List of works of Gröningen

GröningenMaresius, Samuel: Samuelis Maresii refutatio fabulae praeadamiticae, absoluta septem primariis quaestionibus ...cum praefatione apologetica pro autentia Scripturarum ; Groningae 1656 [Bronckhorst]

GröningenHeerkens, Gerard Nicolaas: Gerardi Heerkens Clenemerii ... Notabilium libri ... ...; Groningae 1770 [Vechnerus]

GröningenCrousaz, Jean-Pierre de: Logicae compendium; Groningae 1725 [Sipkes]

GröningenSurland, Johann Julius: Dissertatio Iuridica Inauguralis De Literis Maritimis ...vulgo von Zee-Briefen ; Groningae 1715 [Velsen]

GröningenRahusen, Reinhard: Het gode betamentlyk stilzwygen, in harddrukkende beproevings-wegen ...Ter gelegentheid van het Overlyden van Me-Juffrouw Catharina Rahusen Geb. v. Calcar over Klaaglied Jer. 3: vs. 28. 1. deel ; Uitges. d. 5. May 1765 ; Groningen 1766 []

GröningenRahusen, Reinhard: Het gelukkige lot der geestelyke overwinnaars door den dood ...Ter gelegentheid van het Overlyden van der Heer Jac. Dav. Vissering In leven oudste Diacon van de Mennoniten Gem. te Lehr over Philippensen 1. vs. 21. 2. deel d. 26. Jan. 1766 ; Groningen 1766 [Autheur]

GröningenRahusen, Reinhard: Messias herders last het Volk des Heeren te weiden ...Betoogt in een Afscheids-Reden van de Mennoniten Gemeinte te Enchuisen over Micha 7. vs. 14. d. 9. Oct. 1763 ... ; Groningen 1765 [Bandsma]

GröningenDe zogenaamde Verantwoording der Classis van het Westerquartier ... ...; Groningen 1800 [Oomkens]

GröningenVerantwoording der Classis van't Westerkwartier voor de gereformeerde Kerk ...; Groningen 1800 [Oomkens]

GröningenChevallier, Paulus: Een zestal van Kerkelyke Redevoeringen, over zommige algemeene gronden ...; Groningen 1770 []

GröningenRossal, Michael: Observatio de Christo per errorem in Chrestum commutato ...; Groninga 1717 []

GröningenSchröder, Johann W.: Commentarius philologicus in Psalmum X. quo obscuriorum vocabulorum et ...; Groninga 1754 [Crebas & Vechner]

GröningenOndersoek op het recht van naderkoop zo als het ...; Groningen 1770 []

GröningenBrugmans, Sebald Justin: Quaenam sunt plantae inutiles; Groninga 1783 []

GröningenSchröder, Nicolaus W./Walraven, Didericus Adrianus: Dissertatio philologica de voto Jephtae ...; Groninga 1753 []

GröningenNanninga, Walter R.: Dissertatio theolog. inauguralis de Messia, calamum quassatum non confracturo, ...ad illustranda loco Jes. XLII. 3. et Matth. XII. 20 ; Groninga 1763 [Spandaw]

GröningenSchröder, Nicolaus W./Sypkens, Heinrich: Specimen philol. exhibens observationes miscellaneas ad selecta V.T. loca ...; Groninga 1761 [Spandaw]

GröningenDriessen, Antonius/Clant, Antonius: Disputatio philologico-theologica ad Eph: VI. Com. 12. ...; Groninga 1722 []

GröningenGerdes, Daniel/Rückersfelder, Abraham Friedrich: Dissertatio critica in canticum Deborae, ad Judicum Caput V. ...; Groningae 1753 [Spandaw]

GröningenSchröder, Nicolaus W./Verschuir, Johannes H.: Disputatio philologica exhibens observationes miscellaneas in selecta S. S. ...; Groninga 1757 [Bolt]

GröningenSchröder, Nicolaus W./Mestingh, Didericus: Dissertatio philologica de authentia quorundam Cethibim ...; Groninga 1757 [Vechner]

GröningenSchröder, Nicolaus W./Scheidius, Everardus: Dissertatio philologica exhibens specimen observationum ad quaedam V. T. ...; Groninga 1764 []

GröningenSchoock, Marten: Dissertatio de harengis; Groninga 1749 []

GröningenAlting, Bernhard: De Pilaren Ende Peerlen Van Groningen ...Tractaet, betoonende waer op de Welvaert van in die Stadt is staende, ende waer door zy meest is geciert ; Groningen (1710) [Van Velsen]

GröningenAlting, Bernhard: Historische Lof-Rede Ter Eere Van Groningen ...; Groningen 1710 [Van Velsen]

GröningenAlting, Bernhard: SyndicusOfte Tractaetken Over't Ambt van Syndiicquen, ende Pensionarisen ; Groningen 1710 [Van Velsen]

GröningenAlting, Bernhard: SyndicusOfte Tractaetken Over't Ambt van Syndiicquen, ende Pensionarisen ; Groningen 1710 [Van Velsen]

GröningenKorte Schets Of Dag-Verhaal Van het tegenwoordig Gedrag der ...Wegens Redres in eenige vervalle Zaaken, aanvang neemende den 9 Augustus 1748 ; Voorzien met alle de Origineele Notificatie, Publicatie en Aanspraaken, die daar van uit gekomen zyn ; Groningen 1748 [Berlinkhof [u.a.]]

GröningenKorte Schets Of Dag-Verhaal Van het tegenwoordig Gedrag der ...Wegens Redres in eenige vervalle Zaaken, aanvang neemende den 9 Augustus 1748 ; Voorzien met alle de Origineele Notificatie, Publicatie en Aanspraaken, die daar van uit gekomen zyn ; Groningen 1748 [Berlinkhof [u.a.]]

GröningenKorte Schets Of Dag-Verhaal Van het tegenwoordig Gedrag der ...Wegens Redres in eenige vervalle Zaaken, aanvang neemende den 9 Augustus 1748 ; Voorzien met alle de Origineele Notificatie, Publicatie en Aanspraaken, die daar van uit gekomen zyn ; Groningen 1748 [Berlinkhof [u.a.]]

GröningenBrugmans, Sebald Justin: Lithologia Groningana; Groninga 1781 []

GröningenMoltzer, Henri Ernst: De middelnederlandsche dramatische poezie ...; Groningen 1875 [Wolters]

GröningenBarbeyrac, Jean: Oratio inauguralis de studio iuris recte instituendo ...; Groninga 1717 []

GröningenBevervoorde, ... van: De Historie van Slenner-Hincke ...Ofte een kluchtige Vertellinga van een Westpheelschen Bueren Soons Vojagie na Hollant, met de Graszwade: Voorts van syn Lantlaup, Hellenvaurt, und Jufferen-Hylick ; [Lustspiel] ; Groningen 1719 [Spandaw]

GröningenWidder, Frederik A.: Exercitationum philosophicarum fasciculus ...; Groningae 1777 [Doekema]

GröningenIsinck, Adam Menso: Oratio funebris in obitum Ioannis Braunii ...; Groninga 1709 []

GröningenSchoock, Marten: De seditionibus, seu discordiis domesticis ...libri tres ; quibus omnia, huc pertinentia, distincte proponuntur non modo per praecepta, verum etiam exempla ; tum antiqua, tum recentia ; Groningae 1664 [Bronchorstius]

GröningenMatthes, Jan Carel: De roman der Lorreinen(Nieuw ontdekte gedeelten) ; Groningen 1876 [Wolters]

GröningenMatthes, Jan Carel: Renout van Montalbaen; Groningen 1875 [Wolters]

GröningenOkken, Ubbo Pieter: De priva religionis christianae, medio aevo inter Nederlandos progressae ...; Groningae 1846 []

GröningenHarting, P.: Christian Huygens in zijn leven en werken geschetst ...; Groningen 1868 [Gebroeders Hoitsema]

GröningenHofstede de Groot, Petrus: Zyn afzonderlyke Scholen voor de verschillen de Kerckge noot-schappen ...Mededeelingen en Opmerkingen van P. Hofstede de Groot ; Groningen 1844 [by A. L. Scholtens]

GröningenMaandblad voor Nederlandsche Taal, Stijl en Letterkunde ten behoeve ...; Groningen 1863 [Oomkens]

GröningenFeith, H. O.: Register van het Archief van Groningen ...Chronologisch Gedeelte ; Groningen 1865 [A. L. Scholtens]

GröningenDeusing, Anton: Sympathetici pulveris examen; Groninga 1662 []

GröningenSchoock, Marten: Martini Schoockii Tractatus Philosophicus De Nihilo ...; Groningae 1661 [Agricola]

GröningenSchaaff Gratama, Menno: Dissertationes inauguralesliteraria, de M. Tullii Ciceronis de republica et de legibus libris ; Iuridica, qua exponuntur M. Tullii Ciceronis philosophiae de iure, civitate et imperio principia ; Groninga 1827 [Römelingh]

GröningenWichers, Rudolph Helprich Eyssonius: Disquisitio critica de fontibus et autoritate Cornelii Nepotis ...; Groninga 1828 []

GröningenSchneither, J. A.: Cicero pro Archia?(Aus der Mnemosyne? 113 - 128 S.) ; (Groningen) (1855) []

GröningenEyssonius, Rudolph: Silvae Virgilianae prodromus; Groninga 1695 []

GröningenEyssonius, Rudolph: Disputatio philol. botan. de Fago ...; Groninga 1700 []

GröningenArchief; Groningen 1874 [[s.n.]]

GröningenAlting, Jacob/Melchioris, Johannes: Dissertatio Philologica Secunda De Tempore coeptarum, & Modo usurpatarum ...; Groningae 1671 [Spinniker]

GröningenSchoock, Marten: Disquisitio physica de signaturis Foetus ...; Groningae 1659 [Lussinck]

GröningenSchoock, Marten: Martini Schoockii liber de cervisia ...quo non modo omnia ad cerealem potum pertinentia comprehenduntur, sed varia quoque problemata, philosophiphica & philologica, discutiuntur ; Groningae 1661 [Bronchortsius]

GröningenFachinei, Andrea/Pijnacker, Cornelis van: Controversiaeex centuriis XIII. Juxtà seriem Pandectarum dispositae, et Assertoriè decisae ; Groningae 1619 [Sassius]

GröningenCoccejus, Gerhard: Ad Tit. Pandectarum de origine iuris & omnium magistratuum ...; Groningae 1660 [Bronchorstius]

GröningenSchoock, Marten: Martini Schoockii De fermento et fermentatione liber ...complectens multa singularia, speciatim rationem coctionis cibi in ventriculo ; Groningae 1662 [Cöllen]

GröningenEmmius, Ubbo: Rerum Frisicarum historiae; Groningae 1607 [Arnhemiens]

GröningenDeusing, Anton: Appendix ad dissertationem de hepatis officio ...seu vindicae hepatis redivivi ; leni correctione tangentes sequiorum interpretationem clarissimi viri D. J. van Horne ... ; Groningae 1661 []

GröningenFreitag, Johann/Welman, Heinrich: Disputatio medico philosophica de formarum origine ...; Groningae 1633 [Sas]

GröningenDeusing, Anton: Antonii Deusingii Apologeticae defensionis pro oeconomia corporis animalis prodromus ...quo personato cuidam Benedicto Blottesandeo larva detrahitur ; Groningae 1662 []

GröningenDeusing, Anton: Antonii Deusingii Exercitationes de motu animalium ...ubi de motu musculorum & respiratione, itemque de sensuum functionibus, ubi & de appetitu sensitivo, et affectibus ; Groningae 1661 []

GröningenEmmius, Ubbo: Rerum Frisicarum historiae; Groningae 1604 [Arnhemiens]

