List of works of Guangzhou

GuangzhouSi fen bi qiu nie jie ben; [Guangzhou] Nachwort 1678; 19. Jh. ? [Haichuang si]

GuangzhouYijiu <Qing>: Jing chan zhi yin zeng bu qie shi ...; [Guangzhou] 1745 [Haichuang si]

GuangzhouQing, Shengzu <1654-1722>: Sheng yu xiang jie; Guangzhou 1860 [Wei jing shu fang]

GuangzhouQing, Shengzu <1654-1722>: Sheng yu xiang jie; Guangzhou 1860 [Wei jing shu fang]

GuangzhouSu, Shi <1036-1101>: Su Wenzhong gong shi ji; Guangzhou 1869 [Yun yu shan fang]

GuangzhouSu, Shi <1036-1101>: Su Wenzhong gong shi ji; Guangzhou 1869 [Yun yu shan fang]

GuangzhouŚiksānanda <652-710>: Di zang pu sa ben yuan jinger juan ; Guangzhou 1800 [Ju xian tang, Hai chuang si]

GuangzhouŚiksānanda <652-710>: Di zang pu sa ben yuan jinger juan ; Guangzhou 1800 [Ju xian tang, Hai chuang si]

GuangzhouYao shi liu li guang ru lai ben yuan ...; [Guangzhou] 1805 [Hai chuang si]

GuangzhouDajing: Lian zong ji yaoer juan ; Guangzhou Qing Jiaqing 6 nian [1801] [Hai chuang si]

GuangzhouGui shen zhi wei de zhao ran bao ying ...; [Guangzhou] 1794 [Guang wen tang]

GuangzhouYao shi liu li guang ru lai ben yuan ...; [Guangzhou] 1805 [Hai chuang si]

GuangzhouJu shuai fu ling qian; [Guangzhou] [1812] [Guang wen zhai cang ban]

GuangzhouGao shang yu huang ben xing ji jing ...; [Guangzhou] 1829 [Hai chuang jing fang]

GuangzhouMi tuo jingfu tu ; Guangzhou 1765 [Hai chong si]

GuangzhouFo shuo a mi tuo jing shu chao ...si juan ; Guangzhou Qing Qianlong 30 nian [1765] [Hai chuang si]

GuangzhouWeishanlingyou <771-853>: Weishan jing ce ju shi ji[er juan] ; Guangzhou [Qing, between 1660 and 1735] [Hai chuang si]

GuangzhouHao, Yulin <?-1745>/Lu, Zengyu <js 1721>: Guangdong tong zhi64 juan ; [Guangzhou?] 1731 [s.n.]

GuangzhouLan, Dingyuan <1680-1733>/Wang, Zhefu: Ping Tai ji lüePing Tai ji lüe bu fen juan; Dong zheng ji 6 juan ; [Guangzhou] Vorwort 1732 [s.n.]

GuangzhouHao, Yulin <?-1745>/Lu, Zengyu <js 1721>: Guangdong tong zhi64 juan ; [Guangzhou?] 1731 [s.n.]

GuangzhouHao, Yulin <?-1745>/Lu, Zengyu <js 1721>: Guangdong tong zhi64 juan ; [Guangzhou?] 1731 [s.n.]

GuangzhouHao, Yulin <?-1745>/Lu, Zengyu <js 1721>: Guangdong tong zhi64 juan ; [Guangzhou?] 1731 [s.n.]

GuangzhouHao, Yulin <?-1745>/Lu, Zengyu <js 1721>: Guangdong tong zhi64 juan ; [Guangzhou?] 1731 [s.n.]

GuangzhouHao, Yulin <?-1745>/Lu, Zengyu <js 1721>: Guangdong tong zhi64 juan ; [Guangzhou?] 1731 [s.n.]

