List of works of Kjøbenhavn

KjøbenhavnPloug, Carl: Samlede digte; Kjøbenhavn 1876 [Delbanco [u.a.]]

KjøbenhavnAndersen, Hans Christian: H. C. Andersens Samlede Skrifter ...; Kjøbenhavn 1876 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnPaulsen, John: SjødronningenFortaelling af John Paulsen ; Kjøbenhavn 1876 [Gyldendal]

KjøbenhavnAndersen, Hans Christian: H. C. Andersens Samlede Skrifter ...; Kjøbenhavn 1876 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnAndersen, Hans Christian: H. C. Andersens Samlede Skrifter ...; Kjøbenhavn 1876 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnEbers, Georg: En Historisk Roman af Georg Ebers. Oversat efter Originalens 4. Oplag af Otto Borchsenius ; Kjøbenhavn 1876 [Andr. Schou]

KjøbenhavnEbers, Georg: En Historisk Roman af Georg Ebers. Oversat efter Originalens 4. Oplag af Otto Borchsenius ; Kjøbenhavn 1876 [Andr. Schou]

KjøbenhavnEbers, Georg: En Historisk Roman af Georg Ebers. Oversat efter Originalens 4. Oplag af Otto Borchsenius ; Kjøbenhavn 1876 [Andr. Schou]

KjøbenhavnMagasin for den nyere danske kirkehistorie ...; Kjøbenhavn 1794 [[s.n.]]

KjøbenhavnMagasin for den nyere danske kirkehistorie ...; Kjøbenhavn 1792 [[s.n.]]

KjøbenhavnMagasin for den nyere danske kirkehistorie ...; Kjøbenhavn 1793 [[s.n.]]

KjøbenhavnEgede, Hans: Det gamle Grønlands Nye Perlustration, Eller Naturel=Historie, Og Beskrivelse ...; Kjøbenhavn 1741 [Groth]

KjøbenhavnBeretning om Steenkul paa Bornsohn ...aflagte til dat Kongelige Danske Land-Hunsholdiegs-Selskab ... ; Kjøbenhavn 1770 []

KjøbenhavnStrøm, Hans: Underretning om den Islandske Moß ...; Kjøbenhavn 1785 []

KjøbenhavnStrøm, Hans: Purpur-Sneglen og Purpur-Farvens Beredelse ...; Kjøbenhavn 1777 []

KjøbenhavnDen dansk-tydske Krig i Aarene 1848 - 50 ...udarbejdet paa Grundlag af officielle Documenter og med Krigsministeriets Tilladelse udgivet af Generalstaben ; Kjøbenhavn 1875 [Schultz]

KjøbenhavnBerggreen, A. P.: Melodier til den fra Roeskilde Praesteconvent udgaaede "Psalmebog til ...Af A. P. Berggreen... ; Kjøbenhavn 1875 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnKornerup, Jacob: Kongehøiene i Jellinge og deres Undersøgelse efter Kong Frederik ...Med et Forord af J. J. A. Worsaae. Med 23 Tav. og 5 Kemitypen i Texten ; Kjøbenhavn 1875 []

KjøbenhavnJensen, Adolf: Tre klaverstykker for fire haender ...op. 18 ; Kjøbenhavn 1860 [Hansen]

KjøbenhavnNye tidender om laerde og curieuse sager ...; Kjøbenhavn 1727 [[s.n.]]

KjøbenhavnNye tidender om laerde og curieuse sager ...; Kjøbenhavn 1725 [[s.n.]]

KjøbenhavnHolm, Edvard: Danmark-Norges udenrigske historie under den franske revolution og Napoleons ...; Kjøbenhavn 1875 [Gad]

KjøbenhavnSteenstrup, J. Japetus S.: Harald Haardraades Tog til Limfjorden og Limfjordens Tilstand i ...Hermed 1 Kort ; Kjøbenhavn 1875 [Gad]

KjøbenhavnHolm, Edvard: Danmark-Norges udenrigske historie under den franske revolution og Napoleons ...; Kjøbenhavn 1875 [Gad]

KjøbenhavnRøRdam, Holger: Monumenta historiae DanicaeHistoriske Kildeskrifter og bearbejdelser af Dansk historie isaer fra det 16. aarhundrede ; Kjøbenhavn 1875 [G. E. C. Gad]

KjøbenhavnSchiern, Frederik Eginhard Amadeus: Nyere historiske Studier; Kjøbenhavn (1875) [Schubothe]

KjøbenhavnReuter, Fritz: Efterladte Skrifter af Fritz Reuter ...Oversatte af Al. Schumacher. Med Reuters Biografi af Adolf Wilbrandt ; Kjøbenhavn 1875 [Andr. Schous Forlag]

KjøbenhavnGosch, C. C. A.: Udsigt over Danmarks Zoologiske Literatur ...Med en indledende fremstilling af de videnskabelige grunds ; Kjøbenhavn 1875 [Hoffensberg, Jespersen & C.]

KjøbenhavnWagner, Richard: Tannhäuser og Sangerkrigen paa Wartburg ...romantisk Opera i 3 akter ; Kjøbenhavn 1875 [Schubothe]

KjøbenhavnSmith, Caspar Wilhelm: De verbis imperfectivis et perfectivis in lingvis Slavonicis ...; Kjøbenhavn 1875 [Trykt hos Schultz]

KjøbenhavnSchjørring, P.: Juridisk Stat eller Fortegnelse over alle nulevende rets- og ...(Juridischen Status oder Verzeichniß über alle jetztlebende Rechts- und staatswissenschaftlichen Kandidaten von der Universität Kopenhagen.) ; Kjøbenhavn 1865 []

KjøbenhavnOverskou, Thomas: Den danske Skuepladsi dens Historie, fra de første Spor af danske Skuespil indtil vor Tid ; Kjøbenhavn 1864 [Samfundet til den danske Literaturens Fremme]

KjøbenhavnPetersen, Niels Matth.: Bidrag til den danske Literaturs Historie ...; Kjøbenhavn 1864 [Berling]

KjøbenhavnAntiquarisk tidsskrift; Kjøbenhavn 1845 [[s.n.]]

KjøbenhavnBernhard, Carl: Samlede Skrifter af Carl Bernhard [d.i.] <A. N. de ...; Kjøbenhavn 1870 [Schubothe]

KjøbenhavnBernhard, Carl: Samlede Skrifter af Carl Bernhard [d.i.] <A. N. de ...; Kjøbenhavn 1869 [Schubothe]

KjøbenhavnJacobsen, Pet Vilh: Eventyr i Fastavnoriginalt Lystspil i I Act. Det kon. Theaters Repertoire No. 155 ; Kjøbenhavn 1845 []

KjøbenhavnBrahe, Tycho/Friis, F. R.: Breve og Aktstykker angaaende Tyge Brahe og Hans Slaegtninge ...; Kjøbenhavn 1875 [Andr. Fred. Høst & søns Forlag]

KjøbenhavnGoos, Carl: Den Danske StrafferetsFremstillet ; Kjøbenhavn 1875 [Gyldendal]

KjøbenhavnBaden, Gustav L.: Smaa afhandlinger og bemaerkninger fornemmelig i Faedrenelandets, Middelalderens, og ...; Kjøbenhavn (1824) [Beeken]

KjøbenhavnWallin, Johan Olof/Schorn, Theodor: Praedikener over de aarlige Søn- og Helligdages Evangelier ...; Kjøbenhavn (1846) [Philipsen]

KjøbenhavnWagner, Richard: Lohengrinromantisk Opera i tre akter ; Kjøbenhavn 1870 [Schubothe]

KjøbenhavnLénström, Carl Julius: Svensk Laesebog, indeholdende Prøver paa svensk Prosa og Poesi ...; Kjøbenhavn 1843 [Gyldenhalske Boghandling]

KjøbenhavnHostrup, Jens Christian: Samlede skrifter af Christian Hostrup ...; Kjøbenhavn (1865) [Eibe]

KjøbenhavnWallin, Johan Olof/Schorn, Theodor: Praedikener over de aarlige Søn- og Helligdages Evangelier ...; Kjøbenhavn (1846) [Philipsen]

KjøbenhavnAllen, Carl Ferdinand: De tre nordiske Rigers Historie under Hans, Christiern den ...; Kjøbenhavn 1870 []

KjøbenhavnElberling, Carl Wilhelm: Anmaerkninger til Q. Horatius Flaccus's ... Brev i første ...; Kjøbenhavn 1847 [Bianco Luno]

KjøbenhavnElberling, Carl Wilhelm: Anmaerkninger til Q. Horatius Flaccus's ... Brev i første ...; Kjøbenhavn 1846 [Bianco Luno]

KjøbenhavnGertz, Clarentius: EuterpeOversaettelser af Digtervaerker fra Oldtiden og Middelalderen efter Grundteksterne ved Clarentius Gertz, Thor Lange, Sigurd Müller ; Kjøbenhavn 1874 [<F. Hegel>]

KjøbenhavnDanske Tractater efter 1800Udgivet paa Udenrigsministeriets Foranstaltning ; Kjøbenhavn 1874 [trykt hos J. H. Schultz dann: hos J. Jørgensen & Co.]

KjøbenhavnNaturhistorisk Tidsskrift; Kjøbenhavn 1874 []

KjøbenhavnNeupert, Edmund: 24 concert-etuder(forstudier til moderne claveermusik) ; op. 17 ; Kjøbenhavn [Ca. 1870] [Horneman & Erslev]

KjøbenhavnKrøyer, Henrik N.: Danmarks Fiske; Kjøbenhavn 1853 [Triers]

KjøbenhavnKrøyer, Henrik N.: Danmarks Fiske; Kjøbenhavn 1845 [Triers]

KjøbenhavnMelchior, Hans Bochman/Zahle, Sophus: Den danske Stats og Norges Pattedyr ...; Kjøbenhavn 1834 [Gyldendal]

KjøbenhavnGiessing, Hans P.: Danmarks Historie fra Christian den Ottendes Død til Statsheelhedens ...(1848 - 1852) ; Kjøbenhavn 1854 [Steen]

KjøbenhavnGrönlands historiske mindesmaerker ...; Kjøbenhavn (1838) []

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1864 [Luno]

KjøbenhavnForhandlinger i Folketinget; Kjøbenhavn 1866 [[s.n.]]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1865 [Luno]

KjøbenhavnDen fransk-tydske Krig i 1870Oplysende og underholdende Skildringer. Med illustr. ; Kjøbenhavn 1870 [Ferslew]

KjøbenhavnBaggesen, Jens: Jens Baggesens danske vAnden Udgave. Ved Aug. Beggesen. Bd. 1-8-12. 6 Voll ; Kjøbenhavn 1845-47 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnBaggesen, Jens: Jens Baggesens danske vAnden Udgave. Ved Aug. Beggesen. Bd. 1-8-12. 6 Voll ; Kjøbenhavn 1845-47 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnBaggesen, Jens: Jens Baggesens danske vAnden Udgave. Ved Aug. Beggesen. Bd. 1-8-12. 6 Voll ; Kjøbenhavn 1845-47 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnWinther, Christian: Samlede Digtninger9 Bind. in 4 Voll ; Kjøbenhavn 1860 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1861 [Lind]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1862 [Lind]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Heltedigte og Sagaer ...Udgivne af F. L. Liebenberg ; Kjøbenhavn 1862 [Selskabet til Udgivelse af Oehlenschlägers Skrifter]

KjøbenhavnNye tidender om laerde og curieuse sager ...; Kjøbenhavn 1726 [[s.n.]]

KjøbenhavnSkrifter som udi det Kiøbenhavnske Selskab af Laerdoms og ...i aarene .. ; Kjøbenhavn 1761 [[s.n.]]

KjøbenhavnSkrifter som udi det Kiøbenhavnske Selskab af Laerdoms og ...i aarene .. ; Kjøbenhavn 1755 [[s.n.]]

KjøbenhavnHauch, Johann Carsten: Saga om Thorvald Vidførle eller den Vidtbereiste ...; Kjøbenhavn (1849) [Reitzel]

KjøbenhavnHauch, Johann Carsten: Saga om Thorvald Vidførle eller den Vidtbereiste ...; Kjøbenhavn (1849) [Reitzel]

KjøbenhavnWinding, August: Fem digte af Claus Groth(plattydsk og dansk text) componerede for een syngestemme med piano ; Kjøbenhavn [circa 1860] [Horneman & Erslev]

KjøbenhavnWilckens, Carl Frederik: Traek af Thorvaldsens Konstner - og Omgangsliv ...[Bertel Thorvaldsen] ; Kjøbenhavn 1874 [Delbanco]

KjøbenhavnGunnlaugur Þórðarson: Grettis Saga ved G. Magnússon og G. Thordarson ...Oversat af G. Thordarson ; Kjøbenhavn (1859) []

KjøbenhavnBagger, Carl Christian: Carl Baggers samlede V(Med digterens Portrait og Biographi.) ; Kjøbenhavn 1867 [Schübsthe]

KjøbenhavnHansen, Frantz J./Liebenberg, Frederik Ludvig: Poetiske skrifteraf F. J. Hansen, udg. af F. L. Liebenberg ; Kjøbenhavn 1857 [Stinck]

KjøbenhavnFridriksson, Halldór Kristjan: Sagan af Birni Hitdoelakappa; Kjøbenhavn 1847 [Berling]

KjøbenhavnNye tidender om laerde og curieuse sager ...; Kjøbenhavn 1724 [[s.n.]]

KjøbenhavnSkrifter som udi det Kongelige Videnskabers Selskab ere fremlagde ...; Kjøbenhavn 1777 [[s.n.]]

KjøbenhavnFabricius, Otto: Den Gronlanske Ordbog; Kjøbenhavn 1804 [Schubart]

KjøbenhavnOverskou, Thomas: Den danske Skuepladsi dens Historie, fra de første Spor af danske Skuespil indtil vor Tid ; Kjøbenhavn 1860 [Samfundet til den danske Literaturens Fremme]

KjøbenhavnOverskou, Thomas: Den danske Skuepladsi dens Historie, fra de første Spor af danske Skuespil indtil vor Tid ; Kjøbenhavn 1856 [Samfundet til den danske Literaturens Fremme]

KjøbenhavnTidskrift for philologi og paedagogik ...; Kjøbenhavn 1862 [Schwartz]

KjøbenhavnTidskrift for philologi og paedagogik ...; Kjøbenhavn 1861 [Schwartz]

KjøbenhavnFriis, F. R.: Tyge Braheen historisk fremstilling efter trykte og utrykte Kilder ; med Tyge Brahes portraet og flere traesnit i texten ; Kjøbenhavn 1871 [Gyldendalske Boghandel]

KjøbenhavnSørensen, Carl Th.: Kampen om Norge i Aarene 1813 og 1814 ...Et Bidrag til de nordiske Rigers Krigshistorie. Ud arbeidet med Krigsministeriets Tilladelse paa Grundlag af de i de danske Krigsarkiver beroende Aktstykker ; Kjøbenhavn 1871 [Gyldendal]

KjøbenhavnKongegravene i Ringsted Kirke, aabnede, istandsatte og daekkede med ...(1. Ringsted kirke som gravsted for den gamle danske Kongeslaegt af J. J. A. Worsaae. 2. Beretning om den ... undersögelse af Kongegravene i Ringsted kirke ... af C. F. Herbst) ; Kjøbenhavn 1858 [Gyldendal]

KjøbenhavnThaarup, Christen: Fortegnelse paa danske Oversaettelser af graeske og latinske Skribenter ...; Kjøbenhavn 1836 [Schultz]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1866 [Luno]

KjøbenhavnBarfod, Frederik: Billeder af Nordens Histoire(Indhold: Den hellige Ausgar.- Haakon Adelstensfostre.- Nfavl paa Bergtorshvol og hans Ven Gunnar. -Torgny Lagmand. -Slaget ved Stiklestad. -Slaget paa Lyrskovhede. -Slaget ved Stanfordbro. -Knud den hellige. -Erik den hellige.) ; Kjøbenhavn 1874 [G.E.C. Gad]

KjøbenhavnBaden, Gustav L./Migne, Jacques Paul: Smaa afhandlinger og bemaerkninger fornemmelig i Faedrenelandets, Middelalderens, og ...; Kjøbenhavn (1821) [Beeken]