GröningenEmmius, Ubbo: De agro Frisiae inter Amasum et Lavicam flumina ...de que urbe Groninga in agro eodem: et de iure utriusque, cum serie magistratuum praecipuorum ; Groningae 1605 [Ketel]

GröningenDeusing, Anton: Antonii Deusingii Exercitationes physico-anatomicae, de nutrimenti in corpore elaboratione ...ubi de chylificatione & chyli motu, sanguificatione, depuratione alimenti, itemque spiritibus ; quibus adjecta appendix, in qua examini ac iudicio aliorum subjiciuntur varia de chyli motu, & nutrimenti in corpore elaboratione, nec non de admiranda anatome nobiliss. viri D. Ludovici de Bils ; Groningae 1660 []

GröningenDeusing, Anton: Sympathetici pulveris examenquo superstitiosa ac fraudibus cacodaemonis implicita vulnerum et ulcerum curatio in distans, per rationis trutinam, ad ipsas naturae leges expenditur ; ... ; Groningae 1662 []

GröningenSchoock, Marten: Martini Schoockii Tractatus de turffis ceu cespitibus bituminosis ...quo multa, ab aliis hactenus aut neglecta, aut minus diligenter examinata, accuratius aliquanto excutiuntur ; Groningae 1658 []

GröningenDeusing, Anton: Exercitatio physiologico-medica, de nutritione animalium ...; Groningae 1660 []

GröningenDeusing, Anton: Antonii Deusingii Disquisitio gemina de peste ...prior An contagiosa pestis sit?, altera An vitanda? Et quomodo, illaesa charitate? ; publice habitae in Academia Groningae & Omlandiae, 11. & 12. Sept. 1656 ; Groningae 1656 [Bronchorst]

GröningenFreitag, Johann: De Opii Natvra, Et medicamentis opiatis ad omnes totius ...Liber singularis. Cui de nova phthisin curandi ratione consilium, & diversae consultationes medicinales sub finem accessere ; Groningae 1632 [Sas]

GröningenFreitag, Johann/Martini, Jakob: Disputatio medica de morbis substantie, & cognatis quaestionibus ...contra huius tempestatis novatores & paradoxologos ; Groningae 1632 [Sas]

GröningenDionysius: Epistolae criticae tres, quarum duae ad Ammaeum, una ad ...E codd. maxime italicis a se primo excussis emendatiores et integriores edidit Henricus van Herwerden ; Groningae 1861 [heredes C. M. van Bolhuis Hoitsema]

GröningenLysias: Orationes selectaeIn Eratosthenem, in Agoratum, de caede Eratosthenis, pro Manthineo, de affectata tyrannide, in Diogitonem praemisso Dionysii Halicarnasensis indico de Lysia. In usum scholarum emendatas edidit H. van Herwerden ; Groningae 1863 [C. M. van Bolhuis Hoitsema]

GröningenHall, Herman C. van: Geschiedenis van de verwoestingen door de Rupsen in het ...; Groningen 1829 [Oomkens]

GröningenRutgers, Antonius: Disputatio, exhibens annotationem in Joelem ...[Dissertation] ; Groninga 1830 [Zuidema]

GröningenDe gedenckweerdigste Voorfallen in en ontrent de Belegeringe der ...; Groningen 1673 []

GröningenLand-Recht van Hunsingo, Fyvelingo ende het Wester-quarter ...op eenen gemeynen Land-dach van den Staten der Stadt Groningen ende Omlanden gearresteert geconfirmeert ende angenomen ; Groningen 1647 [Sas]

GröningenPoincten ende Conditien gemaeckt tusschen zijne Exc. ... Mauritz ...23. Jul. 1594 ; Groningen 1660 [Huysman]

GröningenDecisie, Reglement ende Wett ... 19. Apr. 1659, waer ...; Groningen 1659 [Huysman]

GröningenForme ende Maniere waer nae de Penningen van de ...; Groningen 1661 [Huysmann]

GröningenSententie ofte decisie by ... de Staten Generael ... ...; Groningen 1650 [Claessen]

GröningenPlaccaet Resolutie, Generale Ordonnantie, mitsgaders Ordre van Verpachtinge ende ...; Groningen 1661 [Huysman]

GröningenSententien ofte Decisien, op ende over diversche differenten ... ...7. Aug. 1649 ; Groningen 1649 [Claessen]

GröningenOrdonnantie op de Forme van procederen in Civile ende ...Vor het Krijghs Gerecht binnen Groeningen ; Groningen 1635 [Sas]

GröningenOrdre waer nae geprocedeert sal werden in Revisie vande ...; Groningen 1655 [Huysman]

GröningenConclusien by Stadt ende Lande respective genomen, met die ...... den 24 Julij 1640 ; Groningen 1652 [Claessen]

GröningenVerhandelinge van den Unie, Eeuwich Verbont ende Eendracht ... ...; Groningen 1660 [Huysman]

GröningenDecisien van den 6. Julij ende 22. Dec. 1610 ...; Groningen 1655 [Huysman]

GröningenInstructie voor Lieutenant ende Hooftmannen, Mitsgaders Secretarien ende Dienaren ...; Groningen 1654 [Huysman]

GröningenVerscheyden definitive, uytspraecken ende Sententien ... 1597 ende 1599, ...; Groningen 1660 [Huysman]

GröningenPappus, Petrus: Articul-Brief. Waer by eenighe Annotatien ghevoeght zijn ...; Groningen 1636 [Sas]

GröningenLand-Recht der beyden Old'ambten vervatende D'olde ende nieuwe Statuten ...; Groningen 1650 [Sas]

GröningenResolutien ende Ordonnantien op het Neder-Gerichte, offte Gherichte van ...; Groningen 1623 [Sas]

GröningenConclusien mitsgaders Decisien ... over verscheiden differenten ... tusschen ...7. Aug. 1649 ende 23. Febr. 1650 ; Groningen 1650 [Claessen]

GröningenAnnales Academiae Groninganae; Groninga 1835 [[s.n.]]

GröningenGebhard, Janus: Oratio panegyrica qua victoriae de Tillio & exercitu pontificio ...; Groninga 1632 [Sas]

GröningenLulofs, Barthold H.: Nederlandsche redekunst, of grondbeginselen van stijl en welsprekendheid voor ...; Groningen 1820 [Oomkens]

GröningenGröning, Johann: Diss. inaug. iur. de iure electionis regis Romanorum vivente ...; Groninga 1690 [Lens]

GröningenDriessen, Antonius/Schultens, Albert: Linguae hebraeo-biblicae interiora ...Accedit tristitia Arabismi iterum detersa. Adv. Cl. A. Schultens ; Groninga 1739 [Greidan]

GröningenWesterhoff, R.: Twee hoofdstukken uit de geschiedenis van ons dijkwezen; met ...; Groningen 1864 [J. B. Wolters]

GröningenKoppius, Franc.: Specimen theologicum, contines vitas ac gestas abbatum Adwerdensium, quod ...; Groningae 1850 [C. M. Van Bolhuis Hoitsema]

GröningenMagnin, Jean Samuel: De voormalige Kloosters in Drenthe, geschiedkundig beschouwd ...; Groningen 1835 []

GröningenAccoltus, Benedictus/Dempster, Thomas: Benedicti Accolti De Bello A Christianis Contra Barbaros Gesto, ...cum Indice satis luculento ; Groningae 1731 []

GröningenDe nederlandsche taaltijdschrift ter bevordering van Nederlandsche taalkunde, voor beoefenaars der taal ; Groningen 1856 [Oomkens]

GröningenDe nederlandsche taaltijdschrift ter bevordering van Nederlandsche taalkunde, voor beoefenaars der taal ; Groningen 1857 [Oomkens]

GröningenArchief; Groningen 1856 [[s.n.]]

GröningenMaresius, Samuel: Epistola ad amicum de reconciliatione inter se et celeb. ...; Groninga 1661 []

GröningenMaresius, Samuel: Foederatum Belgium orthodoxum; Groninga 1652 []

GröningenMaresius, Samuel/Crell, Johann: Hydra Socinianismi Expugnata, Sive Johannis Volkelii Misnici De Vera ...quibus praefixus est Johannis Crellii Franci (eiusdem commatis) liber de Deo & Eius Attributis, ita ut unum cum illis opus (integrúmq[ue] Sociniana impietatis Systema) constituat: Cum eorundem Refutatione exacta per additas Annotationes & Censuras necessarias ; Groningae 1662 [Nicolaus]

GröningenMaresius, Samuel/Tirinus, Jacobus: Theologiae Elenchticae Nova Synopsis; Sive Index Controversiarum Fidei ex ...; Groningae (1647) [Nicolaus]

GröningenMaresius, Samuel: Epicrisis Theologica ... ad Quaestiones de Gratia et Redemptione ...; Groninga 1656 []

GröningenMaresius, Samuel: Apologia novissima pro S. Augustino, ... Iansenio ...; Groninga 1654 []

GröningenMaresius, Samuel: Epistola ad amicum de reconciliatione inter se et celeb. ...; Groninga 1661 []

GröningenMaresius, Samuel: Senio sacrarum Dissertationum; Groninga 1653 []

GröningenMaresius, Samuel/Tirinus, Jacobus: Theologiae Elenchticae Nova Synopsis; Sive Index Controversiarum Fidei ex ...; Groningae (1646) [Nicolaus]

GröningenMaresius, Samuel: Collegium Theologicum; Sive Breve Systema Universae Theologiae, Comprehensum Octodecim ...; Groningae 1649 [Nicolaus]

GröningenMaresius, Samuel/Crell, Johann: Hydra Socinianismi Expugnata, Sive Johannis Volkelii Misnici De Vera ...quibus praefixus est Johannis Crellii Franci (eiusdem commatis) liber de Deo & Eius Attributis, ita ut unum cum illis opus (integrúmq[ue] Sociniana impietatis Systema) constituat: Cum eorundem Refutatione exacta per additas Annotationes & Censuras necessarias ; Groningae 1654 [Nicolaus]

GröningenMaresius, Samuel/Crell, Johann: Hydra Socinianismi Expugnata, Sive Johannis Volkelii Misnici De Vera ...quibus praefixus est Johannis Crellii Franci (eiusdem commatis) liber de Deo & Eius Attributis, ita ut unum cum illis opus (integrúmq[ue] Sociniana impietatis Systema) constituat: Cum eorundem Refutatione exacta per additas Annotationes & Censuras necessarias ; Groningae 1651 [Nicolaus]

GröningenFeisser, Johannes Elias: Diss. hist. theol. inaug. de vita Basilii Magni Caesareae ...; Groninga 1828 []

GröningenFreitag, Johann/Heigel, Heinrich Magnus: De paradoxis et erroribus novae sectae Sennertiano-Paracelsicae ... disputatio ...continens solidam refutationem potissimorum fundamentorum a D. Sennerto ... ; Groninga [ca. 1630] [Sas]

GröningenSchoock, Marten/Muntinck, Ab.: Disp. phys. hist. de cespitibus bituminosis, s. turfis ...; Groninga 1648 []

GröningenDijkema, Hemmo: Reizen naar, in en door Rusland ...; Groningen 1853 [Oomkens]

GröningenMaresius, Samuel: Biga Fanaticorum eversa; Groninga 1647 []

GröningenFrancken, Johannes Heinrich: Disp. iur. inaug. de transactionibus, pignoribus, et collationibus ...; Groninga 1699 [Lens]

GröningenPagenstecher, Alexander Arnold/Gruys van Lellens, Swier B.: Tractatus iur. de crucibus iurisconsultorum ...sectio XIX ; Groninga 1698 [Lens]

GröningenRavensperger, Hermann/Piscator, Philipp Ludwig: Artificium mosaicum, quo descriptam exstat opificium totius mundi sex ...; Groninga 1615 []

GröningenPerizonius, Anton J.: Disp. iur. inaug. de dubitatione ...; Groninga 1699 [Lens]