GuangzhouYin lun; [Guangzhou] [ca. 1800] [Tong gui tang]

GuangzhouLi, Dezhen <Qing>: Di li bai duan jing2 juan ; [Guangzhou ?] 1795 []

GuangzhouHanshan <1546-1623>: Da sheng qi xin lun zhi jie[er juan] ; [Guangzhou] Qing Qianlong 16 nian [1751] [Xindan]

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouWu, Chongyao <1810-1863>: Lingnan yi shu6 ji, 59 zhong ; [Guangzhou] Daoguang 11-Tongzhi 2 [1831-1863] [Nan Hai Wu shi Yue ya tang]

GuangzhouWu, Chongyao <1810-1863>: Lingnan yi shu6 ji, 59 zhong ; [Guangzhou] Daoguang 11-Tongzhi 2 [1831-1863] [Nan Hai Wu shi Yue ya tang]

GuangzhouWu, Chongyao <1810-1863>: Lingnan yi shu6 ji, 59 zhong ; [Guangzhou] Daoguang 11-Tongzhi 2 [1831-1863] [Nan Hai Wu shi Yue ya tang]

GuangzhouWu, Chongyao <1810-1863>: Lingnan yi shu6 ji, 59 zhong ; [Guangzhou] Daoguang 11-Tongzhi 2 [1831-1863] [Nan Hai Wu shi Yue ya tang]

GuangzhouWu, Chongyao <1810-1863>: Lingnan yi shu6 ji, 59 zhong ; [Guangzhou] Daoguang 11-Tongzhi 2 [1831-1863] [Nan Hai Wu shi Yue ya tang]

GuangzhouChen, Li <1810-1882>: Fanyu Chen shi dong shu cong shu ...; [Guangzhou] 1856 [Fu wen zhai]

GuangzhouWu, Chongyao <1810-1863>: Lingnan yi shu6 ji, 59 zhong ; [Guangzhou] Daoguang 11-Tongzhi 2 [1831-1863] [Nan Hai Wu shi Yue ya tang]

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRuan, Yuan <1764-1849>: Huang qing jing jie[1400 juan] ; Guangzhou Daoguang 9 [1829] []

GuangzhouRi shu; [Guangzhou ?] 1785 [Qianlong yi si nian] []

GuangzhouWu, Chongyao <1810-1863>: Lingnan yi shu6 ji, 59 zhong ; [Guangzhou] Daoguang 11-Tongzhi 2 [1831-1863] [Nan Hai Wu shi Yue ya tang]

GuangzhouWu, Chongyao <1810-1863>: Lingnan yi shu6 ji, 59 zhong ; [Guangzhou] Daoguang 11-Tongzhi 2 [1831-1863] [Nan Hai Wu shi Yue ya tang]

GuangzhouWu, Chongyao <1810-1863>: Lingnan yi shu6 ji, 59 zhong ; [Guangzhou] Daoguang 11-Tongzhi 2 [1831-1863] [Nan Hai Wu shi Yue ya tang]

GuangzhouWu, Chongyao <1810-1863>: Lingnan yi shu6 ji, 59 zhong ; [Guangzhou] Daoguang 11-Tongzhi 2 [1831-1863] [Nan Hai Wu shi Yue ya tang]

GuangzhouWu, Chongyao <1810-1863>: Lingnan yi shu6 ji, 59 zhong ; [Guangzhou] Daoguang 11-Tongzhi 2 [1831-1863] [Nan Hai Wu shi Yue ya tang]

GuangzhouChen, Li <1810-1882>: Fanyu Chen shi dong shu cong shu ...; [Guangzhou] 1856 [Fu wen zhai]

GuangzhouChu ji bei jie hong luo quan ben ...4 juan. Hou xu bei jie hong luo quan ben : 4 juan ; Guangzhou [Qing (1616-1911)] [Wu gui tang]

GuangzhouChen, Jin: Shuang yu chi du; Guangzhou [1824] []

GuangzhouChu ji Ciyun tai zi zou guo quan ben ...4 juan. Er ji Ciyun tai zi zou guo quan ben : 4 juan ; Guangzhou [Qing (1616-1911)] [Wu gui tang]

GuangzhouZeng bu Xing ping hui hai ming xue quan ...; [Guangzhou ?] 1816 [Yong an tang cang ban]

GuangzhouYue jian qie zong tong shu da quan ...; [Guangzhou ?] 1814 [Fu wen tang]

GuangzhouJian xuan shi xian shu; [Guangzhou] 1819 [Cong gui tang]

Guangzhou[Tong cao zhi]; [Guangzhou] [19. Jahrhundert] [[s.n.]]

