List of Works from 1672

Langellott, Joël: Joel Langelotts ... Sendschreiben an die Hochberühmte naturae curiosos: ...; Nürnberg 1672 [Felsecker]

Huygens, Constantijn <der Ältere>: Koren-BloemenNederlandsche Gedichten ; t' Amstelredam 1672 [van Ravesteyn]

Vita della beata Ludovica Albertoni Piermattei Palluzi ...; Roma [1672]

Bruni, Leonardo: Le vite di Dante et del Petrarca ...; Firenze 1672

Fabricius, Franz: M. T. Ciceronis Historia; Hamburgum 1672

Simon, Johann Georg/Jakobitz, Johann Christian: Curatorem. Diu. Absentis. De. Cuius. Vita. Dubitatur ...; [Jena] 1672 [Typis Müllerianis]

Alègre, ... d'/Villedieu, Marie Cathérine Hortense Desjardins de: Les Avantures, ou memoires de la Vie de Henriette ...; Paris (1672)

Stryk, Samuel/Brösicke, Matthias A.: Disputatio juridica solennis de dementia et melancholia ...; Francofurti ad Oderam [1672?]

Stryk, Samuel/Biccius, Christian: Schediasma de confinationead L. potest praeses 9. ff. de interd. Et releg. Et Art. 161. Nemes. Carol. ; Francofurti ad Oderam 1672 [Ernst]

Schmidel, Johann/Brocktorff, Wulff: Disputatio juridica de jure [iure] armorum et armandiarum ...; Erffurti 1672 [Dedekind & Schildknecht]

Lauremberg, Jacob Sebastian/Mitzel, Johannes: Disputatio Inauguralis De Actorum Lectione Et Relatione, Nec Non ...; Rostochii 1672 [Keil]

Melchior, Johann Michael: ... Autoritate Et Indultu Magnifici Nobilissimi & Amplissimi, Ictorum ...; Giessae Hassorum 1672 [Kargerus]

Kornmann, Heinrich: De annulo triplici: Usitato, Sponsalitio, Signatorio ...Tractatus absolutissimus, in tres partes divisus ; Lugd. Batav. 1672 [Hackii]

Sigogne, Charles Timoléon de Beauxongles de [1611]/Régnier, Mathurin [1613]: Le Cabinet Satyrique Ou Recuil Parfait des vers piquans ...Tiré Des Secrets Cabinets des Sieurs de Sigognes, Regnier, Motin, Berthelot, Maynard, & autres des plus signalés Poëtes de ce Siecle. ; [S.l.] 1672

Kirchmann, Johann: Joh. Kirchmanni Lubeccensis De Annulis Liber Singularis ...Accedunt Georgii Longi, Abrahami Gorlaei, Et Henr. Kornmanni De iisdem Tractatus absolutissimi ; Lugd. Batav. 1672 [Hackii]

Bartholin, Thomas: Th. Bartholini De Morbis Biblicis Miscellanea Medica ...; Francofurti ; Hafniae 1672 [Paulli]

Kurtzgefaßte Beschreibung ... eines Theils des jetzo wegen Frantzös. ...; Nürnberg 1672

Holland oder Beschreibung der sieben vereinigten Provinzen ...; Leipzig 1672

Summarische Beschreibung des Nider-Teutschlands ...; Nürnberg 1672

Lyncker, Nicolaus Christoph von: Nicolai Christophori Lünckeri, I.D. Profess. in Academ. Hasso-Giessena Publici ...In quo praecipue quicquid Remediorum est contra Sententias & Ausus Iudicum aliarumque Personarum Publicarum, tam Secular. quam Ecclesiasticarum, Ad genuinam Fori faciem, ex Usu Imperii, Eiusque, & cumprimis Summorum, Tribunalium ... exponitur ; Cum Uberrimo Indice ; Giessae 1672 [Karger]

Lauwer-Krans Ofte Apologie Voor de Stadhouderlijcke en oude Hollandse ...Met een bysondere reflexie Op de diensten en daden van den Heere Princen van Orangien. &c. ; Middelburgh 1672 [de Vrye]

Copie Van een Brief, Geschreven uyt Rotterdam aen N ...Behelsende in't korte 't Geene in de Vereenigde Nederlanden sedert den Jare 1648, tot den Jare 1672 voorgevallen is, raeckende de Manieren en Maximen van Regeringe en Oorspronck der tegenwoordige Onheylen, de selvige in desen Jare door de verderffelijken Oorlogh der Koningen van Vrankrijck en Engelandt overgekomen ; Rotterdam 1672 [Desiderius Erasmus]

Vivien, Nicolaas/Witt, Johan de: Catalogus Van Boecken, In de Byblioteque van Mr. Jan ...; [den Haag] [1672]

Waerachtigh Verhael, van 't gepasseerde In, ende ontrent der ...; S.l. 1672

Copie Van een Brief, Geschreven uyt Rotterdam aen N ...Behelsende in't korte 't Geene in de Vereenigde Nederlanden sedert den Jare 1648, tot den Jare 1672 voorgevallen is, raeckende de Manieren en Maximen van Regeringe en Oorspronck der tegenwoordige Onheylen, de selvige in desen Jare door de verderffelijken Oorlogh der Koningen van Vrankrijck en Engelandt overgekomen ; Rotterdam 1672 [Desiderius Erasmus]

Vivien, Nicolaas/Witt, Johan de: Catalogus Van Boecken, In de Byblioteque van Mr. Jan ...; [den Haag] [1672]

Vertoog Ofte Consideratien Den Hove van Hollandt met behoorlijck ...; S.l. 1672

Leger-Praetje, Tusschen ses Persoonen, Jaep Soet, Klaes Swaer-Hooft en ...; S.l. 1672

Den Oprechten Patriot, Aangewesen tusschen een Amsteldammer en Hagenaer ...; Uytregt 1672 [van der Gragt]

Maximilian Heinrich <Köln, Erzbischof>: Interims Verdragh Tusschen sijn Keurvorstelycke Doorluchtigheyt, En de Stadt ...Geslotenen geteyckent op den 2 Ianuary, 1672 ; [S.l.] 1672

Witt, Johan de/Witt, Cornelius de: Sententie Van den generalen Hove van Nederlandt, Tegens Mr. ...Gepronuncieert voor langh, en ge-executeert den 20. Augusti, 1672 ; 'sGraven-hage 1672

Leven, en Doodt, Vande Heeren, en Meesters Cornelis En ...; S.l. 1672

Borstius, Jacobus: Verscheyde Consideratien over den tegenwoordigen Toestant van ons lieve ...; S.l. 1672

Copie Van een Brief, Geschreven uyt Rotterdam aen N ...Behelsende in't korte 't Geene in de Vereenigde Nederlanden sedert den Jare 1648, tot den Jare 1672 voorgevallen is, raeckende de Manieren en Maximen van Regeringe en Oorspronck der tegenwoordige Onheylen, de selvige in desen Jare door de verderffelijken Oorlogh der Koningen van Vrankrijck en Engelandt overgekomen ; Rotterdam 1672 [Desiderius Erasmus]

Request Van de Borgerye der Stadt Rotterdam, Gepresemteert Aen ...; S.l. 1672

Eyschen Vande Koningen Van Vranckryck En Engeland, Aen de ...; Amsterdam 1672 [Voskuyl]

Trits Van VerstandenPen en Inkt, Brillaris en Pasquillus met sijn oude Profecyen ; S.l. 1672

Witt, Johan de: Sleutel, Ontsluytende de Boecke-kas van de Witte Bibliotheeck ...Met sijn Appendix ; Waer in de duystere namen der Boecken klaerlijk werden vertoont en bekent gemaeckt ; 'sGraven-Hage 1672

Brillerus Sondagspraetje; Leyden 1672 [Kloeck]

Schriftuurlycke Waerdeering Van het hedendaeghsche Predicken en Kerckgaen ...Vertoonende Dat het geen van beyden past, aen de genen die de vryheyt van spreken in de Gemeente, en d'onderlinge verdraeghsaemheyt, voorstaen : Dienende tot beantwoording van het Praetje Over Tafel, Tusschen een Remonstrant, Waterlandts-Doopsgesinde, en Waerdt, ... ; S.l. 1672

Vivien, Nicolaas/Witt, Johan de: Catalogus Van Boecken, In de Byblioteque van Mr. Jan ...; [den Haag] [1672]

Een Sociniaensche Consultatie Tusschen Jan En Arent, Gewesen Thresaurier ...Mitsgaders den Inhoudt van den laetsten Brief van den Konink van Engeland aen den Prince van Oranje ; Hier is by te vinden, Een Grooten Brill Op de Neus van Lange Jan ; S.l. 1672

Hollants Venezoen, In Engelandt gebacken, en geopent voor de ...; S.l. 1672

Nodige Consideratien op den tegenwoordigen tijdt, En Een krachtige ...Als mede een Motive waerom alle goede Patriotten, haer behooren aen gelegen te laten zijn, Sijn Hoogheyt den Heere Prince van Oranje tot Grave van Hollandt te helpen verklaren : Noch is by gevoeght De ontdeckte Pot, Ofte Waerschouwinge voor alle goede Patriotten, tegens den fenynigen dootstuyp van den stervenden Loevesteynschen Schorpioen ; S.l. 1672

Brief Uyt 'sGravenhage, Daer in dat de oorsaken van ...; Amsterdam 1672

Oudaan, Joachim: De Laster-Kladde der Landverraderie Op de Heeren Magistraten uUtgeworpen, ...Sedert de selve Laster-Kladde Met Bloed Begoten, Met Tranen afgewischt ; S.l. 1672

Karl <II., England, König>: Declaratie Van sijne Majesteyt Van Groot Brittagnien, Tegen de ...; S.l. [1672]

Oranje In't Hart; S.l. 1672

Louys Gulde Hartjens Dagh, Om te vangen de verrotte ...Tot waerschouwinge voor alle trouw-hartige Patriotten des Vaderlandts in dese tegenwoordige tijdt ; S.l. 1672

Den Oprechten Patriot, Aangewesen tusschen een Amsteldammer en Hagenaer ...; Uytregt 1672 [van der Gragt]

De Hel in Roeren, Ofte de Verslagentheyt en schrick ...Op de Aenkomst van de twee geanatomiseerde Hollandtsche Princen, Alias Jan en Kees de Wit ; Brebeyrel 1672 [Metworst]

Wonderlijcke Autentijcke Missive, Geschreven uyt het diepste der helsche ...; S.l. 1672

Staat-kundige Droom, Passende zeer wel op deze tijden ...; Amsterdam 1672 [Jeroensz.]

Dortse en Haagse Woonsdag en Saturdag, Of nader opening ...; S.l. 1672

Wilhelm <III., England, König>: Requeste Voor De groote Vergaderinge van't gemeene Volck deses ...; Amsterdam 1672

Wilhelm <III., England, König>: Appendix, Ofte Staert van den Grooten en Witten Duyvel ...Waer inne mede Verbotenus geinsereert de Sententie van den Krijgs Raed over den Verrader Momba gewesen, met de Missive daer over by sijn Hoogheydt den Heere Prince van Orangien aen Haer Ho. Mog. de Staten Generael geschreven ; S.l. 1672

D' Ontdeckte Ambassade van de Groot, Ambassadeur in Vranckrijck, ...; S.l. 1672 [Hartogh]

Niet goet Frans, Maer Goet Prins. Of den Derden ...Pen en Inkt, Brillaris en Boekaris ; S.l. 1672

Witt, Johan de: Sleutel, Ontsluytende de Boecke-kas van de Witte Bibliotheeck ...Met sijn Appendix ; Waer in de duystere namen der Boecken klaerlijk werden vertoont en bekent gemaeckt ; 'sGraven-Hage 1672

Genees-Middelen Voor Hollants-Qualen, Vertoonende De quade regeringe der Loevesteinse ...; Antwerpen [1672]

Witt, Johan de: Deductie van den Tegenwoordigen Toestant van dit Nederlandt ...; S.l. 1672

Algemeene Hollandze Kerk-Mis, Tegen het gevoelen van die geen, ...Bewezen Met een korte aanwijsing, hoe men regt Kermis moet houden; Zijnde de Beste Raadt, in deze Quade Tyd ; Vreugdenstad 1672 [Probus]

Trouloosheyt der Engelsche, van eenige Jaren herwaerts aengewesen ...Midtsgaders Een klaere aenteeckeninge op de Negotiatie van den Heer Ambassr. Downingh, gelijck oock op d'Engelsche Declaratie van Oorloghe ; S.l. 1672

Witt, Johan de: Bericht Van de Heer Raedt-Pensionnaris Johan de Witt, Noopende ...; 'sGraven-Hage 1672

Het Onbevleckte Wit, Of het Doel van Hollandts Ware ...; S.l. 1672

Decreet Der Louvesteynse Vaders Ontdeckt ...; S.l. 1672

Geneesmiddelen Voor Hollants-Qualen, Vertoonende De quade Regeeringe der Loevesteynse ...; Antwerpen [1672]

Louys Gulde Hartjens Dagh, Om te vangen de verrotte ...Tot waerschouwinge voor alle trouwhartige Patriotten des Vaderlants in dese tegenwoordige tijdt ; S.l. 1672

De Vast-Gekuypte Loevesteynsche Ton Aen Duygen, Door den schrickelijcken ...; [S.l.] 1672

T' Samen-spraeck, Voor-gestelt van vier Personen, Twee Hollanders, Pieter ...Midsgaders eenige Versjes op de saeck passende ; S.l. 1672

Brillerus Sondagspraetje; Leyden 1672 [Kloeck]

Hydra of Monster-Dierdat tzedert den Jare 1650 in de Vereenigde Nederlanden gewoedt heeft, en nu van Hercules wert bestreden ... ; Rotterdam 1672 [van Swede]

Lauremberg, Peter: Pasicompse novaid est, accurata delineatio pulchritudinis ; Regiomontium 1672

Wederlegginge van den vergiften ende lasterlijcken Hollandtschen venezoen, gebacken ...Waar in den autheur alle onheylen, die ons lieve vaderlandt in desen tegenwoordigen oorlogh zijn overgekomen, Sijn Hoogheydt den Heere Prince van Orangien, soeckt aan te wrijven en de valscheliick te bekladden ; S.l. 1672

Resolutien Ende Missiven Betreffende d'Heer Arent Sonmans, Raedt ende ...; Rotterdam 1672 [Wagens]

Wachtpraetje, Tusschen een Sarjant, Adelborst, en Schutter, Gehouden over ...; S.l. 1672 [Liefhebbers des Burger-rechts]

Wachtpraetje, Tusschen een Sarjant, Adelborst, en Schutter, Gehouden over ...; S.l. 1672 [Liefhebbers des Burger-rechts]

Oprechte Vermeerderde Brillen Voor Alderhande Gesichten ...; Uytrecht 1672 [Kijck-uyt]

Brillen Voor alderhande Gesichten ...; Uytrecht 1672 [Kijck-uyt]

Spee, Friedrich von: Trutz Nachtigal, oder Geistlichs-Poetisch Lust-Wäldlein ...Deßgleichen noch nie zuvor in Teutscher Sprach gesehen ; Cöllen 1672 [Wilhelm Friessem]

Möller, Johann: Wächter-Stimm aus dem dritten Cap. Ezechielis ... bey Antrit ...; Erfurth 1672 [Kirsch]

Loss, Friedrich: Observationes medicinales Friderici Lossii Observationum medicinalium libri ... ...libri 4 ; Londini 1672 [Kettilby]

Feltmann, Gerhard: Gerh. Feltman, I.U.D. & in illustri Academia Groningana Antecessoris ...In quo De praecipuis, praecipuarum gentium, titulis, praesertim quatenus ad statum iuredicialem spectant, curatissime edissertatur, multa insuper iuris publ. capita arcanaq[ue] Imperii eruditissime explicantur ... ; Bremae 1672 [Brauer]

Portius, Johann David: Vini Rhenani in specie Bacharacensis anatomia chymica ... ...; Heidelberg 1672 [Zubrodt]

Geistlicher Fasten-SpiegelIn welchem die Stationes vnd Ablaß, Epistel vnnd Evangelia: Für jeden Tag der gantzen Fasten-Zeit ; Dann auch gewisse Gehaimnuß vnd Betrachtungen auß dem H. Leyden Christi ... zufinden ; München 1672 [Straub]

Hubmaier, Balthasar: Philosophia coelestis; Salisburgum [1672]

Masen, Jacob: Utilis Curiositas De Humanae Vitae Felicitate ...Per Varios hominum status Cum amoeno Historiarum aliquot delectu, ad usum non minùs Politicorum, quàm Ecclesiasticorum inquisita ; Coloniae Agrippinae 1672 [Friessem]

Oldenburger, Philipp Andreas: Manuale Principum Christianorum ...; Geneva 1672

Seneca, Lucius Annaeus <Philosophus>/Lipsius, Justus: L. Annaei Senecae Opera, Quae Exstant ...; Amstelodami (1672) [Elsevirius]

Tacitus, Cornelius/Gronovius, Johannes Fredericus: C. Cornelii Taciti Opera Quae Exstant ...; Amstelodami 1672 [Elsevirius]

Seneca, Lucius Annaeus <Philosophus>/Lipsius, Justus: L. Annaei Senecae Opera, Quae Exstant ...; Amstelodami 1672 [Elsevirius]

Seneca, Lucius Annaeus <Philosophus>/Lipsius, Justus: L. Annaei Senecae Opera, Quae Exstant ...; Amstelodami 1672 [Elsevirius]

Cambi, Bartolomeo: Le sette trombe per risvegliare il peccatore à penitenza ...; Roma 1672

Sucquet, Antoine/Lerch, Johann Martin: Piae Considerationes ad Declinandvm à Malo et Faciendvm Bonvm ...cum Iconibus Viae Vitae Aeternae ; Vienna Austriae 1672

Birnbeck, Andreas: Irriguum Virtutum Superius & Inferius, Sive De Divinis humanisque ...; Herbipoli 1672 [Hertz]

Carve, Thomas: Responsio Veridica ad illotum libellum, cui nomen Anatomicum examen ...; Solisbaci 1672 [Lichtenthaler]

Tacke, Johann: Eucrene theosophicad.i. Beschreibung des zwischen Geißheimb und Godelaw unlängst entstandenen Heylbronnens ; Darmstadt 1672

Aratus <Solensis>: Phainomena kai diosēmeiaAccesserunt annotationes in Eratosthenem et Hymnos Dionysii ; [2 Tabellen] ; Oxonium 1672 [Theatro Sheldoniano]

Ibn-Tufail, Muhammad Ibn-ʿAbd-al-Malik/Pococke, Edward: Het leeven van Hai Ebn Yokdhan ...; Amsterdam 1672 [Rieuwertsz]

Cato, Dionysius/Cato, Marcus Porcius <Censorius>: Dionysii Catonis Disticha de moribus ad filium ...; Cygnea 1672

Sophocles: Tragoediae septemUnacum omnibus graecis scholiis ad calcem adnexis ; Lugdunum Batavorum 1672

Guericke, Otto von/Schott, Kaspar: Ottonis De Guericke Experimenta Nova (ut vocantur) Magdeburgica De ...; Amstelodami 1672 [Apud Joannem Janssonium à Waesberge//Janssonius à Waesberge//]

Clavigny, Jacques de La Mariouse: Traité des Langues; Paris 1672

Ziegler, Kaspar: Casparis Ziegleri Sidēroxylon ecclesiasticum, sive episcopus miles in veteri ...; Witemberga 1672 [Henckelii]

Schmidt, Sebastian/Dieterdt, Joachim: Disp. ... exhibens ... desiderium gentium, de quo vaticinatus ...; Argentoratum 1672

Strauch, Aegidius/Stüve, D.: Diss. theol. de eudokia Dei negotio salutis humanae, Ezech. ...; Dantiscum 1672

Titius, Gerhard/Tollenius, Justus Zacharias: Exercitatio acad. de papa et papatu Romano ...; Helmestadium 1672

Leyser, Wilhelm/Kornmann, Friedrich: De genealogia Christi; Witteberga 1672 [Haken]

Reiske, Johann/Umpffenbach, Heinrich: Tevîlat gērîm sive exercitatio philologica de baptismo, seu immersione ...; Jena 1672 [Bauhofer]

Rechenberg, Adam/Scheuer, Jeremias: De contemtu prophetae in patria ...; Lipsia 1672

Frischmuth, Johann/Kutschera, Wenzel: ham- Māšîah še-hēśîm nafšô be-āšām Sive Dissertationis Academicae, Qua ...; Ienae 1672 [Krebsius]

Sagittarius, Caspar/Holst, Johann: Coronam Iesu Christi spineam; Jena 1672 [Bauhofer]

Hilliger, Johann Wilhelm/Wendler, David: Scriptionem Christi in terra, ex Johann. VIII, 6, 8. ...; Wittenberga 1672

Osiander, Johann Adam/Hiller, Matthaeus: ʿĀrê miqlāt, sive de asylis Hebraeorum diss. ...; Tubinga 1672

Clodius, Johann/Sack, Balthasar: Šelîfat han-naʿal id est ritum excalceandi in contractibus, olim ...ex antiquitatibus Ebraeorum occasione Ruth IV, 7 ; Witteberga 1672 [Schmatz]

Liser, Franz: Architecturae practicae novae libri III ...; Frankfurt 1672

Roy, Pierre François: La Boussole des jeunes gentishommes ...; Neubourg 1672

Fiestas dela Santa Iglesia de Sevilla al culto nuevamente ...; Sevilla 1672

Maggi, Francesco Maria: De sanctissimi pontificis Pauli IV. inculpata vita disquisitiones historicae ...; Napoli 1672

Pfeiffer, Johann Philipp/Behm, Michael: Diss. philol. in verba Psalmi XCII, vers. XIII Iustus ...; Regiomontum 1672 [Reusner]

Schmidt, Sebastian/Colerus, Johann Ulrich: Exercitatio theol. de signo crucis ...; Argentoratum 1672 [Dolhopffius u.a.]

Saubert, Johann: Johannis Savberti Variae Lectiones Textvs Graeci Evangelii S. Matthaei ...ex plurimis impressis ac manuscriptis codicibus collectae, et cum versionibus partim antiquissimis, partim praestantissimis, nec non patrum veteris ecclesiae Graecorum Latinorumque commentariis collatae ; Helmestadii 1672 [Mullerus]

Saubert, Johann: Johannis Savberti Variae Lectiones Textvs Graeci Evangelii S. Matthaei ...ex plurimis impressis ac manuscriptis codicibus collectae, et cum versionibus partim antiquissimis, partim praestantissimis, nec non patrum veteris ecclesiae Graecorum Latinorumque commentariis collatae ; Helmestadii 1672 [Mullerus]

Bebel, Balthasar/Winckler, Tobias: Dissertatio theologica de bis-mortuis ...; Argentorati 1672 [Welper]

Bebel, Balthasar/Winckler, Tobias: Diss. theol. de bis-mortuis; Argentoratum 1672

Donat, Christian/Baumann, Andreas: Ius maiestatis circa sacra; Wittebergae 1672 [Hake]

Rechenberg, Adam/Scheuer, Jeremias: De contemtu prophetae in patria ...; Lipsia 1672

Degingk, Johann Philipp von: Disputatio Juridica Inauguralis De Proto-Praxia ...; Argentorati 1672 [Welper]

Fabricius, Johann Ludwig/Bidermann, Johann Jakob: Diss. ... de hominis salvandi a Deo sanctificatore dependentia ...; Heidelberga 1672

Binn, Heinrich/Hugo, Ludolf: Diss. inaug. de statu regionum Germaniae, et regimine principum, ...; Helmstadium 1672

Rechenberg, Adam/Bisenroth, Johann Friedrich von: Lex sumtuariadiscursu politico-historico declarata & moderatore M. Adamo Rechenberg ... ab authore Joh. Friderico a Bisenroth ; Lipsia 1672 [Wittigau]

Molitor, Christoph/Florin, Franz Philipp: Skiagraphia Ministerii Sensus In Scriptura S. V. T. e ...; Altdorfium 1672 [Meyer]

Boeckler, Johann Heinrich/Gambs, Johann Sebastian: Rudolphus I imperator Germaniae instaurator ...; Argentoratum 1672

Frischmuth, Johann/Kutschera, Wenzel: ham- Māšîah še-hēśîm nafšô be-āšām Sive Dissertationis Academicae, Qua ...; Ienae 1672 [Krebsius]

Thomasius, Jacob/Sprotta, Gottfried: Insignia quatuor Evangelistarum ...; Jenae 1672

Siburg, Justus Wolfgang: Dissertatio Philologico-Theologica, in qua expenditur Cap. III. v. 23. ...; Wittebergae 1672 [Wendt]

Stolberg, Balthasar/Müller, J. G.: Exercitatio philol. de distinctione, cumprimis N. T. graeci in ...; Witteberga 1672

Schmidel, Johann/Brocktorf, Wolfgang: Disputatio Juridica De Jure Armorum Et Armandiarum ...; Ienae 1672 [Oerht]

Clodius, Johann/Sack, Balthasar: Šelîfat han-naʿal id est ritum excalceandi in contractibus, olim ...ex antiquitatibus Ebraeorum occasione Ruth IV, 7 ; Witteberga 1672 [Schmatz]

Cocceji, Heinrich von: Tractatus De Doli, Culpae Et Negligentiae Praestationibus In Qvolibet ...Ubi refutata vulgari, sententia nova ex solidis tum naturae, tum legum principiis adstruitur & demonstratur ; Disputationibus aliquot explicatus in perantiqua Electorali Palatina ; Heidelbergae 1672 [Walter]

Fritsch, Ahasver: Electa Juris Publici Romano-Germanici ...Queis potiores quaedam Materiae, quas sequens pagina indicat, cumprimis ex Actis Publicis, illustrantur ; Francofurti u.a. 1672 [Müller]

Frischmuth, Johann/Rösch, Johann Wolfgang: Kerîtat ham-māšîah û-šemāmat Yerûšālayim sive de Messiae excisione et ...ex Dan. IX, 26. 27 ; Jena [1672] [Krebsius]

Schöne, Christian/Köper, Georg: Diss. iur. de publicis iudiciis ...; Brema 1672 [Brauerus]

Frischmuth, Johann/Reuß, Sebastian: Orek hay-yeqār yuqqar ham-māšîah mē-ʿal hay-yehûdîm sive de vili ...; Jena 1672 [Krebsius]

Fritsch, Ahasver: Electa Juris Publici Romano-Germanici ...Queis potiores quaedam Materiae, quas sequens pagina indicat, cumprimis ex Actis Publicis, illustrantur ; Francofurti u.a. 1672 [Müller]

Höltich, Franz Heinrich/Braun, Johann Valerianus: Aborigines feudales; Witteberga 1672

Freher, Marquard: Oratio De Constitutionum Imperialium Inter Caeteras Iuris Civilis Partes ...; Francofurti ad Oderam 1672 [Ernestus]

Clodius, Johann/Pfeiffer, Georg Christian: Ambram Odoratam, Discursu Physico Praeside Dn. M. Johanne Clodio, ...; Wittenbergae 1672 [Meyer]

Feischel, Esaias: Dissertatio Inauguralis. De Beneficio Probandi Secundae Instantiae Cvjus Formvla ...Ortum ex Analysi L. IV. Cod. de tempor: & Reparat. Appellat. & Recessus Imp. Ratispon. de Anno 1654. XA7. 73. &c. ; Argentoratum 1672 [Welper]

Felwinger, Johann Paul: Aucupium pecuniae, h.e. missarum solitariarum apud pontificios abusus ...ex optimis & probatissimis, qua ipsorum pontificiorum, qua aliorum auctorum testimoniis probatus, et contra Johannem Theophilum Klibnitz ... demonstratus ; Altdorfium 1672 [Meyer]

Mayer, Johann F.: Commentatio de pontificis romani electione ...; Gera 1672

Donat, Christian/Geisler, Gottfried: Patrimonium Petrinum ex donationibus Pipini et Caroli Magni ...; Witteberga [1672] [Borckardus]

Garmann, Christian Friedrich: L. Christiani Friderici Garmanni ... Homo ex ovo, sive ...; Chemnitium 1672 [[Selbstverlag]]

Hartmann, Johann Ludwig/Hammer, Christian: De elencho doctrinali dissertatio theologica ...; Rotenburgum 1672 [Millenau]

Haberkorn, Peter/Meelführer, Johann Christoph: Disputatio inauguralis de processione Spiritus Sancti a Patre et ...; Giessae 1672 [Karger]

Romanus, Paul Franz/Heiland, Polycarp: Disp. iur. de captivitate; Lipsia 1672 [Coler]

Klaeden, Joachim/Obbarius, Johann Tobias: Diss. de lingua Domini nostri Jesu Christi vernacula ...; Witteberga 1672

Rechenberg, Adam/Heuser, Robert: De ratione status religionis et ecclesiae papaeae disquisitio academica ...; Lipsia 1672 [Wittigau]

Langheinrich, Georg Nicolaus/Haugke, Martin: Q. D. B. V. Dissertationem Physicam De Sensu Plantarum ...; Lipsiae 1672 [Wittigau]

Lederer, Michael Friedrich/Boëzo, Michael Friedrich: De monopoliis, disputatio; Witteberga 1672

Kirchmaier, Theodor/Beer, Georg Alexander: Schediasma phys. de viribus mirandis Toni consoni ...; Witteberga 1672

Boeckler, Johann Heinrich/Gambs, Johann Sebastian: Rudolphus I imperator Germaniae instaurator ...; Argentoratum 1672

Ratio Scribanica Sive Succincta Deductio Cur Arthritis, Podagra Chiragra ...Modo certis de causis in Lucem edita ; Hamburgi 1672 [Schultze]

Haake, Johann Daniel/Hoffmann, Johann J.: De Titulo Crucis Dominicae, Exercitatio Historica ...; Jenae 1672 [Bauhoferus]

Frischmuth, Johann/Rösch, Johann Wolfgang: Kerîtat ham-māšîah û-šemāmat Yerûšālayim sive de Messiae excisione et ...ex Dan. IX, 26. 27 ; Jena [1672] [Krebsius]

Deutschmann, Johann/Schultze, Thomas Johann: Disp. philol. theol. ex prima evangelii concione, Genes. III. ...; Witteberga 1672 [Hake]

Kirchmaier, Theodor/Seufferheld, Georg Friedrich: Hîdat Šimšon sive dissertatio philologica de aenigmate Simsonis ...ex Iudic. cap. XIV. vers. 14. & 18. ; Witteberga 1672 [Hake]

Cyprian, Johann/Werenberg, Heinrich Jonathan: Disp. philol. de significatione vocum še 'ôl & adēs ...pro B. Joh. Gerhardo opposita anonymo disquisitori de statu, loco & vita animarum, postquam discesserunt a corporibus &c. ; Lipsia 1672 [Colerus]

Frischmuth, Johann/Reuß, Sebastian: Orek hay-yeqār yuqqar ham-māšîah mē-ʿal hay-yehûdîm sive de vili ...; Jena 1672 [Krebsius]

Manz, Caspar/Wetzel, Franciscus Joannes: Disputatio Juridica De Actione Revocatoria Bonorvm In Fravdem Creditorum ...; Ingolstadii 1672 [Knab]

Felwinger, Johann Paul: Aucupium pecuniae, h.e. missarum solitariarum apud pontificios abusus ...ex optimis & probatissimis, qua ipsorum pontificiorum, qua aliorum auctorum testimoniis probatus, et contra Johannem Theophilum Klibnitz ... demonstratus ; Altdorfium 1672 [Meyer]

Boeckler, Johann Heinrich/Gambs, Johann Sebastian: Rudolphus I imperator Germaniae instaurator ...; Argentoratum 1672

Cellarius, Caspar: Disputatio inauguralis de negligentia ...; Altdorf 1672 [Schönnerstaedt]

Erhardt, Johann Baptist/Hemm, Johann Baptist: Theses Theologicae De Distinctione Divinorum Attributorum ...; Ingolstadii [1672] [Knab]

Obermayr, Wolfgang/Pflaumern, Georg Wunibald von: Disp. philos. de conceptibus metaphysicis ...; Dilinga 1672 [Federle]

Obermayr, Wolfgang/Pflaumern, Georg Wunibald von: Disp. philos. de conceptibus metaphysicis ...; Dilinga 1672 [Federle]

Obermayr, Wolfgang/Wämpl, Franz Peter von: Disputatio philosophica de potentiis spiritualibus animae rationalis ...; Dilingae 1672 [Federle]

Gravius, Johann/Meiderlin, Peter: Disputatio De Salvo Conductu Judiciali ...; Tubingae 1672 [Reisius]

Strauch, Johann/Meyerhoff, Eckbert Felix: Disputatio Juridica Inauguralis De Contumacia ...; Jenae [1672] [Werther]

Zur Nedden, Adolph Friedrich: Disp. inaug. de litium expensis ...; Argentoratum 1672 [Weiper]

Thomasius, Jacob/Gauch, Jacob: Disp. pol. de certamine praestantiae inter regnum electivum et ...; Lipsia 1672

Bechmann, Friedemann/Holl, Johann Georg: Disp. theol. de scriptura sacra pontificiis potissimum opposita ...; Jena 1672

Illsung, Jakob/Angerer, Joseph: Disputatio Theologica De Ivstitia Et Ivre ...; [Ingolstadt] 1672 [Knab]

Obermayr, Wolfgang/Wämpl, Franz Peter von: Disputatio philosophica de potentiis spiritualibus animae rationalis ...; Dilingae 1672 [Federle]

Obermayr, Wolfgang/Floresius, Anton: Disputatio Philosophica De Virtute Activa Et Passiva Causarum Physicarum ...; Dilingae 1672 [Federle]

Obermayr, Wolfgang/Turnhueber, Franz Friedrich: Disputatio philosophica de virtute activa et passiva causarum physicarum ...; Dilinga 1672 [Federle]

Thomasius, Jacob/Dencker, Nicolaus: Exercitatio philos. de philautia ...; [S.l.] 1672

Rechenberg, Adam/Scheuer, Jeremias: De contemtu prophetae in patria ...; Lipsia 1672

Rivinus, Quintus Septimius Florens: De poena medicinali disputatio ...; Lipsia 1672 [Georgi]

Thomasius, Jacob/Brösigke, Heyno Friedrich von: Exercitatio polit. de ratione status ...; S.l. 1672

Thomasius, Jacob/Mülpfort, Johann Justinus: Exercitatio de latrocinio gentis in gentem ...; Lipsiae 1672

Thomasius, Jacob/Calov, Abraham: Discursus civilis de ostracismo, aliisq. cognatis remediis ...; Lipsiae 1672 [Hahn]

Schwartz, Johann Christoph/Stübel, Johann Jacob: Honorem, consensu amplpis. facultatis philosopohicae ... ...; Witteberga 1672

Erbermann, Veit: Lutherische Schrifft-Folter, Das ist, Augenscheinlicher Beweiß, Daß zwar die ...; Mäyntz 1672 [Küchler]

Pauli, Adrian/Labadie, Jean de: Epistolae Duae Quarum Prima A. Pauli, S.S. Theologiae Professoris ...; [S.l.] 1672