KjøbenhavnDen katholske Kirke i DanmarkKirkehistoriske Skildringer fra det niende indtil Midten af det sextende Aarhundrede ; Ledsaget af et historisk Kildeskrift om Graabrødrenes Udjagelse af deres Klostere i Danmark ; Følgeskrift til "Skandinavisk Kirketidendes" ; Kjøbenhavn 1859 [Host]

KjøbenhavnGyllembourg, Thomasine: Samlede skrifter af Fru Gyllembourg-Ehrensvärd ...; Kjøbenhavn 1867 [Reitzel]

KjøbenhavnGyllembourg, Thomasine: Samlede skrifter af Fru Gyllembourg-Ehrensvärd ...; Kjøbenhavn 1867 [Reitzel]

KjøbenhavnGyllembourg, Thomasine: Samlede skrifter af Fru Gyllembourg-Ehrensvärd ...; Kjøbenhavn 1867 [Reitzel]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob: Oehlenschlägers Syngespil, Lystspil og Skuespil, samt Forspil, Prologer og ...Udgivne af F. L. Liebenberg ; Kjøbenhavn 1859 [Selskabet til Udgivelse af Oehlenschlägers Skrifter]

KjøbenhavnGyllembourg, Thomasine: Samlede skrifter af Fru Gyllembourg-Ehrensvärd ...; Kjøbenhavn 1867 [Reitzel]

KjøbenhavnGyllembourg, Thomasine: Samlede skrifter af Fru Gyllembourg-Ehrensvärd ...; Kjøbenhavn 1867 [Reitzel]

KjøbenhavnGyllembourg, Thomasine: Samlede skrifter af Fru Gyllembourg-Ehrensvärd ...; Kjøbenhavn 1867 [Reitzel]

KjøbenhavnGyllembourg, Thomasine: Samlede skrifter af Fru Gyllembourg-Ehrensvärd ...; Kjøbenhavn 1866 [Reitzel]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob: Oehlenschlägers Syngespil, Lystspil og Skuespil, samt Forspil, Prologer og ...Udgivne af F. L. Liebenberg ; Kjøbenhavn 1859 [Selskabet til Udgivelse af Oehlenschlägers Skrifter]

KjøbenhavnGyllembourg, Thomasine: Samlede skrifter af Fru Gyllembourg-Ehrensvärd ...; Kjøbenhavn 1866 [Reitzel]

KjøbenhavnGyllembourg, Thomasine: Samlede skrifter af Fru Gyllembourg-Ehrensvärd ...; Kjøbenhavn 1867 [Reitzel]

KjøbenhavnGyllembourg, Thomasine: Samlede skrifter af Fru Gyllembourg-Ehrensvärd ...; Kjøbenhavn 1867 [Reitzel]

KjøbenhavnRørdam, Holger Frederik: Kjøbenhavns kirker og klostere i Middelalderen ...; Kjøbenhavn 1863 [Selskabet for Danmakrs Kirkehistorie]

KjøbenhavnBaggesen, Jens: Jens Baggesens danske vAnden Udgave. Ved Aug. Beggesen. Bd. 1-8-12. 6 Voll ; Kjøbenhavn 1845-47 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnBernhard, Carl: Kroniker fra Kong Christian den Andens Tid ...Udgivne af Carl Bernhard. Bildet Band 10 - 12 der "Noveller og Fortällinger" ; Kjøbenhavn (1847) [Schubothe]

KjøbenhavnBaggesen, Jens: Jens Baggesens danske vAnden Udgave. Ved Aug. Beggesen. Bd. 1-8-12. 6 Voll ; Kjøbenhavn 1845-47 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnEtlar, Carit: VaabenmesterenEn Fortaelling fra Grevens Feide. Der Waffenmeister. Eine Erzählung aus der Grafenfehde ; Kjøbenhavn 1856 [Stinck]

KjøbenhavnDodt, Beatus: Minder fra en svunden Tid; Kjøbenhavn 1863 [Steen & Sons]

KjøbenhavnEwald, Johannes: Johannes Ewalds Samtlige Skrifter ...Udgivne med Understøttelse af Samfundet for den danske Litteraturs Fremme ; Kjøbenhavn 1850 - 55 [Thaarup]

KjøbenhavnDavidsen, J.: Nÿ Sangbog, indeholdende et Udvalg af de bedste danske ...; Kjøbenhavn 1844 [J. G. Salomon]

KjøbenhavnGrundtvig, Nicolai F. S.: Roskilde-Riim; Kjøbenhavn 1814 [Andr. Seidelin]

KjøbenhavnHertz, Henrik: Johannes JohnsenLøse Blade af nogle Samtidiges Liv. 3 Dele in 1 vol. ; Kjøbenhavn 1860 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnWerlauff, Erik Christian: Historiske Antegnelser til Ludvig Holbergs atten første Lystspil ...; Kjøbenhavn 1858 [Thiele]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1860 [Lind]

KjøbenhavnPaludan-Müller, Frederik: Adam Homo et digt; Kjøbenhavn (1857) [Reitzel]

KjøbenhavnWelhaven, J. S.: Samlede Skrifter; Kjøbenhavn 1867 - 68 [Gyldendal]

KjøbenhavnValgerda, Lystspil i to Acter; Kjøbenhavn 1847 [Schubothe]

KjøbenhavnThue, H. J.: Norsk anthologiudg. af H. J. Thue ; Kjøbenhavn 1847 [J]

KjøbenhavnWinther, Christian: Samlede Digtninger9 Bind. in 4 Voll ; Kjøbenhavn 1860 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnKonráð Gíslason: Fóstbraeðra Saga, udgivet for det nordiske Literatur-Samfund af Konrad ...; Kjøbenhavn (1852) [Berling]

KjøbenhavnGunnlaugur Þórðarson: Grettis Saga ved G. Magnússon og G. Thordarson ...Oversat af G. Thordarson ; Kjøbenhavn (1853) []

KjøbenhavnBaggesen, Jens: Jens Baggesens danske vAnden Udgave. Ved Aug. Beggesen. Bd. 1-8-12. 6 Voll ; Kjøbenhavn 1845-47 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnPetersen, Niels Matthias/Thorarensen, Gísli: Hervarar Saga ok Heidreks Konungs ...; Kjøbenhavn 1847 [Berling]

KjøbenhavnHeiberg, J. L.: Ulla skal parr BalEn bellmansk Situation ; Kjøbenhavn 1845 [Schubothes]

KjøbenhavnEwald, Johannes: Johannes Ewalds Samtlige Skrifter ...Udgivne med Understøttelse af Samfundet for den danske Litteraturs Fremme ; Kjøbenhavn 1850 - 55 [Thaarup]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Heltedigte og Sagaer ...Udgivne af F. L. Liebenberg ; Kjøbenhavn 1862 [Selskabet til Udgivelse af Oehlenschlägers Skrifter]

KjøbenhavnBarfod, Frederik: Den danske Kiempebog, en Sangkrønike fra Midten af det ...; Kjøbenhavn 1860 [Samfundets Forlag, Thieles Bogtrykkeri]

KjøbenhavnBaggesen, Jens: Jens Baggesens danske vAnden Udgave. Ved Aug. Beggesen. Bd. 1-8-12. 6 Voll ; Kjøbenhavn 1845-47 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1861 [Lind]

KjøbenhavnGrundtvig, Svend Hersleb/Jón Sigurðsson: Íslenzk Fornkvaeði; Kjøbenhavn (1854) [Berling]

KjøbenhavnBögh, Erik: HuldrebakkenSangspil paa rimede Vers i een Act. ; Kjøbenhavn 1852 [Lose & Delbanco]

KjøbenhavnWinther, Christian: Samlede Digtninger9 Bind. in 4 Voll ; Kjøbenhavn 1860 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnFridriksson, Halldór Kristjan: Bandamanna saga; Kjøbenhavn 1850 [Berling]

KjøbenhavnGunnlaugur Þórðarson: Hávarðar saga Ísfirðings; Kjøbenhavn 1860 [Stenderup]

KjøbenhavnHolberg, Ludvig/Liebenberg, F. L.: Ludvig Holbergs comedier; Kjøbenhavn 1854 [Berling]

KjøbenhavnHansen, M. Mørk: Stenen i den grønne Dal, En gammel Spaadom om ...Et Foredrag. Andet Oplag ; Kjøbenhavn 1867 [Th. Michaelsen & Tillge]

KjøbenhavnHolberg, Ludvig/Liebenberg, F. L.: Ludvig Holbergs comedier; Kjøbenhavn 1847 [Berling]

KjøbenhavnWengel, C. M.: Cousine LotteVaudeville i een Act ; Kjøbenhavn 1854 [C. C. Lose & Delbanco]

KjøbenhavnHolberg, Ludvig/Liebenberg, F. L.: Ludvig Holbergs comedier; Kjøbenhavn 1849 [Berling]

KjøbenhavnHolberg, Ludvig/Liebenberg, F. L.: Ludvig Holbergs comedier; Kjøbenhavn 1847 [Berling]

KjøbenhavnWinther, Christian: Samlede Digtninger9 Bind. in 4 Voll ; Kjøbenhavn 1860 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnElberling, Earl: Danske Folkebøgerpaany udgivne af Earl Elberling ; Kjøbenhavn 1867 [Forlagsbureau]

KjøbenhavnØrsted, Hans Christian: Samlede og efterladte Skrifter ...; Kjøbenhavn (1851) [Høst]

KjøbenhavnRahbek, Knud Lyne: Om Ludvig Holberg som Lystspildigter og om hans Lystspil ...; Kjøbenhavn (1815) [Thile]

KjøbenhavnIngjaldsson, Th./Konráð Gíslason: Droplaugarsona saga; Kjøbenhavn 1847 [Berling]

KjøbenhavnØrsted, Hans Christian: Samlede og efterladte Skrifter ...; Kjøbenhavn (1852) [Høst]

KjøbenhavnWelhaven, J. S.: Samlede Skrifter; Kjøbenhavn 1867 - 68 [Gyldendal]

KjøbenhavnValdemar <Danmark, Konge, I.>/Thorsen, Peder G.: Valdemars Saellandske lovOg Absalons Saellandske kirkelov. Udg. af det Nordiske Litteratursamfund ; Kjøbenhavn 1852 []

KjøbenhavnBagger, Carl Christian: Carl Baggers samlede V(Med digterens Portrait og Biographi.) ; Kjøbenhavn 1866 [Schübsthe]

KjøbenhavnEwald, Johannes: Johannes Ewalds samtlige digte og dramatiske arbeider ...samt Levnet og Meninger ; Kjøbenhavn (1856) [Thaarup]

KjøbenhavnGoldschmidt, Meïr: ArvingenS ; Kjøbenhavn 1865 [Chr. Steen & Son]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1858 [Lind]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1860 [Lind]

KjøbenhavnWinther, Christian: Ditninger af Christian Winther ...; Kjøbenhavn 1843 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnPaludan-Müller, Frederik: Poesier; Kjøbenhavn (1836) [Reitzel]

KjøbenhavnThaarup, Thomas/Rahbek, Knud Lyne: Efterladte poetiske Skrifter; Kjøbenhavn 1822 [Schultz u.a.]

KjøbenhavnNielsen, R.: Den prop; Kjøbenhavn 1845 [Philipsen]

KjøbenhavnFridriksson, Halldór Kristjan: Sagan af Pórdi Hredu; Kjøbenhavn 1848 [Berling]

KjøbenhavnBaggesen, Jens: Jens Baggesens danske vAnden Udgave. Ved Aug. Beggesen. Bd. 1-8-12. 6 Voll ; Kjøbenhavn 1845-47 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnEwald, Johannes: Johannes Ewalds Samtlige Skrifter ...Udgivne med Understøttelse af Samfundet for den danske Litteraturs Fremme ; Kjøbenhavn 1850 - 55 [Thaarup]

KjøbenhavnHolberg, Ludvig/Liebenberg, F. L.: Ludvig Holbergs comedier; Kjøbenhavn 1853 [Berling]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob: Den Rige og den FattigeEt Lystspil ; Kjøbenhavn 1846 [Andr. Fred. Host]

KjøbenhavnGunnlaugur Þórðarson: Vánnfirdinga Saga, Páttr af Porsteini Hvita, Páttr af Porsteini ...; Kjøbenhavn 1848 [Berling]

KjøbenhavnKonráð Gíslason/Westergaard, Niels Ludvig: Sagan af hrafnkeli freysgoda anden Udgave, ...; Kjøbenhavn 1847 [Berling]

KjøbenhavnBaggesen, Jens: Jens Baggesens danske vAnden Udgave. Ved Aug. Beggesen. Bd. 1-8-12. 6 Voll ; Kjøbenhavn 1845-47 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnEwald, Johannes: Johannes Ewalds Samtlige Skrifter ...Udgivne med Understøttelse af Samfundet for den danske Litteraturs Fremme ; Kjøbenhavn 1850 - 55 [Thaarup]

KjøbenhavnHolberg, Ludvig/Liebenberg, F. L.: Ludvig Holbergs comedier; Kjøbenhavn 1848 [Berling]

KjøbenhavnPaludan-Müller, Frederik: Luftskipperen og AtheistenEt Digt af Fr. Paludan-Müller ; Kjøbenhavn 1853 [Reitzel]

KjøbenhavnWinther, Christian: Samlede Digtninger9 Bind. in 4 Voll ; Kjøbenhavn 1860 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnWinther, Christian: Samlede Digtninger9 Bind. in 4 Voll ; Kjøbenhavn 1860 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnEwald, Johannes: Johannes Ewalds Samtlige Skrifter ...Udgivne med Understøttelse af Samfundet for den danske Litteraturs Fremme ; Kjøbenhavn 1850 - 55 [Thaarup]

KjøbenhavnHolberg, Ludvig/Liebenberg, F. L.: Ludvig Holbergs comedier; Kjøbenhavn 1852 [Berling]

KjøbenhavnWelhaven, J. S.: Samlede Skrifter; Kjøbenhavn 1867 - 68 [Gyldendal]

KjøbenhavnElberling, Earl: Danske Folkebøgerpaany udgivne af Earl Elberling ; Kjøbenhavn 1867 [Forlagsbureau]

KjøbenhavnØrsted, Hans Christian: Samlede og efterladte Skrifter ...; Kjøbenhavn (1851) [Høst]

KjøbenhavnDet Kongelige Sundhedskollegiums forhandlinger ...; Kjøbenhavn 1850 [[s.n.]]

KjøbenhavnDet Kongelige Sundhedskollegiums forhandlinger ...; Kjøbenhavn 1846 [[s.n.]]

KjøbenhavnDet Kongelige Sundhedskollegiums forhandlinger ...; Kjøbenhavn 1848 [[s.n.]]

KjøbenhavnDet Kongelige Sundhedskollegiums forhandlinger ...; Kjøbenhavn 1851 [[s.n.]]

