]

V PrazePamětní kniha oslavě padesátiletého jubilea chorvátského státního jazyka ...V zlaté Praze, dne 18. dubna 1898. [Auch m. d. serbokroat. Tit.:] Spomen knjiga u proslavu 50 godišnjeg jubileja hrvatskog državnog jezika ; V Praze 1898 [Nákl. Výboru pro poęád. chorv. slavnosti]

V PrazeComenius, Johann Amos/Martini, Samuel: Jana Amosa Komenského na spis proti jednotě bratrské od ...; V Praze 1898 [Nakl. Česke Akad. C. F. Josefa pro Vedy, Slovesnost a Umeni]

V PrazeComenius, Johann Amos/Novák, Jan V.: Theatrum universitatis rerumz rukopisu podávají Jan V. Novák a Adolf Patera ; V Praze 1897 [Nákl. Česke Akad. Císaęe Františka Josefa]

V PrazeKalousek, Josef: České státní právoHistoricky vykládá ... ; V Praze 1871 [Skrejšovský]

V PrazeSolaę, Jeronym Jan Nep.: Dějepis Hradce Králové n. Labem a biskupství hradeckého ...; V Praze 1870 []

V PrazeBorový, Klement: Jednání a dopisy konsistoęe katolické i utrakvistické ...; V Praze 1869 [Kober]

V PrazeGindely, Anton: Dějiny českého povstáníléta 1618 ; v Praze 1870 [Tempsky]

V PrazeSolaę, Jeronym Jan Nep.: Dějepis Hradce Králové n. Labem a biskupství hradeckého ...; V Praze 1870 []

V PrazeVeselý, Antonín: Medicinská Rus.; V Praze 1894 [Nákl. fondu Šlchova pęi Č. Akad.]

V PrazeŠolin, Josef: Theorie plnostěnných nosníků obloukových o dvou opěrách ...Česká Akademie císaęe Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v Praze, Fęída II. S 5 lithografovanýmitabulkami. Pęedloženo dne 11.prosince 1891 ; V Praze 1892 [Nákladem České Akademie]

V PrazeHerloßsohn, Karl: Herlošovy veškery spisyS původními vyobryzeními od A. Königa. /Karl Herlossohns sämtliche Werke./ ; V Praze 1870 [I. L. Kober]

V PrazeHerloßsohn, Karl: Herlošovy veškery spisyS původními vyobryzeními od A. Königa. /Karl Herlossohns sämtliche Werke./ ; V Praze 1871 [I. L. Kober]

V PrazeHerloßsohn, Karl: Herlošovy veškery spisyS původními vyobryzeními od A. Königa. /Karl Herlossohns sämtliche Werke./ ; V Praze 1870 [I. L. Kober]

V PrazeHugo, Victor: BídníciSepsal Viktor Hugo. Z franc. pęelož. V. Vávra-Haštalský. /&quot;Misérables&quot; - tschechisch./ ; v Praze 1864 [I. L. Kober]

V PrazeHugo, Victor: BídníciSepsal Viktor Hugo. Z franc. pęelož. V. Vávra-Haštalský. /&quot;Misérables&quot; - tschechisch./ ; v Praze 1863 [I. L. Kober]

V PrazeHerloßsohn, Karl: Herlošovy veškery spisyS původními vyobryzeními od A. Königa. /Karl Herlossohns sämtliche Werke./ ; V Praze 1868 [I. L. Kober]

V PrazeHugo, Victor: BídníciSepsal Viktor Hugo. Z franc. pęelož. V. Vávra-Haštalský. /&quot;Misérables&quot; - tschechisch./ ; v Praze 1863 [I. L. Kober]

V PrazeHerloßsohn, Karl: Herlošovy veškery spisyS původními vyobryzeními od A. Königa. /Karl Herlossohns sämtliche Werke./ ; V Praze 1868 [I. L. Kober]

V PrazeHerloßsohn, Karl: Herlošovy veškery spisyS původními vyobryzeními od A. Königa. /Karl Herlossohns sämtliche Werke./ ; V Praze 1872 [I. L. Kober]