GuangzhouGuangdong quan chang wei moJiaqing yi mao ke ; Guangzhou 1819 [Ju k'ui tang]

GuangzhouHou xu gu jin ji shi lunei fu : li ke zhuang yuan yan ta ti ming lu ; [Guangzhou] [ca. 1809] [Dan gui tang]

GuangzhouYuan, Yonglun <Qing>: Jing hai fen ji; [Guangzhou] 1830 [Bi luo shan fang cang ban, Shang yuan tang]

GuangzhouGuangdong quan chang wei mo; [Guangzhou] 1828 [Ju kui tang]

GuangzhouYuan, Yonglun <Qing>: Jing hai fen ji; [Guangzhou] 1830 [Bi luo shan fang cang ban, Shang yuan tang]

GuangzhouLi, Tiaoyuan <1734-1803>: Yue dong bi jishi liu juan ; [Guangzhou ?] [Qing Qianlong i.e. between 1736 and 1795] [Wen yu tang]

GuangzhouHui shi quan chang wei moGui Wei ke ; [Guangzhou ?] 1823 []

GuangzhouZongben <Song>: Gui yuan zhi zhi ji; Guangzhou [1762] [Hai tong shi jing fang]

GuangzhouZhu, Xi <1130-1200>: Tong ban si shu jian ben; [Guangzhou] Qing jia xu [Jiaqing 19 nian, 1814] [Wu yun lou]

GuangzhouBi qiu jie ben shu yi[er juan] ; [Guangzhou] Qing Yongzhen 13 nian [1735] [Chuanxia]

GuangzhouSunqua: [Tong cao zhi]; [Guangzhou] [19. Jahrhundert] [Sunqua Werkstatt]

Guangzhou[Tong cao zhi]; [Guangzhou] [19. Jahrhundert] [[s.n.]]

Guangzhou[Tong cao zhi]; [Guangzhou] [19. Jahrhundert] [[s.n.]]

Guangzhou[Tong cao zhi]; [Guangzhou] [19. Jahrhundert] [[s.n.]]

GuangzhouQing, Shengzu <1654-1722>: Sheng yu xiang jie; Guangzhou 1856 [Wei jing shu fang]

GuangzhouLiu, Xie <ca. 465-ca. 522>: Wen xin diao long[10 juan] ; [Guangzhou? Daoguang 13 [1833] [s.n.]]

GuangzhouLiu, Xie <ca. 465-ca. 522>: Wen xin diao long[10 juan] ; [Guangzhou ? Daoguang 13 [1833] [s.n.]]

GuangzhouDoro eldengge-i uyuci aniya uyun biyai orin sunja...... ...; Guangzhou 1829 [[Neifu]]

GuangzhouPrémare, Joseph Henri de: Notitia Linguae Sinicae; [Guangzhou] 1830 []

GuangzhouŚiksānanda <652-710>: Di zang pu sa ben yuan jinger juan ; Guangzhou Qing Jiaqing 5 nian [1800] [Ju xian tang, Hai chuang si]

GuangzhouGuanshiyin pu sa pu men pin jing ...; [Guangzhou] 1795 [Hai zhuang si]

GuangzhouZhu, Hong <1535-1615>: Zi men chong xing lu; Guangzhou 1808 [Hai chuang si]

GuangzhouZhixiang: Chan lin bao xun bi shuo; [Guangzhou] 1744 [Hai chuang si jing fang]

GuangzhouJiao zheng yin shi xiao jing zheng wen ...; [Guangzhou] 1820 [Rong de tang]

GuangzhouYiqingzhuren: Mou fu hai zi yin yang bao; [Guangzhou] [18. Jh.] [Guang wen tang]

GuangzhouXiangmizi <Qing>: Zai Yue ou; [Guangzhou] [1890] [Lan jing tang]

GuangzhouDong fang hua zhu xin lian; [Guangzhou?] [18. Jh.] [Guang wen tang]

GuangzhouMeng zheng zhao qin (Xin Nan yin) ...; [Guangzhou ?] [18. Jh.] [Gui ji tang]

GuangzhouBanxianzhuren: Song jie bao xin; Guangzhou [18. Jh.] [Guang wen tang]

GuangzhouYue dong shi du; [Guangzhou?] 1821 [Lan xiu guan]