KjøbenhavnBroughton, Thomas/Russius, Bartholomaeus: Rigsraadstidende; Kjøbenhavn 1856 [Luno]

KjøbenhavnSchouw, Joakim Frederik: Skildring af Vejrligets Tilstand i Danmark ...Et. Priiskrift, belonnet af dat kong. Danske Videskabernes Selskab og udg. med sammes Understøttelse ; Met 4 Tavler ; Kjøbenhavn 1826 [Gyldendal]

KjøbenhavnPaludan-Müller, Caspar: De første Konger af den Oldenborgske Sl ...Omrids og Tanker til Forstaaelse af Danmarks Historie i Overgangen fra Middelalderen til den nyere Tid ; Kjøbenhavn 1874 [Reitzel]

KjøbenhavnBaggesen, August: Jens Baggesens biographieUdarbeidet fornemmeligen efter hans egne haandskrifter og efterladte litteraire arbeider ; Kjøbenhavn 1843-56 [Reitzel]

KjøbenhavnBaggesen, August: Jens Baggesens biographieUdarbeidet fornemmeligen efter hans egne haandskrifter og efterladte litteraire arbeider ; Kjøbenhavn 1843-56 [Reitzel]

KjøbenhavnHammerich, Frederik: En Skolastiker og en Bibeltheolog fra Norden ...(Biographie von Anders Suneson, Erzbischof v. Lund 1228, und Meister Mathias, Kanonikus in Linkoping 1340.) ; Kjøbenhavn 1865 [Thieles bogtrykkeri]

KjøbenhavnBaggesen, August: Jens Baggesens biographieUdarbeidet fornemmeligen efter hans egne haandskrifter og efterladte litteraire arbeider ; Kjøbenhavn 1843-56 [Reitzel]

KjøbenhavnBournonville, August: Mit TheaterlivAf August Bournonville ; Kjøbenhavn 1865 [Reitzel]

KjøbenhavnNielsen, O.: Kjøbenhavns Diplomatariumsamling af dokumenter, breve og andre kilder ; til oplysning om Kjøbenhavn's aldre forhold før 1728 ; Kjøbenhavn 1874 [Gad]

KjøbenhavnBaggesen, August: Jens Baggesens biographieUdarbeidet fornemmeligen efter hans egne haandskrifter og efterladte litteraire arbeider ; Kjøbenhavn 1843-56 [Reitzel]

KjøbenhavnRördam, Holger Fr.: Klavs Christoffersen Lyskanders Levned, samt hans Bog om Danske ...; Kjøbenhavn 1868 [Thieles Bogtrykkeri]

KjøbenhavnGrímur Thomsen: Om den nyfranske Poesi, et Forsög til Besvarelse af ...; Kjøbenhavn 1843 [Wahlske Boghandlgs Forlag]

KjøbenhavnHeyse, Paul: Verdens BørnRoman i sex Bøger af Paul Heyse Oversat med Forfatterens Tilladelse ; Kjøbenhavn 1874 [Gyldendalske Boghandel (F. Hegel)]

KjøbenhavnHeyse, Paul: Paul Heyses NovellerOversatte med Forfatterens Tilladelse ; Kjøbenhavn 1873 [Immanuel Réc]

KjøbenhavnHeyse, Paul: Verdens BørnRoman i sex Bøger af Paul Heyse Oversat med Forfatterens Tilladelse ; Kjøbenhavn 1874 [Gyldendalske Boghandel (F. Hegel)]

KjøbenhavnHeyse, Paul: Paul Heyses NovellerOversatte med Forfatterens Tilladelse ; Kjøbenhavn 1874 [Immanuel Réc]

KjøbenhavnHeyse, Paul: Paul Heyses NovellerOversatte med Forfatterens Tilladelse ; Kjøbenhavn 1873 [Immanuel Réc]

KjøbenhavnEuripides: EuripidesOversat af Christian Wilster. Inh.: Alkestis. Medeia. Iphigeneia i Aulis. Iphigenia i Tauroi. Hekabe. Andromache. Bacchantinderne. Hippolytos ; Kjøbenhavn 1857 [Reitzel]

KjøbenhavnHeyse, Paul: Verdens BørnRoman i sex Bøger af Paul Heyse Oversat med Forfatterens Tilladelse ; Kjøbenhavn 1874 [Gyldendalske Boghandel (F. Hegel)]

KjøbenhavnGrundtvig, Johan: Marie StuartSärskilt Aftrÿk af "Dansk Maanedsskrift" ; Kjøbenhavn 1862 [Thiele]

KjøbenhavnJensen, Thom.: Bryologia Danica eller de Danske Bladmosser ...Med ni kopperstukne Tavler ; Kjøbenhavn 1856 [Iversen]

KjøbenhavnLange, Joh.: Haandbog i den Danske Flora; Kjøbenhavn 1856 - 59 [forlagt af C. A. Reitzels Bo og Arvinger]

KjøbenhavnHartmann, Johan Peter Emilius: Cantate til universitetets fest i anledning af Kronprinds Frederiks ...comp. for mandsstemmer og orchester ; op. 69 ; Kjøbenhavn 1872 [Horneman & Erslev]

KjøbenhavnForhandlinger i Folketinget; Kjøbenhavn 1855 [[s.n.]]

KjøbenhavnBacker-Grøndahl, Agathe: Fem sangeaf H. Ibsen, Chr. Molbech, Chr. Winther og Rob. Burns ; for en stemme med piano ; op. 2 ; Kjøbenhavn ca. 1870 [Hornemans]

KjøbenhavnLange-Müller, Peter Erasmus: Fem sangeaf B. S. Ingemanns Sulamith og Salomon ; op. 1 ; Kjøbenhavn [1874] [Hansen]

KjøbenhavnHartmann, Johan Peter Emilius: Cantate til universitetets fest i anledning af Kronprinds Frederiks ...comp. for mandsstemmer og orchester ; op. 69 ; Kjøbenhavn 1872 [Horneman & Erslev]

KjøbenhavnDet Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs historiske og philosophiske afhandlinger ...; Kjøbenhavn 1836 []

KjøbenhavnHartmann, Johan Peter Emilius/Winding, August: Ouverture og Mellemaktsmusik til Hakon Jarl ...Tragedie af Adam Oehlenschläger ; op. 40 ; Kjøbenhavn 1873 [Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik]

KjøbenhavnKuhlau, Friedrich/Malling, Otto Valdemar: Musik til William Shakspeareromantisk Skuespil af C. J. Boye ; op. 74 ; Kjøbenhavn 1873 [Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik]

KjøbenhavnKunzen, Friedrich Ludwig Aemilius/Barnekow, Christian: Musik til Gyrithe eller Danmarks Frelse ...Skuespil af L. Kruse ; Kjøbenhavn 1872 [Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik]

KjøbenhavnHartmann, Johan Peter Emilius: Musik til Syvsoverdagromantisk Komedie af J(ohanne) L(ouise) Heiberg ; op. 30 ; Kjøbenhavn 1872 [Samfundet til Udgivelse af dansk Musik]

KjøbenhavnGhemen, Gotfred van: Den Danske Rimkrønike, trykt ved Gotfred af Ghemen ...Kjøbenhavn 1495. Udgivet i fotolithografisk Faksimile af Budtz Müller & Co. og C. Ferslew & Co. i Kjøbenhavn 1873 ; Kjøbenhavn 1873 [Budtz Müller]

KjøbenhavnMalling, Jörgen: Samling af sangefor chor ; Kjøbenhavn [ca. 1860] [Erslev]

KjøbenhavnMalling, Jörgen: Samling af sangefor chor ; Kjøbenhavn [ca. 1860] [Erslev]

KjøbenhavnMalling, Jörgen: Samling af sangefor chor ; Kjøbenhavn [ca. 1860] [Erslev]

KjøbenhavnRørdam, Holger Frederik: Kjøbenhavns Universitets Historie fra 1537 til 1621 ...; Kjøbenhavn 1868/74 [Luno]

KjøbenhavnPaludan-Müller, Frederik: Adam Homo et digt; Kjøbenhavn (1873) [Reitzel]

KjøbenhavnPaludan-Müller, Frederik: Adam Homo et digt; Kjøbenhavn (1873) [Reitzel]

KjøbenhavnFabrikloven eller Lov om Børns og unge Menneskers Arbejede ...Stadfaestet af Kong Christian IX den 23de Maj 1873 ; Kjøbenhavn 1873 [V. Pio]

KjøbenhavnMøller, Poul Martin: Efterladte SkrifterI udvalg ved Christian Winther ; Kjøbenhavn 1873 [Reitzel]

KjøbenhavnSejdelin, H. C. P.: Diplomatarium FlensborgenseSamling af Aktstykker til Staden Flensborgs Historie indtil Aaret 1559, udgiven af H. C. P. Sejdelin ; Kjøbenhavn 1873 [Gyldendal]

KjøbenhavnMotzfeldt, Peter: Breve og Optegnelser af Peter Motzfeldt udgivne af K. ...Med Forfatterens Portraet og hans Biografi af Udgiveren ; Kjøbenhavn 1888 [Gyldendalske Boghandels Forlag. (F. Hegel)]

KjøbenhavnBergsoe, Vilhelm: DigteJ Ny og NoeDigte ; Kjøbenhavn 1873 [Gyldendal]

KjøbenhavnMøller, Poul Martin: Efterladte SkrifterI udvalg ved Christian Winther ; Kjøbenhavn 1873 [Reitzel]

KjøbenhavnMunch, A.: Udvalgte Digte; Kjøbenhavn 1873 [Forlags bureauft]

KjøbenhavnGosch, C. C. A.: Udsigt over Danmarks Zoologiske Literatur ...Med en indledende fremstilling af de videnskabelige grunds ; Kjøbenhavn 1873 [Hoffensberg, Jespersen & C.]

KjøbenhavnDen dansk-tydske Krig i Aarene 1848 - 50 ...udarbejdet paa Grundlag af officielle Documenter og med Krigsministeriets Tilladelse udgivet af Generalstaben ; Kjøbenhavn 1873 [Schultz]

KjøbenhavnThiersch, Heinrich Wilhelm Josias: Kirken i den apostoliske tidsalder og de nytestamentlige skrifters ...Fremstillet af Heinrich W. J. Thiersch. Paa Dansk efter d. forbedrede oplag ved A. F. Schiødte ; Kjøbenhavn 1873 [Schiødte]

KjøbenhavnRøRdam, Holger: Monumenta historiae DanicaeHistoriske Kildeskrifter og bearbejdelser af Dansk historie isaer fra det 16. aarhundrede ; Kjøbenhavn 1873 [G. E. C. Gad]

KjøbenhavnWorsaae, Jens Jakob Asmussen: De Danskes Kultur i Vikingetiden ...Med 29 Afbildinger ; Kjøbenhavn 1873 [Gad]

KjøbenhavnStorm, Gustav: Yderligere bemaerkninger om den skotske "Historia Norvegiae" ...Saersk. Aftryk af "Aarb. f. nord. Otdk. og Hift". 1873. S. 361 - 382 ; Kjøbenhavn 1873 [Thiele]

KjøbenhavnBerggreen, A. P.: Melodier til den fra Roeskilde Praesteconvent udgaaede "Psalmebog til ...Af A. P. Berggreen... ; Kjøbenhavn 1873 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnThiersch, Heinrich Wilhelm Josias: Jesu Kristi lignelser i deres moralske og protefetiske betydning ...Oversat ; Kjøbenhavn 1873 [Schiødte]

KjøbenhavnThiele, Just M.: Af mit Livs Aarbøger1795 - 1826 ; Kjøbenhavn 1873 [Reitzel]

KjøbenhavnWagner, Richard: Mestersangere i NürnbergOpera i 3 akter ; Kjøbenhavn 1872 [Schubothe]

KjøbenhavnNaturhistorisk Tidsskrift; Kjøbenhavn 1872 []

KjøbenhavnNaturhistorisk Tidsskrift; Kjøbenhavn 1838 []

KjøbenhavnNaturhistorisk Tidsskrift; Kjøbenhavn 1841 []

KjøbenhavnNaturhistorisk Tidsskrift; Kjøbenhavn 1846 []

KjøbenhavnNaturhistorisk Tidsskrift; Kjøbenhavn 1866 []

KjøbenhavnNaturhistorisk Tidsskrift; Kjøbenhavn 1863 []

KjøbenhavnNaturhistorisk Tidsskrift; Kjøbenhavn 1869 []

KjøbenhavnRørdam, Holger Frederik: Kjøbenhavns Universitets Historie fra 1537 til 1621 ...; Kjøbenhavn 1869/72 [Luno]

KjøbenhavnHansen, J. A.: Vor Forfatnings-Historiefra 1848 til 1866 ; Kjøbenhavn 1872 [I Kommiss. hos Jacob Lund]

KjøbenhavnKrogh, F. v.: Christian den Førstes Romerreise ...Af Kammerherrn F. Krogh. (Saerskilt Aftryk af &quot;For Romantik og Historie&quot; ; Kjøbenhavn 1872 [I. Cohens Bogtrykkeri]

KjøbenhavnChristensen, Richard: SophisterneEn kulturhistorick Undersøgelse af Richard Christensen ; Kjøbenhavn 1871 [E. Jespersen <Otto Schwartz's Efterfølger>]

KjøbenhavnNaturhistorisk Tidsskrift; Kjøbenhavn 1840 []

KjøbenhavnNaturhistorisk Tidsskrift; Kjøbenhavn 1837 []

KjøbenhavnNaturhistorisk Tidsskrift; Kjøbenhavn 1864 []

KjøbenhavnNaturhistorisk Tidsskrift; Kjøbenhavn 1861 []

KjøbenhavnNaturhistorisk Tidsskrift; Kjøbenhavn 1868 []

KjøbenhavnNaturhistorisk Tidsskrift; Kjøbenhavn 1845 []

KjøbenhavnNaturhistorisk Tidsskrift; Kjøbenhavn 1870 []

KjøbenhavnGrundtvig, Joh.: Meddelelser fra Rentekammerarchivet, indeholdende Bidrag til Danmarks Historie af ...; Kjøbenhavn 1871 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnJacobaeus, H. W.: Om Luftforandringers og Daglysets Indflydelse paa Magnetnaalens Bevaegelser ...; Kjøbenhavn 1872 [Philipsen]

KjøbenhavnGrundtvig, Joh.: Meddelelser fra Rentekammerarchivet, indeholdende Bidrag til Danmarks Historie af ...; Kjøbenhavn 1872 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnAndrae, Poul: Geheimekonferentsraad Carl Georg Andrae ...En biografisk fremstilling med bidrag til belysningaf Hans Samtidige ; Kjøbenhavn 1897 [Gyldendalske Boghandel]

KjøbenhavnNestor: Nestors Russiske Krønike, oversat og forklaret af C. W. ...; Kjøbenhavn 1869 [Boghandler H. Hagerups Forlag]

KjøbenhavnSchmidt, Valdemar: Assyriens og Aegyptens gamle Historie efter den nyere tids ...; Kjøbenhavn 1872 [F. Wøldike]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1858 [Luno]

KjøbenhavnThorsen, Peder G.: De danske runemindesm; Kjøbenhavn 1864 [Hagerup]

KjøbenhavnIngemann, Bernhard Severin: Bernhard Severin Ingemanns Levnetsbog skreven af ham selv, udgiven ...; Kjøbenhavn 1862 [Reitzel]

KjøbenhavnIngemann, Bernhard Severin: Bernhard Severin Ingemanns Levnetsbog skreven af ham selv, udgiven ...; Kjøbenhavn 1862 [Reitzel]

KjøbenhavnWinther, Christian: Samlede Digtninger9 Bind. in 4 Voll ; Kjøbenhavn 1860 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnWorsaae, Jens Jakob Asmussen: Den danske erobring af England og Normandiet ...; Kjøbenhavn 1863 [Gyldendal]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Heltedigte og Sagaer ...Udgivne af F. L. Liebenberg ; Kjøbenhavn 1862 [Selskabet til Udgivelse af Oehlenschlägers Skrifter]

KjøbenhavnArrebo, Anders C.: Mester Anders Christensen Arrebos levnet og skrifter ved Holger ...; Kjøbenhavn (1857) [Thieles Bogtrykk]

KjøbenhavnBrasch, Chr. H.: Griffenfelds Kjaerlighed til Charlotte Amélie la Trémouille Prinseste af ...; Kjøbenhavn 1885 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnBernhard, Carl: Samlede Skrifter af Carl Bernhard [d.i.] <A. N. de ...; Kjøbenhavn 1869 [Schubothe]

KjøbenhavnVilhjálmur Finsen: GrágásIsländernes lovbog i fristatens tid. ; Kjøbenhavn 1870 [Berling]

KjøbenhavnCollett, Camilla: Sidste BladeErindringer og Bekjendelser ; Kjøbenhavn (1872) [Gyldendal]

KjøbenhavnTullin, Christian B.: Samtlige skrifter i tre bind; Kjøbenhavn 1771 [Møller]

KjøbenhavnSørensen, Carl Th.: Kampen om Norge i Aarene 1813 og 1814 ...Et Bidrag til de nordiske Rigers Krigshistorie. Ud arbeidet med Krigsministeriets Tilladelse paa Grundlag af de i de danske Krigsarkiver beroende Aktstykker ; Kjøbenhavn 1871 [Gyldendal]

KjøbenhavnBjørnson, Bjørnstjerne: Fortaellinger; Kjøbenhavn (1872) [Gyldendal]

KjøbenhavnBernhard, Carl: Samlede Skrifter af Carl Bernhard [d.i.] <A. N. de ...; Kjøbenhavn 1869 [Schubothe]

KjøbenhavnBernhard, Carl: Samlede Skrifter af Carl Bernhard [d.i.] <A. N. de ...; Kjøbenhavn 1870 [Schubothe]

KjøbenhavnBernhard, Carl: Samlede Skrifter af Carl Bernhard [d.i.] <A. N. de ...; Kjøbenhavn 1870 [Schubothe]

KjøbenhavnBernhard, Carl: Samlede Skrifter af Carl Bernhard [d.i.] <A. N. de ...; Kjøbenhavn 1871 [Schubothe]

KjøbenhavnDen dansk-tydske Krig i Aarene 1848 - 50 ...udarbejdet paa Grundlag af officielle Documenter og med Krigsministeriets Tilladelse udgivet af Generalstaben ; Kjøbenhavn 1871 [Schultz]

KjøbenhavnFestskrift, udgivet af den Botaniske Forening i Kjøbenhavn i ...med 10 tavler og 50 figurgrupper i texten ; Kjøbenhavn 1890 [Hoffensberg & Trap's Etabl.]