A Collection Of Several Treatises In Answer to Dr. ...Viz. 1. Fanaticism fanatically imputed by him to the Catholick Church. 2. The Roman Church's Devotions Vindicated. 3. Of Indulgences. 4. His Protestant-Principles considered ; [S.l.] 1672

Bartholin, Thomas: Thomae Bartholini De Visitatione Officinarum Pharmaceuticarum ...Programma ; Hafniae 1672 [Paullus]

Brunner, Johann Conrad: Foetum Monstrosum Et Bicipitem Dissertatione Hac Inavgvrali ... Cum ...Ad diem ... Mensis Septembr. ; Argentorati 1672 [Welper]

Labadie, Jean de/Yvon, Pierre: Veritas Sui Vindex Seu Solennis Fidei Declaratio Joh. De ...; Herfordiae 1672 [Autenius]

Kircher, Athanasius: Principis Christiani Archetypon politicum ...; Amstelodamum 1672

Giuglaris, Luigi: L' academie de la verité, ouverte aux Princes ...; Lyon 1672

Frischmuth, Johann/Rösch, Johann Wolfgang: Kerîtat ham-māšîah û-šemāmat Yerûšālayim sive de Messiae excisione et ...ex Dan. IX, 26. 27 ; Jena [1672] [Krebsius]

Green, Georg/Poppellmann, Johann: Tōn monachōn te monastikōn exereunēsis ex Patribus eruta optimis ...; Witteberga 1672 [Henckelius]

Volckman, Martin Xaver: Gloria Universitatis Carolo-Ferdinandeae Pragensis ...; Praga [1672]

Büttner, Daniel: Disputatio Inauguralis Juridica De Anatocismo ...; [Jena] [1672] [Oerthen]

Scheinemann, David/Gölnitz, Wolfgang Heinrich von: Positionum Controversarum Exercitatio II. Occasione Tit. XIII. & seqq. ...; Tubingae 1672 [Reisius]

Schilter, Johann/Fahlgreen, Johann: Exercitationum Theorico-Practicarum ad Pandectas Primam De Jure Scripto ...; Jenae 1672 [Nisius]

Schurzfleisch, Konrad Samuel: Allocutio Incluto Sponsorum Pari Sacra, Conradi Samuelis Schurtzfleisch ...; Wittenbergae 1672 [Schmatz]

Dissertatio De Jure [Iure] Aggratiandi seu Indulgendae Veniae Poenae ...; Gerae 1672 [Müllerus]

Geißler, Friedrich/Besser, Caspar: Disputatio ex jure [iure] Canonico De Purgatione Vulgari ...; Lipsiae 1672 [Michaelis]

Graaf, Regnier de: Regneri de Graaf De mulierum organis generationi inservientibus ...tractatus novus, demonstrans tam homines & animalia caetera omnia quae vivipara dicuntur, haud minus quam ovipara ab ovo originem ducere ; Lugduni Batavorum 1672

Moebius, Friedrich Tobias: ...De Iure Hospitii Mercenarii ...; Lipsiae 1672 [Hahn]

Lucchesini, Giovanni L.: Specimen didascalici carminis et satyrae ...; Roma 1672 [Tinassius]

Schottus, Franciscus: Itinerario overo Nova descrittione de'viaggi principali d'Italia ...Nella quale si hà piena notitia di tutte le cose più notabili, e degne d'esser vedute, Aggiontovi in questa ultima impressione le Descrittioni di Udine, Palma, nuova ... ; Venetia//Venedig// 1672 [Brigonci]

Weißkohl, Friedrich: Septemdecim Germ. inf. Provinciarum suscincta descriptio ...; Nürnberg 1672

Witt, Johan de: Deductie van den Tegenwoordigen Toestant van dit Nederlandt ...; S.l. 1672

Ferdinand Maria <Bayern, Kurfürst>: Von Gottes Genaden Wir Ferdinand Maria In Obern und ...[Seynd, [et]c. München den 5. Martij 1672 ...] ; [S.l.] [1672]

Barbosa, Agostinho: Collectanea doctorum, qui in suis operibus concilii tridentini loca ...; Lugdunum 1672

Eenvoudigh Schuyt-Praetje, Tusschen een Haegenaer En een Rotterdammer, Van ...; S.l. 1672

Oranje In't Hart; S.l. 1672

Eyl, Christoph Abraham von: Parisische ConferentzenDarinnen Vorgetragen wird eine Historische nach dem Alphabet eingerichtete Namen-Tafe,l Uber alle Provintzien, Städte, Vestungen und Oerter der vereinigten Niederlande, zu jetzigem zwischen der Cron Franckreich und denen Staaden derselben Niederlande angefangnen Kriege sehr dienlich ; Sulzbach 1672 [Lichtenthaler]

Hugo, Hermann/Presson, Andreas [Komp.]: Das Klagen Der büssenden Seel Oder die so genante ...; Bamberg 1672 [Autor]

Sacrae Litaniae variae; Monachium 1672

Müller, Heinrich: Geistliche Erquickstunden; Frankfurt 1672

Hollandt Hollende Na't Verderf, Beklaegt, Bestraft, Getroost ...; Amsterdam 1672 [Borstius]

Greiffenberg, Catharina Regina von: Des Allerheiligst- und Allerheilsamsten Leidens und Sterbens Jesu Christi ...; Nürnberg 1672 [Hofmann]

Goorle, Abraham van: Abrahami Gorlaei Antwerpiani Dactyliotheca, Sive Tractatus De Anulorum Origine, ...; Lugd. Batav. 1672 [Hackii]

Sagittarius, Caspar: Casparis Sagittarii Luneburgensis Commentatio De Vita Et Scriptis Livii ...; Altenburg 1672 [Richterus]

Avancini, Niccolò: Leben vnd Lehr Unsers Herrn Jesu Christi ...; Duderstatt (1672) [Westenhov]

Praetorius, Johannes: Satyrus etymologicusoder der reformirende und informirende Rüben-Zahl ; S.l. 1672

Bussières, Jean de: Floscvli Historiarvm DelibatiEx Rebvs Praecipvis quae ab orbe condito ad nostra tempora contigerunt ; Venetiis 1672 [Combi & La Noù]

Bellori, Giovanni Pietro: Le vite de'pittori, scultori et architetti moderni ...; Roma 1672 [Mascardi]

Cardano, Geronimo: Proxeneta seu de prudentia civili ...; Lugdunum Batavorum 1672

Leti, Gregorio: Li precipitii della sede apost. overo itinerario della corte ...; Lion 1672

Bucelin, Gabriel: Hēmer-eniauto-geneachorographias nucleus, insigni lectionis variae fructu locuples ...historiae cùm sacrae tùm prophanae cognitione compendiosiíma atque utilißima praegnans ; excolendae juvandaeqXC2. memoriae perquam accomodus ; Ulma//Ulm// 1672 [Görlinus]

Schenck, Johann Theodor: Syntagma componendi et praescribendi medicamenta ...ex veterum et recentiorum scriptis erutum ... ; Jenae 1672 [Werther]

Sorbait, Paul de: Universa medicina tam theoretica quam practica ...[Opera medica theoretico-practica] ; Noribergae 1672 [Endter]

Christian <Dänemark, König, V.>: Forordning om Medicis oc Apotecker .... ...constitutiones regiae de Medicis et Pharmacopoeis ... ; Hafniae 1672 [Haubold]

Linden, Johannes Antonides van der/Döbel, Johann Jacob: Johannis Antonidae van der Linden Meletemata medicinae Hippocraticae ...disputationibus publicis hactenus contracta & illustrata ... ; Francofurti 1672 [Zubrodt u.a.]

Digby, Kenelm: Medicina Experimentalis Digbaeana, Das ist: Außerlesene und bewährte Artzney-Mittel ...; Franckfurt (1672) [Zubrodt]

Chesneau, Nicolas: Observationum Nicolai Chesneau Massiliensis libri quinque ...; Parisiis 1672 [Leonard]

Hannemann, Johann Ludwig: Fasciculus miscellanearum quaestionum sexaginta ...una exhibens 1. mantissam anti-Hoffmannianam de vero genuino, & legitimo sanguificandi organo, 2. ideam dispensatorii Hannemanniani ; Bremae 1672

Brillen Voor alderhande Gesichten ...; Uytrecht 1672 [Kijck-uyt]

Brillen Voor alderhande Gesichten ...; Uytrecht 1672 [Kijck-uyt]

Plauen, Leopold: SACRARVM NYMPHARVM DVPLICIVM AQVARVM Opus Tertium. Missis 4. Festiuis ...; Campidon[a] 1672 [Rudolph Dreher]

Osiander, Johann Adam/Winkler, Johann: Oraculum Davidicum Ps. 51, 7 ... ab adversantium perversionibus ...Disp. I. ; Tubinga 1672

Schertzer, Johann Adam: Jo. Ad. Scherzerus, SS. Th. D. & Professor Primarius, ...; Lipsia 1672 [Wittigau]

Rappolt, Friedrich/Gerlach, Gottfried: De ecclesiae dignitate dissertatio analytica ...; Lipsia 1672 [Wittigau]

Falck, Georg/Hartmann, Johann Ludwig: I.N.SS.T. Andacht-erweckende Seelen-Cymbeln, Das ist: Geistreiche Gesänge Herrn Doct. ...Zu Beförderung Göttlichen Lobes und andächtigen Kirchen- Schul- und Haus-Gottes-Dienstes, Auf E. Wohl-Edlen Hochweisen Raths des H. Röm: Reichs Freyen Statt Rotenburg ob der Tauber Großg. Verordnung in einen vierstimmigen Contrapunct gesetzt ; (Rotenburg ob der Tauber) 1672 [[s.n.]]

Zeiller, Martin/Merian, Matthaeus <der Ältere>: Topographia Palatinatus Rheni et Vicinarum Regionum Das ist, Beschreibung ...Sampt einer Zugabe Ettlicher des H. Röm. Reichs Zudem OberReinischen Cräyß gezogenen Ständen, alß Bisantz, Metz, Tull, Verdun, Lothringen, Savoyen, etc: ; [Frankfurt, Main] 1645 [erschienen ca. 1672] [Merian]

Vivien, Nicolaas/Witt, Johan de: Catalogus Van Boecken, In de Byblioteque van Mr. Jan ...; [den Haag] [1672]

Witt, Johan de: Sleutel, Ontsluytende de Boecke-kas van de Witte Bibliotheeck ...Met sijn Appendix ; Waer in de duystere namen der Boecken klaerlijk werden vertoont en bekent gemaeckt ; 'sGraven-Hage 1672

Falck, Georg/Hartmann, Johann Ludwig: I.N.SS.T. Andacht-erweckende Seelen-Cymbeln, Das ist: Geistreiche Gesänge Herrn Doct. ...Zu Beförderung Göttlichen Lobes und andächtigen Kirchen- Schul- und Haus-Gottes-Dienstes, Auf E. Wohl-Edlen Hochweisen Raths des H. Röm: Reichs Freyen Statt Rotenburg ob der Tauber Großg. Verordnung in einen vierstimmigen Contrapunct gesetzt ; (Rotenburg ob der Tauber) 1672 [[s.n.]]

Lavater, Johann/Ziegler, Johann Conrad: Polytopias utopia, id est Diss. philosophica, qua demonstratur, unum ...; Tigurum 1672 [Gessner]

Beier, Adrian/Kühn, Christian: Dominium artis Praemium; Ienae 1672 [Bauhofer]

Wang, Qinruo <962-1025>: Ce fu yuan gui1000 juan ; [s.l.] 1672 [Ding Xuxian]

Wang, Qinruo <962-1025>: Ce fu yuan gui1000 juan ; [s.l.] 1672 [Ding Xuxian]

Wang, Qinruo <962-1025>: Ce fu yuan gui1000 juan ; [s.l.] 1672 [Ding Xuxian]

Wang, Qinruo <962-1025>: Ce fu yuan gui1000 juan ; [s.l.] 1672 [Ding Xuxian]

Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel von: Rathstübel Plutonis Oder Kunst reich zu werden ...; [Straßburg] 1672 [[Dollkopf?]]

Wang, Qinruo <962-1025>: Ce fu yuan gui1000 juan ; [s.l.] 1672 [Ding Xuxian]

Wang, Qinruo <962-1025>: Ce fu yuan gui1000 juan ; [s.l.] 1672 [Ding Xuxian]

Wang, Qinruo <962-1025>: Ce fu yuan gui1000 juan ; [s.l.] 1672 [Ding Xuxian]

Wang, Qinruo <962-1025>: Ce fu yuan gui1000 juan ; [s.l.] 1672 [Ding Xuxian]

Hevelius, Johannes: Johannis Hevelii Epistola, De Cometa, Anno MDCLXXII, Mense Martio, ...Ad Illustrem & Celeberrimum Virum, Dn. Henricum Oldenburgicum, Reg. Societ. Secretarium, Amicum honorandum ; Gedani 1672 [Autor]

Subligny, Adrien Thomas Perdou de: Die falsche CleliaEine Art-Lustige Frantzösisch u. Comische Geschicht ; Franckfurt 1672 [Zubrodt]

Wang, Qinruo <962-1025>: Ce fu yuan gui1000 juan ; [s.l.] 1672 [Ding Xuxian]

Izquierdo, Sebastián: Consideraçiones de los quatro Novissimos del Hombre ...; Roma 1672

Wang, Qinruo <962-1025>: Ce fu yuan gui1000 juan ; [s.l.] 1672 [Ding Xuxian]

Heunisch, Caspar: Eltern Verlassen, Gottes Aufnehmen, aus d. 27. Ph. V. ...bey volkreicher Beerdigung ... Ge. Ludw. Segnitzen der R. St. Schweinfurt gefreyten Richters ... vorgetragen und erklärt ; Nürnberg 1672

Alexei <Russland, Zar>/Muhammad <Osmanisches Reich, Sultan, IV.>: Schreiben Deß Groß-Fürsten Von Moßkovien An den Türckischen Käyser ...; [S.l.] 1672

Alexei <Russland, Zar>/Muhammad <Osmanisches Reich, Sultan, IV.>: Schreiben deß GroßFürsten von Moskovien an den Türckischen Kaiser ...; [S.l.] 1672

Welper, Eberhard/Sturm, Johann Christoph: M. Eberhardi Welperi Gnomonica oder Gründlicher Unterricht und Beschreibung, ...; Nürnberg 1672 [Fürst]

Wang, Qinruo <962-1025>: Ce fu yuan gui1000 juan ; [s.l.] 1672 [Ding Xuxian]

Wang, Qinruo <962-1025>: Ce fu yuan gui1000 juan ; [s.l.] 1672 [Ding Xuxian]

Wang, Qinruo <962-1025>: Ce fu yuan gui1000 juan ; [s.l.] 1672 [Ding Xuxian]

Wang, Qinruo <962-1025>: Ce fu yuan gui1000 juan ; [s.l.] 1672 [Ding Xuxian]

Wang, Qinruo <962-1025>: Ce fu yuan gui1000 juan ; [s.l.] 1672 [Ding Xuxian]

Wang, Qinruo <962-1025>: Ce fu yuan gui1000 juan ; [s.l.] 1672 [Ding Xuxian]

Wang, Qinruo <962-1025>: Ce fu yuan gui1000 juan ; [s.l.] 1672 [Ding Xuxian]

Wang, Qinruo <962-1025>: Ce fu yuan gui1000 juan ; [s.l.] 1672 [Ding Xuxian]

Wang, Qinruo <962-1025>: Ce fu yuan gui1000 juan ; [s.l.] 1672 [Ding Xuxian]

Wang, Qinruo <962-1025>: Ce fu yuan gui1000 juan ; [s.l.] 1672 [Ding Xuxian]

Wang, Qinruo <962-1025>: Ce fu yuan gui1000 juan ; [s.l.] 1672 [Ding Xuxian]

Wang, Qinruo <962-1025>: Ce fu yuan gui1000 juan ; [s.l.] 1672 [Ding Xuxian]

Lutz, Ludwig Heinrich: Cheirographia concentrata; Nürnberg 1672

Wang, Qinruo <962-1025>: Ce fu yuan gui1000 juan ; [s.l.] 1672 [Ding Xuxian]

Praeliminaris Deductio juris et facti in causa bonorum ecclesiasticorum ...; S.l. 1672

Barger, Johann Wilhelm: Asaphs gottseliger Wunsch aus d. 25. und 26. W. ...; Nürnberg 1672

Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel von: Des Durchleuchtigen Printzen Proximi und Seiner ohnvergleichlichen Lympidae Liebs-Geschicht-Erzehlung ...; S. l. 1672

Bassus, Dominicus/Wetzel, Eugen Alexander vonœ: Dispvtatio Jvridica De Donationibvs Propter Nvptias ...; Ingolstadii 1672 [Ostermair]

Fabri, Honoré/Pascal, Blaise: R.P. Honorati Fabri, Societatis Jesu Theologi, Apologeticus Doctrinae Moralis ...In Quo Variis Tractatibus, Diversorum Auctorum Opuscula confutantur; quorum nomina sequens Elenchus dabit; & selectae quaedam morales quaestiones discutiuntur ; In Duas Partes Commode Sectus: Cum Indicibus Tractatuum, & Rerum praecipuarum ; Coloniae Agrippinae 1672 [Busaeus]

Bucelin, Gabriel: Vita Et res praeclare gestae S. Gerardi Sagredi, Patritii ...; Monasterij 1672 [Typis Monasterij Sangallensis]

Wang, Qinruo <962-1025>: Ce fu yuan gui1000 juan ; [s.l.] 1672 [Ding Xuxian]

Wang, Qinruo <962-1025>: Ce fu yuan gui1000 juan ; [s.l.] 1672 [Ding Xuxian]

Bona, Giovanni: Guida al Cielo; Torino 1672

Bonini, Filippo Maria: L' officio di Maria Vergine, madre di dio ...; Vienna 1672 [Voigt]

Bona, Giovanni: De sacrificio missae tractatus ...; Colonia 1672

Wonderlijcke staatkundige Droomen en gesichten ...met vremde en seldsame voorvallen vermengt ; S.l. 1672

Meer, Hubert van derœ: Orange in de wapenendat is 't Oppen Velheerschap der Vereenighde Nederlanden door ... de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland opgedragen aan ... Wilhelm Hendrik ... ; Enkhuisen [1672] [van den Hoof]

Ronde Waerheyt in't midden der leugenen, vermeerderdt met de ...; S.l. 1672

Tragedie van den bloedighen Haegh ofte broeder-moort van beyde ...gheschiet den 20 van Oostmaent 1672 binnen Schraven Haghe ; Amsterdam [1672] [Campen-Boer]

Borrebagh, ...: De Haegse Anatomie; S.l. [1672]

Rechenberg, Adam/Wurm, Christian: De aurea rosa quam Rom. Pontifex quotannis consecrat ...; Lipsia 1672 [Buchta]

Apostrophe Paraenetica Ad Hungariam ...; [S.l.] [1672]

Gesenius, Friedrich: Germani Vigilis Ad Secure soporatos Germanos Classicum Ut ad ...; Germanopoli 1672 [Gallomisus]

Mohr, Georg: Euclides danicus; Amstelodamum 1672

Josephi Metzger tractatus in I. librum Decretalium. Ruperti Kimpfler ...; Salzburg 1672 - 1675

Considerationes politicae super praesenti statu Europae, sive dissertatio de ...; Franckfurt 1672 [Serlin]

Kisel, Philipp/Philipp Valentin <Bamberg, Bischof>: Mors preciosaköstlicher Todt, deß hochwürdigsten Fürsten und Herren, Herren Philippi Valentini, Voit von Rieneck, Deß Hohen Käys. Stiffts Bamberg Bischoffen ... Welcher ... den 3. Februarij 1672. ... in Gott seelig entschlaffen ; [Bamberg] 1672 [Höffling]

Heshusius, Anton Günther/Haugke, Martin: Disputationem De Ominibus; Lipsiae [1672] [Wittigau]

Fuchs, Paul von/Lünig, Johann Christian: Ein Send-Schreiben, Welches Sincerus Germanus an Ludovicum Seldenum abgehen ...Worinne das jenige, was bey jetzigem Kriege zwischen Franckreich und Holland zu erwegen fället, vorgestellet wird ; Aus dem Lateinischen ins Teutsche übersetzet ; [S.l.] [1672]

Ziegler, Kaspar/Thieme, David: Disputatio Iuridica De Testamentis ...; [Wittenberg] [1672] [Meyer]

Falck, Georg: J. N. SS. Tœ. Andacht-erweckende Seelen-Cymbeln Das ist: Geistreiche ...; [Rotenburg ob der Tauber] 1672 [[s.n.]]

Falck, Georg: J. N. SS. Tœ. Andacht-erweckende Seelen-Cymbeln Das ist: Geistreiche ...; [Rotenburg ob der Tauber] 1672 [[s.n.]]

Dannhauer, Johann Conrad/Wild, Johann Ulrich: Ecclesia Aethiopica breviter adumbrata ...; Argentoratum 1672 [Staedelius]

Sturm, Johann Christoph/Huß, August: De Authoritate Interpretum Naturae Ac Speciatim Aristotelis Dissertatio ...; Altdorffi[i] 1672 [Schönnerstaedt]

Bovio, Carlo: Esempi e miracoli della santissima Vergine Maria madre di ...; Roma 1672 [Tinassi]

Rechenberg, Adam/Bisenroth, Johann Friedrich von: Lex sumtuariadiscursu politico-historico declarata & moderatore M. Adamo Rechenberg ... ab authore Joh. Friderico a Bisenroth ; Lipsia 1672 [Wittigau]

Kleinau, Johann Wilhelm/Rivinus, Tileman Andreas: De constitutionem familiae, disp. ...; Lipsia 1672

Rivinus, Quintus Septimius Florens: De poena medicinali disputatio ...; Lipsia 1672 [Georgi]

Kirchmaier, Sebastian/Krannöst, Gottlieb: Exercitatio Moralis De Principiis Actionum Humanarum ...; [Regensburg] 1672 [Hanckwitz]

Opitz, Heinrich/Hemerling, Johann: hā- Rāsîm le-Dāwid we-li-Šelomo hak-krētî we-hap-plētî h.e. Davidis & ...; Ienae 1672 [Bauhofer]

Müller, Peter: Petri Müllern, Doctorandi Consil. Stolberg, de Annulo pronubo vulgo ...; Jenae 1672 [Bauhofer]

Beckmann, Christian: Christiani Becmani Bornensis Manuductio Ad Latinam Linguam: nec non ...Qvibus Passim Alia Multa Philologiae propria, pro meliori vocum ac rerum cognitione inserta sunt ; Francofurti ; Lipsiae 1672 [Ellinger]

Morhof, Daniel Georg/Major, Johann Daniel: Danielis Georgii Morhofii D. Pr. Epistola De Scypho Vitreo ...; Kilonii 1672

Bartholin, Thomas: De Morbis BiblicisMiscellanea medica ; Francofurti [1672] [Paull]

Tilemann, Burchard Heinrich/Wiese, Bernhard Jacob: De Contractu Socidae Quo Vulgo Eiserne Schafe oder Kühe ...; Jenae 1672

Beckmann, Christian: Christiani Becmani Bornensis Manuductio Ad Latinam Linguam: nec non ...Qvibus Passim Alia Multa Philologiae propria, pro meliori vocum ac rerum cognitione inserta sunt ; Francofurti ; Lipsiae 1672 [Ellinger]

Büttner, Daniel/Meybaum, Mauritius: Disputatio Iuridica De Torturis Et Tormentis ...; [Jena] 1672 [Oerthen]

Büttner, Daniel: Disputatio Inauguralis Juridica De Anatocismo ...; Erffurti [1672] [Kirsch]

Weselov, Christian: Christoph. Weselovij Ddi Commentatio Critico-Juridica de Quinque Pedum Praescriptione ...; Hannoverae 1572 [i.e. 1672] [Möser]

Wagenseil, Johann Christoph/Persius, Ernst Julius: Disputationum Circularium Iuris Publici Prima De Praecognitis Iuris Publici ...; [S.l.] [1672]

Holder, Julius: Dialogus, eine nützliche, warhafftige Beschreibung eines rechten Wund-Artztes und ...wieder alle Gebrechen u. Zufälle d. menschl. Cörpers ; Leipzig 1672 [Cörner]

Mayer, Johann F.: Diss. anti-grotiana num dogma papistarum sit, Pontificem romanum esse ...scripsa ad illustrissimum heroem Nicolaum a Gersdorff ; Lipsia 1672

Mayer, Johann F.: Diss. anti-grotiana num dogma papistarum sit, Pontificem romanum esse ...scripsa ad illustrissimum heroem Nicolaum a Gersdorff ; Lipsia 1672

Mayer, Johann F.: Diss. anti-grotiana num dogma papistarum sit, Pontificem romanum esse ...scripsa ad illustrissimum heroem Nicolaum a Gersdorff ; Lipsia 1672

Moreau, René: Schola Salernitana, de valetudine tuenda ...opus nova methodo instructum, infinitis versibus auctum, commentariis Villanovani, Curionis, Crellii & Costansoni illustratum ; Lutetiae Parisiorum 1672 [Billaine]

Neue und warhafftige Relation von dem großen Erdbeben so ...; [Venedig] [1672]

Neugestirnter Welt-fliegender Mercurius Oder Post-Reuter, Mitbringend ... Unterschiedliche Propheceyungen ...... ; In Verblümten Redens-Arten, von Monat zu Monat mitgetheilet ... ; [S.l.] [1672?]

Steinmetz, Theodor/Gottschalck, Jeremias Nicolaus: Disputatio Iuridica De Pactis Tacitis ...Occas. l. Labeo 2 ff. de pact. ; Erfurti [1672] [Kirsch]

Thomasius, Jacob/Brösigke, Heyno Friedrich von: Exercitatio Politica De Ratione Status ...Definitionem ejus a Scipione Amirato propositam expendens ; [S.l.] 1672

Veltheim, Valentin/Bastineller, Andreas: Dissertatio Academica De Dominio in genere & in specie, ...; Jenae 1672 [Bauhöfer]

Thomasius, Jacob/Barth, Gottfried: Disputatio de barba; Jenae 1672

Thomasius, Jacob/Mülpfort, Johann Justinus: Exercitatio Politica De Latrocinio Gentis in Gentem ...; Lipsiae 1672 [Hahn]

Thomasius, Jacob/Corfinius, Simon: Exercitatio philosophica de morte in undis, contra Servium & ...; Lipsiae 1672

Thomasius, Jacob/Dencker, Nicolaus: Exercitatio philosophica de philautia ...; [S.l.] 1672

Catalogus et +& valor medicamentorum simplicium et +& compositorum ...; Hafniae 1672 [Haubold]

Forordnung om Medicis oc Apothecker [et]c. ...; Hafniae 1672 [Haubold]

Ritter, Christoph/Richter, Christoph Andreas: Disputatio Inauguralis De Iure Singulari Paupertatis ...; Wittebergae 1672 [Schmatz]

Sommer, Christoph/Eberhard, Melchior: De Poenis Brutorum Dissertatio ...; Jenae [1672] [Werther]

Schilter, Gottfried: De Poenitentia, Illustrata potissimum ex Contractibus Innominatis ...; Lipsiae [1672] [Hahn]

Phasian, Heinrich/Reich, Meno: Aphorismi philosophici; 1672

Richter, Christoph Philipp/Schmid, Balthasar: Dissertatio Inauguralis Juridica De Judicio Sortis ...; Jenae [1672] [Nisius]

Sturm, Johann Christoph/Huß, August: De authoritate interpretum naturae ac speciatim Aristotelis dissertatio ...; Altdorf 1672

Manz, Caspar/Wetzel, Franciscus Joannes: Disputatio Juridica De Actione Revocatoria Bonorvm In Fravdem Creditorum ...; Ingolstadii 1672 [Knab]

Nerger, Joachim/Heino, Gottfried: Disputatio Iuridica, De Contractu Depositi Eiusque Iure ...; [Wittenberg] 1672 [Henckel]

Hartmann, Christian: Dissertatio inauguralis iuridica ad constitutionem iuris feudalis, qua Vasallus ...; Argentorati 1672

Rechenberg, Adam/Heuser, Robert: De Ratione Status Religionis & Doctrinae Papaeae, Disqvisitio [Disquisitio] ...; Lipsiae [1672] [Wittigau]

Schröter, Ernst Friedrich/Scharschmidt, Karl: Inaugurali Specimine, Legislatoris In Ius Naturae Potestatem ... Praeside ...; Jenae [1672] [Werther]

Schröter, Ernst Friedrich/Christ, Johann Alexander: De degradatione; Jenae 1672

Holtermann, Arnold Moritz/Ysenburg und Büdingen, Philipp Ernst: Disputatio Iuridica Quinta, De Acquaestu Bellico ...; Marburgi Cattorum 1672 [Schadewitz]

Rechenberg, Adam/Scheuer, Jeremias: De contemtu prophetae in patria ...; Lipsiae 1672

Schröter, Ernst Friedrich/Meier, Johann Joachim: Dissertatio Juridica De Jure Viduarum ...; Jenae 1672 [Nisius]

Schröter, Ernst Friedrich/Jossa, Johann Elias von: Dissertationem Hanc Juridicam De Immissione Judiciali ...; Jenae [1672] [Nisius]

Schröter, Ernst Friedrich/Scharschmidt, Karl: Inaugurali Specimine, Legislatoris In Ius Naturae Potestatem ... Praeside ...; Jenae [1672] [Werther]

Strauch, Johann/Slevogt, Johann Philipp: De centesimis usuris et foenore unicario ...; 1672

Bassus, Dominicus/Wetzel, Eugen Alexander von: Dispvtatio Jvridica De Donationibvs Propter Nvptias ...; Ingolstadii 1672 [Ostermair]

Bone, August Friedrich: Hof-CompasDem Angehenden Teutsch- und Christlich-gesinneten Tugendbegierigen Hofmanne zum Nutzen, In Hundert gewissen und bewährten Regeln, kurtz und deutlich Zusammen gefasset und fürgestellet ; Leipzig 1672 [Arnst und Sorge]

Höltich, Franz Heinrich/Waltz, Johann Caspar: Quaestio Qu. foemina non est homo, videbunt publice Francisc. ...; Wittebergae 1672

Liebhard, Ludwig/Carlowitz, Johann Jobst von: Exercitatio Historica De Incluto Teutonicorum Sive Marianorum Equitum Ordine ...; Baruthi [1672] [Gebhardus]

Linck, Heinrich/Reich, Caspar: Auctoritate Et Consensu Superiorum, Praesidente Dn. Heinrico Linck ... ...; Jenae [1672] [Müller]

Liebhard, Ludwig/Eccard, Johannes Gregorius: De statuum imperii romano-germanici notis et requisitis ...; 1672

Marmora, Andrea: Della historia di Corfulibri 8 ; Venetia 1672

Textor, Johann Wolfgang/Gumpelzheimer, Johann Albert: Ad Pandectas Disputationum Circularium Quintam De Iure Rerum Moderante ...; Altdorffi [1672] [Schönerstädt]

Thomasius, Christian/Höffer, Heinrich: Disputationem politicam de duplici Majestatis subjecto ...; Lipsiae 1672 [Hahn]

Blum, Jacob: Supplicationes Camerales, Oder Formularbuch auszerlesener zierlicher Supplicationen ...welche die nächst abgelebten Jahre, absonderlich vom 1660. biß 1664. am hochlöbl. Kays. Cammergericht umb allerhand Process über die Reichs Constitutiones außzubringen extraiudicialiter übergeben, nebenst darauff jedesmahl erfolgten Decreten und beygefügten Annotaten sampt einem nötigen Register ; Allen denen, so am höchstbesagtem Cammergericht Process zu suchen haben, fürnemlich aber denen Practicanten zu gutem ordentlich zusammen getragen ; Franckfurt 1672 [Hermsdorff]

Mayer, Johann F.: Dissertatio Anti-Grotiana Num dogma Papistarum sit Pont. Rom. Esse ...; Lipsiae 1672 [Wittigau]

Kob, Johann Friedrich: Ius cruentationis(Baar-Recht) ; Altorf 1672

Michał <Polen, König>: Schreiben vom Türckischen Kayser an den König in Polen ...vom 3. Octobris Anno 1672 ; aus der Türckischen Sprache ins Polnische, und folgends ins Teutsche versetzet ; [S.l.] 1672

Freher, Marquard: Decisionum areopagiticarum sylvula ...in queis controversiarum apud veteres pro inexplicabilibus habitarum resolutiones nova ratione tentantur ; Francofurti ad Oderam 1672 [Ernesti]

Thomasius, Jacob/Corfinius, Simon: Exercitatio Philosophica De Morte In Undis, contra Servium & ...; Lipsiae 1672

Daoshi <656-668>: Hōon jurin; [Kyōto] 1672 [Heirakuji]

Daoshi <656-668>: Hōon jurin; [Kyōto] 1672 [Heirakuji]

Daoshi <656-668>: Hōon jurin; [Kyōto] 1672 [Heirakuji]

Daoshi <656-668>: Hōon jurin; [Kyōto] 1672 [Heirakuji]

Fäsch, Sebastian: De insignibus eorumque iure; Basileae 1672

Gravius, Johann/Fuchs, Johann Friedrich: Disputatio De Judicio Possessorio Summariissimo ...; Tubingae 1672 [Reis]

Feischel, Esaias: Dissertatio Inavgvralis De Beneficio Probandi Secundae Instantiae Cvjvs Formvla ...Ortum ex Analysi L. IV Cod. de tempor. & Reparat. Appellat. & Recessus Imp. Ratispon. de Anno 1654. XA7. 73. &c. ; Argentorati 1672 [Welper]

Portius, Johann David: Vini Rhenani in specie Bacharacensis Anatomia Chymica ...; Heydelberga 1672

Weigel, Erhard: Erhardi Weigelii, Fürstl. Sächs. zur Architectur bestellten Ober-Directoris und ...; Jena 1672

Cottet, Anton/Meixner, Johann I.: Controversia Philosophica De Identitate Et Distinctione Reali ...; Ratisponae 1672 [Fischer]

Neue und warhafftige Relation von dem großen Erdbeben so ...; [Venedig] [1672]

Feischel, Esaias: Dissertatio Inavgvralis De Beneficio Probandi Secundae Instantiae Cvjvs Formvla ...Ortum ex Analysi L. IV Cod. de tempor. & Reparat. Appellat. & Recessus Imp. Ratispon. de Anno 1654. XA7. 73. &c. ; Argentorati 1672 [Welper]

Kircher, Athanasius: Principis Christiani Archetypon Politicum Sive Sapientia Regnatrix ...; Amstelodami 1672 [Jansson]

Elsholtz, Johann Sigismund: Joan. Sigism. Elßholz Vom Garten-Baw, Oder Unterricht von der ...In VI. Bücher abgefasset, und mit nöhtigen Figuren gezieret ; Cölln an der Spree 1672 [Schultze]

Rüd, Christoph Adam/Hansemann, Christoph: Des H. Hiobs Herrliches Glaubens Bekäntnüs ...Bey dem ... Begräbnüß Des ... Herrn Christoph Hansemann von Löwmannsegg ... des H. Röm. Reichs freyen Stadt Regenspurg Innern Raths ... ; [Regensburg] 1672 [Fischer]

Kirchmaier, Sebastian/Hiltl, Georg Zacharias: Dissertatio Politica, De Jure Foederum ...; Ratisponae 1672 [Hanckwitz]

Frentzel, Johann W./Gewolf, Georg: Memoriale Mortisauß dem herrlichen Stoßgebetlein des theuren Manns Gottes Mosis im 90. Ps. v. 12. ; Bey der Volckreichen Begräbnus Des ... Herrn Georgen Gehwolffen, Gemeiner Statt ... ältesten Syndici ... ; Regenspurg 1672 [Hanckwitz]

Hansemann, Christoph: Pietatis In Christophorvm Hansemannvm Inexhaustae Coronis ...; Ratisponae 1672 [Fischer]

Fritsch, Ahasver: Ahasveri Fritschi, I.U.D. Com. Palat. Caesar. Consil. Rudelst. Schwartzb. ...Adiecta sunt Miscella quaedam Iuridica de modo, excessu & defectu ; Jenae 1672 [Fleischer [u.a.]]