GuangzhouZheng, Ting <Qing>: Nian si xiao tu zan; [Guangzhou] [Qing, between 1783 and 1824] [Xin jian zhai]

GuangzhouLaihashanren: Qianlong huang san fang gong cheng xia ...; Guangzhou 1949 [Min zhi shu ju]

GuangzhouJian xuan shi xian shu; [Guangzhou] 1819 [Cong gui tang]

GuangzhouYu kui bao shan quan ben; [Guangzhou] [18. Jh.] [Guang wen tang]

GuangzhouJu shuai fu ling qian; [Guangzhou] [1812] [Guang wen zhai cang ban]

GuangzhouShanbo fang you (Nan yin); [Guangzhou] [18. Jh.] [Guang wen tang]

GuangzhouJin peng mi jue xiang qi ju; [Guangzhou ?] [19. Jh.] [Guang wen cang ban]

GuangzhouQuan ben jin huan shi wu guani ...; [Guangzhou] 1796 []

GuangzhouYingtai hui xiang (Nan yin); [Guangzhou] [18. Jh.] [Pan gui tang [yin xing]]

GuangzhouTiao xian gui; [Guangzhou] [18. Jh.] [Pan gui tang]

Guangzhou(Xin) niao shou ming jie xin; [Guangzhou] [18. Jh.] []

Guangzhou(Xin ben) lao nü si fu tan wu geng ...; [Guangzhou?] [18. Jh.] []

GuangzhouDuan ji jiao zi (Nan yin); [Guangzhou] [18. Jh.] [Lan jing tang]

GuangzhouVaro, Francisco/Piñuela, Pedro de la: Arte de la lengua Mandarina compuesto por el M. ...; Guangzhou Zwischen 1790 und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts []

GuangzhouGuanshiyin pu sa pu men pin jing ...; [Guangzhou] 1795 [Hai zhuang si]

GuangzhouDaoguang shi yi nian zun yi xian shu ...; [Guangzhou ?] 1831 [Qian xian tang]

GuangzhouJiao zheng yin shi xiao jing zheng wen ...; [Guangzhou] 1820 [Rong de tang]

GuangzhouHanshan <1546-1623>: Jing tu jie yao; Guangzhou Qing Qianlong 27 nian [1762] [Hai chuang si]

GuangzhouGuyun: Sha men ri yong lu; Guangzhou [Qing, between 1644 and 1824] [Hai chuang si]

GuangzhouAdjita <fl. 502-557>: Fo shuo mo li zhi tian tuo luo ni ...; Guangzhou [Qing, between 1644 and 1824] [Xin zong, Hai chuang si]

GuangzhouNian fo wang sheng xi fang gong ju ...; Guangzhou 1795 [Hai tong si]

GuangzhouZongmi <779-841>: Da fang guang yuan jue liao yi jing lüe ...; Guangzhou [1680] [Hai tong si]

GuangzhouFo shuo si tian wang jing [di 1-4 ye] ...; [Guangzhou] Qing Jiaqing 2 nian [1797] [Li Jiaguo, Hai chuang si]

GuangzhouHanshan <1546-1623>: Ba shi gui ju song lüe shuo; [Guangzhou Qing Qianlong 57 nian [1792] [s.n]]

GuangzhouJin gang ban ruo bo luo mi jing ru ...; Guangzhou Qianlong 52 [1787] [Hai zhuang si]

GuangzhouOu,yi <1599-1655>: Ling feng Ou yi da shi xuan ding jing ...; Guangzhou 1799 [Hai zhuang jing fang]

GuangzhouHuineng <638-713>: Liuzu da shi fa bao tan jing; Guangzhou [1695] [Hai tong si]

GuangzhouYao, Jiarong <?-1787>: Ye yu xuan xiao ti wen[ba gu wen 73 pian], [fu : ] Yao Futang yi wen [10 pian] ; [Guangzhou?] 1803 [Bao wen tang]

GuangzhouGouveia, Antonio de/Lobelli, Giovanni Andrea: Innocentia Victrix sive Sententia Comitiorum Imperij Sinici pro Innocentia ...; [Guangzhou] 1671 [[s.n.]]

