Erkunden nach Autoren, Listenansicht Yehudah [ha-LeXD6vi] [Verfasser]Yehudah [ha-LeXD6vi] [Verfasser]

Autoren A-Z


angezeigt: 1 aus 1 (Zeitraum 90 - 2020)

Zeitraum

Autoren A-Z

Die häufigsten Autoren Y

Yonge, Charlotte Mary C. Yonge Young, Edward E. Young Young, Arthur A. Young Yates, Edmund Hodgson E. Yates Yosef ben Goryon Yosef ben Goryon Yelin, Julius Conrad J. Yelin Yāqūt Ibn-ʿAbdallāh ar-Rūmī Yāqūt Ibn-ʿAbdallāh ar-Rūmī Yepes, Antonio de A. Yepes Yonge, Charles Duke C. Yonge YaʿaXD6kov ben Asher, 1269-1340 1. YaʿaXD6kov ben Asher YaʿaXD6kov ben Asher YaʿaXD6kov ben Asher Ymbert, Jacques G. J. Ymbert Yu, Songnian S. Yu Yriarte, Charles C. Yriarte Yôsê Ben-Ḥalaftâ Yôsê Ben-Ḥalaftâ Yvon, Pierre P. Yvon Yovnanean, Poġos P. Yovnanean YitsḥaXD6k Natan ben XD6Kalonimus YitsḥaXD6k Natan ben XD6Kalonimus Yehudah, ha-LeXD6vi, 1079-1140 h. Yehudah Ybañez de Faria, Diego D. Ybañez de Faria Yule, Henry H. Yule Young, Thomas T. Young Yišmāʿêl hak-Kohēn Yišmāʿêl hak-Kohēn Yañez Parladorio, Juan J. Yañez Parladorio Yanguas y Miranda, José J. Yanguas y Miranda Yāziǧī, Nāṣīf al- N. Yāziǧī Yorick Yorick Yonah Girondi, 1200-1263 1. Yonah Girondi Yepes, Diego de D. Yepes Yates, James J. Yates Yanguas, Diego de D. Yanguas Ystella, Ludovicus L. Ystella Ypey, Adolph A. Ypey Yovhannês, Ôjnec'i, -729 . Yovhannês Young, ... .. Young Youatt, William W. Youatt Yixuanzhuren Yixuanzhuren YitsḥaXD6k ben Mosheh YitsḥaXD6k ben Mosheh YitsḥaXD6k ben ElyaXD6kum YitsḥaXD6k ben ElyaXD6kum Yeroḥām Ben-Mešullām Yeroḥām Ben-Mešullām Yehudah ben Shemuʾel, he-Ḥasid, 1150-1217 h. Yehudah ben Shemuʾel Yaʿakov ben Asher Yaʿakov ben Asher Yates, William W. Yates Yarrell, William W. Yarrell Yôsēf Ben-Moše Yôsēf Ben-Moše Yxem Yxem Yvon, Claude, 1714-1791 C. Yvon Yvon, Claude C. Yvon Yu, Guanghua G. Yu Ysembourg, Jean C. d' J. Ysembourg Yse de Saléon, Jean d' J. Yse de Saléon Yownanean, Ġewond . Yownanean Young, William W. Young Young, Betty B. Young Yosef ibn ʿAXD6knin Yosef ibn ʿAXD6knin Yonah Girondi Yonah Girondi Yom-XD6Tov ben Avraham Ashbili Yom-XD6Tov ben Avraham Ashbili Yiśrā'ēl Ben-Moše Yiśrā'ēl Ben-Moše Yiṣḥāq Ben-Šēšet Yiṣḥāq Ben-Šēšet Yemeniz, N. N. Yemeniz Yelin, Philipp Christian Gottlieb P. Yelin Yelin, Louis von L. Yelin Yeates, Thomas T. Yeates Yaʿqūbī, Aḥmad Ibn-Abī-Yaʿqūb al- A. Yaʿqūbī Yaʿaqov, Tām T. Yaʿaqov Yazıcıoǧlu, Mehmed M. Yazıcıoǧlu Yates, William Holt W. Yates Yates, W. W. Yates Yamikumo Sensei Yamikumo Sensei Yamazaki, Yoshishige Y. Yamazaki Yamazaki, Yoshinari Y. Yamazaki Yamazaki Yoshishige Yamazaki Yoshishige Yamamoto, Shunshō S. Yamamoto Yago, Pedro Manuel P. Yago Ŷosēf Ibn-Yahyā Ŷosēf Ibn-Yahyā Ŷosēf Ben-Yāqār