Thomasius, Jacob/Schindler, Johann Christian: Dissertatio Politica De Jure [Iure] Primogeniti ...; Lipsiae 1672 [Hahnius]

Cortes, Gerónimo: Tratado de los Animales terrestres, y volatiles ...; Valencia 1672

Becmann, Johann Christoph: Meditationes PoliticaeXXIV Dissertationibus Academicis Expositae ; Francofurti Ad Oderam 1672 [Beckmann]

Thomasius, Jacob/Brösigke, Heyno Friedrich von: Exercitatio Politica De Ratione Status ...Definitionem ejus a Scipione Amirato propositam expendens ; [S.l.] 1672

Traité de la monarchie universelle pour respondre aux espagnols, ...; Cologne 1672 [Marteau]

Kirchmaier, Sebastian/Hiltl, Georg Zacharias: Dissertatio Politica, De Jure Foederum ...; Ratisponae 1672 [Hanckwitz]

Cregel, Ernst/Krannöst, Christian: Disputationem Circularem Ad Tit. Codicis De Episcopali Audientia, Praeside ...; Altorfi [1672] [Meyer]

Cregel, Ernst/Liebeler, Elias: Disputationem Circularem Ad Tit. Cod. VI. cum 3. seqq. ...; Altorfi [1672] [Meyer]

Morhof, Daniel Georg/Bützer, Martin: Dissertatio De Sole Igneo; Kiloni [1672] [Reumann]

Mühlpfort, Johann Justinus/Garisch, Johann: Dissertatio Iuridica De Iure Revocandi Domum ...Ad L. 2. XA7. 3. & seqq. usque pen. ff. de iud. ; Jenae [1672] [Nisius]

Osiander, Johann Adam/Brauch, Johann Eberhard: Dissertatio De Sabbatho; Tubingae 1672 [Reisius]

Daoshi <656-668>: Hōon jurin; [Kyōto] 1672 [Heirakuji]

Neue und warhafftige Relation von dem großen Erdbeben so ...; [Venedig] [1672]

Daoshi <656-668>: Hōon jurin; [Kyōto] 1672 [Heirakuji]

Daoshi <656-668>: Hōon jurin; [Kyōto] 1672 [Heirakuji]

La Rue, Charles de: Caroli De La Rue E Societate Jesu, Idyllia ...; Parisiis 1672 [Benard]

Daoshi <656-668>: Hōon jurin; [Kyōto] 1672 [Heirakuji]

Weigel, Erhard: Erhardi Weigelii ... Neu-erfundener Hauß-Rath, so wohl zur Nothdurfft, ...nebst einem unmaßgeblichen Vorschlag wie die gemeinnützigen Kunst-Erfindungen, und dadurch die Wohlfahrt des Landes, zu befördern ; Jena [1672] [Bauhofer]

Comitibus, Petrus de: Summa phylosophicaSeptem partibus comprehensa ; in qua Universae Philosophiae quaestiones ad solius veritatis trutinam, nullius emancipatae arbitrio, breviter & dilucide pertractantur ; Anconae 1672 [Ex Typographia Camerali]

Rüd, Christoph Adam/Hansemann, Christoph: Des H. Hiobs Herrliches Glaubens Bekäntnüs ...Bey dem ... Begräbnüß Des ... Herrn Christoph Hansemann von Löwmannsegg ... des H. Röm. Reichs freyen Stadt Regenspurg Innern Raths ... ; [Regensburg] 1672 [Fischer]

Hansemann, Christoph: Taeda Funerea, Supremo Honori ... Dn. Christophori Hansemanni à ...; Ratisponae [1672] [Fischer]

Mayer, Johann F.: De Electione Romani Pontificis ...; Gerae 1672 [Müller]

Kirchmaier, Sebastian/Krannöst, Gottlieb: Exercitatio Moralis De Principiis Actionum Humanarum ...; [Regensburg] 1672 [Hanckwitz]

Linck, Johann Christian/Wolf, Nicolaus: Bernhardus Magnus; [Jenae] [1672] [Nisius]

Conring, Hermann: Hermanni Conringii Censura Diplomatis Quod Ludovico Imperatori fert acceptum ...Qua simul res Imperii & Regni Francorum Ecclesiasticae ac Civiles, seculi cumprimis Carolovingici, illustrantur ; Helmestadii 1672 [Müller]

Thomasius, Jacob/Mülpfort, Johann Justinus: Exercitatio Politica De Latrocinio Gentis in Gentem ...; Lipsiae 1672 [Hahn]

Carpzov, August Benedict: Dissertationem Legalem De Revocandis His Quae In Fraudem Creditorum ...; Lipsiae 1672 [Hahn]

Schurzfleisch, Konrad Samuel/Eccard, Andreas: Ungarica; Wittenbergae 1672 [Schmatz]

Schurzfleisch, Konrad Samuel/Alberti, Johann Christoph: Lineamenta Sarmatica; Wittenbergae 1672 [Schmatz]

Boeckler, Johann Heinrich: Characteres politici in Velleio Patercvlo expositione quadam demonstrati ...; Argentorati 1672 [Staedel]

Beier, Adrian/Roth, Johann C.: Disputatio Juridica continens Resolutionem L. 4. C. de Aedif. ...; Jenae 1672 [Bauhöfer]

Kirchmaier, Sebastian/Krannöst, Gottlieb: Exercitatio Moralis De Principiis Actionum Humanarum ...; [Regensburg] 1672 [Hanckwitz]

Relatione della città è republica di Venetia ...Nella quale sono descritti li principii di sua edificatione, avanzamenti, acquisti ... ; Colonia 1672 [Martello]

Li tesori della corte Romanain varie relationi fatte in Pregadi d'alcuni ambasciatori Veneti, residenti in Roma, sotto differenti Pontefici, e dell'Almaden, ambasciator Francese ; Bruselles 1672

Arcani Politici Dei Prencipi d'Italia ...; Villa Franca 1672

Zanetornato, Domenico: Relatione Succincta Del Governo Della Famosa Corte Di Spagna ...; Cosmopoli 1672

Atremont, H. d': Le Tombeau de la pauvreté; Francfurt 1672

Freher, Marquard: Decisionum areopagiticarum sylvula ...in queis controversiarum apud veteres pro inexplicabilibus habitarum resolutiones nova ratione tentantur ; Francofurti ad Oderam 1672 [Ernesti]

Coler, Johann: Oeconomia Ruralis Et Domestica ...Darin[n] das gantz Ampt aller trewer Hauß-Vätter, Hauß-Mütter, beständiges und allgemeines Hauß-Buch, vom Haußhalten ... begriffen ... ; Sampt beygefügter einer experimentalischer Hauß-Apotecken und kurtzer Wund-artzney-Kunst, wie dann auch eines Calendarii perpetui ... ; Franckfurt am Mayn 1672 [Schönwetter ; Cholin]

Boeckler, Johann Heinrich: Io. Henrici Boecleri Museum Ad Amicum ...; Argentorati 1672 [Paullus]

Frenzel, Johann Georg: Rectore Academiae VVittebergensis, Georgio Caspare Kirchmajero ... Nomen suum ...... Anno ... M DC LXXII. ... Mens. [Majo] Die [XX.] ; [Wittenberg] [1672]

Wider, Johann Christoph: Daphneam Coronam, Quam, Rectore ... Dn. Georgio Casparo Kirchmaiero ...; Wittebergae 1672 [Schmatz]

Coler, Johann: Oeconomia Ruralis Et Domestica ...Darin[n] das gantz Ampt aller trewer Hauß-Vätter, Hauß-Mütter, beständiges und allgemeines Hauß-Buch, vom Haußhalten ... begriffen ... ; Sampt beygefügter einer experimentalischer Hauß-Apotecken und kurtzer Wund-artzney-Kunst, wie dann auch eines Calendarii perpetui ... ; Franckfurt am Mayn 1672 [Schönwetter ; Cholin]

Paulli, Simon/Heinrici, Johann Heinrich: Straszburgisches Kauff- und Handels-Büchlein ...In allen und jeden Handlungen, oder Gewerben, nützlich zu gebrauchen ; Straßburg [1672?] [[Paulli]]

Philipp Wilhelm <Pfalz, Kurfürst>: Von Gottes Gnaden Wir Philipp Wilhelm Phaltzgrave bey Rhein ...[So geben, und geschehen in Unserer ResidentzStadt Düsseldorff den 5. Novembris 1672.] ; [S.l.] [1672]

Leti, Gregorio: L' Europa Gelosa Overo La Gelosia De' Prencipati Dell' ...Opera piena di varie Scritture Politiche modernissime, sopra li correnti Affari, & emergenti di tutti li Potentati dentro, e fuori d'Europa; Con esatto Argomento di quanto si contiene in ciascuna di esse Scritture ; Colonia (1672) [Cottar]

Aitzema, Lieuwe van: Saken van Staet en Oorlogh In, ende omtrent de ...; Graven-Haghe 1672 [Veely]

Castner, Albert/Strummer, Ferdinand Franz: Disputatio philosophica de veritate enuntiationum ...; Ambergae 1672 [Burger]

Imperato, Ferrante/Ferro, Giovanni Maria: Historia naturale di Ferrante Imperato ...nella quale ordinatamente si tratta della diversa condition di minere, pietre pretiose, & altre curiosità ; con varie historie di piante, & animali sin'hora non date in luce ; Venetia 1672

Poncius, Johannes: Joannis Poncii Philosophiae ad mentem Scoti cursus integer ...; Lugduni 1672

Bellarmino, Roberto: Dottrina christiana breve; Trento 1672

Diani, Giovanni Francesco: I Voti Della Baviera Portati a S. Gaetano primo ...; Monaco 1672 [Iecklino]

Talmberg, Johann F. von: Mystica Lotio Seu Exhortatio Ad Poenitentiam ...; Micro-Pragae [1672] [Dobroslawina]

Arnschwanger, Johann Christoph: Laus Aeterna Deo, Pax Emicet Aurea Terris ...; [S.l.] [1672]

Bardili, Burckhard/Beckendorff, Heinrich Conrad: Disputationem Juridicam Inauguralem De Resignatione Sortis, Von Loßkündigung der ...; Tubingae 1672 [Kerner]

Heidenstein, Reinhold: Reinholdi Heidensteinii Secretarii Regii Rerum Polonicarum Ab Excessv Sigismundi ...; Francofurti Ad Moenum 1672 [Wächtler]

Fritsch, Ahasver: Ius fluviaticum romano-germanicum tripartitum ...complectens variorum autorum tractatus, consilia, decisiones et observationes de iure fluminum, fontium, piscationum, navigationis ... ; Jenae [16]72 [Hertel]

Bechmann, Johann Volkmar/Krausold, Friedrich: Disputatio inauguralis iuridica de privilegiis bonorum ecclesiasticorum ...; S.l. 1672

Beier, Adrian/Roth, Johann C.: Disputatio Juridica continens Resolutionem L. 4. C. de Aedif. ...; Jenae 1672 [Bauhöfer]

Maukisch, Johann: Johannis Maukisch ... Notae Philologico-Theologicae Notitiam Dei Naturalem ex ...Cum Tractatu Prooemiali Philologiae Sacrae Studium ... necessarium, utile & jucundum evidenter ostendente ... ; Lipsiae 1672 [Wittigau]

Amsterdam von 10. Junij 1672.; [S.l.] 1672

Paulus <Apostel, Heiliger>/Godeau, Antoine: Version Expliquee Des Epistres De L'Apostre S. Paul ...Aux Romains. Aux Corinthiens. II. Aux Galates. ... ; Paris 1672 [Muguet]

Bartholin, Thomas: De Morbis BiblicisMiscellanea medica ; Francofurti [1672] [Paull]

Förster, Johann: B.D. Johannis Försteri ... Commentarius In Prophetam Jeremiam ...In Qvo Non Tantum Accurata Textus Analysis ... Exhibetur ; Wittebergae 1672 [Bakius]

Olearius, Johann: Johannis Olearii ... Exercitationes Philologicae, Graecum Epistolarum Dominicalium Textum ...In Qvibus Collatis Syri inprimis, Vulgati, Lutheri, Erasmi & Bezae Versionibus, nec non Graecorum Interpretum ... Commentariis, singula cujusvis Pericopae commata ... illustrantur ... ; Lipsiae 1672 [Schürer [u.a.]]

Amsterdam von 10. Junij 1672.; [S.l.] 1672

Aitzema, Lieuwe van: Saken van Staet en Oorlogh In, ende omtrent de ...; Graven-Haghe 1672 [Veely]

Opitz, Heinrich/Hemmerling, Johann: hā- Rāsîm le-Dāwid we-li-Šelomo hak-krētî we-hap-plētî h. e. Davidis ...; Jenae [ca. 1672] [Bauhofer]

Bechmann, Johann Volkmar/Weidlich, Paul: Disputatio Juridica [iuridica] De Angariis Rusticorum, vulgo, von Frohndiensten ...; Jenae 1672 [Werther]

Beier, Adrian/Tunder, Johann Christoph: Quod Circa Dormientes Iustum Est ... Praeside ... Dn. ...; Jenae [1672] [Werther]

Kriener, Elias: Qui stat, videat, ne cadatCuncta Mortalium casui subiecta esse, tot loquuntur ora, quot silent in tumulis. E suo id tumulo diserte loquitur elinguis etiam charissimus Confrater noster R.P. Elias Kriener ... ; [S.l.] 1672

Gschwendtner, Maurus: Nasci, Aegrotare Est; Vivere, Saepe Mori, S.D. ...Molam non pridem e Pistrino Aris inspersimus ... Ergo sacrare Manibus iterato nos iussit, Salemque miscere, R.P. Maurum Gschwendtner Salisburgensem ... ; [S.l.] [1672]

Bene, Mori, Vivis, Aeternum Vivere Defunctis ...Parcam, non esse parcam, hinc plane patet, quia nulli parcit ... Ea est Reverendissimus, ac Amplissimus Dominus Dominus Lambertus Wieninger ... [sequentes; Primus est ... Antonius Laubhamer ... Sequitur ... Augustinus Fock ... Tertius ... Paulus Dieterich ...] ; [S.l.] [1672]

Wimbacher, Benedikt: Ambulantibus Pacem, Quiescentibus Aeternam Requiem ...Ex illo die, quo primum lucem vidimus, iter mortis ingressi, cum ipsis vitae incrementis, vitae damna accepimus ... R.P. Benedictus Wimbacher ... ; [S.l.] [1672]

Auer, Benedicta Catharina: Hochwürdiger in Gott gnädiger Herr Herr [et]c. [et]c. Auch ...Angenehme Frucht muß zu rechter Zeit in guten Grund gesetzt werden ... Der Gerechte Gott hat den 6. Septembris diß lauffenden Jahr auß unserer Geistlichen Versammlung durch den Tod abgefordert ... Frau Benedicta Catharina Auerin ... ; [S.l.] [1672]

Nidermair, Michael: Mortem Viventibus Iustorum, Vitam Mortuis Beatorum ...Quam labilis, Eheu! ... Confrater noster R.P. Michael Nidermair ... ; [S.l.] 1672

Anseeneder, Johann Caspar: Vivis Et MortuisMendaces filii hominum in stateris adulantium linguarum ultra merita hominem extollunt, nescio quibus sublimium titulorum fulcris labilem hanc naturam suffultientes ... Audivit saltem, & quasi sibi soli dictum R.R.D. Joan. Casparus Anseeneder ... ; [S.l.] [1672]

Brautlath, Engelbert: Vivis bene Mori; Mortuis Aeternum vivere ...Integer necdum annus labitur, Colendissimi Domini Confoederati, ecce! ... noster Engelbertus Brautlath ... ; [S.l.] [1672]

Hainbuecher, Otto/Stautacher, Honoratus: Pax Vivis. Requies DefunctisNondum bis nostro Polo revolutum est Coelum Colendissimi Domini Confoederati, quo vestras flebili carmine pulsavimus fores, quo madidos oculos vestro abstersimus solamine ... R.R.P. Ottonem Hainbuecher ... [Florem dico R.R.P. Honoratum Staudacher ... ] ; [S.l.] [1672]

Menzinger, Aemilianus: Vivis Beata Mors Mortuis Beata Vita ...Dimitte me, iam enim ascendit aurora; ... lassus tandem cum diuturna infirmitate Luctator, Admodum Reverendus Pater Aemilianus Menzinger ... ; [S.l.] [1672]

Molitor, Caspar/Widman, Sebastian: Morituris bene Mori, Mortuis bene Vivere ...Ad arma: militia est vita hominis super terram, contra fatalem hostem aut agendum aut cadendum, victoriosus cadit, qui cum, quam sine pugna cadit ... Pater Casparus Molitor ... & ... Pater Sebastianus Widman ... ; [S.l.] [1672]

Schweigger, Jacob: Stantibus Et Cadentibus SalusAd verum, sed ferum Casum invitamini, decidendum in Universitate mortalium sub Praeside Morte, casuum humanorum Professore ordinario ... Reverendus in Christo Pater Jacobus Schweigger ... ; [S.l.] 1672

Westermayr, Franz: Pax bona viventi: Requies aeterna migranti ...Durior & magis ferrea mors est, quam quidquid ferreum in hoc amplissimo mundi theatro, quia nihil firmum, stabile nihil esse sinit cruenta haec bestia: o dura Sors crudelis mors! ... [Sensit hanc Parcarum tyrannidem Reverendus ... Pater Franciscus Westermayr ...] ; [S.l.] [1672]

Kerling, Erhard: Amici, Foederati. Humanissimi, Colendissimi ...Tabella hac funerali Admodum Reverendum Religiosum P. Erhardum Kerling exhibemus ... ; [S.l.] 1672

Fuchs, Paul vonœ: Herren Ludwig von Selden Entbietet Sincerus Germanus Seinen Gruß ...[Geschrieben den 27. Octob. 1672.] ; [S.l.] [1672]

Strauch, Aegidius/Hamel, Daniel: Dissertatio Theologica De Melchisedeco, Ex Genes. 14, 18. 19. ...; Dantisci [1672] [Rhetius]

Clodius, Johann/Heigel, Ambrosius: Nezîrût, ius Nasiraeatusex antiquitatibus Ebraeorum consideraturus ; Wittenberga 1672 [Schmatz]

Bechmann, Johann Volkmar/Alberti, Johann Heinrich: Disputationem inauguralem juridicam de jure famulorum hodierno, qt. veteri ...; Jenae 1672 [Werther]

Brewer, Heinrich: Historica Rervm Notabiliorvm, Qvae Ex Anno MDCLXI. In Annum ...; Coloniae Agrippinae 1672 [Kinchius]

Seywald, Blasius Vitalis/Hoffmann, Johann: Welt-SpiegelDarinnen man sehen kan, wie groß die Gantze Welt? Wie unlängst die Neue erfunden, und bißhero an allen Orten der Christliche Glaub ausgebreitet worden ist ... ; Nürnberg 1672 [Hoffmann]

Forster, Gedeon: Pedum Episcopale Seu Paraenesis De Visitatione Episcopali ...... Wenceslao Episcopo Passaviensi ... In Solemni Inaugurationis Actu Oblatum ; Ambergae 1672 [Burger]

B. I. R.: Holländisches Perspectiv. Oder Ferne-Gücker ...Worinnen erzehlt wird der itzige Zustand unsers Lieben Vaterlandes ... ; [S.l.] [1672?]

Tafferner, Paul: Caesarea Legatio, Quam Mandante Augustissimo Rom. Imperatore Leopoldo I. ...; Viennae Avstriae 1672 [Lochner]

Popma, Titus von: Titi Popmae Phrysii De Operis Servorvm Liber ...; Amstelodami 1672 [Frisius]

Kirchmann, Johann: De funeribus Romanorum Johan Kirchmanni de funeribus Romanorum libri ...; Francofurti 1672 [Hallenstein]

Ungepauer, Erasmus: Erasmi Ungepaueri Commentarius super Decretales ...Opus posthumum, ... Cum indice locupletissimo ; Jenae 1672 [Werther]

Struve, Georg Adam: Georgii Adami Struvii ... Syntagma Juris Feudalis ...Qvo Solida hujus juris fundamenta traduntur ... ; Praemissus est Syllabus Capitum ... Et annexus locupletissimus Index ... ; Francofurti [u.a.] 1672 [Götze]

Stryk, Samuel/Trescho, Sebastian Heinrich: Disputatio Inauguralis De Iure Protocolli ...; Francofurti Ad Oderam 1672 [Ernestus]

Stryk, Samuel/Wildvogel, Christian: Dissertationem iuridicam de effatis agonizantium ...; [Frankfurt an der Oder] 1672 [Ernst]

Stryk, Samuel/Gerdes, Martin Christoph: Disputatio Inauguralis De Iure Familiaritatis ...Ad L. Qui Iure Familiaritatis 41. ff. De Acquir. Poss. ; Francofurti cis Viadrum 1672 [Eichorn]

Conring, Hermann/Brockdorff, Detlev von: Disquisitio Politica De Prudentia Peregrinandi ...; Jena 1672 [Oerthen]

Germanus, Veridicus: Ad Pavidos Batavos; Lugduni 1672 [Alethophilus]

Kisel, Philipp: Nili Mystici, Ex Paradiso Voluptatis, Sive Verbi Divini, Septemplici ...; Bambergae 1672 [Cholinus]

Giuglaris, Luigi: Avvento Del Padre Lvigi Givglaris Della Compagnia di GiesvXC1 ...Et Altre Prediche Insigni ; Venetia 1672 [Baglioni]

Zeller, Johann Conrad/Eberhard <III., Württemberg, Herzog>: Widerholte Christliche und beständige Bekantnus Der wahren Evangelischen Kirchen ...Vöst gegründet in dem Heiligen Wort Gottes/ auß den Schrifften der Alten und Newen reiner Würtembergischer und anderer Theologorum heraußgezogen/ Und auff gnädigstes Anbefehlen Des Durchleuchtigsten Fürsten und Herrn/ Herrn Eberhardi III. Hertzogen zu Würtemberg und Teckh [et]c. In unterschiedlichen Fragen gestellet und in Druck gegeben ; Tubingen 1672 [Reiß]

Wagner, Tobias: Tobiae Wagneri ... Orationes Duae, In Vigiliis Nativitatis Christi ...Oratio Prima, Contra novam Creatam Trinitatem Papistarum, Jesu, Mariae, Joseph, Anno 1664. à Nudipede Carmelita Andreâ de Theresiâ Monachii in Bavariâ solennissimê, sed & idololatricissimè depraedicatam ; Tubingae 1672 [Reisius]

Lilien, Caspar von: Casparis â Lilien ... De syncretismo locum non habente ...habita Baruthi in frequentissima synodo d. II. Octobr. An MDCLXXII ; [Bayreuth] 1672 [Gebhard]

Hannenmann, Franz: Memento Homo, quia pulvis esLutea vasa portamus, Colendißimi Confoederati, quae plerumque aut humorum copia diffluunt ... Pater Franciscus Hannenmann ... ; [S.l.] 1672

Mayr, Sebastian: Pax Vivis, Requies DefunctisNon equidem a vero multum consendus est is aberrasse. ... Hanc ipsam sancti Spiritus Oden sibi saepius occinuit noster R.P. Sebastianus Mayr ... ; [S.l.] [1672]

Mortuis Et Morituris Vitam Et Salutem. Reverendissime ac Amplissime ...Antiqua mortalibus dictata lectio: Ibimus, ibitis, ibunt ... Fr. Matthais Edenhoffe Laicus ... Post hunc 5. Aprilis, 1671 ... P. Benedicto Mayr ... [concessit P. Antonius Agricola ... 1671 ... P. Andreas Hampelius ... successit, 31. Decembris ...] ; [S.l.] [1672]

Möhner, Reginbald: Hominibus Omnibus Nasci, Pati, Mori, Feliciter ...Adeo Fratres (ignosce Paule) debitores sumus Carni ... P. Reginbaldum Möhner ... ; [S.l.] [1672]

Dimphel, Christoph: Vivis Mortem Foelicem, Mortuis Vitam Perennem ...Eheu! super ineluctabile mortis fatum, etiamnum orbis universus ingemiscit ... ChrIstophorVs DIMpheLIVs Abbas osterhoVIensIs obIIt ... ; [S.l.] [1672]

Blatt, Willibald: Vita quid est hominis? Flos, Folium, Umbra, nihil. S.P. ...Egregiam hercle Stragem! Mors Folium prasinum athletice triumphat! R.P. Wilibaldum Blatt ... ; [S.l.] [1672]

Pittinger, Wilhelm: Salus a Fonte SalutisPauxillum cineris nostris verticibus obiicit Sancta Mater Ecclesia. Noverca Libitina totum saccum in nostrum Dilectissimum Confratrem R.R.P. & F. Guilielmum Pittinger ... ; [S.l.] 1672

Fischer, Valentinian: Vivis Beata Mors: Mortuis Beata Vita ...Mors mortua est, Colendissimi DD. Confoederati, prolixam scilicet mortem tandem finiit noster R.R.P. Valentinianus Fischer ... [Martii. 1672 ... Vos Colendissimi DD. Confaederati, ut pro animali, quod abiecit, recipiat corpus spirituale; & efficax Suffragiorum pondus.] ; [S.l.] [1672]

Eder, Maurus/Friderich, Friedrich: Vivis Beata Mors, Mortuis Beata Vita ...Umbras esse, quae prae foribus praestolantur, optimi DD. Confoederati, ex eo coniicite, quod una pulsare, altera clamare non possit ... Illa P. Maurus Eder est ... [Umbra altera iungitur umbra, P. Fridericus Friderich ...] ; [S.l.] [1672]

Fuess, Franz von: Bene Vivere Vivis & Mortuis ...Fidissimi foederum Socii, Colendissimi Amici ... Venit ad nos Franciscus a Fuess ... ; [S.l.] [1672]

Wolff, Ignaz/Apoiger, Andreas: Vivis Virtus, Lux Perpetua Luceat Defunctis ...Abscondi neutrum potest ... Tantum bonum laeti moestique apprecamur Admodum Reverendo Patri Ignatio Wolff ... [Igni aquam affundimus, cum R.P. Andream Apoiger ... hic aliunde R.P. Wolffgangi Spannagl ...] ; [S.l.] [1672]

Müller, Amandus Thomas: Diuturna vivis Post laborem requies. Aeterna Mortuis. Diuturna vivis ...Eheu! Pupilli facti sumus absque Patre: cecidit Corona capitis nostri R.mus & Ampl.mus Praesul ac Dominus D. Amandus Thoma Müller ... ; [S.l.] [1672]

Conradi, Severin: Suavi Foederis & gravi Mortis Iugo iunctis salutem ...Quam Sociabilis Mihi Rotae fuerit niger & albus color, Olor meus clarissime decantari ... Nostin R.R.P. Severinum Conradi ... ; [S.l.] 1672

Schreiben, Der Herren Staaden der vereinigten Niderlande an ihre ...[Hag den 10. Decemb. 1671.] ; [S.l.] [ca. 1672]

Duval, Pierre: Traité De Geographie qui donne la conoissance et L'Usage ...avecque les Figures neceßaires pour ce sujet ; Paris 1672 [[Selbstverl.]]

Philo <Chronographus>/Anhorn von Hartwiss, Bartholomaeus: Allgemeine Welt-Geschichten Von Deroselben Anfang biß ins Jahr 5812. ...Nach wahrer und Richtiger Zeit-Berechnung ; Isnj im Allgöw [1672] [Enderlin]

Brachelius, Adolphus/Thülden, Christian Adolph: Tractatus Historico-PoliticiQui hic ceu in universali Belli Pacisque Theatro proponuntur, Enarrantes Leges S. Rom. Imperii fundamentales, praecipuorum Europae Dynastarum Foedera offensiva & defensiva ... subservientia Historiae Universali. Ab anno M.DC.XVIII. ad haec tempora conscriptae ; Coloniae Agrippinae 1672 [Kinchius]

Schall von Bell, Johann Adam/Wolfgang, Georg Andreas: Historica Relatio De Ortu Et Progressu Fidei Orthodoxae In ...Ab Anno 1581. usque ad Annum 1669. ; [Regensburg] 1672 [Emmrich]

Commire, Jean: Leo Patris UltorFabula Ad Serenissimum Delphinum ; Parisiis [1672] [Martinus]

Caron, François/Schouten, Joost: Wahrhaftige Beschreibungen dreyer mächtigen Königreiche Japan, Siam und Corea ...Benebenst noch vielen andern, im Vorbericht vermeldten Sachen ; Denen noch beygefüget Johann Jacob Merkleins, von Winsheim, Ost-Indianische Reise ... ; Samt einem nothwendigen Register ; Nürnberg 1672 [Endter]

Baldaeus, Philippus: Wahrhaftige ausführliche Beschreibung der berühmten ost-indischen Kusten Malabar und ...samt dero angräntzenden u. untergehörigen Reichen ..., d. Einwohner Gestalt, Sitten, Kleidertracht, Haushaltung, Ceremonien: so wol auch d. merckwürdigsten Kriegshändel, Belägerungen, Feld- u. Seeschlachten, sonderl. zwischen d. Portogesen u. Holländern, Handel- u. Kaufmannschaften ; Amsterdam 1672 [Jansson u.a.]

