Listenansicht

Jin [1599-1659] Mao

IIIF Drag-n-drop-ViewerMao, Jin [1599-1659]Zhang, Yanyuan <9. Jh.>/Mao, Jin <1599-1659>: Li dai ming hua ji; [Changshu] [1630] [Ji gu ge]

IIIF Drag-n-drop-ViewerMao, Jin [1599-1659]Deng, Chun <um 1127-1167>/Mao Jin (1599-1659): Hua ji; [Changshu] [1630] [Ji gu ge]

IIIF Drag-n-drop-ViewerMao, Jin [1599-1659]Lu, You <1125-1210>/Mao Jin <1599-1659>: Lu Fangweng quan ji; [unvollständig]: Weinan wen ji juan 47-50 fehlen; Jian nan shi gao juan 1-12 und 74-85 fehlen.; [Changshu; Yushan] Platten zwischen 1628-1644; Druck wahrscheinlich 17. Jh. [Ji gu ge]

IIIF Drag-n-drop-ViewerMao, Jin [1599-1659]Lu, You <1125-1210>/Mao Jin <1599-1659>: Lu Fangweng quan ji; [unvollständig]: Weinan wen ji juan 47-50 fehlen; Jian nan shi gao juan 1-12 und 74-85 fehlen.; [Changshu; Yushan] Platten zwischen 1628-1644; Druck wahrscheinlich 17. Jh. [Ji gu ge]

IIIF Drag-n-drop-ViewerMao, Jin [1599-1659]Lu, You <1125-1210>/Mao Jin <1599-1659>: Lu Fangweng quan ji; [unvollständig]: Weinan wen ji juan 47-50 fehlen; Jian nan shi gao juan 1-12 und 74-85 fehlen.; [Changshu; Yushan] Platten zwischen 1628-1644; Druck wahrscheinlich 17. Jh. [Ji gu ge]

IIIF Drag-n-drop-ViewerMao, Jin [1599-1659]Lu, You <1125-1210>/Mao Jin <1599-1659>: Lu Fangweng quan ji; [unvollständig]: Weinan wen ji juan 47-50 fehlen; Jian nan shi gao juan 1-12 und 74-85 fehlen.; [Changshu; Yushan] Platten zwischen 1628-1644; Druck wahrscheinlich 17. Jh. [Ji gu ge]

IIIF Drag-n-drop-ViewerMao, Jin [1599-1659]Lu, You <1125-1210>/Mao Jin <1599-1659>: Lu Fangweng quan ji; [unvollständig]: Weinan wen ji juan 47-50 fehlen; Jian nan shi gao juan 1-12 und 74-85 fehlen.; [Changshu; Yushan] Platten zwischen 1628-1644; Druck wahrscheinlich 17. Jh. [Ji gu ge]

IIIF Drag-n-drop-ViewerMao, Jin [1599-1659]Lu, You <1125-1210>/Mao Jin <1599-1659>: Lu Fangweng quan ji; [unvollständig]: Weinan wen ji juan 47-50 fehlen; Jian nan shi gao juan 1-12 und 74-85 fehlen.; [Changshu; Yushan] Platten zwischen 1628-1644; Druck wahrscheinlich 17. Jh. [Ji gu ge]

IIIF Drag-n-drop-ViewerMao, Jin [1599-1659]Li, Baiyao <565-648>/Mao, Jin <1599-1659>: Bei Qi shu; [Changshu] Platten 1638; [Überarbeitung 1653; Druck zwischen 1656 und 1661] [Ji gu ge]

IIIF Drag-n-drop-ViewerMao, Jin [1599-1659]Linghu, Defen<583-666>/Mao, Jin <1599-1659>: Zhou shu; [Changshu] Platten 1638; [Überarbeitung 1653; Druck zwischen 1656 und 1661] [Ji gu ge]

IIIF Drag-n-drop-ViewerMao, Jin [1599-1659]Wei, Zheng <580-643>/Mao, Jin <1599-1659>: Sui shu; [Changshu] Platten 1635- [Überarbeitung 1650- Druck zwischen 1656 und 1661] [Ji gu ge]

IIIF Drag-n-drop-ViewerMao, Jin [1599-1659]Wei, Zheng <580-643>/Mao, Jin <1599-1659>: Sui shu; [Changshu] Platten 1635- [Überarbeitung 1650- Druck zwischen 1656 und 1661] [Ji gu ge]

IIIF Drag-n-drop-ViewerMao, Jin [1599-1659]Shen, Yue <441-513>/Mao, Jin <1599-1659>: Song shu; [Changshu] Platten 1634- [Überarbeitung 1651- Druck zwischen 1656 und 1661] [Ji gu ge]