KjøbenhavnVaupell, Otto: Den danske haers historie til nutiden og den norske ...; Kjøbenhavn 1872 [Hegel]

KjøbenhavnAllen, Carl Ferd.: De tre nordiske Rigers Historie under Hans, Christiern den ...; Kjøbenhavn 1872 []

KjøbenhavnCollett, Camilla: Sidste BladeErindringer og Bekjendelser ; Kjøbenhavn (1868) [Gyldendal]

KjøbenhavnBernhard, Carl: Samlede Skrifter af Carl Bernhard [d.i.] <A. N. de ...; Kjøbenhavn 1869 [Schubothe]

KjøbenhavnVilhjálmur Finsen: GrágásIsländernes lovbog i fristatens tid. ; Kjøbenhavn 1870 [Berling]

KjøbenhavnBjørnson, Bjørnstjerne: Sigurd Jorsalfar; Kjøbenhavn 1872 [Gyldendal]

KjøbenhavnHansen, P.: Nordiske Digtere i vort Aarhundrede ...En Skandinavisk Anthologi med Biographier og Portraiter af Danske, Norske og Svenske Digtere ; Kjøbenhavn 1870 [Delbanco [u.a.]]

KjøbenhavnKøster, Kristian: Sagnet om Havelok Danske; Kjøbenhavn 1868 [Møller]

KjøbenhavnBruun, Christian: Ludvig Holberg; Kjøbenhavn 1872 []

KjøbenhavnTullin, Christian B.: Samtlige skrifter i tre bind; Kjøbenhavn 1770 [Møller]

KjøbenhavnPaludan-Müller, Frederik: Sex Digte(Kalanus. - Abels Død. - Kain. - Ahasverus. - Benedict fra Nursia. - Pygmalion.) ; Kjøbenhavn 1872 [Reitzel]

KjøbenhavnWinther, Christian: Samlede Digtninger9 Bind. in 4 Voll ; Kjøbenhavn 1872 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnLie, Jonas: Den Fremsynte eller Billeder fra Nordland ...; Kjøbenhavn 1871 [Gÿldendal]

KjøbenhavnTullin, Christian B.: Samtlige skrifter i tre bind; Kjøbenhavn 1773 [Møller]

KjøbenhavnBernhard, Carl: Samlede Skrifter af Carl Bernhard [d.i.] <A. N. de ...; Kjøbenhavn 1870 [Schubothe]

KjøbenhavnBernhard, Carl: Samlede Skrifter af Carl Bernhard [d.i.] <A. N. de ...; Kjøbenhavn 1870 [Schubothe]

KjøbenhavnBernhard, Carl: Samlede Skrifter af Carl Bernhard [d.i.] <A. N. de ...; Kjøbenhavn 1869 [Schubothe]

KjøbenhavnBernhard, Carl: Samlede Skrifter af Carl Bernhard [d.i.] <A. N. de ...; Kjøbenhavn 1871 [Schubothe]

KjøbenhavnBernhard, Carl: Samlede Skrifter af Carl Bernhard [d.i.] <A. N. de ...; Kjøbenhavn 1870 [Schubothe]

KjøbenhavnBernhard, Carl: Samlede Skrifter af Carl Bernhard [d.i.] <A. N. de ...; Kjøbenhavn 1869 [Schubothe]

KjøbenhavnEtatsraad Hector Frederik Janson Estrups Minde ...Kongsdal den 7 Januar 1847 ; Kjøbenhavn [1847] []

KjøbenhavnLøvendal, E. A.: De danske barkbiller (Scolytidae et platapodidae Danicae) og deres ...; Kjøbenhavn 1898 [Det Schubotheske Forl.]

KjøbenhavnGrundtvig, Svend Hersleb/Jón Sigurðsson: Íslenzk Fornkvaeði; Kjøbenhavn (1859) [Berling]

KjøbenhavnBaggesen, Jens: Jens Baggesens danske vAnden Udgave. Ved Aug. Beggesen. Bd. 1-8-12. 6 Voll ; Kjøbenhavn 1845-47 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnBaggesen, Jens: Jens Baggesens danske vAnden Udgave. Ved Aug. Beggesen. Bd. 1-8-12. 6 Voll ; Kjøbenhavn 1845-47 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnWelhaven, J. S.: Samlede Skrifter; Kjøbenhavn 1867 - 68 [Gyldendal]

KjøbenhavnGyllembourg, Thomasine: Samlede skrifter af Fru Gyllembourg-Ehrensvärd ...; Kjøbenhavn 1867 [Reitzel]

KjøbenhavnHammerich, Frederik: Den Kristne Kirkes Historie; Kjøbenhavn 1868 [Gyldendal]

KjøbenhavnVilhjálmur Finsen: GrágásIsländernes lovbog i fristatens tid. ; Kjøbenhavn 1852 [Berling]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob: Oehlenschlägers Romantiske Dramaer ...Udgivne af F. L. Liebenberg ; Kjøbenhavn 1857 [Selskabet til Udgivelse af Oehlenschlägers Skrifter]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Heltedigte og Sagaer ...Udgivne af F. L. Liebenberg ; Kjøbenhavn 1862 [Selskabet til Udgivelse af Oehlenschlägers Skrifter]

KjøbenhavnErik <Danmark, Konge, VI.>/Thorsen, Peder G.: Eriks Saellandske lovUdg. af det Nordiske Litteratursamfund ; Kjøbenhavn 1852 []

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1861 [Lind]

KjøbenhavnHauch, Joh. C.: Robert FultonEn Fort ; Kjøbenhavn 1853 [Reitzel]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob: Oehlenschlägers Romantiske Dramaer ...Udgivne af F. L. Liebenberg ; Kjøbenhavn 1857 [Selskabet til Udgivelse af Oehlenschlägers Skrifter]

KjøbenhavnHelveg, Ludvig N.: Den Danske Kirkes Historie til Reformationen ...; Kjøbenhavn 1862 [Milos Bogtrykkeri i Odense]

KjøbenhavnVilhjálmur Finsen: GrágásIsländernes lovbog i fristatens tid. ; Kjøbenhavn 1856 [Berling]

KjøbenhavnBrandt, Carl J.: Lucidariusen folkebog fra middelalderen ; Kjøbenhavn 1849 [Berling]

KjøbenhavnThorsen, Peder G.: Skanske lov og Eskils skånske kirkelov ...tilligemed Andreae Sunonis lex Scaniae prouincialis, skånske arvebog og det tilbagevaerende af Knud den 6. 's og Valdemar den 2. 's lovgivning vedkommende skånske lov ; Kjøbenhavn 1853 [Berling]

KjøbenhavnGrundtvig, Svend Hersleb/Jón Sigurðsson: Íslenzk Fornkvaeði; Kjøbenhavn (1858) [Berling]

KjøbenhavnKonráð Gíslason: Fire og fyrretyve for en stor deel forhen utrykte ...; Kjøbenhavn 1860 [Gyldendal]

KjøbenhavnSchaldemose, Fred.: Beo-Wulf og Scopes Widsid, to angelsaxiske Digte. med Oversaettelse ...Anden Udgare ; Kjøbenhavn 1851 [Mollers]

KjøbenhavnEtlar, Carit: Sage og Eventyr fortalte af Carit Etlar ...; Kjøbenhavn 1866 [Steen & Søn]

KjøbenhavnEwald, Johannes: Johannes Ewalds Samtlige Skrifter ...Udgivne med Understøttelse af Samfundet for den danske Litteraturs Fremme ; Kjøbenhavn 1850 - 55 [Thaarup]

KjøbenhavnHauch, Johann Carsten: Guldmagerenen romantisk begevenhed fra det forsvundne aarhundrede ; Kjøbenhavn 1836 [Reitzel]

KjøbenhavnHauch, Joh. C.: Robert FultonEn Fort ; Kjøbenhavn 1853 [Reitzel]

KjøbenhavnBernhard, Carl: Kroniker fra Kong Christian den Andens Tid ...Udgivne af Carl Bernhard. Bildet Band 10 - 12 der "Noveller og Fortällinger" ; Kjøbenhavn (1847) [Schubothe]

KjøbenhavnGrundtvig, Nicolai F. S.: Bjowulfs Drapeet Gothisk Helte-Digt fra forrige Aar-Tusinde ; Kjøbenhavn 1820 [Seidelin]

KjøbenhavnEwald, Johannes: Johannes Ewalds Samtlige Skrifter ...Udgivne med Understøttelse af Samfundet for den danske Litteraturs Fremme ; Kjøbenhavn 1850 - 55 [Thaarup]

KjøbenhavnBernhard, Carl: Kroniker fra Kong Christian den Andens Tid ...Udgivne af Carl Bernhard. Bildet Band 10 - 12 der "Noveller og Fortällinger" ; Kjøbenhavn (1847) [Schubothe]

KjøbenhavnEtlar, Carit: IngolaEn Fort ; Kjøbenhavn 1862 [Steen & Søns]

KjøbenhavnEwald, Johannes: Johannes Ewalds samtlige digte og dramatiske arbeider ...samt Levnet og Meninger ; Kjøbenhavn (1856) [Thaarup]

KjøbenhavnHeiberg, Johan L.: To TidsaldreNovelle af Forfatteren til "En Hverdags-Historie". Udgiven af Joh. Ludw. Heiberg ; Kjøbenhavn 1845 [Reitzel]

KjøbenhavnFalster, Christian/Thaarup, Christen: Satirer, med en Afhandling om Digterens Levnet og Skrifter ...; Kjøbenhavn 1840 [Samfundet til den Danske Literaturs Fremme]

KjøbenhavnEtlar, Carit: IngolaEn Fort ; Kjøbenhavn 1862 [Steen & Søns]

KjøbenhavnEwald, Johannes: Johannes Ewalds Samtlige Skrifter ...Udgivne med Understøttelse af Samfundet for den danske Litteraturs Fremme ; Kjøbenhavn 1850 - 55 [Thaarup]

KjøbenhavnHertz, Henrik: Tyrfinget nordisk Digt fra den mythiske Tid ; Kjøbenhavn 1849 [Reitzel]

KjøbenhavnTvende nyttelige og skjønne Historier, den første om Griseldis, ...; Kjøbenhavn 1867 [Forlagsbureau]

KjøbenhavnHauch, Joh. Carsten: Marsk stigTragødie i fem acter ; Kjøbenhavn 1850 [Reitzel]

KjøbenhavnBaggesen, Jens: Jens Baggesens danske vAnden Udgave. Ved Aug. Beggesen. Bd. 1-8-12. 6 Voll ; Kjøbenhavn 1845-47 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnHansen, Frantz J./Liebenberg, Frederik Ludvig: Poetiske skrifteraf F. J. Hansen, udg. af F. L. Liebenberg ; Kjøbenhavn 1857 [Stinck]

KjøbenhavnHostrup, Jens C.: Samlede skrifter af Christian Hostrup ...; Kjøbenhavn (1865) [Eibe]

KjøbenhavnHostrup, Jens C.: Samlede skrifter af Christian Hostrup ...; Kjøbenhavn (1865) [Eibe]

KjøbenhavnHolst, Hans Peter: Den lille Hornblet digt ; Kjøbenhavn 1849 [Bing]

KjøbenhavnHolberg, Ludvig/Liebenberg, F. L.: Ludvig Holbergs comedier; Kjøbenhavn 1850 [Berling]

KjøbenhavnHostrup, Jens C.: Samlede skrifter af Christian Hostrup ...; Kjøbenhavn (1865) [Eibe]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1858 [Lind]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1860 [Lind]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1857 [Lind]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1858 [Lind]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1857 [Lind]

KjøbenhavnHolst, Hans Peter: GioachinoRomantisk Drama ; Kjøbenhavn 1844 [Reitzel]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1859 [Lind]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1859 [Lind]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1859 [Lind]

KjøbenhavnØrsted, Hans Christian: Samlede og efterladte Skrifter ...; Kjøbenhavn (1851) [Høst]

KjøbenhavnØrsted, Hans Christian: Samlede og efterladte Skrifter ...; Kjøbenhavn (1852) [Høst]

KjøbenhavnPaludan-Müller, Frederik: Poesier; Kjøbenhavn (1838) [Reitzel]

KjøbenhavnWelhaven, J. S.: Samlede Skrifter; Kjøbenhavn 1867 - 68 [Gyldendal]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1862 [Lind]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1859 [Lind]

KjøbenhavnPaludan-Müller, Frederik: VenusEt dramatisk Digt ; Kjøbenhavn 1841 [Reitzel]

KjøbenhavnWinther, Christian: Danske romanzer, hundrede og ti ...samlede og udg. af Christian Winther ; Kjøbenhavn 1851 [Reitzel]

KjøbenhavnStaffeldt, Adolph Wilhelm Schack vonœ/Liebenberg, Frederik Ludvig: Samlinger til Adolf Vilhelm Schack Staffeldts Levnet fornemmelig af ...; Kjøbenhavn (1847) [Samfundet til den danske Liter. Fremme]

KjøbenhavnWelhaven, J. S.: Samlede Skrifter; Kjøbenhavn 1867 - 68 [Gyldendal]

KjøbenhavnWelhaven, J. S.: Samlede Skrifter; Kjøbenhavn 1867 - 68 [Gyldendal]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1862 [Lind]

KjøbenhavnThisted, Valdemar Adolph: Breve fra HelvedeUdgivne af M. Rowel ; Kjøbenhavn 1867 [G. E. C. Gad]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1858 [Lind]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1860 [Lind]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1858 [Lind]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1862 [Lind]

KjøbenhavnØrsted, Hans Christian: Samlede og efterladte Skrifter ...; Kjøbenhavn (1851) [Høst]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1860 [Lind]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1858 [Lind]

KjøbenhavnØrsted, Hans Christian: Samlede og efterladte Skrifter ...; Kjøbenhavn (1852) [Høst]

KjøbenhavnPaludan-Müller, Frederik: TithonEt dramatisk Digt ; Kjøbenhavn 1844 [Reitzel]

KjøbenhavnWelhaven, J. S.: Samlede Skrifter; Kjøbenhavn 1867 - 68 [Gyldendal]

KjøbenhavnMunch, Andreas: Hertug Skuletragoedie i fem akter ; Kjøbenhavn 1864 [Gad]

KjøbenhavnWinther, Christian: Samlede Digtninger9 Bind. in 4 Voll ; Kjøbenhavn 1860 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnWinther, Christian: Samlede Digtninger9 Bind. in 4 Voll ; Kjøbenhavn 1865 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnPaludan-Müller, Frederik: Mythologiske Digte. Nye digte; Kjøbenhavn 1857 [Reitzel]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1860 [Lind]

KjøbenhavnStaffeldt, Adolph Wilhelm Schack vonœ/Liebenberg, Frederik Ludvig: Samlede digte; Kjøbenhavn (1843) [Qvist]

KjøbenhavnØrsted, Hans Christian: Samlede og efterladte Skrifter ...; Kjøbenhavn (1851) [Høst]