Bucelin, Gabriel: Germania Topo-Chrono-Stemmato-Graphica Sacra Et Profana ...In qua Brevi Compendio Multa distinctè explicantur ; Ulmae 1672 [Görlin]

Stryk, Samuel/Baron, Gottfried: Magnifico ICtorum In Illustrissima Ad Viadrum Academia Ordine Indulgente ...; [Frankfurt, Oder] 1672 [Eichorn]

Colerus, Martinus: Tractatus de alimentislibri tres, quibus praemissi sunt praestantissimorum iureconsultorum, Bart. de Saxoferrato et Ioann-Baptistae Pontani, advocati Romani, eadem de re tractatus ... ; Lipsiae 1672 [Kästner]

Den Grooten en Witten Duyvel, Das ist: Eine klare ...Hier sind auch beygefüget einige Considerationes oder Bedencken, betreffend die Straffe ... ; [S.l.] 1672

Raynaud, Théophile: De Pileo, caeterisque capitis tegminibus tam sacris, quàm profanis ...; Amstelodami 1672 [Frisius]

Sagittarius, Caspar: Casparis Sagittarii Lvnebvrgensis De Ianvis Vetervm ...Liber Singvlaris ; Altenburgi 1672 [Rüger]

Kirchmann, Johann: Johannis Kirchmanni de annulis liber singularis ...; Francofurti 1672 [Hauenstein]

Andlern, Franz Friedrich von: Iurisprudentia qua publica, qua privata ...decisionibus passim et recessuum imperii constitutionibus illustrata ... ; Solisbaci 1672 [Lochner]

Ariosto, Ludovico/Dolce, Lodovico: Orlando furioso; Venetia 1672

Osiander, Johann Adam: Dissertationes De Sabbatho; Tubingae 1672 [Cotta]

Gualdo Priorato, Galeazzo/Boener, Johann Alexander: Historia Di Ferdinando Terzo Imperatore ...[gewidmet] Leopoldo Cesare ; postoui li ritratti d'imperatori, imperatrici, principi, generali d'eserciti, battaglie, & assedi di piazze, &c. ; Vienna D'Avstria 1672 [Cosmerovius]

Mentz, Georg: Georgii Mentzii ... Favus Distillans Sive Medulla Davidica ...Id Est Psalmi Davidis CL. In Meditationum formam concinnati, variis punctis, affectibus & orationibus interstincti ... ; Bamberg (1672) [Höffling]

Osiander, Johann Adam: Dissertationes De Sabbatho; Tubingae 1672 [Cotta]

Osiander, Johann Adam/Brauch, Johann Eberhard: Dissertatio De Sabbatho; Tubingae 1672 [Reisius]

Caramuel Lobkowitz, Juan: Ioannis Caramuel, Haplotes de restrictionibus mentalibus disputans ...nempe discutiens, an sint possibiles? an utiles? an tuta conscientia ad mitti possint? an potius verborum late patens significatio, quae per occultos, & soli deo notos, mentis actus restringi dicitur ... ; Lugduni 1672 [Anisson]

Pufendorf, Samuel von: Samuelis Pufendorfii De Jure Naturae Et Gentium Libri Octo ...; Londini Scanorum 1672 [Junghans]

Waser, Kaspar/Schweitzer, Johann Heinrich: Disputatio Philosophica De Affectionibus Entis In Genere, & De ...; Tigurum 1672

Schott, Kaspar: Joco-Seriorum Naturae Et Artis, Sive Magiae Naturalis Centuriae tres ...Das ist, Drey-Hundert Nütz- und lustige Sätze allerhand merckwürdiger Stücke, von Schimpff und Ernst, Genommen auß der Kunst und Natur, oder natürlichen Magia ... ; Franckfurt am Mayn 1672 [Cholinus]

Genaue und Warhaffte Erzehlung Der vornehmsten Dinge, so sich ...Sambt einem unpartheyischen Bedencken über derselben gegenwärtige Constitvtion ; [S.l.] [ca. 1672]

Fritsch, Ahasver: Electa juris publici Romano-Germanici ...queis potiores quaedam materiae, quas sequens pagina indicat, cumprimis ex actis publicis, illustrantur ; Francofurti ; Lipsiae 1672 [Müller]

Spinola, Fabio Ambrogio: Heiliger Jahrs Calender Das ist Betrachtungen Uber das Leben ...; Sultzbach 1672 [Lichtenthaler]

Spinola, Fabio Ambrogio: Heiliger Jahrs Calender Das ist Betrachtungen Uber das Leben ...; Sultzbach 1672 [Lichtenthaler]

Saar, Johann Jacob: Johann Jacob Saars, Ost-Indianische Funfzehen-Jährige Kriegs-Dienste, Und Wahrhafftige Beschreibung, ...; Nürnberg 1672 [Tauber]

Kwiatkiewicz, Jan: Svada Civilis, Oratoriae atq; Politiae nostratis ingenio accomodata ut ...Bipartitum opus ; Vratislaviae [1672] [Kästner]

Septem Illustrium Virorum Poemata ...; Amstelodami 1672 [Elsevirius]

Müller, Valentin/Schmidt Küntzel, Nicolaus: Heilsame Wissenheit, Welche bestehet In Erkentnis der Liebe, damit ...Aus dem 18. Vers deß 3. Cap. der Epist. an die Epheser ... ; Als Der weyland ... Herr Nicolaus Schmid, sonst Cüntzel, oder der gelehrte Bauer genannt ... im abgewiechenen 1671. Jahr, auf dem Gottes-Acker zu Mislareuth in seine Grabes-Krufft ... versencket wurde ... ; [S.l.] 1672

Chrytillus, Julius: Apocalypsis; S.l. [1672]

Hildebrand, Friedrich: Oratorii Discursus LXVII. Salutaria Vitae praecepta ac monita complexi ...; Northusae 1672 [Fuhrmann]

Crucius, Jacobus: Jacobi Crucii Suada Delphica,Sive Orationes L. Varii Argumenti ...Studiosae Juventuti manuductio ad Artem Oratoriam ; Northusae 1672 [Fuhrmann]

Pufendorf, Samuel von: Samuelis Pufendorfii De Jure Naturae Et Gentium Libri Octo ...; Londini Scanorum 1672 [Junghans]

Haunold, Christoph: Controversiarvm De Justitia Et Jure Privatorum Vniverso Nova Et ...; Ingolstadii 1672 [Knab]

Paciuchelli, Angelo/Marimont, Charles deœ: Lectiones Morales In Prophetam Jonam ...Italico Idiomate Non Pridem Conscriptae nunc Latinitati consignatae ; Monachii 1672 [Jaecklinus]

Paciuchelli, Angelo: Discorsi Morali Sopra La Passione Di N.S. Gesv Cristo ...; Venetia 1672

Haunold, Christoph: Controversiarvm De Justitia Et Jure Privatorum Vniverso Nova Et ...; Ingolstadii 1672 [Knab]

Luther, Martin: BibliaDas ist: Die gantze H. Schrifft Alten und Newen Testaments Deutsch D. Martin Luthers, mit dem Anhang des dritten und vierdten Buchs Esra, Wie auch dritten der Maccabeer ; Lüneburg 1672 [Stern]

Hermenegildo <de San Pablo>: Defensa por la Religion Geronyma de España ...; Zaragoça 1672 [Dormes]

Zanetornato, Domenico: Relatione Succincta Del Governo Della Famosa Corte Di Spagna ...; Cosmopoli 1672

Kirchmann, Johann: In funere Pauli Merulae Oratio ...; Lugdunum Batavorum 1672

Tesauro, Gaspare Antonio: Gasp. Antonii Thesavri IC. Tavrinensis ... Qvaestionvm Forensivm Libri ...Qvarvm Singvlarvm Qvaestionvm Resolvtiones confirmantur eiusdem Pedemontani et Niceni Senatus Decisionibvs. Cum duplici Indice ... Quibus adjicitur eiusdem Auctoris De Avgmento Monetae Tractatus vtilissimus ; Genevae 1672 [De Tournes]

Ziegler, Kaspar: Dicastice sive de iudicum officio et delictis tractatus moralis ...In quo tota iudicis conscientia excutitur ; Wittebergae 1672 [Mevius & Schumacher]

Cornejo, Pedro: A.R.P.M.F. Petri Cornejo ... Ordinis Carmelitarum ... Theologia Scholastica ...Quae Diversas Materias Secundvm Tres Partes D. Thomae Aquinatis ... continet ... ; Bambergae (1672) [Cholinus]

Officia Propria Aliqvorvm Sanctorvm ...Partim De Praecepto, Partim Ad Libitum Recitanda ... ; Lucernae 1672 [Hautt]

Baldaeus, Philippus: Wahrhaftige Ausführliche Beschreibung Der Berühmten Ost-Indischen Kusten Malabar und ...Samt dero angräntzenden und untergehörigen Reichen, Fürstentühmen, Ländern, ... Durchgehends verzieret mit neuen Landkahrten und Abbildungen ... und folgends mit Fleiß zu Kupfer gebracht: Benebst einer Umständlichen und Gründlichen Entdeckung der Abgötterey der Ost-Indischen Heyden, Malabaren, Benjanen, Gentiven, Bramines &c. So wol aus ihrem eigenen ... Vedam oder Gesetzbuch, und ... Handgeschriften, als Gespräch und Beywohnung ihrer vornehmsten Priester und Schriftgelehrten, nachgespüret, erforschet, und widerleget: zusamt den Abbildungen ihrer Götzen ... gezeichnet und fürgestellet ; Amsterdam 1672 [Janssonius von Waesberge ; Someren]

Gockel, Ernst: Ernesti Gockelii ... De Sacri Romano-Germanici Imperii Circulo Sueviae, ...; Augustae Vindelicorum 1672 [Goebel]

Lorenz, Johann Chrysostomus Carl: Applausus in anniversario electionis Maximiliani Gandolphi ex Comitibus de ...; Salisburgum 1672

Antonio, Nicolás: Bibliotheca Hispana Sive Hispanorvm ...Qvi Vsqvam Vnqvamve sive Latinâ sive populari sive aliâ quâvis linguâ scripto aliquid consignaverunt ; Notitia, His Qvae Praecesservnt Locvpletior Et Certior brevia elogia, editorum atque ineditorum operum catalogum ; Dvabvs Partibvs Continens, ... ; Romae (1672) [Tinnasius]

Du Verdier, Gilbert Saulnier: Kurtze jedoch gründliche Historische Beschreibung, Aller Könige in Franckreich ...Von Pharamundo dem ersten König an, biß auff den jetzt regierenden Aller-Christlichsten König Ludovicum dieses Namens den Vierzehenden ; Worinnen absonderlich eines jeden Königs, nebenst dessen Brust-Bildnus, Lebens-Lauff ... für Augen gestellet wird ; Franckfurt am Mayn (1672) [Serlin]

Prugger, Jacob/Chlingensperg, Christoph von: Disputatio Philosophica De Subiecto Et Forma ...; Ingolstadii 1672 [Ostermayerus]

Solingen, Nikolaas van: Project und Entwurff, wie man fünfzig tausend Bauern ... ...; S.l. [1672]

Solingen, Nikolaas van: Project und Entwurff, wie man fünfzig tausend Bauern ... ...; S.l. [1672]

Artikel der Tractaten, die zur Assistenz ... zu Braunschweig ...; S.l. 1672

Leibniz, Gottfried Wilhelm: Breve illustramentum Pacis Germanicae cum Rege Christianissimo super Articulo ...; S.l. 1672

Wassenberg, Eberhard: Maroboduus in serenissimo ac potentissimo Ludovico XIV. Galliorum rege ...; S.l. 1672

Tractat der Assistenz und mutuelen Defension zwischen Friedrich Wilhelmen ...; [S.l.] 1672

Alègre, ... d'/Villedieu, Marie Cathérine Hortense Desjardins de: Les Avantures, ou memoires de la Vie de Henriette ...; Paris (1672)

Du Verdier, Gilbert Saulnier: Historischer Beschreibung Des geführten Lebens und vollbrachter Thaten Der ...; [Frankfurt a.M.] (1672) [[Serlin]]

Fuess, Leopold/Hebenstreit, Franz Ignaz: Artificivm Logicae Activum Et Passivum ...Expressvm In Operationibus Mentis Et Examini Publicae Concertationis Expositum ... ; Monachii [1672] [Rauch]

Florus, Lucius Annaeus: Delle historie Romane di L. Ann. Sen. Floro libri ...; Roma 1672

Hallervord, Johann: Ioannis Hallervordii Regiomontani, de historicis Latinis spicilegium ...operi maiori praemissum ; Jenae 1672 [Hallervordius]

Retorica delle Monache, arte de loro inganni, norma de ...; S.l. 1672

Boeckler, Johann Heinrich: Io. Henrici Boecleri museum ad amicum ...; Argentorati 1672 [Paullus]

Wassenberg, Eberhard: Frantzösische Gold-Grube; S.l. 1672

Send-Schreiben Eines Lüttichschen Edelmans An Die Herren von Lüttich ...Sampt Einer Antwort eines Bürgers von Lüttich an den Edelmann ; S.l. 1672

De Hel in Roeren ofte de Verslaegentheydt en Schrick ...; Brebeytel 1672

Der Große und weiße Teufel; S.l. 1672

Fuchs, Paul von: Sinceri Germani Epistola Ad Ludovicum Seldenum Conscripta ...Qua Belli Gallo Belgici Momenta Expenduntur ; [Dabantur die 7. 17. Aug. 1672.] ; [S.l.] [1672]

Ruholtz, Michael: Frantzösisch PrognosticonOder Prophetische Vorsagung Mich. Ruholtz eines Westphal. Baursmanns von d. Stadt Buchholtz ; Leipzig 1672

Holländisches Perspectivoder Ferne Gucker ... durch B. J. R. ; Utrecht 1672

Richtiges Tag-Register aller ... Begebenheiten bey Belagerung der Stadt ...; S.l. 1672

Ruholtz, Michael: Frantzösisch Prognosticon; S.l. 1672

Deß Holländischen Nabuchodonosoris traurigen und erschröcklichen Gesichts, so ihme ...; [S.l.] 1672

Schreiben, Brüssel den 22. Dec. Anno 1672 ...; S.l. [1672]

Das unbefleckte Wit; S.l. 1672

De imminentium bellorum primordiis federibus causis ...; S.l. [ca. 1672]

Valerius <Maximus>/Vorst, Johannes: Valerii Maximi Factorum Dictorumqve Memorabilium Libri IX. ...Cum codd. MSS. Bibliothecae Electoralis Brandeburgicae collati ; Berlini 1672 [Gohl]

Büsin, Peider: Parthenos Uenetē, Virgo Veneta ...hoc est, dotes nobilissimae, doctissimaeque virginis Dn. Helenae Corneliae Piscopiae ; Tigurum Helvetiorum [1672] [Bodmer]

De imminentium bellorum primordiis federibus causis ...; S.l. [ca. 1672]

Leti, Gregorio: Li Precipitii Della Sede Apostolica ò Vero La Corte ...Opera Historica, Chronologica, e Politica, De' Papi, & Antipapi, Cardinali, & Anticardinali; Concilij, e Conciliaboli ... ; Lione 1672 [Demen]

Peña, Francisco: Sancti Caroli Borromaei S.R.E. Cardinalis, Archiepiscopi Mediolanensis. Vita, Res ...; Ambergae 1671 [erschienen] 1672 [Burger]

Winckler, Franz Joseph: S.S. Cosmas Et Damianus ... Divini In Terris Medici ...; Viennae Austriae [1672] [Thurmeyer]

Ortth, Philipp Albert: Tractatus Juridico-Politicus De Regali Conducendi Jure ...; Norimbergae 1672 [Endter]

Du Ryer, André: L' Alcoran De Mahomet; Paris 1672 [Sommaville]

Alègre, ... d'/Villedieu, Marie Cathérine Hortense Desjardins de: Les Avantures, ou memoires de la Vie de Henriette ...; Paris (1672)

Jena, Gottfried von: Memoriale Gallicum ad S. R. imperii status ...; Ratispona 1672

Delenda Carthago, das ist, die Stadt Carthago Soll und ...Oder das Niederland, nach dem Vorbild der Stadt Carthago, verwüstet werden müsse ... ; S.l. [ca. 1672]

Valerio <da Venezia>: Prato Fiorito Di Varii Essempi ...; Venetia 1672 [Miloco]

Boileau Despréaux, Nicolas: Satires du Sieur D...; Cologne 1672 [Marteau]

Nerger, Joachim/Ziegner, Friedrich: Disp. inaug. de venatione principum ...; Witteberga 1672

Lanci, Giovanni M.: L' Ardimento Cristiano Supplicheuole Discorsi Ecclesiastici Sopra L'Orazione Dominicale ...; Fano 1672 [Paizza]

Weyer, Johannes: Filius Dei Adoptivus Cum Filio Dei Naturali Christo Jesu ...; Ingolstadii 1672 [Ostermayr]

Weyer, Johannes: Filius Dei Adoptivus Cum Filio Dei Naturali Christo Jesu ...; Ingolstadii 1672 [Ostermayr]

Trew, Abdias/Magirus, Johann: Hn. M. Abdiae Trew bey der Weitberühmten Universität Altdorff ...; Giessen 1672 [Hampel]

Longobardi, Francesco deœ: Insignor thaumaturgi solis Zodiacus ...Divo Francisco a Paula minimorum patriarchae elogium ; Roma 1672 [Tani]

Camillus: Lvsvs canori, sev varia poematia ...; Romae 1672 [[Dr.:] Lupardus]

Alvares, Manuel: Principia seu rudimenta grammatices ...; Monachii 1672 [Iaecklin]

Frisius, Johannes: Dictionarium bilinguelatino-germanicum et germanico-latinum ; Tigurum 1672

Capellis, Franciscus Maria deœ: Circulus aureus; Venetia 1672

Capellis, Franciscus Maria deœ: Circulus aureus; Venetia 1672

Pascha, Nikolaus Benedikt/Pohle, Martin: Disp. physica de quaestione: an Esau fuerit monstrum? ...; Witteberga 1672 [Schmatz]

Strauch, Aegidius/Hamel, D.: Diss. theol. de Melchisedeco, ex Gen. 14, 18. 19. ...; Dantiscum 1672

Verciulli, Francesco/Nithard, Juan Everardo: Prediche Panegiriche E Morali Della Beatissima Vergine Maria ...Dedicate All' Eminentissimo, e Reuerendiss. Sig. Cardinale Giovanni Everardo Nidardo ; Roma 1672 [Lupardi]

Hoffmann, Moritz: Sciagraphia morborum contagiosorum ...; Altdorfum 1672

Hoffmann, Moritz: Prudentiae medicae ... fundamenta ...; Altdorfum 1672

Bartholin, Thomas: Th. Bartholini De Morbis Biblicis Miscellanea Medica ...; Francofurti ; Hafniae 1672 [Paulli]

Drechsler, Johann Gabriel: Manuductio ad Poeticam hebraeam ...; Lipsia 1672

Coral, B.: Le chemin de l'honneur; Lyon 1672

Cabinet des Princes; Bruxelles 1672

Interesse Der Cron Engeland In dem gegenwärtigen Kriege gegen ...; S.l. 1672

Chappuzeau, Samuel: Jetztlebendes Europa Oder Neue Historische und Politische Erzehlung aller ...wie solche gegen dem Ende deß Jahrs 1666. ihr Wesen gehabt ; In unterschiedlichen Tafeln repraesentirt, Darinnen .. von den Universitäten und berühmten Bibliothecen ... und von allen berühmten Leuten in jeder Profession ; Benebens einer Zusammensamlung Der denckwürdigsten Sachen die sich nach dem allgemeinen Friedenschluß in Europa zugetragen ... ; Franckfurt (1672) [Schiele]

Leti, Gregorio: L' Europa Gelosa Overo La Gelosia De' Prencipati Dell' ...Opera piena di varie Scritture Politiche modernissime, sopra li correnti Affari, & emergenti di tutti li Potentati dentro, e fuori d'Europa; Con esatto Argomento di quanto si contiene in ciascuna di esse Scritture ; Colonia (1672) [Cottar]

Leti, Gregorio: L' Europa Gelosa Overo La Gelosia De' Prencipati Dell' ...Opera piena di varie Scritture Politiche modernissime, sopra li correnti Affari, & emergenti di tutti li Potentati dentro, e fuori d'Europa; Con esatto Argomento di quanto si contiene in ciascuna di esse Scritture ; Colonia (1672) [Cottar]

Hoffmann, Johann Gottfried: Aulanders von Hoffnungs-Berge Gesichte Von Fünff lustigen Brüdern, Vorgestern, ...; Dantzig (1672) [Weisse]

Le Pays, René: Amitiez amours ...; Paris 1672

Le Pays, René: Les Nouvelles Oeuvres De Monsieur Le Pays ...; Paris (1672) [Barbin]

Varrini, Giulio: Scielta de'proverbi, e sentenze Italiani ...tolti da varie lingue ; Venetia 1672

Mollenbeck, Anton Heinrich: Radices et Primordia Iurisprudentiae ...seu Divisionum Iuridicarum Centuriae III ; Heidelberg 1672

Mentzer, Balthasar: Kurzes Bedenken über ... Sinceri Wahrenbergs kurzes Gespräch von ...; Frankfurt a. M. 1672

Corvinus van Beldern, Arnold: Ius canonicum per aphorismos explicatum ...; Amstelodamum 1672

Rixner, Heinrich: De laica et peregrina priscae et primitivae ecclesiae communione, ...; Helmstadium 1672 [Müller]

Gemüthsrede Deutsch-Landesod. Soliloquium Germaniae ... ; S.l. 1672

Verfahren der Englischen wider die Holländer ... ...; S.l. 1672

Verciulli, Francesco: Prediche panegiriche e morali dei misterii principali di Nostro ...; Bologna 1672

Harvey, Gideon: De Febribus tractatus theoreticus et practicus ...; Londinum 1672

Der königliche Hof in Frankreich ...; S.l. 1672

Tafferner, Paul: Caesarea legatioquam mandante Augustissimo Rom. Imperatore Leopoldo I. ad Portam Ottomanicam suscepit, perfecitque ... Walkrus S. R. I., comes de Leslie ... ; Viennae Austriae 1672 [Lochner]

Dumoulin, Pierre: VatesLibri 5 ; Gorinchemum 1672

Crowe, William: Elenchus scriptorum in sacram Scripturam tam graec. quam latin. ...; Londinum 1672

Guidotti, Francesco: Viridarium iuris feudalis theorico-practicum ...; Augusta Vindelicorum 1672

Prade, Jean le Royer de: Le trophée d'armes heraldiques ...ou la science du balson ; Avec les figures en taille douce et les Armoiries de plusieurs Familles, qui n'ont point esté encore Imprimées ; Paris 1672 [de la Coste]

Labadie, Jean de/Yvon, Pierre: Veritas Sui Vindex Seu Solennis Fidei Declaratio Joh. De ...; Herfordiae 1672 [Autenius]

Launoy, Jean de: De scholis celebrioribus liber ...; Lutetia Parisorum 1672

Selden, John/Beyer, Andreas: Joannis Seldeni J.C. De Diis Syris Syntagmata II. ...Adversaria nempe de Numinibus commentitiis in Veteri Instrumento memoratis. Accedunt fere quae sunt reliqua Syrorum. Prisca porro Arabum, Aegyptiorum, Persarum, Afrorum, Europaeorum item Theologia, subinde illustratur ; Lipsiae 1672 [Cörner]

Tafferner, Paul: Caesarea legatioquam mandante Augustissimo Rom. Imperatore Leopoldo I. ad Portam Ottomanicam suscepit, perfecitque ... Walkrus S. R. I., comes de Leslie ... ; Viennae Austriae 1672 [Lochner]

Beer, Martin: Geographiae veteris et novae Enchiridion ...; Noriberga 1672

Wigand, Andreas: Apologia, Das ist: Schutz-Rede und Verantwortung Andreae Wigandi ... ...; Jena 1672 [Nisius]

Agustín, Antonio/Baluze, Etienne: Dialogorum libri II; Paris 1672

Fortescue, John/Selden, John: De laudibus legum Angliaehereto are added the two Sums of Sir Ralph de Hengham ... commonly call'd Hengham Magna, et Hengham Parva with Notes both on Fortescue and Hengham by that Famous and Learned Antiquarie John Selden Esq. ; London 1672 [Streater]

Pisecki, Adam: Dissertatio theologico-iuridico-historico-politica, in qua firmissimis ... rationibus ostenditur ... ...; Francofurtum 1672

Simon, Johann Georg: J. J. Johannis Georgii Simonis J.U.D. Brevis Delineatio Impotentiae ...; Jena 1672 [Buchta]

Eichel, Johannes/Niedhard, Joachim: Discursus iuridicus de requisitis advocato observandis, circa competentem clienti ...; Helmstadium 1672 [Heitmüller]

Brancacci, Francesco Maria: Francisci Mariae ... Brancatii Dissertationes ...; Roma 1672

Estius, Wilhelm: In IV libros sententiarum Commentaria ...; Paris 1672

Doujat, Jean: Specimen Juris Ecclesiastici Apud Gallos Recepti ...Qvo Pragmaticae Sanctiones, Concordata, Indultorum Genera Varia, Legatorum Pontificiorum Mandata, eorumque modus ... ; Parisiis (1672) [Alliot]

Estius, Wilhelm: In IV libros sententiarum Commentaria ...; Paris 1672

Doujat, Jean: Specimen Juris Ecclesiastici Apud Gallos Recepti ...Qvo Pragmaticae Sanctiones, Concordata, Indultorum Genera Varia, Legatorum Pontificiorum Mandata, eorumque modus ... ; Parisiis (1672) [Alliot]

Feltmann, Gerhard: De iure in Re et ad Rem; Amstelodamum 1672

Josephus, Flavius/Arnauld D'Andilly, Robert: Histoire des Juifs; Paris (1672) [Le Petit]

Josephus, Flavius/Arnauld D'Andilly, Robert: Histoire des Juifs; Paris (1672) [Le Petit]

Gallemart, Jean: Concilium Tridentinum; Colonia 1672

Pascal, Blaise: Pensées de M. Pascal sur la religion ...; Amsterdam 1672

Discours sur les pensées de la Religion ...; Paris 1672

Crowe, William: Elenchus scriptorum in sacram Scripturam tam graec. quam latin. ...; Londinum 1672

Osiander, Johann Adam: Dissertationes de Sabbatho; Tubinga 1672

Bornmeister, Simon: Pharus Geographica ...; Norimbergae 1672

Leslie, Walter von: L' ambassade à la Porte Ottomane ...ordonnée par l'emp. Léopold I. ; S.l. 1672

Pauli, Adrian/Labadie, Jean de: Epistolae Duae Quarum Prima A. Pauli, S.S. Theologiae Professoris ...; [S.l.] 1672

Osiander, Johann Adam/Pfost, Johann: Fides infantum; Tubinga 1672 [Hein]

Picinelli, Filippo: Fatiche Apostoliche dell'Abbate D. Filippo Picinelli [CanR] Canon. Regolar. ...Esposte nel primo Qvaresimale co i discorso nelle feste de i Santi Mathia, Giuseppe, e dell' Annotiatione ; con indici copiosissimi ; Milano 1672 [Vigone]

Le Pays, René: Les Nouvelles Oeuvres De Monsieur Le Pays ...; Paris (1672) [Barbin]

Sprecher von Bernegg, Fortunat: Schlesische Cronica; Chur 1672

Sebastiani, Giuseppe Maria: Seconda Speditione All'Indie Orientali di Monsignor Sebastiani Fr. Giuseppe ...; Roma 1672 [Mancini]

Schwimmer, Johann Michael: Tractatus politicus de academicis, omnium facultatum professoribus, academia et ...; Jena 1672

Grebenitz, Elias/Brunsen, Friedrich: Disp. theol. de fide temporaria ...; Francofurtum ad Viadrum 1672 [Becman]

Vogler, Valentin H.: Valentini Henrici Vogleri De naturali in bonarum doctrinarum studia ...dissertationes quinque ; Helmestadium 1672

Cousin, Louis: Histoire De Constantinople Depuis Le Regne De L'Ancien Justin, ...; Paris (1672) [Rocolet [u.a.]]

Cousin, Louis: Histoire De Constantinople Depuis Le Regne De L'Ancien Justin, ...; Paris (1672) [Rocolet [u.a.]]

Petau, Denis: Epitome historiae regum Franciae ...; Claromtum 1672

Lacarry, Gilles: Historia Galliarum; Claramontum 1672

Praun, Michael: Politische Betrachtung von der Heer-Schilden des teutschen Adels insgemein ...; Ulm 1672

Kisel, Philipp: Nili Mystici Ex Paradiso Voluptatis, Sive Verbi Divini Septemplici ...; Bambergae 1672 [Cholinus]

Giuglaris, Luigi: Teatro dell'eloquenzanelquale si contengono diuersi Panegirici, Discorsi Sacri, Sermoni, e Lettioni sopra la Passione di N.S. neXC1 Venerdi di Quaresima ; dedicato al ... Fra Massimo die Monza, Min.Osser de. P. S: Francesco, ... ; Milano 1672 [Monza]

Bianchetti, Antonio: Qvaresimale In Distinto In Discorsi Qvarantaqvattro ...; Milano (1672) [Monza]

Manz, Caspar: Centuria Decisionum Palatinarum Seu Rerum Supremo Dicasterio Neoburgico maiori ...; Francofurti &amp;amp; Ratisbonae 1672 [Emmerich]

Kriegs-Schall des Allerchristlichsten Königs gegen die Hochmögende Herren Staaden, ...; S.l. 1672

Der Herren Staaten von Seeland AntwortSchreiben An die Herren ...Auß dem Holländischen übersetz und getruckt Im Jahr 1672 ; Copia Eines Schreibens auß Mittelburg, vom 29. Junii 1672 ; [S.l.] 1672

Schertzer, Johann Adam: Operae pretium orientale; Lipsia 1672

Saubert, Johann: Johannis Savberti Variae Lectiones Textvs Graeci Evangelii S. Matthaei ...ex plurimis impressis ac manuscriptis codicibus collectae, et cum versionibus partim antiquissimis, partim praestantissimis, nec non patrum veteris ecclesiae Graecorum Latinorumque commentariis collatae ; Helmestadii 1672 [Mullerus]

Conring, Hermann: Censura diplomatis, quod Ludovico Imperatori fert acceptum Coenobium Lindaviense ...; Helmestadii 1672 [Müller]

Sententie van den Hove van Hollandt ende West-Vrieslandt jegens ...Gepronuncieert den 29 Iunii 1672 ; S'Gravenhage 1672 [Scheltus]

Meyer, Martin: Philemeri Irenici Elisii Diarium Europaeum ...; [Frankfurt] 1672

Le Politique Du Temps Ou Le Conseil Fidelle Sur ...Tiré des evenemens passez pour servir d'instruction à la Triple Ligue ; [S.l.] 1672

Meyer, Martin: Philemeri Irenici Elisii Diarium Europaeum ...; [Frankfurt] 1672

Siri, Vittorio: Il Mercvrio Ouero Historia De' correnti tempi ...; Casale (1672) [Della Casa]

Corso e Giostra di Candidi Amori con Ardor di ...; Monaco 1672

Amor paternus ope coelesti ab interitu vindicatus ...; München 1672

Zanetornato, Domenico: Relatione Succincta Del Governo Della Famosa Corte Di Spagna ...; Cosmopoli 1672

Grybius, Johannes: D' Ontroerde Leeuw; Amsterdam 1672 [Swart]

Den Grooten en Witten Duyvel, Dat is, Een Klaer ...Men schildert de Duyvel dien Menschen verdervwer wel Groot, maer noyt Wit : Zijn oock bygevoeght eenige Consideratien, nopende de te doene straffe over die gene die aen de snoode Verraderye schuldigh zijn : Mitsgaders, Een vermaninge aen een yeder tot afstant van het boose, als zijnde de oorsake van de sware straffe Gods ; S.l. 1672

't Secreet Van De Mis, Of Kristalyne Bril, Waer ...Vertoont in een t'Samenspraeck, Tusschen een Raedtsheer, En een Goethartigh Burger ; S.l. 1672

Eenvoudig Burgerpraatje, Over een Boekje, genaamt Consideratien Over den ...; S.l. 1672

Ernstige Aenspraeck Aen alle Oprechte en Getrouwe Burgeren en ...; Amsterdam 1672

Den Politiquen Mantel, Opgeligt in't Princen Leger, Door een ...; Utrecht [1672] [vander Gragt]

Concept Van Finantie, Omme 's Lants inkomsten, sonder meerder ...; S.l. 1672

Bondigh en Waerachtigh Verhael Van het voornaemst voorgevallen aen ...Naeukeurigh opgesocht, en beschreeven van eenoogh, enoorgetuyg van het principaelste desselfs, na de oprechte waerheydt ; Amsterdam 1672 [van Velsen]

Sententien gepronuntieert by den Generalen Krijghs-Raedt der Vereenighde Nederlanden, ...; S.l. [1672]

Oudaan, Joachim: De Laster-Kladde der Landverraderie Op de Heeren Magistraten uUtgeworpen, ...Sedert de selve Laster-Kladde Met Bloed Begoten, Met Tranen afgewischt ; S.l. 1672

Hollandts Venezoen verkneedt: ende in een Oranjen oven herbakken ...; S.l. 1672

Verscheyde Aenmerkingen Op eenige saken onlangs voorgevallen: Als de ...Nevens eenige Bedenckingen op de soo-geseyde Missive en Deductie Van J. B. de Mombas ; S.l. 1672

Naeranus, Theophilus: Verhael Van't Voornaemste, 't gene desen Staet 't seder ...Een Onpartidige Bedenkinge Over des selfs Tegenwoordige Constitutie ; S.l. 1672

Florus, Lucius Annaeus/Conti, Santi: Delle historie Romane; Roma 1672

Plutarchus/Weise, Georg: De audiendis poetis Liber; Jena 1672

Peri, Giovanni Domenico: Il Negotiante; Venetia 1672

Baños de Velasco y Azevedo, Juan: El Hijo de David Salomon coronado ...; Madrid 1672

Pfalz, Christian August: Abominatio desolationis Turcicae ...; Prag 1672

Spinola, Fabio Ambrogio/Lannser, Sigmund: Heiliger JahrsCalender Das ist Betrachtungen Uber das Leben und ...; [Nürnberg] 1672 [Endter]

Gumppenberg, Wilhelm/Kilian, Bartholomäus: Iesvs Vir Dolorvm Mariae Matris Dolorosae Filius ...; Monachii 1672 [von Gelder]

Weigel, Erhard: Neuerfundener Reise-Rath, als eine zu dem unlängst angeführten neuen ...; Jena 1672

Consideratien van de innocentie van Corn. de Witt ...; S.l. 1672

Hydra of Monster-Dierdat tzedert den Jare 1650 in de Vereenigde Nederlanden gewoedt heeft, en nu van Hercules wert bestreden ... ; Rotterdam 1672 [van Swede]

Hollandts Venezoen verkneedt: ende in een Oranjen oven herbakken ...; S.l. 1672

Verhael van den wonderlijken oproer, voorgevallen in de Provincie ...t'Samenspraek tuschen drie Persoonen te Wacht zijnde, Arent, Gijsbert, Dirck ; S.l. 1672

Keye, Otto: Kurtzer Entwurff von Neu-Niederland ...; Leipzig 1672

Hollandts Venezoen, in Engelandt gebakken, en geopent voor de ...; S.l. 1672

Vaddère, Jean Baptiste deœ: Traité de l'origine des Ducs et Duché de Brabant ...; Bruxelles 1672

Bos, Lambert van den: Het Mom-Aanzicht afgetrokken; S.l. 1672

Wederlegginge van den vergiften ende lasterlijcken Hollandtschen venezoen, gebacken ...Waar in den autheur alle onheylen, die ons lieve vaderlandt in desen tegenwoordigen oorlogh zijn overgekomen, Sijn Hoogheydt den Heere Prince van Orangien, soeckt aan te wrijven en de valscheliick te bekladden ; S.l. 1672

Tollenaer, Arend: Remonstrantie ofte vertooghinhoudende verscheyden schatten van groote consideratio tot behoudinge ende vermeerdinge van het welvaren van de Republique van Hollandt ende West-Vriesland ; s'Gravenhage 1672 [Scheltus]

Zwelfer, Johann: Pharmacopoeia Augustana reformata ...; Dortrecht 1672

Den Grooten en Witten Duyvel, Dat is, Een Klaer ...Men schildert de Duyvel dien Menschen verdervwer wel Groot, maer noyt Wit : Zijn oock bygevoeght eenige Consideratien, nopende de te doene straffe over die gene die aen de snoode Verraderye schuldigh zijn : Mitsgaders, Een vermaninge aen een yeder tot afstant van het boose, als zijnde de oorsake van de sware straffe Gods ; S.l. 1672

Naebedenckingen Over seeckere Waerschouwinge, en verscheyde Consideratien Nopende den ...; S.l. [1672]

Trits Van VerstandenPen en Inkt, Brillaris en Pasquillus met zijn oude Profecyen ; S.l. 1672

Den Grooten en Witten Duyvel, Dat is, Een Klaer ...Men schildert de Duyvel dien Menschen-verderver wel Groot, maer noyt Wit ; S.l. 1672

Adhortatie, ofte Vermaan aan alle goede Patriotten van't Vaderlant, ...Zijnde hier achter bygevoegt een Klaag-liedt, Over het malitieus Desseyn van eenige Belhamels, dewelke dagelijks in de Regeering tot Rotterdam soecken in te kruypen ; S.l. 1672

Echo's antwoort Op de Vragen van Cornelis de Wit, ...Met een Aanspraak aan de selve ; S.l. 1672 [Louvesteynse Factie]

Sententie van den Hove van Hollandt ende West-Vrieslandt jegens ...Gepronuncieert den 29 Iunii 1672 ; S'Gravenhage 1672 [Scheltus]

Oprecht Verhael van het gene op Donderdagh den 8. ...; S.l. 1672

Scheffer, Johannes: Constantini Opelii De fabrica triremium Meibomiana epistola perbrevis ad ...; Eleutheropolis [u.a.] 1672

Neuhauser, Bernhard: Theologia Ecclesiastica; Salzburg 1672

Lanci, Giovanni M.: L' Ardimento Cristiano Supplicheuole Discorsi Ecclesiastici Sopra L'Orazione Dominicale ...; Fano 1672 [Paizza]

Murchio, Vincenzo Maria: Il Viaggio all'Indie orientali ...; Roma 1672

Saar, Johann Jacob: Saar's Ost-Indische fünfzehn-jährige Kriegsdienst ...; Nürnberg 1672

Fournival, Simon: Recueil général des titresconcernant les fonctions rangs ... des présidens, trésoriers de France ; Paris 1672

Araspe Et SimandreNovvelle ; Paris (1672) [Barbin]

La Medaille curieuse; Paris 1672

Alègre, ... d'/Villedieu, Marie Cathérine Hortense Desjardins de: Les Avantures, ou memoires de la Vie de Henriette ...; Paris (1672)

Barbier d'Aucour, Jean: Sentimens de Cleanté sur les Entretiens d'Ariste et d'Eugène ...; Paris 1672

Barbier d'Aucour, Jean: Sentimens de Cleanté sur les Entretiens d'Ariste et d'Eugène ...; Paris 1672

Alègre, ... d'/Villedieu, Marie Cathérine Hortense Desjardins de: Les Avantures, ou memoires de la Vie de Henriette ...; Paris (1672)

Alègre, ... d'/Villedieu, Marie Cathérine Hortense Desjardins de: Les Avantures, ou memoires de la Vie de Henriette ...; Paris (1672)

Alègre, ... d'/Villedieu, Marie Cathérine Hortense Desjardins de: Les Avantures, ou memoires de la Vie de Henriette ...; Paris (1672)

Alègre, ... d'/Villedieu, Marie Cathérine Hortense Desjardins de: Les Avantures, ou memoires de la Vie de Henriette ...; Paris (1672)

Information und Deductio über die Reichs-Exemptions-Sach zwischen dem Kayserl. ...; S.l. [ca. 1672]

Portius, Johann David: Vini Rhenani in specie Bacharacensis Anatomia Chymica ...Ex novis Principiis potius Principiatis Acido & Alcali resoluta ; In qua pauca de Terra, Vite, Uva, Mvsto, Vino, eiusq[ue] Spiritv, Tartaro, tandemque Aceto brevibus tractantur, suosque in usus rediguntur ; Heydelbergae 1672 [Zubrodt]

Emanuele <di Giesù-Maria>: Fiori del Carmelo; Napolis 1672

Les Entretiens familiers des animaux parlans ...; Bruxelles 1672

Maimonides, Moses/Mieg, Johann Friedrich: Tractatus de iuramentis; Heidelberga 1672

Herincx, Wilhelm: Summa Theologica Scholasticae Et Moralis ...In Qvatuor Partes Distributa ; Antverpiae 1672 [Beller]

Longus, Georgius: Georgii Longi, Sacerdotis, Doctoris, & Ambrosianae Bibliothecae custodis primi ...; Lugd. Batav. 1672 [Hackii]

Gouthière, Jacques: De officiis domus Augustae publicae et privatae ...libri tres ; Cum 4 indicibus ; Accesserunt eiusdem auctoris Rupella Rupta, et Tiresias, seu decaecitatis et sapientiae cognatione ; Lipsia 1672 [Schurer u.a.]