IIIF Drag-n-drop-ViewerMao, Jin [1599-1659]Wei, Shou <506-572>/Mao, Jin <1599-1659>: Wei shu; [Changshu] Platten 1636- [Überarbeitung 1652- Druck zwischen 1656 und 1661] [Ji gu ge]

IIIF Drag-n-drop-ViewerMao, Jin [1599-1659]Wei, Shou <506-572>/Mao, Jin <1599-1659>: Wei shu; [Changshu] Platten 1636- [Überarbeitung 1652- Druck zwischen 1656 und 1661] [Ji gu ge]

IIIF Drag-n-drop-ViewerMao, Jin [1599-1659]Shen, Yue <441-513>/Mao, Jin <1599-1659>: Song shu; [Changshu] Platten 1634- [Überarbeitung 1651- Druck zwischen 1656 und 1661] [Ji gu ge]

IIIF Drag-n-drop-ViewerMao, Jin [1599-1659]Xiao, Zixian <489-537>/Mao, Jin <1599-1659>: Nan Qi shu; [Changshu] Platten 1637- [Überarbeitung 1652- Druck zwischen 1656 und 1661] [Ji gu ge]

IIIF Drag-n-drop-ViewerMao, Jin [1599-1659]Wei, Shou <506-572>/Mao, Jin <1599-1659>: Wei shu; [Changshu] Platten 1636- [Überarbeitung 1652- Druck zwischen 1656 und 1661] [Ji gu ge]

IIIF Drag-n-drop-ViewerMao, Jin [1599-1659]Ouyang, Xiu <1007-1072>/Mao, Jin <1599-1659>: Xin Tang shu; [Changshu] [Platten 1629; Überarbeitung 1648; Druck zwischen 1656 und 1661] [Ji gu ge]

IIIF Drag-n-drop-ViewerMao, Jin [1599-1659]Li, Yanshou <7th cent>/Mao, Jin <1599-1659>: Nan shi; [Changshu] Platten 1640; [Überarbeitung 1654; Druck zwischen 1656 und 1661] [Ji gu ge]

IIIF Drag-n-drop-ViewerMao, Jin [1599-1659]Linghu, Defen<583-666>/Mao, Jin <1599-1659>: Zhou shu; [Changshu] Platten 1638; [Überarbeitung 1653; Druck zwischen 1656 und 1661] [Ji gu ge]

IIIF Drag-n-drop-ViewerMao, Jin [1599-1659]Yao, Silian <557-637>/Mao, Jin <1599-1659>: Chen shu; [Changshu] Platten 1631; [Überarbeitung 1649; Druck zwischen 1656 und 1661] [Ji gu ge]

IIIF Drag-n-drop-ViewerMao, Jin [1599-1659]Li, Yanshou <7th cent>/Mao, Jin <1599-1659>: Nan shi; [Changshu] Platten 1640; [Überarbeitung 1654; Druck zwischen 1656 und 1661] [Ji gu ge]

IIIF Drag-n-drop-ViewerMao, Jin [1599-1659]Li, Yanshou <7th cent>/Mao, Jin <1599-1659>: Bei shi; [Changshu] Platten 1639; [Überarbeitung 1653; Druck zwischen 1656 und 1661] [Ji gu ge]

IIIF Drag-n-drop-ViewerMao, Jin [1599-1659]Li, Yanshou <7th cent>/Mao, Jin <1599-1659>: Bei shi; [Changshu] Platten 1639; [Überarbeitung 1653; Druck zwischen 1656 und 1661] [Ji gu ge]

IIIF Drag-n-drop-ViewerMao, Jin [1599-1659]Ouyang, Xiu <1007-1072>/Mao, Jin <1599-1659>: Xin Tang shu; [Changshu] [Platten 1629; Überarbeitung 1648; Druck zwischen 1656 und 1661] [Ji gu ge]

IIIF Drag-n-drop-ViewerMao, Jin [1599-1659]Ouyang, Xiu <1007-1072>/Mao, Jin <1599-1659>: Xin Tang shu; [Changshu] [Platten 1629; Überarbeitung 1648; Druck zwischen 1656 und 1661] [Ji gu ge]

IIIF Drag-n-drop-ViewerMao, Jin [1599-1659]Ouyang, Xiu <1007-1072>/Mao, Jin <1599-1659>: Xin Tang shu; [Changshu] [Platten 1629; Überarbeitung 1648; Druck zwischen 1656 und 1661] [Ji gu ge]

IIIF Drag-n-drop-ViewerMao, Jin [1599-1659]Ouyang, Xiu <1007-1072>/Mao, Jin <1599-1659>: Xin Tang shu; [Changshu] [Platten 1629; Überarbeitung 1648; Druck zwischen 1656 und 1661] [Ji gu ge]

Sammlungen durchsuchen

Datenbestand: 2.029.633 Titel

Zeitraum

Autoren A-Z