Ŷosēf Ben-Yāqār Yūkokushi Yūkokushi Yūkidō Yūkidō Yāska Yāska Yāqūt al-Mustaʿṣimī [Kalligraf] Yāqūt al-Mustaʿṣimī [Kalligraf] Yājñavalkya Yājñavalkya Yāfe, Šemû'ēl Ben-Yiṣḥāq, ca. 2. H. 16. Jh. . Yāfe Yāfe, Šemû'ēl Ben-Yiṣḥāq, 1525-1595 . Yāfe Yāfe, Šemû'ēl Ben-Yishāq . Yāfe Yôsēf Ibn-Lēv Yôsēf Ibn-Lēv Yôsēf Ben-Šelomo Yôsēf Ben-Šelomo Yôsēf Ben-Mordekay hak-Kohēn Yôsēf Ben-Mordekay hak-Kohēn Yôsēf Ben-Lēv Yôsēf Ben-Lēv Yôsēf Ben-Elḥānān Yôsēf Ben-Elḥānān Yôsēf Ben-Avrāhām Yôsēf Ben-Avrāhām Yônātān, Mîkā'ēl Ben-XD6Sevî M. Yônātān Yônā Ben-Moše Yônā Ben-Moše Yéche, J.-B. J. Yéche Yáñez, Juan J. Yáñez Yáñez Fajardo, Diego Antonio D. Yáñez Fajardo Yztueta, Juan Ygnacio de J. Yztueta Yzarn-Freissinet, Vte d' V. Yzarn-Freissinet Yvonneau, Alf. A. Yvonneau Yvert, Eugène E. Yvert Yver, Jacques J. Yver Yvart, Jean-Augustin-Victor J. Yvart Yusuf Yusuf Yurechko, John J. J. Yurechko Yurdakul, Mehmed Emin M. Yurdakul Yunlu Yunlu Yung, Philipp P. Yung Yun jin wei dao zi Yun jin wei dao zi Yukinomon, Harumi H. Yukinomon Yuanzhao Yuanzhao Yuanxian Yuanxian Yuanwu Zhenjue Yuanwu Zhenjue Yu, Xiumin X. Yu Yu, Hengwan H. Yu Yu, Baozhen B. Yu Yu Sǒng-nyong Yu Sǒng-nyong Ysoré D'Hervault, René R. Ysoré D'Hervault Ysnaga, Pedro P. Ysnaga Ysenburg, Johann C. J. Ysenburg Ysarn, Justin d' J. Ysarn Ysabeau, A. A. Ysabeau Yrjö-Koskinen, Yrjö Sakari Y. Yrjö-Koskinen Yriarte, Carlo C. Yriarte Yradier, Sebastián S. Yradier Yradier, Sebastian [Komponist] S. Yradier Ypselantes, Athanasios Komnenos A. Ypselantes Ypey, Nicolaas N. Ypey Yperman, Jehan J. Yperman Younge, Richard R. Younge Young, W. W. Young Young, George G. Young Young, Eduard E. Young Young, Alfred A. Young Youatt, Will. W. Youatt Yoshizawa, Keizan K. Yoshizawa Yoshimasu, Tōdō T. Yoshimasu Yoshimasu Tōdō Yoshimasu Tōdō Yoshikawa Takahiro Yoshikawa Takahiro Yosef Ibn-TsadiXD6k Yosef Ibn-TsadiXD6k Yosa, Buson B. Yosa Yorke, Charles Philip C. Yorke Yorck, Theodor T. Yorck Yorck von Wartenburg, Paul P. Yorck von Wartenburg Yonge, Walter, 1581-1649 W. Yonge Yonatan ben ʿUziʾel Yonatan ben ʿUziʾel Yokoi, Yayū Y. Yokoi Yllas y Vidal, Juan J. Yllas y Vidal Yiśraʾel ben Mordekhai Yiśraʾel ben Mordekhai Yiśraʼel Shemuʾel ben Shelomoh XD6Klefara Yiśraʼel Shemuʾel ben Shelomoh XD6Klefara Yixuan Yixuan YitsḥaXD6k Ben-Avraham YitsḥaXD6k Ben-Avraham Yitshak Natan ben Kalonimus Yitshak Natan ben Kalonimus Yiṣḥāq ibn Sulaimān, Al-Isrā'īlī A. Yiṣḥāq ibn Sulaimān Yiṣḥāq Ben-Šemû'ēl hal-Lēwî Yiṣḥāq Ben-Šemû'ēl hal-Lēwî Yiqingzhuren Yiqingzhuren Yinzhenren Yinzhenren Ying Shao Ying Shao Yi, Pyŏngmo P. Yi Ygual, Manuel A. M. Ygual Yešaʿyā Ben-XD6Sevî Yešaʿyā Ben-XD6Sevî Yessel, Yôsēf Y. Yessel