Search the Collections

Data basis: 1.192.598 digitized items

Time Period

Places A-Z

(uses external content from OpenStreetMap)

Places G

Göttingen Göttingen Genf Genf Gießen Gießen Gotha Gotha Greifswald Greifswald Graz Graz Gent Gent Gera Gera Görlitz Görlitz Groningen Groningen Genua Genua Grimma Grimma Glasgow Glasgow Glogau Glogau Guangzhou Guangzhou Grenoble Grenoble Güstrow Güstrow Günzburg Günzburg Gütersloh Gütersloh Goslar Goslar Greiz Greiz Gumbinnen Gumbinnen Guben Guben Genf Paris Genf Paris Grünstadt Grünstadt Granada Granada Glückstadt Glückstadt Gouda Gouda Germersheim Germersheim Gmunden Gmunden Glatz Glatz Glarus Glarus Görz Görz Göteborg Göteborg Gnadau Gnadau Gorinchem Gorinchem Gmünd Gmünd Gerona Gerona Göttingen Kassel Göttingen Kassel Göttingen Münster Göttingen Münster Großenhain Großenhain Gleiwitz Gleiwitz Gnesen Gnesen Glasgow London Glasgow London Grünberg Grünberg Giena Giena Germanopolis Germanopolis Göttingen Leipzig Göttingen Leipzig Györ Györ Guangdong Guangdong Geismar Geismar Göttingen Hannover Göttingen Hannover Gusu = Suzhou Gusu = Suzhou Glauchau Glauchau Greiffenberg in Pommern Greiffenberg in Pommern Genf Neustadt an der Haardt Genf Neustadt an der Haardt Grodno Grodno Greifswald Rostock Greifswald Rostock Graudenz Graudenz Gloucester Gloucester Girgenti Girgenti Genf Lyon Paris Genf Lyon Paris Geislingen Geislingen Guéret Guéret Guastalla Guastalla Grünberg u.a. Grünberg u.a. Germantown Germantown Genf London Genf London Guincamp Guincamp Guadalajara Guadalajara Greifswald Stralsund Greifswald Stralsund Germanstadt Germanstadt Gefle Gefle Gaznah Gaznah Gauda Gauda Gante Gante Göppingen Göppingen Guiyang Guiyang Guatemala Guatemala Guancheng Guancheng Gremhusingae Gremhusingae Gradetzi Gradetzi Gozlov Gozlov Gosselin Gosselin Goes Goes Godthaab Godthaab Gnidos Gnidos Glücksbrunn Glücksbrunn Germanshemii Germanshemii Germanien i.e. Frankfurt Germanien i.e. Frankfurt Geisenhausen Geisenhausen Gap Gap Göttingen Wien Göttingen Wien Görlitz Leipzig Görlitz Leipzig Gyula Gyula Gusu Suzhou Gusu Suzhou Guernsey Guernsey Groß-Strehlitz Groß-Strehlitz Groß-Steinheim Groß-Steinheim Grottkau u.a. Grottkau u.a. Grodzisk Grodzisk Grauhoff Grauhoff Gracium Gracium Giengen Giengen Geyersbergk Geyersbergk Germanopoli Germanopoli Gelnhausen Gelnhausen Gebweiler Gebweiler V Gradci V Gradci U Gradcu U Gradcu Güssing Güssing Göttingen London Göttingen London Göttingen Jena Göttingen Jena Gänff Gänff Gygnea Gygnea Guéned Guéned Gulick Gulick Gubbio Gubbio Gräfl. Marckt Embs Gräfl. Marckt Embs Grym Grym Groß-Umstadt Groß-Umstadt Grottkau Grottkau Gross-Steinheim Gross-Steinheim Grignan Grignan Greifswald Leipzig Stralsund Greifswald Leipzig Stralsund Great Yarmouth Great Yarmouth Gran Gran Grainau-Garmisch Grainau-Garmisch Graf Graf Gosse Gosse Goldschmidt Goldschmidt Goetting Goetting Gnide Gnide Giebichenstein u.a. Giebichenstein u.a. Gibraltar Gibraltar Ghazeepore Ghazeepore Gevaliae Gevaliae Gerunda Gerunda Germanopolis