Nigrinus, Franz: Francisci Nigrini Vorstellung Der redenden Städte und Vestungen, In ...Wie die allbereit von denen Frantzösischen, Cöllnischen und Münsterischen Völckern eroberte Ihr Ungelück beklagen, ... ; Dem Curiösen Leser zu sonderbarem Gefallen mitgetheilet ; [S.l.] 1672

Castillon, André: Les desseins de Jesus-Christ dans l'insitutions du saint sacrement ...; Paris 1672

'T Leven en Bedrijf van Mr. Jan van Oldenbarnevelt, ...Als vogels van eenderley veeren ; S.l. 1672

Vertoog Ofte Consideratien Den Hove van Hollandt met behoorlijck ...; S.l. 1672

Cundisius, Johann: Andächtiges Teutsches Hand-Büchlein ...Mit Lateinischer Schrift Für Sonderbare Liebhaber dieser Schrifften ; Nürnberg 1672 [Hoffmann]

Witt, Johan deœ: Deductie van den Tegenwoordigen Toestant van dit Nederlandt ...; S.l. 1672

Schröder, Johann: Pharmacopoeia; Lugdunum Batavorum 1672

Mancini, Leopold: Enchiridion Avlicorvm Sev Methodvs Sacro-Profana Christianè Vivendi in Aulis ...; Monachii 1672 [Gelder]

Mancini, Leopold: Enchiridion Avlicorvm Sev Methodvs Sacro-Profana Christianè Vivendi in Aulis ...; Monachii 1672 [Gelder]

Toussaint <de Saint-Luc>: Die Gedanken der christlichen Eintracht über die Ewigkeit ...; München 1672

Toussaint <de Saint-Luc>/Hupelius, Johannes Fridericus: Die Gedancken Der Christlichen Einsambkeit uber die Ewigkeit, Die ...... Nebst einem Anhang der Christlichen Lebens-Reguln ; München 1672 [Wagner]

Trisagion ou practique devote ... en l'honneur de S. ...; Turin 1672

Bartholin, Thomas: Th. Bartholini De Morbis Biblicis Miscellanea Medica ...; Francofurti 1672 [Paulli]

Steinmetz, Theodor: Flores politici ex C. Taciti Annalibus ...; Francofurtum u.a. 1672

L' Alcoran de Mahomet; Paris 1672

Félibien, André: Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des ...; Paris 1672 [Le Petit u.a.]

Bellori, Giovanni Pietro: Le vite de'pittori, scultori et architetti moderni ...; Roma 1672 [Mascardi]

Valerius <Maximus>/Vorst, Johannes: Dicta factaque memorabilia; Berlinum 1672

Euclides/Dechales, Claude-François Milliet: Huit livres des Elemens; Lyon 1672

Gumppenberg, Wilhelm/Kilian, Bartholomäus: Iesvs Vir Dolorvm Mariae Matris Dolorosae Filius ...; Monachii 1672 [von Gelder]

Borstius, Jacobus: Verscheyde Consideratien over den tegenwoordigen Toestant van ons lieve ...; S.l. 1672

Consideratien over den tegenwoordigen toestandt van het Vereenigde Nederland ...; S.l. 1672

Moneda, Andreas de laœ: Cursus utriusque Theologiae; Lugdunum 1672

Aristoteles/Schrader, Christoph: Aristotelis De Arte Rhetorica Libri Tres ...; Helmaestadi[i] 1672 [Mullerus]

Aristoteles/Schrader, Christoph: Aristotelis De Arte Rhetorica Libri Tres ...; Helmaestadi[i] 1672 [Mullerus]

Pexenfelder, Michael/Wening, Michael [Beiträger k.]œ: Florus Biblicus Sive Narrationes Ex Historia Sacra Testamenti Veteris ...; Straubingae 1672 [Haan]

Ferreti, Giambattista: Mvsae LapidariaeAntiqvorvm In Marmoribvs Carmina Seu Deorum Donaria, Hominumque Illustrium oblitterata Monumenta, & deperdita Epitaphia ; cum Rerum perpetratarum publicis incisis lapidibus, quibus Templorum Arae, Votiua in tabellis, Iconum Stylobat ; Veronae 1672 [de Rubeis]

Kurtze vnd eygentliche Beschreibung Deß jenigen, so bey der ...Mit beygefügten vnterschiedlichen Kupfferstücken, Emblematibus, auch gehaltenen Orationen, vnd auffgesetzten Ehren-Gedichten ; Heydelberg 1672 [Lüls]

Den bedrogen Engelsman Met de handen in't Hair, Of ...; S.l. 1672

Rechenberg, Adam/Bisenroth, Johann Friedrich von: Lex sumtuariadiscursu politico-historico declarata & moderatore M. Adamo Rechenberg ... ab authore Joh. Friderico a Bisenroth ; Lipsia 1672 [Wittigau]

Boussingault, Adam: La Guide universelle de tous les Pays-Bas ...; Paris 1672

Kipperson, gestelt op de Neus of Snoet van de ...; S.l. 1672

Tacitus, Cornelius/Gronovius, Johannes Fredericus: C. Cornelii Taciti Opera Quae Exstant ...; Amstelodami 1672 [Elsevirius]

Elsholtz, Johann Sigismund: Vom Gartenbau; Cölln a. d. Spree 1672

Spinola, Fabio Ambrogio/Lannser, Sigmund: Heiliger JahrsCalender Das ist Betrachtungen Uber das Leben und ...; [Nürnberg] 1672 [Endter]

Hydra of Monster-Dierdat tzedert den Jare 1650 in de Vereenigde Nederlanden gewoedt heeft, en nu van Hercules wert bestreden ... ; Rotterdam 1672 [van Swede]

Rode, Johan/Bartholin, Thomas: De acia dissertatioad Corn. Celsi mentem, qua simul universa fibulae ratio explicatur ; Hafnia 1672 [Haubold]

Wilhelm <England, König, III.>: Missive Aen sijn Hoogheyt Den Heere Prince Van Orange ...Geschreven uyt Amsterdam, den 7. Septembris, 1672 ; S.l. [1672]

Rohault, Jacques: Traité De Physique; Paris 1672 [Savreux [u.a.]]

Bornmeister, Simon: Schau-Platz der Römisch-Teutschen Kaiser ...auff welchem von C. J. Caesare, bis auf jetzt regierenden Leopoldum I. Dero Lebens-Lauff, und merkwürdige Verrichtungen, nunmehr zum andernmahl Verbessert und vermehret fürgestellet werden ; Nürnberg 1672 [Hoffmann]

Rohault, Jacques: Traité De Physique; Paris 1672 [Savreux [u.a.]]

Ganshorn, Georg Christoph: Donnerender Wetter-Knall, und auffsteigender Him[m]els-Schall. Das ist, Richtige Erklärung, ...; Nürnberg [1672] [Felßecker]

'T Ontdekte Vergift gevonden in de Hollandtse Venezoen ...; S.l. 1672

Spinola, Fabio Ambrogio/Lannser, Sigmund: Heiliger JahrsCalender Das ist Betrachtungen Uber das Leben und ...; [Nürnberg] 1672 [Endter]

Barry, Paul deœ: Einöde Philagiaed. i. Weiß und Manier, die geistliche Exercitia zu verrichten ; Cölln 1672

Blois, Louis deœ: Hludowici Blosii Abbatis Laetiensis Ord. S.P.N. Benedicti Viri Doctrinae ...In duos Tomos distributa. Ad Frequentissimam Quamplurimorum à nobis vehementissimè efflagitantium instantiam Recvsa ; Campidonensis 1672 [Dreher]

Loyens, Hubert: Brevis et succincta synopsis rerum ... a Serenissimis Lotharingiae, ...; Bruxella 1672

Suetonius Tranquillus, Gaius/Graevius, Johannes Georgius: C. Suetonius Tranquillus; Utrecht 1672

Pexenfelder, Michael/Wening, Michael [Beiträger k.]œ: Florus Biblicus Sive Narrationes Ex Historia Sacra Testamenti Veteris ...; Straubingae 1672 [Haan]

Relatione dell'assedio di Bruna e della fortezza di Spilberg, ...; Vienna 1672 [Hacque]

Thomasius, Jacob/Sprotta, Gottfried: Insignia quatuor Evangelistarum ...; Jenae 1672 [Buchta]

Peña, Francisco: Sancti Caroli Borromaei S.R.E. Cardinalis, Archiepiscopi Mediolanensis. Vita, Res ...; Ambergae 1671 [erschienen] 1672 [Burger]

Gumppenberg, Wilhelm: Atlas MarianusQuo Sanctae Dei Genitricis Mariae Imaginum Miraculosarum Origines Duodecim Historiarum Centurijs explicantur ; Monachii 1672 [Jaecklin]

Peña, Francisco: Sancti Caroli Borromaei S.R.E. Cardinalis, Archiepiscopi Mediolanensis. Vita, Res ...; Ambergae 1671 [erschienen] 1672 [Burger]

Stryk, Samuel/Albrecht, Joachim Heinrich: Disp. iur. inaug. de iure vestiario ...; Francofurtum ad Viadrum 1672

Conring, Hermann: Hermanni Conringii Censura Diplomatis Quod Ludovico Imperatori fert acceptum ...Qua simul res Imperii & Regni Francorum Ecclesiasticae ac Civiles, seculi cumprimis Carolovingici, illustrantur ; Helmestadii 1672 [Müller]

Lambeck, Peter/Hoy, Nikolaus van: Petri Lambecii Hambvrgensis Commentariorvm De Avgvstissima Bibliotheca Caesarea Vindobonensi ...Editvs In Lvcem ... Imp. Caes. Leopoldi I. ... ; Vindobonae 1672 [Cosmerovius]

Thomasius, Jacob: Disp. polit. de gynaecocratia subsidiaria ...; S.l. 1672

Rebhan, Johann/Ulm, Johann Ludwig von: Dissertatio Juridica De Jura Legationis ...; Argentorati 1672 [Tideman]

Richter, Christoph Philipp/Stisser, Johann Chilian: Placita principum; Jena 1672

Schröter, Ernst Friedrich/Reichard, Christoph: Dissertatio de stylo curiae; Jena 1672

Guarini, Battista/Abschatz, Hans Assmann von: Der teutsch-redende treue Schäffer des berühmten Welschen Guarini ...; [S.l.] [ca. 1672]

Dexbach, Johann Helfrich: Disquisitio de principum et privatorum contractibus ejusdem rei nomine ...des. Herm. a Wallenstein ; Marburg 1672

Schurzfleisch, Konrad Samuel: Conradi Samuelis Schurtzfleisch Dissertatio Auspicalis ...; Wittenbergae 1672 [Wendt]

Unterthenigste an Ihro Römische Kayserliche Majestät dirigirte Remonstration-Schrift ... ...; S.l. [1672]

Salicetus, Hippophilus: Das Cabinet oder Geheime Zimmer der Frantzösisch- und Niederländischen ...; S.l. [ca. 1672]

Ferdinand <Paderborn, Bischof, II.>: Monumenta PaderbornensiaEx Historia Romana Francica Saxonica Eruta Et Notis Illustrata ; Paderbornae 1672 [Hessius]

Passavant, Nicolas/Steudner, Gottfried: Dissertatio Juridica De Antipelargia ...; Basileae 1672 [Bertsch]

Schurzfleisch, Konrad Samuel/Kirchbach, Johann Adolph: Res Prussorum; Wittebergae 1672 [Schmatz]

Masen, Jacob: Anima historiae huius temporis ...in Caroli V. et Ferdinandi expressa ; Colonia 1672

Crüger, Georg/Sobek von Bilenberg, Matthäus Ferdinand: Sacerrimae Memoriae Inclyti Regni Bohemiae Coronae, Et Nobilium eiusdem ...; Litomisslii 1672 [Arnoltus]

Descartes, René: Renati Des-Cartes Principia philosophiae ...; Amstelodami 1672 [Elzevirius]

Descartes, René: Passiones animae per Renatum des Cartes ...Gallicè ab ipso conscriptae, nunc autem in exterorum gratiam Latina civitate donatae ; Amstelodami 1672 [Elzevirius]

Huygens, Constantijn <der Ältere>: Koren-BloemenNederlandsche Gedichten ; t' Amstelredam (1672) [van Ravesteyn]

Oudaan, Joachim: De Laster-Kladde der Landverraderie Op de Heeren Magistraten uUtgeworpen, ...Sedert de selve Laster-Kladde Met Bloed Begoten, Met Tranen afgewischt ; S.l. 1672

Welper, Eberhard/Sturm, Johann Christoph: M. Eberhardi Welperi Gnomonica oder Gründlicher Unterricht und Beschreibung, ...; Nürnberg 1672 [Fürst]

Charleton, Walter: De Scorbuto Liber singularis; Londinum 1672

Angelini Bontempi, Giovanni Andrea: Historia della Rebellione d'ungheria ...; Dresda 1672

Courtin, Antoine deœ: Nouveau Traité de la civilité en france ...; Amsterdam 1672

Boeckler, Johann Heinrich: Museum ad amicum; Argentoratum 1672

Schapperger, Desiderius/Hierschalbmer, Thomas: Amaradulcis Hoc Est: Poenitentia Theologicis Illustrata Controversiis ...; [Salzburg] 1672 [Mayr]

Sophocles: Sophokleus Tragōdiai 7Una cum omnibus graecis Scholiis ad calcem adnexis ; Lugd. Bat. 1672 [Hackius]

Hospinianus, Rodolphus: Rodolphi Hospiniani De Templis Hoc Est, De Origine, Progressv, ...Libri Qvinqve ; Genevae 1672 [Tournes]

Schwimmer, Johann Michael: Tractatus politicus de academicis omnium facultatum professoribus academia et ...; Jenae 1672 [Bielcke]

Rycaut, Paul/Belli, Constantin: Istoria dello stato presente dell'imperio Ottomano ...nella quale si contengono le massime politiche de Turchi ; i punti principali della religione Mahometana ; Venetia 1672 [Combi et La Nou]

Wangnereck, Heinrich: Commentarius Exegeticus SS. Canonum Seu Expositio Brevis Et Clara ...; Dilingae 1672 [Federle]

Castillon, André: Sermons Pour Les Dimanches Et Festes De L'Advent ...Preschez dans la Chapelle du Louvre devant leurs Majestez ; Paris 1672

Appendix, oder Schwantz des großen (Grooten) und weissen (Witten) ...deme von Worten zu Worten einverleibt d. Urthl so d. Kriegs-Rath über d. Verrather Momba geschöpffet ; wienicht weniger d. Send-Schreiben, so seine Hoheit d. Herr Printz von Uranien an ihr Hoch-Mögenheit, d. Staaten Generalen deswegen abgehen lassen ; aus d. Holländ. in d. Teutsche übers. ; S.l. 1672

Der Grosse und Weisse, Oder Groot und Witte Teufel. ...Wobey mit angehenckt Ein Bedencken, Anlangend Die Straffe, welche wider diejenigen, so an der schnöden Verrätherey schuldig, vorzunehmen. Wie auch Eine Vermahnung, An alle und jede, von dem Bösen, als Ursache der schweren Straffe Gottes, abzustehen ... ; Aus dem Holländischen Exemplar übersetzt und gedruckt ; [S.l.] 1672

J. J. V. P: Das Durch den Frantzösischen Kirmiß-Gast entkirmißte Holland. Das ist/ ...Wobey mit angehenckt Ein Guter Rath/ Was bey jetzigen bösen und gefährlichen Zeiten zu thun/ um Gottes Straff-Ruthe von dem gantzen Lande wieder abzuwenden: ; [S.l.] 1672

Schurzfleisch, Konrad Samuel/Eccard, Andreas: Ungarica; Wittenbergae 1672 [Schmatz]

Schurzfleisch, Konrad Samuel/Bering, Johann: Res Sveo-Gotthicas, recensebunt Conradus Samuel Schurtzfleisch, & Joannes Bering, ...; Wittenbergae 1672 [Schmatz]

Josephus, Flavius/Arnauld D'Andilly, Robert: Histoire des Juifs; Paris (1672) [Le Petit]

Josephus, Flavius/Arnauld D'Andilly, Robert: Histoire des Juifs; Paris (1672) [Le Petit]

Broekhuisen, Benjamin aœ: Oeconomia Corporis animalissive cogitationes succinctae de mente, corpore et utriusque coniunctione ; Noviomagus 1672

Tiling, Matthias: Matthiae Tilingii De placenta uteri disquisitio anatomica ...; Rinthelium 1672

Biroat, Jacques: Sermons Povr Tous Les Iovrs De Caresme ...; Paris 1672 [Couterot]

Biroat, Jacques: Sermons Povr Tous Les Iovrs De Caresme ...; Paris 1672 [Couterot]

Mercuriale, Girolamo/Coriolano, Cristoforo: Hieronymi Mercurialis De arte gymnastica ...libri sex, in quibus exercitationum omnium vetustarum genera, loca, modi, facultates, & quidquid denique ad corporis humani exercitationes pertinet diligenter explicatur ; Amstelodami 1672 [Frisius]

Meyer, Martin: Philemeri Irenici Elisii Diarium Europaeum ...; [Frankfurt] 1672

Ferdinand <Paderborn, Bischof, II.>/Rottendorff, Bernhard: Monumenta Paderbornensiaex historia Romana, Francica, Saxonica eruta ... ; accedunt Caroli M. Capitulatio de partibus Saxoniae, ex antiquissimo ms. Palatino Bibliothecae Vaticanae, ... ; Amstelodami 1672 [Elsevier]

Masen, Jacob: Vtilis Curiositas De Humanae Vitae Felicitate ...Per Varios hominum status Cum amoeno Historiarum aliquot delectu, ad usum non minùs Politicorum, quàm Ecclesiasticorum inquisita ; Coloniae Agrippinae 1672 [Friessem]

Boudon, Henry Marie: Die Lieb Jesu Christi des Gecreutzigten, im hochallerheiligisten Sacrament ...; Amberg 1672 [Burger]

Boudon, Henry Marie: Die Lieb Jesu Christi des Gecreutzigten, im hochallerheiligisten Sacrament ...; Amberg 1672 [Burger]

Genees-Middelen Voor Hollants-Qualen, Vertoonende De quade regeringe der Loevesteinse ...; Antwerpen [1672]

Fritsch, Ahasver: Ahasveri Fritschi, I.U.D. Com. Palat. Caesar. Consil. Rudelst. Schwartzb. ...Adiecta sunt Miscella quaedam Iuridica de modo, excessu & defectu ; Jenae 1672 [Fleischer [u.a.]]

Trinckhus, Georg: Dissertatiuncula De Caecis Sapientia Ac Eruditione Claris, Mirisque Caecorum ...; Gerae 1672 [Müller]

Meyer, Martin: Philemeri Irenici Elisii Diarium Europaeum ...; [Frankfurt] 1672

Israel, Jacob/Rosa, Johann Georg: Diss. inaug. med. de ligatione ...vulgo von Nessel-Knüpffen ; Heidelberga 1672 [Walterus]

Boe, Frans de leœ: Idea praxeos medicae; Venetia 1672

Keye, Otto/Ritzsch, Timotheus: Otto Keyens kurtzer Entwurff von Neu-Niederland Und Guajana ...Einander entgegen gesetzt, Umb den Unterscheid zwischen warmen und kalten Landen herauß zu bringen ... ; Leipzig 1672 [Ritzsch]

Classicum Germani vigilis ad secure soporates Germanos ... ...; Germanopolis 1672

Conference infructueuse de Windisgrats ...; S.l. 1672

Der Betrogene Engländer; S.l. 1672

Der politische Mantel auffgedeckt im Lager des Prinzen von ...; Utrecht 1672

Gründliche Erzehlung Dessen, was sich zwischen deß Landes nach ...; S.l. 1672

Schall von Bell, Johann Adam: Historica relatio de ortu ... fidei ... in regno ...; Ratisbona 1672

Schall von Bell, Johann Adam: Historica relatio de ortu ... fidei ... in regno ...; Ratisbona 1672

Schall von Bell, Johann Adam: Historica relatio de ortu ... fidei ... in regno ...; Ratisbona 1672

Rode, Johan/Bartholin, Thomas: Joannis Rhodii De acia dissertatio ...ad Cornelii Celsi mentem qua simul universa fibulae ratio explicatur ; Hafniae 1672 [Haubold]

Morhof, Daniel Georg: Oratio de intemperantia in studiis, et eruditorum qui ex ...; Kilonium 1672

Schwimmer, Johann Michael: Ex physica secretiori curiositates ...; Jena 1672

Fiorelli, Giacomo: Detti e fatti memorabili del Senato ...; Venetia 1672

Lemnius, Levinus/Horst, Jakob: Levini Lemnii Occulta naturae miracula: Das ist, Wunderbarliche Geheimnüsse ...So dann auch von den zwölff himmlischen Zeichen, ... als auch deß Menschlichen Leibe. Allen frommen Haußwirthen, ... nicht allein auß dem Latein in Teutsche Sprach gebracht, Sondern nun zum vierdten mal vermehret, verbessert, und ... eines grossen Theils von neuem selbst geschrieben ; Franckfurt ; Hamburg 1672 [Guth]

Rivière, Lazare: Institutiones medicae; Lugdunum 1672

Rechenberg, Adam/Wurm, Christian: Praefiscine de aurea rosa, quam Rom. pontifex quotannis consecrat ...; Lipsia 1672 [Buchta]

Roa, Martín de: Stato Dell'Anime Del Pvrgatorio, De' Beati in Cielo, de' ...; Venetia 1672 [Cestari]

Dumoulin, Pierre: Traité de la paix de l'ame et du contentement ...; Amsterdam 1672 [Ravesteyn]

Schlemm, Johannes: Thränen Petri; Jena 1672 [Fleischer]

Epistola Responsoria in qua, an Imperium Roman. contra Galliam ...; S.l. 1672

Lettre de Mr. de Turenne[Avec deux autres] ; S.l. 1672

Bittschrift im Namen ... der vereinigten Niederlande an ... ...; Delfft 1672

Copia Schreibens aus Zwol den 13. July 1672 von ...; S.l. 1672

Genaue Erzählung der Dinge, so sich seit etlichen Jahren ...; S.l. 1672

Classicum Germani vigilis ad secure soporates Germanos ... ...; Germanopolis 1672

Gründliche Erzehlung Dessen, was sich zwischen deß Landes nach ...; S.l. 1672

Gockel, Ernst: Ernesti Gockelii ... De Sacri Romano-Germanici Imperii Circulo Sueviae, ...; Augustae Vindelicorum 1672 [Goebel]

Boudon, Henry Marie: Actus Amoris Erga Jesum Crucifixum in SS.mo Sacramento ...; Ambergae 1672 [Burger]

Alberti, Valentin: Der gründlich vertheidigte L. Val. Alberti P.P. in Leipzig ...wieder die ... offentliche Reichs-Schändung und Lästerung von dem so genanten Joanne Theophilo Klibnitz ... ; Leipzig 1672 [Fick]

Neuhauser, Bernhard: Theologia Ecclesiastica Das ist Gottes-Lehr, Für die Kirchen- vnd ...Vber den Ersten Theil deß H. Englischen Lehrers Thomae von Aquin ; Saltzburg 1672 [Mayr]

Caprara, Alberto: Consolatione; Vienna 1672

Ternio Epistolarum de nuptiis parisiensibus ...; S.l. 1672

Kunad, Johann Andreas: Ex philologicis, de Graecia verace, disp. ...; Witteberga 1672

Büttner, Johann Ernst/Förstel, Johann Christoph: Civitas Romana virgidemiis exemta, qua de causa et quo ...; Jena 1672 [Bauhoferus]

Morhof, Daniel Georg: Oratio de intemperantia in studiis, et eruditorum qui ex ...; Kilonium 1672

Simon, Johann Georg/Dohaussen, Johann Heinrich: De iurisdictione territoriali statuum imperii sublimi, disp. ...; Jena 1672

Schilter, Johann/Oldecop, Sigfrid Henning: Diss. acad. de secretario; Jena 1672

Schultze, Bernhard/Ulrichs, J.: Diss. inaug. iur. de bonis ecclesisasticis ...; Rintelium 1672

Schultze, Bernhard/Drösemarius, A. G.: Disp. inaug. iur. exhibens praeceptum decalogi: Non moechaberis, ex ...; Rintelium 1672

Freher, Marquard: Oratio De Constitutionum Imperialium Inter Caeteras Iuris Civilis Partes ...; Francofurti ad Oderam 1672 [Ernestus]

Beutel, Tobias: Geometrischer Lust-Garten, Darinnen die edele und höchstnützliche schöne Kunst ...Abgetheilt in 2. Bücher, deren das erste de Planis, das andere de Solidis ; Daraus man Feldmessen, den Gebrauch der Tabularum Sinuum, Stereometriam, Visir-Kunst, Höhen, Tieffen, Weiten, Breiten, Felder, Wälder, Deiche, Wiesen, Gärten, Städte, Länder, und Cörperliche Dinge auszumessen lernen kan ; Der Fortification und aller Mathematischer Künsten Liebhabern, besonders Adelichen und Studierenden zu Dienst ; Dreßden 1672 [Author]

Mezger, Franz/Krazer, Marcellinus: Discursus Logici; Augustae Vindelicorum 1672 [Uzschneider]

Béralde Prince De Savoye; Leide [i.e.: Amsterdam] 1672 [Schouten [i.e.: Elzevier]]

Saint-Réal, César Vichard deœ: Dom CarlosNouvelle historique et galante ; Amsterdam 1672

Li tesori della corte romana; Brusella 1672

Behm, Gottfried: Polymetrum, Hoc est Novum Instrumentum, Ad plerasque Mathematicas dimensiones ...; Salisburgi 1672 [Joannes Baptista Mayr]

Behm, Gottfried: Polymetrum, Hoc est Novum Instrumentum, Ad plerasque Mathematicas dimensiones ...; Salisburgi 1672 [Joannes Baptista Mayr]

Hofmann, Caspar: Institutionum suarum medicarum epitome ...; Heidelberga 1672

Mantegna, Gioseffo: Ristretto istorico della città e regno di Napoli ...a cui s'unisce la varietà di Fortuna, overo aggiunta de Napolitani accidenti alli descritti per la ... penna di T. Caracciolo ; Torino 1672

Guericke, Otto von/Schott, Kaspar: Ottonis De Guericke Experimenta Nova (ut vocantur) Magdeburgica De ...; Amstelodami 1672 [Apud Joannem Janssonium à Waesberge//Janssonius à Waesberge//]

Delrío, Martín Antonio: Disquisitiones Magicaelibri VI. ; Venetia 1672

Campelli, Bernardino: Delle historie di Spoleti; Spoleti 1672

Roth, Eberhard Rudolph/Böck, Johann Georg: Dissertatio de bello Troiano, praecipue Jacobo Hugoni ... opposita ...; Jena 1672 [Bauhofer]

Bechmann, Johann Volkmar/Alberti, Johann Heinrich: Disp. inaug. jur. de jure famulorum hodierno, qt. veteri ...; Jena 1672 [Wertherianis]

Eyben, Hulderich vonœ/Graßhoff, Heinrich Wilhelm: De causis feudalibus, von Lehen-Sachen ...; Helmstadium 1672

Carpzov, August Benedict/Fedeler, Conrad: Exercitationem iur. de iure postliminii ...; Lipsia 1672 [Bauerus]

Eyben, Hulderich von/Bobers, Anton: Diss. acad. de origine, progressu, usu et auctoritate iuris ...; Helmstadium 1672 [Mullerus]

Schultze, Bernhard/Bodinus, Heinrich: Henrici Bodini Diss. iur. inaug. de alienatione bonorum ecclesiasticorum ...; Rintelium 1672 [Zeitler]

Grosse, Henning/Seidel, Martin Friedrich: Assertiones inaugurales de sacro domaniorum iure ... ...; Francofurtum ad Viadrum 1672 [Ernestus]

Bechmann, Johann Volkmar/Weidlich, Paul: Disputatio iuridica de angariis rusticorum, vulgo von Frohndiensten ...; Jena 1672 [Werther]

Romanus, Paul Franz/Romanus, Franz: Schediasma de paracharagmo; Lipsiae 1672 [Michaelis]

Simon, Johann Georg/Rühle, Johann Esaias von: Curiosa Iustinianea thesibus C. comprehensa ...; Jena 1672

Prugger, Jacob/Oberschwenter, Simon: Dispvtatio Philosophica De Cavsa Efficiente Creata ...; Ingolstadii 1672 [Ostermayer]

Abbildung und Beschreibung deß Lebens und Lehre Jean de ...; S.l. 1672

Gumble, Thomas: La Vie Du Général Monk Dvc D'Albemarle, &c. ...Le Restaurateur de Sa Majesté Britannique, Charles Second ; Londre 1672 [Scot]

Sebisch, Melchior: Exercitationes medicae; Argentoratum 1672

Pardies, Ignace Gaston: Discours De La Connoissance des Bestes ...; Paris 1672 [Mabre-Cramoisy]

The Life and death of Tho. Wilson Minister of ...; S.l. 1672

Heiland, Enoch/Fritzsche, Augustin: Disputatio Politica De Legitimis, Iisqve Non Violentis, Modis Acqvirendi ...; Lipsiae 1672 [Michael]

Milton, John: Ioa. Miltoni Artis logicae plenior Institutio ...; Londinum 1672

Nieremberg, Juan Eusebio: Reflexions prudentes, pensees morales, sentences ... ...; Francfort 1672

Tesauro, Emanuele: La Filosofia morale derivata dall'alto fonte del ... Aristotele ...; Torina 1672

Du Hamel, Jean-Baptiste: De mente humanalibri quatuor ; Paris 1672

Courtin, Antoine deœ: Trattato novello della civiltà Francese ...; Genevra 1672

Serragli, Silvio: La vera relatione della S[anta] Casa di Loreto ...; Macerata 1672

Retorica delle Monache, arte de loro inganni, norma de ...; S.l. 1672

Lubin, Augustin: Orbis Augustinianus; Paris 1672

Lunadoro, Girolamo: Relatione della corte di Roma; Padova u.a. 1672

Conclave di Clemente X.; Lucierna 1672

Neu-entlarfftes Rom; S.l. 1672

Glisson, Francis: Tractatus de natura substantiae energetica ...; Londinium 1672 [Brome]

Ivigné Broissinière, D. deœ: Dictionaire theologique, historique, ... ...; Paris 1672

Hervararsaga på Gammal GoXCAtska ...med Olai Verelj Uttolkning oXCAch Notis ; Upsala 1672

Hollandts Venezoen, in Engelandt gebakken, en geopent voor de ...; S.l. 1672

Wederlegginge van den vergiften ende lasterlijcken Hollandtschen venezoen, gebacken ...Waar in den autheur alle onheylen, die ons lieve vaderlandt in desen tegenwoordigen oorlogh zijn overgekomen, Sijn Hoogheydt den Heere Prince van Orangien, soeckt aan te wrijven en de valscheliick te bekladden ; S.l. 1672

Hollandts Venezoen verkneedt: ende in een Oranjen oven herbakken ...; S.l. 1672

Conring, Hermann: Censura diplomatis, quod Ludovico Imperatori fert acceptum Coenobium Lindaviense ...; Helmestadii 1672 [Müller]

Arnold, Johann Gerhard/Zant, Martin: Exercitatio historico-politica de donatione Constantini Magni, quae Sylvestro I. ...; Durlacum 1672 [Haken]

Bonal, François: Le Chrestien du Temps; Lyon 1672

Rebhan, Johann/Ulm, Johann Ludwig von: Dissertatio Juridica De Jura Legationis ...; Argentorati 1672 [Tideman]

Ferdinand Maria <Bayern, Kurfürst>: Von Gottes Genaden, Wir Ferdinand Maria, In Obern und ...[Geben in Unser Haupt: unnd Residentz-Statt München, den zwaintzigisten Aprilis, Anno 1672.] ; [S.l.] [1672]

Arnauld, Antoine/Nicole, Pierre: La Perpetuité De La Foy De L'Eglise Catholiqve Touchant ...Deffendue Contre le Livre du Sievr Clavde, Ministre de Charenton ; Paris 1672 [Savreux]

Paciuchelli, Angelo/Marimont, Charles de: Lectiones Morales In Prophetam Jonam ...; Monachii (1672) [Jaecklin]

Rechenberg, Adam/Wurm, Christian: Praefiscine de aurea rosa, quam Rom. pontifex quotannis consecrat ...; Lipsiae 1672 [Buchta]

Prideaux, John: Johannis Prideaux ... apud Oxonienses ... Professoris Regij ... ...; Tiguri 1672 [Gessner]

Niemann, Sebastian/Olearius, Johann A.: Alethologia Infallibilis, Ab aeterno aeterni Patris Logō, qui ipse ...; Jenae [1672] [Nisius]

Weyer, Johannes: Filivs Dei Adoptivvs Cvm Filio Dei Natvrali Christo Iesv ...; Ingolstadii 1672 [Ostermayr]

Weyer, Johannes: Filivs Dei Adoptivvs Cvm Filio Dei Natvrali Christo Iesv ...; Ingolstadii 1672 [Ostermayr]

Weyer, Johannes: Filivs Dei Adoptivvs Cvm Filio Dei Natvrali Christo Iesv ...; Ingolstadii 1672 [Ostermayr]

Weyer, Johannes: Filivs Dei Adoptivvs Cvm Filio Dei Natvrali Christo Iesv ...; Ingolstadii 1672 [Ostermayr]

Federer, Johannes/Georgius, Johannes: Calvinismus Detectus, et dedoctus ...Ex Occasione duplicis Scripti, quorum primum in lucem edidit Vir Illustris, D. Ioannes Georgivs, Rhaetus, ... Alterum typis vulgavit D. Joannes Jacobus Vedrosius, itidem Rhaetus, ... ; Oeniponte 1672 [Wagner]

Thomasius, Christian/Höffer, Heinrich: Disputationem politicam de duplici Majestatis subjecto ...; Lipsiae 1672 [Hahn]

Thomasius, Jacob/Cunighamus, Cornelius: Theses meteoro-philologicae de marinis ignibus, qvos stellas Castores vocavit ...; Jena 1672 [Buchta]

Thomasius, Jacob/Barth, Gottfried: De Barba Disputatio; Jenae 1672 [Buchta]

Praetorius, Johannes/Bruno, Franciscus Romanus: Disputatio historico-physica de crotalistria tepidi temporis hospita oder von ...; Lipsiae 1672 [Buchta]

Thomasius, Jacob/Mülpfort, Johann Justinus: Exercitatio Politica De Latrocinio Gentis in Gentem ...; Lipsiae 1672 [Hahn]

Thomasius, Jacob/Heinrici, Daniel Aegidius: Disputatio Politica De Gynaecocratia Subsidiaria ...; [S.l.] 1672

Suetonius Tranquillus, Gaius/Graevius, Johannes Georgius: C. Svetonivs Tranqvillvs; Trajecti 1672 [Zyll]

Thomasius, Jacob/Heinrici, Daniel Aegidius: Disputatio Politica De Gynaecocratia Subsidiaria ...; [S.l.] 1672

Thomasius, Jacob/Cunighamus, Cornelius: Theses meteoro-philologicae de marinis ignibus, qvos stellas Castores vocavit ...; Jena 1672 [Buchta]

Rechenberg, Adam/Scheuer, Jeremias: De contemtu prophetae in patria ...; Lipsiae 1672

Clodius, Johann/Stepner, Daniel: Scholam Philologicam De Capillis Romanorum Veterum ...; Wittebergae 1672

Thomasius, Jacob/Barth, Gottfried: De Barba Disputatio; Jenae 1672 [Buchta]

Thomasius, Jacob/Mülpfort, Johann Justinus: Exercitatio Politica De Latrocinio Gentis in Gentem ...; Lipsiae 1672 [Hahn]

Diani, Giovanni Francesco: I Voti Della Baviera Portati a S. Gaetano primo ...; Monaco 1672 [Iecklino]

Simon, Johann Georg/Ronnen, Johann von: Tempora Praescriptionum Permissu. Supremorum ...; [Jena] 1672 [Typis Nisianis]

Manz, Caspar/Wetzel, Franciscus Joannes: Disputatio Juridica De Actione Revocatoria Bonorvm In Fravdem Creditorum ...; Ingolstadii 1672 [Knab]

Mayer, Johann F./Fechsius, Gottfried: Dissertatio anti-Baroniana num Christus Petrum baptizaverit? ...; Lipsiae 1672 [Wittigau]

Bassus, Dominicus/Wetzel, Eugen Alexander von: Disp. iur. de donationibus propter nuptias ...; Ingolstadium 1672

Chorier, Nicolas: Histoire généalogique de la maison de Sassenage, branche des ...; Lyon 1672 [Thioly]

Manz, Caspar/Wetzel, Franciscus Joannes: Disputatio Juridica De Actione Revocatoria Bonorvm In Fravdem Creditorum ...; Ingolstadii 1672 [Knab]

Bassus, Dominicus/Wetzel, Eugen Alexander von: Disp. iur. de donationibus propter nuptias ...; Ingolstadium 1672

Cousin, Louis: Histoire De Constantinople Depuis Le Regne De L'Ancien Justin, ...; Paris (1672) [Rocolet [u.a.]]