V PrazeHerloßsohn, Karl: Herlošovy veškery spisyS původními vyobryzeními od A. Königa. /Karl Herlossohns sämtliche Werke./ ; V Praze 1871 [I. L. Kober]

V PrazeHerloßsohn, Karl: Herlošovy veškery spisyS původními vyobryzeními od A. Königa. /Karl Herlossohns sämtliche Werke./ ; V Praze 1870 [I. L. Kober]

V PrazeHerloßsohn, Karl: Herlošovy veškery spisyS původními vyobryzeními od A. Königa. /Karl Herlossohns sämtliche Werke./ ; V Praze 1871 [I. L. Kober]

V PrazeHerloßsohn, Karl: Herlošovy veškery spisyS původními vyobryzeními od A. Königa. /Karl Herlossohns sämtliche Werke./ ; V Praze 1871 [I. L. Kober]

V PrazeHerloßsohn, Karl: Herlošovy veškery spisyS původními vyobryzeními od A. Königa. /Karl Herlossohns sämtliche Werke./ ; V Praze 1871 [I. L. Kober]

V PrazeHerloßsohn, Karl: Herlošovy veškery spisyS původními vyobryzeními od A. Königa. /Karl Herlossohns sämtliche Werke./ ; V Praze 1870 [I. L. Kober]

V PrazeHerloßsohn, Karl: Herlošovy veškery spisyS původními vyobryzeními od A. Königa. /Karl Herlossohns sämtliche Werke./ ; V Praze 1871 [I. L. Kober]

V PrazeHerloßsohn, Karl: Herlošovy veškery spisyS původními vyobryzeními od A. Königa. /Karl Herlossohns sämtliche Werke./ ; V Praze 1872 [I. L. Kober]

V PrazeSchmitt, Anton Prokop: Obrazy starožitných staveb v Čechách ...Kreslenédle prírody a leptané Vydává Antonin Prokop Schmitt. Abbildungen der Banalterthümer in Böhmen. Nach der Natur gezeichnet und in Stahl geätzt. Herausgegeben von Anton Prokop Schmitt. [Umschlagtitel.] ; v Praze 1864 [Nákladem vydavatelovým]

V PrazeRichter, Prokop: Schwanthalerovi pęi výstavě soch Pęemysla Otokara II. a Královny ...; v Praze 1848 [Tiskem Knižecí Arcibuskupské Knihtiskárny]

V PrazeTadra, Ferdinand: Summa cancellariae(cancellaria Caroli IV.) ; formuláę král. kanceláęe České XIV. století ; V Praze 1895 []

V PrazeŠafaęík, Pavel Josef: Život sv. Konstantina ęečeného Cyrilla ...z rukopisu XV. století ; V Praze 1868 [Nákl. B. Tempského]

V PrazeZoubek, Frantisek J.: Život Jana Amosa Komenskéhona oslavu tęisetleté památky jeho narození ; V Praze 1892 [Otto]

V PrazeVerne, Jules: Cesta kolem měsice[(Nach] Jules Verne [u.a.] /Reise um den Mond./ ; v Praze 1870 [Spolek pro vydáváni laciných knih českých]

V PrazeBalbinus, Bohuslaus: Bohuslava Balbina Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak ...<Disseratio apologetica pro lingua slavonica praecipue bohemica.> Z. původ. spisu latin. pęel. a poznám., jakož i životopisy Balbina a Tom. Pešiny opatęil Emanuel Tonner ; v Praze 1869 [Nákl. spolku pro vyd. laciných knih českých]

V PrazeVojáček, Vácslav: Velký slovník latinsko-česko-německý ...; V Praze (1864 -) 1870 [I. L. Kober]

V PrazeSbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na ...Vydává III. Tęída česke Akademie císaęe Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Skupina (Gruppe) II. Korrespondence a cizojazyčné prameny (Correspondenz u. fremdsprachliche Quellen) ; v Praze 1908 - [Akademie.-tiskem J. Otty]