KjøbenhavnStaffeldt, Adolph Wilhelm Schack vonœ/Liebenberg, Frederik Ludvig: Samlede digte; Kjøbenhavn (1843) [Qvist]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1860 [Lind]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1861 [Lind]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1859 [Lind]

KjøbenhavnØrsted, Hans Christian: Samlede og efterladte Skrifter ...; Kjøbenhavn (1851) [Høst]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1861 [Lind]

KjøbenhavnPaludan-Müller, Frederik: Adam Homo et digt; Kjøbenhavn (1857) [Reitzel]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1862 [Lind]

KjøbenhavnHelveg, Ludvig N.: Den Danske Kirkes Historie til Reformationen ...; Kjøbenhavn 1862 [Milos Bogtrykkeri i Odense]

KjøbenhavnDen fransk-tydske Krig i 1870Oplysende og underholdende Skildringer. Med illustr. ; Kjøbenhavn 1871 [Ferslew]

KjøbenhavnRecke, Ernst von der: Fru JeannaTragisk Sangdrama i 4 Akter af Ernst von der Recke ; Kjøbenhavn 1891 [Gyldendal]

KjøbenhavnRichardt, Chr.: Drot og MarskTragisk Sangdrama af Chr. Richardt. Sat i Musik af P. Heise ; Kjøbenhavn 1889 [Gyldendal]

KjøbenhavnReinhardt, Mathilde: Familie ErindringerBreve og Meddelelser, samlede af Mathilde Reinhardt. [2:] Udgivne af Mathilde Reinhardt. (Reinhardt) ; Kjøbenhavn 1887 [Bianco Lunos kgl. Hof-Bogtrykkeri]

KjøbenhavnReinhardt, Mathilde: Familie ErindringerBreve og Meddelelser, samlede af Mathilde Reinhardt. [2:] Udgivne af Mathilde Reinhardt. (Reinhardt) ; Kjøbenhavn 1889 [Bianco Lunos kgl. Hof-Bogtrykkeri]

KjøbenhavnMatthison-Hansen, Aage: Nutids-LyrikEn Samling Danske Digte fra aarhundredets Slutning. 1872 - 1900. I Udvalg med Biografier ved Aage Matthison-Hansen. Med en Indledning af Alfred Ipsen ; Kjøbenhavn 1899 [Emil Bergmann]

KjøbenhavnRecke, Ernst von der: Hertuginden af BurgundDrama i fem Akter ; Kjøbenhavn 1891 [Gyldendal]

KjøbenhavnThiele, T. N.: Forelaesninger over Almindelig Iagttagelseslaere: Sandsynlighedsregning og mindste Kvadraters Methode ...; Kjøbenhavn 1889 [I Kommision hos C. A. Reitzel]

KjøbenhavnGosch, C. C. A.: Udsigt over Danmarks Zoologiske Literatur ...Med en indledende fremstilling af de videnskabelige grunds ; Kjøbenhavn 1870 [Hoffensberg, Jespersen & C.]

KjøbenhavnGade, Niels Wilhelm/Hermann, Friedrich: Sinfoni (N.o 8 h-Moll)for orkester ; op. 47 ; Kjøbenhavn [ca. 1900] [Hansen]

KjøbenhavnMalling, Otto Valdemar: Symfoni (D-mol)for Orchester ; op. 17 ; Kjøbenhavn 1884 [Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik]

KjøbenhavnHolm, Edvard: Nogle Hovedtraek af Trykkefrihedstidens Historie 1770 - 1773 ...Indbydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitets aarsfest til erindring om Kirkens reformation ; Kjøbenhavn 1885 [Schultz]

KjøbenhavnArrest, Heinrich Louis d': Undersogelser over de nebulose Stjerner i Henseende til deres ...Indbydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitets Aarsfest til Erindring om Kirkens Reformation ; Kjøbenhavn 1872 [Trykt hos J H. Schultz]

KjøbenhavnCastberg, Peter A.: Om Døvhed og dens medicinske Behandling ...; Kjøbenhavn 1822 []

KjøbenhavnLütken, Christian F.: E Museo Lundiien samling af afhandlinger om de i det indre Brasiliens kalkstenshuler af Prof. Dr. Peter Vilhelm Lund udgravede og i den Lundske Palaeontologiske Ardeling af Kjøbenhavns Univ. Zoologiske Museum opbevarede dyre- og menneskeknogler ; Kjøbenhavn 1893 [Hagerup]

KjøbenhavnLütken, Christian F.: E Museo Lundiien samling af afhandlinger om de i det indre Brasiliens kalkstenshuler af Prof. Dr. Peter Vilhelm Lund udgravede og i den Lundske Palaeontologiske Ardeling af Kjøbenhavns Univ. Zoologiske Museum opbevarede dyre- og menneskeknogler ; Kjøbenhavn 1895 - 96 [Hagerup]

KjøbenhavnZinck, L.: Broncefolkets Gravhøje og deres Forbindelse med Stenalderens Grave ...En arkaeologisk Undersøgelse ; Kjøbenhavn 1871 [Wøldike]

KjøbenhavnDreyer, John Louis Emil: "Tyge Brahe, en historisk Fremstilling efter trykte og utrykte ...; Kjøbenhavn 1871 [Jacob Lund]

KjøbenhavnEngelhardt, Conrad: Fynske Mosefund; Kjøbenhavn 1867 [Gad]

KjøbenhavnEngelhardt, Conrad: Fynske Mosefund; Kjøbenhavn 1869 [Gad]

KjøbenhavnMadsen, Andreas P.: Afbildninger af Danske Oldsager og Mindesmaerker ...Broncealderen ; Suiter ; med Understøttelse af Cultusministeriet ; Kjøbenhavn 1872 [Gyldendal]

KjøbenhavnSaxo <Grammaticus>/Winkel Horn, Frederik: Danmarks Krønike; Kjøbenhavn 1898 [Christiansen]

KjøbenhavnSaxo <Grammaticus>/Winkel Horn, Frederik: Danmarks Krønike; Kjøbenhavn 1898 [Christiansen]

KjøbenhavnIndbydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitets aarsfest ...i anledning af Hans Majestaet Kongens fødselsdag ; Kjøbenhavn 1871 [[s.n.]]

KjøbenhavnKjaer, L. Ove: Stǔdier af Oldtidslivet og Oldtidshistorien ...Af L. Ove Kjaer. Med 1 Kort ; Kjøbenhavn 1864 [H. Hagerup]

KjøbenhavnHolm, E.: De graeske Undersaatters, politiske Stilling under de romerske Keisere ...En historisk Afhandling, udgiven som Disputats for den philosophiske Doctorgrad af E. Holm ; Kjøbenhavn 1860 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnStenersen, L. B.: FidiasEn skildring fra den graeske billedhuggerkunsts høieste blomstring. Af L. B. Stenersen. Med et titelbillede og traesnit i texten ; Kjøbenhavn 1872 [Gyldendalske]

KjøbenhavnLaessøe, A. V.: Erindringer fra en Reise i Udlandet af A. V. ...; Kjøbenhavn 1843 [Universitetsboghandler C. A. Reitzel]

KjøbenhavnSchiern, Frederik: Nationalitetsstriden i TyrolAf Frederik Schiern ; Kjøbenhavn 1862 [Thieles Bogtrykkeri]

KjøbenhavnLund, L.: Tolv Fragmentes om Hedenskabet med saerligt Hensyn til Forholdene ...Udgivet med Understöttelse af Ministerict for Kirke og Undervisnings-Vaesenet ; Kjøbenhavn 1891 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnEgeriafjerdingaarsskrift for opdragelses- og underviisningsvaesenet i Danmark og Norge ; Kjøbenhavn 1806 [Poulsen]

KjøbenhavnLund, Troels: Om Sokrates's Laere og Personlighed af Troels Lund ...; Kjøbenhavn 1871 [B. Lunos Bogtrykkeri]

KjøbenhavnWerlauff, E. C.: Vatnsdaela Saga ok Saga af Finnboga hinum Rama ...; Kjøbenhavn 1812 [Schubart]

KjøbenhavnThomas <a Kempis>: Thomas a Kempis om Christi Efterfolgese fire ...Bøger. Oversatte og paanÿ udgive af J. A. L. Holm. Med en Indledning til Besningen af Skristet og Forfastertes Levertslol af A. G. Rudelbach ; Kjøbenhavn 1844 [Wahl]

KjøbenhavnHwiid, F. K.: Tydsk Laesebog for Mellemklasserne i Realskoler og de tilsvarende ...[Umschlagt.] ; Kjøbenhavn 1863 [Wøldike]

KjøbenhavnFine, L. H. F. de: Stamtavler over Slaegterne Olivarius og de Fine med personalhistoriske ...Gjennemsete og fuldstaendiggjorte af Genealogisk Institut i Kjøbenhavn ; Kjøbenhavn 1894 [A. E. Kihl]

KjøbenhavnUssing, J. L.: To graeske Vaser i Antik-Kabinettet i Kjøbenhavn ...Af J. L. Ussing. Med 2 lithogr. Tavler ; Kjøbenhavn 1866 [[Dr.:] F. S. Muhle]

KjøbenhavnNordisk tidsskrift for oldkyndighed ...; Kjøbenhavn 1835 []

KjøbenhavnNordisk tidsskrift for oldkyndighed ...; Kjøbenhavn 1832 []

KjøbenhavnNordisk tidsskrift for oldkyndighed ...; Kjøbenhavn 1833 []

KjøbenhavnNordisk tidsskrift for oldkyndighed ...; Kjøbenhavn 1833 [[s.n.]]

KjøbenhavnNordisk tidsskrift for oldkyndighed ...; Kjøbenhavn 1834 []

KjøbenhavnNordisk tidsskrift for oldkyndighed ...; Kjøbenhavn 1836 []

KjøbenhavnLarsen, Axel: Kejserkrigenet Bidrag til de nordiske rigers krigshistorie ; efter trykte og utrykte kilder ; Kjøbenhavn (1896) [Gad]

KjøbenhavnLarsen, Axel: Kejserkrigenet Bidrag til de nordiske rigers krigshistorie ; efter trykte og utrykte kilder ; Kjøbenhavn (1902) [Gad]

KjøbenhavnMatzen, Henning: Den Danske Statsforfatningsret ...Udgivet med Bidrag af Universitetets Fritrykskonto ; Kjøbenhavn 1909 [Universitetsbogtrykkeriet (J. H. Schultz)]

KjøbenhavnMatzen, Henning: Den Danske Statsforfatningsret ...Udgivet med Bidrag af Universitetets Fritrykskonto ; Kjøbenhavn 1900 - 1909 [Universitetsbogtrykkeriet (J. H. Schultz)]

KjøbenhavnMatzen, Henning: Den Danske Statsforfatningsret ...Udgivet med Bidrag af Universitetets Fritrykskonto ; Kjøbenhavn 1908 [Universitetsbogtrykkeriet (J. H. Schultz)]

KjøbenhavnRawert, Ole Jørgen/Garlieb, Gottfried: Bornholm beskreven paa en Reise i Aaret 1815 ...; Kjøbenhavn 1819 [Schubothe]

KjøbenhavnRimbert: Ansgars Levnetsbeskrivelse af Erkebiskop Rimbert, oversat paa Dansk af ...; Kjøbenhavn 1863 [Ch. Michaelsen og Tilge. (C. G. Iversen)]

KjøbenhavnAmberg, Hans Christian/Baden, Jacob: Fuldstaendig Dansk og Tydsk Ordbøg ...A - Ø ; eller den tydsk-danske Ordbøgs tredie Deel ; Kjøbenhavn 1810 [Gyldendal]

KjøbenhavnLund, Henriette: Naturforskeren Peter Wilhelm Lund En biografisk Skizze af Henriette ...Med to Billeder ; Kjøbenhavn 1885 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnTidsskrift for retsvaesen; Kjøbenhavn 1865 []

KjøbenhavnJessen, E.: Noter til Hr. Etatsraad J. J. A. Worsaaes Foredrag ...; Kjøbenhavn 1871 [J Commission hos Lynge]

KjøbenhavnRørdam, Holger Frederik: Kjøbenhavns Universitets Historie fra 1537 til 1621 ...; Kjøbenhavn 1868/69 [Luno]

KjøbenhavnPetersen, Niels Matth.: Bidrag til den danske Literaturs Historie ...; Kjøbenhavn 1854 [Berling]

KjøbenhavnAbrahamson, Joseph Nic... von: Om den Indbyrdes Underviisnings Fremgang i Danmark ...; Kjøbenhavn 1825 [Seidelin]

KjøbenhavnPetersen, Niels Matth.: Bidrag til den danske Literaturs Historie ...; Kjøbenhavn 1858 [Berling]

KjøbenhavnPetersen, Niels Matth.: Bidrag til den danske Literaturs Historie ...; Kjøbenhavn 1860 [Berling]

KjøbenhavnThortsen, C. A.: Historisk udsigt over den danske Litteratur indtil Aar 1814 ...; Kjøbenhavn 1854 [C. A. Reitzels Bo og Arvinger]

KjøbenhavnLove for Samfundet til den danske Literaturs Fremme ...; Kjøbenhavn 1827 []

KjøbenhavnOverskou, Thomas: Den danske Skuepladsi dens Historie, fra de første Spor af danske Skuespil indtil vor Tid ; Kjøbenhavn 1862 [Samfundet til den danske Literaturens Fremme]

KjøbenhavnOverskou, Thomas: Den danske Skuepladsi dens Historie, fra de første Spor af danske Skuespil indtil vor Tid ; Kjøbenhavn 1854 [Samfundet til den danske Literaturens Fremme]

KjøbenhavnAbrahamson, Joseph Nic... von: Om den Indbyrdes Underviisnings Fremgang i Danmark ...; Kjøbenhavn 1826 [Seidelin]

KjøbenhavnPetersen, Niels Matth.: Bidrag til den danske Literaturs Historie ...; Kjøbenhavn 1857 [Berling]

KjøbenhavnAbrahamson, Joseph Nic... von: Om den Indbyrdes Underviisnings Fremgang i Danmark ...; Kjøbenhavn 1824 [Seidelin]

KjøbenhavnMagnusson, Arne: Arnamagn[Arne Magnusson] (Udgivet af Kommissionen for det Arnam ; Kjøbenhavn 1869 [Gyldendal]

KjøbenhavnPetersen, Niels Matth.: Bidrag til den danske Literaturs Historie ...; Kjøbenhavn 1853 [Berling]

KjøbenhavnPetersen, Niels Matth.: Bidrag til den danske Literaturs Historie ...; Kjøbenhavn 1861 [Berling]

KjøbenhavnPetersen, Niels Matth.: Bidrag til den danske Literaturs Historie ...; Kjøbenhavn 1855 - 56 [Berling]

KjøbenhavnJanssen, Carl E.: Elementarbog i Eskimoernes Sprog ...til Brug for Europaeerne ved Colonierne i Grønland ; Kjøbenhavn 1862 [Klein]

KjøbenhavnNyerup, Rasmus: Almindelig Morskabsl; Kjøbenhavn 1816 [Thiele]

KjøbenhavnSkrifter som udi det Kiøbenhavnske Selskab af Laerdoms og ...i aarene .. ; Kjøbenhavn 1743 []

KjøbenhavnSkrifter som udi det Kiøbenhavnske Selskab af Laerdoms og ...i aarene .. ; Kjøbenhavn 1747 []

KjøbenhavnSkrifter som udi det Kiøbenhavnske Selskab af Laerdoms og ...i aarene .. ; Kjøbenhavn 1748 []

KjøbenhavnAntiquarisk tidsskrift; Kjøbenhavn 1848 []

KjøbenhavnAntiquarisk tidsskrift; Kjøbenhavn 1854 []

KjøbenhavnAntiquarisk tidsskrift; Kjøbenhavn 1861 []

KjøbenhavnOverskou, Thomas: Den danske Skuepladsi dens Historie, fra de første Spor af danske Skuespil indtil vor Tid ; Kjøbenhavn 1865 [Samfundet til den danske Literaturens Fremme]

KjøbenhavnBeissel, Ch.: Kort fremstilling af de tyske ordformer og deres brug ...; Kjøbenhavn 1865 [Wøldike]

KjøbenhavnMagnusson, Arne: Arnamagn[Arne Magnusson] (Udgivet af Kommissionen for det Arnam ; Kjøbenhavn 1869 [Gyldendal]

KjøbenhavnJanssen, Carl E.: Elementarbog i Eskimoernes Sprog ...til Brug for Europaeerne ved Colonierne i Grønland ; Kjøbenhavn 1862 [Klein]

KjøbenhavnDe jydske Zigeunern og en rotvelsk Ordbog ...; Kjøbenhavn 1837 [Gyldendal]

KjøbenhavnSkrifter som udi det Kiøbenhavnske Selskab af Laerdoms og ...i aarene .. ; Kjøbenhavn 1760 [[s.n.]]