GröningenBentheim, Friedrich I. von: Disp. iur. inaug. de socida; Groninga 1698 [Lens]

GröningenGousset, Jacques/Bilbeaut, Abraham: Theses theol. de casu conscientiae, an vir viduus filiam ...ad legem Lev. 18 : 14 ; Groninga 1699 [Lens]

GröningenSchoock, Marten: Martini Schoockii Diatriba de iure naturali ...eius naturam non modo explicans, sed ordine quoque exhibens capita, ad illud pertinentia ; proposita in Academia Groningae & Omlandiae ; Groningae 1659 [Cöllenus]

GröningenSchoock, Marten: Tractatus de butyro; Groninga 1664 []

GröningenSchoock, Marten: Diss. sing. de maiestate; Groninga 1659 []

GröningenKalff, Gerrit: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1912) [Wolters]

GröningenMaresius, Samuel: Epistola Ant-apologetica pro Synodinationalis Dordracenae Iudicio de obiecto Praedestinationis ...; Groninga 1651 []

GröningenConsiderationes erotematicae circa foenus Trapeziticum ...; Groninga 1657 []

GröningenJonckbloet, Willem Jozef Andries: Geschiedenis der nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1868) [Wolters]

GröningenLeuckfeld, Johann Georg/Fabricius, Johann: Kurtze Historische Nachricht Von Neun und siebentzig Gelehrten Män[n]ern ...; Gröningen 1723 []

GröningenLeuckfeld, Johann Georg/Reimmann, Jacob Friedrich [Widmungsempfaenger]: Kurtze Historische Nachricht von fünf und funftzig gelehrten Männern ...Welche in einer Gratulations-Epistel, An Seine Hoch-Ehr-Würden Herrn Jacob Friedrich Reimmann, Hochberühmten Theologen und höchstverdienten Superintendenten in der Stadt Hildesheim &c, Als dieselbe durch Gottes Gnade das 55te Jahr Ihres Alters glücklich und gesund zurück geleget und überlebet hatten, Nebst Anwünschung alles fernern Seegens Gottes und beständigen Wohlergehens ; Gröningen 1723 []

GröningenLeuckfeld, Johann Georg/Fabricius, Johann: Kurtze Historische Nachricht Von Neun und siebentzig Gelehrten Män[n]ern ...; Gröningen 1723 []

GröningenLeuckfeld, Johann Georg/Reimmann, Jacob Friedrich [Widmungsempfaenger]: Kurtze Historische Nachricht von fünf und funftzig gelehrten Männern ...Welche in einer Gratulations-Epistel, An Seine Hoch-Ehr-Würden Herrn Jacob Friedrich Reimmann, Hochberühmten Theologen und höchstverdienten Superintendenten in der Stadt Hildesheim &c, Als dieselbe durch Gottes Gnade das 55te Jahr Ihres Alters glücklich und gesund zurück geleget und überlebet hatten, Nebst Anwünschung alles fernern Seegens Gottes und beständigen Wohlergehens ; Gröningen 1723 []

GröningenEinhardus/Heerkens, Gerard Nicolaas: De vita Caroli M. animadversionibus illustratus ...; Groninga 1755 []

GröningenArntzenius, Hendrik Jan: Institvtiones Ivris Belgici Civilis De Conditione Hominvm ...Ex Legibus Patriis Digessit ; Groningae (1788) [Groenewolt et Dikema]

GröningenArntzenius, Hendrik Jan: Institvtiones Ivris Belgici Civilis De Conditione Hominvm ...Ex Legibus Patriis Digessit ; Groningae (1798) [Groenewolt et Dikema]

GröningenArntzenius, Hendrik Jan: Institvtiones Ivris Belgici Civilis De Conditione Hominvm ...Ex Legibus Patriis Digessit ; Groningae (1783) [Groenewolt et Dikema]

GröningenSitter, W. de: Korte Verhandeling over het Pauperisme in Nederland, deszelfs Oorzaken ...; Groningen 1850 []

GröningenBlaupot ten Cate, S.: De Staatszorg voor de Armen, als overeenkomstig met de ...; Groningen 1850 []

GröningenApologiaDas ist: Volkommene Verantwortung so Bürgermeister und Rath sampt den Viertzigern und der gantzen Burgerschaft der Stadt Emden zu entdeckung ihrer unschuldt mussen ... aufgeben ; Groningen 1602 [Ketel]

GröningenBrouwer, Pieter Abraham Samuel van Limburg: Diophanes; Groningen (1838) [Oomkens]

GröningenMagnin, J. S.: Overzigt der kerkelijke Geschiedenis van Drenthe ...; Groningen 1855 [H. Geertsema jr.]

GröningenSonstral, J. H.: Geschiedenis van het Husitismus van zijn oorsprong in de ...; Groningen 1862 [Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema]

GröningenSonstral, J. H.: Geschiedenis van het Husitismus van zijn oorsprong in de ...; Groningen 1862 [Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema]

GröningenSonstral, J. H.: Geschiedenis van het Husitismus van zijn oorsprong in de ...; Groningen 1862 [Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema]

GröningenMatthaeus, Antonius/Requejo, Valeriano: Collegia iuris sex; Groninga 1638 []

GröningenDe Sterren en de aarde, of gedachten over ruimte, ...Naar het Hoogduitsch ; Groningen 1860 [Huber]

GröningenMulerius, Nicolaus: Institutionum astronomicarum libri duo ...; Groninga 1649 []

GröningenSwinderen, Theodorus van: Index rerum naturalium, quae conservantur in Museo Academico Groningano ...Naamlyst der voorwerpen van Natuurlijke Historie, welke bewaard worden in het Akademisch Museum te Groningen ; Groningen 1822 [Oomkens]

GröningenRosenstein, Siegmund: Ueber die Beziehungen zwischen Wissenschaft und Praxis in der ...Antrittsrede gehalten an der Universität zu Groningen am 8. Februar 1866 von Siegmund Rosenstein ; Groningen 1866 [F. Noordhoff]

GröningenLorgion, Everard Jan Diest: Balthasar Bekker in Amsterdameen portret uit de zeventiende eeuw ; Groningen (1851) [Roelfsema]

GröningenDiest-Lorgion, E. J.: Balthasar Bekker in FranekerEeen portret uit de zeventiende eeuw ; Groningen 1848 [H. R. Roelfsema]

GröningenDeusing, Anton: Antonii Deusingii Fasciculus dissertationum selectarum ...ab autore collectarum ac recognitarum ; cum auctario ; Groningae 1660 [Cöllen]

GröningenReitsma, J.: Franciscus Junius, een levensbeeld uit de eerste eeuw der ...; Groningen 1864 [Huber]

GröningenJonckbloet, Willem Jozef Andries: Etude sur le Roman de Renart; Groningen 1863 [Wolters; Leipzig: Engelmann [usw.]]

GröningenWolf, Ernst Fürchtegott Reinhold/Nascimento, Francisco Manuel do: Annales Academiae Groninganae; Groninga 1836 [[s.n.]]

GröningenAlthusius, Johannes: Iohannis Althusii politicamethodice digesta atq. exemplis sacris & profanis illustrata ; Groningae 1610 [Radaeus]

GröningenEmmius, Ubbo: De origine atque antiquitatibus Frisiorum ...; Groninga 1603 []

GröningenSchoock, Marten: Vindiciae seriae suae ... sententia, de foenore unciario: Adversus ...; Groninga 1661 [Sipkes]

GröningenDijkema, Hemmo: Proeve van eene Geschiedenis der Landhuishouding en Beschaving, in ...van de vroegste sporen der geschiedenis tot op onzen tijd ; met oudheid- en geschiedkundige aanteekeningen, benevens eene kaart van de provincie, aanwijzende de verschillende grondsoorten van dit gewest ; Groningen (1851) [van der Kamp]

GröningenEmmius, Ubbo: De agro Frisiae inter Amasum et Lavicom Syntagma ...; Groninga 1646 []

GröningenAlting, Bernhard: De Pilaren Ende Peerlen Van Groningen ...Tractaet, betoonende waer op de Welvaert van in die Stadt is staende, ende waer door zy meest is geciert ; Groningen (1710) [Van Velsen]

GröningenFeith, H. O.: Register van het Archief van Groningen ...Chronologisch Gedeelte ; Groningen 1858 [A. L. Scholtens]

GröningenFeith, H. O.: Register van het Archief van Groningen ...Chronologisch Gedeelte ; Groningen 1854 [A. L. Scholtens]

GröningenEmmius, Ubbo: De agro Frisiae inter Amasum et Lavicom Syntagma ...; Groninga 1646 []

GröningenFeith, H. O.: Register van het Archief van Groningen ...Chronologisch Gedeelte ; Groningen 1856 [A. L. Scholtens]

GröningenFeith, H. O.: Register van het Archief van Groningen ...Chronologisch Gedeelte ; Groningen 1857 [A. L. Scholtens]

GröningenKronyk van Groningen ene Ommelanden ...; Groningen 1743 []

GröningenLauts, G.: Geschiedenis van de Vestiging, Uitbreiding, Bloei en Verval van ...; Groningen 1859 - 60 [W. van Boekeren]

GröningenHofstede de Groot, Petrus: Behoort de Staat het christelyk beginsel in het lager ...; Groningen 1846 [A. L. Scholtens]

GröningenJorissen, Théod.: De Omwenteling van 1813Bijdragen tot de Geschiedenis der Revolutie, met inleiding en aanteekeningen, Uitgegeven door Theod. Jorissen ; Groningen 1867 [J. B. Wolters]

GröningenJorissen, Théod.: De Omwenteling van 1813Bijdragen tot de Geschiedenis der Revolutie, met inleiding en aanteekeningen, Uitgegeven door Theod. Jorissen ; Groningen 1867 [J. B. Wolters]

GröningenLauts, G.: Geschiedenis van de Vestiging, Uitbreiding, Bloei en Verval van ...; Groningen 1852 - 57 [W. van Boekeren]

GröningenLauts, G.: Geschiedenis van de Vestiging, Uitbreiding, Bloei en Verval van ...; Groningen 1852 - 57 [W. van Boekeren]

GröningenLauts, G.: Geschiedenis van de Vestiging, Uitbreiding, Bloei en Verval van ...; Groningen 1859 - 60 [W. van Boekeren]

GröningenMagnin, Jean Samuel: Geschiedkundig Overzigt van de Besturen, die voor de herstelling ...; Groningen 1839 [Oomkens]

GröningenLauts, G.: Geschiedenis van de Vestiging, Uitbreiding, Bloei en Verval van ...; Groningen 1866 [W. van Boekeren]

GröningenMagnin, Jean Samuel: Geschiedkundig Overzigt van de Besturen, die voor de herstelling ...; Groningen 1847 [Oomkens]

GröningenMagnin, Jean Samuel: Geschiedkundig Overzigt van de Besturen, die voor de herstelling ...; Groningen 1850 [Oomkens]

GröningenMissive van eenige heeren predikanten in de provincie Groningen ...; Groningen 1859 [Schierbeek]

GröningenLulofs, Barthold H.: Kort overzigt van de geschiedenis der Nederlanden, met name ...(een leidraad bij onderwijs en zelf-oefening.) ; Groningen 1835 [Oomkens]

GröningenMagnin, Jean Samuel: Geschiedkundig Overzigt van de Besturen, die voor de herstelling ...; Groningen 1842 [Oomkens]

GröningenLauts, G.: Geschiedenis van de Vestiging, Uitbreiding, Bloei en Verval van ...; Groningen 1852 - 57 [W. van Boekeren]

GröningenWal, Johan de: Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden van Drenthe ...; Groningen 1842 [Wolters]

GröningenGratama, Sibrand/Rhoer, Jacobus de: Exercitatio historica de locis in urbe Groninga iuri dicundo ...quum nova ibidem curia esset exstructa ; Groninga 1807 [Spoormaker]