V PrazeTadra, Ferdinand: Listy Kláštera Zbraslavského ...; V Praze 1904 []

V PrazeSchulz, Václav: Pęíspěvky k dějinám moru v zemích Českých ...z let 1531 - 1746 ; V Praze 1901 []

V PrazeNováček, Vojtěch J./Hejnic, Otokar: Listáę k dějinám školství Kutnohorského ...; V Praze 1905 []

V PrazeSchulz, Václav: Soupis register soudu nejvyššího purkrabství pražského ...; V Praze 1906 []

V PrazeŠimák, Josef V.: Bohemica v Lipsku; V Praze 1907 []

V PrazeŠusta, Josef: Purkrabské Účty Panství Novohradského ...z let 1390 - 1391 ; V Praze 1909 []

V PrazeSchulz, Václav: Pęíspěvky k dějinám soudu komorního Království Českého ...; V Praze 1904 []

V PrazeNavrátil, Bohumil: Biskupství Olomoucké 1576 - 1579 a volba Stanislava Pavlovského ...; V Praze 1909 [Kr. České Společn. Náuk]

V PrazeSbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na ...Vydává III. Tęída česke Akademie císaęe Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Skupina (Gruppe) II. Korrespondence a cizojazyčné prameny (Correspondenz u. fremdsprachliche Quellen) ; v Praze 1910 - 11 [Akademie.-tiskem J. Otty]

V PrazeSbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na ...Vydává III. Tęída česke Akademie císaęe Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Skupina (Gruppe) II. Korrespondence a cizojazyčné prameny (Correspondenz u. fremdsprachliche Quellen) ; v Praze 1910 [Akademie.-tiskem J. Otty]

V PrazeNejedlý, Zdeněk: Počátky husitského zpěvu; V Praze 1907 [Král.Česká Spol. Náuk]

V PrazeSbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na ...Vydává III. Tęída česke Akademie císaęe Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Skupina (Gruppe) II. Korrespondence a cizojazyčné prameny (Correspondenz u. fremdsprachliche Quellen) ; v Praze 1908 [Akademie.-tiskem J. Otty]

V PrazeDrahé kameny z koruny svatováclavṡké čili Životy světců, blahoslavenců ...; V Praze 1871 [Nákl. Dědictví Svatojanského]

V PrazeNestor: Lětopis' NestorovaNestorův letopis ruský. Pęel. Karel Jaromír Erben ; V Praze 1867 [Řivnáč [in Komm.]]

V PrazeErben, Karel Jaromír: Dve zpěvů staroruských totiž Výpravě Igorově a Zádonstina ...s kritickými, historickými i jinými vysvětlujícími poznámkami a dolklady ; V Praze 1869 [Greger]

V PrazeŠtúr, Lʹudovít: O národních písních a pověstech plemen slovanských ...; V Praze 1853 [Řivnáč]

V PrazeŽivaSborník vědecký Musea Království českého. Odbor pęírodovědecký a mathematický ; V Praze 1871 [Nákl. Musea Království čes.]

V PrazeŽivaSborník vědecký Musea Království českého. Odbor pęírodovědecký a mathematický ; V Praze 1870 [Nákl. Musea Království čes.]

V PrazeHanka, Václav: Zbjrka neydáwněgšjch slownjků latinsko-cXCAeských ...s obsahem neznámých slow w abecednjm poęádku česko-latniským ; V Praze 1833 [Arcibiskupská Knihtiskárna]

V PrazeŽivaSborník vědecký Musea Království českého. Odbor pęírodovědecký a mathematický ; V Praze 1871 [Nákl. Musea Království čes.]

V PrazeMluvověda: SlovanskáVynato z časopisu českého Museum XXVI. Svazek 1. str. 169 ; V Praze 1852 [Tisk K. Jerábkové, vedenim J. Hlavóčka]

V PrazeŽivaSborník vědecký Musea Království českého. Odbor pęírodovědecký a mathematický ; V Praze 1870 [Nákl. Musea Království čes.]