KjøbenhavnAntiquarisk tidsskrift; Kjøbenhavn 1851 []

KjøbenhavnAntiquarisk tidsskrift; Kjøbenhavn 1864 []

KjøbenhavnAntiquarisk tidsskrift; Kjøbenhavn 1857 [[s.n.]]

KjøbenhavnSkrifter som udi det Kiøbenhavnske Selskab af Laerdoms og ...i aarene .. ; Kjøbenhavn 1770 [[s.n.]]

KjøbenhavnSkrifter som udi det Kiøbenhavnske Selskab af Laerdoms og ...i aarene .. ; Kjøbenhavn 1751 []

KjøbenhavnSkrifter som udi det Kiøbenhavnske Selskab af Laerdoms og ...i aarene .. ; Kjøbenhavn 1747 []

KjøbenhavnSkrifter som udi det Kongelige Videnskabers Selskab ere fremlagde ...; Kjøbenhavn 1779 [[s.n.]]

KjøbenhavnSkrifter som udi det Kiøbenhavnske Selskab af Laerdoms og ...i aarene .. ; Kjøbenhavn 1745 []

KjøbenhavnBornemann, Frederik Christian: Foreläsninger over den positive Folkeret af Frederik Christian Bornemann ...Udgivne efter Forfatterens Død ved C. Goos og Fr. Krieger ; Kjøbenhavn 1866 [F. H. Eibes]

KjøbenhavnBrandt, Carl J.: Gammeldansk Loesebog; Kjøbenhavn 1857 [Iversen]

KjøbenhavnPaulsen, Paul D.: Det danske Sprog i Hertugdömmet Slesvig ...; Kjøbenhavn 1837 []

KjøbenhavnOm Sprogbevoegelsen i Norge(Indloeg i Spørgsmaalet om de nordiske Sprogs Retskrivning.) [Verf: Fred. Bätzmann.] ; Kjøbenhavn 1867 [Gyldendal]

KjøbenhavnVarming, Ludvig: Det jydske folkesprog grammatisk fremstillet ...; Kjøbenhavn 1862 [Hagerup]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1866 [Luno]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1865 [Luno]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1862 [Luno]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1858 [Luno]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1856 [Luno]

KjøbenhavnGyllembourg, Thomasine: Samlede skrifter af Fru Gyllembourg-Ehrensvärd ...; Kjøbenhavn 1866 [Reitzel]

KjøbenhavnThiersch, Heinrich Wilhelm Josias: Om det christelige FamilielivPaa Dansk udg. af J[ens] M[athias] L[ind] Hjort ; Kjøbenhavn 1855 [Gyldendal]

KjøbenhavnChronologisk Samling af de i Kong Frederik den Siettes ...; Kjøbenhavn 1865 [Gyldendalske Boghandling]

KjøbenhavnChronologisk Samling af de i Kong Frederik den Siettes ...; Kjøbenhavn 1864 [Gyldendalske Boghandling]

KjøbenhavnChronologisk Samling af de i Kong Frederik den Siettes ...; Kjøbenhavn 1858 [Gyldendalske Boghandling]

KjøbenhavnChronologisk Samling af de i Kong Frederik den Siettes ...; Kjøbenhavn 1865 [Gyldendalske Boghandling]

KjøbenhavnErik <Danmark, Konge, VI.>/Kolderup-Rosenvinge, Janus L. A.: Lex Siellandica Erici Regismed indledning, oversaettelse og anmerkninger ; Kjøbenhavn 1821 [Gyldendal]

KjøbenhavnKolderup-Rosenvinge, Janus L. A.: Danske Recesser og Ordinantser af Kongerne af den Oldenborgske ...; Kjøbenhavn 1824 [Gyldendal]

KjøbenhavnChronologisk Samling af de i Kong Frederik den Siettes ...; Kjøbenhavn 1865 [Gyldendalske Boghandling]

KjøbenhavnSunesøn, Anders/Kolderup-Rosenvinge, Janus L. A.: Lex Scaniae antiqua; Kjøbenhavn 1846 [Deichmann]

KjøbenhavnKolderup-Rosenvinge, Janus L. A.: Danske gaardsretter og stadsretter ...; Kjøbenhavn 1827 [Gyldendal]

KjøbenhavnChronologisk Samling af de i Kong Frederik den Siettes ...; Kjøbenhavn 1864 [Gyldendalske Boghandling]

KjøbenhavnChronologisk Samling af de i Kong Frederik den Siettes ...; Kjøbenhavn 1858 [Gyldendalske Boghandling]

KjøbenhavnChronologisk Samling af de i Kong Frederik den Siettes ...; Kjøbenhavn 1863 [Gyldendalske Boghandling]

KjøbenhavnChronologisk Samling af de i Kong Frederik den Siettes ...; Kjøbenhavn 1864 [Gyldendalske Boghandling]

KjøbenhavnChronologisk Samling af de i Kong Frederik den Siettes ...; Kjøbenhavn 1864 [Gyldendalske Boghandling]

KjøbenhavnValdemar <Danmark, Konge, II.>/Kolderup-Rosenvinge, Janus L. A.: Kong Valdemar den Andens Jydske Lov og Thord Degns ...med indledning og anmaerkninger ; Kjøbenhavn 1837 [Gyldendal]

KjøbenhavnHauch, Joh. Carsten: Svend Grathe eller Kongemödet i Roeskilde ...tragoedie i fem Akter ; Kjøbenhavn 1841 [Reitzel]

KjøbenhavnDet Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs philosophiske og historiske afhandlinger ...; Kjøbenhavn 1823 [Popp]

KjøbenhavnDet Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs philosophiske og historiske afhandlinger ...; Kjøbenhavn 1824 [Popp]

KjøbenhavnDet Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs philosophiske og historiske afhandlinger ...; Kjøbenhavn 1827 [Popp]

KjøbenhavnDet Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs philosophiske og historiske afhandlinger ...; Kjøbenhavn 1830 [Popp]

KjøbenhavnIndbydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitets aarsfest ...i anledning af Hans Majestaet Kongens fødselsdag ; Kjøbenhavn 1856 [[s.n.]]

KjøbenhavnIndbydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitets aarsfest ...i anledning af Hans Majestaet Kongens fødselsdag ; Kjøbenhavn 1856 [[s.n.]]

KjøbenhavnDet Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs historiske og philosophiske afhandlinger ...; Kjøbenhavn 1845 []

KjøbenhavnDet Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs historiske og philosophiske afhandlinger ...; Kjøbenhavn 1841 [[s.n.]]

KjøbenhavnKolderup-Rosenvinge, J. L. A.: Grundrids af den danske Kirkeret ...Til Brug ved Foreläsninge. Anden Udgave ; Kjøbenhavn 1851 [Gÿldendal]

KjøbenhavnBornemann, Frederik Christian/Goos, August H.: Samlede SkrifterUdgivne efter Forfatterens Død ; Kjøbenhavn 1864 [Eibes]

KjøbenhavnBornemann, Frederik Christian/Goos, August H.: Samlede SkrifterUdgivne efter Forfatterens Død ; Kjøbenhavn 1864 [Eibes]

KjøbenhavnBornemann, Frederik Christian/Goos, August H.: Samlede SkrifterUdgivne efter Forfatterens Død ; Kjøbenhavn 1866 [Eibes]

KjøbenhavnBornemann, Frederik Christian/Goos, August H.: Samlede SkrifterUdgivne efter Forfatterens Død ; Kjøbenhavn 1868 [Eibes]

KjøbenhavnBornemann, Frederik Christian/Goos, August H.: Samlede SkrifterUdgivne efter Forfatterens Død ; Kjøbenhavn 1863 [Eibes]

KjøbenhavnDen dansk-tydske Krig i Aarene 1848 - 50 ...udarbejdet paa Grundlag af officielle Documenter og med Krigsministeriets Tilladelse udgivet af Generalstaben ; Kjøbenhavn 1868 [Schultz]

KjøbenhavnHammerich, Peter Frederik Adolph: Det tredie slesvigske FelttogUdg. af det skandinaviske Selskab ; Kjøbenhavn 1851 [Iversen [in Komm.]]

KjøbenhavnDen dansk-tydske Krig i Aarene 1848 - 50 ...udarbejdet paa Grundlag af officielle Documenter og med Krigsministeriets Tilladelse udgivet af Generalstaben ; Kjøbenhavn 1870 [Schultz]

KjøbenhavnDen dansk-tydske Krig i Aarene 1848 - 50 ...udarbejdet paa Grundlag af officielle Documenter og med Krigsministeriets Tilladelse udgivet af Generalstaben ; Kjøbenhavn 1867 [Schultz]

KjøbenhavnLütken, Christian: Bevorwortung und übergearbeiteter Entwurf eines Vereins-Grundgesetzes für die Staaten ...Von H. A. [= Christian Lütken.] ; Kjøbenhavn 1850 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnDane, Hans Heinr. Nicolai Joh. vonœ: Uhildede militair-politiske Betragtninger ...af H. J. ; Kjøbenhavn 1866 [Schous]

KjøbenhavnNørregard, Lauritz/Orsted, Anders Sandøe: Forel; Kjøbenhavn (1790) [Gyldendal]

KjøbenhavnNørregard, Lauritz/Orsted, Anders Sandøe: Forel; Kjøbenhavn (1785) [Gyldendal]

KjøbenhavnNørregard, Lauritz/Orsted, Anders Sandøe: Forel; Kjøbenhavn 1806 [Gyldendal]

KjøbenhavnNørregard, Lauritz/Orsted, Anders Sandøe: Forel; Kjøbenhavn 1804 [Gyldendal]

KjøbenhavnNørregard, Lauritz/Orsted, Anders Sandøe: Forel; Kjøbenhavn 1790 - 1797 [Gyldendal]

KjøbenhavnNørregard, Lauritz/Orsted, Anders Sandøe: Forel; Kjøbenhavn 1812 [Gyldendal]

KjøbenhavnNørregard, Lauritz/Orsted, Anders Sandøe: Forel; Kjøbenhavn 1799 [Gyldendal]

KjøbenhavnNørregard, Lauritz/Orsted, Anders Sandøe: Forel; Kjøbenhavn (1787) [Gyldendal]

KjøbenhavnNørregard, Lauritz/Orsted, Anders Sandøe: Forel; Kjøbenhavn (1784) [Gyldendal]

KjøbenhavnNørregard, Lauritz/Orsted, Anders Sandøe: Forel; Kjøbenhavn (1788) [Gyldendal]

KjøbenhavnThorson, Th.: Skildringer fra den slesvigske Krig 1864 ...Udgivet af Th. Thorson ; Kjøbenhavn 1865 [Fr. Wøldike]

KjøbenhavnMadvig, Johan Nicolai: Om Skandinavismens Forhold til den almindelige Cultur ...Et Foredrag, holdt i det skandinaviske Selskab den 27de Januar 1844 af Johan Nicolai Madvig, Professor ; Kjøbenhavn (1844) [Reitzel]

KjøbenhavnGrundtvig, Nicolai F. S.: Om Nordens historiske forholdtale den 20de october 1843 i det Skandinaviske Selskab ; Kjøbenhavn 1843 [Reitzel]

KjøbenhavnRaasløff, Waldemar Rudolph vœ.: Skildring af de politiske og militaire forhold i Algérie ...<Bearb. af forf. efter d. tydske orig.> Med staalstik og lithogr. ; Kjøbenhavn 1846 [Reitzel]

KjøbenhavnHansen, M. Mørk: Slesvigske Tilstande og Stemninger under den tydske Bes ...en Dagbog ; Kjøbenhavn 1865 [Reitzel]

KjøbenhavnMehren, August F.: Den pyrenaeiske halvøsammenlignende geographisk studie efter Shems-ed-Din-Dimishqui og Spansk-Arabiske geographer ; inbydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitets aarsfest til erindring om kirkens reformation ; Kjøbenhavn 1864 []

KjøbenhavnSejdelin, H. C. P.: Diplomatarium FlensborgenseSamling af Aktstykker til Staden Flensborgs Historie indtil Aaret 1559, udgiven af H. C. P. Sejdelin ; Kjøbenhavn 1865 [Gyldendal]

KjøbenhavnKonráð Gíslason/Sveinbjörn Egilsson: Tvaer sögur af Gísla Súrssyni ...; Kjøbenhavn 1849 [Berling]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1859 [Lind]

KjøbenhavnGuðbrandur Vigfússon: Bárdarsaga Snaefellsáss, Viglundarsaga ...Thordarsaga, Draumavitranir, Völsapáttr ; Kjøbenhavn 1860 []

KjøbenhavnVilhjálmur Finsen: GrágásIsländernes lovbog i fristatens tid. ; Kjøbenhavn 1852 [Berling]

KjøbenhavnRahbek, Knud Lyne: Om Ludvig Holberg som Lystspildigter og om hans Lystspil ...; Kjøbenhavn (1816) [Thile]

KjøbenhavnOehlenschläger, Adam Gottlob/Liebenberg, Frederik Ludvig: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter ...; Kjøbenhavn 1862 [Lind]

KjøbenhavnStaffeldt, Adolph Wilhelm Schack vonœ/Liebenberg, Frederik Ludvig: Samlinger til Adolf Vilhelm Schack Staffeldts Levnet fornemmelig af ...; Kjøbenhavn (1851) [Samfundet til den danske Liter. Fremme]

KjøbenhavnArrebo, Anders C.: Mester Anders Christensen Arrebos levnet og skrifter ved Holger ...; Kjøbenhavn (1857) [Thieles Bogtrykk]

KjøbenhavnHeiberg, Johan L.: Breve fra og til Johan Ludvig Heiberg ...; Kjøbenhavn 1862 [Reitzel]

KjøbenhavnDet Kongelige Sundhedskollegiums forhandlinger ...; Kjøbenhavn 1854 [[s.n.]]