GröningenRengers Van ten Post, Johan: Werken van den Ommelander edelman Johan Rengers Van ten ...uitgegeven door Mr. H. O. Feith ; Groningen 1852 - 53 [A. L. Scholtens]

GröningenRengers Van ten Post, Johan: Werken van den Ommelander edelman Johan Rengers Van ten ...uitgegeven door Mr. H. O. Feith ; Groningen 1852 - 53 [A. L. Scholtens]

GröningenRengers Van ten Post, Johan: Werken van den Ommelander edelman Johan Rengers Van ten ...uitgegeven door Mr. H. O. Feith ; Groningen 1852 - 53 [A. L. Scholtens]

GröningenMeijer, Gerrit J.: Het leven van JezusEen nederlandsch handschrift uit de 13. eeuw ; Groningen 1835 [Oomkens]

GröningenGrevelink, P. W. Alstorphius: Het belang van het aannemen van het beginsel van ...; Groningen 1843 [Wolters]

GröningenRoman, J. G.: Catalogus Plantarum usualium, quae in horto academico Groningano ... ...; Groninga 1802 []

GröningenHecker, Alphons: Specimen literarium inaugurale, exhibens commentationum Callimachearum capita duo ...; Groningae 1842 [P. v. Zweeden]

GröningenFrancken, C. M.: Aiacis Sophocleae metra; Groningae 1857 [R. J. Schierbeck]

GröningenLinné, Carl von/Hall, Herman C. van: Epistolae ineditae Linnaeiaddita parte commercii litterarii inediti, imprimis circa rem botanicam J. Burmanni, N. L. Burmanni, Dillenii, Halleri, Schmidelii, J. Gesneri, Oederi, Pallasii, Vandellii et Thunbergii, annis 1736 - 1793 ; Groninga 1830 [van Boekeren]

GröningenBrouwer, Pieter Abraham Samuel van Limburg: Proeve over de zedelijke schoonheid der poëzij van Sophocles ...; Groningen 1832 [Boekeren]

GröningenBrouwer, Pieter Abraham Samuel van Limburg: Proeve over de zedelijke schoonheid der poëzij van Euripides ...; Groningen 1833 [Boekeren]

GröningenHulsius, Paulus/Tepens, T.: Stultitia inique impacta, s. exercitatio theol. in Psalm. 69, ...P. I. ; Groninga 1698 []

GröningenHulsius, Paulus/Husen, F. van: Diss. de coccino in candidum vertenda ...P. I. ; Groninga 1693 []

GröningenMaresius, Samuel: Samuelis Maresii responsi et iudicii sui theologici de canonicis ...emissam sub titulo Defensionis consilii theologici Ultraiectini ; Groninga 1660 [Bronchorstius]

GröningenRichardt, Johann L.: Disp. iur. inaug. exhibens spem iudiciariam et amicitiam architectonicam, ...; Groninga 1698 []

GröningenSchoock, Marten/Ham, Ch. L. ten: Disputationes hist. phys. de inundatione quattuor ...; Groninga 1651 - 1652 []

GröningenWachter, Georg Heinrich/Mulder, Johannes: Diss. chir. de articulis exstirpandis, inprimis de genu exstirpato ...; Groninga 1810 []

GröningenHoëvell, Wolter R. van: Dissertatio historico-theologica qua Irenaei dogma de ecclesiae unitate expontitur ...; Groninga 1836 []

GröningenPagenstecher, Alexander Arnold/Orville, Carl d': Alexandri Arnoldi Pagenstecheri ... Irnerius iniuria vapulans ...; Groninga 1697 [Lens]

GröningenMaresius, Samuel: Biga Fanaticorum eversa; Groninga 1647 []

GröningenMaresius, Samuel/Prideaux, John: Examen theologicum quatuor insignium quaestionum de episcoporum origine, clericorum ...; Groninga 1657 [Cöllen]

GröningenSchoock, Marten: Tractatus de praecisitate vera ...; Groninga 1658 []

GröningenCrane, Jan W. de: Oratio de Vossiorum Iuniorumque familia seculo praesertim XVII insigni ...; Groninga 1821 [Oomkens]

GröningenAnnales Academiae Groninganae; Groninga 1817 [[s.n.]]

GröningenAnnales Academiae Groninganae; Groninga 1826 [[s.n.]]

GröningenAnnales Academiae Groninganae; Groninga 1828 [[s.n.]]

GröningenLeuckfeld, Johann Georg/Reimmann, Jacob Friedrich [Widmungsempfaenger]: Kurtze Historische Nachricht von fünf und funftzig gelehrten Männern ...Welche in einer Gratulations-Epistel, An Seine Hoch-Ehr-Würden Herrn Jacob Friedrich Reimmann, Hochberühmten Theologen und höchstverdienten Superintendenten in der Stadt Hildesheim &c, Als dieselbe durch Gottes Gnade das 55te Jahr Ihres Alters glücklich und gesund zurück geleget und überlebet hatten, Nebst Anwünschung alles fernern Seegens Gottes und beständigen Wohlergehens ; Gröningen 1723 []

GröningenLauts, G.: Geschiedenis van de Vestiging, Uitbreiding, Bloei en Verval van ...; Groningen 1866 [W. van Boekeren]

GröningenDriessen, Robertus K.: Monumenta Groningana veteris aeci inedita, of verzameling van onuitgegevene ...aanvang nemende met de vroegste tijden, en eindigende met het laatste van de veertiende eeuw ; Groningen 1830 [Oomkens]

GröningenGockinga, Reneke/Gratama, Sibrand: Disceptatio historica de temporis divisione, et notis, quibus in ...; Groninga 1806 [Spoormaker]

GröningenEmmius, Ubbo: De agro Frisiae inter Amasum et Lavicom Syntagma ...; Groninga 1605 []

GröningenPfeffel, Gottlieb Konrad/Modderman, A.: Bloemlezing uit de fabelen en vertellingen ...; Groningen 1832 [van Boeckeren]

GröningenDeusing, Anton: Synopsis Medicinae univers.; Groninga 1649 []

GröningenDeusing, Anton: Antonii Deusingii Fasciculus dissertationum selectarum ...ab autore collectarum ac recognitarum ; cum auctario ; Groningae 1660 []

GröningenMaresius, Samuel/Lavater, Johannes: Disquisitio theologica de lapsu primorum parentum ...; Groninga 1647 [Sas]

GröningenBraun, Johannes: Oratio funebris in obitum Jo. Frid. Miegii Theol. Prof. ...; Groningen 1691 []

GröningenKalff, Gerrit: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1906) [Wolters]

GröningenKalff, Gerrit: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1907) [Wolters]

GröningenKalff, Gerrit: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1910) [Wolters]

GröningenKalff, Gerrit: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1907) [Wolters]

GröningenKalff, Gerrit: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1909) [Wolters]

GröningenKalff, Gerrit: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1910) [Wolters]

GröningenEerde, Johan R. vanœ: Oratio de historiae, in primis universalis, a recentioribus excultae, ...; Groninga 1808 [Spoormaker]

GröningenApologiaDas ist: Volkommene Verantwortung so Bürgermeister und Rath sampt den Viertzigern und der gantzen Burgerschaft der Stadt Emden zu entdeckung ihrer unschuldt mussen ... aufgeben ; Groningen 1602 [Ketel]

GröningenBousset, Wilhelm: Religion und Geschichte; Groningen 1912 [Wolters]

GröningenFeringa, F.: Democratie en wetenschap door F. Feringa ...; Groningen 1873 [P. Noordhoff]

GröningenJacob <van Maerlant>/Verdam, Jacob: Episodes uit Maerlant's Historie van Troyen ...naar het te Wissen gevonden handschrift ; Groningen 1873 [Wolters]

GröningenWartum, Henricus Gerhardus van: Disputatio Iuridica Inauguralis, De Mandato ...; Groningae 1754 [Spandaw]

GröningenSchoock, Marten: Martini Schoockii Tractatus De Butyro ...; Groningae 1664 [Cöllenius]

GröningenSchroeder, Ludwig Conrad: Lvdovici Coradi Schroederi Oratio Inavgvralis De Ivreconsvltis Romanis Svvm ...Habita Groningae ... Cvm Ordinariam Ivris Vtrivsqve Professionem ... Avspicaretvr ; Groningae [1761] [Spandaw]

GröningenRaadt, Johan Herman van: Dissertatio Iuridica Inauguralis, De Statu, Conditione, Et Iuribus Debitorum ...; Groningae 1763 [Bolt]

GröningenDrews, Warnerus de: Dissertatio Iuridica Inauguralis, De Emphyteusi ...; Groningae 1755 [Groenewolt]

GröningenDiesseldorff, Johann Gottfried von: De potestate statuum imperii protestantium circa matrimonia subdictorum dissertatio ...; Groningae [1691] [Hoorn]

GröningenLohman, Lud. Both.: Disputatio Iuridica Inauguralis, De Auctoritate Tutorum ...; Groningae [1760] [Bolt]

GröningenSchneither, Julius August: Disputatio de Euripide philosopho ...; Groningae (1828) [Boekeren]

GröningenBrunner, Wolfgang Matthias: Disputatio inauguralis medica de mala sanguinis temperie ...; Groningae 1707 [Barlinck-Hof]

GröningenKinker, Joh.: Kant, Kritiek der zuivere Rede ...Proeve eener opheldering daarvan. (Kant, Kritik der reinen Vernunft. Versuch einer Erklärung derselben) ; Groningen 1872 [L. van Giessen]

GröningenGleins, Jocob: Disputatio Iuridica Inauguralis De Iure Protimiseos Seu Retractu ...; Groningae 1652 [Cöllen]

GröningenJonckbloet, Willem Jozef Andries: Geschiedenis der nederlandsche letterkunde ...; Groningen (1872) [Wolters]

GröningenWijck, B. H. C. K. van der: Zielkunde(Seelenkunde) ; Groningen 1872 [J. B. Wolters]

GröningenUitterdijk, J. Nanninga: Geschiedenis der voormalige Abdij der Bernardijnen, te Aduard ...Door J. Nanninga Uitterdijk ; Groningen (1870) [J. B. Huber]

GröningenHeerkens, Gerard Nicolaas: Gerardi Heerkens Clenemerii ... Notabilium libri ... ...; Groningae 1765 [Vechnerus]

GröningenBrill, Abraham: Specimen Pathologico Medicum Inaugurale Sistens Corporis Humani, Vestimentorum, Conclaviumque ...; Groningae 1764 [Greidanus]

GröningenPezel, Christoph: Stücke und Beylage darzu die Embdische Apologia sich referiret, ...Mit einer vorhergehenden kurtzen anzeigung, wie gar unbeschnitten und ohne allen schew man mit offenbarer grober unwarheit wider die Stadt Embden, zu Beschwerung und untertruckung Ihrer gerechten sachen hinein stürmen darff, und auch, was von der außgegebenen Erleuterung zu achten ; Groningen 1603 [Ketel]

GröningenKussendrager, R. J. L.: Natuur- en aardrijkskundige beschrijving van het eiland Java ...; Groningen 1841 [Oomkens]

GröningenBoon, Cornelis: Specimen hist. theol., quo continetur historia conditionis Iudaeorum religiosae ...; Groninga 1834 []

GröningenEffigies & Vitae Professorum Academiae Groningae & Omlandiae ...Cum historiola fundationis eiusdem Acad. ; Groningae 1654 [Nicolai]

GröningenKrabbe, Hugo: Die Lehre der Rechtssouveränität ...Beitrag zur Staatslehre ; Groningen 1906 [Wolters]

GröningenLorgion, Everard Jan Diest: Balthasar Bekker in Amsterdameen portret uit de zeventiende eeuw ; Groningen (1851) [Roelfsema]