Randing, Ambrosius/Pius <Papst, V.>: Beatus Pius V. Pontifex Maximus Ex Ordine Praedicatorum Assumptus ...; Augustae Vindelicorum 1672 [Uzschneider]

Gockel, Ernst: Ernesti Gockelii ... De Sacri Romano-Germanici Imperii Circulo Sueviae, ...; Augustae Vindelicorum 1672 [Goebel]

Bassus, Dominicus/Wetzel, Eugen Alexander von: Disp. iur. de donationibus propter nuptias ...; Ingolstadium 1672

Dietl, Gregor/Dollinger, Peter: Ariadna Theologica, â quâ S. Tribunalis Poenitentiae Arbitri Manuducuntur ...; Ratisponae 1672 [Fischer]

Erbermann, Veit: Trophaea Romana s. catholicae ecclesiae, quae Lutheranismi propugnatoribus Jenensibus, ...; Moguntia 1672

Manz, Caspar/Wetzel, Franciscus Joannes: Disputatio Juridica De Actione Revocatoria Bonorvm In Fravdem Creditorum ...; Ingolstadii 1672 [Knab]

Dietl, Gregor/Dollinger, Peter: Ariadna Theologica, â quâ S. Tribunalis Poenitentiae Arbitri Manuducuntur ...; Ratisponae 1672 [Fischer]

Fäsch, Sebastian: Diss. de insignibus, eorumque iure ...; Basilea 1672

Chorier, Nicolas: Histoire générale de Dauphiné ...; Lyon 1672

Decuria ... Disputationum Ivridicarum Inavgvralivm ...Rariores & selectas continens materias In Inclyta Argentinensium Universitate defensas, Quas uno intuitu sequens exhibebit pagina ; Argentorati (1672) [Staedelius]

Thomasius, Christian/Höffer, Heinrich: Disp. polit. de duplici maiestatis subiecto ...; Lipsia 1672

Zeiller, Martin/Merian, Matthaeus <der Ältere>: Haupt-Register Uber weiland Martini Zeilleri, Sämptliche, so wohl Hoch- ...Zu diesem Ende vornemblich zusammen getragen, damit der Liebhaber dieses vortrefflichen Wercks, ... einen jeden Orth in diesem Haupt-Register ohne einige Mühe gleich balden finden, in welchen Topographiis, deren Anhängen, und an welchem Blatt er denselbigen zu suchen, also gleich vor Augen haben möge. Diesem ist noch angehenckt ein Index über die in Kupffer gestochene Stätt ... Sambt Einem absondern Register, über die in solchem Werck befindliche Land-Charten ; Franckfurt am Mayn 1672 [Merian]

Zeiller, Martin/Merian, Matthaeus <der Ältere>: Haupt-Register Uber weiland Martini Zeilleri, Sämptliche, so wohl Hoch- ...Zu diesem Ende vornemblich zusammen getragen, damit der Liebhaber dieses vortrefflichen Wercks, ... einen jeden Orth in diesem Haupt-Register ohne einige Mühe gleich balden finden, in welchen Topographiis, deren Anhängen, und an welchem Blatt er denselbigen zu suchen, also gleich vor Augen haben möge. Diesem ist noch angehenckt ein Index über die in Kupffer gestochene Stätt ... Sambt Einem absondern Register, über die in solchem Werck befindliche Land-Charten ; Franckfurt am Mayn 1672 [Merian]

Dannhauer, Johann Conrad/Wild, Johann Ulrich: Ecclesia Aethiopica Breviter adumbrata ...; Argentoratum 1672 [Staedelius]

Brunner, Johann Conrad: Foetum monstrosum et bicipitem dissertatione hac inaugurali ... cum ...; Argentoratum 1672

Ucedo, Sebastián de: Índice del mondo conocido; Milano [1672]

Seywald, Blasius Vitalis: Welt-Spiegel; S.l. 1672

Boyer, Claude: Lisimène, ou la Jeune bergère ...Pastorale ; Paris 1672 [Le Monnier]

Boyer, Claude: Le Fils supposéTragédie ; Paris 1672 [Le Monnier]

Alègre, ... d'/Villedieu, Marie Cathérine Hortense Desjardins de: Les Avantures, ou memoires de la Vie de Henriette ...; Paris (1672)

Alègre, ... d'/Villedieu, Marie Cathérine Hortense Desjardins de: Les Avantures, ou memoires de la Vie de Henriette ...; Paris (1672)

Graef, Jacobus van derœ: Waerlijck Verhael, Van't geene (sonderling nae't Wereltlijcke) is Voorgevallen ...Als mede de Wonderlijcke Opmerckinge omtrent het Sterven vande twee Groote vermaerde Mannen Mr. Jan en Kornelis de Wit ; S.l. 1672

Patin, Charles: Thesaurus Numismatum E Musaeo Caroli Patini, Doctoris Medici Parisiensis ...; S.l. 1672 [Sumptibus Autoris]

Hoffmann, Johann Gottfried: Aulanders von Hoffnungs-Berge Gesichte Von Fünff lustigen Brüdern, Vorgestern, ...; Dantzig (1672) [Weisse]

Solleysel, Jacques de: Le Véritable Parfait Mareschal, qui enseigne à connoistre la ...; Paris 1672 [Clouzier]

Mézeray, François Eudes de: Abrégé chronologiqueou Extraict de l'histoire de France ; Divise en six Tomes ; Paris 1672 [Billaine]

Prugger, Jacob/Oberschwenter, Simon: Dispvtatio Philosophica De Cavsa Efficiente Creata ...; Ingolstadii 1672 [Ostermayer]

Prugger, Jacob/Chlingensperg, Christoph von: Disputatio Philosophica De Subiecto Et Forma ...; Ingolstadii 1672 [Ostermayerus]

Sanctio pragmatica ... Ferdinand Mariä ...[Die adeligen Majorate, Fideikommisse etc. betr.] ; dd. 20. April 1672 ; S.l. [1672]

Vergleichung Lebens und Todes des M. von d'Ancre ... ...; S.l. 1672

Rode, Johan/Bartholin, Thomas: De Acia dissertatio; Hafnia 1672

Schröcklicher Spiegel deß veränderlichen Lauffs diser Welt, welchen zum ...; S.l. [1672]

Leben und Todt derer Herren Johannis und Cornelius de ...; S.l. 1672

Dorsche, Johann Georg: Diss. de horrenda et miserabili Satanae obsessione, eiusdemque ex ...multorum votis expetita, iuventutis studiosae commodo iterum prodiit ; Witteberga 1672

Liebhard, Ludwig: Brevis et succincta inter Protestantes invariatae Augustanae Confessioni addictos, ...; Francofurtum 1672 [Buchta]

Liebhard, Ludwig: De litterarum post profligatam sub papatu barbariem palingenesia et ...; Jena 1672

Brunner, Johann Conrad: Foetum monstrosum et bicipitem dissertatione hac inaugurali ... cum ...; Argentoratum 1672

Cellarius, Theodor/Veyhel, Johann Albert: Disp. phys. de coelo; Tubinga 1672 [Heinius]

Cocceji, Heinrich von: Oratio inauguralis De lege salica ...; Heidelberga 1672 [Walter]

John, Jacob Severus: Diss. ... de menstruis immodicis ...; Altdorfium 1672

Wang, Qinruo <962-1025>: Ce fu yuan gui1000 juan ; [s.l.] 1672 [Ding Xuxian]

Rainaldi, Francesco: Vita del ven Servo di Dio Giacomo Laynez secondo ...; Roma 1672 [de'Lazari]

Praetorius, Johannes/Bruno, Franciscus Romanus: Disputatio historico-physica de crotalistria tepidi temporis hospita oder von ...; Lipsiae 1672 [Buchta]

O'Dale, Cherubin Maria: Historia serenissimae ... Annae Iulianae ... ...Tyrolis olim dominae ; Oenipons 1672

Reglement Provisioneel Voor Den Keus Van Negen-En-Veertig Borgers Der ...Om te determineren de Forme, op de welke de Gemeenten by-een-geroepen moeten worden, ten eynde van te Kiezen de Representanten der voorzeyde Stad Gend ; Gend [1672] [Begyn]

Green, Georg/Kirchbach, Johann Adolph: Monotriade Favente. ex Historia Civili De Republica Veneta ...; Wittebergae 1672 [Hake]

Ziegner, Friedrich/Francus, Adam: Disputabunt Ampliss. Facult. Phil. Lips. indultu De Magistris, Praeses ...; Lipsiae [1672] [Fick]

Bebel, Balthasar/Winckler, Tobias: Dissertatio theologica de bis-mortuis ...; Argentorati 1672 [Welper]

Bassus, Dominicus/Wetzel, Eugen Alexander von: Disp. iur. de donationibus propter nuptias ...; Ingolstadium 1672

Wagenseil, Johann Christoph/Welser, Hieronymus Felix: De conventibus deputationum; Altorfi 1672 [Meyer]

Weis, Georg/Volckman, Martin Xaver: Gloria universitatis Carolo-Ferdinandeae Pragensis triginta tribus encomiis orbi divulgata ...; Praga 1672

Heiland, Enoch/Fritzsche, Augustin: Disputatio Politica De Legitimis, Iisqve Non Violentis, Modis Acqvirendi ...; Lipsiae 1672 [Michael]

Tribbechow, Adam: Observationes histor. polit. de commerciis instituendis ...; [Kilonium] [1672]

Zwicker, Daniel: Revelatio daemonolatriae inter Christianos, seu victoria protestantium contra daemonolatras ...Josiae Novi Foederis appendicis loco subiuncta ; Amsterdamum 1672

Farnaby, Thomas: Index rhetoricus et oratoriusScholis et institioni tenerioris aetatis accommodatus, cui adiiciuntur formulae oratoriae, et index poeticus ; Amstelodanum 1672 [Lomeren]

Ruholtz, Michael: Weissagungen auff das Jahr 1672 Ruholts, Beysassen in Westphalen, ...; S.l. 1672

Vogl, Coelestin: Mausoloeum Oder Herrliches Grab, Deß Bayrischen Apostels vnd Blut-Zeügens ...Geziert mit viller anderer Heilig-Seeliger Bischoven, Aebten, Kayser, vnd Königen, Königinnen, Fürsten, Graven vnd Herren. Begräbnussen, So in gedachten S. Emmerami Closter-Kirchen in Regenspurg zusehen ; Straubing 1672 [Haan]

Marsham, John: Canon chronicus Aegyptiacus, Ebraicus, Graecus ...; Londinum 1672

Auffgesuchte alte Prophezeyungen, so gepasset werden wollen auf itzige ...; S.l. 1672

Thilo, Gottfried/Frentzel, Johann: Meletema historicum de Judaeo immortali ...; Wittebergae 1672 [Schmatz]

Theill, Johannes: De Ottonibus Impp. Romanis; Budissa 1672 [Baumannus]

Theill, Johannes: Ad auscultandas binas orationes valedictorias ... ...; Budissa 1672 [Baumannus]

Theill, Johannes: De tertio & quarto Christi de cruce prolatis verbis ...; Budissa 1672 [Baumannus]

Theill, Johannes: De superior. & inferior. statu seu officio ...; Budissa 1672 [Baumannus]

Theill, Johannes: Ad actum declamatorium natalitium Christi Salvatoris XXIXnum ...; Budissa 1672 [Baumannus]

Theill, Johannes: De sutoribus calceolariis; Budissa 1672 [Baumannus]

Theill, Johannes: Insignia Budissae urbis patriae ...; Budissa 1672 [Baumannus]

Fasciculus dissertationum theologicarum ...quarum prima de lacrymis Christi ... ; Witteberga 1672

Theill, Johannes: De Resurrectione Christi & nostrâ ...quatuor Scholae nostrae Evangelicae discipulos oratione prorsâ & vorsâ dicturos hâcce sacrâ schedâ publicè significo omnium ordinum literatos Patronos Promotores Fautores & Amicos ... invito Joh. Theill. Rector ; Budissae 1672

Theill, Johannes: Columbam pentecostalem; Budissa 1672 [Baumann]

Theill, Johannes: De memoria; Budiss[a] 1672 [Baumann]

Theill, Johannes: De sanctorum angelorum perpetuis in nos beneficiis ...; Budiss[a] 1672 [Baumann]

Augustinus, Aurelius/Vältl, Samuel Johannes: Die dreyzehen Bücher Der Bekantnussen Deß heiligen Aurelii Augustini, ...; Wienn 1672 [Thurmeyr]

Textor, Johann Wolfgang/Venne, Mauritius Hieronymus de: Disputatio iuridica de corpore delicti in homicidio ...; Altdorfium 1672 [Schönnerstädt]

Sturm, Johann Christoph/Huß, August: De Authoritate Interpretum Naturae Ac Speciatim Aristotelis Dissertatio ...; Altdorffi[i] 1672 [Schönnerstaedt]

Starck, Christian Ludwig/Schmaltz, Jacob: P. Cornelium Scipionem Africanum Aemilianum, Ex Vellei Paterc. L. ...; Lipsiae 1672 [Wittigau]

Simon, Johann Georg: J. J. Johannis Georgii Simonis J.U.D. Brevis Delineatio Impotentiae ...; Jena 1672 [Buchta]

Thomas <a Kempis>/Le Maistre de Sacy, Isaac-Louis: De l'imitation de Jesus Christ ...; Paris 1672

Minucius Felix, Marcus/Oisel, Jacques: Octavius; Lugdunum Batavorum 1672

Schurzfleisch, Konrad Samuel/Bering, Johann: Quid expediat imperio?disp. auspic. ; Witteberga 1672

Damasus <Papst, I.>/Sarazanius, Martius M.: Opera quae extant et vita; Parisii 1672

Schurzfleisch, Konrad Samuel: Wittekindus Magnus; Witteberga 1672

Schurzfleisch, Konrad Samuel/Eccard, Andreas: Ungarica; Wittenbergae 1672 [Schmatz]

Schurzfleisch, Konrad Samuel: Allocutio incluto sponsorum pari sacra ...; Witteberga 1672

Schurzfleisch, Konrad Samuel/Kirchbach, Johann Haubold: Ivonias; Witteberga 1672 [Schmatz]

Schurzfleisch, Konrad Samuel/Alberti, Johann Christoph: Lineamenta Sarmatica; Wittenbergae 1672 [Schmatz]

Schurzfleisch, Konrad Samuel/Bering, Johann: Res Sueo-Gothicae; Wittenbergae 1672 [Schmatz]

Hieronymus, Sophronius Eusebius: Lettres de St. Jerome; Paris 1672

Bechmann, Friedemann/Mühlhan, Caspar: Disp. theol. in Augustanam confessionem prima, eaque prooemialis ...; Jena 1672

Schultze, Bernhard/Bodinus, Heinrich: Henrici Bodini Diss. iur. inaug. de alienatione bonorum ecclesiasticorum ...; Rintelium 1672 [Zeitler]

Pexenfelder, Michael/Wening, Michael [Beiträger k.]: Florus Biblicus Sive Narrationes Ex Historia Sacra Testamenti Veteris ...; Straubingae 1672 [Haan]

Fortia, Estienne de: La conduite de Dieu sur l'esprit du bienheureux Pie ...; Rome 1672

Fortia, Estienne de: La principauté de sainct François de Sales ...; Rome 1672

Bernardus <Claraevallensis>/Antoine <de Saint Gabriel>: Traité de S. Bernard de la considération ...; Paris 1672

Unmasgeblicher Vorschlag zur Rettung in Feuers Gefahr ...; S.l. 1672

Ruholtz, Michael: Frantzösisch PrognosticonOder Prophetische Vorsagung Mich. Ruholtz eines Westphal. Baursmanns von d. Stadt Buchholtz ; Leipzig 1672

Schmidt, Sebastian/Dieterdt, Joachim: Disp. ... exhibens ... desiderium gentium, de quo vaticinatus ...; Argentoratum 1672

Bosschaerts, Willibrord/Caillieu, Norbertus: Enchiridion De Actis S. Avgvstini Hipponensi Episcopi ...Ex Volvminibvs Eivs collectis, nude propositis, et Epitomice Chronologice ordinatis ; Parisiis 1672 [Couterot]

Schorrer, Christoph/Albert Sigmund <Freising, Bischof>: Demütigste Beantwortung Ihr Hochfürstlichen Durchleucht Bischofen zu Freysing/ [et]c. ...; München 1672 [Straub]

Benedictus <de Nursia>: Regel des heiligen Benedict; Cölln 1672

Fusco, Lucas A.: New und aigentliche Beschreibung eines von der weltberühmbten Statt ...; [München] 1672 [Straub]

Fusco, Lucas A.: New und aigentliche Beschreibung eines von der weltberühmbten Statt ...; [München] 1672 [Straub]

Spinelli, Antonius: Kurtzer Außzug, Eines Berichts so Ihr. Churfl. Durchl. der ...In welchem Bericht ... Von dem Mirackel, so der H. Cajetanus in der Neapolitanischen Pests erledigung gewürcket ... gehandelt wird ; München 1672 [Jäcklin]

Schorrer, Christoph/Albert Sigmund <Freising, Bischof>: Demütigste Beantwortung Ihr Hochfürstlichen Durchleucht Bischofen zu Freysing/ [et]c. ...; München 1672 [Straub]

Pexenfelder, Michael/Wening, Michael [Beiträger k.]: Florus Biblicus Sive Narrationes Ex Historia Sacra Testamenti Veteris ...; Straubingae 1672 [Haan]

Fusco, Lucas A.: New und aigentliche Beschreibung eines von der weltberühmbten Statt ...; [München] 1672 [Straub]

Spinelli, Antonius: Kurtzer Außzug, Eines Berichts so Ihr. Churfl. Durchl. der ...In welchem Bericht ... Von dem Mirackel, so der H. Cajetanus in der Neapolitanischen Pests erledigung gewürcket ... gehandelt wird ; München 1672 [Jäcklin]

Schorrer, Christoph/Albert Sigmund <Freising, Bischof>: Demütigste Beantwortung Ihr Hochfürstlichen Durchleucht Bischofen zu Freysing/ [et]c. ...; München 1672 [Straub]

Augustinus, Aurelius/Vältl, Samuel Johannes: Die dreyzehen Bücher Der Bekantnussen Deß heiligen Aurelii Augustini, ...; Wienn 1672 [Thurmeyr]

Schurzfleisch, Konrad Samuel/Eccard, Andreas: Ungarica; Wittenbergae 1672 [Henckelius]

Riccioli, Giovanni Battista: Geographiae et hydrographiae reformatae ... libri duodecim ...; Venetii 1672

Sorbait, Paul deœ: Universa medicina tam theoretica quam practica ...[Opera medica theoretico-practica] ; Noriberga 1672

Romanus, Paul Franz/Romanus, Franz: Schediasma de paracharagmo; Lipsiae 1672 [Michaelis]

Roth, Eberhard Rudolph/Böck, Johann Georg: Dissertatio de bello Troiano, praecipue Jacobo Hugoni ... opposita ...; Jena 1672 [Bauhofer]

Sagittarius, Caspar/Weltz, Thomas: Expositionem infantum; Jena 1672 [Bauhoferus]

Saltzmann, Johann: Disputatio Inauguralis Iuridica Exhibens Analysin Articuli CX. Constitut. Crim. ...; Argentoratum 1672 [Pastorius]

Sorbait, Paul de: Universa medicina tam theoretica quam practica ...[Opera medica theoretico-practica] ; Noriberga 1672

Stengel, Georg: Ovorum Paschalium Sacro Emblemate Inscriptorum descriptorumque, a Georgio Stengelio ...; [1672]

Stengel, Georg: Ova PaschaliaSacro Emblemate inscripta descriptaq[ue] ; Ingolstadii 1672 [Knab]

Rode, Johan/Bartholin, Thomas: De ponderibus et mensuris veterum medicorum, inprimis Cornelii Celsi ...diss. posthuma ; accedit vita Celsi & iudicia doctorum de acia Rhodiana ; Hafnia 1672 [Haubold]

Carré, Jean/Ingenheim, Claude d': Theses mor. de liberalitate; Heidelberga 1672 [Walter]

Carpzov, Johann Benedict/Renner, Johann: Diss. philol. de legitima tetragrammatis Jehovah lectione ...; Lipsia 1672

Indagine, Johannes ab: Introductiones apotelesmaticae elegantes, in Chyromantiam physionomiam, astrologiam naturalem, complexiones ...; Augusta Trebecorum 1672

Rixner, Heinrich: De laica et peregrina priscae et primitivae ecclesiae communione, ...; Helmstadium 1672 [Müller]

Bartoli, Daniello: Das Leben, und scheinbare Wunderthaten deß S. Stanislai Kostka ...; Constantz 1672 [Hautt]

González de Acuña, Antonio: Compendium admirabilis vitae S. Rosae de S. Maria ...; Roma 1672

Rechenberg, Adam/Wurm, Christian: Praefiscine de aurea rosa, quam Rom. pontifex quotannis consecrat ...; Lipsia 1672 [Buchta]

Reichelt, Julius/Wegelin, Johann Christoph: Dissertatio mathematica de musica ...; Argentorati 1672 [Dolhopffius ; Schütz]

Rappolt, Friedrich/Luppe, Gregor: Diss. theol. de impiorum excoecatione ...; Lipsia 1672 [Fick]

Schröter, Ernst Friedrich/Reichard, Christoph: Dissertatio de stylo curiae; Jena 1672

Schertzer, Johann Adam/Rechenberg, Adam: Sana in theologia curiositas a Gallionismo & syncretismo seculi ...; Lipsia 1672 [Wittigau]

Richter, Christoph Philipp/Klee, Johann Christoph: Disputatio Inauguralis Iuridica De Pallio Episcopali ...; [Jena] [ca. 1672] [Typis Müllerianis]

Etlicher hoher Standes-Personen Liebes-Geschichten ...Sampt vielen andern merckwürdigen Begebenheiten, so mit untergelauffen ; Utopia 1672 [In Verlegung d. Herren Interessirten]

Courtin, Antoine de: Nouveau traité de la civilité qui se pratique en ...; Heidelberg 1672 [Zubrodt]

Fabri, Honoré/Pascal, Blaise: R.P. Honorati Fabri, Societatis Jesu Theologi, Apologeticus Doctrinae Moralis ...In Quo Variis Tractatibus, Diversorum Auctorum Opuscula confutantur; quorum nomina sequens Elenchus dabit; & selectae quaedam morales quaestiones discutiuntur ; In Duas Partes Commode Sectus: Cum Indicibus Tractatuum, & Rerum praecipuarum ; Coloniae Agrippinae 1672 [Busaeus]

Pfraum, Gelasius/Burgwein, Philipp Joseph: Expeditio bellica undecim millium SS. Virginum contra Rheni Coloniaeque ...; Vienna Austriae [1672] [Cosmerovius]

Randing, Ambrosius/Pius <Papst, V.>: Beatus Pius V. Pontifex Maximus Ex Ordine Praedicatorum Assumptus ...; Augustae Vindelicorum 1672 [Uzschneider]

Randing, Ambrosius/Pius <Papst, V.>: Beatus Pius V. Pontifex Maximus Ex Ordine Praedicatorum Assumptus ...; Augustae Vindelicorum 1672 [Uzschneider]

Nuisement, Clovis Hesteau de/Nuysement, Jacques de: Tractatus De Vero Sale Secreto Philosophorum, & de Universali ...Liber non minus curiosus quam proficuus, utpote tractans de cognitione verae Medicinae Chemicae ; Lugduni Batavorum 1672 [Doude]

Imperato, Ferrante: Historia naturale; Venetia 1672

Niemann, Sebastian/Heseler, Johann: Disp. theol. de vocatione ministrorum ecclesiarum Augustanae Confessioni addictarum ...; Jena 1672 [Buchta]

Weber, Johann Adam: Ioh. Adam Weberi Speculum naturae humanae sive discursus curiosi ...; Vienna 1672

Kirchmann, Johann: De Funeribus Romanorum; Lugdunum Batavorum 1672

Maresius, Samuel: Brevis Discursus De Revolutionibus huius Anni, Ac nominatim De ...Habitus in Choro Templi Academici 23. Augusti 1672. Cum fasces Academiae quartum susciperet Samuel Maresius, Theologus ; [S.l.] 1672

Mayer, Johann F./Grosse, Christoph: Quaestio hist. Num Joseph tempore nativitatis Christi fuerit senex ...; Lipsia 1672

Schröter, Ernst Friedrich/Meier, Johann J.: De iure viduarumVon Wittwen Recht ; Jena 1672

Martini, Nicolaus/Rantzow, Hans Jürgen von: De successione principum aliarumque personarum illustrium pacticia & anomala, ...; Kilonium 1672 [Reumann]

Frischmuth, Johann/Kutschera, Wenzel: ham- Māšîah še-hēśîm nafšô be-āšām Sive Dissertationis Academicae, Qua ...; Ienae 1672 [Krebsius]

Kremer, Johann C./Ster, Nicolaus: Disp. med. de humorum tam primariorum quam secundariorum generatione ...; Salisburgum 1672 [Voigt]

Frischmuth, Johann/Kutschera, Wenzel: ham- Māšîah še-hēśîm nafšô be-āšām Sive Dissertationis Academicae, Qua ...; Ienae 1672 [Krebsius]

Kirchmaier, Sebastian/Krannöst, Gottlieb: Exercitatio mor. de principiis actionum human. ...; Ratisbona 1672

Bechmann, Johann Volkmar/Krausold, Friedrich: Disp. inaug. iur. de privilegiis bonorum ecclesiasticorum ...; Jena [1672] [Müller]

Strauch, Aegidius/Hamel, D.: Diss. theol. de Melchisedeco, ex Gen. 14, 18. 19. ...; Dantiscum 1672

Pfeiffer, August: Introductio in Orientem, sive synopsis quaestionum nobiliorum de origine, ...Item de genuina antiquitate punctorum vocalium ... ; Witteberga 1672 [Schmatz]

Sagittarius, Caspar/Lindovius, Johann: Rubram Jesu Christi chlamydem; Jena 1672 [Bauhofer]

Francke, Christoph/Ebbe, Matthäus: Disp. de veste Jesu patientis Lampra ...ex Luc. XXIII,11 ; Lipsia 1672 [Fickius]

Felwinger, Johann Paul: Aucupium pecuniae, h.e. missarum solitariarum apud pontificios abusus ...ex optimis & probatissimis, qua ipsorum pontificiorum, qua aliorum auctorum testimoniis probatus, et contra Johannem Theophilum Klibnitz ... demonstratus ; Altdorfium 1672 [Meyer]

Bechmann, Friedemann/Olearius, Johann Christian: Affectatum rationis dominium captivatum, iuxta manuductionem apostoli 2 Cor. ...; Jena 1672 [Werther]

Reiske, Johann/Fabricius, Jacob: Exercitatio hist.-phil. de imaginibus Christi Jesu, factis iuxta Lentuli ...; Jena 1672 [Bauhofer]

Sagittarius, Caspar/Holst, Johann: Coronam Iesu Christi spineam; Jena 1672 [Bauhofer]

Thomasius, Jacob/Dencker, Nicolaus: Exercitatio philos. de philautia ...; [S.l.] 1672

Tribbechow, Adam/Christiernin, D.: De commerciis; Kilonium 1672

Leeuwen, Simon van: De Origine et progressu Iuris civilis romani Authores et ...; Lugdunum 1672

Achery, Luc d'/Mabillon, Jean: Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti ...In Saeculorum Classes Distributa ; Lutetiae Parisiorum 1672 [Billaine]

Calbius, Johannes Adam: Disputatio inauguralis de cridis ...; Altdorffi 1672 [Meyer]

Mainardi, Arlotto: Scelta di facezie, motti, burle ...; Vinegia 1672

Collierius, Johannes: Sancti Aurelii Augustini milleloquium veritatis ...; Paris 1672

Wangnereck, Heinrich: Commentarius Exegeticus SS. Canonum Seu Expositio Brevis Et Clara ...Qvinqve Libris Ad Mentem Et Literam Summorum Pontificum comprehensa, & per singula Capitula sic elucubrata, ut Iuris Canonici studiosis & in foro Ecclesiastico occupatis lucis plurimum afferre queat ; Dilingae 1672 [Federle]

L'Aubespine, Gabriel deœ: De veteribus ecclesiasticae ritibus observationes ...libri duo ; Helmstadium 1672

Beveridge, William: Synodikon Sive Pandectae Canonum SS. Apostolorum, Et Conciliorum Ab ...Unà cum Scholiis Antiquorum singulis eorum annexis, Et Scriptis aliis huc spectantibus; Quorum Plurima E Bibliothecae Bodleianae Aliarumque MSS. Codicibus nunc primum edita: reliqua cum iisdem MSS. summâ fide & diligentiâ collata ; totum Opus in duos Tomos divisum ; Oxonii (1672) [Wells & Scott]

Beveridge, William: Synodikon Sive Pandectae Canonum SS. Apostolorum, Et Conciliorum Ab ...Unà cum Scholiis Antiquorum singulis eorum annexis, Et Scriptis aliis huc spectantibus; Quorum Plurima E Bibliothecae Bodleianae Aliarumque MSS. Codicibus nunc primum edita: reliqua cum iisdem MSS. summâ fide & diligentiâ collata ; totum Opus in duos Tomos divisum ; Oxonii (1672) [Wells & Scott]

Beveridge, William: Synodikon Sive Pandectae Canonum SS. Apostolorum, Et Conciliorum Ab ...Unà cum Scholiis Antiquorum singulis eorum annexis, Et Scriptis aliis huc spectantibus; Quorum Plurima E Bibliothecae Bodleianae Aliarumque MSS. Codicibus nunc primum edita: reliqua cum iisdem MSS. summâ fide & diligentiâ collata ; totum Opus in duos Tomos divisum ; Oxonii (1672) [Wells & Scott]

Labbé, Philippe/Cossart, Gabriel: Sacrosancta Concilia Ad Regiam Editionem Exacta ...Quae Nunc Quarta Parte Prodit Auctior ; Lutetiae Parisiorum 1672 [Societas Typographica Librorum Ecclesiasticorum]

Reiske, Johann/Umpffenbach, Heinrich: Tevîlat gērîm sive exercitatio philologica de baptismo, seu immersione ...; Jena 1672 [Bauhofer]

't Hollandts Venezoen in Engelandt gebacken, wederleyt door d'Amsterdamse ...; S.l. [1672?]