Yeowell, Jam. J. Yeowell Yen-shou Yen-shou Yemeniz, Eugéne E. Yemeniz Yeḥî'ēl Ben-Yehûdā Yeḥî'ēl Ben-Yehûdā Yehûdā Ben-Yehôšuaʿ Yehûdā Ben-Yehôšuaʿ Yehûdā Ben-XD6Sevî Yehûdā Ben-XD6Sevî Yehûdā Ben-Ašer Yehûdā Ben-Ašer Yehûda Ben-Nîsan Yehûda Ben-Nîsan Yehudah, ha-LeXD6vi, 1075-1141 h. Yehudah Yehudah ben YitsḥaXD6k ibn Shabtai Yehudah ben YitsḥaXD6k ibn Shabtai Yehudah ben Yeḥiʾel Yehudah ben Yeḥiʾel Yehudah Leyb ben ʿOvadyah Yehudah Leyb ben ʿOvadyah Yehoshuʿa Boʿaz ben Shimʿon Barukh Yehoshuʿa Boʿaz ben Shimʿon Barukh Yearwood, Randolph R. Yearwood Yearsley, James J. Yearsley Yeardley, J. J. Yeardley Ye, Huiting H. Ye Ydens, Franciscus F. Ydens Ybot, ... .. Ybot Yberäcker, Wolf M. von W. Yberäcker Yaʿbēṣ, Yôsēf Ben-Ḥayyîm Y. Yaʿbēṣ Yaʿaqov Ben-Šemû'ēl Yaʿaqov Ben-Šemû'ēl YaʿaXD6kov ben YitsḥaXD6k ha-LeXD6vi YaʿaXD6kov ben YitsḥaXD6k ha-LeXD6vi Yavascués, Rafael de R. Yavascués Yates, Richard R. Yates Yates, Rich. R. Yates Yates, Edward E. Yates Yasui Sanchi Yasui Sanchi Yasnowsky, N. N. Yasnowsky Yashiro, Hirokata H. Yashiro Yashima, Gakutei G. Yashima Yashima Gakutei Yashima Gakutei Yart, Antoine A. Yart Yarrow, H. C. H. Yarrow Yarros, Victor V. Yarros Yarnall, M. M. Yarnall Yaphet ibn 'Alî Yaphet ibn 'Alî Yaoyuelouzhuren Yaoyuelouzhuren Yanshou Yanshou Yanosky, Jean J. Yanosky Yanoski, J. J. Yanoski Yano, Harumichi H. Yano Yang, Wanli W. Yang Yamashita, Shigemasa S. Yamashita Yamamoto, Joshū J. Yamamoto Yamakawa Suminari Yamakawa Suminari Yamaguchi soken Yamaguchi soken Yamagata, Soshin S. Yamagata Yamada, Yoshimutsu Y. Yamada Yamada, Shōsai S. Yamada Yamada, Risei R. Yamada Ya'īš Ibn-'Alī Abū-al-BaXD6kā Ya'īš Ibn-'Alī Abū-al-BaXD6kā Ya'aqov Ben-Āšēr Ya'aqov Ben-Āšēr Yôsēf Ben-Šelomo [Frišṭik] Yôsēf Ben-Šelomo [Frišṭik] Yôhnan [T'oxatec'i] Yôhnan [T'oxatec'i] Yves [de Paris] Yves [de Paris] Yunzhi [1677-1745] Yunzhi [1677-1745] Yunlu [1695-1767] Yunlu [1695-1767] Yunlu [1695 1767] Yunlu [1695 1767] Yue, Shi [930-1007] S. Yue Yue, Shaofeng [Ming] S. Yue Yuasa, Jōzan [1708-1781] J. Yuasa Yuan, Yonglun [Qing] Y. Yuan Yuan, Mei [1716-1798] M. Yuan Yu, Shaoyu [fl. 1566] S. Yu Yu, Benyuan [Ming] B. Yu Yu, Anqi [ca. 1551-ca.1618] A. Yu Yovhannês [Ôjnec'i] Yovhannês [Ôjnec'i] Yovhannês [KostandnowpolsecXCBi] Yovhannês [KostandnowpolsecXCBi] Yovhannes [Ġrimec'i] Yovhannes [Ġrimec'i] Yovhan [Mandakowni] Yovhan [Mandakowni] Yovhan [Mamikonean] Yovhan [Mamikonean] Youxizhuren [Qing] Youxizhuren [Qing] You, Mao [1127-1194] M. You Yoshikawa, Korekata [[18. Jh.]] K. Yoshikawa Yosef ben Shelomoh [mi-Poznah] Yosef ben Shelomoh [mi-Poznah] Yiśśakhar Ber ben Naftali [ha-Kohen] Yiśśakhar Ber ben Naftali [ha-Kohen] YitsḥaXD6k ben Meʾir [mi-Dura] YitsḥaXD6k ben Meʾir [mi-Dura] Yitshak ben Meʾir [mi-Dura] Yitshak ben Meʾir [mi-Dura] Yitshak Ben-Yosef [Corbeil] Yitshak Ben-Yosef [Corbeil] Yiṣḥāq Ben-Yôsēf [Krakau] Yiṣḥāq Ben-Yôsēf [Krakau] Yisrā'el Ben-Binyāmîn [Belzec] Yisrā'el Ben-Binyāmîn [Belzec] Yismaël [Rabbi] Yismaël [Rabbi] Yinjishan [ 1696-1771] Yinjishan [ 1696-1771] Yin, Guangren [18th cent] G. Yin Yijiu [Qing] Yijiu [Qing] Yijing [635-713] Yijing [635-713] Yi, Xiang [Qing] X. Yi Yehôšuaʿ Ben-Yôsēf [hal-Lēwî] Yehôšuaʿ Ben-Yôsēf [hal-Lēwî] Yehudah ben Shemuʾel [he-Ḥasid] Yehudah ben Shemuʾel [he-Ḥasid] Yehudah [ha-LeXD6vi] [Verfasser] Yehudah [ha-LeXD6vi] [Verfasser] Yehudah [ha-LeXD6vi] Yehudah [ha-LeXD6vi] Yehuda Arye ben Yiṣḥaq [mi-Modena] Yehuda Arye ben Yiṣḥaq [mi-Modena] Yehonatan ben DaXD6vid ha-Kohen [mi-Lunil] Yehonatan ben DaXD6vid ha-Kohen [mi-Lunil] Ye, Shi [js 1184] S. Ye YaʿaXD6kov ben YitsḥaXD6k [mi-Yanov] YaʿaXD6kov ben YitsḥaXD6k [mi-Yanov] Yashima, Gakutei [Gogaku] G. Yashima Yao, Zui [um 556-589] Z. Yao Yao, Zhiyin [js 1721] Z. Yao Yao, Silian [557-637] S. Yao Yao, Shimian [Qing] S. Yao Yao, Nai [1732-1815] N. Yao Yao, Jiarong [?-1787] J. Yao Yang, Xiong [Han, 53-18 v. Chr] X. Yang Yang, Shixun [Tang-Dynastie 618-907] S. Yang Yang, Shen [1488-1559] S. Yang Yang, Lurong [17./18. Jh] L. Yang Yang, Jin [1644-1728] J. Yang Yang, Fangcan [Qing] F. Yang Yancong [7. Jh] Yancong [7. Jh] Yancheng [Ming 1368-1644?] Yancheng [Ming 1368-1644?] Yan, Xiyuan [um 1787-1804 ] X. Yan Yan, Shusen [1814-1876] S. Yan Yan, Ruyi [1759-1826] R. Yan Yan, Ruoju [1636-1704] R. Yan Yamazaki, Yoshishige [Kyūsaku] Y. Yamazaki Yakob [Šamaxec'i] Yakob [Šamaxec'i] Yahya Bey [Taşlıcalı] Yahya Bey [Taşlıcalı]

Erkunden

Themen
Themen

Unsere digitalisierten Werke nach den klassischen thematischen Signaturfächern der BSB

Autoren
Autoren

Unsere digitalisierten Werke alphabetisch nach den Namen ihrer Verfasser

Zeit
Zeit

Unsere digitalisierten Werke nach Erscheinungsdatum - Jahr für Jahr und nach Jahrhunderten

Orte
Orte

Unsere digitalisierten Werke nach dem Ort ihres Erscheinens

Verlage
Verlage

Die Werke nach ihren Verlagshäusern, Herausgebern oder Druckern

Neueste Digitalisate
Bildähnlichkeit

Ähnlichkeit von Bildmotiven nach Farben, Texturen, markanten Formen und Kontrasten

Neueste Digitalisate
Neueste Digitalisate

Die letzten Neuzugänge, ohne inhaltliche Sortierung, in der Reihenfolge ihrer Online-Publikation

IIIF
IIIF

Digitale Sammlungen der Bayerischen Staatsbibliothek im IIIF-Standard

zur Homepage der BSB

Version 3.8.7 | 25.10.2016

Hinweis: Durch die Nutzung dieser Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
OK Mehr erfahren