GröningenAchenbach, Franz Philipp: Cypressinae Frondes Tumulo Iuvenis-Viri ... Dn. Francisci Philippi Achenbachii ...; Groninga 1696 []

GröningenPagenstecher, Alexander Arnold/TerHam, Fobko: Irnerius iniuria vapulansCoitio XXIII - XXVII ; Groninga 1695 []

GröningenAlting, Jacob/Themmen, Cornelius: Disp. philol de constantia vernaculae Iudaeis Hebraeae linguae in ...; Groninga 1659 [Agricola]

GröningenSchoock, Marten/Bertling, Johann: Disputatio physica de modo visionis ...; Groninga 1646 [Sas]

GröningenSchoock, Marten/Vriesen, Bernhardus: Disp. physica de glacie; Groninga 1646 [Eissen]

GröningenGomarus, Franciscus: Examen controversiarum de genealogia Christi ...; Groninga 1631 []

GröningenCoccejus, Gerhard: Ad Titulum Pandectarum de origine juris ... Commentarii ...; Groninga 1660 []

GröningenSchoock, Marten: De figmento legis regiae epistola ...; Groninga 1661 []

GröningenLeuckfeld, Johann Georg/Fabricius, Johann: Kurtze Historische Nachricht Von Neun und siebentzig Gelehrten Män[n]ern ...; Gröningen 1723 []

GröningenAlting, Jacob: Academicarum dissertationum heptades duae ...prior theologicarum, posterior philologicarum ; accessit heptas orationum ; Groninga 1671 []

GröningenMagnin, Jean Samuel: Geschiedkundig Overzigt van de Besturen, die voor de herstelling ...; Groningen 1838 [Oomkens]

GröningenHarkenroht, Jakobus I.: Oostfriesche Oorsprongkelykheden, van alle Steden, Vlekken, Dorpen, Rivieren, enz ...uit oude boeken, verzegelingen, gedenkteekenen, ... volgens onze oudste landtaale ; Met een voorberigtende handleidinge, inlandge en buitenlandze oudheden ... aanmerkingen en 4 bladwyzers ; Groningen 1731 [Spandaw]

GröningenLulofs, Barthold H.: Kort overzigt van de geschiedenis der Nederlanden, met name ...(een leidraad bij onderwijs en zelf-oefening.) ; Groningen 1837 [Oomkens]

GröningenDeusing, Anton: De Mandragorae pomis; Groningen 1659 []

GröningenDriessen, Robertus K.: Monumenta Groningana veteris aeci inedita, of verzameling van onuitgegevene ...aanvang nemende met de vroegste tijden, en eindigende met het laatste van de veertiende eeuw ; Groningen 1827 [Oomkens]

GröningenSchoock, Marten: Physica generalis; Groninga 1660 []

GröningenScaliger, Joseph Juste/Le Fèvre, Tanneguy: ... Scaligerana; Groningae [1669] [Smithaeus]

GröningenCrousaz, Jean Pierre deœ: Essay sur le Mouvement; Groninga 1726 []

GröningenGerdes, Daniel: Florilegium Historico-Criticum Librorum Rariorum ...Cui Multa simul scitu iucunda adsperguntur, Historiam omnem Litterariam, & cumprimis Reformationis Ecclesiasticam Illustrantia ; Groningae 1747 [Spandaw & Rump]

GröningenScaliger, Joseph Juste/Le Fèvre, Tanneguy: ... Scaligerana; Groningae (1669) [Smithaeus]

GröningenJacques <de Longuyon>/Verwijs, Eelco: Roman van Cassamus(fragment) ; Groningen 1869 [Wolters]

GröningenMunniks, Wynoldus/Sande, Bernardus W. van de: Diss. anat.-physiol. de venis lacteis, illarumque agendi modo ...; Groninga 1784 []

GröningenGoldsmit, Ezechiel J.: Diss. anat.-physiol. sistens fluxus menstrui partiumque illum producentium delineationem ...; Groninga 1783 [Doekema et Dikema]

GröningenGent, Jacobus N. van: Diss. med. inaug. de organo tactus ...; Groninga 1739 [Spandaw]

GröningenLampe, Heinrich: Diss. hist. iur. de honore, privilegiis et iuribus singularibus ...; Groninga 1736 []

GröningenBrucher, Simon A.: Disp. med. inaug. de functione renis et vesicae ...; Groninga 1730 []

GröningenVerschuir, Wolter Forsten: Oratio inaug. de recentiorum medicorum ...inprimis Belgarum, meritis, in phaenomenis et effectibus principii, quod vitam animalem constituit, indagandis, et ad statum corporis humani sanum et morbosum applicatis ; Groninga 1781 []

GröningenMunniks, Jacobus: Observationes variaecum IV tab. aen. ; Groninga 1805 []

GröningenAllardi, Christiaan: Diss. med. inaug. de respirationis mechanismo ...; Groninga 1771 []

GröningenRheor, J. de: Het Stadboek van Groningen van het jaar 1425 ...; Groningen [ca. 1826] [Schierbeek]

GröningenVerwijs, Eelco [Hrsg.]: Van vrouwen ende van minnemiddelnederlandsche gedichten uit de XIVde en XVde eeuw ; Groningen 1871 [Wolters]

GröningenBrill, Willem Gerard: Van Sinte Brandane; Groningen 1871 [Wolters]

GröningenDe Cort, Frans: Liederen; Groningen 1868 [Marchand]

GröningenMatthes, J. C.: De vier Heemskinderen; Groningen 1872 [Wolters]

GröningenAlting, Jacob: Academicarum dissertationum heptades duae ...prior theologicarum, posterior philologicarum ; accessit heptas orationum ; Groninga 1671 []

GröningenMeyer, Albert: Diss. path. med. inaug. de morbis singulae aetati propriis, ...; Groninga 1762 [Spandaw]

GröningenMaresius, Samuel: Samuelis Maresii xenia academica ...sive 1. Disp. theol. de personalitate adeoque divinitate Spiritus Sancti contra Socinianos ; 2. Apologia ... pro decisione synodi nationalis Dordracenae de obiecto praedestinationis ; Groninga 1650 []

GröningenGerdes, Daniel: Florilegium Historico-Criticum Librorum Rariorum ...Cui Multa simul scitu iucunda intersperguntur, Historiam omnem Litterariam, & cumprimis Reformationis Ecclesiasticam illustrantia ; Groningae 1740 [Spandaw]

GröningenMaandblad voor Nederlandsche Taal, Stijl en Letterkunde ten behoeve ...; Groningen 1862 [Oomkens]

GröningenSchoock, Marten: Martini Schoockii de scepticismo ...quibus, qua antiquorum, qua recentiorum scepticorum deliria, ex suis principiis solide discutiuntur ... ; Groningae (1652) [Lussinck]

GröningenBruijn, Peter A. van: Dissertatio philosophico-historica de vita, doctrina et moribus Jordani Bruni ...; Groninga 1837 [Oomkons]

GröningenSchoock, Marten: Fabula Hamelensis; Groninga 1662 []

GröningenClauberg, Johann: Differentia inter Cartesianum et alias in Scholis usitatam Philosophiam ...; Gröningen 1680 []

GröningenHofstede de Groot, Petrus: Geschiedenis der broederenkerk te Groningen ...Eene bijdrage tot de geschiedenis der hervorming en der Roomschgezinde gemeente in deze stad ; Groningen 1832 [Oomkens]

GröningenStratingh, Goswin Acker: De Dollard of geschied,- aardrijks- en natuurkundige beschrijving van ...; Groningen 1855 []

GröningenLaurman, Martinus Theodorus: Museum van kerkelijke geschiedenis, en oude letterkunde ...of kleine verhandelingen over de geschiedenis van de christelijke kerk ... beneven bijdragen tot de oude grieksche, latijnsche en vaderlandsche letterkunde ; Groningen 1825 [Römelingh]

GröningenDiest Lorgion, E. J.: De Nederduitsche hervormde Kerk en Friesland sedert hare Vestiging ...; Groningen 1848 [H. R. Roelfsema]

GröningenMeijer, Gerrit J.: Nalezingen op het leven van Jezus, enz. ...Verslag van den roman van Walewein, en andere bijdragen tot de oude nederlandsche letterkunde ; Groningen 1838 [Oomkens]

GröningenLulofs, Barthold H.: Handboek van den vroegsten bloei der nederlandsche letterkunde of ...met inleidingen, aanstippingen over de spraakleer en den stijl van dien tijd, een klein woordenboek enz. ; Groningen 1845 [Oomkens]

GröningenLulofs, Barthold H.: Verhandeling over den tijd van den eerst regten aanvang ...; Groningen 1847 [van Bolhuis Hoitsema]

GröningenVanden vos Reinaerde; Groningen 1856 [Wolters]

GröningenWaal, Cornelius de: Oratio de sentiendi dicendique cum libertate, tum modestia ...; Groninga 1806 []

GröningenGratama, Seerp: Seerpii Gratama ... Oratio de honesta aemulatione inter homines, ...; Groninga 1807 []

GröningenAlting, Jacob: Fundamenta punctationis linguae S. ... ...; Groninga 1658 []

GröningenHendriksz, Mento A.: Diss. med.-chir. inaug. de perforatione membranae tympani ...; Groninga 1828 [Van Heiningen Bosch]

GröningenPeer, Hendrik Laur. Adriaan van: Diss. inaug. de violenta in ius vocatione ...; Groninga 1752 []

GröningenEngelen van Stryen, Carl B. van: Specimen iur. inaug., continens observationes ad loca quaedam iuris ...; Groninga 1776 []

GröningenAlting, Jacob: Academicarum dissertationum heptades duae ...prior theologicarum, posterior philologicarum ; accessit heptas orationum ; Groninga 1671 []

GröningenByler, Henricus Carolinus van: Henrici Carolini van Byler Libellorum Rariorum partim Editiorum partim ...; Groningae 1733 [Sipkes]

GröningenHendriksz, Petrus: Oratio de chirurgorum nostratium laudibus, optimis excolendae artis chirurgicae ...; Groninga 1820 []

GröningenHendriksz, Petrus: Oratio de iis, quae ipso Rectore Magnifico Academiae Groninganae ...; Groninga 1832 []

GröningenLorgion, Everard Jan Diest: Geschiedkundige Beschrijving der Stad Groningen ...; Groningen (1857) [Roelfsema]

GröningenDijkema, Hemmo: Proeve van eene Geschiedenis der Landhuishouding en Beschaving, in ...van de vroegste sporen der geschiedenis tot op onzen tijd ; met oudheid- en geschiedkundige aanteekeningen, benevens eene kaart van de provincie, aanwijzende de verschillende grondsoorten van dit gewest ; Groningen (1851) [van der Kamp]

GröningenLorgion, Everard Jan Diest: Geschiedkundige Beschrijving der Stad Groningen ...; Groningen (1852) [Roelfsema]

GröningenDriessen, Robertus K.: Monumenta Groningana veteris aeci inedita, of verzameling van onuitgegevene ...aanvang nemende met de vroegste tijden, en eindigende met het laatste van de veertiende eeuw ; Groningen (1822) [Oomkens]

GröningenGrotius, Hugo: Hugonis Grotii Annotationes In Novum Testamentum ...; Groningae 1830 [Zuidema]

GröningenSebastian, August Arnold: Oratio de animo et ingenio gentium suis de medicina ...; Groninga 1837 []

GröningenChevallier, Robert A.: Specimen hist. iur. inaug. de vexationibus, quas Christiani sub ...; Groninga 1776 [Spoormaker u.a.]