i.e. Frankfurt a.M. Germanopolis i.e. Frankfurt a.M. Genf, Basel-Lyon Genf, Basel-Lyon Geltolfing Geltolfing Gelsingfors Gelsingfors Gelfe Gelfe Geertruidenberg Geertruidenberg Gedruckt im Frankenland Gedruckt im Frankenland Gedanam Gedanam Gatčina Gatčina Garmisch, Montreux Garmisch, Montreux Garmisch Garmisch G.l. G.l. En Grèce En Grèce ĠalatXCBasa ĠalatXCBasa à Guide à Guide W Gičině W Gičině W Gindęichowu Hradcy W Gindęichowu Hradcy V gradě Vieině V gradě Vieině In Genoua, & in Todi In Genoua, & in Todi Güstrovii & Rostochii Güstrovii & Rostochii Günzburg an der Donau Günzburg an der Donau Göttingen u. a. Göttingen u. a. Görz, Triest Görz, Triest Görlitz u.a. Görlitz u.a. Görlitz ; Leipzig Görlitz ; Leipzig Görlitz ; Francofurti ; Lipsiae Görlitz ; Francofurti ; Lipsiae Göllheim Pfalz Göllheim Pfalz Göggingen Göggingen Gynapedium Gynapedium Gwalior Gwâliâr, Gvāliyar Gwalior Gwâliâr, Gvāliyar Guénet Guénet Gurgg u.a. Gurgg u.a. Gundelfingen/Schwaben Gundelfingen/Schwaben Guise Guise Guildford Guildford Guhrau Guhrau Guesnsey, London Guesnsey, London Guelpherbytum Guelpherbytum Guangjun Yongyi Guangjun Yongyi Grüzburg Grüzburg Grüssau Grüssau Grünberg & Leipzig Grünberg & Leipzig Gröbzig Gröbzig Gryphswaldiae & Lipsiae Gryphswaldiae & Lipsiae Gryphisvaldiae u.a. Gryphisvaldiae u.a. Grunstadium Grunstadium Grunewald u.a. Grunewald u.a. Großbetschkerek Großbetschkerek Groß-Lukawitz Groß-Lukawitz Grosz-Kanischa Grosz-Kanischa Grosz-Becskerek Grosz-Becskerek Grossbottwar Grossbottwar Groningen ; Utrecht ; Amsterdam Groningen ; Utrecht ; Amsterdam Groitzsch Groitzsch Gripswaldiae Gripswaldiae Grimme Grimme Grenzraum Nordwürttemberg/Franken Grenzraum Nordwürttemberg/Franken Gremerstadum Gremerstadum Greifswalde ; Leipzig Greifswalde ; Leipzig Greifsvald Greifsvald Greenwood, SD Greenwood, SD Greenwich Greenwich Grecii Grecii Grebenstein Grebenstein Gray Gray Graupa Graupa Gratianopolis ; Delphis Gratianopolis ; Delphis Graslicii Bohemorum Graslicii Bohemorum Grafenwöhr Grafenwöhr Graecij u.a. Graecij u.a. Gradoli Prov. Viterbo Gradoli Prov. Viterbo Gradoli Gradoli Grac Grac Gr.-Kanizsa Gr.-Kanizsa Gozlowa Krim Gozlowa Krim Gottingae et Gothae Gottingae et Gothae Gothoborgum Gothoborgum Gothae et Erfordiae Gothae et Erfordiae Gotha ; St. Petersburg Gotha ; St. Petersburg Gotha ; Göttingen Gotha ; Göttingen Gotha ; Erfordiae Gotha ; Erfordiae Goritium Goritium Gorichemi Gorichemi Gorau Gorau Goldberg Goldberg Goldap Goldap Goettingae ; Lipsiae Goettingae ; Lipsiae Goerlicii ; Lipsiae Goerlicii ; Lipsiae Gnadau u.a. Gnadau u.a. Glockenburg Glockenburg Glocester Glocester Glaßburg i.e. Glücksburg Glaßburg i.e. Glücksburg Glaucha-Halle Glaucha-Halle Glaucha an Halle Glaucha an Halle Glaseon Glaseon Glascow u.a. Glascow u.a. Glarisegg Glarisegg Glaris Glaris Gladrubii Gladrubii Glacium Glacium Giurgevo Giurgevo Gissen Gissen Gissae Hassorvm Gissae Hassorvm Gissae Hassor. Gissae Hassor. Gingst Gingst Gifhorn Gifhorn Giessen u.a. Giessen u.a. Giessen ; Franckfurt