KjøbenhavnThorson, E. M.: Bibliothek for Oversättelser og Bearbejdelser af den slariske ästhetiske ...Ved E. M. Thorson ; Kjøbenhavn 1855 []

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1858 [Luno]

KjøbenhavnGiessing, H. P.: Kong Frederik den Syvendes Ungdoms- og Regjeringshistorie ved H. ...; Kjøbenhavn 1865 [Andr. Fred. Host]

KjøbenhavnVaupell, Otto: Kampen for Sønderjylland 1848 - 50 ...udg. af den Danske Historiske Forening ; Kjøbenhavn 1863 [Muhle]

KjøbenhavnVaupell, Otto: Kampen for Sønderjylland 1848 - 50 ...udg. af den Danske Historiske Forening ; Kjøbenhavn 1866 [Muhle]

KjøbenhavnBille, Steen Andersen: Steen Bille's Beretning om Corvetten Galathea's Reise omkring Jorden ...; Kjøbenhavn 1853 [Reitzel]

KjøbenhavnWith, Georg Christian: Beskrivelse af en Reise i Rusland i Aaret 1845, ...Med et kt. ; Kjøbenhavn 1848 [Møllers]

KjøbenhavnSchmidt, Valdemar: Reise i Graekenland, Aegypten og det hellige Land ...; Kjøbenhavn 1863 [Woldike]

KjøbenhavnBille, Steen Andersen: Steen Bille's Beretning om Corvetten Galathea's Reise omkring Jorden ...; Kjøbenhavn 1853 [Reitzel]

KjøbenhavnBojesen, Maria Christine: Rejse igjennem Danmark; Kjøbenhavn 1856 [Levin]

KjøbenhavnHøst, Alvild T.: Erindringer af Napoleons Privatlevnet ...oversatte og med nogle Tillaeg forøgede ; Kjøbenhavn 1839 [Oversaetteren]

KjøbenhavnHøst, Alvild T.: Erindringer af Napoleons Privatlevnet ...oversatte og med nogle Tillaeg forøgede ; Kjøbenhavn 1839 [Oversaetteren]

KjøbenhavnJessen, Erik J.: Det Kongerige Norgefremstellet efter dets naturlige og borgerlige Tilstand ; Kjøbenhavn 1763 [Kisel]

KjøbenhavnSchnabel, Marcus/Strøm, Hans: Udkast til en Beskrivelse over Hardanger i Bergens Stift ...; Kjøbenhavn 1781 [Chyldendal]

KjøbenhavnSaxo <Grammaticus>/Grundtvig, Nicolai F. S.: Danmarks Krønike; Kjøbenhavn (1818) [Schultziske]

KjøbenhavnSaxo <Grammaticus>: Den danske Krønike af Saxo <Grammaticus> oversat af Anders ...; Kjøbenhavn 1851 [Bianco Luno]

KjøbenhavnGad, C. A.: Sanct Hans Hospital og Claudi Rossets Stiftelse ...Et Mindeskrift, udgivet 1866 ved Kjøbenhavns Magistrats Foranstaltning til Erindring om Stiftelsens Bestaaen i 100 Aar og Hospitalets Virksomhed som Sindssygeanstalt paa Bistrupgaard i 50 Aar ; Kjøbenhavn (1866) [Thieles Bogtrykkeri]

KjøbenhavnWerlauff, E. C.: Monument over Kong Hans og Dronning Christina, i St. ...; Kjøbenhavn 1827 [Thiele]

KjøbenhavnSaxo <Grammaticus>/Grundtvig, Nicolai F. S.: Danmarks Krønike; Kjøbenhavn (1822) [Schultziske]

KjøbenhavnSaxo <Grammaticus>/Grundtvig, Nicolai F. S.: Danmarks Krønike; Kjøbenhavn (1819) [Schultziske]

KjøbenhavnMindeskrift over Hans MajestUdgivet af det K. Danske Videnskabernes Selskab ; Kjøbenhavn 1848 [Trykt Hos Kgl Hofbogtrykker Bianco Luno]

KjøbenhavnHammer, Otto Christian: Vesterhavsøernes Forsvar i Aaret 1864 ...Af Otto Chr[istian] Hammer. Med 1 Kort ; Kjøbenhavn 1865 [Gyldendal]

KjøbenhavnLøwendal, Charles Waldemar: Feldtoget ved Elben in Aarena 1813 og 1814 ...Ved en Øividen värende dansk Staabsofficeer ; Kjøbenhavn 1818 [Seidelin]

KjøbenhavnWinther, Christian: Samlede Digtninger9 Bind. in 4 Voll ; Kjøbenhavn 1860 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnFlamand, L. J.: Slagene ved Fredericia og Idsted den 6te Juli 1849 ...Med Portraiter og Biografier af Generalerne, Bataillonscommandeurerne, samt de i de officielle Rapporter haederligt omtalte Officierer o. s. v. Udgivne af L. J. Flamand ; Kjøbenhavn 1853 [Trykt paa Udgiverens Forlag hos J. G. Salomon]

KjøbenhavnHelveg, Ludvig N.: Den danske Kirkes Historie after Reformationen ...; Kjøbenhavn (1857) [Iversen]

KjøbenhavnLuplau, Ludvig F.: Historie om Reformationens Judførelse i Danmark ...eller en kort og sandfärdig Underwüsning om, svorlades Pavens falske Christendom blev affkaffet fer i Landet nu for netop 300 Aar fiden, og derimod den sande evangelisk-lutherske Christendom blev indfort ... ; Kjøbenhavn 1836 [Qvist]

KjøbenhavnHansen, M. Mørk: Kirkelig Statistik over Slesvig Stift ...Med historiske og topographiske Bemarkninger. Af M. Mørk Hansen og C. L. Nielsen ; Kjøbenhavn 1864 []

KjøbenhavnHansen, M. Mørk: Kirkelig Statistik over Slesvig Stift ...Med historiske og topographiske Bemarkninger. Af M. Mørk Hansen og C. L. Nielsen ; Kjøbenhavn 1864 []

KjøbenhavnHansen, M. Mørk: Kirkelig Statistik over Slesvig Stift ...Med historiske og topographiske Bemarkninger. Af M. Mørk Hansen og C. L. Nielsen ; Kjøbenhavn 1863 []

KjøbenhavnWorsaae, Jens Jakob Asmussen: Om Slesvigs eller Sønderjyllands oldtidsminder ...En sammenlignende undersøgelse. (Program til Kjøbenhavns Univ. - Fest. - 11. Apr. 1865 - i. anledning af Hs Maj. Kong Christian IX's Fødselsdag.) ; Kjøbenhavn 1865 [Gyldendal]

KjøbenhavnEliesen, Povel: Danske Skrifter, udgivne af Selskabet for Danmarks Kirbehistorie vnd ...; Kjøbenhavn 1855 [Jversen]

KjøbenhavnMagasin for den nyere danske kirkehistorie ...; Kjøbenhavn 1796 [[s.n.]]

KjøbenhavnWestergaard, Niels Ludvig: Bidrag til de indiske lande málavas og Kanyakubjas historie ...inbydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitets fest i anledning af Hans Majestaet Kongens fødselsdag den 8de april 1868 ; Kjøbenhavn 1868 []

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1866 [Luno]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1857 [Luno]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1856 [Luno]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1862 [Luno]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1865 [Luno]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1859 [Luno]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1865 [Luno]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1862 [Luno]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1863 [Luno]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1866 [Luno]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1866 [Luno]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1863 [Luno]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1864 [Luno]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1863 [Luno]

KjøbenhavnPetersen, Niels Matthias: Historiske Fortaellinger om Islaenderens Faerd hjemme og ude ...; Kjøbenhavn 1867 [Wøldike]

KjøbenhavnLütken, Chr. Fr.: Additamenta ad historiam Ophiuridarum ...Beskrivelser af nye eller hidtil kun ufuldstaendigt kjendte Arter af Slangestjerner. Förste Afdeling. Med 2 Tavler ; Kjøbenhavn 1858 [F. S. Muhle]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1857 [Luno]

KjøbenhavnPetersen, Niels Matthias: Historiske Fortaellinger om Islaenderens Faerd hjemme og ude ...; Kjøbenhavn 1867 [Wøldike]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1865 [Luno]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1859 [Luno]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1859 [Luno]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1857 [Luno]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1864 [Luno]

KjøbenhavnPetersen, Niels Matthias: Historiske Fortaellinger om Islaenderens Faerd hjemme og ude ...; Kjøbenhavn 1867 [Wøldike]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1865 [Luno]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1865 [Luno]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1864 [Luno]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1865 [Luno]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1865 [Luno]

KjøbenhavnRafn, Carl Christian: Americas arctiske landes gamle Geographie efter de nordiske oldskrifter ...Saerskilt aftryk af Grönlands historiske Mindesmaerker ; Kjøbenhavn 1845 [Möller]

KjøbenhavnRink, Hinrich J.: De danske Handelsdistrikter i Nordgrønland ...deres geographiske Beskaffenhed og produktive Erhvervskilder ; Kjøbenhavn (1852) [A. F. Høst]

KjøbenhavnRink, Hinrich J.: De danske Handelsdistrikter i Nordgrønland ...deres geographiske Beskaffenhed og produktive Erhvervskilder ; Kjøbenhavn (1855) [A. F. Høst]

KjøbenhavnGarde, Hans Georg: Efterretninger om den danske og norske Søemagt ...; Kjøbenhavn [1835] [Udgiverens Forlag]

KjøbenhavnGarde, Hans Georg: Efterretninger om den danske og norske Søemagt ...; Kjøbenhavn (1835) [Udgiverens Forlag]

KjøbenhavnHammerich, Fr.: Danmark i Valdemarernes Tid(1157 - 1375.) En historisk Skildring ; Kjøbenhavn 1847 - 48 [Klein]

KjøbenhavnAnnaler for nordisk oldkyndighed og historie ...; Kjøbenhavn 1861 []

KjøbenhavnGrönlands historiske mindesmaerker ...; Kjøbenhavn (1838) []

KjøbenhavnNyerup, Rasmus: Historisk-statistisk Skildring af Tilstanden i Danmark og Norge, e ...; Kjøbenhavn 1805 [Soldin]

KjøbenhavnPaludan-Müller, Caspar: Grevens Feide, skildret efter trykte og utrykte Kilder ...; Kjøbenhavn (1854) [Reitzel]

KjøbenhavnMüller, Ludv. Chr.: Danmarks Sagnhistorie; Kjøbenhavn 1851 [C. G. Iversen, Bianco Luno]

KjøbenhavnPaludan-Müller, Caspar: Grevens Feide, skildret efter trykte og utrykte Kilder ...; Kjøbenhavn (1853) [Reitzel]

KjøbenhavnLaerebog i Fadrestatens militaire Geographi ...; Kjøbenhavn 1813 []

KjøbenhavnPetersen, Niels Matthias: Historiske Fortaellinger om Islaenderens Faerd hjemme og ude ...; Kjøbenhavn (1840) [Møller]

KjøbenhavnRink, Hinrich J.: Grønland; Kjøbenhavn 1857 [Høst]

KjøbenhavnGrönlands historiske mindesmaerker ...; Kjøbenhavn (1845) []

KjøbenhavnPetersen, Niels Matthias: Haandbog i den gammel-nordiske Geografi ...eller Systematisk Fremstilling af de gamle Nordboers geografiske Kundskab i Almindelighed, samt de dem bekjendte Lande og historisk maerkelige Steder i Saerdeleshed ; Kjøbenhavn 1834 [Gyldendal]

KjøbenhavnNyerup, Rasmus: Historisk-statistisk Skildring af Tilstanden i Danmark og Norge, e ...; Kjøbenhavn 1804 [Soldin]

KjøbenhavnMagnús Stephensen: Island i det attende aarhundrede historisk-politisk skildret ...; Kjøbenhavn 1808 []

KjøbenhavnThaarup, Frederik: Statistik Udsigt over den danske Stat i Begyndelsen af ...; Kjøbenhavn 1825 []

KjøbenhavnNyerup, Rasmus: Karakteristik af Kong Christian den fjerde ...grundet isaer paa et udvalp af hans egenhaendige breve ; Hoortil er føjet nogle efterretninger om børsen en af denne konges maerkvaerdigste bygninger ; Kjøbenhavn 1816 [Thiele]

KjøbenhavnRördam, Holger Fr.: Historieskrivningen og Historieskriverne i Danmark og Norge siden Reformationen ...I. Tidsrummet fra Reformationen indtil Anders Vedel ; Kjøbenhavn 1867 [Vilh. Tryde]

KjøbenhavnVaupell, Otto: Kampen for Sønderjylland 1848 - 50 ...udg. af den Danske Historiske Forening ; Kjøbenhavn 1867 [Muhle]

KjøbenhavnGrundtvig, Nik. Fred. Sev.: Nordens Mythologi eller Sindbilled-Sprog, historisk-poetisk udviklet og oplyst af ...; Kjøbenhavn 1869 [Schubothe]

KjøbenhavnHansen, J. A.: Vor Forfatnings-Historiefra 1848 til 1866 ; Kjøbenhavn 1870 [I Kommiss. hos Jacob Lund]

KjøbenhavnHansen, J. A.: Vor Forfatnings-Historiefra 1848 til 1866 ; Kjøbenhavn 1867 [I Kommiss. hos Jacob Lund]

KjøbenhavnBaden, Gustav L.: Danmarks Riges Historie; Kjøbenhavn 1831 [Schubothe]

KjøbenhavnBaden, Gustav L.: Danmarks Riges Historie; Kjøbenhavn 1832 [Schubothe]

KjøbenhavnHammerich, Fr.: Danmark i Valdemarernes Tid(1157 - 1375.) En historisk Skildring ; Kjøbenhavn 1847 - 48 [Klein]

KjøbenhavnForhandlinger paa den forenede Rigsdag ...; Kjøbenhavn 1853 [[s.n.]]

KjøbenhavnAnnaler for nordisk oldkyndighed og historie ...; Kjøbenhavn 1846 []

KjøbenhavnAnnaler for nordisk oldkyndighed og historie ...; Kjøbenhavn 1848 []

KjøbenhavnGiessing, Hans P.: Kong Frederik den Sjettes Regjeringshistorie ...; Kjøbenhavn 1850 [Bing & Son]

KjøbenhavnAnnaler for nordisk oldkyndighed og historie ...; Kjøbenhavn 1847 []

KjøbenhavnAllen, Carl Ferd.: De tre nordiske Rigers Historie under Hans, Christiern den ...; Kjøbenhavn 1864 []

KjøbenhavnAllen, Carl Ferd.: De tre nordiske Rigers Historie under Hans, Christiern den ...; Kjøbenhavn 1865 []

KjøbenhavnAnnaler for nordisk oldkyndighed ...; Kjøbenhavn 1842 []

KjøbenhavnBaden, Gustav L.: Danmarks Riges Historie; Kjøbenhavn 1830 [Schubothe]

KjøbenhavnAnnaler for nordisk oldkyndighed og historie ...; Kjøbenhavn 1863 []

KjøbenhavnGarde, Hans Georg: Efterretninger om den danske og norske Søemagt ...; Kjøbenhavn (1832) [Udgiverens Forlag]

KjøbenhavnJahn, Ferdinand Heinrich: Grundtraek til Christian den Fjerdes Krigshistorie ...; Kjøbenhavn 1822 [Noer]

KjøbenhavnGiessing, Hans P.: Kong Frederik den Sjettes Regjeringshistorie ...; Kjøbenhavn 1850 [Bing & Son]

KjøbenhavnRafn, Carl Christian: Faereyinea Saga, eller Faerøboernes Historie ...; Kjøbenhavn 1832 []

KjøbenhavnHansen, J. A.: Vor Forfatnings-Historiefra 1848 til 1866 ; Kjøbenhavn 1868 [I Kommiss. hos Jacob Lund]

KjøbenhavnAntiqvariske annaler; Kjøbenhavn 1817 [[s.n.]]

KjøbenhavnAntiqvariske annaler; Kjøbenhavn 1812 []

KjøbenhavnAnnaler for nordisk oldkyndighed ...; Kjøbenhavn 1845 []

KjøbenhavnAnnaler for nordisk oldkyndighed ...; Kjøbenhavn 1837 []

KjøbenhavnBaden, Gustav L.: Danmarks Riges Historie; Kjøbenhavn 1829 [Schubothe]

KjøbenhavnAntiqvariske annaler; Kjøbenhavn 1827 []

KjøbenhavnAllen, Carl Ferd.: De tre nordiske Rigers Historie under Hans, Christiern den ...; Kjøbenhavn 1867 []

KjøbenhavnAnnaler for nordisk oldkyndighed ...; Kjøbenhavn 1841 []

KjøbenhavnAntiqvariske annaler; Kjøbenhavn 1815 []

KjøbenhavnHøst, Joh. Nik.: Frederik den Fjerdes, Danmarks og Norges store Konges, Privatlevnet ...; Kjøbenhavn 1855 [Alvild Th. Høst]

KjøbenhavnGrönlands historiske mindesmaerker ...; Kjøbenhavn (1838) []

KjøbenhavnNyerup, Rasmus: Historisk-statistisk Skildring af Tilstanden i Danmark og Norge, e ...; Kjøbenhavn 1806 [Soldin]

KjøbenhavnGrönlands historiske mindesmaerker ...; Kjøbenhavn (1838) []

KjøbenhavnRink, Hinrich J.: Grønland; Kjøbenhavn 1857 [Høst]

KjøbenhavnGarde, Hans Georg: Efterretninger om den danske og norske Søemagt ...; Kjøbenhavn (1833) [Udgiverens Forlag]

KjøbenhavnNyerup, Rasmus: Historisk-statistisk Skildring af Tilstanden i Danmark og Norge, e ...; Kjøbenhavn 1803 [Soldin]

KjøbenhavnAllen, Carl Ferd.: De tre nordiske Rigers Historie under Hans, Christiern den ...; Kjøbenhavn 1870 []

KjøbenhavnPetersen, Niels Matthias: Historiske Fortaellinger om Islaenderens Faerd hjemme og ude ...; Kjøbenhavn (1841) [Møller]

KjøbenhavnNyerup, Rasmus: Historisk-statistisk Skildring af Tilstanden i Danmark og Norge, e ...; Kjøbenhavn 1804 [Soldin]

KjøbenhavnPetersen, Niels Matthias: Historiske Fortaellinger om Islaenderens Faerd hjemme og ude ...; Kjøbenhavn (1839) [Møller]

KjøbenhavnAnnaler for nordisk oldkyndighed og historie ...; Kjøbenhavn 1854 []

KjøbenhavnAnnaler for nordisk oldkyndighed og historie ...; Kjøbenhavn 1849 [[s.n.]]