GröningenTuinhout, Johann Lambert: Diss. med. inaug. qua cum veterum tum recentiorum de ...; Groninga 1813 []

GröningenMunniks, Jacobus: Observationes variaecum IV tab. aen. ; Groninga 1805 []

GröningenDuykerius, Johannes: Het leven van Philopateropgewiegt in Voetianische Talmeryen en groot gemaeckt in de verborgent heden der Coccejanen ; Gröningen 1691 []

GröningenRiehm, Jan C.: Commentatio theologica de vindicanda ecclesiae emendatae, super fide salutari ...; Groninga 1821 []

GröningenVerschuir, Wolter Forsten: Diss. de arteriarum et venarum vi irritabili, eiusque in ...; Groninga 1766 []

GröningenDriessen, Petrus: Diss. anat. path. inaug. exhibens et icone illustrans nervos ...; Groninga 1775 [Spandaw]

GröningenRossum, Jacob de W. van: Diss. iur. inaug. de sequestro ...; Groninga 1771 []

GröningenRossum, Jan van: Dissertatio juridica inauguralis, de consuetudine contradicto judicio firmata ...; Groningae 1776 [Doekem]

GröningenSchoock, Marten: Politicus pius, s. Oratio de polit. pio ...; Groninga 1664 []

GröningenLambergen, Tiberius: Oratio inaug. exhibens encomia botanices, eiusque in re medica ...; Groninga 1754 []

GröningenEyssonius, Henricus: Tractatus anatomicus et medicus de ossibus infantis, cognoscendis, conservandis ...Acces. Volcheri Coiteri eorundem ossium historia ; Groninga 1659 [Cöllenius]

GröningenJacobsen, Theodor B.: Disp. iur. inaug. ad legem Rhodiam de iactu ...; Groninga 1729 []

GröningenRietstap, Johannes B.: De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren nederlandschen ...Met 3 reg.: I. van de wapenfiguren. II. van de wapenspreuken. III. van de geslachtsnamen ; Groningen 1890 [Wolters]

GröningenKapteyn, Jacobus Cornelius: Components t and y of the proper motions and ...; Groningen 1900 [Hoitsema broth]

GröningenWidder, Frederik A.: Diss. philos. de hylozoismo et Leibnitianismo ...; Groninga 1758 []

GröningenEmmius, Ubbo: Opvs Chronologicvm Novvm, Plvribvs Partibvs Constans ...; Groningae 1619 [Elsevir]

GröningenToullieu, Petrus de/Nettelbladt, Christian von: Theses inaug. speciminis iuris civ. tripartiti de probationibus ...P. I. ; Groninga 1724 []

GröningenArticulen avec de Voogdysehap, Beheering en Bezorging van het ...Bevestigk door Raades Approbatie ; Groningen 1786 [Hindrik]

GröningenScholtz, Johannes Wilhelm Ludwig: Dissertatio historico-theologica inauguralis, exhibens disquisitionem , qua Thomae a ...; Groninga 1839 [van Boekeren]

GröningenGerdes, Daniel/Rückersfelder, Abraham Friedrich: Dissertatio critica in canticum Deborae, ad Judicum Caput V. ...; Groningae 1753 [Spandaw]

GröningenOfferhaus, Johannes: Dissertatio theologica, exhibens Abaelardi theologi methodum, quam .. ex ...; Groningae 1855 [Huber]

GröningenJunius, Franciscus: Oratio parentalia in obitum Ger. Cocceii ...; Groninga 1660 []

GröningenHuizinga, Jakob: Stamboek of geslachtsregister der nakomelingen van Fiepke Foppes en ...; Groningen 1887 [Hoitsema]

GröningenRehden, Coop I. von: Diss. inaug. qua Historia iuris Romani breviter describitur ...; Groninga 1713 [Velsen]

GröningenNettelbladt, Christian von: Theses inaugurales speciminis iuris civilis tripartiti de probationibus ... ...; Groninga 1724 []

GröningenBlok, P. J.: Oorkondenboek van Groningen en Drenthe bewerkt door Prof. Dr. ...; Te Groningen 1896 [bij J. B. Wolters]

GröningenBlok, P. J.: Oorkondenboek van Groningen en Drenthe bewerkt door Prof. Dr. ...; Te Groningen 1899 [bij J. B. Wolters]

GröningenDiest Lorgion, E. J.: Bonifacius; Groningen 1855 [H. R. Roelfsema]

GröningenHase, Theodor: Disp. theol. inaug. de šeres hā-ʿôf, minutis volatilium quadrupedibus ...ad Levit. XI. 20 - 23, Deut. XIV. 19 ; Groninga 1757 [Spandaw]

GröningenLambergen, Tiberius: Oratio inaug. exhibens encomia botanices, eiusque in re medica ...; Groninga 1754 []

GröningenSchoock, Marten/Wittich, Christoph: Disp. phys. de aqua; Groninga 1646 []

GröningenGerdes, Daniel/Rückersfelder, Abraham Friedrich: Dissertatio critica in canticum Deborae, ad Judicum Caput V. ...; Groningae 1753 [Spandaw]

GröningenHaer, Bonifacius H. van der: Diss. iur. inaug. de iure praecedentiae inter gentes ...; Groninga 1833 [Römelingh]

GröningenAnnales Academiae Groninganae; Groninga 1837 []

GröningenAnnales Academiae Groninganae; Groninga 1819 []

GröningenAnnales Academiae Groninganae; Groninga 1816 []

GröningenAnnales Academiae Groninganae; Groninga 1827 []

GröningenAnnales Academiae Groninganae; Groninga 1823 []

GröningenAnnales Academiae Groninganae; Groninga 1829 []

GröningenAnnales Academiae Groninganae; Groninga 1831 []

GröningenAnnales Academiae Groninganae; Groninga 1820 []

GröningenAnnales Academiae Groninganae; Groninga 1818 [[s.n.]]

GröningenAnnales Academiae Groninganae; Groninga 1822 []

GröningenAnnales Academiae Groninganae; Groninga 1825 []

GröningenAnnales Academiae Groninganae; Groninga 1830 []

GröningenAnnales Academiae Groninganae; Groninga 1821 []

GröningenAnnales Academiae Groninganae; Groninga 1824 []

GröningenAnnales Academiae Groninganae; Groninga 1832 []

GröningenAnnales Academiae Groninganae; Groninga 1833 []

GröningenAnnales Academiae Groninganae; Groninga 1834 []

GröningenOkken, Ubbo Pieter: De priva religionis christianae, medio aevo inter Nederlandos progressae ...; Groningae 1846 []

GröningenBoon, Abraham: Diss. theol. de duplici principio, unde in ecclesia emendanda ...; Groninga 1839 []

GröningenStaveren, Magthildus van: Disquisitio theol. de Evangelii natura [pro gradu theol.] ...; Groninga 1839 []

GröningenSypkens, Henricus: Advys van den burger representant H. Sypkens, ter nationale ...; Groningen 1797 [Oomkens]

GröningenGratama, Seerp: Opuscula academica; Groninga 1821 [Boekeren]

GröningenVriendelijke Raadgevingen aan mijne medechristenen in de hervormde Kerk ...; Groningen 1833 []

GröningenBeschuwing van de belÿdenis des Geloofs der gereformeerde Kerken ...1618 en 1819 ; Groningen 1834 [Zuiduna]

GröningenHölling, Johann Conrad Stephan: Dissertatio philologica inauguralis de baetyliis Veterum ...; Groninga 1715 []

GröningenMeder, Helias: Proeve van onderzoek naar het al of niet betamelijke ...; Groningen 1804 [Spoormaker]

GröningenPopta, Martinus: Disquisitio anatomico-physiologica inaug. de functione renum ...; Groninga 1826 []

GröningenReddingius, Rutger A.: Disquisitio anat.-physiolog. inaug. de nervo optico ...; Groninga 1824 [Zuidema]

GröningenWijnne, Joh. Ad.: Quaestiones criticae de belli Punici secundi parte priore ...(Diss. inaug.) ; Groningae 1848 [J. B. Wolters]

GröningenCramer von Baumgarten, Gerrit Johan Frederik: Brieven over het werkje christendom en hervorming vergeleken met ...; Groningen 1816 []

GröningenDijkema, Hemmo: Reizen naar, in en door Rusland ...; Groningen 1845 [Oomkens]

GröningenDijkema, Hemmo: Reizen naar, in en door Rusland ...; Groningen 1849 [Oomkens]

GröningenFenema, C. H. van: Het academie-gebouw te Groningen ...; Groningen 1909 [Scholtens]

GröningenThieme, Herm. Car. Ant.: Disputatio juridica inauguralis de opusculo: Vindiciae contra tyrannos: sive ...(A. d. IX M. Octob. a. 1852.) ; Groningae (1852) [Apud heredes C. M. van Bolhuis Hoitsema]

GröningenDriessen, Antonius: Hypotheses Arminianizantes V. Cl. H. Venema detectae et refutatae ...adjicitur sermo academicus de deo mundi ecclesiaeque rectore etc. ; Groningae 1733 [Groenewout & Spoormaker]

GröningenMeyer, Caspar: Diss. iur. inaug. qua thesium illustrium decada ...; Groninga 1716 [Velsen]

GröningenHuisman, Jacob: Disp. iur. inaug. exhibens novarum opinionum eclogam ...; Groningae 1714 [Velsen]

GröningenVerslag van het eerste Congres over het Armwesen gehouden ...; Groningen 1854 []

GröningenSitter, W. de: De Armenverzorging in Nederland in het Verschaffen van Werk ...; Groningen 1851 []

GröningenMaresius, Samuel: Fasciculus Myrrhae; Groninga 1660 []

GröningenDriessen, Antonius: Lumen et doctrina conscientiae ...per Scripturam S[acram] illustratae et Pseudophilosophis nostri & preaeteriti temporis oppositae ; Groninga 1728 [Groenewout et Cost]

GröningenBeins, D. L.: Jan de Witt en zijne buitenlandsche Politik tijdens den ...1653-1660 ; Te Groningen 1871 [bij L. Beekhuis Damsté]

GröningenPagenstecher, Alexander Arnold/Hertzog, Justus F.: Disp. iur. de lege falcidia; Groninga 1713 [a Velsen]

GröningenPerrenot, Abraham: Fasciculus Exercitationum de prohibenda sepultura ...; Groninga 1775 []

GröningenLulofs, Barthold H./Jager, Arie deœ: Taalkundige werken; Groningen 1859 [Oomkens. Zoon]

GröningenLulofs, Barthold H./Jager, Arie deœ: Taalkundige werken; Groningen 1857 [Oomkens. Zoon]

GröningenLulofs, Barthold H./Jager, Arie deœ: Taalkundige werken; Groningen 1857 [Oomkens. Zoon]

GröningenPagenstecher, Alexander Arnold/Lettow, Joachim F. von: A. A. Pagenstecheri ... Sicilimentorum ad compendium juris Lauterbachianum ...; Groninga 1702 [Lens]

GröningenPagenstecher, Alexander Arnold/Vulteius, Johann Wilhelm: Disputatio juridica ad Tit. De legibus et reliquos libri ...ad seriem Compendii iuris Lauterbachiani adornata ; Groninga 1703 [Lens]

GröningenHase, Cornelius von: Diss. iur. inaug. de modo usurarum legitimo ...; Groninga 1739 [Spandaw]

GröningenWahls, Albert: Diss. iur. inaug. de iure primogeniturae principum Imperii ...; Groninga 1740 []

GröningenDe nederlandsche taaltijdschrift ter bevordering van Nederlandsche taalkunde, voor beoefenaars der taal ; Groningen 1861 [Oomkens]

GröningenDe nederlandsche taaltijdschrift ter bevordering van Nederlandsche taalkunde, voor beoefenaars der taal ; Groningen 1859 [Oomkens]

GröningenByler, Henricus Carolinus vanœ: Henrici Carolini van Byler Libellorum Rariorum partim Editiorum partim ...; Groningae 1733 [Sipkes]