Hollandts Venezoen, in Engelandt gebakken, en geopent voor de ...; S.l. 1672

Carré, Jean/Weber, Johann N.: Positiones philosophicae miscellaneae ...; Heidelberga 1672 [Walter]

Beer, Georg: Positiones miscellaneae XXV; Norimberga 1672

Poncius, Johannes: Cursus Philosophicus; Lugdunum 1672

Clodius, Johann/Sack, Balthasar: Šelîfat han-naʿal id est ritum excalceandi in contractibus, olim ...ex antiquitatibus Ebraeorum occasione Ruth IV, 7 ; Witteberga 1672 [Schmatz]

Schertzer, Johann Adam/Beyer, Christoph: Yeled yullad lānû bēn nittan lānû Puer nobis natus, ...; Lipsia 1672 [Fickius]

Strauch, Aegidius/Hamel, D.: Diss. theol. de Melchisedeco, ex Gen. 14, 18. 19. ...; Dantiscum 1672

Statius, Dan.: Compendium metaphysicae; Jena 1672

Avertimenti politici per quelli che vogliono vivere, avanzare e ...; Villafranca 1672

Angelus <Silesius>: J. E. Information-Schreiben wegen des Fegefeuers an E. V. ...; Neyß 1672 [Schubart]

Wolf, Johann/Linsius, Johannes Jacobus: Lectiones memorabiles et reconditae ... ...habet hic lector doctorum ecclesiae, vatum, politicorum, philosophorum, historicorum aliorumque sapientum ... pia, gravia, mira, arcana & stupenda, iucunda simul & utilia dicta scripta atque facta ... ; Francofurti ad M. [1672] [Grosius]

Zesen, Philipp vonœ: Assenat; Nürnberg 1672

Montfaucon de Villars, Nicolas Pierre Henri: De la delicatesse; Amsterdam 1672

Bucelin, Gabriel: Germania Topo-Chrono-Stemmato-Graphica Sacra Et Profana ...In qua Brevi Compendio Multa distinctè explicantur ; Ulmae (1672) [Görlin]

Frischmuth, Johann/Kutschera, Wenzel: ham- Māšîah še-hēśîm nafšô be-āšām Sive Dissertationis Academicae, Qua ...; Ienae 1672 [Krebsius]

Liungh, Petrus Erici/Celenius, Peter: Disp. pol. de bello iuste suscipiendo, gerendo et finiendo ...; Holmia 1672 [Wankivius]

Dürr, Johann C./Erhardt, Johann Georg: Disp. circularis philos. ad lib. I. offic. Cic. c. ...; Altdorfium 1672

Dürr, Johann Conrad/Seinsheimer, Johann: Disputatio Ethica De Iure Talionis ...; Altdorfii 1672 [Schönnerstaedt]

Fritsch, Ahasver: Ahasveri Fritschi, I.U.D. Com. Palat. Caesar. Consil. Rudelst. Schwartzb. ...Adiecta sunt Miscella quaedam Iuridica de modo, excessu & defectu ; Jenae 1672 [Fleischer [u.a.]]

Frischmuth, Johann/Reuß, Sebastian: Orek hay-yeqār yuqqar ham-māšîah mē-ʿal hay-yehûdîm sive de vili ...; Jena 1672 [Krebsius]

Schertzer, Johann Adam/Beyer, Christoph: Yeled yullad lānû bēn nittan lānû Puer nobis natus, ...; Lipsia 1672 [Fickius]

Krebs, Johann Friedrich/Hacker, Conrad: Diss. geogr. aestumatas dierum inaequalitates ...; Jena 1672 [Krebs]

Zeller, Johann Conrad: Widerholte Christliche und beständige Bekanntnus der wahren Evangelischen Kirchen ...; Tübingen 1672 [Weiß]

Bochart, Samuel/Scheffer, Johannes: Samuelis Bocharti De quaestione num Aeneas unquam fuerit in ...seu epistola ad Dn. de Segrais ; [Hamburgum] [1672]

Schapperger, Desiderius/Perger, Wolfgang: Amaradulcis, Hoc Est: Poenitentia Theologicis Illustrata Controversiis ...; [Salzburg] 1672 [Mayr]

Castner, Albert/Strummer, Ferdinand Franz: Disp. philos. de veritate enuntiationum ...; Amberga 1672 [Burger]

Dichtl, Wolfgang/Haus, Johann Christoph: Theses Ex Vniversa Philosophia ...; Friburgi Brisgoiae 1672 [Böcklerus]

Castner, Albert/Strummer, Ferdinand Franz: Disp. philos. de veritate enuntiationum ...; Amberga 1672 [Burger]

Erhardt, Johann Baptist/Hemm, Johann Baptist: Theses Theologicae De Distinctione Divinorum Attributorum ...; Ingolstadii [1672] [Knab]

Frere, Claudius/App, Marian: Assertiones Theologicae Ex prima parte, & Secunda Secundae selectae ...; Dilingae 1672 [Federle]

Stryk, Samuel/Starck, Nicolaus: Disp. inaug. de iure blanditiarum ...; Francofurtum ad Viadrum 1672

Höltich, Franz Heinrich/Waltz, Johann Caspar: Quaest. foemina non est homo; Wittebergae 1672 [Schröterus]

Schapperger, Desiderius/Hierschalbmer, Thomas: Amaradulcis, hoc est: poenitentia theologicis illustrata controversiis ...; [Salzburg] 1672 [Mayr]

Bucelin, Gabriel: Germania Topo-Chrono-Stemmato-Graphica Sacra Et Profana ...In qua Brevi Compendio Multa distinctè explicantur ; Ulmae [1672] [Görlin]

Schertzer, Johann Adam/Brand, Nicolaus: Exercitatio theol. ad oraculum de Messia Psal. LXIX. 5. ...; Lipsia 1672 [Hahn]

Drechsler, Johann Gabriel/Seyffert, Johann Paul: Strenam magorum Christo recens-nato oblatam ...ex Matth. II, 1. 2. ... explicatam ; Lipsia 1672

Sagittarius, Caspar/Holst, Johann: Coronam Iesu Christi spineam; Jena 1672 [Bauhofer]

Francke, Christoph/Ebbe, Matthäus: Disp. de veste Jesu patientis Lampra ...ex Luc. XXIII,11 ; Lipsia 1672 [Fickius]

Drechsler, Johann Gabriel/Teller, Romanus: Syncretismum Pilato-Herodianum ...occasione dicti Lucae XXIII, 12. historice explicatum ; Lipsia 1672 [Wittigau]

Osiander, Johann Adam/Brotbeck, Georg Conrad: Disputatio theologica, de revelatione divina prophetica ...; Tubinga 1672 [Reisius]

Osiander, Johann Adam/Hiller, Matthaeus: ʿĀrê miqlāt, sive de asylis Hebraeorum diss. ...; Tubinga 1672

Engelbrecht, Georg/Rüde, Elias: Diss. iur. de syndicis; Helmestadium 1672 [Müllerus]

Schlüter, Severin Walter: Magister discipulus. Seu colloqvium Nicodemi cum Christi de secundis ...; Rostochium 1672 [Kilii]

Rappolt, Friedrich/Luppe, Gregor: Diss. theol. de impiorum excoecatione ...; Lipsia 1672 [Fick]

Frischmuth, Johann/Kutschera, Wenzel: ham- Māšîah še-hēśîm nafšô be-āšām Sive Dissertationis Academicae, Qua ...; Ienae 1672 [Krebsius]

Clodius, Johann/Sack, Balthasar: Šelîfat han-naʿal id est ritum excalceandi in contractibus, olim ...ex antiquitatibus Ebraeorum occasione Ruth IV, 7 ; Witteberga 1672 [Schmatz]

Kirchmaier, Theodor/Seufferheld, Georg Friedrich: Hîdat Šimšon sive dissertatio philologica de aenigmate Simsonis ...ex Iudic. cap. XIV. vers. 14. & 18. ; Witteberga 1672 [Hake]

Siburg, Justus Wolfgang: Dissertatio Philologico-Theologica, in qua expenditur Cap. III. v. 23. ...; Wittebergae 1672 [Wendt]

Dichtl, Wolfgang/Haus, Johann Christoph: Discvrsvs Ex Vniversa Philosophia ...; Friburgi Brisgoiae 1672 [Böckler]

Erhardt, Johann Baptist/Hemm, Johann Baptist: Theses Theologicae De Distinctione Divinorum Attributorum ...; Ingolstadii [1672] [Knab]

Feurstain, Andreas/Vogl, Johann Adam: Philosophia de universo varioque mundo ...; Oenipontum [1672] [Wagner]

Illsung, Jakob/Angerer, Joseph: Disputatio Theologica De Ivstitia Et Ivre ...; [Ingolstadt] 1672 [Knab]

Goodwin, Ignace/Vältl, Samuel Johannes: Probstrich der Glaubenslehren, welche zwischen denen Catholischen und Uncatholischen ...; Wien 1672 [Thurmeyer]

Vischer, Georg Matthäus: Topographia Archiducatus Austriae Inf- Modernae ...seu Controfee und Beschreibung, aller Stätt Clöster und Schlösser wie sie anjetzo stehen in dem Ertzherzogtumb unter Österreich ; [S.l.] 1672

Frischmuth, Johann/Reuß, Sebastian: Orek hay-yeqār yuqqar ham-māšîah mē-ʿal hay-yehûdîm sive de vili ...; Jena 1672 [Krebsius]

Händel, Gottfried/Geyer, Johann Lorenz: Exercitatio philol. theol., qua dictum illud, Numeror. VI. v. ...; Onoldium 1672 [Hornung]

Händel, Gottfried: De pio et perpetuo hominis fragilis memoriali oratio graeca ...; Noriberga 1672 [Miltenbergerus]

Heshusius, Anton Günther/Haugke, M.: Disp. de ominibus; Lipsia 1672

Dript, Laurentius a/Reinkingk, Theodor von: Antidecalogvs Theologico-Politicvs Reformatus ...Cum appendice Refutatoria Theodori Reinkingk, quondam Daniae Cancellarij de Regimine Ecclesiastico ; Coloniae 1672 [Hessius]

Joly, Claude: Traditio antiqua Ecclesiarum Franciae vindicata ...; Senonis 1672

Dissertatio singularis De Existentia Animarum, Antequam in aspectabili hujus ...Iam primum e tenebris eruta & Doctorum Virorum exposita Judicio ; [S.l.] 1672

Osiander, Johann Adam/Brauch, Johann Eberhard: Diss. de sabbatho; Tubinga 1672

La Messe trouvée dans l'escriture ...contre l'opinion de messieurs de la religion pretendue reformée ; Cologne 1672

Geißler, Friedrich/Horn, Moritz Gottfried: Disp. iur. de temperamentis poenarum ...; Lipsia [1672] [Hahnius]

Müller, Philipp/Brand, Nicolaus: Crocodilus lacrymans, sive sincerator ...; Jena 1672 [Nisius]

Osiander, Johann Adam/Steinhofer, Johann Jacob: Moses et Christus, seu Legis & Evangelii tabula ...; Tubinga 1672 [Reisius]

Cyprian, Johann/Werenberg, Heinrich Jonathan: Disp. philol. de significatione vocum še 'ôl & adēs ...pro B. Joh. Gerhardo opposita anonymo disquisitori de statu, loco & vita animarum, postquam discesserunt a corporibus &c. ; Lipsia 1672 [Colerus]

Bebel, Balthasar/Winckler, Tobias: Dissertatio theologica de bis-mortuis ...; Argentorati 1672 [Welper]

Grueber, Carl/Portenhauser, Joseph: Opposita iuxta se posita ex LL. de coelis, et ...; Salisburgum 1672 [Mayr]

Niemann, Sebastian/Heseler, Johann: Disp. theol. de vocatione ministrorum ecclesiarum Augustanae Confessioni addictarum ...; Jena 1672 [Buchta]

Schertzer, Johann Adam/Brand, Nicolaus: Exercitatio theol. ad oraculum de Messia Psal. LXIX. 5. ...; Lipsia 1672 [Hahn]

Dürr, Johann C./Bittelmaier, Johann Georg: Disp. eth. de temperantia; Altdorfium 1672 [Meyerus]

Simon, Johann Georg: J. J. Johannis Georgii Simonis J.U.D. Brevis Delineatio Impotentiae ...; Jena 1672 [Buchta]

Dannhauer, Johann Conrad/Wild, Johann Ulrich: Ecclesia Aethiopica Breviter adumbrata ...; Argentoratum 1672 [Staedelius]

Illsung, Jakob/Angerer, Joseph: Disputatio Theologica De Ivstitia Et Ivre ...; [Ingolstadt] 1672 [Knab]

Frere, Claudius/App, Marian: Assertiones Theologicae Ex prima parte, & Secunda Secundae selectae ...; Dilingae 1672 [Federle]

Dichtl, Wolfgang/Haus, Johann Christoph: Discvrsvs Ex Vniversa Philosophia ...; Friburgi Brisgoiae 1672 [Böckler]

Weis, Georg/Bechinie von Laz, G. A.: Aristoteles ex Euripo emersus, seu ex genuina Aristotelis philosophia ...; Praga 1672

Mezger, Franz/Krazer, Marcellinus: Discursus Logici; Augustae Vindelicorum 1672 [Uzschneider]

Augustinus, Aurelius/Vältl, Samuel Johannes: Die dreyzehen Bücher Der Bekantnussen Deß heiligen Aurelii Augustini, ...; Wienn 1672 [Thurmeyr]

Oernhjelm, Claudius/Aaman, Petrus: Diss. philos. virum et civem bonum leviter adumbrans ...; Upsalia 1672

Frere, Claudius/Vögl, Johann: Apparatus inaugurationis theologicae scholasticus, oratorius, poeticus ...; Dilingae 1672 [Federle]

Hoffmann, Moritz: Sciagraphia morborum contagiosorum ex natura sanguinis praecavendorum et curandorum ...; Altdorfium 1672

Wagner, Tobias/Wagner, Johann G.: Disputatio theologica de mediata vocatione ministrorum verbi divini ad ...; Tubinga 1672 [Hein]

Mentzer, Balthasar: Kurzes Bedenken über ... Sinceri Wahrenbergs kurzes Gespräch von ...; Frankfurt a. M. 1672

Lyncker, Nicolaus Christoph von: Diss. de iure habitationis; Giessa 1672

Heshusius, Anton Günther/Haugke, M.: Disp. de ominibus; Lipsia 1672

Strauch, Johann/Bese, Philipp Christian: Obstagium eiusque affinia iura, diss. inaug ...; Jena 1672

Osiander, Johann Adam/Steinhofer, Johann Jacob: Moses et Christus, seu Legis & Evangelii tabula ...; Tubinga 1672 [Reisius]

Apologie pour les Protestans; Amsterdam 1672

Nicole, Pierre/Arnauld, Antoine: La perpétuité de la foy de l'église catholique touchant ...; Paris 1672

Sturm, Johann Christoph/Huß, August: De Authoritate Interpretum Naturae Ac Speciatim Aristotelis Dissertatio ...; Altdorffi[i] 1672 [Schönnerstaedt]

Langheinrich, Georg Nicolaus/Haugke, Martin: Q. D. B. V. Dissertationem Physicam De Sensu Plantarum ...; Lipsiae 1672 [Wittigau]

Castner, Albert/Strummer, Ferdinand Franz: Disp. philos. de veritate enuntiationum ...; Amberga 1672 [Burger]

Obermayr, Wolfgang/Floresius, Anton: Disputatio Philosophica De Virtute Activa Et Passiva Causarum Physicarum ...; Dilingae 1672 [Federle]

Obermayr, Wolfgang/Wämpl, Franz Peter von: Disputatio philosophica de potentiis spiritualibus animae rationalis ...; Dilingae 1672 [Federle]

Kochowski, Wespazjan: Hipomnema Reginarum Poloniae; Cracovia 1672

Miège, Guy: La Rélation de trois ambassades de Monseigneur le comte ...; Amsterdam 1672

Mezger, Joseph: Annus Mariano-Benedictinus Sive Sancti Illustres Ordinis D. Benedicti ...in singulos anni dies cum suis Iconibus & Vitae Elogiis distributi ; [Salzburg] 1672 [Mayr]

Bardili, Burckhard/Eckestein, Philipp Heinrich: Conclusiones theoretico-practicae ad Pandectas ...Exerc. XXXVIII., de poenis ; Tubinga 1672

Textor, Johann Wolfgang/Schrimpf, Sigismund A.: Disp. iur. de plenitudine potestatis ...; Altdorfium 1672

Hagen, Joachim Heinrich/Schultze, Johann: Aream Orbis Terrarum Conspicui ...; Ienae 1672 [Bauhofer]

Burger, Georg Arnold/Schultze, Johann: Tetractyn Pythagoricam, infinitam numerorum rationem, universalium constitutionem, modalium difficultatem ...distinctis theorematis pantologicis ; Jena 1672 [Bauhoferus]

Leggendario ...; Vinegia 1672

Fritsch, Ahasver: Tractatio De Jure Intradae, vulgo Einritt ...; Jenae 1672 [Bielcke]

Frommann, Johann Andreas/Wilkens, Johannes: Disquisitio juridica synoptica de levis notae macula ...; Tubingae 1672 [Kerner]

Schapperger, Desiderius/Hierschalbmer, Thomas: Amaradulcis, hoc est: poenitentia theologicis illustrata controversiis ...; [Salzburg] 1672 [Mayr]

Rebhan, Johann/Ulm, Johann Ludwig von: Dissertatio Juridica De Jura Legationis ...; Argentorati 1672 [Tideman]

Stephani, Matthias: Matthiae Stephani ... tractatus de jure patronatus ...in duas partes tributus, quarum I. est de iure patronatus ecclesiarum & beneficiorum ecclesiasticorum etc., II. de iure patronatus academiarum & scholarum inferiorum ... ; Gothae 1672 [Reyher]

Patin, Charles: Thesaurus Numismatum E Musaeo Caroli Patini, Doctoris Medici Parisiensis ...; S.l. 1672 [Sumptibus Autoris]

Fritsch, Ahasver: Electa Juris Publici Romano-Germanici ...Queis potiores quaedam Materiae, quas sequens pagina indicat, cumprimis ex Actis Publicis, illustrantur ; Francofurti u.a. 1672 [Müller]

Fritsch, Ahasver: Tractatio De Jure Intradae, vulgo Einritt ...; Jenae 1672 [Bielcke]

Mancini, Leopold: Enchiridion Avlicorvm Sev Methodvs Sacro-Profana Christianè Vivendi in Aulis ...; Monachii 1672 [Gelder]

Heidenstein, Reinhold: Res Polonicaelib. XII ; Frankfurtum 1672

Prugger, Jacob/Mayr, Paul: Dispvtatio Philosophica De Cavsa Efficiente Creata ...; Ingolstadii 1672 [Ostermayerus]

Politica Davidis; Molshemium 1672

Contzen, Adam/Abele von und zu Lilienberg, Matthias: Methodus doctrinae civilis, Oder wunder-seltzame Geschicht deß großen Abissini, ...; Sultzbach 1672 [Endter]

Arta, Christobal de: Vita, virtù, e miraculi del B. Pasquale Baylon ...; Roma 1672

Francisci, Erasmus: Der Hohe Traur-Saal, oder Steigen und Fallen grosser Herren ...Fürstellend, Aus allen vier Welt-Theilen, unterschiedlicher hoher Stands- Staats und Glücks-Personen wunderbare und traurige Verändrungen, so in den nechsten anderthalb hundert Jahren, und zum Theil bey heutigen unsren Läufften, sich gefüget. Deren etliche Aus andren Sprachen übersetzt; doch allhie, mit unsrer Teutschen Mutterzunge ... ausgesprochen und erzehlet ; Nürnberg 1672 [Endter]

Ziegler, Kaspar/Gregorii, Heinrich: Dissertatio De Mohatra Contractu ...; Wittebergae 1672 [Henckellius]

Thomasius, Jacob: Disp. polit. de gynaecocratia subsidiaria ...; S.l. 1672

Thomasius, Jacob/Schindler, Johann Christian: Diss. polit. de iure primogeniti ...; Lipsia 1672

Nerger, Joachim/Böhm, Christian: Diss. iur. ad titulos C. de athletis et gladiatoribus ...; Wittenberga 1672

Bardili, Burckhard/Jäger, Georg Friedrich: Conclusiones theoretico-practicae ad Pandectas ...Exerc. XXXVII., de quaestionibus et torturis ; Tubinga 1672

Bardili, Burckhard/Lutz, Josias: Conclusiones theoretico-practicae ad Pandectas ...Exerc. XXXV., de delictis carnis ; Tubinga 1672

Passavant, Nicolas/Exner, Christian: De bona fide; Basilea 1672 [Bertsch]

Zwicker, Daniel: Revelatio daemonolatriae inter Christianos, seu victoria protestantium contra daemonolatras ...Josiae Novi Foederis appendicis loco subiuncta ; Amsterdamum 1672

Krebs, Johann Friedrich/Hacker, Conrad: Diss. geogr. aestumatas dierum inaequalitates ...; Jena 1672 [Krebs]

Descartes, René/Major, Johann Daniel: Explicatio machinarum vel instrumentorum, quorum beneficio parva vi elevari ...; Kilia 1672

Hieronymus, Sophronius Eusebius: Le Vite De Santi PadriInsieme Con Il Prato Spiritvale ; Adornate di bellissime Figure, & con la Tauola de' Capitoli, & de gli Auttori di tutta l'Opra ; Venetia 1672 [Miloco]

Passavant, Nicolas/Ziegler, Ludwig: Disp. iur. de iuramento litis decisorio ...; Basilea 1672 [Bertsch]

Rector Academiae Lipsiensis funus consulare V. Nob. Christi. Laurentii ...[programma fun. continens defuncti vitae curriculum] ; Lipsia 1672

Grueber, Carl/Lautter, Johann Georg: Theatrum naturae ex octo Libris Physicis generaliter explicatum Et ...; Salisburgum 1672 [Mayr]

Straspurgk, Joachim Ludwig: Diss. inaug. iur. de operis novi nuntiatione ...; Basilea 1672

Du Verdier, Gilbert Saulnier: Abrégé de l'histoire des Turcs ...; Paris 1672

Scrivener, Matthew: Apologia pro S. ecclesiae Patribus ...; Londinium 1672

Deß Fürstlichen Hessen-Rheinfelsischen Secretarij Gründliche Widerlegung Deß Zweyten Theils ...; [S.l.] 1672

Mezger, Joseph: Annus Mariano-Benedictinus Sive Sancti Illustres Ordinis D. Benedicti ...in singulos anni dies cum suis Iconibus & Vitae Elogiis distributi ; [Salzburg] 1672 [Mayr]

Schultze, Bernhard/Gercken, Philipp Otto: Diss. inaug. iurid. de Judaeis ...; [Rinteln] 1672 [Typis Wächterianis]

Brignole Sale, Anton Giulio: Il Satirico innocenteepigrammi trasportati dal Greco all'Italiano ; Venetia 1672 [Conzatti]

Cicognini, Giacinto Andrea: Il Maritarsi per vendetta; Venetia 1672

Gisberti, Domenico: ClioPoesie eroiche, sante e profane ; Monaco 1672 [Jaecklin]

Morando, Bernardo: La Rosalinda; Venetia 1672

Wagner, Tobias: Tobiae Wagneri, D. Cancellarii Tubingensis, Orationes Duae, In Vigiliis ...Oratio Prima. Contra novam Creatam Trinitatem Papistarum, Jesu, Mariae, Joseph, Anno 1664. a Nudipede Carmelita Andrea de Theresia Monachii in Bavaria solennissime sed & idololatricissime depraedicatam ; Tubingae 1672 [Reisius]

Haberkorn, Peter/Meelführer, Johann Christoph: Disputatio inauguralis de processione Spiritus Sancti a Patre et ...; Giessae 1672 [Karger]

Grueber, Carl/Lautter, Johann Georg: Theatrum naturae ex octo Libris Physicis generaliter explicatum Et ...; Salisburgum 1672 [Mayr]

Fritsch, Ahasver: Electa Juris Publici Romano-Germanici ...Queis potiores quaedam Materiae, quas sequens pagina indicat, cumprimis ex Actis Publicis, illustrantur ; Francofurti u.a. 1672 [Müller]

Fritsch, Ahasver: Ahasveri Fritschi, I.U.D. Com. Palat. Caesar. Consil. Rudelst. Schwartzb. ...Adiecta sunt Miscella quaedam Iuridica de modo, excessu & defectu ; Jenae 1672 [Fleischer [u.a.]]

Fritsch, Ahasver: Tractatio De Jure Praesidii, vulgò Besatzungs-Recht ...; Jenae 1672 [Bielcke]

Haake, Johann Daniel/Hoffmann, Johann J.: De Titulo Crucis Dominicae, Exercitatio Historica ...; Jenae 1672 [Bauhoferus]

Köber, Johann Friedrich: Maximum in minimo, h. e. Jesulus in praesepi dissertatiuncula ...; Gera 1672

Linck, Johann Christian/Wolf, Nicolaus: Bernhardus Magnus; Jena 1672 [Nis]

Osiander, Johann Adam/Brotbeck, Georg Conrad: Disputatio theologica, de revelatione divina prophetica ...; Tubinga 1672 [Reisius]

Prugger, Jacob/Chlingensperg, Christoph von: Disputatio Philosophica De Subiecto Et Forma ...; Ingolstadii 1672 [Ostermayerus]

Manz, Caspar/Wetzel, Franciscus Joannes: Disputatio Juridica De Actione Revocatoria Bonorvm In Fravdem Creditorum ...; Ingolstadii 1672 [Knab]

Stypmann, Franz: Discursus politicus de Sincerationibus ...; Francofurtum 1672 [Wolff]

Oldenburger, Philipp Andreas: Manuale Principum Christianorum ...; Geneva 1672

Der Königlich Preußischen Und Chur-Brandenburgischen Gesandschafft Memoriale, In puncto ...; S.l. [1672]

Francisci, Erasmus: Acerra exoticorumoder historisches Rauchfaß darinnen mancherley fremde Fälle ... zusammen gesucht ; Franckfurt 1672

Francisci, Erasmus: Der Hohe Traur-Saal, oder Steigen und Fallen grosser Herren ...Fürstellend, Aus allen vier Welt-Theilen, unterschiedlicher hoher Stands- Staats und Glücks-Personen wunderbare und traurige Verändrungen, so in den nechsten anderthalb hundert Jahren, und zum Theil bey heutigen unsren Läufften, sich gefüget. Deren etliche Aus andren Sprachen übersetzt; doch allhie, mit unsrer Teutschen Mutterzunge ... ausgesprochen und erzehlet ; Nürnberg 1672 [Endter]

Richter, Christoph Philipp/Schmid, Balthasar: Diss. inaug. iur. de iudicio sortis ...; Jena 1672

Pajot, Charles: Tyrocinium Eloquentiae, Sive Rhetorica Nova, Et Facilior ...Sic verbis non redundans. Ut eloquentiae praeceptionibus abundet, Sic Apthonii Progymnasmata, Et Soarii Rhetoricam amplectens, Ut praestantissimorum Rhetorum, qui hactenus de Eloquentia scripserunt, Universam artem facili methodo suppeditet, Sic denique Rhetoribus utilis, Ut humanistis commoda sit, & supremae Scholae Grammatices Auditoribus non inutilis ; Viennae Austriae 1672 [Kürner]

Christian Ernst <Brandenburg-Bayreuth, Markgraf>/Blain, Jean Baptiste: Le bel art de bien gouverner principautez et républiques ...; Bareuth 1672 [Gebhard]

Hanau, Johann Georg: Synoptica Resolutio Quaestionum Ducentarum, cum Duodecim auctario, de Nobilitate ...e Iure Publico, & varia Erudita Antiquitate petitarum, nec non Methodo Simplici pertractatarum, pariterq[ue] Ad Lydium veritatis lapidem examinatarum ; Cum Indice Quaestionum addito ; Gubinae 1672 [Hanau]

Wigand, Andreas: Apologia, Das ist: Schutz-Rede und Verantwortung Andreae Wigandi ... ...; Jena 1672 [Nisius]

Spanheim, Friedrich: Christianae religionis restitutae apud Genevenses historia ...; Geneva 1672

Wigand, Andreas: Apologia, Das ist: Schutz-Rede und Verantwortung Andreae Wigandi ... ...; Jena 1672 [Nisius]

Pruckmann, Friedrich: Tractatus De Regalibus, Sive Explicatio Brevis Et Methodica Cap. ...In praesentia vero, de Regalibus in genere, qvid juris sit, cum Venationum tantum materia, in lucem feliciter prodit ; Lipsiae 1622 [i.e. 1672] [Grossianos]

Alberti, Valentin: Oratio parentialis sempiternae memoriae viri admodum reverendi, amplissimi, excellentissimique ...; Lipsia 1672 [Hahn]

Antonio, Nicolás: Bibliotheca Hispana Sive Hispanorvm ...Qvi Vsqvam Vnqvamve sive Latinâ sive populari sive aliâ quâvis linguâ scripto aliquid consignaverunt ; Notitia, His Qvae Praecesservnt Locvpletior Et Certior brevia elogia, editorum atque ineditorum operum catalogum ; Dvabvs Partibvs Continens, ... ; Romae (1672) [Tinnasius]

Köber, Johann Friedrich: Dissertatiuncula de cura, humanae gentis, dum vivit, domina ...; Gera 1672

Backhusius, Hieronymus: Theses inaugurales iuridicae; Basilea 1672

Mollenbeck, Anton Heinrich/Grote, Daniel Christian: Disp. iur. de servititibus praedialibus ...; Giessa 1672

Olearius, Johann: Exercitationes philologicae, graecum epistolarum dominicalium textum concernentes ...; Lipsia u.a. 1672

Fritsch, Ahasver: Diatribe Juridica De Jure Ac Privilegiis Hospitalium ...; Jenae 1672 [Bielcke]

Achery, Luc d'/Mabillon, Jean: Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti ...In Saeculorum Classes Distributa ; Lutetiae Parisiorum 1672 [Billaine]

Thomasius, Christian/Höffer, Heinrich: Disp. polit. de duplici maiestatis subiecto ...; Lipsia 1672

Martini, Werner Theodor: Facultatis iuridicae in academia Wittebergensi decanus Wern. Theod. Martini ...[Programma quo dissertationem inauguralem A. Fr. Ziegneri indicit, praefatus de optima aula] ; Viteberga 1672 [Schmatz]

Burg, Engelbrecht von der: De abusu mercaturae, quatenus in iure coercetur ...; Lipsia 1672 [Hahn]

Thegen, Georg/Sahme, Christian: Disp. pol. de eversione rerum publ[icarum] ...; Regiomonti 1672 [Praelo Reusneriano]

Schmidt, Sebastian/Seuffert, J. H.: Hysteron proteron Pharisaicum, ex Matth. 23,23. collat. cum Luc. ...; Argentoratum 1672

Calov, Abraham/Pilarik, István: De mirabili cum filio Dei Jacobi lucta et post ...; Witteberga 1672

Bechmann, Friedemann/Olearius, Johann Christian: Affectatum rationis dominium captivatum, iuxta manuductionem apostoli 2 Cor. ...; Jena 1672 [Werther]

Schmidt, Sebastian/Colerus, Johann Ulrich: Exercitatio theol. de signo crucis ...; Argentoratum 1672 [Dolhopffius u.a.]