KjøbenhavnAnnaler for nordisk oldkyndighed og historie ...; Kjøbenhavn 1850 []

KjøbenhavnAnnaler for nordisk oldkyndighed og historie ...; Kjøbenhavn 1851 []

KjøbenhavnAnnaler for nordisk oldkyndighed og historie ...; Kjøbenhavn 1853 []

KjøbenhavnAnnaler for nordisk oldkyndighed og historie ...; Kjøbenhavn 1859 [[s.n.]]

KjøbenhavnAllen, Carl Ferd.: Haandbog i Faedrelandets Historie med Stadigt Henblik paa folkets ...Andren Udgave ; Kjøbenhavn 1842 [Reitzel]

KjøbenhavnAnnaler for nordisk oldkyndighed og historie ...; Kjøbenhavn 1862 []

KjøbenhavnAllen, Carl Ferdinand: Breve og Aktstykker til Oplysning af Christiern den Andens ...; Kjøbenhavn (1854) [Reitzels]

KjøbenhavnGiessing, Hans P.: Kong Christian den Ottendes Regjeringshistorie ...; Kjøbenhavn 1852 [Bing]

KjøbenhavnBaden, Gustav L.: Danmarks Riges Historie; Kjøbenhavn 1829 [Schubothe]

KjøbenhavnAnnaler for nordisk oldkyndighed ...; Kjøbenhavn 1839 []

KjøbenhavnGarde, Hans Georg: Efterretninger om den danske og norske Søemagt ...; Kjøbenhavn (1833) [Udgiverens Forlag]

KjøbenhavnJahn, Ferdinand Heinrich: Grundtraek til Christian den Fjerdes Krigshistorie ...; Kjøbenhavn 1820 [Noer]

KjøbenhavnHøst, Joh. Nik.: Danmarks og Norges, Griffenfelds og Niels Juuls Konge Christian ...; Kjøbenhavn 1854 [Alvild Th. Høst]

KjøbenhavnRigsraadstidende; Kjøbenhavn 1864 [Luno]

KjøbenhavnAllen, Carl Ferd.: De tre nordiske Rigers Historie under Hans, Christiern den ...; Kjøbenhavn 1867 []

KjøbenhavnAnnaler for nordisk oldkyndighed og historie ...; Kjøbenhavn 1852 []

KjøbenhavnAnnaler for nordisk oldkyndighed og historie ...; Kjøbenhavn 1856 []

KjøbenhavnAnnaler for nordisk oldkyndighed og historie ...; Kjøbenhavn 1858 []

KjøbenhavnAnnaler for nordisk oldkyndighed og historie ...; Kjøbenhavn 1857 []

KjøbenhavnAnnaler for nordisk oldkyndighed og historie ...; Kjøbenhavn 1860 []

KjøbenhavnAnnaler for nordisk oldkyndighed og historie ...; Kjøbenhavn 1855 []

KjøbenhavnMartensen, H.: Den christelige Dogmatik; Kjøbenhavn 1849 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnRosen, Wilh. vœ.: Om afkommet af syphilitiske og om genesen af den ...Med en indledning: Om begrebet syphillis. Afhandling for doctorgraden i medicinen ; Kjøbenhavn 1859 [C. A. Reitzel]

KjøbenhavnForchhammer, G.: Om sövandets bestanddele og deres fordeling i havet ...; Kjøbenhavn 1859 [J. H. Schultz]

KjøbenhavnWallin, Johan Olof/Schorn, Theodor: Praedikener over de aarlige Søn- og Helligdages Evangelier ...; Kjøbenhavn (1846) [Philipsen]

KjøbenhavnSmith, Sophus B.: De malede vaser i Antikkabinettet i Kjobenhavn ...; Kjøbenhavn 1862 [Hegel]

KjøbenhavnWerlauff, Erich Christian: De hellige tre Kongers Kapel, stiftet af Kong Christian ...En hist.-antiqvarisk Beskrivelse ; Kjøbenhavn 1849 [Reitzel]

KjøbenhavnSvitzer: Oplysende Bemaerkinger til Prof. Levy's tvende Angreb i Aarene ...Af Sidstnaevnte ; Kjøbenhavn 1846 [J. C. Lund]

KjøbenhavnDahlerup, E.: Bibliothek for Laeger, 4. Raekke ...Udgivet af Direktionen for det Classenske Literaturselskab. Redigeret af E. Dahlerup ; Kjøbenhavn 1852 - [C. A. Reitzle]

KjøbenhavnSidste BladeErindringer og Bekjendelser af Forfatterinden til &quot;Amtmandens Døttre&quot; ; Kjøbenhavn 1868 [Gyldendal]

KjøbenhavnBacker-Grøndahl, Agathe: Fem sangeaf H. Ibsen, Chr. Molbech, Chr. Winther og Rob. Burns ; for en stemme med piano ; op. 2 ; Kjøbenhavn ca. 1870 [Hornemans]

Search the Collections

Data basis: 1.192.598 digitized items

Time Period

Places A-Z

(uses external content from OpenStreetMap)

Places K

Köln Köln Kopenhagen Kopenhagen Königsberg Königsberg Karlsruhe Karlsruhe Kiel Kiel Kempten Kempten Kassel Kassel Konstanz Konstanz Konstantinopel Konstantinopel Krakau Krakau Kalkutta Kalkutta Koblenz Koblenz Kaiserslautern Kaiserslautern Klagenfurt Klagenfurt Kazan Kazan Kyōto Kyōto Kiew Kiew Kaufbeuren Kaufbeuren Kairo Kairo Kehl Kehl Köthen Köthen Kopenhagen Leipzig Kopenhagen Leipzig Kitzingen Kitzingen Kusel Kusel Kulmbach Kulmbach Köln Leipzig Köln Leipzig Krefeld Krefeld Kößlin Kößlin Kleve Kleve Kreuznach Kreuznach Kronstadt Kronstadt Kirchheimbolanden Kirchheimbolanden Koburg Koburg Karlsbad Karlsbad Königsberg Leipzig Königsberg Leipzig Kolberg Kolberg Küstrin Küstrin Korfu Korfu Kempten München Kempten München Kaschau Kaschau Kaisheim Kaisheim Klausenburg Klausenburg Köln Paris Köln Paris Krems Krems Kalisch Kalisch Köln Weimar Wien Köln Weimar Wien Kostantınîye Kostantınîye Koburg u.a. Koburg u.a. Krotoschin Krotoschin Kaiserswerth Kaiserswerth Köln Leiden Lyon Köln Leiden Lyon Kristianstad Kristianstad Kievo-Pečerskaja Lavra Kievo-Pečerskaja Lavra Köln Nürnberg Köln Nürnberg Kell Kell Köln Mainz Köln Mainz Kattowitz Kattowitz Kronach Kronach Kremonah Kremonah Kj/obenhavn Kj/obenhavn Kampen Kampen Kuopiossa Kuopiossa Kośtantina Kośtantina Kopenhagen Leipzig Ulm Kopenhagen Leipzig Ulm Kośtandina Kośtandina Kecskemét Kecskemét Karlowitz Karlowitz Konitz Konitz Kaysershaim Kaysershaim Karlstadt Karlstadt Kanton Kanton Königsburg Königsburg Königgrätz Königgrätz Köln Zürich Köln Zürich Kuttenberg Kuttenberg Krzemieniec Krzemieniec Kreuzlingen Kreuzlingen Krems u.a. Krems u.a. Kośtandinah Kośtandinah Kemnath Kemnath Krakau Warschau Krakau Warschau Komotau Komotau Kempen Kempen Krammerstetten Krammerstetten Kośtantinah Kośtantinah Kolosváratt Kolosváratt Kanpur Kanpur en Kerkyra en Kerkyra Kremsier Kremsier Kośtantina rabati Kośtantina rabati Kopenhagen Stockholm Kopenhagen Stockholm Kloster Einsiedeln Kloster Einsiedeln W Krzemiencu W Krzemiencu U Kragujevcu U Kragujevcu Kötzting Kötzting Königslieb Königslieb Köln Straßburg Köln Straßburg Kurume Kurume Kufstein Kufstein Krumbach Krumbach Krumau Krumau Kopenhagen & Leipzig Kopenhagen & Leipzig Komárom Komárom Kolosvartt Kolosvartt Kloster Andechs Kloster Andechs Klaffschenckel Klaffschenckel Kistner Kistner Kirchheim im Elsaß Kirchheim im Elsaß Kilmarnock Kilmarnock Keulen Keulen Kautzopolis Kautzopolis K.-Polis K.-Polis Königslutter Königslutter Königshütte Königshütte Königsee i. Thür. Königsee i. Thür. Köln Leipzig Paris Köln Leipzig Paris Kyōto, Ōsaka Kyōto, Ōsaka Kyffhäuser Kyffhäuser Kushtandina Kushtandina Kuopio Kuopio Kremone Kremone Kostniz Kostniz Kostentz Kostentz Kosmopolis Kosmopolis Kornthal Kornthal Korea Korea Kopenpagen Kopenpagen Konstanzer Konzil / Rom Konstanzer Konzil / Rom Koldingiae Koldingiae Koevorden Koevorden Koethen Koethen Kochel Kochel Knüttelhausen Knüttelhausen Klostergabe Klostergabe Kloster Indersdorf Kloster Indersdorf Kloster Hradist OCist Münchengrätz Mnichovo H Kloster Hradist OCist Münchengrätz Mnichovo H Kloster Altomünster Kloster Altomünster Klingnau Klingnau Klattau Klattau Kitzingen am Mayn Kitzingen am Mayn Kirchheim Kirchheim Kirchenlamitz Kirchenlamitz Kipswald Kipswald Kilonii u.a. Kilonii u.a. Kidlington Kidlington Kidderpore Kidderpore Keylong Keylong Kesrowân Kesrowân Kempten Leipzig Kempten Leipzig Keisertreu Keisertreu Karlovac Karlovac Kanghwa Kanghwa K. Polis K. Polis W Kyseku W Kyseku W Král. starém Městě Pražském W Král. starém Městě Pražském W Kral. Starem Měste Pražskem d.i. Praha-Star W Kral. Starem Měste Pražskem d.i. Praha-Star V Klincovskom Posadě V Klincovskom Posadě U Kraljevici U Kraljevici U Kopru U Kopru U Kolomyi U Kolomyi Kübelberg Kübelberg Köszegen Köszegen Königswald Königswald Königstein Königstein Königsgratz Königsgratz Königsberg, Tübingen u.a. Königsberg, Tübingen u.a. Königsberg Riga Königsberg Riga Königsberg ; Riga Königsberg ; Riga Köln, Wien Köln, Wien Köln, Leipzig Köln, Leipzig Köln und Reuss Köln und Reuss Köln u. Neuss Köln u. Neuss Köln u. Leipz. Köln u. Leipz. Köln i.e. Lüneburg Köln i.e. Lüneburg Köln Wiesbaden Köln Wiesbaden Köln Wien Köln Wien Köln Venedig Köln Venedig Köln Salzburg Köln Salzburg Köln Neapel Köln Neapel Köln ; Vochem Köln ; Vochem Köln & Neuß Köln & Neuß Kölln i.e. Berlin Kölln i.e. Berlin Kölln a. Rh. Kölln a. Rh. Kórnik Kórnik Kyō Kyō Kyritz Kyritz Kyrburg Kyrburg Kutzko ; Leipzig Kutzko ; Leipzig Kuruman Kuruman Kursk Kursk Kupang Kupang Kuangzhou Kuangzhou Kruswick Kruswick Kronikberg Kronikberg Kribsdril Kribsdril Kreuzburg Kreuzburg Kralów Kralów Kośtandinah rabati Kośtandinah rabati Kowno Kowno Kostnitz Kostnitz Kostandnowpolsoy Kostandnowpolsoy Koshtandinah Koshtandinah Kortrijk Kortrijk Korsika Korsika Korphoi Korphoi Kornelimünster Kornelimünster Kopenhagen London Kopenhagen London Kopenhagen Leipzig Paris Kopenhagen Leipzig Paris Kopenhagen ; Francof. ; Lipsiae Kopenhagen ; Francof. ; Lipsiae Konstantinopel Zarigrad Konstantinopel Zarigrad Konsantinopel Leipzig Konsantinopel Leipzig Kolosvárt Kolosvárt Kolosvárott Kolosvárott Kolin Kolin Koenigsberg u.a. Koenigsberg u.a. Koenigsberg i. Pr. Koenigsberg i. Pr. Knopiossa Knopiossa Knamakanju w Budeschini Knamakanju w Budeschini Kloster der Brigittinerinnen in Altomünster Kloster der Brigittinerinnen in Altomünster Kloster Mar Johanna auf dem Berg Kesrowân Kloster Mar Johanna auf dem Berg Kesrowân Kloster Banz Kloster Banz Klarenburg Klarenburg Kladruby Böhmen Kladruby Böhmen Kjöbenhevn Kjöbenhevn Kittlitz i. d. Oberlausitz Kittlitz i. d. Oberlausitz Kittlitz Kittlitz Kisrawān Kisrawān Kiobenhaun Kiobenhaun Kilkeny Kilkeny Kiliae Holsatorum ; Lipsiae Kiliae Holsatorum ; Lipsiae Kiliae Holsat. Kiliae Holsat. Kiliae & Lipsiae Kiliae & Lipsiae Kikuya Yasubē Kikuya Yasubē Kijew Kijew Kievo-Pečersk. Lavra Kievo-Pečersk. Lavra Kiansi Kiansi Khidirapura Khidirapura Kevelaer Kevelaer Kepno Kepno Kephallēnia Kephallēnia Kenress Kenress Kennochan Kennochan Kempter Kempter Kempten Wien Kempten Wien Kempten ; Augsburg Kempten ; Augsburg Kemnitz Kemnitz Kemnat Kreis Günzburg Kemnat Kreis Günzburg Kehl u.a. Kehl u.a. Kaupmannahörn Kaupmannahörn Kaunę Kaunę Kaunas, Vilnius Kaunas, Vilnius Katerynoslav Katerynoslav Katarakta i.e. Stuttgart Katarakta i.e. Stuttgart Kastl Kastl Kassa Kassa Karlsru Karlsru Karlsberg u.a. Karlsberg u.a. Karas bei Stavropol Karas bei Stavropol Karaláuczuje Karaláuczuje Kaprun Kaprun Kappelen, Ct. Bern Kappelen, Ct. Bern Kanton oder Peking Kanton oder Peking Kanaan i.e. Frankfurt Kanaan i.e. Frankfurt Kamtschatka Kamtschatka Kamenz Kamenz Kalmar Kalmar Kaiserslauternq Kaiserslauternq Kaiserslautern ; Braunberg ; Bonn Kaiserslautern ; Braunberg ; Bonn Kahren Kahren
.

Explore

Subjects
Subjects

Our digitized works by the classic shelf number classification of the Bavarian State Library

Authors
Authors

Our digitized works alphabetically by author names

Time
Time

Our digitized works sorted by centuries and year by year

Places
Places

Our digitized works by place of publication

Publishing Houses
Publishing Houses

Our digitized works by their publishing or printing houses

Latest Additions
Image Similarity

Similarity of motifs by colors, textures, distinctive shapes and contrasts

Latest Additions
Latest Additions

Recently digitized works, by online publication date

IIIF
IIIF/Mirador Viewer Demonstrator

Our Mirador Demonstrator with 265 medieval manuscripts of the BSB

zur Homepage der BSB

Version 3.8.7 | 25.10.2016

Note: By using this site, you agree to the use of cookies.
Find out more