Giessen ; Franckfurt Giessae Hessor. Giessae Hessor. Giengen Schwaben Giengen Schwaben Giacomo Vincenti & Ricciardo Amadino Giacomo Vincenti & Ricciardo Amadino Ghissa Ghissa Geva Geva Getruckt zu Franckfurt am Mayn Getruckt zu Franckfurt am Mayn Getruckt Christlingen Getruckt Christlingen Gervasium Gervasium Gernsheim a. Rh. Gernsheim a. Rh. Gernsbach Gernsbach Germering Germering Germanstatt Germanstatt Germanopolis i.e. Passau Germanopolis i.e. Passau Germanopoli i.e. Hamburg Germanopoli i.e. Hamburg Germanopel Germanopel Germanipolis Germanipolis Germanien und Bojoarien i.e. Sulzbach Germanien und Bojoarien i.e. Sulzbach Germanien i.e. Wien Germanien i.e. Wien Germanien i.e. Sulzbach Germanien i.e. Sulzbach Germanien i.e. Salzburg Germanien i.e. Salzburg Germanien i.e. Paris Germanien i.e. Paris Germanien i.e. Frankfurt am Main Germanien i.e. Frankfurt am Main Germanien d.i. Frankfurt Germanien d.i. Frankfurt Germanien Hildburghs. Germanien Hildburghs. Gergovia Gergovia Gerabronn Gerabronn Gera & Leipzig Gera & Leipzig Genève - Bâle - Lyon Genève - Bâle - Lyon Gent, Antwerpen Gent, Antwerpen Gent Brugge Gent Brugge Genova u.a. Genova u.a. Genf und Basel Genf und Basel Genf Utopia Genf Utopia Genf Lyon Genf Lyon Genf Leipzig Paris Genf Leipzig Paris Genevae u.a. Genevae u.a. Genevae et Parisiis Genevae et Parisiis Gelsenkirchen u.a. Gelsenkirchen u.a. Gelovcu Gelovcu Geißen Geißen Geiss. Geiss. Geilenkirchen Geilenkirchen Geel Geel Gedrvckt Tot Cuelen Gedrvckt Tot Cuelen Gedruckt: Batavia Gedruckt: Batavia Gedruckt zu Straßburg Gedruckt zu Straßburg Gedruckt zu Leipzig Gedruckt zu Leipzig Gedruckt zu Landshut Gedruckt zu Landshut Gedruckt zu Constanz Gedruckt zu Constanz Gedruckt im rothen Meer Gedruckt im rothen Meer Gaudae Gaudae Garz a. d. O. Garz a. d. O. Gars Gars Garmisch, Wien u.a. Garmisch, Wien u.a. Garding Garding Gardelegiae ; Lipsiae Gardelegiae ; Lipsiae Gaoan Gaoan Ganslosen Ganslosen Gamundia Gamundia Gam Gam Gallum Gallum Gallipoli de Calabre Gallipoli de Calabre Gaeta Gaeta Gaerdydd Gaerdydd Gadibus Gadibus Gaben Gaben Gabelberg u. Gaißburg Gabelberg u. Gaißburg
.

Explore

Subjects
Subjects

Our digitized works by the classic shelf number classification of the Bavarian State Library

Authors
Authors

Our digitized works alphabetically by author names

Time
Time

Our digitized works sorted by centuries and year by year

Places
Places

Our digitized works by place of publication

Publishing Houses
Publishing Houses

Our digitized works by their publishing or printing houses

Latest Additions
Image Similarity

Similarity of motifs by colors, textures, distinctive shapes and contrasts

Latest Additions
Latest Additions

Recently digitized works, by online publication date

IIIF
IIIF/Mirador Viewer Demonstrator

Our Mirador Demonstrator with 265 medieval manuscripts of the BSB

zur Homepage der BSB

Version 3.8.7 | 25.10.2016

Hinweis: Durch die Nutzung dieser Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
OK Mehr erfahren