V PrazePatisz, Jięi Gg.: Žaloby proti Tovarišstvu Ježišovu ...Sepsal Jięi Gg. Patisz. Spovolenim spisovatelovym pęeložil P. J. J. Desolda. Die Klagen gegen die Gesellschaft Jesu. Von Jięi Gg. Patisz. Mit Bewilligung des Verfassers übersetzt von Desolda ; V Praze 1867 [H. K. J. Satow]

V PrazeČelakovský, František Ladislav: Mudrosloví národu Slovanského ve pęíslovích ...pęipojena jest sbérka prostonárodnich Českých poXC1rekadel ; v Praze 1852 [Řivnáč]

V PrazeŠtúr, Lʹudovít: O národních písních a pověstech plemen slovanských ...; V Praze 1853 [Řivnáč]

V PrazeČelakovský, František Ladislav: Všeslovanské počáteční čtení ...; V Praze 1852 [Haas]

V PrazeČeský obzor literárníVychází 20. každého měsíce ; V Praze 1868 [Umělec. Beseda]

V PrazeČeský obzor literárníVychází 20. každého měsíce ; V Praze 1867 [Umělec. Beseda]

V PrazeJireček, Josef: Anthologie z novočeské literatury ...Za čítanku pro vyšší gymnasia sest. Josef Jireček ; V Praze 1861 [Tempský]

V PrazeJireček, Josef: Anthologie ze staré literatury ceské ...Za čítanku pro vyšší gymnasia sest. Josef Jireček ; V Praze 1860 [Tempský]

V PrazeZ akt Kr. české Společnosti nauk ...Řada VI ; V Praze 1870 [Nákl. Kr. čes. Společnosti nauk]

V PrazeSmolík, Josef: Mathematikové v Čzechách ed založení universitety Pražské ǎz do ...Část I. Od. r. 1348 - 1622 Vyňato z časopisu "Živa." (Die Mathematiker bei den Czechen von der Gründung der Universität Prag bis zum Anfang dieses Jahrhunderts. Theil I. Abgedruckt aus der Zeitschrift Ziva.) ; v Praže 1865 [Ant. Renn]

V PrazeMeliš, Emanuel Antonîn: Průvodce v oboru českých tištěných pîsnî pro jeden neb ...Em. Meliš a Jos[ef] Bergmann. <Od r. 1800 - 1862.> ; V Praze 1863 [[Selbstverl.]]

V PrazeJireček, Hermenegild: Slovanské právo v Čechách a na Moravě ...; V Praze 1863 [Bellmann]

V PrazeHanuš, Ignác Jan: Rozbor filosofie Tomáše ze Štítného ...dle rukopisu Řečí besedních\ ; v Praze 1852 [Řivnáče]

V PrazePixa, František: Františka Pixy ... Klíč štêpaęský, cili nawedení k Štěpowání ...; v Praze 1848 [Kronberg, Rivnac]

V PrazeMitrovic, Wenzeslas Vratislav vœ.: Pęíhody, jež na cestě do Carohradu a zvláště v ...S vyobrazením a životopisem spisovatele ; V Praze 1855 [Rohlíček]

V PrazeTomíček, Ján Slavomír: Jana Slawomíra Tomíčka Dēje Anglicke země ...; v Praze 1849 [Řivnáč]

V PrazeHejduk, Bedęich: Hospodáęský katechismus čili krátká náuka hospodáęská v otázkách a ...Pro nastávající rolníky ; V Praze 1863 [Novák a Vilímek]

V PrazeMalý, Jakub Josef: Dějepis národu českého; V Praze 1864 [Pospíšil]

V PrazeMalý, Jakub Josef: Dějepis národu českého; V Praze 1864 [Pospíšil]

V PrazeZap, Karel Vladislav: Česko-moravská kronika; v Praze 1868 [Kober]

V PrazeChocholušek, Prokop: Sebrané Spisy; v Praze 1866 [J. L. Kober]