GröningenSchröder, Nicolaus W.: Observationes selectae ad origines Hebraeas ...; Groninga 1762 [Bolt]

GröningenToullieu, Petrus de/Nettelbladt, Christian von: Theses inaug. speciminis iuris civ. tripartiti de probationibus ...P. I. ; Groninga 1724 []

GröningenLulofs, Barthold H./Jager, Arie deœ: Taalkundige werken; Groningen 1860 [Oomkens. Zoon]

GröningenLulofs, Barthold H./Jager, Arie deœ: Taalkundige werken; Groningen 1857 [Oomkens. Zoon]

GröningenDe nederlandsche taaltijdschrift ter bevordering van Nederlandsche taalkunde, voor beoefenaars der taal ; Groningen 1858 [Oomkens]

GröningenMaandblad voor Nederlandsche Taal, Stijl en Letterkunde ten behoeve ...; Groningen 1864 [Oomkens]

GröningenVries, Matthias: Ontwerp van een Nederlandsch Woordenboek ...Verslag der Commissie in de Vergadering van het derde Nederlandsch letterkundig Congres ... 1851 ; Groningen 1852 [K. de Waard]

GröningenDe nederlandsche taaltijdschrift ter bevordering van Nederlandsche taalkunde, voor beoefenaars der taal ; Groningen 1860 [Oomkens]

GröningenLulofs, Barthold H./Jager, Arie deœ: Taalkundige werken; Groningen 1859 [Oomkens. Zoon]

GröningenMeijer, Gerrit J.: Oude Nederlandsche Spreuken en Spreekwoorden ...; Groningen 1836 []

GröningenTrip, Adrianus J.: Disp. inaug. de luctu; Groninga 1707 []

GröningenRumpff, Vincent: Diss. iur. inaug. de crimine raptus ex iure nat. ...; Groninga 1725 []

GröningenJacobsen, Theodor B.: Disp. iur. inaug. ad legem Rhodiam de iactu ...; Groninga 1729 []

GröningenLeengerke, Caspar von: Diss. inaug. de foemina tutrice ...; Groninga 1706 []

GröningenPagenstecher, Alexander Arnold/Kirchmann, Johann: Disputatio juridica ad Tit. de jurisdictione et sequentes Libri ...ad seriem Compendii iuris Lauterbachiani adornata ; Groninga 1703 [Lens]

GröningenPagenstecher, Alexander Arnold/Brusius, Lubbertus: Joh. Pagenstecheri ... Discussiones testamentariae ...opus postumum ; Groninga 1703 [Zandt]

GröningenLangermann, Jacob: Periculum academicum in evolvendis nat. rom. germ. et speciatim ...; Groninga 1727 []

GröningenRhode, Heinrich: Diss. iur. inaug. de territoriis statuum Imperii eorumque conservatione ...; Groninga 1740 [Elama]

GröningenColdewey, Ehrenreich Gerhard: Diss. iur. inaug. de moralitate impunitatis ...; Groninga 1725 []

GröningenDriessen, Antonius/Schultens, Albert: Causa linguae hebraeae adv. Arabismi abusum ...; Groninga 1737 [Colenbergh]

GröningenLaurman, Martinus Theodorus: Proeve van kleine taalkundige Bijdragen, tot beter Kennis van ...; Groningen 1822 [Boekeren]

GröningenArchief; Groningen 1860 []

GröningenToullieu, Petrus deœ/Wolbers, Johann: Collectanea, in quibus multa iuris civilis aliorumque auctorum loca ...; Groninga 1737 [Spandaw]

GröningenSteinberg, Johann/Fürer von Haimendorf, Johann Leonhart: Positiones quaedam ... de territorio eiusque iure ...; Groninga 1639 []

GröningenTischer, Georg: Diss. iur. inaug., exhibens casus binos matrimoniales ...; Groninga 1721 []

GröningenLampe, Heinrich: Diss. hist. iur. de honore, privilegiis et iuribus singularibus ...; Groninga 1736 []

GröningenSchröder, Nicolaus W.: Oratio de fundamentis, quibus solida linguae hebraeae cognito superstruenda ...; Groninga 1748 [Spandauer]

GröningenRutgers, Sebaldus J.: Comparatio theocratiam Israeliticam inter et hierarchiam Romanam ...; Groninga 1839 [Hoitsema]

GröningenSwinderen, Petrus J. vanœ: Disquisitio de aere Malacitano et Salpensano ...; Groningae 1869 [Huber]

GröningenGrotius, Hugo: Hugonis Grotii Annotationes In Novum Testamentum ...; Groningae 1827 [Zuidema]

GröningenEerde, Joannes Rudolphus van/Brouwer, Pieter Abraham Samuel van Limburg: Catalogus librorum Bibliothecae Universitatis, quae Groningae est, secundum seriem ...; Groningae 1833 [Oomkens]

GröningenFeith, H. O.: Register van het Archief van Groningen ...Chronologisch Gedeelte ; Groningen 1855 [A. L. Scholtens]

GröningenFeith, H. O.: Register van het Archief van Groningen ...Chronologisch Gedeelte ; Groningen 1853 [A. L. Scholtens]

GröningenDriessen, Robertus K.: Monumenta Groningana veteris aeci inedita, of verzameling van onuitgegevene ...aanvang nemende met de vroegste tijden, en eindigende met het laatste van de veertiende eeuw ; Groningen (1824) [Oomkens]

GröningenEerde, Joannes Rudolphus vanœ/Brouwer, Pieter Abraham Samuel van Limburg: Catalogus librorum Bibliothecae Universitatis, quae Groningae est, secundum seriem ...; Groningae 1851 [Oomkens]

GröningenEerde, Joannes Rudolphus vanœ/Brouwer, Pieter Abraham Samuel van Limburg: Catalogus librorum Bibliothecae Universitatis, quae Groningae est, secundum seriem ...; Groningae 1841 [Oomkens]

GröningenMaul, Stefan M.: Marduk, Nab̂u und der assyrische Enlil ...die Geschichte eines sumerischen Šu'ilas ; Groningen 1998 [STYX Publ.]

GröningenCoenders ab Helpen, Frederik: Architectura regia II - BSB Cod.icon. 192 b ...; Groningen 1683 []

GröningenEmmius, Ubbo: Historia nostri temporis; Groninga 1732 []

GröningenToullieu, Petrus de/Nettelbladt, Christian von: Theses inaug. speciminis iuris civ. tripartiti de probationibus ...P. I. ; Groninga 1724 []

GröningenDe gedeputeerde Staten van Stadt Groningen ende Ommelanden, doen ...; [Groningen] [1659] []

GröningenSchröder, Nicolaus W.: Institutiones ad fundamenta linguae Hebraeae ...; Groninga 1810 [Bolt]

GröningenCatalogus Bibliothecae, quae studiis inserviit viri clarissimi Gabini de ...Cuius publica fiet distractio Groningae in aedibus vulgo dictis Concerthuis die 27. Aprilis et sequ. anni 1835 ; Groninga 1835 [van Boeken]

GröningenPagenstecher, Alexander Arnold: Irnerius Iniuria Vapulanssive commentarius ad Authenticas, Codici Iustinianeo Repetitae Praelectionis per D. Irnerium ; Groninga 1702 []

GröningenEngels, R.: Geloofs-Roemde Leer der Regtvaardiging door Geloof in Jezus beschouwd, in het licht van Gods Woord als de Hooftwaarheid des Evangeliums ... ; Groningen (1842) [Schierbeek]

GröningenEngels, R.: Geloofs-Roemde Leer der Regtvaardiging door Geloof in Jezus beschouwd, in het licht van Gods Woord als de Hooftwaarheid des Evangeliums ... ; Groningen (1837) [Schierbeek]

GröningenEngels, R.: Geloofs-Roemde Leer der Regtvaardiging door Geloof in Jezus beschouwd, in het licht van Gods Woord als de Hooftwaarheid des Evangeliums ... ; Groningen (1835) [Schierbeek]

GröningenDuirsema, Pieter: Coniecturales Iuris Civileslibri duo ; Groninga 1714 [Velser]

GröningenMarck, Frederik Adolf van derœ: Frederici Adolphi Van Der Marck JCti Et Prof. Jur. ...Quibus Selecta Philosophiae Practicae Jurisque Naturae Capita Et Praecipue Officia Erga Deum Pertractantur ; Groningae (1772) [Spandaw]

GröningenMarck, Frederik Adolf van derœ: Frederici Adolphi Van Der Marck JCti Et Prof. Jur. ...Quibus Selecta Philosophiae Practicae Jurisque Naturae Capita Et Praecipue Officia Erga Deum Pertractantur ; Groningae (1775) [Spandaw]

GröningenMarck, Frederik Adolf van derœ: Frederici Adolphi Van Der Marck JCti Et Prof. Jur. ...Quibus Selecta Philosophiae Practicae Jurisque Naturae Capita Et Praecipue Officia Erga Deum Pertractantur ; Groningae (1771) [Spandaw]

GröningenTresling, Tjalling Petrus: De warven en de Hoofdmannen-Kamer, of het voormalige Provincial ...; Groningen 1839 [Oomkens]

GröningenHeerkens, Gerard Nicolaas: ItalicaLiber unus ; Groninga 1762 [Boltius]

GröningenLibius, Matthias/Byler, Henricus Carolinus vanœ: Cato pastoralis, nonnullas ministrorum ecclesiasticorum censuras morales continens ... ...; Groninga 1728 [Sipkes]

GröningenCoenders van Helpen, Frederik: Architectura regia I - BSB Cod.icon. 192 a ...; Groningen 1683 []

GröningenSchoock, Marten: Martini Schoockii Tractatus Philosophicus De Nihilo ...; Groningae 1661 [Agricola]

GröningenFeith, Hendrikus O./Karl <Geldern, Provinz, Herzog>: Selwerder Landregt van Karel van Gelre, van Louwmaand 1529, ...; Groningen 1846 [Van Bockeren]

GröningenDiephuis, Gerhardus: Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1857 [Wolters]

GröningenDiephuis, Gerhardus: Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1859 [Wolters]

GröningenDiephuis, Gerhardus: Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1858 [Wolters]

GröningenDiephuis, Gerhardus: Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1859 [Wolters]

GröningenDiephuis, Gerhardus: Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1858 [Wolters]

GröningenDiephuis, Gerhardus: Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1857 [Wolters]

GröningenDiephuis, Gerhardus: Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1856 [Wolters]

GröningenDiephuis, Gerhardus: Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1859 [Wolters]

GröningenDiephuis, Gerhardus: Het Nederlandsch burgerlijk regt, naar de volgorde van het ...; Groningen 1859 [Wolters]

GröningenMasman, H. Uden: De nieuwe kerkelijke reglementen, uitgevaardigd door de Algemeene Synode ...; Groningen 1858 []

GröningenQuintus, Johan W.: Dissertatio iuridica inauguralis de duello eiusque puniendi ratione ...; Groninga 1830 [Oomkens]

GröningenTeenstra, M. D.: Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen ...voor beschaafde lezers uit alle standen uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost-en West-Indië geput ; Groningen (1848) [Oomkens]

GröningenTeenstra, M. D.: Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen ...voor beschaafde lezers uit alle standen uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost-en West-Indië geput ; Groningen (1846) [Oomkens]

GröningenTeenstra, M. D.: Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen ...voor beschaafde lezers uit alle standen uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost-en West-Indië geput ; Groningen (1850) [Oomkens]

GröningenTeenstra, M. D.: Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen ...voor beschaafde lezers uit alle standen uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost-en West-Indië geput ; Groningen (1849) [Oomkens]

GröningenTeenstra, M. D.: Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen ...voor beschaafde lezers uit alle standen uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost-en West-Indië geput ; Groningen [1847] [Oomkens]