Clodius, Johann/Heigel, Ambrosius: Nezîrût, ius Nasiraeatusex antiquitatibus Ebraeorum consideraturus ; Wittenbergae 1672 [Schmatz]

Vogler, Valentin H.: Valentini Henrici Vogleri De naturali in bonarum doctrinarum studia ...dissertationes quinque ; Helmestadium 1672

Kromayer, Hieronymus/Chremitz, Johann: Ad Matth. III, 13 - 17. de baptismo Christi ...; Lipsia 1672

Bechmann, Johann Volkmar/Krausold, Friedrich: Disp. inaug. iur. de privilegiis bonorum ecclesiasticorum ...; Jena [1672] [Müller]

Frischmuth, Johann/Kutschera, Wenzel: ham- Māšîah še-hēśîm nafšô be-āšām Sive Dissertationis Academicae, Qua ...; Ienae 1672 [Krebsius]

Schröter, Ernst Friedrich/Jossa, Johann Elias von: Diss. iur. de immissione iudiciali ...; Jena 1672

Rechenberg, Adam/Scheuer, Jeremias: De contemtu prophetae in patria ...; Lipsia 1672

Kirchmaier, Theodor/Seufferheld, Georg Friedrich: Hîdat Šimšon sive dissertatio philologica de aenigmate Simsonis ...ex Iudic. cap. XIV. vers. 14. & 18. ; Witteberga 1672 [Hake]

Battier, Simon/Stotz, Johann Thomas: Exercitatio acad. de republica mixta ...; Basilea 1672

Grueber, Carl/Lautter, Johann Georg: Theatrum naturae ex octo Libris Physicis generaliter explicatum Et ...; Salisburgum 1672 [Mayr]

Straspurgk, Joachim Ludwig: Diss. inaug. iur. de operis novi nuntiatione ...; Basilea 1672

Guischart, Franz: Diss. iur. de restitutionibus in integrum ...; Basilea 1672 [Bertschius]

Cicognini, Giacinto Andrea: Le Gelosie fortunate del Princ. Rodrigo ...; Venetia 1672

Gisberti, Domenico: ClioPoesie eroiche, sante e profane ; Monaco 1672 [Jaecklin]

Moscheni, Carlo: Lettere missive ... delle Bestie ... ...; Venetia 1672

Lamont, ... de: Die Verwaltung aller Ämpter bey dem Fußvolck ...von dem Serschanten an biß auff den Obristen ; die Fortification, so wol offensive als defensive, die Art allerley regulare und irregulare Plätze zu erbauen ... ; nach der Copie gedruckt zu Paris ; Franckfurt am Mayn 1672 [Drullmann]

La Fontaine, ... de: Die Kriegslehr oder der vollkommene General über ein Krieges-Heer ...in sich begreiffend die schuldige Pflicht aller Soldaten und Kriegs-Leuthe, die Exercirung, Züge und Märsche der Völcker ... ; Franckfurt 1672 [Serlin]

Venator, Balthasar/Becht, Georg: Quinta Vice Resumta Rerum Ominosa Series In Praesentibus Imperii ...Infelicia Consultationum Fata Fideliter Referens ; [S.l.] 1672

Pregitzer, Johann Ulrich: Felix adventus principum, fundatum reipublicae gaudium, seu oratio famae ...; Tubinga 1672 [Cotta]

Bessel, Anton/Paulli, Christian: Diss. iur. de exspectativa feudali ...; Helmstadium 1672

Vogler, Valentin H.: Valentini Henrici Vogleri De naturali in bonarum doctrinarum studia ...dissertationes quinque ; Helmestadium 1672

Osiander, Johann Adam/Steinhofer, Johann Jacob: Moses et Christus, seu Legis & Evangelii tabula ...; Tubinga 1672 [Reisius]

Osiander, Johann Adam/Pfost, Johann: Fides infantum; Tubinga 1672 [Hein]

Raith, Balthasar/Hößlin, Johann Conrad: Euthanasia, sive mors fidelium ...; Tubinga 1672 [Hein]

Wagner, Tobias/Wagner, Johann G.: Disputatio theologica de mediata vocatione ministrorum verbi divini ad ...; Tubinga 1672 [Hein]

Arnauld, Antoine/Nicole, Pierre: La Perpetuité De La Foy De L'Eglise Catholique Touchant ...Deffendue Contre le Livre du Sieur Clavde, Ministre de Charenton ; Paris 1672 [Savreux]

Federer, Johannes: Calvinismus detectus et dedoctus ...; Oenipons 1672

Müller, Johann: Atheismus devictusDas ist: Ausführlicher Bericht Von Atheisten, Gottesverächtern ... ; Hamburg 1672

Benzi, Bernardino: Vita della venerabil. Madre Maria Alberghetti ...; Roma 1672

Gavanti, Bartolommeo: Thesavrvs Sacrorvm Ritvvm, Sev Commentaria In Rvbricas Missalis Et ...In quibus origo cuiusque Ritus, causae historicae, vel mysticae, ex maiorum ingenio, Theoria, Praxis, Obligatio, & exquisitus Vsus, additis opportunè Decretis omnibus S. Rituum Congreg. quàm breuissimè explicantur ; Lvgdvni (1672) [Chevalier]

Gavanti, Bartolommeo: Enchiridion, Sev Manvale Episcoporvm, Pro Decretis in Visitatione & ...In duas partes diuisum ... Opus quibuscumque Ecclesiasticis perutile, & propè necessarium ; Lvgdvni 1672 [Chevalier]

Gockel, Ernst: Ernesti Gockelii ... De Sacri Romano-Germanici Imperii Circulo Sueviae, ...; Augustae Vindelicorum 1672 [Goebel]

L'Aubespine, Gabriel deœ: De veteribus ecclesiasticae ritibus observationes ...libri duo ; Helmstadium 1672

Unterthenigste an Ihro Römische Kayserliche Majestät dirigirte Remonstration-Schrift ... ...; S.l. [1672]

Venator, Balthasar/Becht, Georg: Quinta Vice Resumta Rerum Ominosa Series In Praesentibus Imperii ...Infelicia Consultationum Fata Fideliter Referens ; [S.l.] 1672

Fuchs, Paul von/Lünig, Johann Christian: Ein Send-Schreiben, welches Sincerus Germanus an Ludovicum Seldenum abgehen ...worinnen dasjenige, was bey jetzigem Kriege zwischen Frankreich und Holland zu erwegen fället, vorgestellet wird ; S.l. [1672]

Green, Georg/Poppellmann, Johann: Tōn monachōn te monastikōn exereunēsis ex Patribus eruta optimis ...; Witteberga 1672 [Henckelius]

Höltich, Franz Heinrich/Braun, Johann Valerianus: Aborigines feudales; Witteberga 1672

Rixner, Heinrich: De laica et peregrina priscae et primitivae ecclesiae communione, ...; Helmstadium 1672 [Müller]

Fritsch, Ahasver: Tractatio De Jure Intradae, vulgo Einritt ...; Jenae 1672 [Bielcke]

Fritsch, Ahasver: Tractatio De Jure Praesidii, vulgò Besatzungs-Recht ...; Jenae 1672 [Bielcke]

Osiander, Johann Adam/Steinhofer, Johann Jacob: Moses et Christus, seu Legis & Evangelii tabula ...; Tubinga 1672 [Reisius]

Schröter, Wilhelm Christian: Diss. inaug. iur. publ. de institutione et reformatione religionis ...; Gissa 1672

Fritsch, Ahasver: Diatribe Juridica De Jure Ac Privilegiis Hospitalium ...; Jenae 1672 [Bielcke]

Eyben, Hulderich von/Eisenhart, Johannes: Discursus acad. in quo ... demonstratur authoritas ususque iuris ...; Helmstadium 1672

Heckel, Johann Friedrich: Habitus regius, isque Christo in passione sua a Iudaeis ...; Cygnea 1672

Haake, Johann Daniel/Hoffmann, Johann J.: De Titulo Crucis Dominicae, Exercitatio Historica ...; Jenae 1672 [Bauhoferus]

Schertzer, Johann Adam/Brand, Nicolaus: Exercitatio theol. ad oraculum de Messia Psal. LXIX. 5. ...; Lipsia 1672 [Hahn]

Osiander, Johann Adam/Hiller, Matthaeus: ʿĀrê miqlāt, sive de asylis Hebraeorum diss. ...; Tubinga 1672

Osiander, Johann Adam/Steinhofer, Johann Jacob: Moses et Christus, seu Legis & Evangelii tabula ...; Tubinga 1672 [Reisius]

Schertzer, Johann Adam/Brand, Nicolaus: Exercitatio theol. ad oraculum de Messia Psal. LXIX. 5. ...; Lipsia 1672 [Hahn]

Müller, Johann G./Müller, Christian: De proselytis; Witteberga 1672

Frischmuth, Johann/Kutschera, Wenzel: ham- Māšîah še-hēśîm nafšô be-āšām Sive Dissertationis Academicae, Qua ...; Ienae 1672 [Krebsius]

Grebenitz, Elias/Becmann, Johann Christoph: Diss. inaug. de autoritate conciliorum ...; Francofurtum ad Viadrum 1672 [Becman]

Frommann, Johann Andreas/Wilkens, Johannes: Disquisitio juridica synoptica de levis notae macula ...; Tubingae 1672 [Kerner]

Romanus, Paul Franz/Beust, Carl Friedrich von: De Emtione Et Venditione Feudi ...; Lipsiae 1672 [Georgius]

Lederer, Michael Friedrich/Boëzo, Michael Friedrich: De monopoliis, disputatio; Witteberga 1672

Lyncker, Johann Philipp: De interversa possessione; Giessa 1672

Geißler, Friedrich/Horn, Moritz Jakob: Actio iniuriarum ad palinodiam ...; Lipsia 1672

Falckner, Johann Christoph/Busse, Gustav Otto: Disp. iur. de iure reconveniendi ...; Jena [1672] [Werther]

Melich, Johann Heinrich: Disp. inaug. de protestationibus ...; Lipsia 1672

Stolberg, Balthasar/Müller, J. G.: Exercitatio philol. de distinctione, cumprimis N. T. graeci in ...; Witteberga 1672

Ziegler, Kaspar: Casparis Ziegleri Sidēroxylon ecclesiasticum, sive episcopus miles in veteri ...; Witemberga 1672 [Henckelii]

Schall von Bell, Johann Adam: Io. Adami Schall Historica relatio de ortu et progressu ...; Ratisbona 1672

Rivinus, Augustus Quirinus/Rivinus, Tileman Andreas: Libertas primaeva; Lipsia 1672 [Georgi]

Moebius, Friedrich Tobias: De iure hospitii mercenariidisputatio inauguralis ; Lipsia 1672

Christian Ernst <Brandenburg-Bayreuth, Markgraf>: Erneuert- und vermehrte Policey-Ordnung, Deß Durchleuchtigsten Fürsten und Herrn, ...Zu Dero Lande und Fürstenthume, Burggrafthums Nürnberg, Oberhalb Gebürgs, Wolfarth, Nutz und Besten, bey jetzigen sehr beschwehrlichen Leüfften und Zeiten verfasset und ausgefertiget ; Bayreuth 1672

Revidirte Feuer-Ordnung, Aus andern zusammen getragen und auf die ...; Bayreuth 1672

Sorel, Charles: De La Connoissance Des Bons Livres, Ou Examen De ...; Amsterdam 1672 [Boom]

Ungepauer, Erasmus: Commentarius super Decretales; Jena 1672

Setzer, Jeremias: Tractatus de iuramentis; Lipsia 1672

Leusden, Johannes: Philologus hebraeus; Ultrajectum 1672

Bona, Giovanni: Res Liturgicaelibri duo ; Paris 1672

Röder, Johann Andreas/Sack, Levin Friedrich: Prrohibitam rerum ecclesiasticarum alienationem ...; Erfurtum 1672

Müller, Johann G./Viurus, Johannes: De priscorum ritu tollendi liberos ...; Jena 1672 [Bauhofer]

Schmaltz, Johann G.: Disp. inaug. iur. de legum ac consuetudinum in genere, ...; Argentoratum 1672

Pudor, Christian: Der Teutschen Sprach Grundrichtigkeit ...; Cölln u.a. 1672

Bona, Giovanni: Res liturgicaelibri duo ; Paris 1672

Karl Ludwig <Pfalz, Kurfürst>: Prolongatie van de Privilegien der Stadt Mannheim ...vor tyn volgende Jaeren, Beginnende van den dag der expiratie den 23. Augusti 1672. verleent vyt bysondere hoge Genade door den Doorluchtigsten vorst ende heer, herr Carel Lodevvyck ... ; heidelberg 1672 [Walter]

Gavanti, Bartolommeo: Thesavrvs Sacrorvm Ritvvm, Sev Commentaria In Rvbricas Missalis Et ...In quibus origo cuiusque Ritus, causae historicae, vel mysticae, ex maiorum ingenio, Theoria, Praxis, Obligatio, & exquisitus Vsus, additis opportunè Decretis omnibus S. Rituum Congreg. quàm breuissimè explicantur ; Lvgdvni (1672) [Chevalier]

Gavanti, Bartolommeo: Enchiridion, Sev Manvale Episcoporvm, Pro Decretis in Visitatione & ...In duas partes diuisum ... Opus quibuscumque Ecclesiasticis perutile, & propè necessarium ; Lvgdvni 1672 [Chevalier]

Quarti, Paolo Maria: Biga Aetherea, Duplici Sacro Tractatu Rapiens In Caelum Animos ...In Primo Agitur De Processionibus Ecclesiasticis, Et De Litaniis Sanctorum: In Altero De Sacris Benedictionibus ... ; Coloniae Agrippinae 1672 [Busaeus]

Ruel, Johann Ludwig: Antiquitates Ecclesiasticae Specimen Primum ...Quod De Epistolis Veterum Formatis Et Canonicis, In genere Earundem Originem, Constitutionem, & Authoritatem, Sedulo disquisitas dextre declarans ... ; Altdorfi[i] 1672 [Auth. sumptibus]

Benedikt <Papst, XIII.>: La perdita comune Panegirico ... dell Antonio Barberino Cardinale ...; Venezia 1672

Calbius, Johannes Adam: Disputatio inauguralis de cridis ...; Altdorffi 1672 [Meyer]

Schröter, Ernst Friedrich/Dieterich, Helwig: Disputatio iuridica Tit. LVI. lib. II. feud. quae sint ...; Jena 1672

Veiel, Elias/Kaib, L.: Disp. Augustiniana de reliquiis Pelagianismi in papismo latitantibus ...; Ulma 1672

Pruckmann, Friedrich: Opuscula Politico-Iuridica Bina ...I. De Regalibus In Quo Accuratissime Tractatur ... II. Repetitio L. In Multis D. De Stat. Homin. ... Cum Gemino Rerum & Verborum Indice ; Francofurti Ad Moenum ; [Leipzig] 1672 [Grosius]

Schmidt, Sebastian/Rodach, Johannes: Disputatio TheologicoPhilologica Qua Ultima Verba Davidis II. Sam. c. ...; Argentorati 1672 [Dolhopffius]

Cellarius, Christoph/Jaenichen, Peter: Tôʿelet šel lešôn qodeš; Leucopetra 1672

Tafferner, Paul: Caesarea legatioquam mandante Augustissimo Rom. Imperatore Leopoldo I. ad Portam Ottomanicam suscepit, perfecitque ... Walkrus S. R. I., comes de Leslie ... ; Viennae Austriae 1672 [Lochner]

Schrader, Christoph/Kleinau, J. W.: Disp. pol. de societate coniugali ...; Lipsia 1672

Apologia antiquissimae Universitatis Erfordiensis adversus Jo. Volc. Bechmannum ...; Erfurtum 1672

Eichel, Johannes/Brawerdinghausen, Bertram von: Exercitium acad. de aucupio eiusque iure ...; Helmstadium 1672

Stephani, Matthias: Matthiae Stephani ... tractatus de jure patronatus ...in duas partes tributus, quarum I. est de iure patronatus ecclesiarum & beneficiorum ecclesiasticorum etc., II. de iure patronatus academiarum & scholarum inferiorum ... ; Gothae 1672 [Reyher]

Schertzer, Johann Adam/Trautmann, Christian: Daemonologia, sive duae disputationes theologicae de malis angelis ...quarum prior malorum angelorum definitionem proponit, eiusdemque tradit analysin, posterior vero quaedam problemata exhibet, eorundemque brevem monstrat epilysin ; Lipsia 1672 [Spörel]

Durel, Jean: Historia rituum S. Ecclesiae Anglicanae ex omni antiquitate eruta ...; Londinum 1672

Veritas toti mundo declarata ... Sr. Caes. Maiestatem non ...; Vienna 1672

Cellarius, Christoph: [...] Sive Compendium Grammaticae Ebraeae ...Pro Usu Illustris ad Salam Augustei Ex Auctoribus a Sereniss. Fundatore praescriptis in Tabulas redactum, Domesticis Observationibus, Et Introductione in Lingvam Chaldaicam adauctum ; Leucopetrae 1672 [Charactere Hildebrandiano]

Tesauro, Gaspare Antonio: Quaestionum Forensium Libri IV ...Item de Monetarum augmento tractatus ; Geneva 1672

Bravo, Marco A.: De opinionibus improbabilibus Beneficiorum ...; Roma 1672

Freher, Marquard: Decisionum Areopagiticarum Sylvula ...In Queis Controversiarum apud Veteres pro inexplicabilibus habitarum Resolutiones nova ratione tentantur ; Francofurti ad Oderam 1672 [Ernestus]

Novo Lacu, Philadelphus de: Epistola et discursus de modernis Iesuitarum moribus ad Clarum ...; Ignatianopolis [i.e. Frankfurt] 1672

Classicum Germani vigilis ad secure soporates Germanos ... ...; Germanopolis 1672

Colerus, Martinus: Martini Coleri, I.U.D. Tractatus De Alimentis ...Libri Tres Quibus praemissi sunt praestantissimorum Iureconsultorum, Bart. De Saxoferrato, Et Johann-Baptistae Pontani, Advocati Romani, eadem de re Tractatus Utilißimi ; Cum triplici Indice, quorum primus est Capitum : alter Auctorum: tertius Mareriarum ; [Görlitz] 1672 [Kästner]

Novo Lacu, Philadelphus deœ: Epistola et discursus de modernis Iesuitarum moribus ad Clarum ...; Ignatianopolis [i.e. Frankfurt] 1672

Schall von Bell, Johann Adam: Io. Adami Schall Historica relatio de ortu et progressu ...; Ratisbona 1672

Rosenhand, Daniel Nikolaus: Dissertatio iuridica de iure transeundi per territoria ...; Argentorati 1672

Leisten, Joachim/Höpp, Johann Theoderich: De natura historicae; Leucopetra 1672 [Hildebrand]

Köber, Johann Friedrich: Dissertatiuncula contra nonnullos iurisprudentiae vituperatores ...; Gera 1672

Donat, Christian/Geisler, Gottfried: Patrimonium Petrinum ex donationibus Pipini et Caroli Magni ...; Witteberga [1672] [Borckardus]

Köber, Johann Friedrich: Dissertatiuncula de ortu primi hominis mythistorico ...; Gera 1672

Francke, Christoph/Ebbe, Matthäus: Disp. de veste Jesu patientis Lampra ...ex Luc. XXIII,11 ; Lipsia 1672 [Fickius]

Franchis, Vincentius de/Franchis, Iacobuzio de: Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani ...A Vincentio De Franchis Ejusdem Consilii Consiliario ... Collectae, Ac In Quatuor Divisae Partes. In Quibus Principaliores, Nobiliores Ac In Foro Frequentissimae Juris Materiae ... resolvuntur Una cum Praeludiis & Quaestionibus ad Feudorum usus Jacobutii De Franchis Regii Consiliarii ... Cui etiam Decisionarium, seu Decisionum omnium Argumenta ab Auctore & Additionatoribus ampliatum & limitatum superadditum est. Adiecto copiosissimo Indice totius Operis ; Francofurti 1672 [Schönwetterus]

Franchis, Vincentius de/Franchis, Iacobuzio de: Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani ...A Vincentio De Franchis Ejusdem Consilii Consiliario ... Collectae, Ac In Quatuor Divisae Partes. In Quibus Principaliores, Nobiliores Ac In Foro Frequentissimae Juris Materiae ... resolvuntur Una cum Praeludiis & Quaestionibus ad Feudorum usus Jacobutii De Franchis Regii Consiliarii ... Cui etiam Decisionarium, seu Decisionum omnium Argumenta ab Auctore & Additionatoribus ampliatum & limitatum superadditum est. Adiecto copiosissimo Indice totius Operis ; Francofurti 1672 [Schönwetterus]

Geißler, Friedrich/Horn, Moritz Gottfried: Disp. iur. de temperamentis poenarum ...; Lipsia [1672] [Hahnius]

Sibrand, Johann/Haußwedel, Jacob Friedrich: Disp. iur. de fictionibus; Rostochium 1672

Boeckler, Johann Heinrich/Gambs, Johann Sebastian: Rudolphus I imperator Germaniae instaurator ...; Argentoratum 1672

Fritsch, Ahasver: Diatribe Juridica De Jure Ac Privilegiis Hospitalium ...; Jenae 1672 [Bielcke]

Deß de Groot, Gesandtens nacher Franckreich, Entdeckte Gesandtschafft, Worinnen ...Aus dem Holländischen getreulich übersetzet ; [S.l.] 1672

Elffen, Nicolas: Panis Coeli Sacrorum Ferculorum apparatu, ac imprimis Vino Cum ...; Coloniae Agrippinae 1672 [Alstorff]

Tacitus, Cornelius/Gronovius, Johannes Fredericus: C. Cornelii Taciti Opera Quae Exstant ...; Amstelodami 1672 [Elsevirius]

Valerio <da Venezia>: Prato Fiorito Di Varii Essempi ...; Venetia 1672 [Miloco]

Stösser, Gottfried/Vogtmann, Johannes L.: Dissertatio iuridica ad l. unic. C. de monopoliis, oder ...; Argentorati 1672 [Welper]

Schröter, Ernst Friedrich/Lauterbach, Johann Paul: Tyrocinium philosophiae iuridicae methodo Iustiniania adumbratum ...; Jena 1672

Pomey, François: Novvs Candidatvs Rhetoricae, Altero Se Candidior, comptiórque ...non Aphtonii solùm Progymnasmata ornatiùs concinnata, sed Tullianae etiam Rhetoricae Praecepta clariùs explicata repraesentans, Studiosis Eloquentiae Candidatis. Accessit nunc primùm Dissertatio de Panegyrico ; Monachii 1672 [Gelder]

Faust, Johannes/Frenkel, Johann Theodor: Disputatio philologica in qua nonnulla dicta de Messia ex ...; Argentoratum 1672 [Dolhopffius u.a.]

Thomasius, Jacob/Wolf, Justinian: De nominibus atque insignibus lupinis ...diss. hist. ; Jenae 1672

Köber, Johann Friedrich: Dissertatiuncula de admiranda, eaque divina plane Gymnasii Rutheno-provincialis conservatione ...; Gera 1672

Morhof, Daniel Georg: Oratio de intemperantia in studiis, et eruditorum qui ex ...; Kilonium 1672

Dietl, Gregor/Dollinger, Peter: Ariadna Theologica, â quâ S. Tribunalis Poenitentiae Arbitri Manuducuntur ...; Ratisponae 1672 [Fischer]

Abati, Antonio: Delle Frascheriefasci tre ; Lugdunum Batavorum 1672

Praetorius, Johannes/Bruno, Franciscus Romanus: Disputatio historico-physica de crotalistria tepidi temporis hospita oder von ...; Lipsiae 1672 [Buchta]

Cicognini, Giacinto Andrea: Il Maritarsi per vendetta; Venetia 1672

Fritsch, Ahasver: Ius fluviaticum, romano-germanicum tripartitum ...complectens variorum autorum tractatus ... de iure fluminum, fontium, piscationum ; Jena 1672

Francke, Christoph/Ebbe, Matthäus: Disp. de veste Jesu patientis Lampra ...ex Luc. XXIII,11 ; Lipsia 1672 [Fickius]

Engelbrecht, Georg/Rüde, Elias: Diss. iur. de syndicis; Helmestadium 1672 [Müllerus]

Wagenseil, Johann Christoph/Welser, Hieronymus Felix: De conventibus deputationum; Altorfi 1672 [Meyer]

Venator, Balthasar/Becht, Georg: Quinta Vice Resumta Rerum Ominosa Series In Praesentibus Imperii ...Infelicia Consultationum Fata Fideliter Referens ; [S.l.] 1672

Richter, Christoph Philipp/Stisser, Johann Chilian: Placita principum; Jena 1672

Fritsch, Ahasver: Tractatio De Jure Praesidii, vulgò Besatzungs-Recht ...; Jenae 1672 [Bielcke]

Fritsch, Ahasver: Diatribe Juridica De Jure Ac Privilegiis Hospitalium ...; Jenae 1672 [Bielcke]

Fritsch, Ahasver: Ahasveri Fritschi, I.U.D. Com. Palat. Caesar. Consil. Rudelst. Schwartzb. ...Adiecta sunt Miscella quaedam Iuridica de modo, excessu & defectu ; Jenae 1672 [Fleischer [u.a.]]

Praetorius, Johannes/Bruno, Franciscus Romanus: Disputatio historico-physica de crotalistria tepidi temporis hospita oder von ...; Lipsiae 1672 [Buchta]

Manz, Caspar/Wetzel, Franciscus Joannes: Disputatio Juridica De Actione Revocatoria Bonorvm In Fravdem Creditorum ...; Ingolstadii 1672 [Knab]

Schultze, Georg/Fritzsche, A.: De igne fatuo, disp.; Lipsia 1672

Fritsch, Ahasver: Tractatio De Jure Praesidii, vulgò Besatzungs-Recht ...; Jenae 1672 [Bielcke]

Niemann, Sebastian/Heseler, Johann: Disp. theol. de vocatione ministrorum ecclesiarum Augustanae Confessioni addictarum ...; Jena 1672 [Buchta]

Summarisch-, doch gründliche Beschreibung des Königreichs Polen ...insonderheit Podolien oder der sogenandten Ukraine und angräntzender Landschafften ; Nürnberg 1672 [Hoffmann]

Pauli, Simon: Historia Libraria Italica, Sive Quorundam Ex Italia Allatorum Librorum, ...Quae est, Historiae Librariae Simonis Paulii, Bibliopoliae Argentinensis. Continuatio I. ; Argentorati 1672 [[Pauli]]

Romanus, Paul Franz/Schubert, Christian: Disp. iur. de actis publicis sive iudicialibus ...; Lipsia 1672 [Richter]

Köber, Johann Friedrich: Dissertatiuncula de ovo, quod vocant, paschali ...; Gera 1672

Brewer, Heinrich: Historica Rerum Notabiliorum, Quae ex Anno M.DC.LXI. In Annum ...; Coloniae Agrippinae 1672 [Kinchius]

Brito, Bernardo de/Brandão, Antonio: Monarchia Lvsytana; Alcobaça 1672

Puente, Luis de laœ/Ramírez, Andrés P.: Mirabilis Vita Venerabilis virginis Marinae de Escobar Vallisoletanae ...Deprompta ex ijs, quae ipsamet jussu Patrum suorum Spiritualium consignavit ; Pragae (1672) [Universitas Carolo-Ferdinandae]

Strauch, Aegidius/Fresen, W.: De computo Gregoriano, s. stylo novo diss. ...; Witteberga 1672

Schröter, Ernst Friedrich/Scharschmidt, Karl: Inaug. specimine legislatoris in ius naturae potestatem ...; Jena 1672

Köber, Johann Friedrich: Dissertatiuncula de quatuor monarchiis, seu summis mundi imperiis, anaskeuastikē ...; Gera 1672

Köber, Johann Friedrich: Dissertatiuncula de Mida, inepti iudicis exemplo ...; Gera 1672

Freher, Marquard: Decisionum Areopagiticarum Sylvula ...In Queis Controversiarum apud Veteres pro inexplicabilibus habitarum Resolutiones nova ratione tentantur ; Francofurti ad Oderam 1672 [Ernestus]

Romanus, Paul Franz/Heiland, Polycarp: Disp. iur. de captivitate; Lipsia 1672 [Coler]

Höltich, Franz Heinrich/Braun, M. V.: De iure ambucae ... periculum acad. ...; Witteberga 1672

Hilchen, Johann Christoph: Disp. inaug. iur. de laesione immodica, ex L. 2. ...; Giessa 1672 [Hampelius]

Havemann, Michael: Gamologia synopticaistud est: Tractatus de iure connubiorum, quatuor interstinctus libris ; Francofurtum u.a. 1672

Clodius, Johann/Sack, Balthasar: Šelîfat han-naʿal id est ritum excalceandi in contractibus, olim ...ex antiquitatibus Ebraeorum occasione Ruth IV, 7 ; Witteberga 1672 [Schmatz]

Redecker, Heinrich Rudolph/Schlüter, Matthäus: Exercitatio iur. de actu iudiciali extremo, seu de exsecutione ...; Rostochium 1672 [Kilius]

Strauch, Aegidius/Fresen, W.: De computo Gregoriano, s. stylo novo diss. ...; Witteberga 1672

Stryk, Samuel/Rehfeldt, Martin: Exercitium hoc juridicum de jure reverentiali ejusque effectibus specialibus ...; Francofurtum ad Viadrum 1672 [Ernestum]

Stryk, Samuel/Gerdes, Martin Christoph: Disputatio inauguralis de jure familiaritatis ...; Francofurtum ad Viadrum 1672 [Eichorn]

Cellarius, Caspar: Disputatio inauguralis de negligentia ...; Altdorf 1672 [Schönnerstaedt]

Falckner, Johann Christoph/Lange, Johann Christoph: Disputatio Juridica Inauguralis De Processu Civili ...; Jena 1672 [Werther]

Feischel, Esaias: Dissertatio Inauguralis. De Beneficio Probandi Secundae Instantiae Cvjus Formvla ...Ortum ex Analysi L. IV. Cod. de tempor: & Reparat. Appellat. & Recessus Imp. Ratispon. de Anno 1654. XA7. 73. &c. ; Argentoratum 1672 [Welper]

Scheffer, Philipp Ernst: Remedium fori declinatorium per iuramentum perhorrescentiae ...; Altdorfium 1672

Textor, Johann Wolfgang/Schrimpf, Sigismund A.: Disp. iur. de plenitudine potestatis ...; Altdorfium 1672

Hartmann, Christian: Dissertatio Inauguralis Juridica Ad Constitutionem Juris Feudalis Qua Vasallvs ...; Argentorati 1672 [Welper]

Schwendendörffer, Bartholomäus Leonhard/Schmeltzer, Justus Nicolaus: Disp. ... de iure retractus; Lipsia 1672

Textor, Johann Wolfgang/Hüls, Siegmund Heinrich: Diss. iur. de usurpationibus; Altdorfium 1672

Frischmuth, Johann/Rösch, Johann Wolfgang: Kerîtat ham-māšîah û-šemāmat Yerûšālayim sive de Messiae excisione et ...ex Dan. IX, 26. 27 ; Jena [1672] [Krebsius]

Schurzfleisch, Konrad Samuel/Eccard, Andreas: Ungarica; Wittenbergae 1672 [Schmatz]

Rechenberg, Adam/Scheuer, Jeremias: De contemtu prophetae in patria ...; Lipsia 1672

Fritsch, Ahasver: Electa Juris Publici Romano-Germanici ...Queis potiores quaedam Materiae, quas sequens pagina indicat, cumprimis ex Actis Publicis, illustrantur ; Francofurti u.a. 1672 [Müller]

Bassus, Dominicus/Wetzel, Eugen Alexander von: Disp. iur. de donationibus propter nuptias ...; Ingolstadium 1672

Schaller, Jacob/Brimmer, J. G.: De foedere cum infidelibus contracto ...; Argentoratum 1672

Brunnemann, Johann/Pauli, Theodor: Dissertatio Inauguralis Ad L. unic. C. De Emendatione Propinquorum ...; [Francofurtum ad Viadrum] 1672 [Zeitlerus]

Thomasius, Christian/Höffer, Heinrich: Disp. polit. de duplici maiestatis subiecto ...; Lipsia 1672

Schlüter, Severin Walter: Magister discipulus. Seu colloqvium Nicodemi cum Christi de secundis ...; Rostochium 1672 [Kilii]

Thomasius, Jacob/Cunighamus, Cornelius: Theses meteoro-philologicae de marinis ignibus, qvos stellas Castores vocavit ...; Jena 1672 [Buchta]

Fritsch, Ahasver: Electa Juris Publici Romano-Germanici ...Queis potiores quaedam Materiae, quas sequens pagina indicat, cumprimis ex Actis Publicis, illustrantur ; Francofurti u.a. 1672 [Müller]

Imlin, Johann Daniel: Disp. inaug. iur. de salario tutorum, vulgo vom Vogtey-Lohn ...; Argentoratum 1672

Thomasius, Jacob/Dencker, Nicolaus: Exercitatio philos. de philautia ...; [S.l.] 1672

Trinckhus, Georg: Dissertatiuncula De Caecis Sapientia Ac Eruditione Claris, Mirisque Caecorum ...; Gerae 1672 [Müller]

Dapper, Olfert: Asia, of naukerige beschryving van Het Rijk des Grooten ...En un groot gedulte van Indiën ; Behelsende De Landschappen van Kandahar Kabul ... ; Verciert doorgaens met verscheide Afbeeldgen in Kooper gesneden ; Amsterdam 1672 [Meurs]

Wassenberg, Eberhard: Aurifodina Gallica; S.l. 1672

Voiture, Vincent: Les Oeuvres De Monsieur De Voiture ...; Paris 1672 [Jolly]

Vavasseur, François: De epigrammate liber; Parisii 1672

Brunnemann, Johann/Meier, Theodor: Disputatio Iuridica De Venditione Facta Ad Corpus Et Ad ...Cui Mantissae loco subiectae duae quaestiones 1. An si venditor dominium sibi reservavit rei venditae, eius sit periculum? 2. An promissio iurata de vendendo vel retro vendendo praecise promittentem obliget? ; Francofordiae 1672 [Zeitlerus]

Brunnemann, Johann/Mauritius, Andreas: Disp. inaug. de momento instantiae appellationis ...; Francofurtum ad Viadrum 1672

Bardili, Burckhard/Beckendorff, Heinrich Conrad: Disp. iur. inaug. de resignatione sortis ...; Tubinga 1672

Ziegler, Kaspar/Gregorii, Heinrich: Dissertatio De Mohatra Contractu ...; Wittebergae 1672 [Henckellius]

Hahn, Heinrich/Corbmacher, Engelbert: Diss. iur.-polit. de iure nobilium singulari ...; Helmaestadium 1672

Ziegler, Kaspar/Wildvogel, Gottfried: Exercitatio ... de iure collectandi, a quibus, quibusve personis ...; Witteberga 1672

Engelbrecht, Georg/Rüde, Elias: Diss. iur. de syndicis; Helmestadium 1672 [Müllerus]

Brunnemann, Johann/Schwerin, Otto von: Disp. iur. de delicto servi alteriusve hominis corrupti, eiusque ...; Francofurtum ad Viadrum 1672

Rebhan, Johann/Ulm, Johann Ludwig von: Dissertatio Juridica De Jura Legationis ...; Argentorati 1672 [Tideman]

Passavant, Nicolas/Steudner, Gottfried: Dissertatio Juridica De Antipelargia ...; Basileae 1672 [Bertsch]

Osiander, Johann Adam/Brotbeck, Georg Conrad: Disputatio theologica, de revelatione divina prophetica ...; Tubinga 1672 [Reisius]

Schröter, Ernst Friedrich/Scharschmidt, Karl: Inaug. specimine legislatoris in ius naturae potestatem ...; Jena 1672

Copia Tractatus inter Sac. Caes. Maj. et generales Foederati ...; S.l. 1672

Fritsch, Ahasver: Tractatio De Jure Intradae, vulgo Einritt ...; Jenae 1672 [Bielcke]

Bosca, Pietro Paolo: Petri Pauli Boschae ... De origine et statu bibliothecae ...; Mediolanum 1672 [Montia]

Brewer, Heinrich: Historica Rerum Notabiliorum, Quae ex Anno M.DC.LXI. In Annum ...; Coloniae Agrippinae 1672 [Kinchius]

Pellisson, Paul: Relation contenant l'histoire de l'Academie Françoise ...Augm. de divers ouvr. du mesme auteur ; Paris 1672 [Billaine]

Brewer, Heinrich: Historica Rervm Notabiliorvm, Qvae Ex Anno MDCLXI. In Annum ...; Coloniae Agrippinae 1672 [Kinchius]

Brachelius, Adolphus/Thülden, Christian Adolph: Tractatus Historico-PoliticiQui hic ceu in universali Belli Pacisque Theatro proponuntur, Enarrantes Leges S. Rom. Imperii fundamentales, praecipuorum Europae Dynastarum Foedera offensiva & defensiva ... subservientia Historiae Universali. Ab anno M.DC.XVIII. ad haec tempora conscriptae ; Coloniae Agrippinae 1672 [Kinchius]

Brewer, Heinrich: Historica Rervm Notabiliorvm, Qvae Ex Anno MDCLXI. In Annum ...; Coloniae Agrippinae 1672 [Kinchius]

Bernardus <Claraevallensis>: S. Patris Bernardi Claravallensis Abbatis Primi, Melliflui Ecclesiae Doctoris, ...; Coloniae Agrippinae 1672 [Kinchius]

La France politiqueou ses desseins exécutez et a exécuter sur le plan des passez ; Charle-Ville 1672

Lisola, François Paul deœ: Lettres et autres pièces curieuses sur les affaires du ...; Amsterdam 1672

Ortth, Philipp Albert: Philippi Alberti Ortthen Tractatus iuridico-politicus de regali conducendi iure, ...; Norimberga 1672

Freher, Marquard: Oratio De Constitutionum Imperialium Inter Caeteras Iuris Civilis Partes ...; Francofurti ad Oderam 1672 [Ernestus]

Köber, Johann Friedrich: Dissertatiuncula de quatuor monarchiis, an etiam priscioribus cognitae scriptoribus ...; Gera 1672

Bechmann, Johann Volkmar/Weidlich, Paul: Disputatio iuridica de angariis rusticorum, vulgo von Frohndiensten ...; Jena 1672 [Werther]

Ernst, Jacob Daniel: Prodromus apanthismatum historico-theologico-moralium ...; Altenburgum 1672

Clodius, Johann/Heigel, Ambrosius: Nezîrût, ius Nasiraeatusex antiquitatibus Ebraeorum consideraturus ; Wittenbergae 1672 [Schmatz]

Höltich, Franz Heinrich/Kley, Joachim Andreas: Exercitatio iur. de iure recriminationum ...; Witteberga 1672 [Meyerus]

Simon, Johann Georg/Jacobitz, J. C.: Curator diu absentis de cuius vita dubitatur ...; Jena 1672

Schröter, Ernst Friedrich/Reichard, Christoph: Dissertatio de stylo curiae; Jena 1672

Kircheim, Philipp David von: Dispvtatio inavgvralis jvridica De rationibus et rationariis, vulgò, Von ...; Argentoratum 1672 [Tiedemann]

Stryk, Samuel/Trescho, Sebastian Heinrich: Disputatio Inauguralis De Jure Protocolli ...; Francofurti Ad Oderam 1672 [Ernestus]

Degingk, Johann Philipp von: Disputatio Juridica Inauguralis De Proto-Praxia ...; Argentorati 1672 [Welper]

Eyben, Hulderich von/Pohlmann, Peter: Dissertatio Inavgvralis De Mandatis Sine Clavsvla ...; Helmstadium 1672 [Muller]

Gastel, Christian: Disputatio Inauguralis De Processu Controverso Variisq[ue] Remediis Juris Et ...; Altdorfium [1672] [Schönnerstaedt]

Eyben, Hulderich von/Spreckelsen, Hartwig von: Dispvtatio Jvridica Inavgvralis De Apostolis ...; Helmstadium 1672 [Muller]

Hahn, Heinrich/Lilius, Martin: Dissertatio inavgvralis De rei vindicatione et qvae hic bonae ...; Helmestadii 1672 [Mullerus]

Röhrensee, Christian/Schwartz, Jo