Search the collections

Data basis: 1.130.231 Digitized Works

Time Period

Place of publication A-Z

Place of publication V

Venedig Venedig Verona Verona Valencia Valencia Versailles Versailles Vicenza Vicenza Vilnius Vilnius Valladolid Valladolid Vercelli Vercelli Vilna Vilna Viterbo Viterbo Villafranca Villafranca Varddhamāna Varddhamāna Varsha Varsha Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue Vienna DAustria Vienna DAustria Villefranche Villefranche Vinave dIsle à Liege Vinave dIsle à Liege Ville-Franche Ville-Franche Voronež Voronež Vevey Vevey Veldkirch Veldkirch Virduni Virduni Verdun Verdun Ville Franche Ville Franche Verden Verden Vendôme Vendôme Vaduz Vaduz Vtini Vtini Virdunum Virdunum Valparaiso Valparaiso Vin Vin Viersen Viersen Velletri Velletri Ve Vídni Ve Vídni Vtopiae Vtopiae Vitry-le-François Vitry-le-François Villingen Villingen Vatikan Vatikan Voghera Voghera Vitebsk Vitebsk Vienna dAvstria Vienna dAvstria Vaġaršapat Vaġaršapat Vlissingen Vlissingen Vladimir Vladimir Vitoria Vitoria Villach Villach Viborg Viborg Veszprém Veszprém Verviers Verviers Veldkirchii Rhaet Veldkirchii Rhaet Veldkirchen Veldkirchen Vallodolid Vallodolid vo Lvově vo Lvově Vrystadt Vrystadt Vry-stadt Vry-stadt Vltraiecti Vltraiecti Vinega Vinega Villanueva Villanueva Villa Franca Villa Franca Viduae Viduae Veurne Veurne Vesaliae Clivorum Vesaliae Clivorum Veldkirchii Veldkirchii V Skalici V Skalici Västerås Västerås Vom Moldaustrom Vom Moldaustrom Vohburg Vohburg Vlysseae Vlysseae Vinna Vinna Vilno Vilno Villemarie Villemarie Vienna d Austria Vienna d Austria Venetia / Vicenza Venetia / Vicenza Vechta Vechta Valparaiso, Santiago Valparaiso, Santiago Vallameriae Vallameriae V Písku V Písku V Lvově V Lvově V Litomyšli V Litomyšli V Hoęe Kutné V Hoęe Kutné Växjö Växjö Vtopie Vtopie Vtopia i.e. Schlettstadt Vtopia i.e. Schlettstadt Vryburch Vryburch Vrbs Deodatensi Vrbs Deodatensi Vo gradě Sv. Petra Vo gradě Sv. Petra Vjatka Vjatka Vizenza Vizenza Vindshemia Vindshemia Vincennes Vincennes Vilsbiburg Vilsbiburg Villa France Villa France Vewa, Feejee Vewa, Feejee Vetropraga Vetropraga Vesaliae u.a. Vesaliae u.a. Vervins Vervins Veritopolis Veritopolis Veracruz Veracruz Vepery near Madras Vepery near Madras Venna Venna Veldkirchensi Veldkirchensi Veglae Veglae Vdine Vdine Vaucluse u.a. Vaucluse u.a. Varšava Varšava Varese Varese Varallo Varallo Vallisoletum Vallisoletum Vallisoleti Vallisoleti Valletta Valletta Valette Valette Valcerca Valcerca Vaihingen Vaihingen Vacha Vacha V Gradci V Gradci V B. Bystrici V B. Bystrici von Jacob Buttenwieser von Jacob Buttenwieser verschiedene Provenienzen verschiedene Provenienzen vermutl. Lauingen vermutl. Lauingen v. O. u. J. v. O. u. J. v Vilni v Vilni v Mladé Boleslavi v Mladé Boleslavi v B. Štávnici v B. Štávnici in vrbe venetiarum in vrbe venetiarum Văteniĭ-de-Munte Văteniĭ-de-Munte Vöcklabruck Vöcklabruck Vviteberga Vviteberga Vryburgh Vryburgh Vrijstad Vrijstad Vrieslant Vrieslant Vreugdenstad Vreugdenstad Vreedenburgh Vreedenburgh Vrederijk-Stad