GröningenTeenstra, M. D.: Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen ...voor beschaafde lezers uit alle standen uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost-en West-Indië geput ; Groningen (1851) [Oomkens]

GröningenEmmius, Ubbo/Alting, Heinrich: Mensonis Altingii Pastoris Emdani Fidelissimi Et In Coetu Ecclesiastico ...Descripta Per Ubbonem Emmium Nunc primum edita ex autographo, Et Litterae. Accedunt Henrici Altingii ... Historia De Ecclesiis Palatinis Ex autographo emendata & aucta: Nec Non Adami Mensonis Isinck Brevis Historia De Reformatione In Urbe Groninga Et Omlandia: Item Ubbonis Emmii ... Vita Per Nicolaum Mulerium ... Cura Adami Mensonis Isinck ... ; Groningae 1728 [Spandaw]

GröningenGrotius, Hugo: Hugonis Grotii Annotationes In Novum Testamentum ...; Groningae 1828 [Zuidema]

GröningenGrotius, Hugo: Hugonis Grotii Annotationes In Novum Testamentum ...; Groningae 1834 [Zuidema]

GröningenGrotius, Hugo: Hugonis Grotii Annotationes In Novum Testamentum ...; Groningae 1828 [Zuidema]

GröningenGrotius, Hugo: Hugonis Grotii Annotationes In Novum Testamentum ...; Groningae 1828 [Zuidema]

GröningenGrotius, Hugo: Hugonis Grotii Annotationes In Novum Testamentum ...; Groningae 1827 [Zuidema]

GröningenGrotius, Hugo: Hugonis Grotii Annotationes In Novum Testamentum ...; Groningae 1826 [Zuidema]

GröningenLanguet, Hubert/Camerarius, Joachim: Viri CL. Huberti Langueti Burgundi Ad Joachimum Camerarium Patrem, ...Ob res politicas & historicas memorabiles lectu utilissimae ; Groningae 1646 [Nicolai]

GröningenEmmius, Ubbo/Alting, Heinrich: Mensonis Altingii Pastoris Emdani Fidelissimi Et In Coetu Ecclesiastico ...Descripta Per Ubbonem Emmium Nunc primum edita ex autographo, Et Litterae. Accedunt Henrici Altingii ... Historia De Ecclesiis Palatinis Ex autographo emendata & aucta: Nec Non Adami Mensonis Isinck Brevis Historia De Reformatione In Urbe Groninga Et Omlandia: Item Ubbonis Emmii ... Vita Per Nicolaum Mulerium ... Cura Adami Mensonis Isinck ... ; Groningae 1728 [Spandaw]

GröningenCamper, Petrus: Oratio de analogia inter animalia et stirpes ...; Groninga 1764 []

GröningenMaundrell, Henry/Oostkamp, Jan Antonie: Een reisje van elf weken en vijf dagen van ...door de voornamste gewesten en steden van Syrië en Palestina ; Met pl. ; Groningen 1831 [Oomkens]

GröningenLulofs, Barthold H.: Reistogtje met de stoomboot naar Hamburg in den zamer ...in een gemeenzamen briefstijl beschreven, en met onderscheidene letterkundige aanmerkingen ... ; Met platen ; Groningen (1827) [Oomkens]

GröningenLulofs, Barthold H.: Reistogtje met de stoomboot naar Hamburg in den zamer ...in een gemeenzamen briefstijl beschreven, en met onderscheidene letterkundige aanmerkingen ... ; Met platen ; Groningen (1828) [Oomkens]

GröningenDoeveren, Wouter vanœ: Specimen Observationum academicarum ad monstrorum historiam spectantium ...; Groninga 1765 []

GröningenMuurling, Willem: Practische Godgeleerdheid, of beschouwing van de Evangeliebediening voornamelijk in ...een Handboek bij de Academische Lessen ; Groningen (1851) [Oomkens]

GröningenDriessen, Antonius/Stinstra, Johannes: Grond-Beginsels, gehaalt uit de eige natuur van Godsdienst en ...; Groninga 1741 [Spandaw]

GröningenGerdes, Daniel: Introductio In Historiam Evangelii Seculo XVI ...Passim Per Europam Renovati Doctrinaeque Reformatae. Accedunt Varia Quibus Ipsa Historia Illustratur, Monumenta Pietatis Atque Rei Literariae ; Groningae (1744) [Spandaw]

GröningenGerdes, Daniel: Introductio In Historiam Evangelii Seculo XVI ...Passim Per Europam Renovati Doctrinaeque Reformatae. Accedunt Varia Quibus Ipsa Historia Illustratur, Monumenta Pietatis Atque Rei Literariae ; Groningae (1746) [Spandaw]

GröningenGerdes, Daniel: Introductio In Historiam Evangelii Seculo XVI ...Passim Per Europam Renovati Doctrinaeque Reformatae. Accedunt Varia Quibus Ipsa Historia Illustratur, Monumenta Pietatis Atque Rei Literariae ; Groningae (1752) [Spandaw]

GröningenGerdes, Daniel: Introductio In Historiam Evangelii Seculo XVI ...Passim Per Europam Renovati Doctrinaeque Reformatae. Accedunt Varia Quibus Ipsa Historia Illustratur, Monumenta Pietatis Atque Rei Literariae ; Groningae (1749) [Spandaw]

GröningenSchoock, Marten: Martini Schookii Liber De Cervisia ...Quo Omnia ad illam pertinentia plenissime dicutiuntur ; Groningae 1661 [Bronchorstius]

GröningenSchoock, Marten: Tractatus de butyro; Groninga 1664 []

GröningenSchoock, Marten: De turffis seu cespitibus bituminosis ...; Groninga 1658 []

GröningenHofstede de Groot, Petrus: Oratio, de Davide poëtahabita 1829, quum ord. theologiae ... professionem capesseret ; Groninga 1832 [Oomkens]

GröningenSchröder, Nicolaus W.: Oratio de confusione sermonis babelica ...; Groninga 1752 []

GröningenWesterhoff, R.: Oudheidkundige verhandeling en aanteekeningen betrekkelijk de kleine rookpijpjes, waaruit, ...Eene bijdrage tot de geschiedenis van het pijpenmaken en rooken. (Mit zwei Tafeln) ; Groningen 1860 [Erven C. M. Van Bolhuis Hoitsema]

GröningenGerdes, Daniel: Doctrina gratiae sive compendium theologiae dogmaticae ...; Groninga 1744 [Spandaw]

GröningenHofstede de Groot, Petrus: De Groninger godgeleerden in hunne eigenaardigheid ...Toespraak aan zijne vroegere en tegenwoordige leerlingen, na vervulde vijfentwintigjarige hoogleeraarsbediening ; Groningen 1855 [A. L. Scholtens]

GröningenGerdes, Daniel: Danielis Gerdes Meletemata Sacra, Sive, Isagoge Et Exegesis In ...Antea Per Formam Disputationum Academicarum Edita, Jam Denuo Recensita, Aucta, Et Novis Observationibus, Novisque Summariis Instructa ; Groningae 1759 [Spandaw]

GröningenAdami, Cornelius: Observationes theologico-philologicae, quibus plurima S. Codicis, Novi praesertim Foederis ...Cum triplici Indica ; Groninga 1710 [Velsen]

GröningenDiest Lorgion, E. J.: Hubertus DuifhuisEen tafereel uit den tijd der Kerkhervorming ; Groningen 1854 [Roelfsema]

GröningenChristendom en Hervorming vergeleken met den Protestantschen Kerkstand byzonder ...; Groningen 1816 []

GröningenKuhl, Heinrich/Swinderen, Theodorus vanœ: Buffoni et Daubentoni figurarum avium coloratarum nomina systematica ...; Groninga 1820 [Oomkens]

GröningenBakker, Gerbrand: Descriptio, iconis, pelvis, femininae et schematum capitis infantilis ...iisque illustrata partus humani mechanismus ; Groninga 1826 [van Boekeren]

GröningenTeenstra, M. D.: Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen ...voor beschaafde lezers uit alle standen uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost-en West-Indië geput ; Groningen (1852) [Oomkens]

GröningenLaurman, Martinus Theodorus: Collectanea sive Notae criticae et Commentarius in Epistolam Judae ...; Groninga 1818 [Boekeren]

GröningenGrotius, Hugo: Hugonis Grotii Annotationes In Novum Testamentum ...; Groningae 1829 [Zuidema]

GröningenEmmius, Ubbo: Historia nostri temporis; Groninga 1732 []

GröningenAppelius, Johannes C.: Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen Dienst, den voornamen ...; Groningen 1763 [Handaw]

GröningenAppelius, Johannes C.: Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen Dienst, den voornamen ...; Groningen 1762 [Handaw]

GröningenThoden van Velzen, Syo K.: Commentatio theologica de hominis cum deo similitudine ...; Groninga 1835 - 1837 [Oomkens]

GröningenThoden van Velzen, Syo K.: Commentatio theologica de hominis cum deo similitudine ...; Groninga 1835 - 1837 [Oomkens]

GröningenGorter, D. S.: De theologie van Pr. J. H. Scholten getoetst, ten ...; Groningen 1858 [Wolters]

GröningenBakker, Gerbrand: Epidemia quae anno 1826 urbem Groningam adflixit ...in brevi conspectu posita ; Groninga 1826 [van Boekeren]

GröningenEmmius, Ubbo/Alting, Heinrich: Mensonis Altingii Pastoris Emdani Fidelissimi Et In Coetu Ecclesiastico ...Descripta Per Ubbonem Emmium Nunc primum edita ex autographo, Et Litterae. Accedunt Henrici Altingii ... Historia De Ecclesiis Palatinis Ex autographo emendata & aucta: Nec Non Adami Mensonis Isinck Brevis Historia De Reformatione In Urbe Groninga Et Omlandia: Item Ubbonis Emmii ... Vita Per Nicolaum Mulerium ... Cura Adami Mensonis Isinck ... ; Groningae 1728 [Spandaw]

GröningenBrouwer, Pieter Abraham Samuel van Limburg: Diophanes; Groningen (1838) [Oomkens]

GröningenHuisman, Jacob: Disp. iur. inaug. exhibens novarum opinionum eclogam ...; Groningae 1714 [Velsen]

GröningenWaal, Cornelius de: Oratio de sentiendi dicendique cum libertate, tum modestia ...; Groninga 1806 []

GröningenAndreae, Tobias/Clauberg, Johann: Tessarakas thesium philosophicarum de logicae ab aliis disciplinis quibuscum ...; Groninga 1646 [Nicolai]

GröningenHeerkens, Gerard Nicolaas: Gerardi Heerkens Clenemerii ... Notabilium libri ... ...; Groningae 1770 [Vechnerus]

GröningenHeerkens, Gerard Nicolaas: Gerardi Heerkens Clenemerii ... Notabilium libri ... ...; Groningae 1765 [Vechnerus]

GröningenEmmius, Ubbo: Opvs Chronologicvm Novvm, Plvribvs Partibvs Constans ...; Groningae 1619 [Elsevir]

Search the Collections

Data basis: 1.197.540 digitized items

Time Period

Explore

Subjects
Subjects

Our digitized works by the classic shelf number classification of the Bavarian State Library

Authors
Authors

Our digitized works alphabetically by author names

Time
Time

Our digitized works sorted by centuries and year by year

Places
Places

Our digitized works by place of publication

Publishing Houses
Publishing Houses

Our digitized works by their publishing or printing houses

Latest Additions
Image Similarity

Similarity of motifs by colors, textures, distinctive shapes and contrasts

Latest Additions
Latest Additions

Recently digitized works, by online publication date

IIIF
IIIF/Mirador Viewer Demonstrator

Our Mirador Demonstrator with 265 medieval manuscripts of the BSB

zur Homepage der BSB

Version 3.8.7 | 25.10.2016

Hinweis: Durch die Nutzung dieser Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
OK Mehr erfahren