Vrederijk-Stad Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Gedruck Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Gedruck Voorburg Voorburg Volterra Volterra Vologda Vologda Volkach Volkach Voigtstedt bei Artern Voigtstedt bei Artern Voigtland Voigtland Vlyssipone Vlyssipone Vlssen, im Fürstenthumb Lünenburgk Vlssen, im Fürstenthumb Lünenburgk Vitodurum Vitodurum Vitoduri Vitoduri Vitimberga Vitimberga Vitebergae Vitebergae Visê Visê Virginopoli Virginopoli Vire Vire Vindocinum Vindocinum Vindoboane Vindoboane Vindelicorum urbe Augusta Vindelicorum urbe Augusta Vindelica Augusta Vindelica Augusta Vilshofen Vilshofen Villingen vor dem Schwartzwald Villingen vor dem Schwartzwald Villeneuve Villeneuve Villefranche u.a. Villefranche u.a. Villefrance Villefrance Ville-Affranchie Ville-Affranchie Ville Franche =Amsterdam Ville Franche =Amsterdam Villa-Franca Villa-Franca Villa Sanvincentina Villa Sanvincentina Vignola Vignola Viennae ; Augustae Vind. Viennae ; Augustae Vind. Videyar Klaustri Videyar Klaustri Vicon Vicon Vici Vici Vicena Vicena Veterobudae Veterobudae Veteris Oettingae Veteris Oettingae Vetemb. Vetemb. Vesuntio Sequanorum Vesuntio Sequanorum Vesterås Vesterås Vesaliae Cliviorvm Vesaliae Cliviorvm Versellis Versellis Verneuil Verneuil Verlag von Sc̱har in Görz Druck von Haas in W Verlag von Sc̱har in Görz Druck von Haas in W Vergera Vergera Veramund Veramund Verallo u.a. Verallo u.a. Vepery Vepery Venezia ... Venezia ... Venetik Venetik Venetia Venetia Venes Venes Veneria Veneria Venepole Venepole Veneita Veneita Veliki Bečkerek Veliki Bečkerek Veldtkirch Veldtkirch Veldkürch Veldkürch Veissenburg i. Nordgau Veissenburg i. Nordgau Veicetia Veicetia Ve Lublane Ve Lublane Vaugirard Vaugirard Vauceron Vauceron Vasto Vasto Varennes Varennes Varal Varal Varadini Varadini Vanzibek Vanzibek Valognes Valognes Vallisolitum Vallisolitum Valladolidum Valladolidum Valladalid Valladalid Valeria Valeria Vaesaviae ! Vaesaviae ! VNovom-Sadě VNovom-Sadě V gradě Vieině V gradě Vieině V Rimě V Rimě V Reki V Reki V Pěsti V Pěsti V Ostroze V Ostroze V Obščežitelnoj Lavrě Počaevskoj V Obščežitelnoj Lavrě Počaevskoj V Mlětkah V Mlětkah V Ljubljani V Ljubljani V Levoči V Levoči V Klincovskom Posadě V Klincovskom Posadě V Jindřichově Hradci V Jindřichově Hradci V Jassach V Jassach V Carigrad V Carigrad V Budyšinje V Budyšinje U vojn. Sisku U vojn. Sisku U Vědni U Vědni U Velikom-Bečkereku U Velikom-Bečkereku A la Verité A la Verité
.

Explore

Subjects
Subjects

Our digitized works by the classic shelf number classification of the Bavarian State Library

Authors
Authors

Our digitized works alphabetically by author names

Time
Time

Our digitized works sorted by centuries and year by year

Place of publication
Place of publication

Our digitized works by place of publication

Publishing houses
Publishing houses

Our digitized works by their publishing or printing houses

Latest Additions
Image Similarity

Similarity of motifs by colors, textures, distinctive shapes and contrasts

Latest Additions
Latest Additions

Recently digitized works, by online publication date

zur Homepage der BSB

V. 3.8.1 | 27.10.2015